Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

SERVICII POSTALE TRADITIONALE INTERNE

Transporturi

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PRODUCTIVITATEA IN TRANSPORTUL MARITIM
Norme impuse instalatiei de incarcare si componentelor pentru functionarea in siguranta
Impactul managementului asupra performantelor firmei
Trecerea de la logistica la lantul logistic
Descrierea generala a avionului BOEING 737 - Echiparea cu aparate de bord a aeronavelor
Asistent acar, revizor ace
NAVLUL - Formele de stabilire a navlului
PREZENTAREA CODULUI I.M.D.G.
CONTRACTUL DE TRANSPORT – ASPECTE GENERALE
Firma de shipping – obiect al managementului

TERMENI importanti pentru acest document


Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116
:


SERVICII POSTALE TRADITIONALE INTERNE

I. Locul modulului in cadrul planului de invatamant
- Numar de ore de 128 de ore / an, din care: 64 ore instruire practica

- Toate orele vor fi efectuate de profesorul de specialitate.

Lista competentelor specifice unitatii de competente din modul :

C.1. Identifica serviciile postale traditionale interne

C.2.Structureaza activitatea de prezentare a trimiterilor postale

C.3.Stabileste activitatea de distribuire a trimiterilor postale

C.4.Efectueaza operatiunile de verificare si control la trimiterile traditionale

C.5.Alica instructiunile de exploatare la neregulile depistate in activitatea de exploatare

II. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor

U.6. Servicii postale traditionale interne

Competente individuale

Continuturi

C.1. Identifica serviciile postale traditionale interne

Serviciile postale traditionale interne

Enumerarea serviciilor traditionale de posta :

corespondenta, mandatele , mesagerie

Specificarea trimiterilor ce se incadreaza in categoria Obiecte de corespondenta :

posta de scrisori, imprimatele, actele de procedura, imprimatele.

Specificarea trimiterilor ce se incadreaza in categoria Mandate postale: mandate postale pentru persoane fizice, mandate postale pentru persoane juridice, mandate postale de serviciu, mandate postale ramburs.

Specificarea trimiterilor ce se incadreaza in categoria Obiecte de mesagerii: colete cu si fara valoare declarata, scrisori deschise sau inchise cu valoare declarata, gropuri, genti colectoare.

C.2.Structureaza activitatea de prezentare a

trimiterilor postale

Activitatea de prezentare a trimiterilor postale

Prezentarea bucata cu bucata si serii a obiectelor de corespondenta: formulare specifice utilizate la verificare si prelucrare corespondenta prezentata.

Prezentarea bucata cu bucata si serii a mandatelor: formulare specifice utilizate la verificare si prelucrare mandate prezentate

Prezentarea bucata cu bucata si serii a obiectelor de mesagerie: formulare specifice utilizate la verificare si prelucrare mesageriilor prezentate

Incheierea operatiunilor de prezentare si efectuarea schimburilor de expeditii: Primirea/predarea trimiterilor la/de la C.P.A, conform Graficului orar al itinerariului C.P.A.

C.3.Stabileste activitatea de distribuire a trimiterilor postale

Activitatea de distribuire a trimiterilor postale

Distribuirea obiectelor de corespondenta: scrisori simple, recomandate, afisarea actelor de procedura/ citatii, f.8,Fisa Post Restant, Casuta Postala

Achitarea mandatelor cu numerar sau instrumente de plata: cu numerar, titularilor de cont, cont avans, cu Proces Verbal

Predarea obiectelor de mesagerie la domiciliul destinatarului sau la sediul unitatii postale : scrisori cu valoare, colete, cu Ramburs, cu Factaj

Tratarea trimiteri care nu pot fi distribuite: avizate, reavizate, reexpediate, inapoiate, trimise la pastrare

C.4.Efectueaza operatiunile de verificare si control la trimiterile traditionale

Operatiunile de verificare si control la trimiterile traditionale

Verificarea respectarii conditiilor de admitere la prezentare si a operatiilor de la sosire a obiectelor de corespondenta : francare, obliterare, tarifare/taxare, greutate, continut conditionare, Verificarea Rezervata

Verificarea mandatelor postale operatiuni finale : formulare, sume, confirmari de sume , adresarea, stampile si sigilii

Executarea controlului de exploatare la mesageriile interne: ambalarea, legarea, sigilarea, continut, greutate, indicatii speciale facultative sau obligatorii

C.5.Aplica instructiunile de exploatare la neregulile depistate in activitatea de exploatare

Instructiunile de exploatare la neregulile depistate in activitatea de exploatare

Efectuarea cercetarii pentru o recomandata pierduta , sau o legatura cartata eronat: Nota de cercetare , Buletinul de Verificare f.30, cerere de relatii

Depistarea neregulilor financiare la mandate si la mesagerii: diferente de sume pe partile mandatului, achitari cu sume mai mari sau mai mici decat cele prevazute pe mandate, achitari cu semnatura in fals

Intocmirea actelor de nereguli pentru abateri de la instructiunile postale: Condica f.13, Buletin de verificare f.30, Proces .Verbal f.31

III.            Sugestii metodologice

Modulul « Servicii postale traditionale interne » ofera elevilor oportunitatea de a-si forma competente specializate in legatura cu exploatarea serviciilor postale traditionale, competente ce pot fi dovedite pe piata muncii.

Programa modulului trebuie utilizata impreuna cu Standardul de Pregatire Profesionala, pentru a corela, in permanenta, criteriile de performanta ale competentelor agregate in modul cu continuturile incluse, rezultate din conditiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanta respective.

Parcurgerea continuturilor este obligatorie, dar se impune abordarea flexibila si diferentiata a acestora, in functie de resursele disponibile si de nevoile locale de formare.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si ale societatii. Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza in functie de ritmul de invatare al elevilor si de complexitatea continutului.

Abordarea continuturilor va fi facuta cu exemplificari concrete iar activitatea teoretica va fi in cadenta cu instruirea practica ce se va efectua in sistem dual, atat in atelierul scoala cat si in oficiile postale de executie;

Elevii vor fi pusi in situatii de invatare rezolvand sarcinile de lucru individual sau pe grupe de elevi pentru a dezvolta spiritul de lucru in echipa si comunicarea interactiva. Abordarea continuturilor trebuie realizata pe baza exemplelor concrete din activitatea de posta .

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat in evaluarea activitatilor sale, consolidand astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata in concordanta cu precizarile incluse in standardul de pregatire profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), in functie de specificul competentei

Pentru a asigura un caracter formativ bine cristalizat al invatamantului, procesul de invatare va fi axat, de regula pe lucrari practice. Elevii vor avea la dispozitie documentatia, echipamentele postale si formularistica postala specifica necesare desfasurarii lucrarilor, sporind autonomia si responsabilitatea fiecarui elev in parte.

Competentele cheie, comune tuturor specializarilor, il vor ajuta pe absolvent sa aiba o mobilitate mare pe piata serviciilor cu precadere pe cea a serviciilor postale dar nu numai, absolventul devenind un element cu putere de decizie, capabil sa-si asume responsabilitatile viitorului loc de munca.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Profesorul isi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse in modul. pentru a veni in sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

Activitate: Distribuirea obiectelor de corespondenta

U.C. Servicii postale traditionale interne

C3. Stabileste activitatea de distribuire a trimiterilor postale

Evaluatorul (profesorul ) va evalua elevul pe parcursul unui semestru cu ajutorul unui portofoliu si a unei fise de observare in care va nota rezultatul evaluarii. Portofoliul va fi realizat in oficiul postal la care elevul isi desfasoara stagiul de pregatire practica

Portofoliul va trebui sa cuprinda urmatoarele elemente:a.       Descrierea trimiterilor din categoria obiecte de corespondenta.

b.      Distribuirea trimiterilor simple si recomandate.

c.       Bilantul cursei de distribuire.

d.      Trimiteri care nu pot fi distribuite.

Fisa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C.. Servicii postale traditionale interne

C3. Stabileste activitatea de distribuire a trimiterilor postale

NR. CRT.

CERINTE

REZULTATUL EVALUARII

DATA

a

Descrierea trimiterilor din categoria obiecte de corespondenta

 • Scrisori simple si recomandate

DA sau (√)

NU sau (X)

 • Acte de procedura

DA sau (√)

NU sau (X)

 • Imprimate

DA sau (√)

NU sau (X)

 • Pachete mici

DA sau (√)

NU sau (X)

 • Imprimate pentru uzul orbilor

DA sau (√)

NU sau (X)

b

Distribuirea trimiterilor simple si recomandate

 • Trimiteri simple
 • Trimiteri recomandate

DA sau (√)

NU sau (X)

c

Bilantul cursei de distribuire

 • Trimiteri distribuite

DA sau (√)

NU sau (X)

 • Trimiteri nedistribuite

DA sau (√)

NU sau (X)

d

Trimiteri care    nu pot fi distribuite

Avizate.

Reavizate

Inapoiate

Reexpediate

Trimise la pastrare

DA sau (√)

NU sau (X)

 • Evaluatorul va bifa fiecare sarcina indeplinita corect de catre elev.
 • Competenta se considera atinsa daca elevul indeplineste sarcina o singura data.
 • Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt indeplinite. Sarcinile neindeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Sugestii privind dovezile evaluarii:

Fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii

Pentru probele scrise, dovezi ale evaluarii sunt considerate fisele de lucru, proiectele, portofoliile.

Orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.Materiale folosite:

Instruire teoretica

Instruire practica in laborator

Instruire practica in atelier

Planse didactice;

Retroproiector;

Folii transparente;

Folii transparente completate (formulare postale);

Fise de activitate independenta;

Norme de exploatare ale RAPR pentru:

* obiecte de corespondenta;

* mandate;

* obiecte de mesagerie;

Probleme comune de exploatare ale oficiilor postale;

Formulare postale;   

Nomenclatoare postale;   

Instructiuni interne de exploatare;

Calculator personal (PC) si DISPLAY cu cristale lichide (LCD);

Aparat video cu TV;

Casete video cu activitatea din oficiile postale ale RAPR;

Legea postei;

Tehnica de calcul specifica procesului de exploatare din activitatea postala;

masini de calcul cu functii multiple;

sisteme de calcul (calculatoare personale performante dotate cu echipamente periferice diverse);

Formulare postale pentru toate tipurile de trimiteri postale:

obiecte de corespondenta;

mandate;   

obiecte de mesagerii;

etc.

Bareme de taxare interna si externa - RAPR

Instructiuni de exploatare;

Norme interne pentru:

* obiecte de corespondenta;

* mandate;

* mesagerii;

* probleme comune;

Stampile diferite:   

de zi;   

indicatii speciale;

alte tipuri;   

Sigilii     diferite :

de control mandate;

cu stema pentru tus;

cu stema pentru ceara;

Tipuri de sigilii (de control mandate, pentru ceara, pentru tus…);

Clesti de sigilat cu plumb;

Retroproiector;

folii transparente editate pe calculator sau copiator (cu formulare postale completate, necompletate sau completate cu greseli);

flipchart ( cu anexe );

masini de    aditionat;

masini de calcul;

masini de numerotat serii;

scheme bloc ale echipamentelor postale;

planse specifice R.A.P.R;

cantare;

ceara rosie pentru sigilat;

tipuri de trimiteri;


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2634
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site