Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

Obiectivele fisei de cunoastere si evaluare a copilului

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micOBIECTIVELE FISEI DE CUNOASTERE SI EVALUARE A COPILULUIFisa este destinata studentilor in psihologie, psihopedagogie speciala si stiintele educatiei, specialistilor si cadrelor didactice care doresc sa cunoasca si sa evalueze potentialul si nivelul de dezvoltare a copilului. In acelasi timp, fisa ofera un bun prilej de aplicare a cunostintelor in domeniu practic si de exersare a aptitudinilor de evaluare a subiectului, prin mijloace de psihodiagnoza. Un asemenea demers este necesar si pentru copil, deoarece intregul proces instructiv-educativ poate fi mai bine adaptat la particularitatile sale psihoindividuale, ofera familiei si scolii posibilitatea unor interventii bazate pe cunoasterea specificului activitatii psihice si a ritmului propriu de evolutie a personalitatii acestora.

Fisa poate fi aplicata, in vederea cunoasterii si evaluarii, incepand cu prescolarul si terminand cu adolescentul din liceu, indiferent de tipul de institutie in care acestia sunt incadrati: gradinite, scoli obisnuite( de masa), case de copii, scoli speciale, scoli profesionale, licee etc., deoarece este structurata sub o forma unitara si concisa pentru cunoasterea copiilor, evidentierea unor parametrii ce indica evolutia in timp si dezvoltarea actuala a subiectului analizat.

Din punct de vedere practic, o astfel de fisa imprima unitate actiunii de psihodiagnoza si este menita sa evite erorile in reliefarea specificului psihocomportamental de catre specialistii din unitati de invatamant diferite. Utilitatea fisei rezulta si din aceea ca, pe parcursul procesului instructiv-educativ, unii copii parcurg forme de scolarizare si de educatie diferite de la un timp la altul sau, din motive diferite, sunt transferati la alte colectivitati, ceea ce impune cu si mai multa tarie adoptarea unor criterii unitare in cunoasterea si evaluarea subiectilor.

Fisa este elaborata sub forma unui caiet, pentru a putea fi mai usor folosita si completata (in mod direct), astfel incat ea sa reprezinte o oglinda a vietii si evolutiei copilului, ce se finalizeaza cu recomandari, atat pentru conditii de mediu favorabile, cat si pentru conditii de mediu nefavorabil, critic in care se poate afla subiectul la un moment dat. Pentru a creste gradul de incredere si de precizie, fiecare secventa din fisa se completeaza pe baza observatiilor nemijlocite, prin aplicarea unor probe psihologice adecvate, dar si prin obtinerea unor date cu privire la comportamentul si activitatea copilului-in procesul instructiv-educativ-de la cadrele didactice care isi desfasoara activitatea cu acesta. Pentru secventele referitoare la caracteristicile organo-functionale si medicale, poate fi consultat medicul, fisa medicala si valorificate informatiile obtinute de la parinti sau rude cu privire la evolutia copilului, din perspectiva amintita. Cu cit sunt apicate mai multe probe si cu cit sunt desfasurate observatii variate asupra activitatii copilului, cu atat se pot obtine informatii mai complexe despre fiecare structura psihica in parte. Orice metodica psihologica folosita este menita sa largeasca aria cunoasterii si evaluarii copilului, avand, totodata, semnificatia unui demers complex. In acest context, este nevoie sa se aiba in vedere:

tipurile principale de activitate ale copilului, raportate la nivelurile de varsta cronologica si mentala;

tipurile de relatii stabilite de copil in colectivitate(cu semenii de aceeasi varsta si cu adultii);

tipurile de cerinte formulate fata de copil si posibilitatile acestuia de a le face fata in mod adecvat, tipurile de atitudini si de implicare a copilului in rezolvarea unor sarcini practice sau teoretice;

modalitatile de actiune practica sau/si mentala prin care copilul reuseste sa depaseasca dificultatile ivite in rezolvarea unor probleme;

modalitatile de elaborare a unor comportamente adaptive in situatile conjuncturale si cele stabile;

semnificatia progresului realizat in timp si prin forme specifice de influentare psiho-educative;

nivelul atins in plan psihic, in raport cu varsta conologica si comparativ cu subiectii de varsta similara;

stadiul socializarii si implicarii subiectului in comunitatea din care face parte;

nivelul integrarii in comunitate si aportul subiectului in coeziunea grupului, in determinarea creativitatii acestuia s.a.m.d.

Fisa este organizata pe 7(sapte) secvente mari, fiecare din acestea cuprinzand o serie de elemente definitorii pentru caracteristicile de baza ale activitatii psihice, incepand cu cele mai simple si terminand cu cele complexe, caracteristici care definesc personalitatea subiectului. Imaginea generala ce se obtine despre subiect pe baza completarii fisei, trebuie sa permita nu numai cunoasterea si evaluarea acestuia, ci si sa creeze posibilitatea unei prognoze si a unor recomandari pentru evolutia din stadiile de varsta viitoare.

SECTIUNEA I

DATE GENERALE CU PRIVIRE LA COPIL

SI LA FAMILIA DIN CARE FACE PARTE

1. Numele si prenumele:__________ ______ ____ __________

2. Data nasterii:anul______luna____________ziua____________________

locul__________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

3. Sexul:__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

4. Data inscrierii in gradinita:__________ ______ ____ _______

5. Numele tatalui:__________ ______ ____ ________________

Numele mamei:__________ ______ ____ _______________

6. Varsta tatalui:______________Varsta mamei:_____ _______ ______ _______

7. Profesia tatalui:__________ ______ ____ _______________

Profesia mamei:__________ ______ ____ _______________

8. Locul de munca al tatalui:__________ ______ ____ _______

Locul de munca al mamei:__________ ______ ____ _______

SITUATIA FAMILIARA

9. Frati:__________ ______ ____ _____ _______ ______ _________

10. Surori:__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

11. Alti membrii ai familiei care locuiesc cu copilul: __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

12. Conditii de locuit:__________ ______ ____ _____________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________13. Relatiile dintre parinti__________ ______ ____ _________

14. Relatiile dintre parinti si copii__________ ______ ____ ___

15. Atitudinea parintilor fata de problemele de educatie ale copilului______

16. Relatiile dintre parinti si colectivul de cadre didactice_______________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________
17. Cine se ocupa de educarea copilului si cat timp____________________

18. Atitudinea mamei fata de unele dificultati pe care le prezinta copilul___

19.Metode si procedee folosite de mama in educarea copilului___________

20. Date speciale semnalate de mama cu privire la unele aspecte ale comportamentului copilului: somn, hranire, curatenie corporala, spiritul de orine, comportatrea in raport cu ceilalti membrii din familie ( frati, surori, unchi, matusi, bunici), dar si cu privire la comportamentul copilului, cand este temporar despartit de parinti, si in legatura cu comportamentul fata de evenimentele inedite ( persoane straine, evenimente neasteptate etc)_______

SECTIUNEA a II-a

DATE CU PRIVIRE LA STAREA SANATATII SI LA DEZVOLTAREA FIZICA A COPILULUI

(Se va completa de catre medic sau de catre specialist dupa fisa medicala)

SECTIUNEA a III-a

DATE CUPRIVIRE LA DEZVOLTAREA SI PARTICULARITATILE COMPORTAMENTULUI PREDOMINANT MOTOR SI ALE ACTIVITATII FIZICE

1.Volumul si varietatea miscarilor__________ ______ ____ __

2. Tempoul si ritmul miscarilor, coordonare si finalitate:________________

3. Combinatorica miscarilor, transferul miscarilor:_____ _______ ______ ______

4. Lateralitatea in executia miscarilor__________ ______ ____

5. Spontaneitatea si initiativa in executarea miscarilor:__________________

6. Invatarea miscarilor, plasticitatea in insusirea de miscari noi___________

7. Sincinezii:__________ ______ ____ ___________________

8. Tipuri de miscari mai frecvente:__________ ______ ____ __

9. Abilitati motorii:__________ ______ ____ _______________

10. Tipuri de jocuri motorii:__________ ______ ____ ________

SECTIUNEA a IV-a

DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI SI ACTIVITATII INTELECTUALE

A)   DE TIP SENZORIAL-MOTOR; B) DE TIP NOTIONAL-IMAGINATIV;C) DE TIP ACTIONAL-VERBAL.

IV A. a) De tip perceptiv-actional obiectual sau verbal

1. Detectare__________ ______ ____ __________________

2. Identificare: obiecte cunoscute__________ ______ ____

3. Recunoastere: obiecte inedite__________ ______ ____ _

4.Perceperea relatiilor dintre insusiri-integritatea imaginii:____________

5. Raportul dintre imaginea perceptiva si denumirea ei:_______________

6. Raportul dintre imaginea perceptiva si actiunea cu obiectul-caracterul operant al perceptiei:__________ ______ ____ ___________

7. Perceperea relatiilor inter-obiectuale:

spatiale__________ ______ ____ _____________

temporale__________ ______ ____ ____________

cantitative__________ ______ ____ ____________

8. Tipuri de perceptii predominante:_____ _______ ______ _______________

9. Spirit de observatie: __________ ______ ____ ____________

10. Cantitati perceptive speciale__________ ______ ____ _____

IV. A. b) De tip reprezentativ simbolic

1. Volum, completitudine__________ ______ ____ __________

2. Corectitudine, claritate__________ ______ ____ __________

3. Intuitivitate:__________ ______ ____ __________________

4. Stabilitate__________ ______ ____ ____________________

5. Operante__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

6. Generalizare, selectivitate, sistematizare_____ _______ ______ ____________

7. Raportul reprezentare-actiune-cuvant_____ _______ ______ ______________

8. Tipuri de reprezentari:

a. dupa analizatori__________ ______ ____ __________

b. statice__________ ______ ____ __________________

c. cinetice__________ ______ ____ _________________

d. de transformare-anticipative__________ ______ ____ _

9. Forme specifice de reprezentari:

a. matematice__________ ______ ____ __________

b. cu privire la fenomene naturale_____ _______ ______ ______________

c. cu privire la fenomene sociale_____ _______ ______ ______________

d. cu privire la actiuni, activitate__________ ______ ____

10. Jocuri de tip simbolic( imitative pe baza de reprezentari)_____________
IV. B. a) Limbajul

1.Volum, varietate__________ ______ ____ _______________

2. Semantica-intelesul cuvintelor folosite_____ _______ ______ _____________

3. Fonatie; consoane, grupuri de consoane, diftongi,triftongi_____________

4. Structura gramaticala: alcatuirea de propozitii-fraze, acorduri gramaticale

5. Legatura limbaj-activitate:

indicativ-verbale si performante_____ _______ ______ __________

- stimulativ-verbale si performante_____ _______ ______ ___________

- verbalizarea actiunii si performante_____ _______ ______ _________

6. Forme de limbaj:

- solilocviu__________ ______ ____ _______________

- dialog__________ ______ ____ __________________

monolog-colectiv__________ ______ ____ ______

monolog__________ ______ ____ _____________

7. Expresivitate verbala:__________ ______ ____ ___________

8. Comunicare verbala, spontana, conditii, imprejurari:_________________

9. Calitati speciale:__________ ______ ____ ______________

10. Transmiterea si intelegerea semnificatiei:_____ _______ ______ __________

11. Tipuri de defecte de vorbire__________ ______ ____ _____

IV. B. b) Gandirea

1.Volum de cunostinte:

- intelegerea semnificatiei__________ ______ ____ ___

-operante__________ ______ ____ __________________

cauzalitate si relatii__________ ______ ____ ____

2. Tipuri de definitii:

- enumerative __________ ______ ____ ___________

eliptice de gen proxim__________ ______ ____ __

cu gen proxim si diferenta specifica, cu caracter pragmatic____

cu gen proxim si diferenta specifica_____ _______ ______ _______

generale__________ ______ ____ _____________

- abstracte__________ ______ ____ _____________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

3. Procese cu functii operatorii de gradul I

- analiza __________ ______ ____ ______________

sinteza __________ ______ ____ ______________

generalizarea __________ ______ ____ ________

comparatia __________ ______ ____ __________

sistematizarea __________ ______ ____ ________

abstarctizarea __________ ______ ____ ________

concretizarea __________ ______ ____ _________

4. Procese cu functii operatorii de gradul II:

- reversabilitate__________ ______ ____ ___________

- asociativitate__________ ______ ____ ____________

- combinatorice __________ ______ ____ ___________

- clasificari__________ ______ ____ _______________

- serieri__________ ______ ____ __________________

- grupari__________ ______ ____ _________________

- incluziuni in clasa__________ ______ ____ ________

5. Tipuri de emotiuni__________ ______ ____ _____________

6. Tipuri de judecati si rationamente__________ ______ ____ _

7. Tipuri de intelegere:

- concret-intuitiva__________ ______ ____ __________

verbal generalizata__________ ______ ____ _____

8. Tipuri de rezolvari de probleme:

- de solutii-decizii__________ ______ ____ _________

de modalitati__________ ______ ____ _________

9. Tipuri de gandire:__________ ______ ____ ______________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

10. Calitati speciale__________ ______ ____ ______________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

IV. B. c) Imaginatia

1. Continutul reprezentarilor de tip imaginativ_____ _______ ______ _________

2. Intuitivitatea- plasticitatea__________ ______ ____ _______

3.Formele imaginatiei:

- reproductiva__________ ______ ____ ___________

- combinatorica__________ ______ ____ __________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- creatoare__________ ______ ____ ______________

4. Formele de obiectivare:

- joc__________ ______ ____ ____________________

produse ale activitatii __________ ______ ____ __

conduita __________ ______ ____ ____________

5. Procedeele de construire a reprezentarilor imaginatiei:

- substituire__________ ______ ____ _____________

- aditionare__________ ______ ____ ______________

- augumentare-diminuare__________ ______ ____ ____

- combinare __________ ______ ____ ______________

- creare de imagini noi__________ ______ ____ ______

6. Raportul real- fictiune:__________ ______ ____ _________

7. Tipuri de imaginatie__________ ______ ____ ____________

8. Jocuri de imaginatie__________ ______ ____ ____________

9. Calitati speciale__________ ______ ____ _______________

IV. B. d) Memoria

1.Intiparirea, fixarea:__________ ______ ____ _____________

2. Pastrarea, durata: voluntara__________ ______ ____ _____

involuntara __________ ______ ____ _____

3. Reproducerea:__________ ______ ____ _________________

4. Recunoasterea:__________ ______ ____ ________________

5. Raportul memorie-limbaj-actiune__________ ______ ____ _

6. Raportul memorie-afectivitate:__________ ______ ____ ___

7. Memorie imediata-indepartata:__________ ______ ____ ___

8. Uitarea:__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

9. Tipuri de memorie

- senzorial-concreta__________ ______ ____ _________

verbal-logica__________ ______ ____ _________

10. Calitati speciale ale memoriei__________ ______ ____ ___

IV. B. e) Atentia

1.Orientarea __________ ______ ____ ________________

2. Concentrarea __________ ______ ____ _________________

3. Selectivitatea__________ ______ ____ _________________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

4. Raportul atentie-cuvant:__________ ______ ____ _________

5. Raportul atentie-activitate:__________ ______ ____ _______

6. Tipuri de atentie__________ ______ ____ _______________

7. Relatia atentie-interes__________ ______ ____ ___________

8. Instabilitatea atentiei__________ ______ ____ ___________

9. Jocuri de atentie__________ ______ ____ _______________

10. Atentia in invatare__________ ______ ____ ____________

11. Calitati speciale__________ ______ ____ ______________SECTIUNEA a V-A

DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR PRAXICE

SI DE TIP ARTISTIC-CREATIV

A)   Deprinderi, obisnuinte uzuale si tehnici

1.Deprinderi de manuire de obiecte uzuale, dispozitive_________________

2. Deprinderi de actiuni constructive din cuburi_____ _______ ______ ________

3. Deprinderi de actiuni constructive din alte materiale, materiale tehnice___

4. Deprinderi igienice-obisnuinte__________ ______ ____ ____

5. Deprinderi de ordine-obisnuinte__________ ______ ____ __

6. Abilitati manuale-practice__________ ______ ____ _______

7. Abilitati tehnice__________ ______ ____ _______________

8. Abilitati de invatare si rezolvare de probleme_____ _______ ______ ________

V. B) Inclinatii, aptitudini creative

a) De tip artistic

1. Receptivitate perceptiv-imaginativa " personala deosebite fata de:

- armonia formelor__________ ______ ____ _________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- armonia volumelor__________ ______ ____ _________

- armonia proportiilor__________ ______ ____ ________

- armonia miscarii__________ ______ ____ _________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- armonia culorilor__________ ______ ____ _________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

2. Redarea cu usurinta si fidelitate-usurinta in insusirea tehnicii corespunzatoare:

- desen, practica__________ ______ ____ ___________

- pictura, coloristica__________ ______ ____ ________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- modelaj, plastica__________ ______ ____ __________

- lipitura, colaj__________ ______ ____ _____________

- constructii cuburi__________ ______ ____ __________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- plastica miscarilor-dans__________ ______ ____ _____

- reproducerea unei melodii dupa si fara note____________________

- abilitati grafice__________ ______ ____ ___________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

3. Combinarea, imaginarea si redarea intr-o forma noua originala:

- desen-grafica__________ ______ ____ _____________

- modelaj-plastica__________ ______ ____ __________

- lipitura-colaj__________ ______ ____ ______________

- constructii-cuburi__________ ______ ____ __________

- fraza si melodie muzicala__________ ______ ____ ___

- constructia frazei si caligrafia__________ ______ ____

4. Perceperea, inerpretarea, intelegerea cu usurinta a unui desen, picturi, text scris:__________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

5. Raportul dintre interese si atitudini:__________ ______ ____

6. Atitudini deosebite ca germeni ai talentului:_____ _______ ______ _________

b. de tip actoricesc

1. Receptivitatea crescuta si sensibilitatea fasa de : trairi sufletesti al personajelor din povesti, ale oamenilor:_____ _______ ______ ______________

2. Redarea cu usurinta, prin imitatie si imaginatie, a unor stari sufletesti, situatii, etc:

- gestica__________ ______ ____ ___________________

- conduita expresiva__________ ______ ____ __________

- mimica-pantomimica__________ ______ ____ ________

- conduita verbala__________ ______ ____ ________

3. Transpunerea cu usurinta intru-un personaj_____ _______ ______ __________

4. Dominanta joculuzi de dramatizare__________ ______ ____

5. Raportul dintre interese si aptitudini_____ _______ ______ _______________

6. Aptitudini speciale, germeni ai talentului_____ _______ ______ ____________

c. de tip literar

1. Receptivitatea si sensibilitatea fata de poezii si povesti, discuri cu povesti si poezii:__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

2. Redarea cu fidelitate si usurinta a unor povesti si intamplari traite: ______

3. Redarea originala, intr-o forma inedita, a unor povestiri cunoscute si intamplari traite:__________ ______ ____ _________________

4. Crearea de povestiri si poezii inedite:_____ _______ ______ ______________

5. Usurinta si bogatia expresivitatii verbale in povestiri, poezii si lectii:____

6. Raportul interese-aptitudini__________ ______ ____ ______

d. de tip tehnic-constructive

1. Receptivitatea si intelegerea, cu usurinta, a raporturilor spatiale de marime, a proportilor, a dispozitiei spatiale in volum si plan:_______

2. Receptivitatea si intelegerea, cu usurinta, a modului de functionare si a dispozitiei elementelor constructiei (verticala-orizontala) a unor dispozitive tehnice simple:__________ ______ ____ __________________

3. Usurinta de a-si reprezenta riguros imaginea, miscarea, transformarea unor elemente ale unei jucarii, constructii tehnice etc., a unui dispozitiv simplu, ca un tot:__________ ______ ____ ________________

4. Usurinta si rigurozitatea executiei, articularea actiunilor de constructie:

- plantul mental al actiunii__________ ______ ____ __

ordinea actiunilor__________ ______ ____ ______

rapiditatea, rigurozitatea__________ ______ ____

folosirea corecta a materialului_____ _______ ______ ___________

5. Raportul interese-aptitudini:__________ ______ ____ ______

6. Jocuri de constructie, dominante si aptitudini tehnice:________________

C. Aptitudini matematice

1. Perceperea, reprezentarea si intelegerea cu usurinta a relatilor cantitative, numerice, spatio-dimensionale (multimile, submutimile de "obiecte, fenomene"

2. Operarea facila cu raporturile de mai sus_____ _______ ______ ____________

3. Abstractizarea cu usurinta a acestor raporturi_____ _______ ______ ________

4. Operarea facila cu simboluri abstracte-numerice_____ _______ ______ ______

5. Raportul interese -aptitudini__________ ______ ____ _____

6. Aptitudini speciale__________ ______ ____ _____________

SECTIUNEA a VI-a

INTERGRAREA SOCIO-AFECTIVA A COPILULUI SI

INSUSIRI ALE PERSONALITATII

VI. A. Relatiile socio-afective si volitionale

  1. Receptivitatea si reactivitatea socio-afectiva fata de :

- normele de convietuire in colectivitate-regim zilnic______________

- activitati instructiv-educative__________ ______ ____ _

- evenimente stresante__________ ______ ____ _______

rezultatele activitatii__________ ______ ____ ____

anumite obiecte-jucarii__________ ______ ____ _

de parinti__________ ______ ____ ____________

de cadre didactice__________ ______ ____ _____

- de copii__________ ______ ____ _______________

de animale__________ ______ ____ ___________

2.Reactivitatea emotionala:

- cu afectiune__________ ______ ____ ____________

-cu bucurie__________ ______ ____ _____________

cu placere__________ ______ ____ ____________

- cu insufletire __________ ______ ____ __________

- cu neplacere__________ ______ ____ ___________

recalcitrant__________ ______ ____ ___________

- plangaret-suparacios__________ ______ ____ _____

- indiferent__________ ______ ____ _____________refuz__________ ______ ____ ________________

- izolat__________ ______ ____ _________________

- fricos__________ ______ ____ _________________

- suspicios__________ ______ ____ ______________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

3. Reactivitatea afectiva complexa si de mai lunga durata:

- sentimentul curiozitatii__________ ______ ____ ____

sentimentul satisfactiei si admiratiei_____ _______ ______ _______

sentimentul responsabilitatii_____ _______ ______ _____________

sentimentul datoriei__________ ______ ____ ____

sentimentul " de cooperare"

4. Manifestarea si continutul expresiei afective:

- adecvarea expresiei cu continutul trairii_____ _______ ______ ______

- varietatea, nuantarea expresiei_____ _______ ______ ______________

- capacitatea de control si stapanire_____ _______ ______ ____________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- expresia mimica-pantomimica_____ _______ ______ _______________

expresia verbala__________ ______ ____ _______

simularea __________ ______ ____ ___________

- expresivitate__________ ______ ____ _________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

VI. B. Particularitati ale vointei manifestate in procesul de integrare, in colectivitatea de copii si fata de activitate:

- capacitatea de a actiona in conformitate cu scopul- dirijat spontan__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- capacitatea de a formula independent scopuri-in activitatile obligatorii- in activitatile de joc__________ ______ ____ _____

- capacitatea de a lua oportun decizii-selectia mijloacelor adecvate

- capacitatea de a aprecia corect dificultatea obstacolelor________

- capacitatea de efort voluntar-gradat in functie de obstacol______

- capacitatea de a indeplini, traduce in viata decizia ( sarcina) ____
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

VI. C. Trasaturi de caracter

1. Aptitudini fata de actvitatea:

- respectul si dragostea fasa de munca adultului_________________

- grija fata de obiecte-ordine, protejarea obiectelor etc____________

- raspunderea fata de sarcina primita_____ _______ ______ __________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

- initiativa si independenta in indeplinirea sarcinilor______________

- perseverenta si continuitatea in indeplinirea sarcinii____________

disciplina __________ ______ ____ ____________

obisnuita de a indeplini sarcinile_____ _______ ______ __________

2.Atitudinea fata de adult si semeni:

- respectul fata de adult __________ ______ ____ ___

admiratia __________ ______ ____ ____________

sinceritatea__________ ______ ____ ___________

conformism__________ ______ ____ __________

baraje psihologice ( necomunicativitatea, negativism,

sugestibilitate) __________ ______ ____ ________________

introvertit-extravertit__________ ______ ____ ___

3.Atitudinea fata de sine:

- modestie__________ ______ ____ _____________

ingamfare__________ ______ ____ ____________

laudarosenie__________ ______ ____ _________

neincredere in sine__________ ______ ____ _____

tendinta de a se autoobserva si a se autoaprecia_____________

timiditate__________ ______ ____ ____________

curaj__________ ______ ____ ________________

VI. D. Trasaturi de temperament

1.Gradul de intensitate al reactivitatii:

- emotionala, verbala, motrica__________ ______ ____

2. Gradul de echilibru al reactivitatii

- emotionala, motrica, verbala_____ _______ ______ _______________

3. Gradul de mobilitate al reactivitatii:

- emotionala, motrica, verbala__________ ______ ____

VI. E. Indici de dezvoltare ai sociabilitatii si al microrelatiilor de tip socio-afectiv

1. Gradul de integrare in colectivul grupei sau al clasei:_________________

2. Gradul de expansiune a copilului in colectivitate:

- usurinta si rapiditatea in stabilirea relatiilor____________________

numarul de copii cu care stabileste relatii__________________

spontaneitatea in stabilirea relatiilor _____ _______ ______ _______

3. Receptivitatea si disponibilitatea de a stabili relatii referentiale cu ceilalti copii:

- de aceeasi varsta__________ ______ ____ _________

cu copii mai mari__________ ______ ____ ______

cu copii mai mici__________ ______ ____ ______

cu adultii__________ ______ ____ ____________
__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________

numai cu anumiti copii__________ ______ ____ _

4. Pozitia si rolul copilului in grup__________ ______ ____ __

5. Tipuri de relatii:

- de comunicare afective__________ ______ ____ ___

verbale__________ ______ ____ ___

- de cooperare pasiv__________ ______ ____ _____

activ__________ ______ ____ ______

- de dominare dominat __________ ______ ____ ___

domina__________ ______ ____ ____

6. Autonomie sociala__________ ______ ____ _____________

7. Structurarea micro-grupurilor- spontaneitatea-durata-stabilitate_________

SECTIUNEA a VII-a

DIAGNOZA SI PROGNOZA SUBIECTULUI

I. Concluzii cu privire la starea de sanatate fizica si psihica a copilului

1. Diagnoza organica__________ ______ ____ _____________

2. Diagnoza de stare __________ ______ ____ _____________

3. Diagnoza etiologica__________ ______ ____ ____________

4. Diagnoza functionala__________ ______ ____ ___________

II. 1. Diagnoza psihica:

2. Prognoza de scurta durata__________ ______ ____ ___

de lunga durata __________ ______ ____ ___

III. Recomandari

a)     Pentru subiect__________ ______ ____ __________

b)     Pentru familie__________ ______ ____ __________

c)     Pentru scoala __________ ______ ____ __________

d)     Pentru perspectiva dezvoltarii_____ _______ ______ _____________

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2408
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved