Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONSTITUIREA SI PROBLEMELE FUNCTIONARII PIETII HIRTIILOR DE VALOARE IN REPUBLICA MOLDOVA

Comert+ Font mai mare | - Font mai micCONSTITUIREA SI PROBLEMELE FUNCTIONARII PIETII HIRTIILOR DE VALOARE IN REPUBLICA MODOVA.

Trecerea de la economia centralizata cu caracter directiv la cea de piata, in care astazi se afla economia nationala a Republicii Moldova, presupune un schimb radical al relatiior de producere si proprietate. Unul din elementele principale ale acestei restructurarii este reforma sistemului de finante si credit al statului, formarea si dezvoltarea pietii financiare si a segmentului ce mai important al ei - piata hirtiilor de valoare(PHV).Formarea PHV are ca urmare crearea mecanismului de piata in loc de cel de stat cu caracter directiv,care presupune transferarea libera,si totodata a capitalului dintr-o ramura sau alta prin acumularea mijloacelor banesti libere ale populatiei,persoanele juridice si statului,folosirea lor pentru investire productiva si neproductiva in marimea determinata de cerintele pietii ce duce la obtinerea efectului maxim pentru economie in integrime.Prin urmare,PHV este parte componenta a circuitulatiei atit a pietii monetare,cit si a pietii capitalurilor,rolul carora este destul de important pentru etapa contemporana de transformare a economiei republicii.

PHV reprezinta un sistrm organitional complex cu un nivel inalt de integritate si interdependenta a tuturor elementelor structurate.De aceea dezvoltarea PHV in Republica Moldova presupune crearea si dezvoltarea infrastructurii corespunzatoare atit la nivelul primar unde se efectuiaza emiterea si realizarea hirtiilor de valoare,cit si la nivelul secundar,unde se efectuiaza vinzarea-cumpararea lor.

Printre cele mai importante premise ,fara de care existenta deplina a PHV este imposibila,deosebim:

baza legislativa dezvoltata a pietei

existenta sistemului de reglare a PHV

prezenta societatilor de actiuni ,care efectueaza emisiunea hirtiilor de valuare

multitudinea hirtiilor de valuare pe piata si cererea lor

organizarea si functionarea retelei de participanti profesionisti la piata hirtiilor de valuare

asigurarea cu cadre si informatie

Data crearii formale a PHV in Republica Moldova o putem numi intrarea in vigoare in anul 1992 a lefislatii corporative-Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi si Legea cu privire la societati pe actiuni.

Cu totae neajunsurile, aceste legi au permis tot odata crearea elementului de baza a PHV-societatilor pe actiuni, ce isi realizeaza actiunele sale prin subscriptie publica.

Totodata lipsa unui mecanizm real de functionare a economiei de piata, pregatirea slaba a participantilor si lipsa unui sistem dezvoltat de reglarea pietei au adus la crearea intensiva a acestor intreprinderi si emisiuni in masa a hotaririlor de valoare. Toate societatile pe actiuni s-au creat in perioada mentionata ca societati pe actiuni de tip inchis cu realizarea actiunilor sale intre un numar limitat de persoane- de regula fondatori si ca atare nu crea posibilitati reale pentru dezvoltarea PHV. Nici crearea la sfirsitul anului 1992 a Comisiei de Stat pentru PHV - organ de reglare in conditiile pietei inexistente-nu a adus rezultate radicale in domenilu acesta. Practic ca punct initial al formarii PHV a devenit anul 1993 prin adoptarea la 18 mai a Legii privind circulatiia hirtiilor de valoare si bursele de valori, creind baza juridica a PHV si determinind notiunele generale si principale de functionare a ei si prin inceputul procesului de privatizare si actionarea contra Bonuri Patrimoniale a intreprindeleor din Moldova. In acest proces a fost inclusa majoritatea populatiei Republicii- circa 3,5 mln, care au primit bonurile patrimoniale. In perioada noiembrie 1993-martie 1995 in Republica au fost privatizate 654 intreprideri mici, medii si mari ca rezultat al participarii directe a populatiei la licitatie si privatizare prin fonduri speciale de inventii si companii de trast. Aceasta practic a hotarit din inainte crearea PHV primare din Moldova. In timpul acesta au fost achitate 28,6% din numarul total al bonurilor patrimoniale eliberate(sau 260,6 mlrd u. b.), si inseamna ca contra sumei acestea au fost cumparate actiunile de valuare reala a intreprinderilor de stat sau fondurilor de investitii. Circa 25% din populatia Republicii au devenit detinatori reali ai hotaririlor de valuare.

Faptul acesta a adus la necesitatea crearii pietii secundare, care trebuie sa asigure procesul de vinzare-cumparare a hirtiilor de valuare. Aparitia, incepind cu mijlocul anului 1994, a noilor societati pe actiuni care plaseaza actiunile sale prin subscriptie publica, emisiunea in prezent si in viitor a hotaririlor de valuare destinate pentru vinzare publica de catre fondurile de investitii si banci , continuarea privatizarii in masa in Republica amplifica acest proces.

Existenta pe PHV a diferitilor emitenti si a actionarilor cu interese diverse creaza problema asigurarii reglarii si echilibrarii pietii. Pentru solutionarea acestei probleme este prevazuta Bursa de Valori (BV)-forma superioara de organizare a pietei secundare a hirtiilor de valoare, nucleul profesional, normativ, tehnologic si comercial a PHV.

In piata normala cu investirea mijloacelor in hirtiile de valori, capitolul nu se socoate din circulatie, investitiile in orice ramura a economiei poarta practic acelas caracter lichid, ca si bani in numerar in conformitate cu posibilitatea de a vinde la Bursa in orice moment.

Astfel conform datelor statistice din 1-06-2000 putem aduce la cunostinta urmatoarele date, putem deosebi astfel numeroase date din anul 1999 si 2000. Datele prezentate mai jos ne reliefeaza starea pietii hirtiilor de valuare.

Controlul de stat si reglimentarea activitatii pe piata hirtiilor de valuare in Republica Moldova este eefectuat de catre Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare(CSPHV), creata la 26.10.92.

Comisia este alcatuita di 10 persoane, 5 dintre care in frunte cu presedintele sint salariati permaneti, restul fiind functionari ai ministerilor de finante, economice, privatizare, cancelarieri de stat si Banci Nationle.

In baza datelor CSPHV volumul total al valorii nominale a hirtiilor de valoare emise de catre stat si alsi intensi, la data 01.04.1995, constitutia 1336 mln cote asociative, dintre care 1247 mln (91%) - hirtii de valoare corporative (actiuni), 106 mln, cote asociative(8%) - hirtii de valore, emise de banci si 13 mln cote asociative(1%)- hirtii de valoare, emise de stat.

In conponenta h]rtiilor de valoare corporative - 1241 mln constituie actiunele intreprindelor privatizate; 3,5 mln - actiunele SA nou-create si 2,5 mln - actiunele fondurilor de investitii.

Acest proces de privatizare, in masa in continua dezvoltare reprezinta un motiv care ne face sa afirmam, ca numarul hirtiilor de valoare corporative, ce apartin intreprindelor privatizate si fondurilor de investitii, tinde sa se mareasca.

Majoritatea hirtiilor de valoare, in numar de 105,1 mln emise de catre banci prin subscriptie inchisa, care nu vor circula liber pe piata hirtiilor de valoare. Tot odata apare o evidenta tedinta din partea bancilor, de a efectua imiterea de tip deschis, inclusiv a altor hirtii de valoare: cambii, certificate bonare, ect.

Hirtiile de valoare de stat includ de asemenea si obligatiuni ale tezaurului de stat, care constituie 7,1 mln lei (55%), apoi certificatele de stat-4,4 mln lei(34%), si oligatiunele inprumuturilor interne de stat- 1,49 mln (11%) cu termene de rambursare si rate ale dobinzii diferite.

In conformitate cu datele bugetului de stat pe anul 1995 se prevedea marirea cantitatii hirtiilor de valoare pina la 40 mln lei. La licitatiile organizate pe data de 11 mai 1995 a fost organizata vinzarea suplimentara certificatelor de stat la un pret de 1,5 mln lei. Astfel volumul pietei hirtiilor de valoare incepind cu acesta data a fost intr-o crestere continua.

Reesind din cele spuse mai sus putem afirma ca la momentul dat premisele principale in formare apietei secundare sa infaptuit si se simte o acuta necisitate de a activiza in cel mai urgent mod mecanizmul puteri in cerculatie si redestribuiri hirtiilor de valoare, cu scopul asigurari eficacitati inventiilor in economie. Astfel, emitent de baza al infrastructurii piaetei hirtiilor de valoare devine bursa de valori din Moldova care joaca rolul unei piete organizate institutional de catre operatorii acesteia cu scopul efectuarii vinzarilor cu hirtiile de valoare de calitate inalta deasemenea joaca rolul unui indice si regulator al pietei secundare hirtiilor de valoare(deja ceva mentionat).

Bursa de valori din Moldova a fost infiintata la 7 ianuarie 1994 de catre 34 participanti profeseonisti la piata hirtiilor de valoare in calitate de societate pe actiuni de tip inchis in conformitate cu Legea privind circulatia hirtiilor de valoare si burse de valori. La momentul actual bursa de valori intrunste 53 participanti profeseonisti la piat hirtiilor de valoare. Organele de conducere ale bursei de valori sint Adunarea generala a actiunilor, iar intre perioada convocarilor acestuia - consiliul bursei compus din 16 membri. Organul administrativ de conducere constituie cirmuirea bursei de valori in frunte cu presedintele.

Sistemul de vinzari la bursa de valori di Modova va aplica sistemele automatizate de comparare a cererilor pentru cumparare si vinzare a hirtiilor de valoare cu lichidarea lor ulterioara. Operatile la bursa in baza cererilor depuse, vor fi efectuate in exclusivitate de cate brokeri sau de firmele de brokeri, care la rindul lor sint membri ai bursei de valori. Prin intermediul firmelor indicate mai sus orice posesor al hirtiilor de valoare poate infaptui vinzarea - cupararea acestora, doar daca hirtiile de valoare, pe care le poseda sint cotate la bursa. In caz daca hirtiile de valoare in cauza nu se coteaza la Bursa, cumpararea-vinzarea se efectueza prin intermediul firmelor de brokeri care opereaza pe piata bursei, tranzacsia fiind inregistrata la bursa. Stabilirea preturilor hirtiilor de valoare cotate la bursa se va efectua in baza fixingului- confruntarii cererii cu oferta.

Achitarile pentru tranzactiile la bursa de valori se va efectua reiesind din utilizarea sistemelor de clearing si a achitarilor, prin intermediul recurgeri la prima etapa la registratorii mentionati mai sus, si in continuare - cu folosirea Depozitului central si al Camerii de clearing.

In urma tranzactiilor incheiate a caror efectuare este infaptuinta de catre firmele de brokeri pentru a acoperi cheltuielele parvenite in urma comiterii greselilor sau in urma neindeplinirii la timp a operatiilor de achitare, se creaza Fondul de Garantie, care activeaza in baza cotizatiilor membrilor Bursei. Listingul hirtiilor de valoare la Bursa de valori din Moldova, in baza hotaririlor Cirmuirii Bursei , urmeaza sa se efectueze conform anumitor scheme.

Totodata cotarea hirtiilor de valoare va fi efectuata in trei etape, fiecare din ele avind cerintele sale privitor la: schimbul activilor, termenul de activitate a companiei, numarul posesorilor actiunilor, volumul pachetului de actiuni si termenul listingului la etapele precedente. La fel cerintele fata de hirtiile de valoare, care se vor cota la prima etapa, vor fi maxime si cele de la etapa a treia- minime. In caz daca vor interveni schimbari in starea financiara a emitentului, hirtiile lui de valoare pot sa treca de la cotarea unui nivel la altul.

Cu toate ca in Moldova au fost create elementele de baza ale Pietilor hirtiilor de valoare intrun termen foarte scurt, fapt care deja este dovada unei realizari considerabile, exista totusi probleme externe si interne a pietei si bursei de valori.

Printre problemele de baza enumar urmatoarele:

Criza generala a economiei, careia apartin si fondurile de investitii, fapt care frineaza considerabil cererea la hirtiile de valoare.

Nelichiditatea si nivelul scazut al calitatilor investitionale la momentul actual al majoritatii hirtiilor de valoare.

Problemele referitoare la functionarea legislatiei, ce reglementeaza piata hirtiilor de vcaloare si anume contradictiile legislative, normele invechite, ect., de asemenea lipsa totala a legislatiei pietei nebursiere.

Dezvoltarea joasa a tehnologiei vinzarilor hirtiilor de valoare, a infrastrucurii bursei de valori din Moldova si pietii hirtiilor de valoare in general.

Dificultatea progonizarii miscarilor ratelor hirtiilor de valoare si a volumului pietei, mai cu seama la prima etapa a vinzarilor la bursa de valori.

Lipsa deprindelor practice la efectuarea vinzarilor hirtiilor de valoare, si a operatoriilor pietei, lipsa principiilor unei etici de munca, dezvoltarea joasa a sistemului de invatamint si de pregatire a cadrelor.

Nivelul ridicat al riscului asumat in legatura cu hirtiile de valoare.

Componenta nereusita a operatorilor pietei.

Lipsa planificarii pe termen lung a dezvoltarii pietei hirtiilor de valoare si bursei de valori.

Necesitatea intrarii protectiei investitorilor individului pe piata hirtiilor de valoare.

Rezolvarea problemelor in cauza constituie unul din scopurile premordiale a pietei pentru hirtiile de valoare din Moldova. Astfel, hotarirea unora din aceste probleme se datoreaza doar timpului, iar solutionarea altor probleme necesita o stricta coordonare a activitatii organelor de stat a bursei de valori di Md. a activitatii operatorilor pietei si organizatiilor de autocontrol a acestor, militante pentru dezvoltarea si conducerea progresiva a pietei pentru hirtiile de valoare din tara. Tendintele de baza in aceasta privinta sint:

Continuarea procesului de privatizare si a actionarii intreprindelor, crearea conceptiilor de bursa la actionarea intreprindelor.

Stimularea emiterii diverselor feluri de hirtii de valoare, insotita de stabilirea unui control riguros asupra calitatii, cresterii volumului, inclusiv cele cotate la listing cu scopul atingerii nivelului pietelor in creare, nivel stabilit de catre Corporatia internationala financiara.

Crearea pietei extrabursiere si mentinerea corespondentii ei cu piata hirtiilor de valoare.

Orientarea activitatii pietei hirtiilor de valoare la investitii.

Perfectionarea pietei care sa contribuie la crearea unei pieti de autocontrol sau a pietei europene, pornind de la particularitatile locale.

Perfectionarea operatorilor pietei.

Orientarea activitatii bursiere nu numai la vinzarea - cumpararea hirtiilor de valoare dar si la aprecierea starii pietei, in general, prin intermediu implantarii principiilor de analiza pluralista a folosirii metodelor matematice si de indeci.

Consider, ca o astfel de coordonare progresista cu activitatea pietei hirtiilor de valoare in alianta cu stabilizarea situatiei economice in Republica Moldova, trebuie sa contribuie la progresarea pietei hirtiilor de valoare si perfectionarii ei conform standardelor internationale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2102
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved