Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Conditiile Specifice ale Asigurarii Suplimentare de Interventie Chirurgicala ING in Caz de Imbolnavire si Accident (SRG0)

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai mic
Conditiile Specifice

ale

Asigurarii Suplimentare de Interventie Chirurgicala in Caz de Imbolnavire si Accident    (SRG0)Art. 1 - Reguli introductive

Asigurarea Suplimentara de Interventie Chirurgicala in Caz de Imbolnavire si de Accident a societatii ING Asigurari de Viata S.A. va fi guvernata de prezentele Conditii Specifice de asigurare, care formeaza parte integranta a Contractului de asigurare.

Conditiile Contractuale Generale ale Contractului de asigurare precum si Conditiile Specifice ale Contractului de asigurare de baza la care se ataseaza Asigurarea Suplimentara sunt valabile si se aplica in mod corespunzator prezentelor Conditii Specifice.

Incheierea prezentei Asigurari Suplimentare este conditionata de incheierea Contractului de asigurare de baza pentru care Asiguratorul permite aceasta Asigurare Suplimentara

Art. 2 - Definitii

Toti termenii definiti la Art. 2 al Conditiilor Contractuale Generale sunt valabili si in cazul acestor Conditii Specifice, exceptand termenii definiti mai jos:

Accident

Orice eveniment imprevizibil, survenit independent de vointa Asiguratului, care cauzeaza vatamari corporale imediate, datorate actiunii bruste, unice asupra organismului a unor factori externi: fizici (mecanici, termici, electrici etc.) sau chimici, cu exceptia infectiilor (virale, bacteriene, fungice etc.) si substantelor terapeutice care actioneaza asupra sistemului imunitar.

Asigurat

Persoana a carei stare de sanatate constituie obiectul Asigurarii Suplimentare si care este totodata si    Asiguratul din Contractul de asigurare (Asiguratul de baza). Alaturi de aceasta persoana pot fi Asigurati copiii sai naturali sau infiati, necasatoriti, precum si sotul/sotia (Co-Asigurat).

Beneficiar

Persoana careia ii va fi platita Indemnizatia de asigurare in urma producerii unui Eveniment asigurat. In ceea ce priveste prezenta Asigurare Suplimentara, Beneficiar este Asiguratul din Contractul de asigurare de baza.

Boala

Orice suferinta sau dereglare a functiilor organismului, diagnosticata ca atare de un medic specialist, cu excluderea afectiunilor care nu au o baza obiectiva de diagnostic (explorari paraclinice).

Eveniment asigurat

Interventia chirurgicala suferita de catre Asigurat pe perioada de valabilitate a Asigurarii Suplimentare, pentru afectiuni cauzate direct de o Boala sau de un Accident.

Interventie chirurgicala

Procedura sau tehnica medicala efectuata asupra Asiguratului intr-un Spital, de catre un medic specialist intr-o disciplina chirurgicala considerata necesara pentru vindecarea sau ameliorarea unei boli sau vatamari corporale suferite de Asigurat. Procedura sau tehnica medicala trebuie sa implice o incizie si sa fie efectuata sub o anestezie locala sau generala, de catre un medic chirurg cu drept de libera practica, in prezenta unui medic anestezist.

Spital

Institutie sanitara care indeplineste concomitent urmatoarele cerinte:

Functioneaza in temeiul legii, in cadrul sistemului medical public sau privat si in conditii de deplina autorizare si/sau acreditare;

Acorda permanent asistenta medicala de specialitate (pentru diagnosticul si tratamentul medical sau chirurgical al persoanelor bolnave sau accidentate) prin personal calificat: medici specialisti si asistenti medicali cu diploma recunoscuta si cu drept de exercitare a profesiei;

Dispune de echipamente si instrumente adecvate efectuarii procedurilor specifice de diagnostic si tratament;

Tine o evidenta clara a pacientilor internati, cu mentionarea evolutiei zilnice si a procedurilor terapeutice care se executa pentru fiecare pacient.

Nu se considera a fi Spital:

Institutiile destinate ingrijirii alcoolicilor sau persoanelor dependente de droguri;

Sanatoriile balneo-climaterice,TBC sau de recuperare neuro-psihomotorie;

Institutiile pentru tratarea bolilor psihice;

Institutiile de reabilitare;

Azilele pentru batrani.

Suma asigurata

Suma prevazuta in ceea ce priveste prezenta Asigurare Suplimentara, in cadrul Contractului de asigurare, platibila in conformitate cu prevederile Contractului de asigurare in cazul producerii Evenimentului asigurat.

Art. 3 - Intrarea in vigoare, durata Asigurarii Suplimentare si date tehnice

In functie de situatiile precizate mai jos, prezenta Asigurare Suplimentara intra in vigoare la momente diferite astfel:

(a)     La data incheierii Contractului de asigurare de baza. In cazul in care, prin Cererea sa de asigurare, Contractantul asigurarii a optat si pentru contractarea prezentei Asigurari Suplimentare, aceasta intra in vigoare simultan cu intrarea in vigoare a Contractului de asigurare de baza;

(b)     La data aniversarii Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare. Ulterior incheierii Contractului de asigurare de baza, prezenta Asigurare Suplimentara poate fi atasata acestuia numai la aniversarea Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare si doar daca prima aferenta ultimei scadente din anul respectiv de asigurare a fost platita in termenul mentionat pe polita. Cererea de asigurare ulterioara prin care Contractantul isi manifesta in scris intentia contractarii prezentei Asigurari Suplimentare trebuie comunicata Asiguratorului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de respectiva aniversare a Datei incheierii Cererii de asigurare. Conform prevederilor articolelor 3.1. - 3.4. ale Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare, Asiguratorul are dreptul sa evalueze riscurile aferente. In acest caz, Asigurarea Suplimentara intra in vigoare la ora 0:00 aniversarii Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare.

(c)     La data repunerii in vigoare a Contractului de asigurare de baza. In situatia in care Contractul de asigurare a fost reziliat sau transformat in contract liber de plata primelor, repunerea in vigoare se va face in conformitate cu prevederile art. 7.5. al Conditiilor Generale incepand cu ora 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare datei creditarii contului Asiguratorului cu contravaloarea integrala a tuturor primelor de asigurare datorate.

Durata minima de contractare a prezentei Asigurari Suplimentare este de 5 (cinci) ani, iar cea maxima de 15 (cincisprezece) ani. Evenimentul asigurat trebuie sa se produca in perioada de valabilitate a prezentei Asigurari Suplimentare.

In situatia in care persoana asigurata prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare este aceeasi cu Asiguratul din Contractul de asigurare de baza sau sotul/sotia acestuia, varsta pentru care se acorda prezenta Asigurare Suplimentara nu poate fi mai mica de 18 (optsprezece) ani si nici mai mare de 60 (saizeci) de ani.

In situatia in care persoana asigurata prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare este fiul/fiica necasatorit/necasatorita al/a Asiguratului din Contractul de asigurare de baza, varsta pentru care se acorda prezenta Asigurare Suplimentara nu poate fi mai mica de 3 (trei) ani si nici mai mare de 18 (optsprezece) ani.

Varsta maxima pana la care dureaza acoperirea prin prezenta Asigurare Suplimentara este de 65 (saizeci-si-cinci) de ani pentru Asiguratul din Contractul de asigurare de baza si/sau sotul/ sotia acesteia, si de 20 (douazeci) de ani pentru copiii asigurati.

Data expirarii Asigurarii Suplimentare este prevazuta ca atare in cadrul Politei de asigurare.

Pentru prezenta Asigurare Suplimentara nu se acorda valori de rascumparare sau participare la profit.

Sumele asigurate vor fi la acelasi nivel pentru Asiguratul de baza si pentru Co-Asigurati si vor respecta limitele in vigoare stabilite de Asigurator.

Art. 4 - Plata primelor

Frecventa, modalitatea si moneda de plata a primelor aferente prezentei Asigurari Suplimentare sunt identice cu cele ale Contractului de asigurare de baza.

Primele se platesc pe intreaga durata de valabilitate a Asigurarii Suplimentare.

Primele se calculeaza pentru fiecare persoana asigurata prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare in parte, in functie de Suma asigurata, de varsta si de sex.

Prima totala este calculata ca suma a primelor aferente tuturor persoanelor cuprinse in asigurare.

Nivelul primelor se modifica la fiecare aniversare a Datei de incheiere a Cererii de asigurare in functie de varsta curenta a fiecarei persoane asigurate prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare.

Atunci cand, pentru oricare dintre persoanele asigurate prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare, alta decat Asiguratul din Contractul de asigurare de baza, Asigurarea Suplimentara isi inceteaza valabilitatea conform prevederilor art. 9.2, literele b) si e) de mai jos, Contractantul asigurarii nu va mai plati partea din prima totala aferenta respectivei persoane incepand cu data urmatoarei scadente contractuale.

Atunci cand, pentru oricare dintre persoanele asigurate prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare, alta decat Asiguratul din Contractul de asigurare de baza, Asigurarea Suplimentara isi inceteaza valabilitatea conform prevederilor art. 9.2, literele c) si d), de mai jos Contractantul asigurarii nu va mai plati partea din prima totala aferenta respectivei persoane incepand cu data urmatoarei aniversari a Datei de incheiere a Cererii de asigurare, riscul producerii Evenimentului asigurat fiind acoperit pana in acel moment.

Asiguratorul isi rezerva dreptul de a modifica ratele de prima atunci cand exista o variatie de minim 5% a frecventei de aparitie a Evenimentului asigurat de la ultima modificare a ratelor de prima. Noile rate de prima vor intra in vigoare de la urmatoarea data aniversara a Datei de incheiere a Cererii de asigurare.

Art. 5 - Obiectul, domeniul si limitele de aplicabilitate ale Asigurarii Suplimentare

In cazul in care, pe perioada de valabilitate a Asigurarii Suplimentare, Asiguratul sufera o Interventie chirurgicala pentru o afectiune cauzata direct de un Accident sau de o Boala, Asiguratorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Contractului de asigurare, Indemnizatia de asigurare reprezentand un procent aplicat Sumei sigurate asa cum este el prevazut in Anexa.

Indemnizatia totala platita de Asigurator pe parcursul unui An de asigurare nu va depasi un prag maxim de 500% din Suma asigurata, pentru fiecare persoana asigurata prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare in parte.

Daca o Interventie chirurgicala nu apare mentionata in Anexa, aceasta va genera plata unui procent aplicat Sumei asigurate echivalent cu cel al unei Interventii chirurgicale similare incadrata de medicul specialist acreditat de catre Asigurator.

Doua sau mai multe Interventii chirurgicale cauzate direct de acelasi Accident sau de aceeasi Boala si efectuate sub aceeasi anestezie vor fi considerate ca una singura si se va plati Indemnizatia corespunzatoare Interventiei chirurgicale cu cel mai mare procent din Suma asigurata dintre Interventiile chirurgicale efectuate.

Doua sau mai multe Interventii chirurgicale efectuate in acelasi timp, in aceeasi zona a corpului, vor genera plata Indemnizatiei corespunzatoare Interventiei chirurgicale cu cel mai mare procent din Suma asigurata dintre Interventiile chirurgicale efectuate.

Interventiile chirurgicale ce se efectueaza in mai multe etape vor fi considerate ca una singura.

In cazul decesului Asiguratului din Contractul de asigurare de baza in timpul Interventiei chirurgicale sau ulterior acesteia, Indemnizatia de asigurare aferenta prezentei Asigurari Suplimentare este platibila Beneficiarilor desemnati in Contractul de asigurare de baza.

Prezenta asigurare include o perioada de asteptare de sase (6) luni, interval in care Asiguratorul nu va acoperi riscul producerii Evenimentului asigurat. In cazul Evenimentului asigurat determinat de starea de graviditate, perioada de asteptare este de un an. In functie de data contractarii Asigurarii Suplimentare, perioada de asteptare se calculeaza astfel:

(a)     de la Data de incheiere a Cererii initiale de asigurare, in cazul in care Asigurarea Suplimentara a fost contractata simultan cu incheierea Contractului de asigurare de baza, conform prevederilor art. 3.1. litera (a) de mai sus;

(b)     de la data intrarii in vigoare a Asigurarii Suplimentare, in cazul in care Asigurarea Suplimentara a fost contractata la aniversarea Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare, conform prevederilor art. 3.1. litera (b) de mai sus

(c)     de la data repunerii in vigoare a Asigurarii Suplimentare simultan cu repunerea Contractului de asigurare de baza, conform prevederilor art. 3.1. litera (c) de mai sus.

Perioada de asteptare nu se aplica in cazul interventiei chirurgicale pentru o afectiune cauzata direct de un Accident:

Asiguratorul nu acopera riscul producerii Evenimentului asigurat in urmatoarele circumstante:

(a)     Afectiunea pentru care a fost necesara interventia chirurgicala nu este cauzata direct de un Accident sau de o Boala;

(b)     Afectiunea pentru care a fost necesara interventia chirurgicala este cauzata direct de un Accident produs anterior / de o afectiune preexistenta:

fie orei 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare, in cazul in care Asigurarea Suplimentara a fost contractata simultan cu incheierea Contractului de asigurare de baza, conform prevederilor art. 3.1. litera (a) de mai sus;

fie momentului intrarii in vigoare a Asigurarii Suplimentare, in cazul in care Asigurarea Suplimentara a fost contractata la aniversarea Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare, conform prevederilor art. 3.1. litera (b) de mai sus;

fie anterior momentului repunerii in vigoare a Asigurarii Suplimentare, in cazul in care Contractul a fost reziliat prin neplata sau transformat in contract liber de plata primelor, conform art. 3.1 litera ( c) de mai sus;

(c)     Interventia chirurgicala survenita ca urmare a unei afectini preexistente sau ca urmare a agravarii, prin Accident, a unei afectiuni preexistente:

fie orei 0:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare, in cazul in care Asigurarea Suplimentara a fost contractata simultan cu incheierea Contractului de asigurare de baza, conform prevederilor art. 3.1. litera (a) de mai sus;

fie momentului intrarii in vigoare a Asigurarii Suplimentare, in cazul in care Asigurarea Suplimentara a fost contractata la aniversarea Datei de incheiere a Cererii initiale de asigurare, conform prevederilor art. 3.1. litera (b) de mai sus;

fie anterior momentului repunerii in vigoare a Asigurarii Suplimentare, in cazul in care Contractul a fost reziliat prin neplata sau transformat in contract liber de plata primelor, conform art. 3.1 litera ( c) de mai sus;

(d)     Interventia chirurgicala a fost efectuata in afara granitelor Romaniei.

Art. 6 -    Drepturile si obligatiile partilor

In vederea incheierii prezentei Asigurari Suplimentare, Asiguratorul are dreptul de a verifica starea de sanatate a Asiguratului, prin investigari clinice si paraclinice.

Prevederile art. 10 al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare se aplica in mod corespunzator prezentei Asigurari Suplimentare. In situatia in care se constata ca Asiguratul a furnizat declaratii false sau informatii incomplete, indiferent de cauzele sau motivele care au generat o astfel de situatie, Asiguratorul are urmatoarele drepturi:

a)       sa modifice unilateral, in consecinta, conditiile de acoperire contractuala a riscului producerii Evenimentului asigurat;

b)       sa reduca cuantumul Indemnizatiei platibile;

c)       sa refuze plata Indemnizatiei de asigurare;

d)       sa rezilieze unilateral Asigurarea Suplimentara in conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (b) al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

Asiguratul are obligatia de a informa neintarziat Asiguratorul despre orice schimbare intervenita in ocupatia, sporturile, hobby-urile practicate si domiciliul (resedinta)    Asiguratului. Asiguratorul are dreptul de a modifica unilateral, in consecinta, conditiile de acoperire contractuala a riscului producerii Evenimentului asigurat sau de a rezilia unilateral prezenta Asigurare Suplimentara in conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (b) al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare. Prevederile Art. 10 al Conditiilor Contractuale Generale se aplica ca atare obligatiei de informare asumata de catre Contractantul asigurarii conform prezentului articol 6.3.

Daca Asiguratul sufera un Accident sau o Boala, atunci el/ea are obligatia de a cere si de a accepta fara intarziere un tratament medical, de a urma prescriptiile medicului si de a-si facilita restabilirea. Fata de refuzul neintemeiat al Asiguratului de a indeplini aceasta obligatie, Asiguratorul are dreptul, in functie de circumstantele concrete, fie sa reduca cuantumul Indemnizatiei platibile, fie sa refuze plata Indemnizatiei de asigurare sau fie sa rezilieze unilateral Asigurarea Suplimentara in conformitate cu prevederile art. 5.1. litera (b) al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

Contractantul Asigurarii are obligatia de a anunta Asiguratorul, cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 72 (saptezeci-si-doua) de ore de la momentul interventiei chirurgicale, despre motivul internarii si starea generala de sanatate a persoanei asigurate in cauza.

Anuntul telefonic se va face la numarul de telefon comunicat de catre Asigurator. In cazul in care anuntul producerii Evenimentului asigurat se face la mai mult de 72 de ore de la momentul interventiei chirurgicale, iar acest fapt afecteaza derularea investigatiilor Asiguratorului in vederea aprecierii intinderii obligatiei de plata a Indemnizatiei de asigurare, Asiguratorul are dreptul de a anula, in parte sau in totalitate, beneficiile prevazute de prezenta Asigurare Suplimentara.

Asiguratorul are dreptul sa investigheze prin mijloace specifice, pe cheltuiala proprie si cu ajutorul unui medic desemnat de acesta, starea de sanatate a Asiguratului si toate procedurile ce au fost indeplinite pe toata durata Spitalizarii sale.

Contractantul asigurarii are obligatia de a pune la dispozitia Asiguratorului, in maximum 7 (sapte) zile lucratoare de la externarea Asiguratului, toate documentele cerute de acesta, precum si toate informatiile care au legatura cu vatamarea corporala care a determinat Interventia chirurgicala.

Daca de la data primirii confirmarii postei pentru solicitarea facuta de catre Asigurator prin scrisoare recomandata trimisa Contractantului/Asiguratului referitor la remiterea tuturor documentelor ce sunt necesare in evaluarea circumstantelor producerii Evenimentului asigurat, trece o perioada mai mare de 60 (saizeci) de zile calendaristice, Asiguratorul este exonerat de orice obligatie pe care si-a asumat-o in temeiul prezentei asigurari.

Pe langa documentele prevazute la articolul 8.5. al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare, urmatoarele documente trebuie transmise Asiguratorului de catre Persoana Asigurata in vederea evaluarii obligatiei acestuia de a plati orice Indemnizatie de asigurare in temeiul prezentei Asigurari Suplimentare:

a)    copie dupa actul de identitate al Asiguratului: certificat de nastere - pentru copii, buletin/ carte de identitate - pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini;

b)    documente emise de catre autoritatile competente, care sa ateste imprejurarile producerii Accidentului;

c)    copie completa dupa Foaia de observatie din Spital a Asiguratului;

d)    biletul de iesire din Spital in original;

e)    copia fisei de consultatii medicale intocmita de catre medicul de familie - fiecare pagina trebuie sa fie numerotata, parafata si semnata in original, pentru conformitate;

f)     istoric medical care sa cuprinda data aparitiei primelor simptome ale afectiunii si data diagnosticarii acesteia;

g)    certificat de analiza toxicologica a Asiguratului in cazul in care aceasta a fost impusa prin lege.

Asiguratorul va aprecia intinderea obligatiei de plata a Indemnizatiei de asigurare in functie de rezultatele investigatiilor pe care le efectueaza in conditiile prezentei Asigurari Suplimentare si numai dupa ce s-a stabilit cu certitudine producerea Evenimentului asigurat. Indemnizatia de asigurare este platibila in termen de 30 (treizeci) de zile de la momentul finalizarii investigatiilor, in conditiile in care s-a facut pe deplin dovada producerii Evenimentului asigurat.

Art. 7 - Optiunea de marire a Sumei asigurate si a primei de asigurare

La fiecare aniversare a Datei de incheiere a Cererii de asigurare, Contractantul asigurarii are dreptul de a opta pentru majorarea Sumei asigurate si, in consecinta a primei de asigurare, alegand unul din procentele de crestere declarate de catre Asigurator.

Daca Contractantul asigurarii accepta majorarea Sumei asigurate, prima de asigurare va creste in conformitate cu principiile standard ale matematicii actuariale.

Dreptul la optiunea de marire a Sumei asigurate si a primei de asigurare este valabil atat timp cat este valabil si pentru Contractul de asigurare de baza.

Art. 8 - Excluderi

Asiguratorul nu acopera urmatoarele riscuri de Interventie chirurgicala suferite de catre Asigurat pentru:

a)       Interventii de chirurgie plastica si reparatorie (cu exceptia cazurilor cu indicatie terapeutica expresa pentru deficite functionale);

b)       Interventii pentru corectia chirurgicala a vederii cu exceptia cazurilor determinate direct de un Accident;

c)       Interventia chirurgicala determinata de anomalii congenitale si / sau afectiuni consecutive acestora;

d)       Interventii chirurgicale in afectiunile stomatologice;

e)       Interventii chirurgicale pentru afectiuni localizate la nivelul tesutului cutanat si subcutanat;

f)        Interventii pentru extragerea corpilor straini, superficiali, de la nivelul pielii, conjunctivei, corneei, intranazali etc., proceduri / manevre care nu implica o incizie;

g)       Tratamentul unei arsuri de gradul I;

h)       Interventii chirurgicale necesare ca urmare a unor proceduri, tehnici, manevre medico-chirurgicale incorecte;

i)        Orice interventii chirurgicale efectuata in scop explorator/investigational, endoscopii/laparoscopii;

j)        Orice interventie chirurgicala necesara pentru tratarea unei afectiuni prexistente datei de incheiere a Cererii de asigurare;

k)       Orice interventie chirurgicala survenita ca urmare a unui tratament medicamentos/chirurgical efectuat anterior Datei incheierii Cererii de asigurare;

l)        Interventii chirurgicale pentru tratamentul infertilitatii, sterilitatii, fecundarea artificiala, avortul spontan sau provocat, dilatatia si chiuretajul, circumcizia;

m)     Interventii chirurgicale legate de infectia cu HIV;

Asiguratorul nu acopera riscul in cazul in care Interventia chirurgicala a fost cauzata direct sau indirect de:

a)       razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale altor state, ostilitati sau operatiuni similare unui razboi (fie ca razboiul a fost declarat sau nu), terorism, razboi civil, rascoala, miscare sociala de proportiile unei rascoale, revolta militara, insurectie, rebeliune, revolutie, lovitura de stat sau instaurarea unei dictaturi militare, declararea legii martiale sau a starii de asediu;

b)       incercari de suicid sau de actiuni de auto-vatamare, automutilare;

c)       participarea Asiguratului la actiuni hazardate, sporturi sau activitati recreative ce implica riscuri serioase cum ar fi, spre exemplu: parasutismul, planorismul, acrobatia, cascadoria, speologia etc. nedeclarate in Cererea de asigurare sau neaduse la cunostinta Asiguratorului conform prevederilor art. 6.3.

Totodata, Asiguratorul nu acopera riscul de Interventie chirurgicala in cazul in care Interventia chirurgicala, Accidentul sau Boala in urma caruia aceasta s-a produs, au fost cauzate direct sau indirect de:

a)       consumul voluntar de alcool;

b)       consumul voluntar de medicamente sau de alte substante chimice cum ar fi narcoticele, sedativele, tranchilizantele fara indicatia medicului autorizat;

c)       proceduri/tehnici de tratament efectuate fara indicatia medicului autorizat;

d)       afectiuni / tulburari neuro-psihice sau schimbari in comportamentul psihologic, indiferent de cauza.

Art. 9 - Incetarea Asigurarii Suplimentare

Prezenta Asigurare Suplimentara isi inceteaza efectele de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, somatii, proceduri etc. si fara interventia vreunei instante judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a)       pe data expirarii duratei Asigurarii Suplimentare, prevazuta ca atare in cadrul Politei de asigurare;

b)       in conditiile prevazute la Art. 5 al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare;

c)       pe data implinirii de catre Asiguratul din Contractul de asigurare de baza a varstei de 65 (saizeci-si-cinci) de ani;

d)       pe data decesului Asiguratului din Contractul de asigurare de baza;

e)       pe data transformarii Contractul de asigurare de baza intr-un Contract liber de plata primelor;

f)        pe data incetarii Contractului de asigurare de baza la care a fost atasata Asigurarea Suplimentara, in conformitate cu prevederile Conditiilor Specifice aferente produselor de asigurare de baza;

g)       pe data la care Asiguratul din Contractul de asigurare de baza este incadrat intr-o invaliditate de gradul I sau II, ori o invaliditate de gradul III datorata unui accident, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate;

h)       la cererea expresa a Contractantului Asigurarii sau a Asiguratului, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 5.1. litera (c) al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare

Fata de persoanele asigurate prin incheierea prezentei Asigurari Suplimentare, altele decat Asiguratul din Contractul de asigurare de baza, Asigurarea Suplimentara isi inceteaza efectele de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, somatii, proceduri etc. si fara interventia vreunei instante judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a)    in situatiile prevazute la art. 9.1 de mai sus;

b)    pe data decesului persoanei asigurate respective;

c)    pe data implinirii de catre persoana asigurata respectiva a varstei maxime corespunzatoare, prevazuta ca atare la art. 3.5. de mai sus;

d)    in cazul copiilor asigurati, la momentul casatoriei lor;

e)    in cazul in care persoana asigurata respectiva este incadrata intr-o invaliditate de gradul I sau II, ori o invaliditate de gradul III datorata unui accident, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate.

f)     la cererea expresa a Contractantului Asigurarii sau a Asiguratului, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 5.1. litera (c) al Conditiilor Contractuale Generale ale Contractului de asigurare.

Asigurarea Suplimentara nu are Valoare de rascumparare. Asiguratorul este astfel degrevat de orice plata in cazul incetarii Asigurarii Suplimentare.

Art. 10 - Prevederi finale

Anexa mentionand nivelul Indemnizatiei platibile in cazul Interventiei chirurgicale cauzate de Imbolnavire si de Accident constituie parte integranta a prezentelor Conditii Specifice ale Contractului de asigurare.

Prezentele Conditii Specifice de Asigurare sunt aplicabile de la data de 15/06/2005 si se vor aplica asigurarilor suplimentare incheiate dupa aceasta data.

Anexa - Nivelul indemnizatiei in cazul unei interventii chirurgicale pentru afectiuni cauzate de Imbolnavire si de Accident

Aspiratii si drenaje transcutane - numai pentru colectiile din organele profunde 100%

Aparatul vizual   

Extractia unui corp strain din canalul / sacul lacrimal 100%

Excizia leziunii conjunctivale 100%

Sutura cornee, conjunctiva, iris 100%

Reconstructia si plastia conjunctivala 200%

Rezolvarea unei leziuni palpebrale 100%

Excizie, drenaj de chalazion 100%

Indepartarea corpilor straini intraoculari 200%

Blefaroplastie 300%

Trabeculectomia 200%

Iridectomia 200%

Plastie iriana 200%

Keratoplastia 200%

Extractia cristalinului 200%

Reconstructia completa a orbitei cu / fara grefon 400%

BMF si ORL

Sutura limbii 100%

Glosectomia 300%

Tonsilectomie 100%

Incizii ale canalelor si glandelor salivare 100%

Excizia unei leziuni a glandelor salivare 200%

Rezectie apicala si repozitie de fractura alveolara 100%

Cerclaj intermaxilar al mandibulei 100%

Repozitie deschisa a fracturilor maxilare

si mandibulare 200%

Repozitie de os zigomatic 200%

Repozitia deschisa cu /fara fixare interna a fracturilor masivului facial 200%

Reducere inchisa cu fixare interna a fracturilor masivului facial 200%

Rezectie si reconstructie maxilara si/sau mandibulara 200%

Rezolvarea unei leziuni a urechii externe 100%

Mastoidectomia 200%

Timpanotomia 100%

Timpanoplastia cu scotch 100%

Sutura timpan 100%

Miringoplastie 200%

Adenoidectomie 100%

Parotidectomie totala 200%

Reconstructie de canal auditiv 300%

Rezectie ureche interna, medie 400%

Incizie pentru corp strain 100%

Aparatul respirator

Laringectomie 400%

Traheostomie 100%

Rezectie trahee 400%

Explorare si drenaj de trahee 200%

Pleurotomia 100%

Drenaj toracal cu rezectie costala 200%

Reconstructia unei leziuni bronhice 300%

Aparatul respirator -continuare

Excizia unui segment al parenchimului pulmonar 400%

Rezectia unui lob pulmonar    300%

Pleurectomie totala 400%

Pneumectomia 500%

Sutura diafragmului 200%

Aparatul digestiv

Interventii endoscopice in scop terapeutic 100%

Laparascopie terapeutica 200%

Dilatarea esofagiana 100%

Sutura esofagului toracal /cervical 300%

Sutura esofagului abdominal 200%

Excizia unei leziuni a esofagului prin

abord toracal / cervical    300%

Excizia unei leziuni a esofagului - abord abdominal 200%

Gastrectomie totala 400%

Gastrectomie partiala 300%

Gastro-enterostomia 200%

Piloroplastia 300%

Liza aderentelor intrabdominale

cu indicatie terapeutica 200%

Plastia herniei externe (inghinala, ombilicala,

a liniei albe) 100%

Reconstructia peretelui abdominal 100%

Colecistectomia 200%

Marsupializarea unui chist pancreatic 300%

Drenaj de chist pancreatic 200%

Pancreatectomie 400%

Plastia herniei    interne (diafragmatice, hiatale) 300%

Splenectomia 200%

Sutura ficatului, splinei, pancreasului 200%

Rezectia hepatica 400%

Sutura intestinului subtire, gros 300%

Rezectia partiala de intestin subtire sau de colon 200%

Rezectia totala de intestin subtire sau de colon 300%

Anus contra naturii    300%

Apendicectomia 100%

Polipectomie rectala 100%

Extirparea fistulei rectale 200%

Extirparea fistulei anale 100%

Hemoroidectomia 100%

Incizia sinusului pilonidal inflamat 100%

Amputatie de rect 300%

Rezectie peritoneu 200%

Aparatul urinar

Sutura uretrala 200%

Operatie de col vezical 200%

Sutura vezicii urinare 200%

Rezectie de perete al vezicii urinare 300%

Inchiderea fistulei vezicii urinare 300%

Operatie pentru diverticuli vezicali 300%

Ureterectomia totala 300%

Anastomoza uretero-ureterala laterala 300%

Substituirea ureterului 500%

Sutura renala 200%

Enuclearea tesutului renal lezionat 300%

Nefrectomia partiala 300%

Nefrectomia totala 400%

Litotritie extracorporeala - 100%

Litotritie endoscopica 200%

Cistectomie simpla de vezica urinara 300%

Cistectomie totala de vezica urinara 400%

Cistectomie radicala 500%

Reconstructie totala vezica urinara 400%

Inchidere fistula 200%

Sistemul nervos

Neurorafii mana 100%

Sutura de nerv epineural 100%

Sutura de nerv perineural 200%

Sutura microchirurgicala a ramurilor plexului brahial 400%

Grefa de nervi    400%

Gaura de trepan 200%

Evacuarea unui hematom /abces epidural 300%

Evacuarea unui hematom / abces subdural 400%

Radicotomia spinala 400%

Decompresiune radiculara 300%

Decompresiune spinala in tumora medulara 400%

Sunt ventriculo-peritoneal 400%

Sunt ventriculo-caval 400%

Ablatia herniei:

lombare 300%

cervicale, toracale 400%

Rezectie tumora vertebrala cu invazie canal vertebral 500%

Simpatectomia 300%

Aparatul genito-mamar feminin

Rezectie polip vaginal 100%

Rezectie de chist vaginal 100%

Marsupializare de glanda Bartholin 100%

Vulvectomie 100%

Excizie de leziune de col uterin 100%

Amputatie col uterin 200%

Rezectie bont cervical 200%

Sutura perineu 100%

Rezolvarea rupturii uterine 100%

Chistectomie ovariana 200%

Ovarectomie uni-bilaterala 200%

Salpingo-ovarectomie uni-/bilaterala 200%

Histerectomie 300%

Operatie cezariana cu indicatie terapeutica 200%

Episiotomie, episiorafie 100%

Excizia leziunii de san 100%

Excizia sectoriala 200%

Mastectomie 300%

Aparatul genital masculin

Sutura corpilor cavernosi 100%

Incizie scrot 100%

Meatotomie 100%

Operatii periprostatice 200%

Operatie de hidrocel, varicocel, funicocel 200%

Incizie prostatica transperineala 200%

Epididimectomie 300%

Prostatectomie 300%

Orhidectomia 300%

Sistemul endocrin

Excizia glandelor sudoripare 100%

Indepartare de tumora hipofizara 500%

Indepartarea tumorii regiunii epifizare 500%

Timectomia radicala 300%

Tiroidectomia totala 300%

Tiroidectomie partiala 200%

Sistemul endocrin-continuare

Paratiroidectomie totala 200%

Rezectia glandelor suprarenale 400%

Aparatul locomotor

Plastie piele libera decolata 100%

Grefa de piele 200%

Tratamentul complet a unei arsuri

(chiar si prin interventii repetate):

gr II    100%

gr III < 20% 100%

20-30% 200%

>30% 300%

gr IV < 10%    100%

10-20% 200%

>20% 300%

Excizia si tratamentul unei escare    - vezi arsuri gradul IV

Rezectia pentru halux- valgus 100%

Interventii chirurgicale ale degetelor si mainii:

Amputatie cu interesare osoasa 100%

Fixare fractura cu osteosinteza 100%

Fixare fractura intra-articulara 100%

Indepartare fragment osos intra-articular, extra-articular 100%

Artrodeza interfalangiana 100%

Artrodeza mana 200%

Plastie cap tars, metatars 100%

Capsulorafii, tenorafii, tenoplastii, ligamentoplastii,

miorafii 100%

Alte interventii la nivelul aparatului locomotor

Extensii cu tija transosoasa 100%

Artrotomie 100%

Artroliza 200%

Artrodeza:

cot, glezna, picior 200%

umar, genunchi, sold 300%

coloana vertebrala 400%

Fixare fractura cu osteosinteza:

brat, antebrat, gamba 200%

Fixare fractura cu deschidere articulara 200%

Fixare fractura cu deschiderea articulatiei coxofemurale 300%

Indepartare de fragment osos:

extra-articular 100%

intra-articular 200%

Extragerea materialului de osteosinteza 100%

Endoproteza totala de umar 300%

Endoproteza totala de sold 400%

Amputatia la nivelul unui segment de membru 200%

Rezectie cap radial, ulnar 100%

Alungire membru:    antebrat, brat, gamba, coapsa 200%

Bursectomie 100%

Meniscectomie 200%

Artroscopie 200%

Tenoliza 100%

Tenoplastie 200%

Alungire / scurtare de tendon 100%

Sutura ligamentara 100%

Plastie ligamentara 200%

Plastie ligamentara genunchi 300

Sutura tendonului Achile 100%

Sutura musculara 100%

Plastie musculara 200%

Extirpare de tumora osoasa 300%

Fixare coloana vertebrala cu tija, ciment, grefon

Rezectie corp vertebral 400%

Rezectie corp vertebral cu reconstructie 500%

Grefa osoasa:

la incheietura mainii, metacarp sau falanga 100%

la radius sau ulna 200%

la radius si ulna 200%

la pelvis sau sold 300%

Aparatul cardiovascular

Evacuarea unei colectii pericardice 200%

PTCA - cu sau fara implant de stent 300%

Bypass coronarian 500%

Ablatie prin radiofrecventa 200%

Proteza valvulara 400 %

Rezectia unui anevrism situat la nivelul

crosei aortice 500%

Rezectia unui anevrism situat la nivelul

aortei abdominale 400%

Excizia unei tumori intracardiace 500%

Implant de pacemaker - permanent 200%

Implant de pacemaker - temporar 100%

Sutura vaselor mainii, laba picior 100%

Sutura vaselor si reconstructie cu implant din

regiunea cap - gat    400%

Sutura si reconstructie cu implant al arterelor

intra-abdominale 400%

Sutura si reconstructie cu implant al venelor intratoracale, intra-abdominale 400%

Anastomoza termino-terminala pentru refacerea continuitatii vasculare la nivelul extremitatilor ( brat, antebrat, coapsa, gamba) 200%

Varicectomia 100%

Embolectomii 300%

Trombarterectomii 300%

Limfadenectomia 200%

Aprobate prin avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cu numarul 33684/31.05.2005Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2292
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved