Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Comert+ Font mai mare | - Font mai micCONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALEINTRODUCERE

Legea nr. 31/1990, modificata si completata , cuprinde in titlul II, reguli generale privind constituirea societatilor comerciale.

Societatea comerciala este, in esenta, un contract si, de asemenea, o persoana juridica.

La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv.

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege.

ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII COMERCIALE

Conform art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

In cazul societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata, legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). In acest caz se va intocmi numai statutul.

Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite act constitutiv.

Contractul de societate

Pentru a fi incheiat valabil, contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. Ca toate contractele trebuie sa indeplineasca anumite conditii esentiale pentru validitatea unei conventii.

Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt : consimtamantul valabil al partilor care se obliga, capacitatea de a contracta, un obiect determinat si o cauza licita.

a) Consimtamantul partilor

Constituirea societatilor comerciale, in baza Legii nr. 31/1990, este dominata de principiul libertatii de asociere a personelor fizice si juridice.

Conform legii, societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel.

In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni, societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

In contractul de societate, spre deosebire de alte contracte, consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aiba intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala.

Conform art. 6 din Legea nr. 31/1990, persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice, de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti. Nu pot incheia contractul de societate, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege.

Conform legii, sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor.

Cu privire la bunurile comune ale sotilor, acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social, nici chiar daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala. Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata, insa datorita devalmasiei in care se afla bunurile comune , individualizarea nu se poate realiza. Acordul unui sot dat celuilalt de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula.

Conform art. 35 Codul familiei, unul dintre soti poate aduce ca aport in societate un bun comun, fara a avea nevoie de consimtamantul celuilalt sot. Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii, daca se aduce in societate un titlu de proprietate. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune.

Pentru valabilitate, consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare, dol sau violenta.

Eroarea nu produce nulitatea cand cade asupra persoanei cu care s-a contractat. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane, in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor.

Eroarea asupra obiectului contractului produce nulitatea numai daca poarta asupra substantei obiectului contractului.

Dolul duce la anularea contractului atunci cand manoperele dolosive emana de la cealalta parte contractanta. Dolul viciaza consimtamantul unui asociat numai daca emana de la toti ceilalti asociati.

Daca dolul provine numai din partea unuia dintre asociati, contractul de societate isi mentine valabilitatea. Astfel, asociatul al carui consimtamant a fost viciat are o actiune in daune impotriva autorului dolului, dar el ramane in raporturi juridice cu ceilalti asociati.

Violenta este un viciu de consimtamant care nu se intalneste in practica. In cazul ivirii acesteia se aplica principiile dreptului comun (respectiv art. 955-959 C. civ.).

b)Capacitatea partilor.

O persoana fizica poate fi parte in contractul de societate daca are capacitatea pentru a incheia acest act juridic. Pentru incheierea contractului de societate conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant. Conform Legii nr. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice, in conditiile dreptului comun.

Astfel, pentru incheierea contractului de societate , persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 perevede ca nu pot fi fondatori persoanele care, conform legii, sunt incapabile.

La constituirea unei societati nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor, prin ocrotitorul sau legal, la incheierea unui contract de societate, in conditiile art. 105 si 129 C. fam. Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare, care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor. Persoanele puse sub curatela au capacitatea de a incheia un contract de societate.

c)Obiectul contractului.

In sensul dreptului comun, obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. Astfel, obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor, care pot fi in numerar, in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). Obiectul contractului trebuie sa fie determinat, licit si moral.

In sensul limbajului curent al societatilor comerciale, notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial, in caz contrar societatea este civila.

Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor, executarea de lucrari ori prestarea de servicii. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale.

d)Cauza contractului.

Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. Aceasta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral.

Statutul societatii comerciale

Statutul societatii trebuie sa curpinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. Statutul este ca o anexa care completeaza contractul de societate. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului.

Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare, determinata de faptul ca cel din urma act constitutiv al societatii nu reprezinta numai "o dezvoltare" a primului, deci actele constitutive sunt necesare, deoarece ele au rol si continut diferite. Contractul este actul care confinteste acordul de vointa pe baza caruia se naste societatea, prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. De cealalta parte, statutul reprezinta un alt act de vointa, prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp a entitatii colective constitutive.

Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala, intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati, in urma consultarilor ce au loc intre ei. Caracterul conventional al statutului rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. Statutul societatii, avand caracter contractual, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere.

Forma inscrisurilor constitutive

Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale constitutive in Romania trebuie sa imbrace forma autentica. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute ad validitatem in cazul tuturor formelor de asociere; prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive caracterul unor acte juridice solemne.

Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constutirii societatii comerciale, intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii, tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte, nu va admite cererea de autorizare si datorita acestui fapt nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente, ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil.

In dreptul francez, actele constitutive ale societatii comerciale se pot prezenta fie sub forma inscrisurilor autentice, fie sub forma celor sub semnatura privata, ceea ce inseamna ca legislatia franceza pretinde forma scrisa a actelor constitutive doar ad probationaem.

FORMALITATI NECESARE CONSTITUIRII SOCIETATII COMERCIALE

Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese, datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema, se impune aceasta verificare.
In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate, va trebui ales un alt nume si o alta emblema, putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert.
Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii.
Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane, se va incheia numai statutul societatii.

Pentru societatile in nume colectiv, in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata dispozitiile O.U.G. nr. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. 3 din Legea nr. 31/1990, existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor, agentiiilor, reprezentantelor sau a oricaror alte unitati fara personalitate juridica.

Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 32/1997 actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde :

- numele de familie, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, in cazul in care sunt persoane fizice, iar daca asociatii sunt persoane juridice, in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei, respectiv denumirea, sediul si nationalitatea persoanei juridice. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare, separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati;

- forma, denumirea, sediul, si daca este cazul, emblema societatii;

- obiectul de activitate al societatii. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal.

- capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. In cazul in care societatea este cu raspundere limitata in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau ;

- asociatii care reprezinta si administreaza societatea, sau administratorii neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat ;

- partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi ;

- sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand acestea se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o alta infiintare ;

- durata pentru care se constituie societatea ;

- modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Actul de constituire, redactat in 6 exemplare, se va prezenta notarului public in vederea autentificarii. Asociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului, dupa ce s-au legitimat cu buletinul/cartea de identitate. Indiferent de forma societatii comerciale, la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema.

In termen de 15 zile de la autentificare actului constitutiv, persoanele imputernicite vor solicita inmatricularea societatii la Oficiul Registrului Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii.

Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul Comertului. In realizarea controlului legalitatii judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare, precum si administrarea tuturor dovezilor necesare care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective. Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv, precum si din celelalte dovezi depuse la dosar ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata dispune printr-o incheiere inmatricularea societatii in Registrul Comertului. Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii.

Din momentul inmatricularii societatea dobandeste personalitate juridica.

Conform art. 34 din Legea nr. 31/1990 transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii , si din oficiu, de catre Oficiul Registrului Comertului. Publicarea incheierii de autentificare si a actului constitutiv, desi se face din oficiu, se suporta pe cheltuiala societatii. Art. 34 din lege stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului Comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial.

De asemenea, deschiderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaza solicitantul. Societatea are de intocmit si stampilele, parafele si sigiliile.

Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii comerciale

Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.

In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire. Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel. Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.

Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.

Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

a)      lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5, alin. (6)

b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris si varsat;
g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.
Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

BIBLIOGRAFIE :

1) Capenaru Stanciu D. - "Drept comercial roman"

2) Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial 1066/2004

3) Minea Mircea Stefan - "Constituirea societatilor comerciale"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1586
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved