Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Planificarea materiei la clasa a XI-a - limba si literatura romana

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micColegiul National Alexandru Lahovari

Catedra de limba si literatura romanaPlanificarea materiei la clasa a XI-a

Competente generale

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea si receptarea mesajelor in diferite situatii de comunicare

2. Folosirea instrumentelor de analiza stilistica si structurala a diferitelor texte literare si nonliterare

3. Argumentarea in scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar

Valori si atitudini

1. Cultivarea placerii de a citi, a gustului estetic in domeniul literaturii

2. Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice prin lectura textelor

3. Cultivarea sensibilitatii prin receptarea operei literare

4. Formarea unor reprezentari culturale privind evolutia si valorile literaturii romane

Colegiul National "Alexandru Lahovari"

Catedra de limba si literatura romana

Anul scolar 2008-2009

Clasa a XI-a

Manual de limba si literatura romana, Editura Niculescu, coordonator prof. Univ.dr. Eugen Negrici

Planificarea materiei pentru semestrul I

18 saptamani- 3 ore sapt. 54 de ore

Domeniul

Capitolul

Succesiunea temelor si a activitatilor didactice

Competente specifice vizate

Nr.

ore

Sapt.

Obs.

Recapitulare, introducere

1.Recapitularea unor teme din cls.a X-a

2.Comedia

3.Prezentarea programei de cls. a XI-a

2.3.Interpr. textelor studiate din persp. propriilor valori si a exp. de lectura

I

I. Fundamente ale culturii romane

Limba si comunicare

4.Originea si evolutia limbii romane

5.Repere istorice: influente vechi si recente

6.Cuvantul si variantele sale

1.1.Aplicarea cunostintelor de limba in receptarea mesajelor orale si scrise

II

Limba si comunicare

II. Perioada veche

Limba si comunicare

7.Studiu de caz. Latinitate si dacism

8.Puncte de vedere privind fundamentele culturii romane

9.Tehnici de documentare pentru realizarea investigatiilor, a proiectelor avand ca obiect studiu de caz sau dezbateri

10.Studiu de caz. Dimensiunea religioasa a existentei- repere istorice si literare

11.Norma lingvistica si literara-aspecte evolutive

3.4. Utilizarea adecvata a tehnicilor de documentare si cercetare a unei teme

2.1.Utilizarea strategiilor de lectura in vederea intelegerii adecvate a textelor studiate

III

IV

12. Studiu de caz. Formarea constiintei istorice

13.Prezentare generala: cronicarii moldoveni

14.Cronicarii munteni

2.3.Interpr. textelor studiate din persp. propriilor valori si a exp. de lectura

IV

V

Limba si comunicare

15.Prezentarea orala a rezultatelor unei cercetari sau documentari pe o tema data

16.Literatura romana veche intre "expresivitatea involuntara" si constiinta istoriei

Cronica de carte

2.3.Interpr. textelor studiate din persp. propriilor valori si a exp. de lectura

V

VI

VI

III. Curente culturale in secolele XVII- XVIII: umanismul si iluminismul

18. Umanismul european: prezentare generala

19. Umanismul romanesc

20. Iluminismul. Scoala ardeleana

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

VI

VII

VII

Limba si comunicare

IV. Perioada moderna

A.Secolul al XIX-lea- inceputul sec. XX

Limba si comunicare

21.Limbaje de specialitate

22. Studiu de caz.Rolul literaturii in perioada pasoptista.Formarea conceptului de literatura

23. Scriitori reprezentativi. Dacia literara

24. Neologisme imrumutate sau formate in interiorul limbii

1.4. Utilizarea adecvata a tehnicilor de redactare

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

VII

VIII

Limba si comunicare

25. Forme hibride ale civilizatiei romanesti la mijlocul secolului al XIX-lea

26. "Balta Alba" de Vasile Alecsandri

27.Uzul diversificat al limbii literare

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

IX

Limba si comunicare

28. Dezbatere: Romania intre Orient si Occident

29.Balcanismul

30. Stilurile functionale

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

X

Limba si comunicare

31. Descoperirea literaturii populare.

32. "Monastirea Argesului"

33.Adecvarea discursului oral la situatii de comnuicare diverse

2.2.Compararea viziunii despre lume, despre conditia umana sau despre arta reflectate in texte literare, nonliterare sau in alte arte

XI

Mesterul Manole de Lucian Blaga

35. Paralela intre balada populara si drama lui Blaga

2.2.Compararea viziunii despre lume, despre conditia umana sau despre arta reflectate in texte literare, nonliterare sau in alte arte

XII

XII

Limba si comunicare

36. Studiu de caz. Criticismul junimist

37.Activitatea literara si culturala a lui Titu Maiorescu

38.Tehnici ale argumentarii

1.4. Utilizarea adecvata a tehnicilor de redactare

XII

XIII

XIII

Limba si comunicare

39.Studiu de caz. Diversitate tematica, stilistica si de viziune in opera marilor clasici

40. Ipostaze ale fantasticului in literatura marilor clasici

41.Eseul structurat si esul liber. Etape ale redactarii

42.Recapitulare pentru teza

43. Lucrare scrisa semestriala

4.1.Utilizarea tehnicilor si strategiilor argumentative in situatii de comunicare diverse ( scrise si orale)

3.2. Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenuli cultural romanesc pana la inceputul sec. al-XX-lea

XIII

XIV

XIV

XIV

XV

B. Curente culturale si lit. in secolul al XIX-lea- incep. sec. XX

Limba si comunicare

44.Romantismul european- notiuni introductive

45. Romantismul romanesc. Ion Heliade Radulescu, Anatolida sau Omul si Fortele

46.Expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice

3.3. Identificarea unor conexiuni intre literatura romana si literatura universala

XV

XV

XVI

47. Romantismul eminescian.Teme si motive specifice

48.Arte poetice:Icoana si privaz, Epigonii

4.2.Compararea si evaluarea unor argumente diferite in vederea formularii unor judecati proprii

XVI

XVI

49. Luceafarul- secvente poetice

Elemente ale imaginarului romantic

51. Izvoarele poemului

52. Antiteza ca principal procedeu de constructie a poemului

53. "Lirica mastilor"

2.3.Interpr. textelor studiate din persp. propriilor valori si a exp. de lectura

XVII

XVII

XVII

XVIII

XVIII

Limba si comunicare

54. Figuri de stil si procedee de expresivitate

2.1. Utilizarea strategiilor de lectura in vederea intelegerii adecvate a textelor studiate

XVIII

Colegiul National "Alexandru Lahovari"

Catedra de limba si literatura romana

Anul scolar 2008-2009

Clasa a XI-a

Manual de limba si literatura romana, Editura Niculescu, coordonator prof. Univ.dr. Eugen Negrici

Planificarea materiei pentru semestrul al II-lea

17 saptamani- 3 ore sapt. 51 de ore

Capitolul

Domeniul

Succesiunea temelor si a activitatilor de invatare

Competente specifice vizate

Nr.

ore

Sapt.

Obs.

B.Curente culturale lit. in sec. al XIX-lea - inceputul sec. XX

1.Romantismul eminescian. " Oda ( in metru antic )"

2.Elemente de compozitie si structura

3.Teme si motive romantice; versificatie

2.3.Interpr. textelor studiate din persp. propriilor valori si a exp. de lectura

I

Limba si comunicare

4. Figuri de stil si procedee de expresivitate

5.Natura in poezia si in pictura romantica

6.Poezia iubirii si a naturii la Eminescu

2.2.Compararea viziunii despre lume, despre conditia umana sau despre arta reflectate in texte literare, nonliterare sau in alte arte

II

7. Realismul.Realismul european- notiuni introductive

8.Realismul romanesc-trasaturi, reprezentanti

9."Mara" de oan Slavici; subiectul

10.Structura si compozitia romanului

11.Perspectiva narativa

12.Personajele

3.3. Identificarea unor conexiuni intre literatura romana si literatura universala

2.1. Utilizarea strategiilor de lectura in vederea intelegerii adecvate a textelor studiate

IIIIV

Limba si comunicare

13.Registre stilistice

14.Simbolismul.Notiuni introductive

15.Simbolismul romanesc. Ion Minulescu, Romanta celor trei corabii; elem. De compozitie si structura

16. Teme si motive simboliste

1.1.Aplicarea cunostintelor de limba in receptarea mesajelor orale si scrise

V

V

V

VI

17. Studiu de caz. Simbolismul european, grupaj ilustrativ

18.Teme si motive simboliste; imaginar poetic simbolist

3.3. Identificarea unor conexiuni intre literatura romana si literatura universala

VI

VI

Limba si comunicare

19.Denotatie si conotatie

20.Prelungiri ale romantismului si ale clasicismului. Samanatorism, poporanism

21.George Cosbuc, Nunta Zamfirei;elemente de compozitie si structura

22.Intre romantism si clasicism

2.1. Utilizarea strategiilor de lectura in vederea intelegerii adecvate a textelor studiate

VII

VII

VII

VIII

Limba si comunicare

V. Perioada interbelica. Orientari tematice

Limba si comunicare

23.Expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice

24.Romanul psihologic.Romanul psihologic european

25.Romanul psihologic romanesc:Adela de Garabet Ibraileanu

26.Structura si compozitia romanului

27.Subiect, personaje

28.Perspectiva narativa

29. Tehnici de constructie a romanului de analiza psihologica

30.Strategii specifice folosite in monolog si in dialog

1.1.Aplicarea cunostintelor de limba in receptarea mesajelor orale si scrise

2.3.Interpr. textelor studiate din persp. propriilor valori si a exp. de lectura

1.3. Folosirea adecvata a strategiilor de comunicare orala in monolog si in dialog

VIII

VIII

IX

IX

IX

X

X

X

31. Romanul experientei. Romanul european al experientei

32.Romanul experientei in literatura romana: Mircea Eliade, Maitreyi

33. Structura si compozitia romanului

34.Subiect, personaje

35. Perspectiva narativa; autenticitatea

36.Roman de dragoste, roman exotic, roman initiatic

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

XI

XI

XI

XII

XII

XII

Limba si comunicare

37.Structuri discursive in textele literare si nonliterare: narativ, descriptiv, informativ

38. Studiu de caz. Modele epive in romanul romanesc interbelic. Scurta istorie a genului, tendinte si formule epice

39. Tipologii narative

1.1.Aplicarea cunostintelor de limba in receptarea mesajelor orale si scrise

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

XIII

XIII

XIII

40.Autori canonici: Camil Petrescu

41. Liviu Rebreanu

42.Mihail Sadoveanu, Hortensia Papadat-Bengescu

3.1. Identificarea si explicarea relatiilor dintre opera literara studiata si contextul cultural in care a aparut aceasta

XIV

43. Recapitulare pentru teza

44. Romanul psihologic; romanul experientei

45. Lucrare scrisa semestriala

1.4. Utilizarea adecvata a tehnicilor de redactare

XV

Recapitulare finala

46. Curente culturale: Umanismul si iluminismul; Scoala ardeleana

47. Pasoptismul, Dacia literara

48. Junimismul

49.Curente literare: romantismul, realismul , simbolismul

50. Romanul romanesc interbelic

3.3. Identificarea unor conexiuni intre literatura romana si literatura universala

XVI

XVI

XVI

XVII

XVII

Tematica si bibliografie pentru clasa a XII-a

XVII

Nota! Data tezei se va stabili in functie de ritmul parcurgerii materiei si in functie de prevederile MEC.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2665
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved