Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA CLASA: - a VIII-a FIZICA - Retele electrice. Rezolvare de probleme

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micPROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

SCOALA GEN. “I.G. DUCA”, PETROSANIDISCIPLINA: - FIZICA

CLASA: - a VIII-a

TEMA LECTIEI - Retele electrice. Rezolvare de probleme

OBIECTIVUL

FUNDAMENTAL:  - Consolidarea si sistematizarea cunostintelor dupa

predarea unitatii de invatare “Retele electrice”,

prin rezolvare de probleme;

TIPUL LECTIEI de consolidare si sistematizare a cunostintelor

SPATIUL SCOLAR:  - laboratorul de fizica;

DURATA LECTIEI: - o ora;

OBIECTIVE

OPERATIONALE:  - sa aplice Legea lui Ohm, Legile lui Kirchhoff si a

relatiilor de calcul ale rezistentelor echivalente ale unor

circuite electrice;

sa rezolve analitic, literal si numeric probleme legate de temele studiate;

sa transfere cunostinte specifice matematicii si sa le aplice in rezolvari de probleme;

sa interpreteze si sa verifice rezultatele problemelor;

sa-si asume roluri diferite in activitatile de grup.

RESURSELE ACTIVITATII

DIDACTICE:

Resurse materiale: - manual pentru clasa a VIII-a, culegeri de probleme de

fizica, fise de lucru , retroproiector, folii pentru

retroproiector cu aritmogrif si continutul fiselor de

lucru;

Resurse procedurale:

a) Metode de predare - invatare: - exercitiul, conversatia euristica, demonstratia,

algoritmizarea, problematizarea;

b) Metode de stimulare a

creativitatii: - Activitati in grup (metoda 6 – 3 – 5 )

c) Metode pentru dezvoltarea

gandirii critice: - Metoda „ ganditi / lucrati in perechi / comunicati”

d) Forme de organizare

a activitatii: - independenta, individuala, pe grupe si frontala;

INSTRUMENTE DE

EVALUARE: - observatia sistematica a elevilor, verificarea orala, tema

pentru acasa, autoevaluarea.

DESFASURAREA METODICA A LECTIEI

EVENIMENTELE DIDACTICE

DURATA

ACTIVITATEA DE INVATARE

ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA ELEVILOR

Organizarea activitatii

2 minute

stabileste ordinea si disciplina;

noteaza absentele;

elevii se pregatesc cu cele necesare pentru lectie.

2. Motivatia invatarii, stimularea interesului, captarea atentiei

3 minute

comunica elevilor subiectul lectiei, obiectivele operationale si etapele de desfasurare a lectiei.

3. Verificarea si reactualizarea cunostintelor

10 minute

distribuie elevilor fisa 1, ce cuprinde un aritmogrif, pe care elevii vor trebui sa-l rezolve individual, urmand apoi sa se consulte cu colegii de grupa;

urmareste modul in care elevii isi desfasoara activitatea;

foloseste retroproiectorul pentru a completa aritmogriful cu raspunsurile corecte date de elevi;

corecteaza si completeaza raspunsurile elevilor;

consemneaza in caietul personal observatiile cu privire la raspunsurile elevilor, observatii ce vor constitui parametri initiali in evaluarea performantelor ce vor fi inregistrate de elevi la finele acestei lectii.

dezleaga individual aritmogriful, apoi se consulta cu colegii de grupa;

raspund intrebarilor adresate de catre profesor;

corecteaza si completeaza raspunsurile date de ceilalti colegi;

dezleaga careul:

1. galvanometru; 2. latura; 3. rezistivitate; 4. retea electrica; 5. intensitate; 6. volt; 7. Sursa electrica; 8. Ochi de retea; 9. bec; 10. Joule; 11. Rezistor; 12. voltmetru; pe verticala AB se va obtine: GUSTAV ROBERT.

4. Consolidarea si sistematizarea cunostintelor prin rezolvari de probleme

15 minute

distribuie elevilor fisa 2 si da indicatii cu privire la modul de rezolvare a acestora;

urmareste modul in care isi desfasoara activitatea elevii, in special cei cu ritm lent, acordand la inceput o atentie mai mare acestora;

da indicatii grupelor de elevi cand intampina dificultati sau cand este solicitat de acestia;

verifica modul de lucru al fiecarei grupe, face observatii si da sugestii;

isi noteaza observatiile cu privire la fiecare grupa, urmarind performantele obtinute de elevi in rezolvarea problemelor.

rezolva individual fisa de lucru, urmand apoi sa se consulte cu colegii de grupa;

verifica si interpreteaza rezultatele obtinute;

solicita ajutor profesorului atunci cand este cazul;

ofera explicatii colegilor de grupa care nu au inteles unele lucruri, sau solicita explicatii atunci cand nu intelege.

5. Evaluarea formativa; autoevaluarea

15 minute

solicita fiecarei grupe sa prezinte rezultatele obtinute si modul in care a ajuns la aceste rezultate;

corecteaza si completeaza raspunsurile elevilor, prezentand apoi raspunsurile corecte folosind retroproiectorul;

solicita elevilor sa se autonoteze si sa-si noteze colegii de grupa, in functie de contributia fiecaruia la rezolvarea fisei de lucru.

un elev din fiecare grupa prezinta la tabla modul in care grupa respectiva si-a rezolvat sarcinile de lucru;

compara rezultatele obtinute cu cele inregistrate de grupa pereche si poarta discutii pe marginea rezultatelor obtinute;

completeaza si corecteaza raspunsurile date de elevii altor grupe;

isi noteaza colegii de grupa, motivand nota acordata.

6. Reglarea procesului pe baza rezultatelor

2 minute

analizeaza raspunsurile;

constata nivelul de pregatire al elevilor si evalueaza performantele atinse de acestia;

apreciaza activitatea fiecarei grupe de nivel, indicand cauzele care au determinat inregistrarea unor eventuale rezultate eronate;

noteaza elevii.

identifica acele cauze care au condus la obtinerea unor eventuale rezultate gresite: neintelegerea unor notiuni teoretice, sau aplicarea incorecta a unor formule de calcul, sau greseli inregistrate in discutarea unor solutii, sau in interpretarea lor.

7. Asigurarea retentiei si a transferului

3 minute

indica tema pentru acasa : problemele 17, 18, 19 / pag. 92 din manual (Doina Turcitu si colab., Ed. Radical, Craiova) si imparte elevilor bibliografia suplimentara si planul tematicii pentru realizarea unui proiect cu tema “Instalatia electrica a camerei”, cu timp de lucru 2 saptamani.

noteaza tema de casa si pun unele intrebari legate de rezolvarea anumitor probleme din tema.

FISA DE LUCRU

CLASA a VIII-a

Completand corect spatiile orizontale ale aritmogrifului de mai jos, veti obtine pe verticala AB prenumele fizicianului german (1824 – 1887), care a demonstrat in anul 1847 doua legi pentru retele electrice, cu ajutorul carora se pot determina intensitatile curentilor prin ramurile lor.

A

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

12

B

Poate masura intensitatea curentului electric;

Portiunea retelei cuprinsa intre doua noduri succesive ale unei retele electrice;

Se masoara in S.I in W m;

Circuit electric ramificat (2 cuv.) ;

…… ;

Unitate de masura pentru tensiunea electrica in S.I.;


Are simbolul  … (2 cuv.) ;

Contur poligonal inchis format din laturi de retea (3 cuv.);


Are simbolul  ;

Efectul termic al curentului electric, altfel spus…;


Are simbolul  ;

12.Masoara tensiunea electrica.

Studiati cu atentie reteaua electrica din figura de mai jos:

A E1 r1 R1 B E2 r2 R2 I1 E3,r3 C R3 D


E4,r4 R4

R5

I3 R6

I2 E5,r5 I4

R7

R8 R9 I5

E6,r6 R10 E7,r7 R11 I6 E8,r8 R12


M  N S T

a) Identificati elementele retelei;

b) Scrieti legile lui Kirchhoff pentru aceasta retea.

Determinati rezistenta echivalenta urmatoarei grupari mixte de rezistoare identice (au aceeasi rezistenta electrica R):

R2

R5

R7

R3

R6

R4

R9 R11

R1 R13

R10 R12

R8

In montajul din figura se dau:R1=3W, R2=12W, R3=4W, R4=5W E=22V, r=1W

Calculati: a) Rezistenta echivalenta circuitului exterior sursei;

b) Intensitatile curentilor prin cei trei rezistori;

c) Tensiunile la bornele celor trei rezistori si la bornele sursei.

I2 R2R1 R4


I1 I3 R3

E, r

PLAN DE LECTIE

Scoala Gimnaziala nr.1

Simleu Silvaniei

Clasa :a VI-a

Data

Propunator : profesor Marioara Ghile

Discipilna: Fizica

Titlul lectiei: Circuitul serie si paralel

Tipul: mixta

Obiective operationale: La sfarsitul orei, elevul va fi capabil :

  • sa stie din ce este format un circuit electric simplu
  • sa recunoasca fiecare element din circuit si importanta acestuia in circuit

sa recunoacsa simbolurile pentru fiecare element de circuit

sa realizeze corect montaje dupa scheme date

sa caracterizeze circuitul serie, respectiv paralel, avantaje - dezavantaje

Obiective specifice lectiei

a)     cognitive

sa defineacsa fiecare parte a circuitului electric

sa observe functionarea unor aparate electrice

sa utilizeze ceea ce stiu in practica

b)    afective:

sa-si dezvolte interesul pentru studiul fizicii

sa participe cu interes la lectie

sa-si asume responsabilitatile in grup 

Metode si procedee: conversatia euristica, experimentul, demonstratia, exercitiul,

observatia, munca in grup, expunerea;

Resurse: a )materiale: -manual, creta alba, colorata,caiete de notite,becuri, baterii, conductoare, intrerupatoare, fisa de lucru;

b) umane:-clasa omogena cu cunostinte ce necesita consolidare;

-activitati: pe grup, frontale, individuale;

c) timp: 50 min

Desfasurarea lectiei

Timp

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

5 min.

Face prezenta si verifica tema.

Corecteaza tema.

10 min.

Prezinta subiectul si obiectivele lectiei. Da instructiunile de lucru. Distribuie fisele de lucru.

Primesc fisele de lucru.

Asculta instructiunile.

30 min.

Dirijeaza activitatea elevilor si evalueaza continuu cunostintele elevilor, corectand eventualele greseli.

Lucreaza pentru indeplinirea sarcinilor propuse. Completeaza fisele de lucru.

5 min.

Face aprecieri asupra desfasurarii lectiei si noteaza elevii care s-au evidentiat.

Se autoevalueaza.

1) Moment organizatoric: Profesorul face prezenta, verifica creta, tabla, etc.

2) Verificarea cunostintelor: Profesorul verifica tema prin sondaj, verifica cunostintele elevilor din lectia anterioara astfel: sunt luati prin sondaj cate doi elevi care isi pun intrebari din lectia precedenta

3) Informarea elevilor asupra lectiei si obiectivelor urmarite:

Titlul lectiei de azi este: Circuitul electric seria respectiv paralel.

4) Dirijarea invatarii:

Profesorul grupeaza clasa in grupe de cate 4-5 elevi.

Elevii scriu in caiete ceea ce stiu deja despre circuitul electric, elemente de circuit si simboluri. In acest timp profesorul construieste pe tabla un tabel cu urmatoarele coloane:

Profesorul cere elevilor din fiecare grupa sa spuna celorlalti ce au scris pe liste si noteaza lucrurile cu care toata lumea este de acord In continuare elevii formuleaza intrebari despre ceea ce nu stiu, nu sunt siguri de ele sau sunt curiosi de ce apar unele fenomene.

5) Asigurarea feed-back-lui:

.- completarea fisei si discutarea in clasa

exemple unde se utilizeaza legarea paralel a becurilor in comparatie cu cea serie – exercitii manual

6)UN ZAMBET LA ORA DE FIZICA – desen facut de elevi in finalul orei si maxima citita de profesor

7) Tema: Figurati un circuit serie format din trei becuri

CLASA aVIII-a  NUME SI PRENUME

DATA.

Nr.1

Timpul de lucru -50 minute

TEST DE EVALUARE

CURENTUL ELECTRIC

1. Intr-un circuit electric simplu:

a)toate elementele de circuit sunt grupate in paralel;

b)tensiunea de la bornele tuturor consumatorilor are acceasi valoara;

c)elementele de circuit sunt grupate in serie;

d)intensitatea curentului electric prin consumatori nu este aceeasi.

2. Intensitatea curentului electric printr-un circuit electric simplu este:

a)direct proportionala cu rezistenta electrica;

b)direct proportionala cu tensiunea electrica;

c)invers proportionala cu tensiunea electrica;

d) invers proportionala cu rezistenta electrica.

3.Unitatea de masura pentru rezistenta electrica este:

a)amperul; b)voltul; c)ohmul; d)joulul.

4.Definiti:

a)tensiunea electrica;

b)efectul termic al curentului electric.

5.Scrieti relatia de definitie pentru:

rezistenta electrica;

6.Enuntati: Legea lui Ohm pe o portiune de circuit

7.Pentru deplasarea sarcinii electrice intre doua puncte ale unui circuit strabatut de un curent electric cu intensitatea I =0,8 A este efectuat un lucru mecanic L=691,2 KJ in timpul t =2h. Sa se determine:

a) sarcina electrica transportata printr-o sectiune transversala a circuitului;

b) tensiunea electrica intre cele doua puncte.

8.Un conductor ohmic alimentat la o tensiune U=24V consuma in timp de 10 min.o energie electrica W=28,8kJ.Detrmina:

a) intensitatea curentului ce-l strabate;

b)rezistenta electrica.

CLASA a VIII-a NUME SI PRENUME
DATA. Nr.2

Timpul de lucru -50 minute

TEST DE EVALUARE

CURENTUL ELECTRIC

1.Circuitul electric simplu este alcatuit din:

a)putini consumatori electrici;

b)doi consumatori electrici;

c)o bobina si un rezistor;

d)un generator, un consumator si conductoare de legatura.

2.Rezistenta electrica a unui dipol pasiv este :

a)direct proportionala cu intensitatea curentului electric;

b)direct proportionala cu tensiunea electrica;

c)invers proportionala cu tensiunea electrica;

d) invers proportionala cu intensitatea curentului electric .

3.Unitatea de masura pentru intensitatea curentului electric este:

a)amperul; b)voltul; c)ohmul; d)joulul.

4.Definiti:

a)intensitatea curentului electric;

b)efectul magnetic al curentului electric;

5.Scrieti relatia de definitie pentru:

tensiunea electrica;

6.Enuntati: legea lui Joule.

7.In intervalul de timp Δt =30 min, printr-o sectiune transversala a unui conductor este transportata sarcina Q=720C. Stiind ca la capetele conductorului se aplica o tensiune electrica U =12V, sa se determine;

a) intensitatea curentului ce strabate conductorul;

b) rezistenta electrica a conductorului.

8.Pe un bec de lanterna este scris:0,2 A; 6,3 V. Se cupleaza becul la un generator electric atfel incat sa functioneze normal. Calculeaza:

a) sarcina electrica ce trece prin filamentul becului in 10 minute;

b) energia electrica primita de bec intr-o ora de functionare,

TEST DE EVALUARE

CLASA a VIIIa

NR. 1

Curent electric.Circuit electric

  1. Stabiliti care relatii sunt adevarate intre unitatile de masura :


a)  b) c) d)

.Printr-un circuit electric al unei baterii cu tensiunea electromotoare de 110V este deplasata o sarcina electrica de 20C in timp de 10s. Stiind ca tensiunea interioara a generatorului este de 10V, sa se determine:

a) tensiunea la borne;

b) intensitatea curentului prin circuit;

c) rezistenta circuitului exterior;

.Doua conductoare cilindrice confectionate din acelasi material au rezistentele egale.

Stabiliti care relatii sunt adevarate si care sunt false din cele prezentate:

l1/l2=S2/S1  l1/l2=S1/S2 l1l2=S2S1

.Rezistenta interna a bateriei este de 2W, iar rezistenta externa a circuitului este 18W

Daca circuitul electric este parcurs de un curent electric cu intensitatea de 0,6A, sa se calculeze:

a) tensiunea electromotoare a bateriei;

b) intensitatea de scurtcircuit;

. Printr-un rezistor cu puterea de 4W trece un curent cu intensitatea de 2A, atunci cand acesta face parte din circuitul unei baterii cu rezistenta interioara de 1W. Sa se determine:

a) tensiunea la bornele rezistorului;

b) rezistenta circuitului extern;

c) randamentul circuitului electric;

d) energia electrica consumata pe circuitul interior in 10s.

TEST DE EVALUARE

CLASA a VIIIa

NR.2

Curent electric.Circuit electric

.Stabiliti care relatii sunt adevarate intre unitatile de masura :


a) b) c) d)

Printr-un circuit electric al unei baterii cu tensiunea electromotoare de 90V este deplasata o sarcina electrica de 10C in timp de 10s. Stiind ca tensiunea la bornele generatorului este de 85V, sa se determine:

d) tensiunea interna;

e) intensitatea curentului prin circuit;

f)        rezistenta circuitului interior;.Doua conductoare cilindrice confectionate din materiale diferite, cu aceeasi marime a sectiunii au rezistentele egale.Stabiliti care relatii sunt adevarate si care sunt false din cele prezentate:


a) b) c)

.Rezistenta interna a bateriei este de 3W, iar rezistenta externa a circuitului este 21W

Daca circuitul electric este parcurs de un curent electric cu intensitatea de 0,5A, sa se calculeze:

a) tensiunea electromotoare a bateriei;

b) intensitatea de scurtcircuit;

.Printr-un rezistor cu puterea de 10W trece un curent cu intensitatea de 0,5A, atunci cand acesta face parte din circuitul unei baterii cu rezistenta interioara de 2W. Sa se determine:

e) tensiunea la bornele rezistorului;

f)        rezistenta circuitului extern;

g) randamentul circuitului electric;

h) energia electrica consumata pe circuitul interior in 10s.

Tema lucrarii:

Determinati masa riglei (impreuna cu corpul atasat) si a monedei de 500 de lei cu ajutorul materialelor puse la dispozitie.

Materiale necesare:

rigla de plastic de 40 cm lungime,

masa etalon de 10g,

un creion cu sectiunea circulara,

o moneda de 500 lei,

Referatul va cuprinde:

a. schita dispozitivului experimental realizat.

b. justificarea teoretica a metodei de lucru.

c. descrierea modului de lucru.

d. tabele cu masuratori ( cel putin cate 4 masuratori pentru determinarea fiecarei mase in parte) si scrierea rezultatelor masuratorilor efectuate;

e. indicarea surselor de erori si estimarea celei mai mici mase ce s-ar putea masura cu dispozitivul realizat (precizia dispozitivului).

Timp de lucru: 2 ore

Prof. Rodica Perjoiu, Colegiul National „C. Negruzzi” Iasi

Prof. Liliana Alexandru, Liceul teoretic „ G. Ibraileanu” Iasi

EVALUARE

Circuite electrice

Ansamblul format din baterie, fire conductoare si bec reprezinta .

Elementele de circuit pot fi reprezentate grafic intr-o schema prin .

Astfel:

generatorul electric

becul

intrerupatorul deschis

intrerupatorul inchis

Becurile dintr-un circuit pot fi conectate .. sau ..

Dezavantajele legarii in .. sunt :

becurile lumineaza mai slab cu cat numarul lor este mai mare,

daca un bec se arde, celelalte nu vor mai functiona

Avantajele legarii in . sunt :

becurile lumineaza la fel de puternic indiferent de numarul lor,

daca un bec se arde, celelalte vor functiona.

Corpurile care intercalate intr-un circuit permit trecerea curentului electric sunt confectionate din substante Exemple: ..

Corpurile care intercalate intr-un circuit nu permit trecerea curentului electric sunt confectionate din substante Exemple: ..

Efectele curentului electric :

efectul termic -

efectul magnetic

proiect de lectie

Clasa : a VI-a

Profesor :Marioara Ghile.

Disciplina: Fizica

Subiectul: Circuite serie si paralel

Obiective de referinta: elevii vor fi capabili

sa reprezinte folosind simbolurile circuite simple (inchise, deschise, serie, paralel),

sa dea exemple de materiale conductoare si izolatoare.

Strategia didactica

Resurse procedurale: explicatia, conversatia, problematizarea, conversatia euristica

Resurse materiale: fise de lucru, magneti, baterie, becuri, fire de legatura, tabla, creta alba si colorata

Forme de organizare: frontal

Evaluare: continua

Durata: 50 minute

Locul de desfasurare: laboratorul de fizica

Desfasurarea lectiei

Timp

Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

5 min.

Face prezenta si verifica tema.

Corecteaza tema.

10 min.

Prezinta subiectul si obiectivele lectiei. Da instructiunile de lucru. Distribuie fisele de lucru.

Primesc fisele de lucru.

Asculta instructiunile.

30 min.

Dirijeaza activitatea elevilor si evalueaza continuu cunostintele elevilor, corectand eventualele greseli.

Lucreaza pentru indeplinirea sarcinilor propuse. Completeaza fisele de lucru.

5 min.

Face aprecieri asupra desfasurarii lectiei si noteaza elevii care s-au evidentiat.

Se autoevalueaza.

FISA DE LUCRU

Magnetii

sunt corpuri care atrag ..

au doi .. magnetici inseparabili : polul . si polul .

au in jurul lor un magnetic

interactioneaza astfel: - se atrag cu polii .. (N cu ..)

- se resping cu polii . (N cu si S cu ..)

Circuite electrice

Ansamblul format din baterie, fire conductoare si bec reprezinta .

Elementele de circuit pot fi reprezentate grafic intr-o schema prin .

Astfel:

generatorul electric

becul

intrerupatorul deschis

intrerupatorul inchis

Becurile dintr-un circuit pot fi conectate .. sau ..

Dezavantajele legarii in .. sunt :

becurile lumineaza mai slab cu cat numarul lor este mai mare,

daca un bec se arde, celelalte nu vor mai functiona

Avantajele legarii in . sunt :

becurile lumineaza la fel de puternic indiferent de numarul lor,

daca un bec se arde, celelalte vor functiona.

Marimile fizice care caracterizeaza curentul electric sunt:

intensitatea curentului electric care se exprima in . si se masoara cu ajutorul care se conecteaza totdeauna in serie

tensiunea electrica ce se exprima in . si se masoara cu ajutorul care se conecteaza totdeauna in paralel

Efectuati urmatoarele transformari:

0,135A = .mA  5000V = .kV

1500mA = ..A  0,25V = .mV

1,2mA = ..A  5 MV = .. kV = V

Corpurile care intercalate intr-un circuit permit trecerea curentului electric sunt confectionate din substante Exemple: ..

Corpurile care intercalate intr-un circuit nu permit trecerea curentului electric sunt confectionate din substante Exemple: ..

Efectele curentului electric :

efectul termic -

efectul magnetic -

I.           Montarea unui circuit conform schemelor urmatoare:


Elevii primesc cate o schema, aleg elementele necesare si monteaza circuitul.

FISA DE LUCRU NR.1

1.Notati in dreptul fiecarui semn conventional elementul de circuit care-l reprezinta:

2.Subliniati conductoarele electrice din urmatoarele exemple: fier,argint,hartie, pluta, aur, sticla, hotel, portelan, zinc.

3.Cand conectam in circuit elementele sale vom fi atenti la :……………………………………………………………….

4.Figurati schema unui circuit electric simplu.

FISA DE LUCRU NR.1

1.Notati in dreptul fiecarui semn conventional elementul de circuit care-l reprezinta:

2.Subliniati conductoarele electrice din urmatoarele exemple: fier,argint,hartie, pluta, aur, sticla, hotel, portelan, zinc.

3.Cand conectam in circuit elementele sale vom fi atenti la :……………………………………………………………….

4.Figurati schema unui circuit electric simplu.

FISA DE LUCRU NR.2

1.Conectati pe rand fiecare bec electric la baterie. Ce constatati?

2.Realizati montajul din figura.Cum lumineaza acum becurile?

3. Desurubati unul din becuri, ce se constata?

4.Realizati montajul din figura.Cum lumineaza acum becurile?

5. Desurubati acum unul din becuri, ce se constata?

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8634
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site