Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


NORMA SANITARA VETERINARA privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala

Alimentatie nutritie+ Font mai mare | - Font mai micANEXANORMA SANITARA VETERINARA

privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1 Prezenta norma sanitara veterinara stabileste procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala.

Art. 2 - In intelesul prezentei norme sanitare veterinare urmatorii termeni se definesc astfel:

a ) autorizatie sanitara veterinara - documentul emis de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care atesta ca activitatile din unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala, prevazute in anexa nr. 1, indeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare stabilite de legislatia veterinara a Uniunii Europene si cea nationala;

b) activitati supuse autorizarii sanitare veterinare - activitatile desfasurate in unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala si care se autorizeaza de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, inainte de inceperea desfasurarii acestora, prevazute in anexa nr. 1;

c) codul cifric - grupul de cifre acordat de catre autoritatea sanitara veterinara competenta pentru unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala;

d) numar de autorizare sanitara veterinara - numarul unic acordat unitatii de catre autoritatea sanitara veterinara competenta pentru activitatile din unitatile supuse controlului sanitar veterinar care este compus din:

(i) indicativul judetului urmat de codul cifric acordat de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru obiectivele cuprinse in anexa nr. 1, pct. II; sau

(ii) din codul cifric acordat de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru unitatile autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse in anexa nr. 1, pct. I.;

Numerele de autorizare sanitara veterinara acordate de catre Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sunt alcatuite, dupa cum urmeaza:

1) cod cifric sau litera A urmata de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de carne rosie si carne de pasare;

2) litera L urmata de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de procesare a laptelui si produselor lactate;

3) litera F urmata de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de procesare a pestelui si produselor din pescuit;

4) litera C urmata de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de reambalare a produselor de origine animala;

5) litera D urmata de cod cifric, pentru unitatile de depozitare a produselor de origine animala independente;

6) EPC urmat de cod cifric, pentru centrele de ambalare a oualor;

7) LEP urmat de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de producere ou lichid;

8) EPP urmat de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de procesare a oualor;

9) FS urmat de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de procesare a pulpelor de broasca si melcilor;

10) litera H urmata de cod cifric, pentru activitatile desfasurate in unitatile de procesare a mierii si a altor produse apicole;

e) inregistrare sanitara veterinara - activitatea de inscriere a unitatilor care produc alimente de origine animala, altele decat cele cuprinse in anexa nr. 1, in listele unitatilor de vanzare cu amanuntul sau cu vanzare directa, de catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;

f) personal sanitar veterinar de specialitate - medicii veterinari din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au atributii si responsabilitati in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare;

g) referat de evaluare - documentul intocmit de personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din cadrul directei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in care este inscrisa concluzia evaluarii pentru unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala, care solicita autorizarea sanitara veterinara;

h) produse de origine animala - alimentele de origine animala, inclusiv mierea si sangele, molustele bivalve, echinodermele, tunicatele si gasteropodele marine vii destinate consumului uman;

i) operator din sectorul alimentar - reprezinta persoana fizica sau juridica care raspunde de indeplinirea prevederilor legislatiei sanitare veterinare in domeniul alimentar, in cadrul unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau valorifica produse de origine animala.

Capitolul II

Autorizarea sanitara veterinara a activitatilor din unitatile care produc, proceseaza

depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala

Art. 3 - (1) Unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala pot sa desfasoare activitati supuse controlului sanitar veterinar numai dupa emiterea autorizatiei sanitare veterinare de catre autoritatea sanitara veterinara competenta, conform modelului de la anexa nr. 5.

Autorizatia sanitara veterinara pentru activitatile desfasurate in unitatile prevazute in anexa nr.1, pct. I, se elibereaza de catre Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autorizatia sanitara veterinara pentru activitatile desfasurate in unitatile prevazute in anexa nr.1, pct. II, se elibereaza de catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Inainte de amplasare si de inceperea constructiei, reamenajarea, retehnologizarea si marirea capacitatii in cazul unitatilor prevazute in anexa nr.1, reprezentantul legal al unitatii trebuie sa inainteze directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea verificarii si certificarii conformitatii cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare, documentatia care va contine urmatoarele documente:

a) cererea din partea unitatii;

b) planul cu amplasarea obiectivului in zona;

c) proiectul planului unitatii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzand descrierea activitatilor ce urmeaza a se desfasura si a obiectivului;

e) chitanta care atesta ca au fost achitate tarifele prevazute la anexa nr. 9 .

(5) In cazul in care, in urma verificarii documentatiei prevazute la alin.(4) precum si a verificarii la fata locului a conformitatii datelor inscrise, se constata indeplinirea conditiilor sanitare veterinare, directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va emite o notificare, conform modelului din anexa nr. 2 care va fi inaintata reprezentantului legal al unitatii, in care va preciza ca documentatia depusa este conforma cu legislatia sanitara veterinara in vigoare, si va aplica stampila directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe planul cu amplasarea obiectivului in zona si pe proiectul planului unitatii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor, atestand pe aceste documente, sub semnatura, faptul ca sunt "conforme cu legislatia sanitara veterinara in vigoare".

(6) In cazul in care, in urma verificarii documentatiei prevazute la alin.(4) precum si a verificarii la fata locului a conformitatii datelor inscrise, se constata neconformitati fata de reglementarile sanitare veterinare in vigoare, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii sai, intocmeste o nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 3, in care va inscrie toate deficientele constatate si va emite catre solicitant o adresa in care se precizeaza urmatoarele: "In urma verificarii de catre autoritatea sanitara veterinara competenta a documentatiei depuse, precum si a verificarii la fata locului a conformitatii datelor inscrise, s-a constatat ca nu sunt indeplinite prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare".

(7) Orice modificari ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizari si extinderi ale unitatii trebuie autorizate de catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, in cazul unitatilor cuprinse in anexa nr. 1, pct. I de catre Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(8) Tariful perceput de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti pentru verificarile efectuate in vederea certificarii conformitatii documentatiei depuse cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitara veterinara si se achita de catre reprezentantul legal al unitatii in contul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la depunerea documentatiei.

Art. 4 - Inainte de inceperea activitatii, reprezentantul legal al unitatii are obligatia de a obtine autorizatia sanitara veterinara de la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru unitatile prevazute in anexa nr. 1, pct. II sau, dupa caz, autorizatia sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare/autorizatia sanitara veterinara conditionata, de la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru unitatile prevazute in anexa nr. 1, pct. I.

Art. 5 - In vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru unitatile care desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitatii depune la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o documentatie care va cuprinde:

a) cererea din partea unitatii cu precizarea activitatilor;

b) proiectul planului unitatii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

c) planul cu amplasarea obiectivului in zona;

d) memoriul tehnic justificativ;

e) copia certificatului unic de inregistrare;

f) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul/ domiciliul;

g) chitanta care atesta ca au fost achitate tarifele prevazute la anexa nr. 9.

Art. 6 - (1) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a solutiona cererea in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, prin personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igiena si sanatate publica veterinara.

(2) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a completa, dupa finalizarea evaluarii, in unitatea ce solicita autorizarea sanitara veterinara, referatul de evaluare, conform modelului din anexa nr. 4 si fisa de evaluare, conform modelului stabilit de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru fiecare tip de unitate in parte, care cuprinde conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca unitatile in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, respectiv Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare; Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare si Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004, cu amendamentele ulterioare; la fisa de evaluare se ataseaza nota de constatare care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluarii, conform modelului din anexa nr. 3.

Art. 7 - (1) In situatia in care sunt indeplinite cerintele sanitare veterinare in unitatile prevazute in anexa nr. 1, pct. II, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va emite in termen de 5 zile lucratoare de la data completarii referatului de evaluare, a fisei de evaluare si a notei de constatare, autorizatia sanitara veterinara conform modelului cuprins in anexa nr. 5.

(2) In situatia in care sunt indeplinite cerintele sanitare veterinare in unitatile prevazute in anexa nr.1, pct I, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti inainteaza cu adresa Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, documentatia prevazuta la art. 5, referatul de evaluare, cu propunerea de autorizare sanitara veterinara, fisa de evaluare si nota de constatare, in care se precizeaza faptul ca unitatea indeplineste conditiile sanitare veterinare pentru autorizarea sanitara veterinara si solicita verificarea unitatii de catre personalul sanitar veterinar de specialitate din Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in vederea autorizarii sanitare veterinare a activitatii.

(3) In situatia in care personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/ compartimentului/biroului de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, constata neindeplinirea conditiilor sanitare veterinare, va inscrie in referatul de evaluare, in fisa de evaluare, precum si in nota de constatare, deficientele constatate si masurile dispuse.

(4) Fisa de evaluare si nota de constatare vor fi aduse la cunostinta reprezentantului legal al unitatii.

(5) Dupa remedierea deficientelor, reprezentantul legal al unitatii solicita in scris directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti reverificarea unitatii.

(6) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia sa tina o evidenta a unitatilor autorizate sanitar veterinar privind: denumirea si adresa unitatii, activitatile pentru care s-a acordat autorizarea sanitara veterinara, numarul si data autorizarii unitatii si sa comunice periodic la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista actualizata cu unitatile autorizate sanitar veterinar.

Art. 8 - (1) Autorizatia sanitara veterinara a unitatilor prevazute in anexa nr. 1 isi pastreaza valabilitatea atat timp cat sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare prevazute de legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare.

(2) Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteane si respectiv a municipiului Bucuresti emit autorizatia sanitara veterinara numai pentru mijloacele de transport care transporta produse de origine animala si care indeplinesc conditiile sanitare veterinare prevazute in anexa nr.1, Capitolul IV din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare

(3) In vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care transporta produse de origine animala, reprezentantul legal al unitatii depune la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o documentatie care va cuprinde:

a) cererea din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacitatii de transport, regimul termic, tipurile de produse ce pot fi transportate si numarul de inmatriculare al mijlocului de transport;

b) copia dupa certificatul de inmatriculare al mijlocului de transport;

c) chitanta care atesta ca au fost achitate tarifele prevazute la anexa nr. 9.

In situatia in care, dupa efectuarea verificarii din partea personalului sanitar veterinar de specialitate, mijloacele de transport produse de origine animala corespund prevederilor legislatiei in vigoare, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va emite autorizatia sanitara veterinara pentru mijloacele de transport produse de origine animala, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 .

Autorizatiile pentru mijloacele de transport produse de origine animala sunt valabile un an de la data eliberarii, cu posibilitatea acordarii unei vize anuale, in conditiile in care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificarii mijlocului de transport de catre reprezentantii directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(6) Pentru obtinerea vizei anuale pe autorizatia sanitara veterinara pentru mijloacele de transport produse de origine animala, operatorul din sectorul alimentar va achita o taxa corespunzatoare cu 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitara veterinara

Art. 9.- (1) Unitatile prevazute in anexa nr.1, pct. I, nou construite sau nou amenajate care si-au schimbat domeniul de activitate si care indeplinesc cerintele referitoare la structura si echipamente, au elaborat programul HACCP si este in curs de implementare, pot fi autorizate conditionat pentru o perioada de 3 luni.

(2) In vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare conditionate, reprezentantul legal al unitatii depune la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o documentatie in conformitate cu prevederile art. 5.

(3) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a completa, dupa finalizarea evaluarii in unitatea ce solicita autorizarea sanitara veterinara conditionata, referatul de evaluare, fisa de evaluare, precum si nota de constatare.

(4) In situatia in care sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor depune la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor documentatia completa in conformitate cu prevederile art. 5, impreuna cu o cerere scrisa, conform modelului din anexa nr. 10 , pentru acordarea numarului de autorizare sanitara veterinara conditionata.

(5) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in baza evaluarii documentatiei depuse si, dupa caz, in urma auditului la fata locului, va comunica directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti numarul de autorizare sanitara veterinara conditionata, printr-o adresa scrisa, semnata de directorul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, conform modelului din anexa nr. 11.

(6) In baza numarului de autorizare sanitara veterinara conditionata acordat de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor emite autorizatia sanitara veterinara conditionata pentru desfasurarea activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 12.

(7) Unitatile care au fost autorizate sanitar veterinar conditionat vor fi evaluate cel putin o data in primele trei luni de catre personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/ compartimentului/ biroului de igiena si sanatate publica veterinara din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(8) In intervalul de timp de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitara veterinara conditionata a unitatilor prevazute la anexa nr. 1, pct. I, reprezentantul legal al unitatii are obligatia de a solicita directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, reevaluarea unitatii, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala

(9) In cazul in care unitatea indeplineste toate cerintele pentru autorizare sanitara veterinara directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor solicita la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare acordarea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, conform procedurii descrise la art. 10.

(10) Daca in urma controlului efectuat de personalul sanitar veterinar de specialitate din directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se constata ca s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu indeplineste inca in totalitate conditiile sanitare veterinare relevante prevazute de legislatia in vigoare, Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor poate prelungi autorizatia sanitara veterinara conditionata cu inca trei luni.

(11) Autorizatia sanitara veterinara conditionata a unitatilor se acorda pe o perioada de 3 luni, cu posibilitate de prelungire cu inca 3 luni, fara a fi depasita o perioada totala de maximum 6 luni. Unitatile care nu obtin autorizatia sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala in termen de 6 luni de la data acordarii autorizatiei sanitare veterinare conditionate isi suspenda activitatea, pana la data obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala

(12) Marca de sanatate/identificare care va fi aplicata pe produsele de origine animala in unitatile care au fost autorizate sanitar veterinar conditionat va fi identica cu marca de sanatate/identificare care se aplica pe produsele obtinute in unitatile care au fost autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, conform legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

(13) In vederea autorizarii sanitare veterinare conditionate reprezentantul legal al unitatii va achita jumatate din tariful perceput pentru autorizarea sanitara veterinara, in contul directiei sanitare veterinare judetene si pentru siguranta alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti, la data depunerii documentatiei.

Art. 10 - (1) In vederea autorizarii sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala a unitatilor prevazute in anexa nr.1, pct. I, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti depune la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor o documentatie completa care va cuprinde:

a) adresa din partea directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza faptul ca unitatea indeplineste conditiile sanitare veterinare si prin care se solicita verificarea de catre personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in vederea autorizarii sanitare veterinare a activitatii;

b) referatul de evaluare, conform modelului din anexa nr. 4, cu propunerea de autorizare sanitara veterinara a activitatii;

c) fisa de evaluare si nota de constatare;

d) cererea din partea solicitantului cu precizarea activitatilor;

e)proiectul planului unitatii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

f) planul cu amplasarea obiectivului in zona;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) copia certificatului unic de inregistrare;

i) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul/ domiciliul.

(2) In termen de 30 de zile de la primirea documentatiei prevazute la alin. (1) echipa de audit formata din reprezentanti de la nivelul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de la nivel local va intocmi la fata locului un raport de audit, cu propunerea de autorizare sanitara veterinara sau, dupa caz, autorizare sanitara veterinara conditionata a activitatii pentru care s-a solicitat autorizarea sanitara veterinara, sau neautorizarea activitatii.

(3) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la urmatoarele aspecte :

a) Prevederi generale si scopul auditului:

1. data/perioada efectuarii auditului;

2. numerele de inregistrare acordate de autoritatea competenta si de operatorul din sectorul alimentar;

3. numele si functia persoanelor care participa la audit;

4. actele normative in baza carora se efectueaza auditul;

5. scopul efectuarii auditului.

b) Aspecte constatate cu ocazia auditului, conformitati, neconformitati cu privire la prevederile legislatiei in vigoare, respectiv:

1. igiena si intretinerea spatiilor, facilitatilor si echipamentelor;

2. informatii privind asigurarea lantului alimentar si Sistemului Rapid de Alerta;

3. inspectia ante si post-mortem;

4. respectarea conditiilor de bunastare a animalelor;

5. originea, calitatea materiilor prime si selectarea furnizorilor;

6. igiena preoperationala, operationala si postoperationala;

7. igiena si starea de sanatate a personalului lucrator;

8. respectarea procedurilor de bune practici de igiena si productie;

9. monitorizarea si controlul paramentrilor de productie;

10. controlul respectarii conformitatii cu parametrii fizico-chimici, microbiologici, reziduuri, contaminanti si substante interzise;

11.controlul igienei materialelor care intra in contact cu produsele;

12. controlul daunatorilor;

13. controlul potabilitatii apei;

14.controlul trasabilitatii, etichetarii si marcarii produselor;

15. controlul si monitorizarea deseurilor;

16. instruirea personalului in domeniul igienei si al practicilor de lucru;

17. elaborarea si respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

18. alte aspecte care se considera necesare a fi mentionate.

c) Recomandari din partea echipei de audit in vederea remedierii neconformitatilor.

d) Masuri dispuse de echipa de audit atunci cand se constata abateri de la prevederile legislatiei in vigoare;

e) Concluziile echipei de audit;

f) Numele si semnaturile persoanelor care au participat la audit, stampilele oficiale din partea directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si operatorului din sectorul alimentar.

(4) Echipa de audit prevazuta la alin. (2), prin reprezentantul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prezinta raportul de audit conducerii Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(5) In functie de concluziile cuprinse in raportul de audit, pentru unitatea care indeplineste conditiile sanitare veterinare, Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va acorda un numar de autorizare sanitara veterinara sub care aceasta isi poate desfasura activitatea si va elibera autorizatia sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, in care se vor inscrie codurile si activitatile pentru care se acorda autorizatia, conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 1, pct. III.

(6) In situatia in care, in urma auditului se constata ca unitatile prevazute la anexa nr. 1, pct. I, nu indeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare, acestea nu vor fi autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, raportul de audit cuprinzand neconformitatile pentru care se propune neacordarea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare.

(7) In cazul unitatilor care au obtinut autorizatie sanitara veterinara conditionata in conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1), la autorizarea sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala se va acorda acelasi numar de autorizare sanitara veterinara ca cel inscris pe autorizatia sanitara veterinara conditionata.

(8) Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va transmite prin posta sau prin delegat din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sub semnatura, autorizatia sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare, in original, directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care va inainta unitatii autorizatia sanitara veterinara printr-o adresa scrisa.

(9) Dupa obtinerea autorizatiei sanitare veterinare din partea autoritatii sanitare veterinare competente, intreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul si/sau distributia produselor obtinute revine operatorului din sectorul alimentar.

Art. 11 - (1) In cazul in care cu ocazia controalelor oficiale se constata ca unitatile cuprinse in anexa nr. 1, pct. I nu mai indeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare prevazute de legislatia in vigoare, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va comunica in scris acest fapt, Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si va dispune suspendarea sau interzicerea desfasurarii activitatii .

(2) Suspendarea sau, dupa caz, intezicerea desfasurarii activitatii sanitare veterinare a unitatilor se va dispune de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare pentru Siguranta Alimentelor sau, dupa caz, de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza propunerilor scrise din partea Directiei Generale de Inspectie si Coordonare P.I.F., Corpului de Control al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, sau in urma verificarii directe de catre personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara.

(3) Atunci cand unitatile care sunt autorizate sanitar veterinar solicita autorizarea sanitara veterinara a unor activitati suplimentare pentru care indeplinesc conditiile sanitare veterinare, se va parcurge procedura de autorizare sanitara veterinara prevazuta in prezenta norma sanitara veterinara pentru activitatea pentru care se solicita autorizarea sanitara veterinara, se va retrage autorizatia sanitara veterinara detinuta anterior si se va elibera o noua autorizatie sanitara veterinara care va include toate activitatile autorizate.

Art. 12 - (1) In vederea autorizarii sanitare veterinare a unitatilor prevazute in anexa nr. 1, pct. I, autorizate sanitar veterinar, care si-au schimbat denumirea, dar continua sa desfasoare aceleasi activitati in aceleasi obiective, reprezentantul legal al unitatii depune la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o documentatie care va cuprinde:

a) cererea din partea unitatii in vederea autorizarii sanitare veterinare, cu precizarea noii denumiri a unitatii si a activitatilor desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 14;

b) copia dupa incheierea judecatoreasca prin care se dispune schimbarea denumirii unitatii;

c) copia certificatului unic de inregistrare cu noua denumire a unitatii;

d) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul/ domiciliul.

(2) In vederea autorizarii sanitare veterinare a unitatilor prevazute la alin. (1), directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va depune la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor o documentatie care va cuprinde:

a) adresa din partea directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza faptul ca unitatea si-a schimbat denumirea, indeplineste conditiile sanitare veterinare conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare si solicita emiterea unei noi autorizatii sanitare veterinare, conform modelului prevazut in anexa nr.15;

b) cererea din partea solicitantului cu precizarea noii denumiri a unitatii si a activitatilor desfasurate;

c) copia dupa incheierea judecatoreasca prin care se dispune schimbarea denumirii unitatii;

d) copia certificatului unic de inregistrare cu noua denumire a unitatii;

e) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul/ domiciliul.

(3) In baza documentatiei transmise de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va elibera o noua autorizatie sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare, conform modelului prevazut in anexa nr.13, pastrand acelasi numar de autorizare sanitara veterinara, si va dispune directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, retragerea autorizatiei sanitare veterinare acordata anterior, care cuprinde vechea denumire a unitatii.

(4) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va solicita operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresa scrisa, prezentarea in original a autorizatiei sanitare veterinare acordata anterior, in vederea anularii acesteia.

(5) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va transmite in original, autorizatia sanitara veterinara, acordata anterior operatorului din sectorul alimentar Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor care va proceda la anularea acesteia.

Art. 13 - (1) Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, avand in vedere incadrarea in functie de factorii de risc a unitatii pe grupe de risc, conform analizei de risc, auditeaza ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 2 ani, unitatile autorizate sanitar veterinar cuprinse in anexa nr. 1, pct. I.

(2) In functie de rezultatul auditului, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare pentru Siguranta Alimentelor care a efectuat auditul va dispune mentinerea autorizatiei sanitare veterinare sau, dupa caz, suspendarea ori interzicerea desfasurarii activitatii .

(3) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va verifica ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe semestru, unitatile autorizate sanitar veterinar cuprinse in anexa nr. 1.

(4) In functie de rezultatul verificarii, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti care a efectuat controlul, va dispune mentinerea autorizatiei sanitare veterinare sau, dupa caz, va propune suspendarea ori interzicerea desfasurarii activitatii .

Art. 14 - (1) In cazul unitatilor cuprinse la anexa nr. 1, pct. I, pentru care s-a dispus suspendarea activitatii, reluarea activitatii se dispune de catre Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor numai dupa ce unitatea instiinteaza, printr-o adresa scrisa, remedierea deficientelor constatate, iar directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti efectueaza verificarea la fata locului a modului in care au fost remediate deficientele.

(2) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica remedierea deficientelor, intocmeste nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 3 si notifica in scris la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor remedierea deficientelor.

Art. 15 - Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va comunica decizia de interzicere a desfasurarii activitatii, pentru activitatea desfasurata in unitatile cuprinse in anexa nr. 1, pct. I, directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si va exclude unitatea din lista unitatilor autorizate sanitar veterinar, publicata pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 16 - (1) In cazul in care unitatea aprobata pentru schimburi intracomunitare intentioneaza sa deruleze operatiuni de export de produse de origine animala in tari terte, reprezentantii directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si ai Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor efectua, dupa caz, verificari si audituri la fata locului in vederea evaluarii modului in care sunt indeplinite conditiile de export stalibite de tara terta importatoare.

(2) In cazul in care, in urma verificarilor si auditurilor efectuate in conformitate cu prevederile alin.(1) se constata ca unitatea corespunde prevederilor stabilite de tara terta importatoare, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor notifica tarii terte importatoare ca unitatea poate efectua export de produse de origine animala si va comunica aceasta decizie operatorului din sectorul alimentar in cauza.

Capitolul III

Controale, masuri si sanctiuni

Art. 17 - (1) Toate activitatile din unitatile prevazute in anexa nr. 1 sunt supuse controlului oficial veterinar efectuat de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) In cazul in care, in urma controalelor oficiale efectuate, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia sanitara veterinara, notifica acest fapt reprezentantului legal al unitatii verificate si poate dispune sanctionarea contraventionala in conformitate cu prevederile legale.

(3) Pe langa sanctiunea contraventionala, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, poate dispune una sau mai multe masuri, dupa cum urmeaza:

a) suspendarea activitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare, pentru activitatiile pentru care nu sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare;

b) interzicerea desfasurarii activitatii, pentru activitatea care se desfasoara fara indeplinirea conditiilor sanitare veterinare.

Art. 18 - (1) (i) In cazul suspendarii activitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare a unitatilor prevazute in anexa nr. 1, pct. I, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, Directiei Generale de Inspectie si Coordonare P.I.F din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau din cadrul Corpului de Control al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, consemneaza in nota de constatare intocmita la unitate, motivatia tehnica a suspendarii actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare si propun directorului executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti emiterea ordonantei privind suspendarea actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.

(ii) Ordonanta privind suspendarea activitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare pentru activitatile desfasurate de unitatile cuprinse in anexa nr. 1, pct. I se emite de catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si se notifica Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(iii) Ordonanta privind suspendarea actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare pentru activitatile desfasurate de unitatile cuprinse in anexa nr. 1, pct. II se emite de catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in urma propunerii din partea personalului sanitar veterinar de specialitate care a efectuat evaluarea, sau dupa caz, din cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, Directiei Generale de Inspectie si Coordonare P.I.F din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau din cadrul Corpului de Control al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, si va fi notificata la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) (i) Termenul de remediere a deficientelor, inscris in ordonanta privind suspendarea actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare, curge de la data emiterii notificarii catre reprezentantul legal al unitatii si nu poate fi mai mare de 45 de zile in cazul in care deficientele au fost constatate ca urmare a unei actiuni de control efectuate de catre medicii veterinari oficiali.

(ii) In cazul in care se emite ordonanta privind suspendarea actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare ca urmare a solicitarii din partea unitatii, termenul inscris in ordonanta nu poate fi mai mare de 4 luni.

(iii) Personalul sanitar veterinar oficial care asigura supravegherea sanitara veterinara a unitatii, marcile de sanatate/identificare si certificatele sanitare veterinare, vor fi retrase de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti pe perioada suspendarii actvitatii unitatii.

(3) In cazul in care neconformitatile nu au fost remediate in termenul inscris in ordonanta privind suspendarea actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si a municipiului Bucuresti, va retrage autorizatia sanitara veterinara detinuta de unitate si va elibera ordonanta privind intezicerea desfasurarii activitatii, conform modelului din anexa nr. 8, pe care o notifica la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul/ domiciliul, in termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.

(4) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va retrage autorizatia sanitara veterinara a unitatilor cuprinse in anexa nr. 1, pct. II si va emite ordonanta privind interzicerea desfasurarii activitatii, conform modelului din anexa nr. 8, atunci cand in cadrul actiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar veterinar de specialitate se constata nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.

(5) (i) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti emite ordonanta privind interzicerea desfasurarii activitatii si retrage autorizatia sanitara veterinara a unitatilor cuprinse in anexa nr. 1, pct. I .

(ii) Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va transmite la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu adresa scrisa, copia ordonantei de suspendare a actvitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare sau de interzicerea desfasurarii activitatii emise, impreuna cu autorizatia sanitara veterinara in original.

(iii) Ordonantele de suspendare si de interzicerea desfasurarii activitatii eliberate de catre directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti se inscriu intr-un registru constituit in acest scop .

(6) Reluarea activitatii din unitatile prevazute la anexa nr. 1 pentru care s-a emis ordonanta privind interzicerea desfasurarii activitatii se realizeaza prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitara veterinara conform prevederilor legale.

(7) Reprezentantii legali ai unitatilor prevazute la anexa nr. 1 trebuie sa aplice toate masurile pentru corectarea deficientelor constatate si sa solicite reverificarea unitatii de catre personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci cand deficientele au fost corectate.

(8) In cazul in care se constata ca activitatile cuprinse in anexa nr. 1 se desfasoara fara autorizatie sanitara veterinara, sau atunci cand activitatile continua sa se desfasoare dupa suspendarea sau interzicerea desfasurarii activitatii, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti va dispune masuri in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si va informa in acest sens, autoritatile teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Art. 19 - Activitatile din unitatile cuprinse in anexa nr. 1 se pot derula atat timp cat sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare conform cerintelor legislatiei specifice.

Art. 20 - Pentru autorizarea sanitara veterinara a activitatii din unitatile cuprinse in anexa nr. 1, tarifele stabilite in anexa nr.9 se achita de catre solicitant la depunerea documentatiei in conformitate cu prevederile art. 5, in contul directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 21 - (1) Autorizatiile sanitare veterinare eliberate pentru unitatile cuprinse in anexa nr. 1 in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc alimente de origine animala, cu modificarile ulterioare, raman valabile atat timp cat sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare de functionare.

(2) Autorizatiile sanitare veterinare care au fost eliberate unitatilor cuprinse in anexa nr. 1, pct. I, care beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data 31.12.2009, in baza unor acte normative anterioare, raman valabile pana la finalizarea termenelor de executie a lucrarilor prevazute in programele de modernizare si restructurare, cu conditia respectarii conditiilor generale de igiena.

Art. 22 - Unitatile care detin atestate emise in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru realizarea produselor de origine animala care prezinta caracteristici traditionale, trebuie sa obtina autorizatia sanitara veterinara/inregistrarea sanitara veterinara de la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau, dupa caz, de la directia sanitara veterinara sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si respectiv a municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 23 - Autorizatiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti de catre solicitanti, in termen de 30 de zile de la data eliberarii, vor fi anulate.

Art. 24 - (1) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse de origine animala obtinute in unitatile care beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la 31.12.2009, in vederea alinierii la cerintele impuse de legislatia Uniunii Europene.

(2) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obtinute in unitatile care corespund cerintelor structurale comunitare si au fost autorizate sanitar veterinar sa receptioneze si sa proceseze lapte conform si neconform fara separare, cuprinse in lista din Capitolul I al Anexei la Decizia Comisiei 2007/27/CE, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obtinute din lapte neconform cu standardele Uniunii Europene in unitatile care corespund cerintelor structurale comunitare si care au fost autorizate sanitar veterinar sa receptioneze lapte conform si neconform pe linii separate.

Art. 25 - Exportul produselor de origine animala catre tarile terte se realizeaza numai dupa notificarea Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si in baza certificatului de sanatate stabilit de autoritatile veterinare din tarile terte.

Art. 26 - In vederea informarii publice, Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor publica pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista cuprinzand unitatile autorizate sanitar veterinar, pe care o va actualiza permanent, in functie de schimbarile survenite.

Art. 27 - Anexele nr. 1-15 fac parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

Anexa nr. 1

la norma sanitara veterinara

I. CATEGORIILE DE UNITATI CARE SE SUPUN AUTORIZARII SANITARE VETERINARE DE CATRE DIRECTIA DE IGIENA SI SANATE PUBLICA VETERINARA DIN CADRUL AUTORITATII NATIONALE SANITARE VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

A. Unitati cu activitati generale:

1. Depozit frigorific unitate cu spatii si instalatii de frig adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si livrarea produselor de origine animala congelate si/sau refrigerate;

2. Unitate de reambalare: unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea, portionarea, reambalarea produselor de origine animala, depozitarea si livrarea acestora;

B. Carne de ongulate domestice - cabaline, bovine, suine, ovine si caprine:

1. Abator unitate cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, cazarea si taierea de animale, precum si pentru livrarea produselor comestibile si necomestibile rezultate;

2. Unitate de transare unitate cu spatii si echipamente adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si transarea si/sau dezosarea carnii, precum si pentru livrarea produselor rezultate;

C. Carne de pasare si de lagomorfe:

1. Abator: unitate cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, taierea de pasari sau lagomorfe si livrarea produselor rezultate;

2. Unitate de transare: unitate cu spatii si echipamente adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si transarea carnii de pasare, precum si livrarea produselor rezultate;

D. Carne de vanat de crescatorie:

1. Abator unitate cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, taierea vanatului de crescatorie si livrarea produselor rezultate;

2. Unitate de transare carne de vanat de crescatorie unitate cu spatii si echipamente adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si transarea carnii de vanat de crescatorie, precum si livrarea produselor rezultate;

E. Carne de vanat salbatic:

1. Unitati care manipuleaza carne de vanat salbatic: unitate cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si prelucrarea vanatului salbatic si livrarea produselor rezultate;

2. Unitate de transare carne vanat salbatic unitate cu spatii si echipamente adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si transarea carnii de vanat salbatic, precum si livrarea produselor rezultate;

F. Carne tocata, preparata si carne separata mecanic:

1. Unitati carne tocata unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea, transarea, maruntirea carnii, depozitarea si livrarea acesteia;

2. Unitati carne preparata unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea carnii, prepararea carnii, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. Unitati carne separata mecanic: unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea carnii, separarea mecanica a carnii, depozitarea si livrarea acesteia;

G. Produse din carne:

Unitati de procesare: unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea, transarea carnii, fabricarea produselor din carne si tratarea termica a acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

H. Moluste bivalve vii:

Centru de purificare: unitate cu dotari specifice in care se desfasoara activitati pentru plasarea in bazine a molustelor bivalve vii, precum si stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminarii si pentru a le face proprii consumului uman;

I. Peste si produse din pescuit:

1. Vas fabrica: orice ambarcatiune cu dotari specifice la bordul careia se desfasoara operatiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori indepartarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare si livrare a pestelui si produselor din pescuit;

2. Vas congelator: orice ambarcatiune cu dotari specifice la bordul careia se congeleaza produsele din pescuit, iar daca este cazul se realizeaza sangerarea, decapitarea, eviscerarea si indepartarea aripioarelor, urmata de ambalare, depozitare si livrare;

3. Unitate produse proaspete din pescuit -Cherhana unitate cu dotari specifice in care se desfasoara activitati de receptie, racire, depozitare, preparare, ambalare si livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare peste;

4. Unitate procesare produse din pescuit: unitate cu dotari specifice in care se desfasoara activitati de receptie, depozitare, preparare, transformare a pestelui si produselor din pescuit, ambalare si livrarea produselor finite;

5. Piata de licitatie peste si produse din pescuit unitate cu dotari specifice in care se desfasoara activitati de debarcare, receptie, depozitare si vanzarea prin licitatie a pestelui si produselor din pescuit catre agentii economici;

J. Lapte crud si produse din lapte:

1. Unitate de procesare a laptelui materie prima unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare apartinand unitatilor de procesare a laptelui materie prima sau direct din exploatatii de productie a laptelui, depozitarea, tratarea si prelucrarea laptelui crud sub forma de produse lactate, depozitarea si livrarea acestora, inclusiv unitate de producere inghetata;

2. Unitate de procesare a produselor lactate unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia produselor lactate obtinute in alte unitati autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tratarea si procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor finite;

K. Oua si produse din oua:

1. Unitati producere ou lichid: unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea, spargerea oualor si obtinerea produselor din oua lichide, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. Unitati de procesare oua: unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea, spargerea oualor, tratarea si procesarea produselor din oua, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. Centru de ambalare oua: unitate cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru clasificarea oualor dupa calitate si greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea si livrarea de oua pentru consum

L. Pulpe de broasca si melci:

Unitate de procesare: unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

M. Grasimi animale, untura, jumari:

1)Unitate de procesare grasimi animale unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2) Centru de colectare grasimi animale unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru colectarea, depozitarea si livrarea grasimilor animale;

N. Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

Unitate de procesare stomace, vezici si intestine: unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

O. Gelatina:

1. Unitate de producere gelatina unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia materiilor prime:oase, piei, de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. Centru de colectare materii prime pentru gelatina unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru colectarea, depozitarea materiilor prime,oase si piei si livrarea acestora la unitatile de procesare;

P. Colagen:

1. Unitati de producere colagen unitati cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia materiilor prime: oase si piei, de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. Centru de colectare materii prime pentru colagen unitate cu spatii, dotari si instalatii adecvate in care se desfasoara activitati pentru colectarea, depozitarea materiilor prime: oase si piei si livrarea acestora la unitatile de procesare;

R. Alte activitati:

Unitati de prelucrare a mierii de albine si/sau a altor produse apicole unitati cu spatii si dotari adecvate in care se desfasoara activitati pentru receptia, depozitarea si prelucrarea mierii de albine si/sau a produselor apicole, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

II. CATEGORIILE DE UNITATI CARE SE SUPUN AUTORIZARII SANITARE VETERINARE DE CATRE DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR JUDETEANA, RESPECTIV A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1. Piata agroalimentara, piata en-gros, hala pentru desfacerea produselor de origine animala spatiu cu amenajarari care include mai multe unitati separate ce au in comun instalatii si compartimente in care produsele de origine animala sau nonanimala sunt vandute catre operatorii din sectorul alimentar si consumatorului final;

2. Centru de colectare moluste vii unitate cu dotari specifice in care se desfasoara activitati pentru receptia, conditionarea, curatarea, sortarea, ambalarea si livrarea molustelor bivalve vii;

3. Piata de desfacere peste si produse din pescuit unitate cu dotari specifice in care se desfasoara activitati de receptie, depozitare si comercializare a produselor din pescuit proaspete;

4. Centru de colectare lapte materie prima unitate independenta sau apartinand unei unitati de procesare a laptelui materie prima cu spatii, dotari si instalatii adecvate, in care se desfasoara activitati pentru colectarea, racirea, depozitarea si livrarea laptelui crud catre unitatile de procesare;

5. Mijloc de transport produse alimentare de origine animala: orice nava, aeronava, mijloc auto, mijloc feroviar etc., inregistrate ca mijloace de transport specializate si dotate corespunzator pentru ca produsele de origine animala sa nu isi modifice caracteristicile prevazute in documentele insotitoare pe timpul transportului;

III. ACTIVITATILE DIN UNITATILE CARE PRODUC, PROCESEAZA SI DEPOZITEAZA ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALA

Nr.

SECTOARELE PRINCIPALE

CODURILE CATEGORIILOR DE UNITATI CARE VOR FI INSCRISE IN AUTORIZAREA SANITARA VETERINARA DE FUNCTIONARE

CARNE

CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH

LAPTE

CC, CS, PP, RW

OUA

CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW

PRODUSE DE PESCARIE / MOLUSTE BIVALVE VII

AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV

GRASIME, GELATINA, COLAGEN

CC, PP

MIERE

HP

Legenda :

CATEGORIE/ACTIVITATE

SPECII

OBSERVATII

AH = hala de licitatie

CC = centru de colectare

CP = unitate de transare

CS = depozit frigorific

DC = centru de expediere

EPC = centru de ambalare oua

EPP unitate de procesare oua

FFPP = unitate de produse proaspete din pescuit

FV = vas fabrica

GHE = unitate care manipuleaza vanat

HP = unitate procesare miere

LEP = unitate pentru ou lichid

MM = unitate pentru carne tocata

MSM = unitate pentru carne

separata mecanic

MP = unitate pentru carne preparata

PC = centru de purificare

PP = unitate de procesare

RW = unitate de reambalare

SH = abator

WM = piata en gros

ZV = vas congelator

A = pasare

B = bovine

C = caprine

L = lagomorfe

O = ovine

P = porcine

S = solipede

F = peste si produse din pescuit

fG = alte mamifere de crescatorie decat ungulatele domestice

R = ratite

wA = pasari salbatice

wL = lagomorfe salbatice

wU = ongulate salbatice

wG = mamifere terestre salbatice altele decat ongulatele salbatice si lagomorfele salbatice

bl = produse din sange

mp = produse din carne

pap = extracte din carne si toate produsele pulbere derivate din carne

st = stomacuri, vezici si intestine, prelucrate

fl = picioare de broasca

sn = melci

ap = alte produse apicole

Anexa nr. 2

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

NOTIFICARE

Nr. din .

Catre

Directorul Executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor , avand in vedere cererea si documentatia inregistrata cu nr. , din data ., depusa de .......(numele solicitantului/denumirea societatii comerciale) .., din (adresa completa). pentru proiectul .(obiectivul)., inregistrat la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor sub nr. , in baza Notei de constatare nr. intocmita de dr. .............., in data de .............., sef Serviciu/Compartiment/Birou igiena si sanatate publica veterinara, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, avizeaza proiectul inaintat, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar, respectiv cu ..... (se va preciza actul normativ comunitar) ..;

Nr.

Specificatie (numele reprezentantului legal al unitatii si denumirea societatii comerciale):

Obiectivul:

Locatia obiectivului:

Activitati:

Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului:

DIRECTOR EXECUTIV,

(semnatura si stampila)

Anexa nr. 3

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA S.C. ..

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR Nr.. din .

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

, nr. ..din .

NOTA DE CONSTATARE

Incheiata astazi .., ora..,

(Anexa la Fisa de evaluare nr. din ..)

Subsemnatul(a) dr. in calitate de .., din cadrul

Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ., in urma controlului efectuat in unitatea (profilul) .., nr. autorizatiei sanitare veterinare., din localitatea . adresa apartinand S.C. . telefon/fax/e-mail.., in prezenta d-lui/d-nei . in calitate de al S.C. am efectuat evaluarea obiectivului in vederea , unde am constatat urmatoarele:

I. Constatari: .

. (se vor detalia toate deficientele si neconformitatile mentionate in fisa de evaluare, precum si articolul, litera, paragraful, punctul, alineatul din actul normativ care nu a fost respectat) .

II. Masuri si recomandari, dupa caz: .

III. Concluzii:

Reprezentantul Directiei Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor

Reprezentantul legal al unitatii

..

(numele si semnatura) (numele, semnatura si stampila)

Anexa nr. 4

la norma sanitara veterinara

DIRECTIA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR........

Nr. data

REFERAT DE EVALUARE

pentru unitatile care produc, proceseaza si depoziteaza produse de origine animala

Subsemnatul ., medic veterinar in cadrul Serviciului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, avand functia de, avand in vedere documentatia inregistrata la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sub nr. ., din data de ., privind solicitarea emiterii autorizarii sanitare veterinare a unitatii . pentru obiectivul., din .., localitatea, strada si numarul) si activitatea .., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatand urmatoarele:

1. Cladiri si amenajari in functiune:

a) nr. cladiri ..

b) nr. incaperi /suprafata

2. Caracteristici constructive:

a) materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane.. ..

b) sisteme de aprovizionare cu apa rece si calda. .. ..

c) canalizare

d) statii de epurare ..

3. Conditii de microclimat:

a) ventilatie

b) temperatura ..

c) umiditate .

d) luminozitate .

e) dotarea cu aparatura de masura si control, sisteme de inregistrare a

temperaturii, umiditatii etc. .

f) conditii de depozitare si de transport, care sa asigure conservarea

materiilor prime si produselor finite ..

4. Fluxul tehnologic:

a) spatii pentru receptie, productie, depozitare .

b) dotarea cu utilaje .

c) dotarea cu ustensile ..

d) circulatia materiilor prime si a produselor finite ..

e) ambalaje, circuitul acestora

f) sisteme de evacuare din incinta a produselor confiscate, a deseurilor etc.

5. Capacitati in functiune:

a) de productie (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

b) de depozitare (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.), din care:

c) pentru materii prime (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

d) pentru semifinite (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

e) pentru produse finite (unitatea de masura/timp:tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

f) pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de masura/timp: tone/zi,

litri/zi, doze/zi etc.);

g) pentru deseuri tehnologice (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);

6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie, combaterea insectelor si rozatoarelor:

7. Asigurarea ustensilelor si materialelor pentru igiena personalului:

a) spalatoare pentru maini ..

b) sterilizatoare pentru cutite

c) sapun lichid, substante dezinfectante, prosop din hartie etc. ..

8. Grupuri sanitare:

a) nr. cabine ..

b) dotare

9. Vestiare:

a) nr. vestiare .

b) nr. incaperi vestiar .

c) dotare ..

10. Personal muncitor incadrat:

a) nr. total muncitori .

b) nr. total muncitori /schimb ..

c) echipa de igienizare /nr. muncitori ..

11. Elaborarea si aplicarea programelor in conformitate cu procedurile de buna practica de igiena si fabricatie, analiza riscului si punctele critice de control (HACCP), a altor proceduri de autocontrol specifice in unitati si cu regulile de buna practica de fabricatie (GMP)

a) exista program

b) exista responsabil cu aplicarea .

12. Unitatea si-a intocmit procedura de retragere a produselor de pe piata

a) in aceasta procedura se precizeaza ca unitatea este responsabila de retragerea de pe piata a produselor in caz de neconformitate

b) in aceasta procedura se precizeaza exact locurile unde vor fi depozitate produsele retrase de pe piata precum si destinatia ulterioara a acestora..

13. Asistenta sanitara veterinara:

oficiala nr. pregatire

14. Amplasare, noxe, vecinatati:

a) distanta fata de perimetrele locuibile

b) surse poluante in vecinatate

15. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate:..

16. Alte aspecte:

17. PROPUNERI:

a) INDEPLINESTE CONDITIILE pentru autorizarea sanitara veterinara pentru

activitatea/ activitatile.,

obiectiv., specificate in cererea de inregistrare..

b) NU INDEPLINESTE conditiile de autorizare sanitara veterinara conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare in vigoare

c) NU CORESPUNDE activitatii ..,

Medic veterinar Serviciu/Compartiment/ Birou, Reprezentantul legal al unitatii,

Igiena si Sanatate Publica Veterinara

.. .

(semnatura, parafa, stampila) (numele, semnatura, stampila)

VERIFICAT: Sef Serviciu/Compartiment/Birou Igiena si Sanatate Publica Veterinara

18. CONCLUZII:

a) INDEPLINESTE conditiile si se propune emiterea AUTORIZATIEI SANITARE VETERINARE, pentru activitatea /activitatile,

obiectivul ..;

b) NU INDEPLINESTE conditiile de autorizare sanitara veterinara conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare in vigoare.;

c) NU CORESPUNDE pentru desfasurarea activitatii .     

Director executiv, Sef Serviciu/Compartiment/Birou Igiena si Sanatate Publica Veterinara,

(semnatura, parafa, stampila) (numele si semnatura)

Anexa nr. 5

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA

Nr. .. din .

Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ., avand in vedere cererea si documentatia inregistrata la nr. , din , a , din .. (adresa completa)., in baza referatului de evaluare si a fisei de evaluare cu numarul .. intocmite de dr. , in calitate de . din cadrul Serviciului/Compartimentului/Biroului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr.882/2004, cu amendamentele ulterioare:

Dispune:

AUTORIZAREA SANITARA VETERINARA cu numarul de autorizare.(indicativul judetului urmat de numarul de autorizare) pentru unitatea:

din localitatea .., strada . nr. ., sectorul .., codul postal.., judetul .., pentru urmatoarele activitati:

Obiectiv

Capacitate

(tone/saptamana)

Activitate

Specie

Observatii

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitati decat cele autorizate sanitar veterinar in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, atrage dupa caz, suspendarea sau interzicerea activitatii, precum si sanctionarea contraventionala sau penala, conform legislatiei in vigoare.

Director executiv,

(semnatura si stampila)

Anexa nr. 6

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA

pentru mijloacele de transport

produse de origine animala

Nr. .. din .

I. Mijlocul de transport .. seria , capacitatea .., nr. de inmatriculare avioane, nave, vagoane.., reprezentant legal al unitatii .., adresa

II. Conditii de      III. Conditii de

temperatura: transport:

1. fara regim termic  1. agatat 

2. temperatura de refrigerare  2. vrac 

3. temperatura de congelare  3. ambalat 

4. alt regim termic  4. impachetat 

Capacitatea de transport:..

Se vor avea in vedere conditiile sanitare veterinare specifice inscrise in fisa tehnica a produsului eliberata de producator.

Nerespectarea conditiilor sanitare veterinare atrage, dupa caz, interzicerea desfasurarii activitatii si sanctionarea in conformitate cu prevederile legale.

Mijlocul de transport se autorizeaza pentru ..*).

Director executiv,

(semnatura si stampila)

*) Se va preciza activitatea autorizata pentru mijlocul de transport.

(verso) - Viza anuala.

Anexa nr. 7

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

ORDONANTA

Nr. .. din .

privind suspendarea activitatii desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare

Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

., avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, si nota de constatare nr. .. inregistrata la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sub nr. ., din data de , intocmita de , in calitate de . la Serviciul/Compartimentul/Biroul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, in baza verificarii efectuate la unitatea .

din . (adresa completa)..., reprezentant legal al unitatii .

Dispune:

Suspendarea, incepand cu data de ...., pana la data de .........., a activitatii ., desfasurate in baza autorizatiei sanitare veterinare nr...... din data de ... de catre unitatea , reprezentant legal al unitatii

Reluarea activitatii se efectueaza la solicitarea reprezentantului legal al unitatii, numai dupa remedierea deficientelor si verificarea unitatii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitata.

Neaplicarea masurilor corespunzatoare la termenul stabilit atrage, dupa caz, sanctionarea contraventionala si interzicerea desfasurarii activitatii.

Director executiv,

(semnatura, stampila)

Reprezentantul legal al unitatii,

..

(semnatura, stampila)

Anexa nr. 8

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

ORDONANTA

Nr. .. din .

privind interzicerea desfasurarii activitatii

Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.., avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004 cu amendamentele ulterioare si nota de constatare nr. . inregistrata la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor sub nr. , din data de , intocmita de .., in calitate de la Serviciul/Compartimentul/Biroul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara., in baza verificarii efectuate la unitatea .., din .(adresa completa).. .., reprezentant legal al unitatii..,

Dispune:

Incepand cu data de .... se interzice desfasurarea activitatii ...* de catre unitatea ., reprezentant legal al unitatii si retragerea autorizatiei sanitare veterinare nr. . ** din data de . .**

Reluarea activitatii se efectueaza la solicitarea reprezentantului legal al unitatii, dupa remedierea deficientelor, asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare si obtinerea autorizatiei sanitare veterinare conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor masuri atrage, dupa caz, sanctionarea contraventionala sau penala, conform normelor legale in vigoare.

* Se va trece codul activitati inscris in autorizatia sanitara veterinara.

** Se bareaza in cazul in care operatorul din sectorul alimentar functioneaza fara autorizatia sanitara veterinara emisa de autoritatea sanitara veterinara competenta.

Director executiv,

(semnatura, stampila)

Reprezentantul legal al unitatii,

..

(semnatura, stampila)

Anexa nr. 9

la norma sanitara veterinara

TARIFE

pentru autorizarea sanitara veterinara a unitatilor care

produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala

Partea

Unitate     

Tarif de autorizare

RON/Unitate/Obiectiv

I

Unitati cu activitati generale:

Depozit frigorific..

Unitate de reambalare

Piata agroalimentara, piata en-gros, hala pentru desfacerea produselor de origine animala.

II

Carne de ongulate domestice:

Abator

Unitate de transare ..

III

Carne de pasare si lagomorfe:

Abator de pasari

Unitate de transare carne pasare

IV

Carne de vanat de crescatorie:

Abator.

Unitate de transare carne de vanat

V

Carne de vanat salbatic:

Unitate de manipulare

Unitate de transare

VI

Carne tocata, preparata si carne separata mecanic:

Unitate pentru producerea carnii tocate

Unitate carne preparata.

Unitate carne separata mecanic.

VII

Produse din carne:

Unitate de procesare.

VIII

Moluste bivalve vii:

Centru de colectare moluste bivalve vii

Centru de purificare moluste bivalve vii..

IX

Peste si      produse din pescuit:

Vas fabrica..

Vas congelator

Unitate produse proaspete din pescuit..

Unitate procesare produse din pescuit..

Piata de licitatie.

Piata de desfacere.

X

Lapte si      produse din lapte

Centru de colectare a laptelui.

Unitate de procesare a laptelui materie prima..

Unitate de procesare a produselor lactate..

XI

Oua si      produse din oua

Centru de ambalare a oualor..

Unitate producere ou lichid

Unitate procesare oua.

XII

Picioare de broasca si melci

Unitate de procesare pulpe de broasca si melci..

XIII

Grasimi animale si untura:

Centru de colectare grasimi animale..

Unitate de procesare grasimi animale

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

Unitate de procesare stomacuri, vezici si intestine.

XV

Gelatina:

Centru de colectare materii prime pentru gelatina.

Unitate procesare materii prime pentru gelatina .

XVI

Colagen:

Centru de colectare materii prime pentru colagen..

Unitate procesare materii prime pentru colagen

XVII

Alte activitati:

Unitate de prelucrare miere si      produse apicole

Unitate de producere      a produselor compuse.

Slep..

Vagon frigorific.

Nava pescador

Aeronava .

Mijoace auto specializate.

Anexa nr. 10

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

In atentia Domnului Director .

In urma verificarii de catre reprezentantii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ., a unitatii apartinand .din localitatea.., strada . nr. ., sectorul .., codul .., judetul ., in baza solicitarii inregistrate la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor sub nr. ., din data de , privind acordarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate, pentru obiectivul:, s-a constatat ca unitatea indeplineste din punct de vedere structural conditiile sanitare vetrinare de functionare, cu respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.

Avand in vedere ca unitatea nu are implementate in totalitate procedurile de autocontrol bazate pe principiile HACCP, propunem acordarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate pentru o perioada de 3(trei) luni.

In conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala, va rugam sa analizati propunerea noastra si sa ne comunicati numarul de autorizare sanitara veterinara conditionata .

Director executiv,

(semnatura, stampila )

Anexa nr. 11

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

In atentia domnului Director Executiv

Referitor la adresa dvs. nr. ./ prin care solicitati, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .. pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala, acordarea unui numar pentru autorizarea sanitara veterinara conditionata pentru obiectivul . din localitatea., strada nr. ., sectorul .., codul .., judetul ., apartinand ., va comunicam ca obiectivul poate fi autorizat conditionat, fiind acordat nr. .

Autorizatia sanitara veterinara conditionata este valabila pana la data de .. .

Pana la aceasta data, unitatea va trebui sa remedieze deficientele constatate de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor., sa elaboreze si sa implementeze programul HACCP si sa efectueze demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala

Produsele vor fi marcate, in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, cu o marca de sanatate/identificare, de forma ., avand inscriptionate urmatoarele :

in partea superioara ..;

in centru ;

in partea inferioara.;

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor .. va verifica modul de implementare a programului HACCP si va solicita Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara verificarea obiectivului in vederea finalizarii procedurii de autorizare.

Director,

(semnatura, stampila )

Anexa nr. 12

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA CONDITIONATA

Nr. .. din .

Directorul executiv al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ., avand in vedere cererea si documentatia inregistrata la nr. , din , a .., din (adresa completa)., in baza Referatului de evaluare, a fisei de evaluare si a notei de constatare cu numarul .. intocmite de dr. , in calitate de in cadrul Serviciului/Compartimentului/Biroului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare

Dispune:

AUTORIZAREA CONDITIONATA, pana la data de .. . cu numarul de autorizare. (numarul de autorizare acordat de Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor) pentru unitatea:

din localitatea .., strada . nr. .., sectorul .., codul .., judetul .., pentru urmatoarele activitati:

Obiectiv

Capacitate totala de productie autorizata (tone/saptamana produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

Marca de sanatate/identificare care va fi aplicata pe produsele de origine animala in unitatile care au fost autorizate conditionat, trebuie sa respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10 /2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 221 din 21 martie 2008.

Motivele acordarii autorizatiei sanitare veterinare conditionate:..

Data urmatoarei verificari:.;

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitati decat cele autorizate sanitar veterinar in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, atrage dupa caz, suspendarea sau intezicerea desfasurarii activitatii, precum si sanctionarea contraventionala sau penala, conform legislatiei in vigoare.

Director executiv,

(semnatura, stampila)

Anexa nr. 13

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA

PENTRU SCHIMBURI INTRACOMUNITARE CU PRODUSE

ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA

Nr. .. din .

Directorul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, avand in vedere adresa din partea Directiei Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor. nr. din data de ., inregistrata la Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara cu nr. , din data de ., in baza referatului de evaluare nr din data de , intocmit de dr. , in calitate de .. in cadrul Directiei de Igiena si Sanatate Publica Veterinara in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare

Dispune:

AUTORIZAREA SANITARA VETERINARA PENTRU SCHIMBURI INTRACOMUNITARE CU PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALA

cu numarul de autorizare.. pentru unitatea:

din localitatea .., strada . nr. .., sectorul .., codul .., judetul .., pentru urmatoarele activitati:

Obiectiv

Capacitate totala de productie autorizata (tone/saptamana produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

Marca de sanatate/identificare care va fi aplicata pe produsele de origine animala in unitatile care au fost autorizate conditionat, trebuie sa respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10 /2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 221 din 21 martie 2008.

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitati decat cele autorizate sanitar veterinar in conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare, atrage dupa caz, suspendarea sau intezicerea desfasurarii activitatii, precum si sanctionarea contraventionala sau penala, conform legislatiei in vigoare.

Director,

(semnatura, stampila )

Anexa nr. 14

la norma sanitara veterinara

S. C..

Nr. /

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR _________________

Domnului Director Executiv______________

Avand in vedere ca S.C. reprezentata de ., in calitate de .., din localitatea, strada . nr. ., sectorul .., codul postal ., judetul ., cu obiectivul .......autorizat sanitar veterinar cu nr., pentru activitatea/activitatile. si-a schimbat denumirea in S.C. ., va rugam sa intreprindeti demersurile necesare in vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare, conform noii denumiri.

Anexez la prezenta cerere urmatorele documente:

a) copia dupa incheierea judecatoreasca prin care s-a dispus schimbarea denumirii unitatii;

b) copia certificatului unic de inregistrare cu noua denumire a unitatii;

c) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul/ domiciliul.

Reprezentantul legal al unitatii,

(semnatura, stampila)

Anexa nr. 15

la norma sanitara veterinara

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitara Veterinara

si pentru Siguranta Alimentelor

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

In atentia Domnului Director .

Avand in vedere cererea domnului/doamnei..in calitate de reprezentant legal al unitatii, inregistrata la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sub nr. .., din data de .., privind solicitarea emiterii unei noi autorizatii sanitare veterinare, urmare a schimbarii denumirii unitatii, din S.C. ..in S.C., va transmitem, alaturat, documentatia depusa de solicitant, in vederea emiterii autorizatiei sanitare veterinare.

Mentionam ca, pentru unitatea ., obiectivuldin localitatea, strada . nr. ., sectorul .., codul postal ., judetul ., detine autorizatia sanitara veterinara cu nr., pentru activitatea/activitatile.. .

In urma evaluarii unitatii ., s-a constatat ca aceasta indeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

Director executiv,

(semnatura, stampila )Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3779
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved