Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Asistent IDM dispozitor in statia intermediara Buzau Nord

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micAsistent IDM dispozitor in statia intermediara Buzau NordPlanul tehnic de exploatare a statiei(extras din instructia 005)

Art. 11. - (1) PTE stabileste modul de aplicare a unor prevederi din reglementarile specifice, determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata, in functie de modul de organizare a activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru. Prin denumirea de statie in contextul prezentului regulament se intelege si halta de miscare.

PTE contine prevederi de amanunt specifice activitatii fiecarei statii, referitoare la aplicarea reglementarilor specifice obligatorii privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar. Modul de intocmire, verificare, avizare si aprobare a PTE este stabilit prin reglementari specifice astfel incat:

a) sa nu contravina reglementarilor in vigoare;

b) sa nu repete si sa nu interpreteze prevederile din actele normative sau reglementarile in vigoare.

PTE se actualizeaza ori de cate ori se modifica organizarea activitatii, instalatiile din dotare, sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata respectiva sau reglementarile specifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar.

Prevederile din PTE sunt obligatorii pentru personalul:

a)           administratorului infrastructurii feroviare;

b)           gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile;

c)           operatorilor de transport feroviar;

d)           operatorilor de manevra feroviara;

e)           operatori economici, detinatori de infrastructura feroviara si/sau vehicule feroviare.

Personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa-si desfasoare activitatea in statia respectiva, trebuie sa-si insuseasca sub semnatura prevederile din PTE.

Administratorul infrastructurii feroviare pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si operatorilor economici interesati PTE sau extrase din acesta, in vederea organizarii activitatii desfasurate si insusirii sub semnatura, de catre personalul propriu.

Seful statiei este obligat sa verifice prin sondaj daca personalul din subordine si-a insusit si respecta prevederile din PTE, precum si daca personalul operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si al operatorilor economici desfasoara activitati de transport feroviare in statie conform prevederilor din PTE.

In cazul in care urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei care necesita modificari ale prevederilor din PTE sau urmeaza sa se lucreze in alt mod decat cel prevazut in instructiunile de manipulare a instalatiei respective, administratorul infrastructurii feroviare publice prin structura sa regionala intocmeste si difuzeaza celor interesati, cu cel putin 10 zile inaintea inceperii lucrarilor, reglementari provizorii cu privire la conditiile de manipulare a instalatiilor respective, precum si la modul de efectuare a circulatiei si manevrei vehiculelor feroviare.

Ordinul de circulatie

Art. 36. - (1) Ordinul de circulatie este un formular tipizat si inseriat, prin care se aduc in scris, la cunostinta mecanicului si dupa caz, conducatorului manevrei, conditii in legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea manevrei. Ordinul de circulatie se intocmeste, de regula, in doua exemplare, prin calchiere, completandu-se citet cu cerneala sau cu pasta albastra/neagra, fara modificari sau corecturi avand stampila subunitatii emitente si semnatura intocmitorului. Inmanarea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a duplicatului - exemplar care ramane la carnet.

In cazul in care ordinul de circulatie trebuie intocmit in mai multe exemplare se folosesc exemplarele care se gasesc in continuare in carnet. Copiile intocmite trebuie sa aiba inscrise de catre intocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul, iar eventualul duplicat care ramane necompletat, se anuleaza.

In ordinul de circulatie emis intr-o statie in care trenul, din cauza intarzierii, circula dintr-o zi in alta zi, se mentioneaza data reala de plecare precedata de data in care trebuia sa plece trenul.

Cazurile in care se inmaneaza mecanicului ordin de circulatie sunt prevazute in Anexa 1.

Art. 37. - (1) Ordinul de circulatie se intocmeste de catre:

a) IDM dispozitor;

b) IDM exterior sau alt agent din aceeasi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz in care intocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu IDM dispozitor;

c) agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; in acest caz agentul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de circulatie;

d) seful de tren, in cazurile stabilite in reglementarile specifice.

Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise intocmitorului de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist din ordinul IDM dispozitor, se trec direct in ordinul de circulatie, dupa care intocmitorul repeta intregul continut pentru colationare.

In statiile in care evidenta restrictiilor de viteza se tine si la posturile exterioare deservite de IDM, acestia inscriu in ordinul de circulatie restrictiile de viteza existente pe tabla de restrictii. Ordinul de circulatie se completeaza, cand este cazul si cu alte mentiuni transmise telefonic de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist.

In ordinul de circulatie intocmit pentru trenurile de calatori se inscriu toate conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pana la prima statie in care trenul are oprire, conform mersului.

In ordinul de circulatie intocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula in conditiile acestora, restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului se inscriu pentru intreaga distanta de avizare; statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa se stabilesc de catre structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare odata cu schimbarea mersului de tren.

Ori de cate ori este necesar sa se aduca in scris, in statiile din parcurs, la cunostinta mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte conditii de circulatie, iar acestia sunt deja in posesia unui ordin de circulatie din care nu s-au consumat toate conditiile inscrise, trebuie sa se emita un nou ordin de circulatie in care se precizeaza toate conditiile de circulatie. In acest caz, ordinul emis anterior se retrage si se ataseaza la duplicatul noului ordin de circulatie emis.

In cazul opririi unui tren intr-o statie in care nu este prevazuta oprirea, ordinul de circulatie nu se retrage si ramane valabil, in continuare, in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand conditiile de circulatie nu se schimba pana la statia in care trenul urmeaza sa opreasca;

b) atunci cand se emite un alt ordin de circulatie, in care s-au inscris conditii de circulatie si manevra cu caracter local, care isi pierd valabilitatea dupa plecarea trenului din statia respectiva.

In cazul in care trenul circula cu multipla tractiune, unicatul ordinului de circulatie se inmaneaza mecanicului care conduce trenul si cate o copie celorlalti mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe exemplarul care ramane la carnet.

La trenurile de calatori si mixte, ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului de catre IDM care expediaza trenul. La aceste trenuri, ordinul de circulatie se poate inmana si dupa ce semnalul de iesire a fost pus pe liber.

La trenurile de marfa, ordinul de circulatie se inmaneaza din ordinul IDM dispozitor de catre IDM exterior sau de catre alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare stabilit in PTE.

Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, ordinul de circulatie se inmaneaza mecanicului de catre agentul care expediaza trenul, din dispozitia operatorului de circulatie.

Pentru trenurile cu sef de tren oprite in linie curenta, ordinul de circulatie se intocmeste si se inmaneaza, atunci cand este cazul, de catre seful de tren din ordinul IDM sau din proprie initiativa, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare; prin sef de tren se intelege si seful de manevra de sectie.

In cazul remorcarii trenului si cu locomotiva impingatoare sau intercalata, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie sa fie incunostintat prin ordin de circulatie despre: numarul locomotivelor de remorcare, seria si pozitia acestora in tren, distanta pe care circula, precum si daca locomotiva impingatoare este sau nu legata la tren si frana.

In cazul in care trenul circula cu locomotiva impingatoare nelegata la tren, care dupa impingerea trenului pana la locul fixat din linie curenta urmeaza sa se inapoieze in statie, se inmaneaza mecanicului locomotivei impingatoare o copie a ordinului de circulatie in care se mentioneaza conditiile de circulatie prin impingere a trenului, locul din care urmeaza sa se inapoieze din linie curenta si eventualele conditii de circulatie la inapoiere; mecanicul locomotivei impingatoare nelegata la tren, nu va pleca din statie fara acest ordin de circulatie.

Reguli generale privind circulatia trenurilor

Art. 158. - (1) Din punct de vedere al executarii serviciului fiecare punct de sectionare, cu exceptia semnalelor luminoase de trecere ale BLA, precum si fiecare tren trebuie sa fie sub conducerea unei singure persoane.

In punctele de sectionare, care nu sunt situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, IDM dispozitor este singurul in drept sa dispuna asupra primirii si expedierii trenului. Dispozitiile privind circulatia trenurilor se dau numai prin IDM dispozitor.

In punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor asupra primirii si expedierii trenurilor dispune operatorul de circulatie.

In unele statii tehnice si de triaj, in care dispozitivul liniilor si instalatiilor permite separarea in zone distincte de circulatie si/sau manevra, activitatea poate fi condusa de doi sau mai multi IDM dispozitori. In acest caz organizarea activitatii statiei si prevederi de amanunt privind repartizarea atributiilor intre IDM dispozitori, se stabilesc in PTE.

In linie curenta, asupra trenului oprit dispune seful de tren. Mecanicul, personalul de tren, personalul de manevra si personalul din activitatea de linii este obligat sa execute dispozitiile sefului de tren. La trenul aflat in mers, precum si la trenul fara sef de tren, asupra trenului dispune mecanicul.

Art. 159. - (1) Liniile de garare ale trenurilor se stabilesc de seful statiei inainte de punerea in aplicare a planului de mers al trenurilor si se trec in tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor.

Pentru trenurile care circula fara oprire se stabileste de regula, ca linie de trecere, linia directa.

In statiile unde linia directa nu are continuitate la iesire pe directa, ca linie de trecere pentru trenul care circula fara oprire se stabileste, de regula, linia abatuta care are continuitate la iesire pe linia directa.

Trenurile de calatori cu oprire in statie se primesc, de regula, la linii cu peron.

In cazul trenului suplimentar de calatori, care circula dupa mersul intocmit la punerea acestuia in circulatie, numarul liniei de garare se stabileste de catre operatorul de circulatie impreuna cu IDM din fiecare statie cu oprire.

Tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor se afiseaza in biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si la posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si de macazuri din linie curenta.

IDM este obligat sa urmareasca si sa se informeze asupra circulatiei trenurilor prevazute in tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor, precum si asupra celor suplimentare.

IDM este obligat sa respecte linia de primire/trecere/expediere a trenurilor stabilita in tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor.

Art. 160. - (1) Schimbarea liniei de primire/trecere/expediere a trenului se poate face numai cu aprobarea operatorului de circulatie, la solicitarea IDM, in cazul in care necesitatile de exploatare o impun.

In cazul in care se schimba linia de primire/trecere a unui tren, iar la linia pe care se primeste trenul exista restrictii de viteza, se procedeaza astfel:

a) IDM aduce verbal la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schimbarii liniei de primire/trecere, cu restrictia respectiva;

b) operatorul de circulatie da dispozitie scrisa statiei care a cerut schimbarea liniei de garare si statiei in care trenul are ultima oprire, pentru avizarea restrictiei de viteza;

c) IDM din statia in care trenul are ultima oprire, aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie existenta restrictiei de viteza.

Art. 161. - (1) In cazul in care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost avizat despre existenta restrictiei de viteza, trenul va intra in statie cu semnalul de chemare, daca exista sau cu ordin de circulatie inmanat mecanicului dupa oprirea trenului la semnalul de intrare.

In cazul in care restrictia de viteza la linia pe care se primeste trenul este sub 20 km/h, trenul trebuie oprit la semnalul de intrare. Continuarea mersului se face dupa inmanarea ordinului de circulatie, in care se mentioneaza restrictia de viteza si depasirea semnalului de intrare pe oprire.

Art. 162. - (1) Primirea trenurilor in statie se face numai pe linii libere.

Verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire, privind starea de liber sau ocupat a acestora, se face tinand seama de specificul statiei, de tipul instalatiei si de conditiile de vizibilitate, astfel:

a) in statiile inzestrate cu instalatii CED, pe baza indicatiilor date pe luminoschema, iar in statiile cu instalatii CE, pe baza indicatiilor date pe display;

b) in statiile centralizate electromecanic, in cazul in care acarii au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei de primire a trenului, verificarea liniei/liniilor si a parcursului de intrare/iesire se face de la fereastra sau platforma cabinei;

c) in statiile inzestrate cu incuietori cu chei cu bloc sau fara bloc, in cazul in care acarii, respectiv revizorii de ace au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei/liniilor de primire a trenului, verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire se face pe teren, din raza de activitate a postului.

Pentru stabilirea starii de liber a parcursului de intrare/iesire se verifica si portiunea de linie cuprinsa intre semnalul de intrare si varful primului macaz din parcursul de intrare, linia de garare care intra in parcursul comandat, precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pana la semnalul de intrare din sensul opus de mers.

Art. 163. - (1) In cazul in care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei de primire/trecere si a parcursului de intrare/iesire a trenului, precum si pe timp cu vizibilitate redusa, verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire se face de catre acari, revizori de ace si IDM prin deplasarea acestora printre firele liniei, fiecare incepand de la locul stabilit in PTE, pana la distanta de unde se conving reciproc si in mod neindoielnic ca linia si parcursul de intrare/iesire a trenului sunt libere.

In cazul in care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea liniei de primire/trecere a trenului, precum si pe timp cu vizibilitate redusa, se procedeaza dupa caz, astfel:

a) in cazul trecerii inainte de trenuri pe linii alaturate, se admite verificarea cel mult a doua linii de primire/trecere, in ordinea stabilita de IDM. Dupa verificarea liniei pentru primirea primului tren, acarii, respectiv revizorii de ace si IDM se deplaseaza si verifica linia pentru primirea/trecerea celui de-al doilea tren. Acarii, respectiv revizorii de ace, la inapoierea la posturile de macazuri, verifica linia respectiva deplasandu-se printre firele caii pana la marca de siguranta; verificarea parcursurilor de intrare se face pentru primul tren odata cu verificarea liniei, iar pentru al doilea tren dupa sosirea si gararea primului tren;

b) in cazul primirii a doua trenuri prin acelasi capat al statiei, pe linii alaturate si la intervale scurte - cand dupa sosirea primului tren nu mai exista timp suficient pentru verificarea liniei si a parcursului de intrare pentru al doilea tren - se procedeaza in acelasi mod ca la pct. a);

c) in cazul incrucisarilor de trenuri pe linii alaturate, se verifica parcursul de intrare si linia de primire pentru primul tren, dupa care se verifica linia de primire pentru al doilea tren, iar acarii respectiv revizorii de ace, la inapoiere, verifica parcursul de intrare pentru cel de-al doilea tren.

Art. 164. - (1) Verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire se face numai dupa retragerea si oprirea manevrei.

Dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare/iesire si constatarea ca acestea sunt libere, se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care dau acces la acestea, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul regulament.

IDM trebuie sa urmareasca si sa verifice daca personalul aplica intocmai reglementarile referitoare la verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire.

Art. 165. - (1) IDM este obligat sa asigure linii libere pentru primirea trenurilor.

Liniile stabilite pentru primirea si expedierea trenurilor se folosesc numai in acest scop.

Liniile de primire si expediere se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare, numai in urmatoarele cazuri:

a)    in cazul in care acestea sunt prevazute in PTE, pe baza graficului de ocupare a liniilor, caz in care IDM comunica ocuparea liniei catre operatorul de circulatie;

b) in cazul in care s-a obtinut aprobarea scrisa a operatorului de circulatie, in situatii exceptionale bine justificate; dupa obtinerea aprobarii, IDM da posturilor de macazuri, daca exista, dispozitie scrisa privind ocuparea liniilor de primire si expediere.

Art. 166. - In cazul lipsei de linii libere in statii, trenurile pot fi primite si pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, insa numai dupa ce sunt oprite la semnalul de intrare si s-a inmanat mecanicului ordin de circulatie, urmand sa fie insotite de catre agentul statiei, pana la gararea lor pe linia respectiva. Mecanicul urmareste cu atentie linia si ia masuri pentru oprirea trenului in siguranta.

Art. 167. - (1) La ocuparea liniilor de circulatie cu trenuri descompuse, in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM dispozitor restrictioneaza (blocheaza) efectuarea parcursurilor de circulatie pe aceste linii, conform instructiunilor de manipulare a instalatiei.

Dupa expedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 72 de ore, IDM verifica pe teren, personal sau printr-un agent din subordinea sa, daca linia este libera sau ocupata si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren.

In cazul in care nu exista concordanta intre aceste indicatii si starea liniei pe teren se considera deranjament, iar IDM il inscrie in RRLISC si il aduce la cunostinta personalului de intretinere.

Art. 168. - (1) Liniile pe care stationeaza vagoane mai mult de 15 zile sunt considerate linii inchise si se inscriu in acest sens de catre personalul de intretinere a liniilor in RRLISC.

Inaintea manevrarii vagoanelor care au stationat mai mult de 15 zile, personalul de intretinere a liniilor ia masurile ce se impun pentru redeschiderea liniilor, in vederea manevrarii vagoanelor si inscrie conditiile de manevra in RRLISC de la statie.

Art. 169. - (1) Se interzice ocuparea liniilor de evitare si scapare cu vehicule feroviare.

In statiile in care se efectueaza schimbarea locomotivelor, se ataseaza sau se detaseaza locomotive pentru/de la multipla tractiune, linia de evitare poate fi ocupata temporar cu aceste locomotive. In acest interval de timp este interzis ca linia de evitare sa fie folosita pentru asigurarea conditiilor necesare primirilor, respectiv primirilor si expedierilor simultane de trenuri.

Art. 170. - (1) Trenul care soseste in statie trebuie sa fie garat. Un tren se considera garat atunci cand s-a oprit efectiv intre marcile de siguranta de la extremitatile liniei de primire sau intre marca de siguranta de la urma trenului si semnalul de iesire al liniei respective si numai daca este semnalizat conform reglementarilor in vigoare.

Stationarea trenului peste marcile de siguranta este interzisa. Cand partea din urma a trenului ramane dincolo de marca de siguranta, agentul de la urma trenului sau acarul postului de macazuri este obligat sa dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului pana la semnalul de iesire al liniei respective sau in cazul in care nu exista semnal de iesire, pana la marca de siguranta de la iesire.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie cu BLA, in care nu exista agentii mentionati la alin. (2), comunicarile privind gararea trenului se fac intre IDM si mecanic direct sau prin radiotelefon.

Art. 171. - (1) In cazul in care datorita lungimii, trenul nu se poate gara intre marcile de siguranta, respectiv intre semnalul de iesire si marca de siguranta de la urma trenului, acarul, respectiv agentul de la urma trenului trebuie sa comunice ocuparea marcii de siguranta catre IDM, care dispune dupa caz:

a) stationarea partii din urma a trenului peste marca de siguranta;

b) depasirea semnalului de iesire, pana la marca de siguranta;

c) tragerea trenului si stationarea peste marca de siguranta de la iesire;

d) fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii.

In cazul in care IDM dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca de siguranta, acesta da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate, mentionand ora pana la care marca de siguranta ramane ocupata. Mecanicul este incunostintat prin ordin de circulatie in care se inscrie ora pana la care marca de siguranta de la urma trenului ramane ocupata.

In cazul in care IDM dispune depasirea semnalului de iesire pana la marca de siguranta, respectiv tragerea trenului si stationarea peste marca de siguranta de la iesire, acesta da dispozitie scrisa in acest sens posturilor de macazuri interesate si mecanicului, prin ordin de circulatie in care se precizeaza ora pana la care se poate depasi semnalul de iesire pana la marca de siguranta, respectiv ora pana la care se poate ocupa marca de siguranta de la iesire.

In cazul in care IDM dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii, acesta intocmeste plan de manevra pe care il aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie.

In cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, daca locomotiva ramane dincolo de marca de siguranta, IDM aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie, ora pana la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de siguranta; in cazul in care nu este in posesia ordinului de circulatie, mecanicul da semnale de alarma cu fluierul sau sirena locomotivei pana la primirea ordinului de circulatie.

Darea inapoi a trenului, cu atacarea marcii de siguranta de la urma, este permisa numai dupa manipularea macazurilor in pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai cu incuviintarea scrisa a IDM dispozitor data mecanicului prin ordin de circulatie.

Art. 172. - In cazul in care exista agent la urma trenului, dupa sosirea si gararea trenului, acesta strange frana de mana a vagonului de semnal, coboara si supravegheaza trenul de langa vagonul de semnal. Frana de mana se slabeste numai la semnalul atentie sau la semnalul desfa frana dat de catre mecanic cu fluierul locomotivei, inainte de pornirea trenului.

Art. 173. - (1) In cazul in care necesitatile de exploatare impun oprirea trenului intr-o statie prin care urma sa treaca fara oprire, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, precum si in statiile ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire, oprirea trenului in statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat in pozitie de oprire;

b) in statiile in care semnalul de intrare nu da indicatii asupra semnalului de iesire, operatorul de circulatie trebuie sa avizeze ultima statie cu oprire a trenului, precum si statia unde urmeaza sa opreasca trenul, pentru ca IDM din ultima statie cu oprire sa aduca la cunostinta mecanicului, prin ordin de circulatie, oprirea neprevazuta a trenului. In cazul in care necesitatea opririi trenului a intervenit dupa plecarea din ultima statie cu oprire, IDM din statia in care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de bariera sau a mecanicului, dupa caz - prin instalatii TC - ca trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber.

Modul cum se convinge IDM ca trenul este oprit la semnalul de intrare se stabileste in PTE.

Art.174.-(1) In statiile in care este interzisa primirea simultana a trenurilor, iar de statie se aproprie simultan doua trenuri din care cel putin unul are prevazuta oprire, se procedeaza astfel:

a) se primeste mai intai trenul pentru care conditiile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt mai putin favorabile sau trenul care vine de pe o sectie de circulatie cu BLA, atunci cand este urmarit de alt tren;

b) daca cele doua trenuri vin din sensuri opuse si unul din aceste trenuri nu are oprire in statie, primul tren care se primeste este cel cu oprire in statie;

c) al doilea tren se va primi in statie numai dupa gararea primului tren.

Modul de procedare pentru fiecare caz in parte trebuie sa fie prevazut in PTE.

Art. 175. - (1) Trenurile care au oprire in statie se primesc cu semnalul de iesire pe oprire.

La trenurile de calatori si mixte care au opriri de cel mult 3 minute, semnalul de iesire se poate pune pe liber numai dupa ce trenul s-a angajat pe linia de primire.

In statiile necentralizate electrodinamic, situate pe sectii de circulatie cu trafic redus, in care administratorul infrastructurii feroviare a aprobat ca serviciul de miscare sa se execute de catre IDM si un singur acar pentru ambele capete ale statiei, primirea trenurilor de calatori si mixte, cu oprire in statie, se poate face si cu semnalul de iesire pe liber.

Art. 176. - (1) Semnalul de intrare se pune pe oprire dupa fiecare tren, dupa cum urmeaza:

a) automat in statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, dupa depasirea joantei izolante de catre prima osie a trenului;

b) de catre IDM in statiile in care acesta manipuleaza personal semnalul de intrare, imediat dupa expedierea trenului, pentru trenurile care au o stationare mai mica de 3 minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului, respectiv dupa oprirea in statie pentru celelalte trenuri;

c) de catre acar sau revizorul de ace, dupa trecerea ultimului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului, in restul statiilor.

In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, in cazul in care indicatia de liber a semnalului de intrare s-a anulat in fata trenului si locomotiva a depasit semnalul pe oprire, primirea trenului in statie se face in baza ordinului de circulatie.

Art. 177. - (1) IDM controleaza gararea trenului prin raportarea telefonica a acarului, respectiv a revizorului de ace de la postul de intrare a trenului, cu exceptia statiilor inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie cu BLA, in care gararea trenului se verifica de catre IDM prin indicatiile date de instalatii pe luminoschema sau display.

In situatia in care legaturile telefonice intre biroul de miscare si postul de macazuri sunt defecte, IDM se convinge de gararea trenului, personal sau prin raportul verbal al acarului, respectiv al revizorului de ace.

Dupa ce acarul, respectiv revizorul de ace care deserveste ultimul aparat de cale al liniei de primire s-a convins ca trenul a garat, cheama la telefon pe IDM dispozitor si posturile de macazuri care au primit comanda de intrare si raporteaza cu formula:

Trenul - numarul - s-a garat la linia numarulora

completata cu eventuale observatii referitoare la semnalizarea trenului, dupa care manipuleaza macazurile din parcursul de intrare in pozitie spre o linie libera.

In cazul statiilor inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, IDM se convinge personal de gararea trenului. In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, in care IDM nu se poate convinge personal de gararea trenului, modul de verificare si raportare a gararii trenului se stabileste in PTE.

Art. 178. - Manipularea macazurilor in pozitie spre o linie libera nu este obligatorie in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care timpul de oprire a trenului este mai mic decat timpul necesar aducerii cheilor incuietorilor de macaz pentru manipularea lor spre o linie libera;

b) in cazul in care toate liniile statiei sunt ocupate; in acest caz macazurile se manipuleaza in pozitie spre o linie pe care nu sunt garate trenuri de calatori sau trenuri de marfa avand in compunere vagoane incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile, radioactive, gaze lichefiate sau clor lichid.

Art. 179. - In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM dispozitor trebuie:

a) sa constate personal sosirea si gararea trenului prin indicatiile de pe luminoschema sau display, in cazul in care trenul soseste de pe sectie de circulatie cu BLA;

b) sa controleze personal oprirea efectiva a trenului; in acest sens, in statiile in care nu poate controla personal oprirea trenului, se stabilesc prevederi de amanunt in PTE;

c) sa se convinga personal sau prin raportarea din partea agentului stabilit in PTE, ca trenul a garat sau a trecut semnalizat conform reglementarilor specifice in vigoare, in cazul in care BLA este defect sau scos din functiune precum si in cazul in care trenul soseste de pe sectie de circulatie fara BLA.

Art. 180. - (1) In situatia in care comanda de intrare, iesire sau trecere este data in scris, ora gararii sau iesirii trenului se inregistreaza simultan atat de catre agentii posturilor de macazuri, in registrul de comenzi al postului, cat si de catre IDM dispozitor, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

In situatia in care comanda de intrare, iesire sau trecere se da verbal si prin bloc, ora gararii sau iesirii trenului se inregistreaza numai de catre IDM dispozitor, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Art. 181. - (1) IDM urmareste executarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date, atat prin indicatiile date de catre instalatii, cat si prin raportarea de catre acari, revizori de ace sau agentii posturilor de bariera.

Semaforul de iesire se pune pe oprire imediat ce a fost depasit de intreaga garnitura a trenului.

Imediat dupa ce trenul a iesit complet depasind ultimul aparat de cale, acarul, respectiv revizorul de ace, cheama la telefon pe IDM dispozitor si agentii posturilor care au primit comanda si raporteaza cu formula:

Trenul - numarul- .. a iesit complet, de la linia in directia , ora ..,

directia mentionandu-se numai daca este cazul.

In statiile cu un singur acar pentru ambele capete, cand acesta este prezent la intrarea trenului, iesirea trenului se controleaza pe teren, personal de catre IDM.

Art.182. - In statiile inzestrate cu instalatii CED sau CE, IDM urmareste executarea corecta a comenzilor si verifica iesirea completa a trenului prin indicatiile de pe luminoschema, respectiv de pe display.

Art. 183. - (1) Se interzice trecerea unui tren fara oprire, printr-o statie in care mersul prevede oprire, fara dispozitia operatorului de circulatie transmisa atat statiei in care trenul are ultima oprire, cat si statiei in care se suprima oprirea.

Suprimarea opririi si noile conditii de circulatie ale trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie, inmanat in ultima statie cu oprire.

Art. 184. - (1) Se interzice suprimarea opririi trenurilor de calatori si mixte in statiile in care mersul prevede oprire, cu exceptia cazurilor prevazute in prezentul regulament.

Anumite trenuri de calatori pot circula fara oprire prin punctele de sectionare in care mersul acestora prevedea oprire impusa prin grafic - fara urcare/coborare calatori - atunci cand aceasta oprire nu mai este necesara. In acest caz trenul poate circula timpuriu pana la prima statie in care acesta are oprire, conform dispozitiei operatorului de circulatie.

Art. 185. - In cazul circulatiei trenurilor de marfa prin statiile inzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire, trecerea trenului fara oprire, se face numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire.

Art. 186. - (1) Dupa plecarea sau trecerea unui tren, IDM transmite avizul de plecare statiei vecine si/sau postului de miscare din linie curenta, in sensul de mers, cu formula:

trenul - numarul - ..plecat/trecut ora .. mentiuni ..

Semnatura .

Avizul de plecare se completeaza, dupa caz, cu urmatoarele mentiuni:

a) cu agent la urma trenului;

b) cu L.E. - in cazul sistemului de remorcare cu locomotiva electrica;

c) cu transporturi negabaritice, periculoase din categoria explozibile, radioactive, clor lichid sau gaze lichefiate;

d) pe linie falsa;

e) pe linia din stanga a caii duble;

f) cu locomotiva dubla/multipla tractiune si/sau cu locomotiva intercalata;

g) cu locomotiva impingatoare legata la tren si frana;

h) cu locomotiva impingatoare nelegata la tren si frana pana la km..;

i) cu cheia postului de macazuri de la km..;

j) referitoare la semnalizarea trenului.

Art. 187. - (1) Ora plecarii corespunde cu ora punerii trenului in miscare de catre mecanic. Ora de trecere corespunde cu ora cand ultimul vagon din tren a trecut prin fata biroului de miscare.

Ora de garare/trecere/plecare se inregistreaza in registrul unificat de cai libere comenzi si miscare si se comunica operatorului de circulatie de catre IDM.

IDM de la postul de miscare din linie curenta transmite avizul de plecare/trecere, concomitent ambelor puncte de sectionare (statii) intre care este situat postul de miscare.

Art. 188. - (1) Pe sectiile de circulatie neinzestrate cu BLA, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine care a expediat trenul, imediat dupa gararea sau trecerea acestuia.

Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, IDM inregistreaza ora gararii/trecerii trenului in/prin statie in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare si transmite reavizul de sosire in urmatoarele cazuri:

a) la circulatia vehiculelor usoare care nu sunteaza - UAM, trenuri cu boghiuri speciale pentru transportat sine si panouri de cale ferata;

b) la schimbarea sistemului de circulatie;

c) la sosirea unui tren, avizat fara semnale de fine de tren sau cu acestea stinse sau incomplete, numai dupa ce IDM se convinge ca trenul este complet.

Reavizul de sosire a trenului se transmite cu formula:

Trenul - numarul -. sosit, ora ,

Semnatura ..

IDM care a expediat trenul urmareste primirea reavizului de sosire de la statia vecina.

Reavizul de sosire a locomotivei impingatoare, care se inapoiaza din linie curenta in statia de expediere, se transmite de catre IDM din statia de expediere, cu formula:

Locomotiva impingatoare de la trenul - numarul - s-a inapoiat, ora

Semnatura ..

Art. 189. - IDM si mecanicii trenurilor in circulatie trebuie sa-si comunice si sa-si confirme reciproc, prin radiotelefon, urmatoarele:

a) conditiile de intrare, trecere, oprire, iesire in/prin/din statie si de circulatie intre statii;

b) linia de garare/trecere a trenului in/prin statie, precizandu-se daca aceasta este directa sau abatuta si daca este cazul, firul de circulatie la expediere;

c) gararea, iesirea sau trecerea completa a trenului, dupa caz;

d) alte informatii cu privire la circulatia trenului prin statie si in linie curenta, care pot contribui la asigurarea regularitatii, sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor.

SECTIUNEA a 10-a

Sistemele de organizare a circulatiei trenurilor

Art. 190. - (1) In functie de instalatiile cu care sunt inzestrate statiile si liniile curente, pentru organizarea circulatiei trenurilor se utilizeaza urmatoarele sisteme:

a) circulatia trenurilor pe baza intelegerii telefonice - cale libera;

b) circulatia trenurilor pe baza de BLA;

c) circulatia trenurilor pe baza de bloc de linie semiautomat;

d) circulatia trenurilor pe baza de instalatie dispecer, cu sau fara tehnica de calcul;

e) conducerea centralizata a circulatiei trenurilor.

Inainte de trecerea de la un sistem de circulatie la altul, IDM sunt obligati sa verifice daca linia curenta intre cele doua statii vecine este libera, precizand fiecare in scris, prin schimb de telefonograme efectuat pe circuitul operatorului de circulatie si in prezenta acestuia, ultimul tren circulat intre cele doua statii, pe fiecare fir de circulatie cand este cazul; schimbul de telefonograme se inregistreaza de catre cei doi IDM in registrul unificat de cai libere , comenzi si miscare, iar de catre operatorul de circulatie in registrul de dispozitii. Operatorul de circulatie verifica pe graficul de circulatie daca datele comunicate de catre IDM se confirma, declara ca linia curenta este libera si da dispozitie, prin telefonograma, pentru trecerea la circulatia trenurilor in noul sistem de circulatie.

Cand instalatia TC a operatorului de circulatie nu functioneaza, trecerea de la un sistem de circulatie la altul se face numai de catre IDM dispozitori, prin schimbul de telefonograme aratat mai sus.

Trecerea de la sistemele de circulatie prevazute la alin. (1) lit. b), lit. c) sau lit. d) la sistemul de circulatie al trenurilor pe baza intelegerii telefonice-cale libera, se comunica mecanicului prin ordin de circulatie.

Cererea si obtinerea cailor libere

Art. 191. - (1) Schimbul de telefonograme, pentru cererea si obtinerea cailor libere intre statiile vecine, se face personal de catre IDM dispozitori sau de catre IDM localisti, dupa caz, numai prin instalatiile TC pentru cererea si obtinerea cailor libere.

Pentru toate sistemele de circulatie, IDM, imediat dupa luarea serviciului in primire, comunica IDM din statiile vecine, prin circuitul telefonic special afectat pentru cererea si obtinerea cailor libere, functia si numele lui; comunicarea se noteaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, cu numar si ora, atat de catre IDM care o transmite, cat si de catre IDM care o primeste. Daca exista dubii asupra identitatii persoanei care face aceasta comunicare, IDM solicita operatorului de circulatie sa confirme identitatea acesteia.

In cazul in care circuitele telefonice utilizate pentru cererea si obtinerea cailor libere sunt defecte, se poate intrebuinta unul din urmatoarele mijloace de comunicatii:

a) circuitul telefonic pentru posturile de bariera din linie curenta, acolo unde exista;

b) circuitul telefonic cu operatorul de circulatie;

c) alte circuite telefonice CFR;

d) circuitul telefonic din reteaua publica, daca exista;

e) radiotelefoane din reteaua proprie CFR.

Trecerea de la circuitele telefonice utilizate pentru caile libere, la celelalte mijloace de comunicatii, se face numai in urma unui schimb de telefonograme intre IDM respectivi.

In cazul in care IDM dintr-o statie nu poate lua legatura cu IDM din statia vecina, prin nici unul din circuitele telefonice mentionate, se procedeaza conform prevederilor din prezentul regulament, referitoare la intreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.

Art. 192. - (1) Cererea caii libere, acordarea, obtinerea, consimtamantul privind acordarea caii libere, neacordarea sau anularea caii libere, precum si avizele de plecare/trecere si reavizele de sosire ale trenurilor se inregistreaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.

Inregistrarile se fac numai de IDM care cere si obtine calea libera, respectiv acorda calea libera sau consimtamantul pentru calea libera, in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, cu cerneala sau pasta de culoare albastra sau neagra, in momentul primirii sau transmiterii comunicarii.

In registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare nu se admit stersaturi. Orice inscriere gresita se anuleaza printr-o linie, iar datele corecte se inscriu din nou. Ruperea filelor din registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare este interzisa.

Art. 193. - In cazul primirii trenurilor, in statiile in care IDM dispozitor este ajutat de catre IDM localist, pentru primirea si transmiterea caii libere, avizului de plecare si reavizului de sosire, se procedeaza astfel:

a) IDM localist acorda cale libera statiei vecine pentru un tren, numai dupa ce IDM dispozitor inscrie observatiile si semneaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, notand ora; in lipsa observatiilor, IDM dispozitor semneaza notand numai ora;

b) dupa primirea avizului de plecare a trenului de la statia vecina, IDM localist il inregistreaza si il aduce verbal la cunostinta IDM dispozitor;

c) dupa gararea trenului, IDM dispozitor comunica verbal ora gararii catre IDM localist, care o inregistreaza in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare;

d) dupa inregistrarea orei de garare, IDM localist transmite reavizul de sosire statiei vecine care a expediat trenul.

Art. 194. - In cazul expedierii trenurilor, in statiile in care IDM dispozitor este ajutat de catre IDM localist, pentru cererea si obtinerea caii libere se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) IDM dispozitor, avand trenul gata de expediere, solicita verbal IDM localist sa ceara cale libera statiei spre care urmeaza sa se expedieze trenul;

b) cererea si obtinerea caii libere, precum si eventuale observatii sunt aduse la cunostinta IDM dispozitor, sub semnatura.

Art. 195. - In cazurile prevazute la art. 189 si art. 190, IDM localist transmite operatorului de circulatie datele privind circulatia trenului prin statie.

Art. 196. - (1) Cand circulatia trenurilor se face pe baza intelegerii telefonice, IDM trebuie sa ceara si sa acorde cale libera cu urmatoarele formule:

a) IDM din statia expeditoare cere cale libera cu:

Formula nr. 1

Din . numarul .ora

Liber trenul numarul .?

b) IDM din statia primitoare raspunde cu:

Formula nr. 2

Din . numarul .ora ..

Primesc trenul numarul

Semnatura . .

In cazul expedierii trenului spre statia vecina, cu oprire neprevazuta in mers, in linie curenta, calea libera se cere si se acorda cu formulele 1 si 2 la care se adauga mentiunea:

cu oprire la km timp de minute.

c) daca trenul pentru care se cere cale libera nu poate fi primit din motive justificate, IDM din statia primitoare raspunde imediat cu:

Formula nr. 3

Calea ocupata.

Semnatura .

Aceasta formula nu trebuie sa contina preambul.

Dupa eliminarea cauzelor care au impiedicat primirea trenului, IDM din statia primitoare cheama din proprie initiativa statia expeditoare, solicitand repetarea cererii de cale libera.

d) daca trenul pentru care s-a obtinut cale libera, din anumite motive nu poate fi expediat, IDM din statia expeditoare anuleaza calea libera cu:

Formula nr. 4

Din.numarul.ora..

Trenul numarul .retinut in statia.

Calea liber numarul se anuleaza.

Semnatura

Daca pentru trenul respectiv s-a dat si comanda de iesire, IDM anuleaza mai intai comanda de iesire si numai dupa aceea anuleaza calea libera.

e) daca trenul pentru care s-a acordat cale libera nu mai poate fi primit, IDM din statia primitoare transmite statiei expeditoare telefonograma cu:

Formula nr. 5

Din.numarul.ora

Retineti trenul numarul in statiadin cauza..

Semnatura..

Daca retinerea trenului este posibila, IDM din statia expeditoare anuleaza mai intai comanda de iesire si numai dupa aceea raspunde statiei primitoare cu formula nr. 4; in cazul in care trenul a plecat, IDM din statia expeditoare comunica avizul de plecare.

Daca la cererea si obtinerea caii libere a participat si IDM de la un post de miscare din linie curenta, formulele 4 si 5 se transmit si acestuia.

f) in cazul in care IDM dintr-o statie situata pe o sectie de circulatie inzestrata cu BLA, nu mai poate primi trenuri la sector de bloc, acesta transmite statiei expeditoare telefonograma cu:

Formula nr. 6

Din . numarul .ora

Nu mai expediati trenuri la sector de bloc din cauza

Semnatura

g) dupa inlaturarea cauzelor care nu au permis primirea trenurilor la sector de bloc, IDM transmite statiei expeditoare, telefonograma cu:

Formula nr. 7

Din . numarul .ora

Expediati trenurile la sector de bloc.

Semnatura ..

Pe sectiile de circulatie cu cale dubla inzestrate cu BLA cu sens banalizat, formulele nr. 6 si nr. 7 se completeaza cu una din mentiunile: pe firul I, pe firul II sau pe ambele fire, dupa caz.

Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, in cazul efectuarii manevrei cu depasirea limitei incintei statiei, se transmite mai intai formula nr. 6 statiei spre care urmeaza sa se faca depasirea limitei incintei statiei. Dupa retragerea si oprirea manevrei in incinta statiei, se va transmite formula nr. 7.

h) in cazul in care intre doua statii vecine exista o linie sau o grupa de linii apartinand unui operator economic, racordate din linia curenta si deservite de un post ajutator de miscare in linie curenta, la indrumarea trenului/convoiului de manevra pe aceste linii, statia expeditoare cere cale libera de la statia vecina cu formula nr. 1, la care adauga mentiunea:

cu destinatia linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) -

IDM din statia vecina raspunde cu:

Formula nr. 8

Din.numarul.ora..

Puteti expedia trenul/convoiul de manevra numarul ..pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ..

Semnatura

In acest caz, dupa gararea trenului/convoiului de manevra pe linia respectiva, IDM de la postul ajutator de miscare manipuleaza si asigura macazurile, deservite de acest post, in pozitia normala si raporteaza gararea completa a trenului/convoiului de manevra catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul ajutator de miscare. Numai dupa aceasta IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine si din acest moment linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

i) in cazul expedierii trenului/convoiului de manevra de pe linia sau grupa de linii prevazute la lit. h), catre una din statiile vecine, in urma solicitarii verbale a IDM care deserveste postul ajutator de miscare in linie curenta, IDM dispozitor din statia de care apartine postul ajutator de miscare in linie curenta cere cale libera statiei vecine cu formula nr.1 la care se adauga mentiunea:

de pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - la statia.

IDM din statia vecina raspunde cu:

Formula nr. 9

Dinnumarul.ora

Puteti expedia trenul/convoiul de manevra - numarul..de pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - .la statia

Semnatura

In acest caz, dupa sosirea trenului/convoiului de manevra in statie si dupa primirea raportarii de la IDM care deserveste postul ajutator de miscare in linie curenta, ca macazurile au fost manipulate si asigurate in pozitia normala, IDM dispozitor din statia de care apartine postul, transmite statiei vecine reavizul de sosire si numai dupa aceasta linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

j) in cazul in care intre doua statii vecine exista o linie de cale ferata apartinand unui operator economic cu racordare in linie curenta, deservita de un post de macazuri in linie curenta, pentru indrumarea pe linia respectiva a unui tren/convoi de manevra cu inapoiere in statia de indrumare, cererea caii libere de catre IDM din statia expeditoare, de la statia vecina, se face cu formula 1 la care se adauga mentiunea:

pe linia ferata industriala (grupa de linii)- denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - cu inapoiere in statia ora .

IDM din statia vecina raspunde cu:

Formula nr. 10

Din .numarul .ora

Puteti expedia trenul/convoiul de manevra - numarul - pe linia ferata industriala (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) -.. cu inapoiere in statia . ora

Semnatura .

In acest caz, dupa inapoierea trenului/convoiului de manevra in statie si dupa primirea raportarii ca macazurile de la postul de macazuri in linie curenta au fost manipulate si asigurate in pozitia normala, IDM dispozitor din statia de care apartine postul, transmite statiei vecine reavizul de sosire si numai dupa aceasta linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

Din momentul obtinerii caii libere si pana in momentul transmiterii reavizului de sosire, dupa inapoierea trenului/convoiului de manevra in statie, linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata.

In cazul in care la schimbul de telefonograme este necesar, ca pe langa statia expeditoare si statia primitoare, sa participe si alte statii sau posturi de miscare, acestea, daca nimic nu se opune, vor consimti la calea libera cu:

Formula nr. 11

Din numarul ora

Consimt.

Semnatura .

Prevederi de amanunt cu privire la utilizarea formulei nr. 11 se stabilesc in PTE.

In cazul in care un operator de manevra feroviara sau de transport feroviar trebuie sa efectueze manevra cu iesirea convoiului de manevra de pe liniile statiei in linie curenta, cu depasirea limitei incintei statiei si inapoierea acestuia pe liniile statiei, pentru cererea si acordarea caii libere se utilizeaza formulele 1 respectiv 10, cu adaptarea termenilor corespunzatori la situatia concreta. In acest caz, dupa inapoierea convoiului de manevra pe liniile statiei, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine si din acest moment linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

In cazul in care un operator de manevra feroviara sau de transport feroviar trebuie sa efectueze manevra cu iesirea convoiului de manevra de pe linia unui operator economic deservit de un post ajutator de miscare in linie curenta, cu inapoiere pe linia operatorului economic, pentru cererea si acordarea caii libere se utilizeaza formulele 1 si 10, cu adaptarea termenilor corespunzatori la situatia concreta. In acest caz, dupa gararea convoiului de manevra pe linia operatorului economic, IDM de la postul ajutator de miscare manipuleaza si asigura macazurile de la post in pozitia normala si raporteaza gararea completa a trenului/convoiului de manevra catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul ajutator de miscare; numai dupa aceasta, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire statiei vecine si din acest moment linia curenta devine libera pentru circulatia trenurilor.

In cazul expedierii unui tren cu locomotiva impingatoare, care circula nelegata la tren si frana, pana la un anumit punct din linie curenta, de unde locomotiva impingatoare se inapoiaza in statia de expediere, calea libera se cere si se acorda cu formulele nr. 1 si 2, la care se adauga mentiunea:

cu locomotiva impingatoare nelegata la tren si frana, care de la km se inapoiaza in statia

In cazul expedierii unui tren pe linie falsa, formulele de cale libera se completeaza cu mentiunea: pe linie falsa.

In cazul expedierii unui tren cu agent la urma, formulele de cale libera se completeaza cu mentiunea: cu agent la urma.

In cazul in care IDM din statia vecina trebuie instiintat asupra unor conditii speciale de primire a trenului, precum si in cazul in care mecanicul trebuie sa fie instiintat asupra unor conditii speciale de circulatie, in cererea si acordarea caii libere se mentioneaza si aceste conditii.

Reglementari privind ocuparea liniei curente

Art. 197. - (1) Ocuparea liniei curente de catre un tren se face numai in baza ordinului de plecare.

Ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mixte se da de catre:

a) IDM prin semnalul pornirea trenului si indicatia de liber a semnalului de iesire al fiecarei linii, acolo unde exista. In cazul in care nu exista semnal de iesire de la linia respectiva sau exista semnal de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicator de linie stins iar in statie se afla mai multe trenuri de expediat in aceeasi directie, IDM da semnalul pornirea trenului de langa locomotiva trenului care se expediaza;

b) un agent, prin semnalul pornirea trenului si indicatia de liber a semnalului de iesire, in statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau in anumite statii inzestrate cu instalatii CED sau CE, cu aprobarea administratorul infrastructurii feroviare;

c) seful de tren, prin semnalul pornirea trenului, in haltele de calatori, punctele de oprire in linie curenta si in punctele de sectionare de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer fara IDM sau alt agent, precum si in cazurile de oprire neprevazuta a trenului in linie curenta.

Semnalul pornirea trenului pentru trenurile de calatori sau mixte se da dintr-un loc vizibil, astfel incat sa poata fi perceput in mod direct de catre personalul de locomotiva si sa poata fi confirmat de catre mecanic prin semnal acustic pornire sau atentie dat cu fluierul locomotivei.

In cazul conducerii simplificate, cand cladirea statiei se afla pe partea stanga a sensului de mers, mecanicul se deplaseaza in stanga cabinei locomotivei pentru a percepe semnalul pornirea trenului, dat de catre IDM sau un agent; mecanicul procedeaza in mod similar si in cazul in care semnalul pornirea trenului este dat de catre seful de tren, iar peronul se afla pe partea stanga a sensului de mers.

Ordinul de plecare la celelalte trenuri se da prin:

a) indicatia de liber a semnalului de iesire, in statii cu semnal de iesire la fiecare linie;

b) indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup si a indicatorului de linie;

c) indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul pornirea trenului dat de catre IDM, de langa locomotiva trenului care se expediaza;

d) indicatia de liber a semaforului de iesire de grup si semnalul pornirea trenului dat de catre IDM, de langa locomotiva trenului care se expediaza;

e) semnalul pornirea trenului dat de catre IDM, de langa locomotiva trenului care se expediaza, in cazul in care nu exista semnal de iesire.

Art. 198. - (1) In cazurile prevazute la art.197 alin. (5) literele c), d) si e) cand semnalul pornirea trenului nu poate fi dat de langa locomotiva de catre IDM, ordinul de plecare a trenului se da prin ordin de circulatie cu mentiunea 'Liber de la linia la statia.' inmanat mecanicului, din ordinul IDM, de catre un alt agent din subordinea sa.

In statiile cu semnale de iesire neintroduse in bloc sau neinzestrate cu semnale de iesire, inmanarea ordinului de circulatie se poate face numai dupa raportarea executarii comenzii de iesire. In aceste cazuri IDM dispozitor transmite telefonic ordinul de expediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu formula:

Expediati trenul numarulde la linia , la care se adauga si eventualele observatii. Acarul, respectiv revizorul de ace completeaza direct ordinul de circulatie cu numarul trenului, data si eventualele observatii, precum si mentiunea:

Liber de la linia la statia ., repeta ordinul, semneaza si inmaneaza originalul ordinului de circulatie mecanicului, care semneaza pe copie.

Inmanarea ordinului de circulatie se face numai in cazul in care nu s-a executat sau nu se executa alta comanda de iesire/trecere in aceeasi directie de mers.

Mecanicul pune trenul in miscare numai dupa primirea ordinului de circulatie si a indicatiei de liber a semnalului de iesire, daca acesta exista.

In statiile cu semnal de iesire de grup neinzestrat cu indicator de linie, care se pune pe liber numai la comanda data prin bloc de catre IDM dispozitor, ordinul de circulatie se poate inmana si inaintea executarii comenzii in bloc.

In cazul in care ordinul de circulatie a fost inmanat mecanicului si se impune retinerea trenului in statie, ordinul de circulatie se retrage imediat de la mecanic, se anuleaza si se ataseaza la copia ramasa la carnet.

In cazul in care este necesar sa se aduca la cunostinta mecanicilor dispozitii speciale privind circulatia trenurilor de marfa sau a celor care circula in conditiile acestora - in statiile inzestrate cu semnale de iesire la fiecare linie sau semnal luminos de iesire de grup prevazut cu indicator de linie in stare de functionare - manipularea semnalului de iesire pe liber se face numai dupa ce IDM a inmanat sau s-a convins ca ordinul de circulatie a fost inmanat mecanicului.

Art. 199. - Trecerea trenurilor care circula fara oprire prin punctele de sectionare se face pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, iar prin punctele de sectionare fara semnal de iesire, se face pe baza semnalului trecerea fara oprire dat de catre IDM.

Art. 200. - Ordinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr-un punct de sectionare, pe timp cu vizibilitate redusa sau cand nu se poate observa de catre mecanic indicatia de liber a semnalului de iesire, in cazul tuturor sistemelor de circulatie, se da prin:

a) semnalul pornirea trenului dat de catre IDM de langa locomotiva, la trenurile de calatori si mixte;

b) ordin de circulatie inmanat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marfa.

Art. 201. - (1) In cazul in care locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire, ordinul de plecare se da prin ordin de circulatie inmanat mecanicului, in care se mentioneaza indicatia semnalului de iesire si se completeaza cu:

Trenul numarul este liber la statia..

In statiile situate pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA, daca locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire, in cazul in care acesta nu se poate pune pe liber, pentru expediere se procedeaza ca si in cazul defectarii semnalului luminos de iesire.

Art. 202. - (1) In cazul in care dupa darea ordinului de plecare, trenul este oprit in incinta statiei inzestrata cu semnal de iesire, continuarea mersului se face astfel:

a) daca locomotiva trenului a oprit inaintea semnalului de iesire, continuarea mersului se face numai dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire. Daca semnalul de iesire nu se poate manipula pe liber, continuarea mersului se face in conditiile prevazute pentru depasirea semnalului de iesire pe oprire;

b) daca locomotiva trenului a oprit dupa depasirea semnalului de iesire cu indicatia de liber, continuarea mersului se face conform prevederilor art. 201 alin. (1), dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea;

c) daca trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe oprire si locomotiva trenului a oprit inaintea semnalului de iesire sau dupa depasirea lui, continuarea mersului se face dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea, si in baza ordinului de circulatie care a fost inmanat mecanicului, la expediere;

d) daca trenul a fost expediat dintr-o statie de pe o sectie de circulatie inzestrata cu BLA cu semnalul de iesire pe liber si trenul a oprit dupa ce locomotiva a depasit semnalul de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia in fata trenului, pentru expedierea trenului se procedeaza ca si in cazul defectarii semnalului luminos de iesire din statiile de pe sectii de circulatie inzestrate cu BLA;

e) in cazul in care trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe liber dintr-o statie de pe o sectie fara BLA si locomotiva trenului a oprit dupa depasirea semnalului de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia in fata trenului, continuarea mersului se face dupa verificarea parcursului de iesire si numai in baza ordinului de circulatie, cu mentiunea:

Liber la statiacirculati cu viteza de cel mult 20 km/ora in zona macazurilor la iesire..

In statiile neinzestrate cu semnal de iesire, continuarea mersului se face dupa inlaturarea cauzelor care au impus oprirea, respectand ordinul de circulatie ce a fost inmanat la expediere.

In cazurile prevazute la art. 201 si art. 202 alin (1), inmanarea ordinului de circulatie se poate face, din ordinul IDM si de catre un alt agent din subordinea acestuia.

Circulatia trenurilor dupa sistemul intelegerii telefonice

Art. 203. - Circulatia trenurilor dupa sistemul intelegerii telefonice se face la interval de statie, pe baza de cale libera.

Art. 204. - (1) Dupa acordarea caii libere statiei vecine si inregistrarea ei in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare, pentru primirea trenurilor, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa inregistreze avizul de plecare transmis de catre statia vecina;

b) sa dea ordin de retragere si oprire a manevrei, precum si de verificare a liniei de primire si a parcursului de intrare a trenului;

c) sa se convinga ca manevra a fost retrasa si oprita si sa urmareasca sau sa ia parte efectiv la verificarea liniei;

d) sa dea dispozitie de inchidere a barierei/barierelor, respectiv sa inchida bariera/barierele din statie;

e) sa dea comanda de intrare a trenului, respectiv sa execute in bloc parcursul de intrare si sa verifice pe luminoschema sau pe display, executarea corecta a parcursului; comanda de intrare a trenului se da numai dupa verificarea si constatarea starii de liber a liniei de primire;

f) sa manipuleze personal semnalul de intrare pe liber sau sa dea dispozitie revizorului de ace, respectiv acarului, pentru manipularea semnalului de intrare pe liber;

g) sa intampine trenul si sa-l supravegheze prin defilare pana la garare;

h) sa se convinga ca trenul a garat;

i) sa transmita statiei vecine reavizul de sosire;

j) sa raporteze operatorului de circulatie ora gararii trenului si linia pe care a garat.

IDM dispozitor verifica indicatia semnalului de intrare prin indicatorul repetitor din biroul de miscare, acolo unde exista, sau prin raportarea acarului sau a revizorului de ace care a manipulat semnalul.

Semnalul de intrare se manipuleaza pe liber pentru fiecare tren in parte.

In statiile situate pe sectii de circulatie pe care panta medie ponderata spre statie, pe distanta de franare inaintea semnalului de intrare depaseste 15 , iar parcursul de primire a trenului nu este liber, se interzice IDM dispozitor sa acorde cale libera statiei vecine pentru expedierea unui tren.

Art. 205. - Pentru expedierea trenurilor, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa dea ordin de retragere si oprire a manevrei, precum si de verificare a parcursului de iesire;

b) sa se convinga ca linia curenta pana la statia vecina nu este ocupata cu trenuri sau cu vehicule care se pot scoate de pe linie cu bratele si care circula pe baza de cale libera;

c) sa ceara si sa obtina cale libera de la statia vecina spre care se expediaza trenul si sa o inregistreze imediat in registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare;

d) sa dea dispozitie de inchidere a barierei/barierelor, respectiv sa inchida bariera/barierele din statie;

e) sa anunte trenul la posturile de bariera din linie curenta;

f) sa dea comanda de iesire a trenului, respectiv sa execute in bloc parcursul de iesire si sa verifice pe luminoschema sau pe display, executarea corecta a parcursului;

g) sa manipuleze personal sau sa dispuna prin bloc manipularea semnalului de iesire pe liber, iar in statiile prevazute cu incuietori cu chei fara bloc, sa dea dispozitie revizorului de ace sau acarului pentru manipularea semnalului de iesire pe liber; semnalul de iesire se manipuleaza pe liber pentru fiecare tren in parte, dupa efectuarea comenzii de iesire;

h) sa verifice indicatia de liber a semnalului de iesire prin semnalele repetitoare din biroul de miscare sau prin raportarea acarului respectiv a revizorului de ace care a manipulat semnalul in cazul in care nu exista semnale repetitoare in biroul de miscare;

i) sa dea personal semnalul pornirea trenului, respectiv sa transmita ordinul de plecare a trenului conform reglementarilor privind ocuparea liniei curente;

j) sa supravegheze prin defilare iesirea trenului si sa inregistreze raportarea iesirii complete a trenului din statie;

k) sa transmita statiei vecine avizul de plecare;

l) sa raporteze operatorului de circulatie ora plecarii si linia de pe care a plecat trenul.

Circulatia trenurilor dupa sistemul blocului de linie automat

Art. 206. - Pe sectiile de circulatie inzestrate cu BLA, circulatia trenurilor se face la intervale de sector de bloc.

Art. 207. - Pentru primirea trenului, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa inregistreze avizul de plecare a trenului, transmis de la statia vecina;

b) sa dea ordin de retragere si oprire a manevrei;

c) sa inchida, respectiv sa dea ordin de inchiderea barierelor din incinta statiei;

d) sa verifice pe luminoschema sau pe display daca linia de primire si parcursul de intrare sunt libere;

e) sa execute parcursul de intrare, respectiv sa manipuleze semnalul de intrare pe liber si sa verifice pe luminoschema sau pe display executarea corecta a parcursului;

f) sa intampine trenul si sa-l supravegheze prin defilare pana la garare;

g) sa se convinga ca trenul a garat;

h) sa inregistreze ora si linia gararii, sa transmita reavizul de sosire atunci cand este cazul si sa raporteze operatorului de circulatie.

Art. 208. - (1) In cazul circulatiei trenurilor dupa sistemul BLA, trenul se expediaza fara consimtamantul prealabil al IDM dispozitor din statia primitoare vecina, pe baza indicatiei de liber a semnalului luminos de iesire.

Pentru expedierea unui tren, IDM dispozitor este obligat sa execute in ordine urmatoarele:

a) sa se convinga ca linia curenta pana la statia vecina nu este ocupata de UAM sau de vehicule cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele;

b) sa verifice primirea reavizului de sosire de la statia vecina, daca este cazul;

c) sa retraga si sa opreasca manevra;

d) sa inchida, respectiv sa dea ordin de inchidere a barierelor din incinta statiei;

e) sa anunte trenul la posturile de bariera din linie curenta;

f) sa execute parcursul de iesire si sa verifice pe luminoschema sau pe display daca acesta corespunde pentru trenul, linia si directia comandata si daca semnalele de iesire, respectiv de parcurs, acolo unde exista, sunt pe liber;

g) sa dea personal semnalul ,,pornirea trenului sau sa transmita ordinul de plecare al trenului;

h) sa supravegheze trenul prin defilare la plecarea sau trecerea acestuia;

i) sa verifice pe luminoschema sau pe display, iesirea completa a trenului;

j) sa transmita statiei vecine avizul de plecare;

k) sa raporteze operatorului de circulatie ora plecarii/trecerii trenului, precum si linia de expediere/trecere.

UAM si trenurile care au in compunere vehicule feroviare care nu sunteaza sigur nu se expediaza la sector de bloc intre ele. Aceste vehicule sau trenuri se pot expedia dupa un tren (care sunteaza sigur) la sector de bloc. Expedierea altui tren dupa acestea se face numai dupa primirea reavizului de sosire de la statia vecina.

In cazul statiilor inzestrate cu instalatii CED sau CE, in PTE se stabilesc prevederi de amanunt privind modul de verificare a starii de liber pe teren a sectiunilor izolate dupa expedierea/trecerea sau gararea trenurilor care au in compunere vehicule feroviare care nu sunteaza sigur.

In cazul in care necesitatile impun expedierea unui tren de pe o linie neinzestrata cu semnal luminos de iesire, expedierea se face in conditiile prevazute pentru cazurile defectarii semnalului luminos de iesire.

In cazul in care pentru expedierea unui tren, orientarea automata a BLA nu este posibila, este necesara schimbarea orientarii BLA din butoanele special destinate; pentru aceasta IDM dispozitor face mai intai verificarea liniei curente impreuna cu operatorul de circulatie si cu IDM dispozitor din statia vecina, astfel cum este prevazut la art.190 alin. (2) si daca linia curenta este libera se considera deranjament al instalatiei, se consemneaza in RRLISC, procedandu-se in continuare conform prevederilor din instructiunile de manipulare a instalatiilor.

Inapoierea in statie a unui tren expediat pana la un punct din linie curenta, respectiv a locomotivei impingatoare nelegata la tren, se face in baza conditiilor fixate prin ordinul de circulatie.

Art. 209. -(1) Daca mecanicul unui tren constata ca doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau indicatia rosu, dau indicatii dubioase sau sunt stinse, este obligat sa comunice prin radiotelefon catre IDM dispozitor din prima statie, denumirea semnalelor luminoase de trecere ale BLA care dau indicatia rosu, dau indicatii dubioase sau sunt stinse. In cazul in care radiotelefonul nu functioneaza, mecanicul opreste trenul in prima statie, chiar daca acesta nu are oprire si comunica IDM dispozitor cele constatate.

Dupa primirea si inscrierea in RRLISC a comunicarii prevazute la alin. (1), IDM dispozitor avizeaza operatorul de circulatie si personalul de intretinere a instalatiilor SCB. Pana in momentul stabilirii de catre personalul de intretinere a instalatiilor a cauzelor nefunctionarii semnalelor luminoase de trecere ale BLA si a conditiilor de circulatie, circulatia trenurilor se face in baza intelegerii telefonice-cale libera, atat pe linie simpla, cat si pe linie dubla.

Primul tren care se expediaza pe baza de cale libera trece fara sa opreasca in fata semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate catre IDM dispozitor conform alin. (1), exceptand semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel, circuland cu viteza de cel mult 20 km/h pana la primul semnal luminos de trecere cu indicatie permisiva. Avizarea mecanicului se face de catre IDM dispozitor din statia care expediaza trenul, prin ordin de circulatie in care se mentioneaza obligatoriu:

-circulati pana la statiape baza intelegerii telefonice - cale libera;

-nu opriti in fata semnalelor luminoase de trecere (denumirea BL urmata de numarul semnalului) cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, cu exceptia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel;

-circulati cu viteza de cel mult 20 km/h pe sectoarele de bloc acoperite de semnalele luminoase de trecere . (denumirea BL urmata de numarul semnalului).

Mecanicul primului tren care circula pe baza intelegerii telefonice-cale libera, comunica prin radiotelefon catre IDM dispozitor din prima statie cele constatate pe teren. IDM dispozitor inscrie constatarile comunicate de mecanic in RRLISC, iar mecanicul in foaia de parcurs.

In cazul in care mecanicul primului tren care a fost expediat pe baza de cale libera nu a constatat nimic deosebit in circulatie, urmatorul tren se expediaza tot pe baza de cale libera si va circula cu viteza stabilita fara sa opreasca in fata semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, care au fost mentionate in ordinul de circulatie inmanat mecanicului primului tren conform prevederilor de la alin. (3), exceptand semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel. Mecanicul se avizeaza de catre IDM dispozitor din statia care expediaza trenul, prin ordin de circulatie in care se mentioneaza:

-circulati pana la statiape baza intelegerii telefonice - cale libera;

-circulati cu viteza stabilita fara sa opriti in fata semnalelor luminoase de trecere (denumirea BL urmata de numarul semnalului; se trec semnalele de trecere ale BLA mentionate in ordinul de circulatie inmanat mecanicului primului tren, conform prevederilor de la alin. (3)) cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau stinse, cu exceptia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac si functia de semnale de avarie la trecerile la nivel.

Daca in timpul circulatiei trenurilor expediate in conditiile prevazute la alin. (3) si alin. (4) mecanicul constata, fata de cele mentionate in ordinul de circulatie si alte semnale luminoase de trecere ale BLA cu indicatia rosu, cu indicatii dubioase sau care sunt stinse, va comunica aceasta IDM dispozitor din prima statie, conform prevederilor alin. (1). Dupa primirea comunicarii de catre IDM, pentru expedierea si circulatia trenurilor, se procedeaza conform prevederilor de la alin. (3) si alin. (4).

Daca mecanicul comunica IDM dispozitor ca a constatat deteriorari la linie, se procedeaza potrivit prevederilor din Partea a III-a, Cap. II, Sectiunea a 10-a a prezentului regulament si cu respectarea celorlalte reglementari specifice.

Art. 210. - Cand IDM dispozitor constata ca BLA nu functioneaza, va inscrie acest fapt in RRLISC, va aviza imediat operatorul de circulatie si personalul de intretinere a instalatiilor SCB, iar circulatia trenurilor se va face in baza intelegerii telefonice-cale libera. Pana in momentul stabilirii de catre personalul de intretinere a cauzelor nefunctionarii BLA si a conditiilor de circulatie, trenurile circula in conditiile prevazute in Regulamentul de semnalizare CFR si instructiunile de manipulare a instalatiilor SCB din statia care expediaza trenul; conditiile de circulatie se avizeaza mecanicului prin ordin de circulatie.

Art. 211. - (1) BLA poate fi declarat defect si scos din functiune, daca este cazul, numai de catre personalul de intretinere a instalatiilor SCB. Personalul de intretinere a instalatiilor SCB inscrie in RRLISC cauzele defectarii, scoaterea din functiune, precum si conditiile in care se face circulatia trenurilor sau le comunica din linie curenta prin instalatii TC, caz in care inscrierea in RRLISC se face de catre IDM dispozitor. IDM dispozitor comunica operatorului de circulatie scoaterea din functiune a BLA si avizeaza pe seful statiei. Scoaterea din functiune a BLA este adusa la cunostinta de catre operatorul de circulatie tuturor statiilor de pe sectia respectiva, prin dispozitie scrisa.

In cazul scoaterii din functiune a BLA, avizarea mecanicului privind conditiile de circulatie prevazute la alin. (1), precum si alte conditii de circulatie, se face prin ordin de circulatie de catre IDM dispozitor din statia in care trenul are ultima oprire, pe baza dispozitiei operatorului de circulatie privind scoaterea din functiune a BLA. Dispozitia se transmite tuturor statiilor de pe sectia pe care operatorul conduce circulatia trenurilor.

Operatorul de circulatie stabileste impreuna cu IDM dispozitori trenurile care nu au fost avizate in ultima statie in care au avut oprire si dispune masuri de oprire a acestor trenuri si de avizare a mecanicilor asupra conditiilor de circulatie pe distanta de circulatie pe care BLA este scos din functiune.

Art. 212. - In cazul in care scoaterea din functiune a BLA este programata si avizata din timp, ca urmare a executarii unor lucrari, iar personalul interesat, inclusiv al operatorilor de transport feroviar, este instruit din prescriptiile de lucru privind circulatia pe perioada lucrarilor - intocmite de administratorul infrastructurii feroviare - mecanicul nu se mai avizeaza prin ordin de circulatie despre scoaterea din functiune a BLA. In acest caz semnalele luminoase de trecere ale BLA se semnalizeaza conform Regulamentului de semnalizare CFR ca semnale scoase din functiune.

Art. 213. - (1) Repunerea in functiune a BLA se face numai de catre personalul de intretinere a instalatiilor SCB, care stabileste si conditiile de circulatie, daca este cazul. In cazul in care repunerea in functiune a BLA se face dupa terminarea lucrarilor prevazute la art.212, IDM care a primit comunicarea de repunere in functiune a BLA, incunostinteaza despre acest lucru pe operatorul de circulatie pentru verificarea liniei curente si trecerea la circulatia trenurilor pe baza BLA. Operatorul de circulatie avizeaza toate statiile de pe sectia pe care conduce circulatia trenurilor despre repunerea in functiune a BLA si trecerea la circulatia trenurilor dupa sistemul BLA.

Dupa repunerea in functiune a BLA, operatorul de circulatie impreuna cu IDM din statiile care delimiteaza distanta de circulatie pe care BLA a fost scos din functiune, stabilesc trenurile care au fost avizate despre scoaterea din functiune a BLA, dar au plecat din ultima statie cu oprire si care trebuie oprite pentru a se incunostinta mecanicul prin ordin de circulatie, despre reluarea circulatiei pe baza BLA.

Art. 214. - Cand instalatia TC a operatorului de circulatie nu functioneaza, incunostintarea mecanicului despre scoaterea din functiune, respectiv despre repunerea in functiune a BLA se face de catre IDM din statiile care delimiteaza distanta de circulatie intre care BLA a fost scos din functiune.

Circulatia trenurilor dupa sistemul blocului de linie semiautomat

Art. 215. - (1) Pe sectiile de circulatie inzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat, circulatia trenurilor se face la interval de statie. Expedierea trenurilor se face dupa ce s-a obtinut, prin aparatul de bloc, consimtamantul de expediere al statiei spre care se expediaza trenul.

Inainte de expedierea trenurilor, IDM trebuie sa stabileasca intelegerea telefonica cu IDM din statia vecina pentru obtinerea consimtamantului de expediere a fiecarui tren si cu operatorul de circulatie, pentru stabilirea ordinii de expediere a trenurilor.

La primirea si expedierea trenurilor din statiile situate pe sectii de circulatie inzestrate cu bloc de linie semiautomat, IDM si acarii trebuie sa execute aceleasi operatii ca si cele prevazute in cadrul sistemului intelegerii telefonice, cu exceptia cererii si acordarii caii libere.

Dupa sosirea trenului, IDM pune pe oprire semnalul de intrare, daca acesta nu revine automat pe oprire si da prin bloc reavizul de sosire punctului de sectionare vecin, numai dupa ce s-a convins ca trenul a garat.

In statiile inzestrate cu instalatii CED deservite numai de IDM, acesta se convinge personal ca trenul a garat, conform modului de lucru stabilit in PTE .

Art. 216. - (1) La intreruperea functionarii blocului de linie semiautomat, precum si in cazul in care se expediaza un tren de la o linie neinzestrata cu semnal de iesire, circulatia trenului se face pe baza intelegerii telefonice - cale libera, iar mecanicul este avizat prin ordin de circulatie ca trenul circula pe baza intelegerii telefonice - cale libera.

Pentru expedierea unui tren pana la un punct din linie curenta sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei, cu inapoiere in statia de expediere, IDM procedeaza astfel:

a) cere aprobare de la operatorul de circulatie;

b) cere prin bloc consimtamantul de expediere de la statia vecina;

c) executa comanda in bloc si pune pe liber semnalul de iesire;

d) inmaneaza mecanicului ordin de circulatie in care mentioneaza conditiile de circulatie sau manevra, precum si de inapoiere in statie.

Circulatia trenurilor la interval de post de miscare

Art. 217. - (1) Circulatia trenurilor, in cazul in care intre doua statii exista un post de miscare, se face utilizand formulele de la art. 196 alin. (1) si (2) dupa cum urmeaza:

a) statia, care are de expediat un tren, cere cale libera statiei vecine cu formula nr.1, la care statia vecina - daca nimic nu se opune - raspunde cu formula nr.2, iar postul de miscare - daca nimic nu se opune- cu formula nr.11.

b) statia, care expediaza trenul, transmite avizul de plecare simultan statiei vecine si postului de miscare.

c) IDM de la postul de miscare, pe baza caii libere data de statia vecina, manipuleaza semnalul de trecere pe liber. Dupa trecerea trenului, IDM manipuleaza semnalul pe oprire si transmite avizul de trecere a trenului simultan ambelor statii.

Statia, care a expediat trenul, daca mai are de expediat un tren intr-o alta directie de mers, la interval de post, dupa primirea avizului de trecere a primului tren pe la postul de miscare, cere cale libera statiei vecine, cu formula nr.1, la care statia vecina - daca nimic nu se opune - raspunde cu formula nr. 2, iar postul de miscare - daca nimic nu se opune - cu formula nr. 11.

IDM de la postul de miscare nu va pune semnalul de trecere pe liber pentru al doilea tren, decat dupa primirea reavizului de sosire pentru primul tren de la statia vecina.

Avizele de plecare si reavizele de sosire trebuie sa inceapa cu denumirea punctului de sectionare care face comunicarea.

Prevederi de amanunt, privind circulatia trenurilor la interval de post de miscare, se stabilesc in planurile tehnice de exploatare ale statiilor adiacente postului de miscare.

Conducerea centralizata a circulatiei trenurilor

Art. 218. - (1) Pe anumite sectii de circulatie stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, circulatia trenurilor se poate face utilizand sistemul denumit conducerea centralizata a circulatiei trenurilor'.

Activitatea de miscare in punctele de sectionare, posturile ajutatoare de miscare si posturile de macazuri din linie curenta de pe aceste sectii se efectueaza de catre un agent, denumit in continuare agentul punctului de sectionare.

Circulatia trenurilor si manevra pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se executa pe baza ordinelor operatorului de circulatie, transmise direct agentilor punctelor de sectionare.

Agentul punctului de sectionare poate fi IDM, revizor de ace sau acar.

Agentul punctului de sectionare trebuie sa fie IDM in cazul punctelor de sectionare cu mai mult de doua directii de mers si in cazul punctelor de sectionare care delimiteaza sectia de circulatie cu conducere centralizata, cu exceptia statiilor infundate .

Administratorul infrastructurii feroviare publice poate stabili si alte cazuri decat cele de la alin. (5), in care agentul punctului de sectionare trebuie sa fie IDM.

Art. 219. - (1) In timpul executarii serviciului pe sectii cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor personalul este obligat sa respecte dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile cuprinse in reglementarile specifice in vigoare, care trebuie intelese si aplicate in totalitatea lor.

Din punct de vedere al executarii atributiilor de serviciu, agentii punctelor de sectionare sunt in subordinea operatorului de circulatie.

Personalul de locomotiva si de tren care lucreaza pe aceste sectii de circulatie, este obligat sa execute dispozitiile operatorului de circulatie transmise prin agentul punctului de sectionare.

Art. 220. (1) Cheile de la incuietorile macazurilor se pastreaza de catre agentul punctului de sectionare, in timpul pauzelor de circulatie pe tabloul de chei, iar in timpul primirii si expedierii trenurilor, cheile se pot pastra asupra agentului.

In cazul in care agentul punctului de sectionare are in subordine acar, cheile de la incuietorile macazurilor se pastreaza de catre agent.

Scoaterea cheilor de pe tabloul de chei, pentru efectuarea reviziilor, verificarii, ingrijirii, controlului starii tehnice sau repararii macazurilor/aparatelor de cale, se face numai cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie.

Art. 221. - (1) Agentii punctelor de sectionare si cei care deservesc posturile de macazuri din line curenta si din haltele comerciale consemneaza in registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor dupa sistemul conducerii centralizate prezentarea la serviciu si rezultatul verificarii starii de functionare a liniilor, aparatelor de cale si instalatiilor de siguranta circulatiei pe care le deservesc. Aceste consemnari sunt transmise prin telefonograma operatorului de circulatie. Operatorul de circulatie noteaza pe grafic numarul, ora transmiterii telefonogramei, numele si prenumele agentilor care au transmis telefonograma, iar in RRLISC consemneaza rezultatul verificarii si avizeaza defectele constatate personalului de intretinere a liniilor, respectiv instalatiilor.

In cazul aparitiei unor deranjamente la instalatiile de siguranta circulatiei, in timpul serviciului, agentul punctului de sectionare le inregistreaza in RRLISC si le comunica operatorului de circulatie in scris, cu numar si ora. Operatorul de circulatie le inregistreaza in RRLISC si avizeaza personalul de intretinere.

In cazul in care punctul de sectionare este deservit de catre IDM, deranjamentele la instalatiile de siguranta circulatiei aparute in timpul serviciului, se inscriu de acesta in RRLISC, avizand personalul de intretinere si operatorul de circulatie.

Art. 222. - (1) Manipularea macazurilor si a semnalelor, in vederea primirii/expedierii trenurilor, se face de cei care le deservesc, numai in baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie.

Manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei in punctele de sectionare, precum si in linie curenta, se face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai in baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie. In cazul manipularii macazurilor la manevra de catre partida de tren, dispozitia scrisa a operatorului de circulatie este transmisa sefului de tren prin agentul punctului de sectionare.

Dupa terminarea operatiilor care au impus manipularea macazurilor si dupa plecarea trenului care a manevrat, agentul punctului de sectionare revizuieste macazurile, le readuce in pozitie normala, daca este cazul, le incuie si depune cheile pe tablou, dupa care raporteaza aceasta operatorului de circulatie.

In cazul manipularii macazurilor de catre partida de tren, dupa terminarea manevrei, conducatorul manevrei este obligat sa aduca macazurile in pozitie normala si sa raporteze aceasta catre agentul punctului de sectionare, care procedeaza conform celor prevazute la alin. (3).

Art. 223. - (1) Ocuparea liniei curente de catre un tren, care pleaca dintr-un punct de sectionare, se face din dispozitia scrisa cu numar si ora a operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie, inmanat sub semnatura de catre agentul punctului de sectionare si numai in baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, acolo unde exista, precum si a semnalului pornirea trenului, dat de catre agentul punctului de sectionare.

Ocuparea liniei curente de catre un tren care circula fara oprire printr-un punct de sectionare, se face din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, transmisa in scris cu numar si ora, prin ordin de circulatie inmanat mecanicului sub semnatura, in ultimul punct de sectionare in care trenul a avut oprire. Trecerea trenului prin punctul de sectionare se face numai in baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, acolo unde exista sau a semnalului de trecere fara oprire a trenului, dat de catre agentul punctului de sectionare, acolo unde nu exista semnal de iesire.

Dispozitia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente de catre un tren, transmisa prin ordin de circulatie, contine si eventualele conditii de circulatie, inscrise de catre agentul punctului de sectionare.

In cazul in care agentul punctului de sectionare este IDM, iar trenul de marfa se expediaza de catre revizorul de ace sau de catre acar, ordinul de circulatie care contine dispozitia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente se inmaneaza, sub semnatura, mecanicului, din ordinul IDM; revizorul de ace sau acarul completeaza direct ordinul de circulatie cu datele transmise de catre IDM, colationeaza continutul impreuna cu acesta, dupa care il semneaza. IDM transmite telefonic, revizorului de ace sau acarului, dispozitia operatorului de circulatie pentru ocuparea liniei curente, numai dupa executarea comenzii de iesire. In statiile in care semnalul de iesire se manipuleaza pe liber numai in urma comenzii date prin instalatia SCB de catre IDM, dispozitia pentru ocuparea liniei curente se poate transmite revizorului de ace sau acarului si inainte de executarea comenzii.

Mecanicul pune trenul in miscare, dupa ce a luat la cunostinta continutul ordinului de circulatie si numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire, daca exista, precum si a semnalului pornirea trenului dat de catre agentul punctului de sectionare.

Art. 224. - (1) Cand necesitatile impun oprirea trenului intr-un punct de sectionare, prin care trenul urma sa treaca - dupa mers - fara oprire, acesta va fi oprit in baza indicatiei semnalelor de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice. Cand punctul de sectionare este inzestrat cu indicator permanent pentru acoperirea punctelor de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trenurile vor fi oprite de personalul care deserveste punctul de sectionare cu semnale de oprire, date cu instrumente portative.

Suprimarea opririi unui tren de marfa intr-un punct de sectionare, in care dupa mers trenul are prevazuta oprire, se face numai pe baza dispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie inmanat sub semnatura in ultimul punct de sectionare in care trenul are oprire.

Art. 225. - (1) In punctele de sectionare, de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trenul se primeste numai pe linia stabilita prin tabloul de sosire, plecare si garare a trenurilor, respectiv - in cazul trenurilor suplimentare - pe linia stabilita de catre operatorul de circulatie.

Schimbarea liniei de garare a unui tren se poate face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie.

Art. 226. - (1) Intrarea trenului in punctele de sectionare inzestrate cu semnale de intrare se face conform prevederilor din reglementarile specifice.

Intrarea trenului in punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, se face fara sa fie necesara prezenta agentului punctului de sectionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare.

Art. 227. - (1) In punctele de sectionare inzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, in cazul incrucisarilor de trenuri, ordinea de intrare a acestora se stabileste de catre operatorul de circulatie, prin dispozitia de expediere/primire a trenului, care se aduce la cunostinta mecanicului, cu numar si ora, prin ordin de circulatie. Trenul care urmeaza sa intre primul, se gareaza in punctul de sectionare, fara sa fie necesara prezenta agentului punctului de sectionare la primul aparat de cale din parcursul de intrare. Trenul care urmeaza sa intre al doilea, se gareaza in punctul de sectionare numai in prezenta agentului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si in baza semnalului inainte', dat de catre acesta, indiferent de pozitia locomotivei.

Agentul punctului de sectionare da semnalul inainte' pentru cel de-al doilea tren, numai dupa ce mecanicul primului tren a semnalizat ca a garat, prin trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei sau a automotorului.

Mecanicul trenului care a fost instiintat ca va intra al doilea in punctul de sectionare, daca nu primeste semnalul inainte' dat de catre agentul punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare, trebuie sa opreasca trenul inaintea primului aparat de cale de la intrare.

Art. 228. - In cazul defectarii incuietorilor macazurilor dintr-un punct de sectionare in dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului in punctul de sectionare respectiv se face numai in prezenta agentului punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si in baza semnalului inainte', dat de catre acesta, indiferent de pozitia locomotivei.

Art. 229. - In cazul in care intervine necesitatea schimbarii liniei de garare, din directa in abatuta si mecanicul nu a fost avizat, se vor lua masuri de oprire a trenului inaintea primului aparat de cale cu semnale de oprire date cu instrumente portative, de catre agentul punctului de sectionare. Dupa oprire, intrarea trenului in punctul de sectionare se face pe baza semnalului 'inainte', dat de langa locomotiva de catre agentul punctului de sectionare, cu viteza de cel mult 20 km/h pana la gararea trenului in punctul de sectionare.

Art. 230. - (1) Trenurile care se incruciseaza, precum si trenul care trece inaintea altui tren oprit, trebuie sa opreasca in punctul de sectionare.

In punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se interzice intrarea simultana a trenurilor, precum si intrarea unui tren simultan cu iesirea altui tren.

Art. 231. - (1) Gararea, iesirea si trecerea trenurilor in/prin punctul de sectionare situat pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se verifica de catre agentul punctului de sectionare.

Dupa gararea trenului de marfa in punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare este obligat sa confirme depasirea marcii de siguranta prin semnale de oprire date cu instrumente portative, iar mecanicul raspunde cu trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei.

Art. 232. - (1) Executarea manevrei in punctele de sectionare, de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor si pe liniile ramificate din linia curenta, se face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care se transmite de catre agentul punctului de sectionare sefului de tren sau conducatorului manevrei, prin ordin de circulatie. Solicitarea privind efectuarea manevrei se face in scris, de operatorul de transport feroviar sau de operatorul economic autorizat pentru efectuarea operatiilor de manevra, catre operatorul de circulatie.

Depasirea la manevra a indicatorului permanent de acoperire a unui punct de sectionare, care indica si limita de manevra a statiei, se face numai pe baza dispozitiei scrise data de catre operatorul de circulatie. In acest caz, operatorul de circulatie nu mai da nici o dispozitie pentru primirea/expedierea trenurilor in si din punctul de sectionare respectiv sau din punctele de sectionare vecine.

Manevra care se executa in punctele de sectionare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trebuie retrasa si oprita cu 10 minute inainte de ora stabilita pentru sosirea trenului. Cand timpul de mers intre doua puncte de sectionare este mai mic de 10 minute, manevra se retrage si se opreste inainte de expedierea trenului din punctul de sectionare vecin. Ora de retragere si de oprire a manevrei se stabileste de catre operatorul de circulatie prin dispozitia de executare a manevrei.

Art. 233. - (1) Dupa terminarea manevrei in punctele de sectionare si pe liniile ramificate din linie curenta, conducatorul manevrei este obligat sa comunice operatorului de circulatie urmatoarele:

a)    operatiile de manevra executate;

b) datele referitoare la tren rezultate din aratarea trenului (lungime, numar osii, masa neta si bruta, masa franata automat si de mana);

c) alte date solicitate de catre operatorul de circulatie.

Dupa compunerea trenului sau atunci cand intervin modificari in compunere, conducatorul manevrei este raspunzator in ceea ce priveste modul de compunere a trenului, intocmirea corecta a aratarii vagoanelor din tren, stabilirea exacta a masei brute a trenului, a masei franate real, a masei necesare de franat si a lungimii trenului.

Masa bruta a trenului, masa franata real, masa necesar de franat si lungimea trenului, stabilite de conducatorul manevrei, se aduc de catre acesta la cunostinta mecanicului prin inscriere in foaia de parcurs.

Verificarea lungimii si tonajului maxim, precum si a asigurarii masei necesare de franat, se face de catre operatorul de circulatie care raspunde de incadrarea acestora in valorile impuse prin livretul cu mersul trenului sau prin mersul intocmit pentru trenurile suplimentare. Operatorul de circulatie nu va dispune expedierea trenului daca acesta nu indeplineste conditiile impuse pentru lungime, tonaj si procentul de masa franata atat pentru circulatie cat si pentru mentinerea pe loc cu frana de mana.

Formularul nota de repartizare a franelor de mana se completeaza de catre agentul punctului de sectionare - daca acesta este IDM, respectiv conducatorul manevrei in celelalte cazuri.

Art. 234. - (1) In cazuri exceptionale, stationarea trenului peste marcile de siguranta este admisa numai in baza dispozitiei scrise, data de operatorul de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice.

Operatorul de circulatie, de la caz la caz, da dispozitie scrisa punctelor de sectionare pentru ca:

a) partea din urma a trenului sa ramana dincolo de marca de siguranta;

b) trenul sa fie tras inainte si sa stationeze peste marca de siguranta de la iesire;

c) trenul sa fie fractionat si garat pe doua sau mai multe linii.

Dispozitia operatorului de circulatie se aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie intocmit de catre agentul punctului de sectionare.

Art. 235. - (1) Circulatia trenurilor pe sectia de circulatie cu sistemul conducerea centralizata a circulatiei trenurilor se avizeaza de catre operatorul de circulatie la punctele de sectionare, la posturile de macazuri din linie curenta si la posturile ajutatoare de miscare, prin dispozitie scrisa, conform reglementarilor specifice.

Agentul punctului de sectionare, dupa primirea avizarii circulatiei trenurilor, o transmite imediat prin dispozitie scrisa tuturor posturilor de bariera situate pana la punctul de sectionare vecin - in sensul de mers al trenului - precum si posturilor de macazuri aflate in subordinea sa.

Art. 236. - (1) In cazul in care toate mijloacele de comunicatie sunt intrerupte trenurile raman in punctele de sectionare in care au sosit, in momentul intreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie.

Exceptii se admit numai la indrumarea locomotivei de ajutor si/sau mijloacelor de interventie. Acestea vor circula intre punctele de sectionare cu viteza maxima de 30 km/ora.

Art. 237. - (1) Inainte de expedierea trenului din statia cap de sectie, precum si din celelalte puncte de sectionare in care trenul efectueaza manevra, agentul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie ca trenul este pregatit pentru expediere.

Dispozitia de expediere si de primire a trenului trebuie data de catre operatorul de circulatie simultan la punctele de sectionare care expediaza si primesc trenul, la posturile de macazuri din linie curenta situate intre aceste puncte de sectionare, precum si la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire.

Pe sectiile cu conducerea centralizata a circulatiei este interzisa circulatia trenurilor stabilite la art. 108, alin. (2) lit. a), lit. b) si lit. c), daca acestea nu sunt deservite de cel putin 2 agenti.

Art. 238. - (1) In cazul in care agentul punctului de sectionare care urmeaza sa primeasca trenul sau prin care trenul urmeaza sa treaca fara oprire, nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de sectionare care expediaza trenul inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, in care comunica mecanicului ca trenul opreste la semnalul de intrare sau in cazul punctelor de sectionare prevazute cu indicator permanent de acoperire, la varful primului aparat de cale atacat pe la varf.

Dupa oprirea trenului la semnalul de intrare sau la varful primului aparat de cale atacat pe la varf, in cazul punctelor de sectionare prevazute cu indicator permanent de acoperire, acesta va fi primit in punctul de sectionare numai insotit de agentul punctului de sectionare respectiv, cu ordin de circulatie.

Daca agentul punctului de sectionare nu se prezinta pentru insotirea trenului cu ordin de circulatie, mecanicul ia legatura cu al doilea agent al trenului, pentru ca acesta sa se deplaseze la biroul de miscare si sa stabileasca impreuna cu operatorul de circulatie conditiile de intrare a trenului in punctul de sectionare respectiv, in cazul in care agentul punctului de sectionare lipseste.

Art. 239. - In cazul in care agentul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de sectionare din care se expediaza trenul, inmaneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, in care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri, inaintea primului aparat de cale si isi continua mersul numai dupa revizuirea macazurilor de catre al doilea agent al trenului.

Art. 240. - (1) Dispozitia de expediere si de primire a trenului se da de catre operatorul de circulatie cu formula :

Dinnumarulora ..

Trenul - numarul -.este liber sa plece din punctul de sectionare..pana la punctul de sectionare.

Se gareaza pe linia..- directa/abatuta - si va intra - primul / al doilea.

Incruciseaza cu trenul - numarul - ..

Trece inaintea trenului - numarul

De la km.. la km .. circula cu viteza de.. km/h.

Pe linia operatorului economic. - denumirea operatorului economic racordat din linie curenta - de la km ..executati timp deminute urmatoarea manevra...

Operator de circulatie

Semnatura.

Aceasta dispozitie va fi colationata de catre agentul punctului de sectionare desemnat de catre operatorul de circulatie.

Dupa primirea dispozitiei de expediere/primire a trenului, agentul punctului de sectionare expeditor este obligat sa anunte telefonic, prin dispozitie scrisa, posturile de bariera din linie curenta, pana la punctul de sectionare vecin in sensul de mers al trenului, despre plecarea sau trecerea trenului si sa intocmeasca ordin de circulatie, daca este cazul.

Expedierea trenurilor din punctele de sectionare inzestrate cu semnale de intrare/iesire se face numai dupa inmanarea ordinului de circulatie care contine dispozitia operatorului de circulatie, conform dispozitiilor din reglementarile specifice.

Expedierea trenurilor din punctele de sectionare neinzestrate cu semnale de intrare/iesire se face cu semnalul 'pornirea trenului' dat de catre agentul punctului de sectionare numai dupa executarea parcursului de iesire, revizuirea macazurilor atacate de tren pe la varf si inmanarea catre mecanic a ordinului de circulatie care contine dispozitia operatorului de circulatie.

Dupa expedierea trenului din punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie, ora de plecare.

Dupa primirea dispozitiei de expediere/primire a trenului de la operatorul de circulatie, agentul punctului de sectionare care primeste trenul, impreuna cu personalul prevazut in PTE este obligat sa execute urmatoarele operatii:

a) sa retraga si sa opreasca manevra;

b) sa verifice starea de liber a liniei de primire si a parcursului de intrare;

c) sa revizuiasca macazurile atacate de tren pe la varf;

d) sa execute parcursul comandat.

Dupa sosirea sau trecerea trenului in/prin punctul de sectionare, agentul punctului de sectionare comunica operatorului de circulatie ora de sosire a trenului, respectiv ora de trecere a acestuia.

Art. 241. - (1) Circulatia vehiculelor feroviare motoare care se pot scoate de pe linie cu bratele se face numai pe baza dispozitiei de expediere/primire data de catre operatorul de circulatie, in conditiile stabilite prin prezentul regulament, indiferent daca pleaca dintr-un punct de sectionare sau din linie curenta.

Circulatia vehiculelor feroviare fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele - vagoneti, carucioare defectoscop, carucioare de masurat calea inclusiv monoraiurile sau rolele incarcate cu sine - se face pe baza de:

a) dispozitie de expediere/primire data de catre operatorul de circulatie, punctelor de sectionare ca si in cazul circulatiei trenurilor;

b) incuviintare scrisa a operatorului de circulatie transmisa conducatorului vehiculului prin ordin de circulatie, de catre agentul punctului de sectionare.

Circulatia, deplasarea si folosirea la lucrari a utilajelor usoare de cale care se pot scoate de pe linie cu bratele (masini de strans buloane, defectoscopuri de verificat sine, masini de tirfonat, monoraiuri fara incarcatura) se fac fara nici o incuviintare.

In cazul in care vehiculul feroviar fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele, pleaca din linie curenta, cererea conducatorului vehiculului pentru punerea lui in circulatie se face de la cel mai apropiat post telefonic, catre agentul din unul din punctele de sectionare adiacente, care o transmite operatorului de circulatie.

In cazul in care cererea este aprobata, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa punctului de sectionare, iar agentul punctului de sectionare, o inscrie in registrul de dispozitii pentru conducerea centralizata a circulatiei trenurilor, dupa care o transmite conducatorului vehiculului.

In dispozitia de punere in circulatie a vehiculelor feroviare fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, trebuie sa se prevada neaparat distanta pe care circula si ora cand trebuie eliberata linia curenta.

Ora de eliberare a liniei curente trebuie sa fie astfel calculata, incat linia sa fie libera cu 10 minute inainte de trecerea primului tren prevazut sa treaca prin locul de retragere al vehiculului.

La ora fixata de operatorul de circulatie, conducatorul vehiculului trebuie sa elibereze linia curenta de orice obstacol.

Art. 242. - (1) In cazul efectuarii de lucrari la linii sau la instalatii, la solicitarea scrisa consemnata in RRLISC dintr-un punct de sectionare sau in registrul de comenzi al unui post de catre responsabilul SC al lucrarii, prevazut in telegrama de acordare a inchiderii, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa pentru inchiderea sau deschiderea liniei curente si/sau a liniilor specificate in solicitarea scrisa, catre punctul de sectionare din care s-a solicitat inchiderea, in baza telegramei de acordare a inchiderii.

In cazul lucrarilor efectuate la aparatele de cale prevazute cu instalatii SCB, operatorul de circulatie da dispozitie scrisa pentru inchiderea sau deschiderea portiunilor de linii afectate, numai daca cererea de inchidere sau deschidere a acestor portiuni de linii este insusita sub semnatura atat de catre personalul de intretinere a caii, cat si de catre personalul de intretinere a instalatiilor.

In toate cazurile, responsabilul SC al lucrarii stabilit in telegrama de aprobare a inchiderii, raspunde de acoperirea cu semnale mobile a portiunilor de linii supuse lucrarilor.

Terminarea lucrarilor se inscrie in RRLISC, iar agentul punctului de sectionare verifica integritatea si buna functionare a aparatelor de cale supuse lucrarilor si raporteaza despre aceasta operatorului de circulatie.

Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, inlocuire, reparare si verificare a instalatiilor SCB, precum si a altor lucrari la linii, fara incuviintarea scrisa a operatorului de circulatie.

Art. 243 - La indrumarea mijloacelor de interventie pe line curenta inchisa, in ordinul de circulatie se face precizarea ca la inapoire in punctul de sectionare prevazut cu indicator permanent de acoperire, acestea trebuie sa opreasca la varful primului macaz, iar primirea in punctul de sectionare se face numai pe baza semnalului inainte transmis de catre agentul punctului de sectionare respectiv.

Art. 244. - (1) Controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB in punctele de sectionare si la posturile din linie curenta, se face in comisie conform prevederilor din reglementarile specifice.

La controlul starii tehnice a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, in punctele de sectionare unde nu exista sef de statie, in comisie va lua parte seful statiei din statia la care sunt afiliate aceste puncte de sectionare.

Art. 245. - (1) Circulatia trenurilor intre punctele de sectionare, la posturile ajutatoare de miscare si la posturile de macazuri din linie curenta, precum si compunerea trenurilor, se inregistreaza de catre operatorul de circulatie pe graficul de circulatie, conform datelor comunicate de catre agentul punctului de sectionare.

Datele privind circulatia trenurilor prin punctele de sectionare precum si dispozitiile operatorului de circulatie se inregistreaza de catre agentul punctului de sectionare, in registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor dupa sistemul conducere centralizata.

Dispozitiile transmise de catre operatorul de circulatie posturilor ajutatoare de miscare si posturilor de macazuri din linie curenta deservite de catre agenti, se inscriu in registrul de dispozitii pentru circulatia trenurilor dupa sistemul conducere centralizata si se colationeaza de agentul punctului de sectionare desemnat de catre operatorul de circulatie.

SECTIUNEA a 18-a

Circulatia trenurilor pe sectii de circulatie cu instalatie dispecer

Art. 246. - (1) Sistemul de circulatie dispecer denumit in continuare sistem dispecer este sistemul in care conducerea circulatiei trenurilor si dispunerea executarii manevrei pe o sectie de circulatie cu instalatie dispecer - denumita in continuare sectie dispecer - se face de la un post central, de la care sunt actionate prin telecomanda macazurile si semnalele din statii si din linie curenta.

Instructiunile de manipulare specifice fiecarei instalatii dispecer se aproba de administratorul infrastructurii feroviare.

Reglementarile specifice pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se stabilesc de catre administratorul infrastructurii feroviare, pentru fiecare sistem dispecer si se avizeaza de catre Autoritatea Feroviara Romana AFER.

SECTIUNEA a 19-a

Primiri si expedieri simultane de trenuri

Art. 247. - (1) Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este permisa in statiile in care parcursurile de primire si continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot indeplini aceasta functie.

Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa in urmatoarele cazuri:

a)    in statiile de pe linii simple, in cazul in care parcursurile de primire ale trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie - fig. 1 si 2;


Fig. 1


Fig. 2

b) in statiile de pe linii simple, chiar daca parcursurile de primire ale trenurilor si continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie, daca unul din trenuri nu are oprire in statie si urmeaza sa intretaie la iesirea din statie parcursul de intrare a celuilalt tren - fig. 3;


Fig. 3

c) in statiile de pe liniile duble, daca parcursul sau continuarea parcursului de primire al unuia din trenuri intretaie parcursul de primire al celuilalt tren - fig. 4.


Fig. 4

d) in statiile situate pe sectii de circulatie cu profil accidentat, in cazul in care nu au linii de scapare corespunzatoare, iar administratorul infrastructurii feroviare nu a obtinut aprobarea in acest sens, conform prevederilor Regulamentului de exploatare tehnica feroviara.

Primirea simultana a doua trenuri din directii alaturate este interzisa, in cazul in care unul din trenuri nu are oprire in statie, iar continuarea parcursului de primire a trenului care opreste, intretaie parcursul de iesire a trenului care nu opreste - fig. 5.


Fig. 5.

Primirea simultana a trenurilor din directii opuse in statiile de pe linii simple, in cazul in care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie, este admisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) macazurile care intra in parcursurile de primire a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;

b) liniile pe care se primesc simultan trenurile sunt prevazute cu semnale de iesire individuale;

c) semnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acopera grupa de primire, da informatii despre indicatia semnalului de iesire, respectiv de parcurs;

d) panta medie ponderata spre statie, pe distanta de franare, inaintea semnalului de intrare, nu depaseste 6 ;

e) panta medie ponderata pe parcursul de primire a trenului nu depaseste 2 ;

f) liniile pe care se primesc simultan trenurile au asigurate un drum de alunecare de cel putin 50 metri pentru liniile abatute si de cel putin 100 metri pentru linia directa;

g) ambele trenuri sunt franate automat, au instalatiile de control punctual al vitezei in functiune si au oprire in statie;

h) toate semnalele de circulatie care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de scapare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale in functiune.

Prevederile de la alin. (4) se aplica si in cazul statiilor de pe linie dubla, daca parcursul de primire al unuia din trenuri este intretaiat de continuarea parcursului de primire al celuilalt tren.

Art. 248. - (1) Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers este permisa numai in statiile in care parcursul de expediere a trenului este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea acestui parcurs prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie.

Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers, este interzisa in urmatoarele cazuri:

a) in statiile de pe linie simpla, in cazul in care parcursul de expediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie - fig. 6;


Fig. 6.

b) in statiile de pe linie dubla, in cazul in care trenul care se expediaza intretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste - fig. 7;


Fig.7

c) in statiile stabilite de administratorul infrastructurii feroviare situate pe sectii de circulatie cu profil nefavorabil care nu au linii de scapare corespunzatoare.

Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in/din acelasi sens de mers, in statiile de pe liniile simple, in cazul in care parcursul de expediere a trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie, este admisa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) macazurile care intra in parcursurile de primire si de expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;

b) linia pe care se primeste trenul este prevazuta cu semnal individual de iesire;

c) semnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de iesire;

d) panta medie ponderata spre statie pe distanta de franare, inaintea semnalului de intrare, in sensul primirii trenului nu depaseste 6 ;

e) panta medie ponderata pe parcursul de primire a trenului nu depaseste 2 ;

f) linia de primire a trenului are asigurat un drum de alunecare de cel putin 50 metri pentru liniile abatute si de cel putin 100 metri pentru linia directa;

g) in toate cazurile, trenul care se primeste simultan cu expedierea altui tren, in acelasi sens de mers, trebuie sa fie franat automat, sa aiba instalatiile de control punctual al vitezei in functiune si sa aiba oprire in statie;

h) toate semnalele de circulatie, care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare sau alte linii care pot indeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale in functiune.

Prevederile de la alin. (3) se aplica si in cazul statiilor de pe cale dubla, daca trenul care se expediaza intretaie continuarea parcursului de primire al celuilalt tren.

Art. 249. - In anumite statii fixate de administratorul infrastructurii feroviare publice in care datorita conditiilor specifice tehnice si/sau de exploatare nu se poate realiza compatibilitatea percursurilor pentru primirea simultana a trenurilor din directii opuse, precum si cele pentru expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren in acelasi sens de mers, acestea se vor executa conform reglementarilor stabilite in PTE.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2544
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved