Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURAREA DE BUNURI – CARACTERISTICI

Asigurari

+ Font mai mare | - Font mai mic
ASIGURAREA DE BUNURI – CARACTERISTICI
Caracteristicile asigurarilor de bunuri

Asigurarea joaca un rol important in protejarea bunurilor (mobile si imobile) de care cineva dispune. Asigurarile generale compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute.

Conform cadrului legislativ, in Romania, asigurarile de bunuri si cele de raspunedere civila poarta denumirea de asigurari generale.

In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire. Asiguratul trebui sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. In cazul in care a fost desemnat un beneficiar al asigurarii incheiate, aceasta conditie trebuie indeplinita de acel beneficiar.

Asigurari facultative de bunuri pot incheia persoanele fizice si cele juridice cu domiciliul, sediul sau resedinta in Romania. Aceasta masura creeaza posibilitatea ca si regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, precum si institutiile publice sa incheie contracte de asigurare a bunurilor de care dispun.

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an, iar la cerere si pe perioade mai scurte in baza declaratie de asigurare semnata de asigurat. Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea de catre asigurator a contractului de asigurare si este valabila numai pentru bunurile si riscurile specificate in contract la adresele indicate de acesta.

Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa. Primele de asigurare se stabilesc de asigurator, raspunderea acestuia incepe, de regula, dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-au platit acestuia primele de asigurare si s-a intocmit contractul de asigurare. In cazul in care inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, precum si atunci cand, dupa inceperea raspunderii asiguratorului, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, contractul de asigurare se reziliaza de drept, iar primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara rezilierii se restituie. Daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete ori daca nu a facut de indata asiguratorului comunicarea referitoare la schimbarea imprejurarilor esentiale privind riscul, asiguratorul are dreptul, inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a contractului sau sa-l denunte, in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat contractul.

Asiguratul este obligat sa intretina bunurile asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Daca prin nerespectarea de catre asigurat a acestor obligatii s-ar putea produce pagube, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea, fara restituirea primelor achitate.

Despagubirea datorata de asigurator nu poate depasi valoarea bunului in momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea, daca nu s-a prevazut altfel in conditiile de asigurare. Contractul de asigurari de bunuri are deci caracter reparator.

Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul achita despagubirea cuvenita asiguratului, numai dupa ce acesta din urma a probat legitimitatea sa de a incasa indemnizatia, a declarat daca a mai incheiat asigurari cu alte societati pentru acelasi risc, a predat asiguratorului intreaga documentatie necesara subrogarii acestuia pentru a exercita actiuni de subrogare. Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurarii, cu suma cuvenita drept despagubire; asigurarea continua pentru suma ramasa, prima de asigurare pentru aceasta perioada ramanand neschimbata. La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-o asigurare suplimentara cotra platii diferentei de prima corespunzatoare.

Principalele tipuri de asigurari generale

Prin intrarea in vigoare, in octombrie 2004, a Legii nr. 403 / 2004, care a modificat si completat Legea nr. 32 / 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, clasificatia asigurarilor, atat cele generale, cat si cele de viata, a fost aliniata pe deplin la prevederile directivelor europene.

Astfel, principalele clase si subclase care fac parte din categoria asigurarilor generale, in cadrul carora sunt incluse si asigurarile de bunuri, sunt prezentate in tabelul nr. 1:

Tabelul nr. 1. : Principalele clase si subclase ale asigurarilor generale

Nr. crt

Clasa

Subclasa

Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale),

despagubiri financiare;

despagubiri in natura;

despagubiri mixte (financiare si in natura);

despagubiri pentru vatamari corporale suferite de persoane in timpul transportului.

Asigurari de sanatate

despagubiri financiare;

despagubiri in natura;

despagubiri mixte (financiare si in natura).

Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare)

daune survenite la mijloacele de transport terestru cu motor;

daune survenite la mijloacele de transport terestru, altele decat cele cu motor.

Asigurari de mijloace de transport feroviar

daune survenite la mijloacele de transport feroviar care se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane.

Asigurari de mijloace de transport aerian

daune survenite la mijloacele de transport aerian.

Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial

daune survenite la mijloace de transport fluvial;

daune survenite la mijloace de transport lacustru;

daune survenite la mijloace de transport maritim.

Asigurari de bunuri in tranzit

daune suferite de marfuri, bagaje si alte bunuri transportate.Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale

daune suferite de proprietati si bunuri (altele decat bunurile cuprinse in clasele 3, 4, 5, 6 si 7), cauzate de:

incendiu;

explozie;

furtuna;

alte fenomene naturale in afara furtunii;

energie nucleara;

surpare de teren.

Alte asigurari de bunuri

daune suferite de proprietati si bunuri (altele decat bunurile cuprinse in clasele 3, 4, 5, 6 si 7), atunci cand aceste daune sunt cauzate de grindina sau inghet, furt, altele decat cele prevazute la pct. 8

Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule

daune care rezulta din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv raspunderea transportatorului).

Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian

daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport aerian (inclusiv raspunderea transportatorului

Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial

daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport maritim, lacustru si fluvial (inclusiv raspunderea transportatorului).

Asigurari de raspundere civila generala

daune din prejudicii produse tertilor, altele decat cele mentionate la pct. 10, 11 si 1

Asigurari de credite

insolvabilitate;

credit de export;

vanzare in rate;

credit ipotecar;

credit agricol.

Asigurari de garantii

garantii directe;

garantii indirecte.

Asigurari de pierderi financiare

riscuri de somaj;

insuficienta veniturilor;

pierderi datorate conditiilor meteorologice nefavorabile;

nerealizarea beneficiilor;

riscurile aferente cheltuielilor curente;

cheltuielile comerciale neprevazute;

deprecierea valorii de piata;

pierderile de renta sau alte venituri similare;

pierderile comerciale indirecte, altele decat cele mentionate anterior;

pierderile financiare necomerciale;

alte pierderi financiare, conform clauzelor contractului de asigurare

Asigurari de protectie juridica

cheltuielile cu procedura judiciara si alte cheltuieli, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedura civila sau penala, apararea ori reprezentarea asiguratului intr-o procedura penala, administrativa sau impotriva unei reclamatii indreptate impotriva acestuia.

Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta

Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta

: Conceput de autor pe baza prevederilor Legii nr. 403 / 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I , nr. 976 / 25.10.2004

Sunt incadrate in categoria riscurilor majore urmatoarele:a) riscurile cuprinse in clasele nr. 4, 5, 6, 7, 11 si 12 ;

   b) riscurile cuprinse in clasele nr. 14 si 15, atunci cand titularul contractului de asigurare exercita din punct de vedere profesional o activitate industriala, comerciala sau independenta si riscul se refera la aceasta activitate;

   c) riscurile cuprinse in clasele nr. 3, 8, 9, 10, 13 si 16, in masura in care titularul contractului de asigurare depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii, incepand cu 1 ianuarie 2007:

totalul activelor: 6,2 milioane euro, stabilit pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;

cifra de afaceri: 12,8 milioane euro, stabilita pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;

numarul mediu de angajati in cursul exercitiului: 250;

d) in cazul in care titularul contractului de asigurare face parte dintr-un grup care are obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate, criteriile mentionate la lit. c) se vor aplica conturilor consolidate.

Analiza activitatii de asigurari de bunuri la S.C. BCR Asigurari S.A.

Aparitia pe piata in decembrie 2001 a societatii S.C. BCR Asigurari S.A. a constituit o etapa in dezvoltarea Grupului BCR (Banca Comerciala Romana).

Astfel, S.C. BCR Asigurari S.A. completeaza lista societatilor care apartin Grupului BCR, ca furnizor de servicii financiare integrate, alaturi de BCR Securities, BCR Leasing si BCR Asset Management. Grupul BCR si-a construit astfel cadrul perfect pentru implementarea conceptului modern de „one-stop-banking, one-stop-shopping”.

Structura actionariatului este:

BCR (direct si indirect prin subsidiare): 74,28 %

Persoane fizice – angajati BCR: 25,72 %

Din iulie 2003, S.C. BCR Asigurari S.A. are si calitatea de membru al Uniunii Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania – UNSAR.    

Obiectivele generale ale strategiei de afaceri a S.C. BCR Asigurari S.A.

Cresterea gradului de patrundere pe piata a produselor de asigurari proprii destinate clientelei;

Mentiunea si extinderea pietei actuale a societatii prin cresterea numarului de clienti persoane fizice si juridice, cu accent preponderent pe I.M.M;

Asigurarea unei distributii eficiente, adaptate cerintelor clientilor;

Cresterea cotei pe piata asigurarilor.

Parteneriatul in cadrul Grupului BCR si preocuparea permanenta pentru adaptarea ofertei la cerintele si necesitatile clientilor au condus la o crestere progresiva a numarului de clienti si la administrarea unui portofoliu de asigurari sanatos.

Produsele BCR Asigurari SA sunt in conformitate cu standerdele internationale in domeniu, societatea avand sprijin deplin pe piata internationala, sprijin materializat prin contractele de reasigurare incheiate cu cele mai mari si mai cunoscute companii de reasigurare internationale. Astfel, in acest sens, in vederea sprijiniriii stabilitatii financiare a societatii, tinand cont de reglementarile CSA* in vigoare, de necesitatea protejarii portofoliului si luand in considerare evolutia pitei reasigurarilor, a fost conceput un program de reasigurare, ce s-a concretizat in tratate de reasigurare cu firme de referinta din domeniu ca: Swiss Re, Hannover Re, Partner Re, Mitsui Sumitamo Re si Mapfre Re.

Portofoliul asigurarilor de asistenta medicala este reasigurat printr-un contract de tip excedent de dauna incheiat prin intermediul Coris International. De asemenea, BCR Asigurari SA a incheiat un contract de reasigurare pentru riscurile de tip catastrofa, lider de contract fiind Hannover Re., printre reasiguratorii participanti figurand si: Liberty Mutual Ins. Co., Converium, Goethaer Re si Sirius International.

Caracterizarea ofertei generale de produse

Relatia viabila, pe termen lung, intre interesele clientilor si cele ale societatii, cu orientare preponderenta catre nevoile si exigentele acestora, reprezinta unul din obiectivele majore ale S.C. BCR Asigurari S.A.. De aceea, solutiile oferite, adaptate necesitatilor de asigurare si posibilitatilor financiare ale fiecarui client, flexibilitatea ofertei si rapiditatea acordarii despagubirii, demonstreaza ca S.C. BCR Asigurari S.A. este un partener de incredere pentru acoperirea riscurilor referitoare la bunurile sau afacerile asiguratilor.

Odata cu intrarea in functiune a ideii de „grup financiar ce ofera produse si servicii integrate” si „supermarket financiar”, combinarea serviciilor din oferta Grupului BCR (care le include acum si pe cele ale S.C. BCR Asigurari S.A.) formeaza o oferta financiara generoasa, completa si complexa a Grupului BCR in toate judetele tarii.

Oferta de asigurari generale a S.C. BCR Asigurari S.A. (cu exceptia asigurarilor tip „Carte Verde” si „RCA”) este disponibila in cele 46 de unitati din tara ale S.C. BCR Asigurari S.A., precum si in reteaua BCR S.A. si are urmatoarele caracteristici:

Distributie la nivel national;

Costuri reduse;

Asigurarea bunurilor gajate pentru garantarea creditelor;

Asigurarea echipamentelor si utilajelor achizitionate prin credite pentru investitii.

Colaborarea dintre S.C. BCR Asigurari S.A. si BCR Leasing SA ofera clientilor urmatoarele facilitati:

Finantarea echipamentelor si utilajelor prin BCR Leasing SA;

Consultanta privind structura finantarii;

Asistenta in negocierea cu furnizorii de echipamente si utilaje;

Asigurarea cladirilor, bunurilor, echipamentelor si utilajelor.

Oferte de produse:

Asigurari de accidente si boala:

Asigurarea de accidente persoane (individuala ori colectiva);

Asigurarea de deces si invaliditate din accidente;

Asigurarea de accidente a persoanelor aflate in autovehicule.

Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale:

Asigurarea de incendiu si alte calamitati;

Asigurarea lucrarilor de constructii-motaj;

Asigurarea banilor si a altor valori;

Asigurarea echipamentelor electronice;

Asigurarea masinilor, utilajelor, instalatiilor pentru avarii accidentale.

Asigurari de bunuri aflate in tranzit:

Asigurarea bunurilor si valorilor pe timpul transportului.

Asigurari de pierderi financiare:

Asigurari de pierderi financiare datorate intreruperii activitatii.

Asigurari de raspundere civila:

Asigurarea de raspundere civila legala;

Asigurarea de raspundere civila profesionala (cadre medicale, arhitecti, proiectanti, avocati, notari, experti contabili, evaluatori, contabili autorizati.)

Asigurarea de raspundere a caselor de expeditie;

Asigurarea de raspundere a unitatilor de service auto;

Asigurarea de raspundere civila a prestatorilor de servicii;

Asigurarea de raspundere civila a producatorilor.

Asigurari de asistenta turistica:

Asigurarea de sanatate pentru calatorii in strainatate;

Asigurarea de asistenta medicala pentru cetatenii straini pe teritoriul Romaniei.

Asigurari de viata:

Asigurari pe termen limitat de deces.

In cursul anului curent, pentru a se respecta prevederile legislatiei in domeniul

asigurarilor, armonizate cu cele europene, s-a constituit societatea de asigurare S.C. BCR Asigurari de Viata S.A., iar transferul de portofoliu a politelor de asigurare de viata incheiate de S.C. BCR Asigurari S.A. catre S.C. BCR Asigurari de Viata S.A. se va finaliza in cursul trimestrului III 2006.

Incepand din anul 2003, S.C. BCR Asigurari S.A. se afla in topul primelor 10 companii de pe piata romaneasca a asigurarilor, companii care controleaza peste 80% din piata asigurarilor.

Activitatea S.C. BCR Asigurari S.A. confirma – prin rezultatele obtinute – pozitia onoranta detinuta in topul companiilor de asigurari, datorata mai ales indeplinirii cu succes a obiectivelor strategice stabilite:

Dezvoltarea unui portofoliu de produse si servicii competitive,

Adaptarea rapida la cerintele pietei prin continua dezvoltare a structurii organizationale si a infrastructurii

Imbunatatirea calitatii prestarii serviciilor, toate acestea conducand la consolidarea imaginii societatii in peisajul financiar national.

Ca prezenta in topul primelor 10 societati de asigurare in functie de primele brute subscrise (asigurari generale si de viata), in perioada 2004 – 2005, S.C. BCR Asigurari S.A. se prezinta astfel:

Tabelul nr.

Anii

Prime brute subscrise total (mil. EUR)pREZENTA IN TOP 10

Comparand activitatea in evolutie a S.C. BCR Asigurari S.A., cu evolutia primelor brute subscrise la nivelul pietei asigurarilor(generale si de viata) in perioada 2004 – 2005, conform tabelului nr. 3., rezulta ca S.C. BCR Asigurari S.A. se afla peste nivelul de crestere inregistrat la nivelul intregii piete a asigurarilor aspect deosebit de important pentru dezvoltarea in continuare a activitatii societatii. Astfel, in timp ce piata asigurarilor a crescut cu 42,13 % la 31,12,2005 fata de 31.12004, activitatea de asigurari generale si de viata a S.C. BCR Asigurari S.A. a crecut cu 79,18 %, o crestere aproape dubla.

Tabelul nr. 3.

Anii

Prime brute subscrise total S.C. BCR AsigurAri S.A. (mil. EUR)

cRESTERE S.C. bcr asigurAri S.A. 2005/2004 (%)

pRIME BRUTE SUBSCRISE LA NIVELUL PIETEI ASIGURARILOR (MIL.EUR)

CreStere piaTA A asigurArilor 2005/2004

X

x

In ce priveste asigurarile generale, din care fac parte si asigurarile de bunuri, evolutia S.C. BCR Asigurari S.A., in perioada 2004 -2005, din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise la asigurarile generale, comparat cu nivelul pietei asigurarilor generale se prezinta astfel (tabelul nr. 4.):

Tabelul nr. 4.

Anii

Prime brute subscrise ASIGURARI GENERALE S.C. BCR AsigurAri S.A. (mil. EUR)

cRESTERE S.C. bcr asigurAri S.A. 2005/2004 (%)

pRIME BRUTE SUBSCRISE ASIGURARI GENERALE LA NIVELUL PIETEI ASIGURARILOR (MIL.EUR)

CreStere piaTA A asigurArilor 2005/2004 (%)

X

x

Dupa cum se poate observa, si in cazul asigurarilor generale, evolutia S.C. BCR Asigurari S.A. versus evoluttia pietei asigurarilor este superioara, respectiv S.C. BCR Asigurari S.A. se afla peste nivelul de crestere inregistrat de piata asigurarilor in perioada 2004 – 2005, si anume in timp ce primele brute subscrise din asigurari generale la S.C. BCR Asigurari S.A. au crescut cu 88,91 % la 31.12005 fata de 31.12004, piata asigurarilor generale a crescut numai cu 35,12% in perioada analizata.

Aceste remarci favorabile, intaresc si mai mult pozitia de top a S.C. BCR Asigurari S.A. in cadrul pietei asigurarilor din Romania, fapt explicat si prin numeroasele premii si recompense acordate societatii, astfel:

Premiul pentru DINAMISM – 2002, pentru cresterea spectaculoasa inregistrata in anul 2002, pentru dezvoltarea unei retele de distributie la nivelul intregii tari si pentru preocuparea constanta in a oferii produse si servicii la standarde ridicate de calitate. Premiul pentru DINAMISM se acorda acelei companii care, prin dinamica evolutiei sale si-a demonstrat potentialul de dezvoltare si valoarea.

Premiul pentru CEA MAI SEMNIFICATIVA CRESTERE – 2003, pentru valoarea relativa si absoluta a rezultatelor financiare obtinute in anul 2003, care a determinat o ascensiune continua spre pozitiile din varful clasamentelor.

Premiul PRODUSUL ANULUI 2004 pentru asigurari generale a fost acordat produsului SMART I.M.M., oferit de catre S.C. BCR ASIGURARI S.A., pentru calitatea de ansamblu a politei prin care sunt acoperite bunurile intreprinderii, pierderile financiare, raspunderea civila legala si accidentele angajatilor, pentru noutatea adusa prin acoperirea mai multor riscuri de catre un produs dedicat sectorului I.M.M..

Premiul ASIGURATORUL ANULUI 2004 acordat de catre Revista Piata Financiara cu ocazia galei premiilor anuale pentru banking, piata de capital si asigurari.

Trofeul 1asig – Asigurari Generale si Premiul Special pentru CEA MAI SEMNIFICATIVA CRESTERE, in 2005.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1395
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site