Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Analiza surselor de finantare ale Primariei Brasov

finante+ Font mai mare | - Font mai mic1 Prezentarea activitatii primariei municipiului BrasovAdministratia publica, in unitatile administrativ - teritoriale, se organizeaza si functioneaza in baza principiilor autonomiei locale, a descentralizarii serviciilor publice. a eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, a legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul si capacitatea de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Autonomia locala se manifesta numai la nivel administrativ si financiar, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege. Primaria si Consiliul local - ca autoritati ale administratiei publice locale - au dreptul, ca in limitele competentelor lor, sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati ale administratiei publice din tara sau din strainatate, in conditiile legii.

Primaria municipiului Brasov functioneaza prin interemediul a 14 birouri prezentate, pe scurt, in continuare.

Un prim birou este cel de Arhitect Sef care executa lucrarile de intocmire si eliberare a certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare si procedeaza la arhivarea acestora.

Directia Juridica si de Administratie Publica Locala este cel de-al 2-lea birou al primariei care, la randul sau, este impartit in mai multe compartimente: astfel, avem Serviciul Contencios care reprezinta municipiul Brasov, Consiliul Local, primarul si, implicit, primaria in fata instantelor de judecata; Serviciul Autoritate Tutelara se ocupa cu ocrotirea drepturilor si intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa. Tot acest compartiment efectueaza si anchete sociale la cererea organelor abilitate. Biroul Autorizare Activitati Economice si Control Comercial asigura autorizarea pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea asociatiilor familiale. Responsabilitatile acestui birou nu se opresc aici, el trebuind sa verifice si sa se asigure de functionarea in conditiile legii a acestor activitati economice. Acest lucru implica verificarea urmatoarelor aspecte : daca marfurile comercializate sunt insotite de acte de provenienta, de certificate de calitate sau declaratii de conformitate; igiena si salubritatea localurilor publice; daca practicile comerciale cu pret redus respecta prevederile legale; pregatirea profesionala a personalului lucrator in sectorul alimentar si de alimentatie publica etc. Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari este responsabil cu infiintarea si actualizarea bazei de date cu asociatiile de proprietari existente in Municipiul Brasov, ofera consultanta si indrumare persoanelor fizice/juridice care infiinteaza, administreaza sau fac parte din asociatiile de proprietari si se asigura de desfasurarea in conditiile prevazute de lege a activitatii acestor asociatii.

Un alt birou al primariei Brasov este Directia Tehnica care este divizat in mai multe compartimente ce asigura amenajarea drumurilor publice si siguranta circulatiei, amenajarea zonelor de agrement, investitiile in locuinte, servicii si dezvoltare publica, transportul public si monitorizarea societatilor comerciale si a regiilor autonome, iluminatul si salubrizarea.

Directia Patrimoniu coordoneaza constructiile pentru locuinte, ocuparea locurilor publice atat cu reclama si publicitate cat si cu activitati de comercializare stradala de presa si carte, legume si fructe, flori naturale, tablouri, pop-corn, etc., in conditii civilizate. In cadrul acestui birou mai exista si Serviciul Intabulari, Cadastru, Registru Agricol si Fondul Funciar precum si Serviciul Salvamont.

Biroul Audit Public Intern este biroul primariei in care se organizeaza si exercita activitati de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice.

Un alt birou este Serviciul pentru Situatii de Urgenta care are urmatoarele atrbutii: pregateste populatia si salariatii pentru situatii de urgenta, instiinteaza, avertizeaza populatia in situatii de urgenta, adaposteste populatia sau o evacueaza in cazuri de dezastre, desfasoara activitati de prevenire a incendiilor, de limitare si inlaturare a umarilor situatiilor de urgenta si de protejare a populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale.

In cadrul primariei Brasov mai exista Directia Integrare Europeana care coordoneaza, organizeaza si deruleaza activitati de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe sau interne de finantare nerambursabila. Tot in acest birou se iau decizii privind promovarea ofertei turistice a Municipiului Brasov si dezvoltarea serviciilor de informare turistica. Se incearca stimularea parteneriatelor public - privat in dezvoltarea sectorului turistic, precum si crearea si promovarea de noi evenimente si manifestari de anvergura in municipiul Brasov.

Directia Economica cuprinde Serviciul Financiar Contabilitate si Gestiune Date, Serviciul Buget care urmareste incasarea veniturilor bugetului local constituind impozite, taxe si contributii prevazute de lege precum si taxe speciale aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local, Biroul de Asigurare a Controlului Intern, Calitatii si Mediului Concurential care asigura reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor institutiei si a tuturor evenimentelor semnificative, precum si inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei abilitati si compartimentul pentru implementarea proiectelor.

Compartimentul pentru Managementul Calitatii asigura implementarea prevederilor OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management si control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Primaria Municipiului Brasov a fost a sasea primarie din tara care a fost certificata conform standardului SR EN ISO 9001:2001 - 'Sistemul de management al calitatii". In cursul anului 2005 sistemul de management al calitatii a fost recertificat si in momentul de fata se urmareste extinderea acestui sistem si la directiile si serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

Centrul de Informatii pentru Cetateni are numeroase responsabilitati si vom enumera doar cateva dintre acestea. Acest birou verifica, inregistreaza si elibereaza documente, ofera consultanta pentru intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor, acordurilor, avizelor, etc. precum si pentru orice problema ce intra in competenta administratiei publice locale (primarie, consiliul local), ofera asistenta cu materiale informative si formulare tip necesare obtinerii diferitelor autorizatii, acorduri, avize, etc., gestioneaza apelurile cetatenilor la telefonul 984 ' Alo, domnule primar ' precum si partea de propuneri, sesizari, reclamatii, sugestii si cereri de informatii venite prin intermediul paginii de internet www.brasovcity.ro, realizeaza ziarul de informatii utile pentru cetateni 'Consiliul Local Brasov', precum si fluturasi, brosuri, pliante informative in vederea eficientizarii serviciilor oferite cetatenilor.

Serviciul Administrativ se ocupa cu dotarea institutiei cu toate cele necesare desfasurarii activitatii in bune conditii (birotica, papetarie, mobilier, materiale intretinere si curatenie, materiale P.S.I., etc.), cu administrarea si intretinerea tuturor imobilelor aflate in folosirea Primariei, cu organizarea activitatii de paza si P.S.I. a institutiei, precum si cu administrarea fondurilor pentru buna functionare a tuturor serviciilor Primariei. Tot de serviciul administrativ apartin si activitatile de intretinere si curatenie a tuturor spatiilor in care isi desfasoara activitatea personalul Primariei. Alte responsabilitati ce revin acestui departament constau in asigurarea intretinerii si functionarii retelelor telefonice, electrice, termice ale institutiei si in urmarirea platii facturilor aferent achizitiilor si dotarilor.

In cadrul Primariei mai functioneaza inca trei birouri si anume Serviciul Informatic care elaboreaza strategia de informare a Primariei, Serviciul Resurse Umane care intocmeste documentatia pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii si care, in general, se ocupa cu tot ce este legat de personal, iar ultimul birou este Secretarul care cuprinde Serviciul Secretariat Arhiva si Biroul de Relatii cu Consilierii. Acesta din urma reprezinta departamentul care asigura intocmirea dosarelor de sedinta ale Consiliului Local, tine evidenta materialelor ce urmeaza sa fie analizate in sedintele Consiliului local.

Dupa cum se poate observa, activitatea unei primarii este una complexa si de aceea a fost necesara repartizarea sarcinilor pe mai multe departamente pentru a se asigura astfel o functionare cat mai eficienta a administratiei publice locale.

2 Analiza resurselor financiare publice ale Primariei Brasov

Problema resurselor si a utilizarii lor, cu respectarea criteriilor de eficienta economica este un aspect foarte important pentru orice comunitate. Atat la nivelul statului, cat si la nivelul administratiilor publice locale, finantele publice se ocupa cu colectarea resurselor si modul in care acestea sunt gestionate. In acest capitol, ne propunem a realiza o analiza a veniturilor obtinute de Primaria Brasov pe parcursul a trei ani cu scopul de a observa modul in care acestea au evoluat.

Pornind de la datele prevazute in urmatorul tabel, date care sunt preluate din anexele nr. 1, 2 si 3 vom urmari evolutia veniturilor totale, curente si fiscale pe care Primaria Brasov le-a obtinut in anii 2004, 2005 si 2006.

Denumire indicator

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Venituri totale

Venituri curente

Venituri fiscale

Venituri din capital

Subventii

Din graficul realizat, se observa ca evolutia anuala a executiei veniturilor publice locale este una crescatoare, acestea crescand in anul 2006 cu 53% fata de anul 200 Acest lucru nu poate sa insemne decat ca mijloacele banesti pe care administratia publica le are la dispozitie s-au marit deoarece si volumul veniturilor, impozitelor si taxelor ce formeaza veniturile totale ale primariei au crescut si ele.

Se poate observa ca veniturile curente au crescut in anul 2006 in cea mai mare proportie, cu aproximativ 312000 lei. Evolutia anuala a executiei bugetare a veniturilor curente ale bugetului local pastreaza, in linii mari, evolutia anuala a executiei veniturilor totale, datorita faptului ca veniturile curente reprezinta cea mai mare parte (peste 90%) din veniturile totale. De remarcat este ca se mentine acelasi an de varf de incasari (anul 2006), precum si anul cu incasarile minime (anul 2004).

Evolutia incasarilor anuale a veniturilor fiscale este foarte asemanatoare cu evolutia veniturilor curente. Astfel, 2006 ramane anul in care au loc cele mai mari incasari si 2004 anul cu veniturile cele mai mici.

Din graficul de mai sus se poate observa ca, in toti cei trei ani analizati, veniturile curente detin ponderea cea mai mare in total venituri. In timp ce veniturile curente au o evolutie crescatoare, ajungand in anul 2006 la 363171,69, cu 306000 lei mai mult decat in anul 2004, atat veniturile din capital cat si subventiile nu prezinta oscilatii insemnate. In anul 2004, Primaria Brasov a beneficiat de cele mai mari subventii, iar in anul 2006 veniturile din capital au inregistrat valoarea cea mai mare din perioada analizata.

In continuare ne propunem sa analizam veniturile publice prin prisma unor indicatori privind nivelul, structura si dinamica acestor venituri in anii 2005 si 2006.

A.Indicatori privind nivelul veniturilor publice

1. volumul veniturilor publice

VPT = i

a)      in expresie nominala

VPTn = 146+107740+1246+74050+149021,69+752+72+13084+9644+1300+1626+4308

+182+6131+50 = 369352,69 lei

unde: VPT - venituri publice totale

Acest indicator reflecta totalitatea veniturilor publice exprimate in preturi curente ale anului 2006.

b)      in expresie reala

VPTr = = = 346614,76 lei

unde: IP - indicele preturilor

Acest indicator reflecta totalitatea veniturilor publice exprimate in preturi constante ale unei perioade de baza.

2) veniturile publice medii pe locuitor

VPloc = = = 0,6197 lei/locuitor

Suma alocata fiecarui locuitor in urma distribuirii resurselor in economie este de 0,6197 ron pe locuitor.

B. Indicatori privind structura veniturilor publice - prin acesti indicatori se urmareste ponderea fiecarei categorii de venituri in totalul veniturilor publice. Prin intermediul lor se determina modul de formare al veniturilor publice totale, in functie de provenienta fiecarei categorii de venit.

Gi = * 100

a)      ponderea impozitului pe profit in totalul veniturilor publice este de 0,0395%

* 100 = 0,0395%

b)      ponderea cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit in totalul veniturilor publice

* 100 = 29,1699%

c) ponderea altor impozite pe venit, profit si castiguri din capital in totalul veniturilor publice

* 100 = 0,3373%

d) ponderea impozitelor si taxelor pe proprietate in totalul veniturilor publice

* 100 = 20,0485%

e) ponderea sumelor defalcate din TVA in totalul veniturilor publice

= 40,3467%

f) ponderea altor impozite si taxe generale pe bunuri si servicii in totalul veniturilor publice

= 0,2035%

g) ponderea taxelor pe servicii specifice in totalul veniturilor publice

= 0,0194%

h) ponderea taxelor pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati in totalul veniturilor publice

= 3,5424%

i)  ponderea veniturilor din proprietate in totalul veniturilor publice

= 2,6110%

j) ponderea veniturilor din prestatii de servicii si alte activitati in totalul veniturilor publice

= 0,3519%

k) ponderea veniturilor din taxe administrative, aliberari permise

= 0,4402%

l) ponderea amenzilor, penalitatilor si confiscarilor in totalul veniturilor publice

= 1,1663%

m) ponderea diverselor venituri in totalul veniturilor publice

= 0,0492%

n) ponderea veniturilor din valorificarea bunurilor in totalul veniturilor publice

= 1,6599%

o) ponderea subventiilor in totalul veniturilor publice

= 0,0135%

Se poate observa faptul ca in totalul veniturilor publice sumele defalcate din TVA detin cea mai mare pondere, aproape de 41% fiind urmate apoi de sumele defalcate din impozitele pe venit cu o pondere de 29%.

C. Indicatori privind dinamica veniturilor publice

1) modificarea absoluta a veniturilor publice in perioada 2005 - 2006

∆ VP = VPn1 - VPn0

a)      in expresie nominala:

∆ VP = VP2006 - VP2005 = 369352,69 - 228196,44 = 141156,25 lei

Se observa ca volumul veniturilor publice exprimate in preturi curente ale perioadelor luate in considerare, anii 2005 si 2006, s-a modificat in sens crescator, ceea ce inseamna ca veniturile s-au marit in 2006 cu 141156,25 ron fata de 2005.

b)      in expresie reala:

∆VPr = VPr2006 - VPr2005 = - = 346614,76 - 209354,53 = 137260,23 lei

Acest lucru inseamna faptul ca volumul veniturilor publice exprimat in preturi constante ale perioadei 2005 a crescut cu 137260,23 ron deoarece indicele preturilor s-a redus in 2006 cu 2,44 puncte procentuale si veniturile publice au crescut, asa cum am aratat anterior.

2) modificarea relativa a veniturilor publice in perioada 2005 - 2006

%∆VP = * 100

a)      in expresie nominala:

%∆VP = 61,86%

In preturile curente ale anului 2006, veniturile publice exprimate s-au modificat cu 61,86% fata de 2005.

b)      in expresie reala:

%∆VPr = *100 = *100 = 65,56%

Se poate observa ca, exprimate in preturi constante, veniturile publice s-au modificat cu 65,56% in 2006 fata de 2005.

3) modificarea veniturilor publice medii pe locuitor

∆VPloc = = = 0,6197 - 0,3834 =

= 0,2363 lei/locuitor

Atat veniturile publice cat si populatia s-au modificat in sens crescator in anul 2006 fapt ce a condus la o crestere a gradului de alocare a veniturilor publice pe cap de locuitor cu 23,63% fata de 2005.

3 Analiza eficientei a doua programe de investitii finantate din surse proprii si din surse externe ale Primariei Brasov

A. In aceasta parte ne propunem sa realizam o analiza a doua proiecte de investitii, unul finantat din sursele proprii ale Primariei Brasov, iar cel de-al doilea finantat din surse externe.

Primul proiect este finantat din surse externe si are ca scop principal cresterea nivelului de informare in randul angajatilor din administratia publica cu privire la procesul de aderare, impactul procesului de aderare, trasaturile si valorile Uniunii Europene, avantajele aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, influentele aderarii asupra administratiei publice, cat si despre modalitatile concrete de accesare a fondurilor europene in perioada de pre-aderare.

Grupul tinta principal este constituit din angajatii administratiei publice din judetul Brasov, peste 3500 persoane, la care se adauga populatia judetului Brasov, investitori, oameni de afaceri si turisti.

Principalele activitati constau in desfasurarea unei serii de dezbateri, seminarii si cercuri de discutii pentru angajatii administratiei publice, realizarea unei biblioteci virtuale deschise publicului care sa contina informatii despre UE specializate pe domeniul administratiei publice dar si informatii de interes general despre UE. 

Costul total al proiectului se ridica la 45800 Euro si a fost acoperit prin Fondul Europa "Program de micro - proiecte".

Un prim obiectiv general al acestui proiect il constituie cresterea transparentei actiunilor Uniunii Europene in Romania, a procesului de aderare si facilitarea intelegerii acestuia de catre reprezentantii administratiei publice .

Al doilea obiectiv a constat in sensibilizarea grupului tinta format din reprezentantii administratiei publice (angajati si autoritati publice), actuali lideri de opinie dar si a opiniei publice din regiune. Acest lucru a fost posibil prin infiintarea unei biblioteci virtuale deschise tuturor angajatilor din administratia publica din zona Brasov.

Aportul direct la o integrare mai rapida a Romaniei in Uniunea Europeana a reprezentat obiectivul final al acestiu proiect.

Prin acest proiect s-a urmarit imbunatatirea posibilitatilor de informare la nivelul grupului tinta diversificand posibilitatile de informare actuale. Adaptarea informatiei europene la nevoile autoritatilor publice si angajatilor din administratia publica s-a facut prin realizarea unei baze de date (cel putin 1000 pagini) cu informatii adaptate si traduse.

Pentru a se stimula dezbaterile publice privind valorile Uniunii Europene in relatie directa cu valorile romanesti, valori europene, politici ale UE, institutii ale UE, negocieri de aderare s-au organizat 184 de dezbateri si seminarii.

Un alt scop al acestui proiect a fost cresterea gradului de instruire la nivelul reprezentantilor administratiei publice cu privire la programele de finantare si modul de atragere a fondurilor.

Autoritatile publice, angajatii administratiei publice sunt lideri de opinie cu o importanta si o putere de propagare deosebit de mare. Prin intermediul acestui proiect este prevazuta realizarea unei biblioteci virtuale dar si o serie de seminarii prin care se vor oferi informatii sintetizate privind actiunile care au loc la nivelul UE. Avand informatii structurate, traduse si usor de gasit reprezentantii administratiei publice vor fi mai instruiti, vor cunoaste si vor putea sa comunice, la randul lor, date cu privire la procesul de aderare si actiunile Uniuni Europene, realizindu-se in acest fel sensibilizare la nivelul opiniei publice.

Proiectul isi va aduce aportul direct la integrarea mai rapida a Romaniei in Uniunea Europeana deoarece sintetizarea si propagarea acesteia in randul grupurilor tinta va usura intelegerea proceselor care vor avea loc, precum si cunoasterea diferitelor aspecte si probleme pe care procesul de integrare le presupune. Informarea si intelegerea procesului integrarii va usura realizarea acesteia. Prin realizarea de proiecte de finantare se vor atrage fonduri ce vor contribui, de asemenea, la o integrare mai rapida.

In Brasov, ca de altfel in multe alte regiuni ale tarii, unul dintre factorii care conduc la ingreunarea procesului de aderare la Uniunea Europeana este lipsa de informare. Aceasta genereaza marea parte a neintelegerilor sau a interpretarilor eronate a politicilor europene si creeaza tensiune la nivelul populatiei. Exista intr-adevar mai multe site-uri care contin informatii legate de UE si procesul de aderare dar nicaieri reprezentanti si angajati din administratia publica nu vor gasi cu usurinta informatii specifice domeniului lor de activitate. Apare astfel necesitatea unor mijloace moderne de informare la indemana acestora. Este necesar ca toate materialele care contin informatii de interes pentru grupul tinta sa fie usor de gasit si de asemeni sa fie traduse pentru a putea fi intelese si folosite cu usurinta.

Trebuie de asemeni mentionat ca romanii alaturi de efectele pozitive ale integrarii identifica si efecte negative pe care nu stiu cum sa le gestioneze. Reprezentantii administratiei publice in calitate de angajati ai institutiilor publice dar si de lideri de opinie sunt pusi deseori in situatia de a nu putea raspunde la intrebarile puse de cetateni deoarece si nivelul lor de informare este scazut.

Pentru cresterea transparentei actiunilor Uniunii Europene in Romania, a procesului de aderare si pentru a facilita intelegerea acestuia de catre reprezentantii administratiei publice se va realiza o biblioteca virtuala care va contine informatii traduse si adaptate la necesitatile angajatilor din cadrul administratiei publice, se vor desfasura seminarii la care vor participa invitati din cadrul MIE si totodata se vor efectua intalniri cu scopul de a se informa si de a stabili relatii profesionale cu specialisti din cadrul institutiilor Uniunii Europene si reprezentanti ai administratiei publice din cadrul tarilor membre ale Uniunii Europene.

Prin intermediul bibliotecii virtuale informatia europeana, intr-o forma sintetizata, tradusa, usor de utilizat, va fi adusa mai apropape de grupul tinta identificat. De asemenea, informatia este selectata si adaptata necesitatilor grupului tinta specific format din autoritati si angajati ai administratiei publice locale. In acelasi timp, biblioteca virtuala infiintata va contribui la formarea unei retele active si functionale de informare europeana la nivel local si regional.

Prin organizarea de seminarii se realizeaza dezbateri publice privind valorile comune statelor membre ale Uniunii Europene: demnitatea umana, libertatea, democratia, egalitatea, statul de drept, drepturile omului, drepturile minoritatilor, pluralismul, toleranta, justitia, solidaritatea, nediscriminarea, egalitatea intre barbati si femei in relatie directa cu valorile romanesti.

Grupurile tinta ale acestui proiect, respectiv beneficiarii directi sunt angajatii din cadrul administratiei publice din urmatoarele institutii publice:

- Primaria Municipiului Brasov - 724 persoane

- Prefectura Municipiului Brasov - 49 persoane

- Serviciile subordonate Prefecturii Brasov - 49 persoane

- Consiliul Judetean Brasov - 171 persoane

- Serviciile subordonate Consiliului Judetean Brasov - 1.702

- Primariile din celelalte trei municipii ale judetului Brasov: Codlea, Fagaras, Sacele, din cele 5 orase: Predeal, Rasnov, Rupea, Victoria, Zarnesti, Ghimbav si din cele 47 de comune ale judetului - 994 persoane

Astfel, numarul total al beneficiarilor directi este de 3.689 persoane.

Beneficiari indirecti sunt cetatenii din zona Brasov dar si din regiunile invecinate care vor putea fi informati in mod corect si eficient prin intermediul unor functionari si lideri de opinie la randul lor bine informati. In acest fel cetatenii din zona Brasov vor constientiza problematica deosebit de complexa a integrarii europene si vor adopta o atitudine activa, favorabila competitiei si promovarii valorilor comune europene.

Alti beneficiari indirecti sunt oamenii de afaceri si potentialii investitori care vor gasi in functionarii institutiilor publice profesionisti pregatiti sa-i ajute, sa-i informeze corect si sa-i sustina in mod real usurandu-le in acest fel munca si facilitand formarea unor relatii de colaborare cu parteneri europeni sau regionali.

Administratia publica va trebui sa se adapteze rapid la noile conditii impuse de aderarea in Uniunea Europeana. Serviciile publice vor trebui sa se ridice la nivelul unor standarde de calitate cel putin apropiate de standardele serviciilor oferite de institutiile publice din cadrul tarilor membre ale Uniunii Europene. Servicii publice de calitate se pot oferi doar cu functionari bine instruiti, bine informati, capabili sa inteleaga implicatiile integrarii in UE si sa actioneze in sensul diminuarii decalajului dintre Romania si celelalte tari membre si in acest domeniu.

Un alt motiv pentru alegerea acestui grup tinta il reprezinta calitatea foarte importanta de lider de opinie pe care reprezentantii administratiei publice o au. In acesta calitate, acestia trebuie sa fie corespunzator informati iar pe baza cunostintelor solide si actuale despre U.E., valorile U.E., cerintele si implicatiile procesului de integrare a Romaniei in U.E., ei vor putea sa transmita informatii corecte in randul unor segmente diferite de populatie cu care intra in contact.

In continuare ne propunem a detalia activitatile ce se vor realiza cu ajutorul finantarii obtinute prin acest proiect.

Prin acest proiect se urmareste dezvoltarea si aplicarea unor masuri active de informare a administratiei publice atat in perioada de desfasurare a proiectului in cadrul unor seminarii, dar si pe termen lung, in cadrul bibliotecii virtuale.

De mentionat este faptul ca in acest proiect determinarea grupurilor tinta se face atat pe determinarea nevoilor de cunoastere a indivizilor dar si pe directiile de promovare a politicii Guvernului in contextul aderarii la Uniunea Europeana.

Astfel, principalele activitati ale proiectului sunt:

Informarea grupurilor tinta cu privire la aprobarea si modul de desfasurare al proiectului.

Conferinta de presa pentru informarea mass - mediei locale cu privire la obiectivele proiectului.

Amenajarea locatiei unde va functiona biblioteca virtuala.

Achizitionarea de mobilier si tehnica de calcul pentru dotarea spatiului in care va functiona biblioteca legislativa virtuala.

5. Analiza, cercetarea, informarea cu privire la continutul temelor, normele UE in administratia locala.

Realizarea bazei de date.

Achizitionarea software-ului pentru biblioteca virtuala.

Desfasurarea seminariilor.

Functionarea bibliotecii virtuale.

Promovarea proiectului.

Evaluarea rezultatelor implementarii proiectului.

Informarea grupurilor tinta cu privire la aprobarea si modul de desfasurare al proiectului;

Comunicarea si continutul mesajului transmis in cadrul informarii constituie punctele cheie ale acestei activitati la inceputul proiectului. Cu cat grupurile tinta vor constientiza mai profund necesitatea intelegerii si importanta acestui fenomen, cu atat rezultatele proiectului vor fi mai bune.

2. Conferinta de presa pentru informarea mass mediei locale cu privire la obiectivele proiectului

Un atribut al conducerii administratei publice locale este mentinerea unei permanente relatii de comunicare cu cetatenii si informarea acestora in legatura cu activitatile intreprinse. De aceea se considera ca fiind necesara informarea publicului brasovean cu privire la desfasurarea acestui proiect si modul cum acesta ar putea influenta pe termen lung relatia dintre cetateni si functionarii publici.

Amenajarea spatiului unde va functiona biblioteca virtuala

Locatia obtinuta in urma Hotararii Consiliului Local nr.171/28.03.2005 in care va functiona biblioteca virtuala va trebui amenajata astfel incat sa asigure un climat bun desfasurarii activitatii.

Achizitionarea de mobilier, tehnica de calcul si alte echipamente pentru dotarea spatiului in care va functiona biblioteca legislativa virtuala si amenajarea acestuia.

Infiintarea unei biblioteci virtuale are ca scop accesul continuu la informatie al tuturor angajatilor primariei, functionari publici si personal contractual, dar si al personalului din grupurile tinta care nu apartin Primariei Municipiului Brasov.

Informatiile se vor transmite in sistem intranet pentru angajatii care au acces la internet. Pentru personalul a carui activitate nu implica accesarea internetului, informatia se poate obtine de la spatiul amenajat in acest scop in sediul primariei.

Achizitionarea de mobilier si tehnica de calcul se va face la pretul cel mai mic si in conditiile tehnice cele mai bune.

5. Analiza, cercetarea si informarea cu privire la continutul temelor, normele UE in administratia publica

Informatiile ce urmeaza a fi transmise trebuie sa cuprinda date concrete care sa satisfaca nevoile de cunoastere ale fiecarui grup tinta. Aceste informatii se pot obtine doar in urma unei cercetari laborioase, consultand toti factorii autorizati in furnizarea acestor date. Pentru o cercetare mai exacta a informatiilor se au in vedere si contacte directe cu reprezentanti ai unor institutii similare din UE.

Informatiile ce vor fi cuprinse in site vor fi furnizate de catre persoane autorizate si in acest scop vor fi consultate urmatoarele surse de informare: Punctul de informare a Comisiei Europene; Punctul de Informare Europeana din cadrul Ministerului Integrarii Europene; Centre de informare europeana locale; Centrele Euro-Info; Site-uri ale Guvernului si ale Ministerelor; Proiecte similare care au ca rezultate materiale de documentare pe teme europene; Echipele de formatori.

6. Realizarea bazei de date

Baza de date creata va reprezenta suportul de desfasurare a seminariilor si va cuprinde toate informatiile ce se vor obtine accesand site-ul din cadrul bibliotecii virtuale. Aceste informatii vor fi sintetizate si in cadrul unor pliante ce se vor distribui participantilor la seminarii si care se vor afla si in locatia bibliotecii virtuale. In aceste pliante va fi descris si modul de utilizare a site-ului care va contine baza de date.

Baza de date va cuprinde informatii privind: domeniul ajustarii sistemului legislativ, achizitiile publice, principiile Fondurilor Structurale, finantele municipale si regionale, politici de mediu, politici de ocupare a fortei de munca, dezvoltarea urbana - dezvoltarea administratiei.

Toate documentele obtinute in urma cercetarii vor fi selectate, redactate , traduse si multiplicate. Pentru a creea baza de date se va apela si la o firma de consultanta in domeniu

7. Achizitionarea software-ului pentru biblioteca virtuala.

Informatiile din baza de date trebuie organizate pe domenii de interes in cadrul grupului tinta si intr-un sistem care sa permita cautarea facila pentru utilizatori. Avand in vedere ca nu toti functionarii sunt utilizatori de internet, site-ul trebuie sa ofere clar toate posibilitatile de acces la informatie. Acest site poate fi accesat de toti beneficiarii proiectului cu acces la internet si va contine un volum mare de informatie cu privile la Uniunea Europeana, administratia publica in tarile membre UE, fondurile de finantare europeana si procesul aderarii Romaniei la UE, organizate pe domeniile de activitate ale grupurilor tinta. Va contine si link-uri care vor face trimitere la alte ministere.

Achizitionarea de software pentru realizarea acestui site se va face conform OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice, modificata prin legea nr.212/2002 si HG nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 60/2001 si Ordinului nr.1.013/2001 urmand procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii.

8. Desfasurarea seminariilor

Reprezinta activitatea cea mai importanta in cadrul proiectului. Organizarea seminariilor au drept scop transmiterea de informatii bine documentate si pe domenii de activitate catre functionarii publici. In cadrul discutiilor interactive, acestia vor avea posibilitatea sa afle modul in care procesul de aderare la Uniunea Europeana poate influenta domeniul sau de activitate.

Aceste seminarii sunt impartite in:

cursuri extensive:

- 400 de cursanti care vor participa la 10 seminarii fiecare, timp de 5 saptamani

- 160 seminarii x 2 ore seminarul

cursuri intensive:

- 50 cursanti care vor participa la 2 seminari x 6 ore

Distribuirea a 450 mape cu pliante si 900 chestionare

Cursurile vor fi organizate dupa un calendar de activitati ce va fi comunicat participantilor.

Participanti din cadrul Municipiului Brasov vor beneficia de cursuri extensive. Ei vor fi grupati in patru sesiuni de lucru, desfasurate consecutiv. Participantii unei sesiuni vor fi impartiti pe grupe de lucru, formate din 25 cursanti care vor participa la seminarii desfasurate simultan, in sali diferite. Seminariile se vor desfasura de doua ori pe saptamana pentru fiecare grupa de lucru, 2 ore, timp de 5 saptamani si vor fi conduse de un lector/moderator de discutii/profesor care va raspunde intrebarilor concrete adresate de participanti. La incheierea pachetului de seminarii, participantii vor primii o diploma de participare. Tematica seminariilor trebuie sa acopere problemele specifice ale administratiei si sa cuprinda o scurta informare despre modul cum poate fi folosit site-ul bibliotecii virtuale. Participantii din teritoriu vor beneficia de curs intensiv, 6 ore.

9. Functionarea bibliotecii virtuale

In perioada de functionare experimentala a bibliotecii, beneficiarii trebuie indrumati si supravegeati. In functie de observatiile facute se iau masuri de imbunatatire a activitatii.

Se va instrui 80% din personalul din grupurile tinta cu acces la internet si 100% din personalul din grupurile tinta care apeleaza la baza de date din biblioteca virtuala.

Persoanele care vor sa consulte baza de date din cadrul bibliotecii virtuale se pot informa despre modul de folosire din pliantele care se gasesc in locatia respectiva. Pentru persoanele care nu acceseaza in mod frecvent internetul va exista o persoana care va avea atributii in acest sens si care-i va indruma in folosirea site-ului. Baza de date a bibliotecii virtuale poate fi accesata si in sistem intranet pentru functionarii Primariei Brasov, fie de functionarii din grupurile tinta care dispun de internet.

10. Promovarea proiectului

Activitatea are drept scop informarea permanenta a opiniei publice cu privire la desfasurarea acestui proiect.

Proiectul va fi promovat prin mai multe campanii:

- campanie de promovare la initirea proiectului;

- campania de promovare pe durata desfasurarii proiectului prin prezentarea seminariilor si bibliotecii virtuale;

- campanie de promovare la sfarsitul proiectului prin prezentarea rezultatelor proiectului.

Promovarea proiectului se va face prin minimum 4 ziare locale, 2 posturi de televiziune locala, 2 conferinte de presa, 1000 pliante, 500 fly-ere, 500 brosuri.

11. Evaluarea rezultatelor implementarii proiectului

In urma evaluarii rezultatelor se va constata daca proiectul si-a atins obiectivele propuse, si daca administratia publica este mai informata si mai pregatita profesional pentru aderarea la Uniunea Europeana.

Evaluarea rezultatelor se va face pe baza datelor adunate secvential, pe toata perioada de desfasurare a proiectului dar si o evaluare previzionata dupa perioada de implementare a proiectului.

Aderarea la Uniunea Europeana depinde in mare masura de imbunatatirea standardelor administratiei publice si de implementarea reformelor in toate domeniile acesteia. Reforma administratiei publice reprezinta o prioritate a politicii Guvernului Romaniei si implicit unul dintre obiectivele prioritare ale Primariei Municipiului Brasov.

Proiectul propus va dezvolta o capacitate administrativa bine informata asupra problematicii aderarii si capabila sa-si adapteze activitatea la exigentele formulate in documentele procesului de aderare.

In acest sens, pentru utilizarea instrumentului de finantare identificat prin acest program Fondul Europa ,,Program de micro-proiecte ", se au in vedere urmatoarele:

- in dorinta de a implementa acest proiect s-a stabilit o echipa de management al proiectului care va indeplini cerintele impuse de institutiile finantatoare; echipa de management a proiectului asigura unitatea functionala compusa din functionari, personal contractual si specialisti;

- pentru implementarea proiectului, echipa de management a proiectului va justifica utilizarea sumelor si va face solicitarile necesare pentru alimentarea conturilor si asigurarea surselor de cofinantare aprobate de Consiliului Local. Totodata va urmari realizarea activitatilor in conformitate cu graficele detaliate si va intocmi rapoarte tehnice si financiare pe care le va prezenta Consiliului Local si insitutiei finantatoare. Va determina si impactul pe care proiectul l-a avut asupra grupurilor tinta si va asigura continuitatea proiectului si dupa incheierea finantarii.

- Primaria Municipiului Brasov va asigura implementarea proiectului si prin aparatul propriu in care functioneaza servicii specializate de: investitii, achizitii publice, contabilitate, buget, serviciul informatic, etc;

Intr-o prima etapa s-a analizat necesitatea si oportunitatea accesarii fondurilor, s-au identificat si contactat partenerii care pot participa la implementarea proiectului si au fost determinate grupurile tinta din cadrul Primariei Municipiului Brasov, dupa care s-a procedat la promovarea proiectului in randul grupurilor tinta.

Consiliul Local Brasov, in derularea proiectului a avut ca principale atributii aprobarea si asigurarea cofinantarii investitiei si locatiei bibliotecii virtuale, aportul de experiente similare in desfasurarea proiectelor finantate din fonduri externe. Atributiile primarului Municipiului Brasov au constat in solicitarea fondurilor nerambursabile, justificarea necesitatii proiectului, preocuparea fata de imaginea orasului in acest proiect, sprijinul acordat in cercetarea sociologica pentru identificarea grupurilor tinta, precum si in analiza, cercetarea, informarea in vederea realizarii bazei de date, implicarea in desfasurarea seminariilor, asigurarea organizarii conferintelor de presa, licitatii prin serviciile din cadrul Primariei si in amenajarea locatiei bibliotecii virtuale.

In realizarea proiectului, au fost angrenate persoane de specialitate: profesori, sociologi, coordonatori pe domenii specifice. Pentru implementarea proiectului se va utiliza metoda planificarii activitatilor pe baza de grafic si controlul acestora. Echipa de conducere elaboreaza planul realizarii si implementarii proiectului, stabilind fazele de desfasurare, impreuna cu responsabilitatile fiecaruia. Stadiul realizarii proiectului este analizat saptamanal, stabilindu-se masuri de incadrare si respectare a termenelor fixate. Echipa de conducere beneficiaza de consultanta juridica si financiara pe toata perioada de desfasurare a proiectului.

Durata proiectului a fost de 12 luni si planificarea acestuia este prezentata in anexa nr. 1.

Impactul preconizat asupra grupurilor tinta a fost stabilit atat asupra beneficiarilor directi cat si asupra celor indirecti. Astfel, beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi angajatii din administratia publica a judetului Brasov: administratia locala, Consiliul Judetean si Prefectura Brasov si toate serviciile subordonate acestor institutii, din mediul urban si rural - in aceeasi masura.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt celelalte categorii socio-profesionale in randul carora va fi propagata informatia acumulata de catre administratia publica a judetului, cat si publicul larg de la nivelul judetului Brasov, dar si a altor zone ale tarii.

Proiectul va avea impact asupra grupului-tinta atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. Avand in vedere specificul proiectelor din cadrul Programului Fondul Europa, de informare pe teme europene a publicului larg sau a unor grupuri-tinta specifice, rezultatele sunt, in cea mai mare parte, abstracte, la nivel comportamental si nu unele cuantificabile prin studii sociologice pe parcursul si la finalul proiectului.

Ca urmare, rezultatele calitative ale acestui proiect au constat intr-un grad ridicat de informare si intelegere in randul celor 3.689 de functionari publici ai judetului Brasov cu privire la UE: trasaturile si impactul procesului de aderare al Romaniei, trasaturile si valorile Uniunii Europene, acquis-ul comunitar, avantajele si implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, influentele aderarii asupra administratiei publice, cat si despre modaliatile concrete de accesare a fondurilor europene in perioada de pre-aderare.

Un alt rezultat a constat in accesul facil al grupului-tinta la informatie pe teme europene, de interes pentru administratia publica, si generale, pe o perioada de minim 5 ani, prin intermediul bibliotecii virtuale si a site-ului infiintat in cadrul acestui proiect, site care contine, in plus, link-uri spre alte site-uri pe teme europene.

Site-ul este accesat de persoane din mediul urban si rural. Numerosi angajati in administratia publica, indeosebi din mediul rural, nu beneficiaza de servicii internet la locul de munca, informarea pe teme europene realizandu-se doar din resurse financiare personale, ceea ce reprezinta un obstacol in informare. Infiintarea acestui site rezolva, astfel, o problema importanta - accesul la informatie a grupului-tinta.

Alte efecte ale implementarii acestui proiect au constat in: cresterea transparentei actiunilor Uniunii Europene in Romania, eficientizarea activitatii de cautare a informatiei pe teme europene ceea ce va conduce la cresterea timpului disponibil pentru procesarea si aprofundarea informatiei pe aceste teme, eficientizarea activitatii angajatilor din administratia publica a judetului prin diminuarea timpului fizic alocat cautarii de informatie pe teme de aquis comunitar, programe europene etc.

Subiectii trebuie sa aiba un rol activ in informarea pe teme europene pe termen lung, si nu doar in cadrul acestui proiect. De aceea un rezultat preconizat al acestui proiect este acela ca angajatii din administratia publica a judetului Brasov devin constienti de importanta si beneficiile informarii pe teme europene, in vederea adaptarii persoanle si, in general, a administratiei publice romanesti la standardele impuse integrarii Romaniei in UE.

Prin acest proiect creste aportul direct pe care administratia publica a judetului Brasov il aduce la integrarea mai rapida a Romaniei in UE. Astfel, administratia publica devine capabila sa se adapteze real si eficient cerintelor integrarii Romaniei in UE, si in special, pentru implementarea cu succes a acquis-ului comunitar in domeniul administratiei publice, imediat dupa integrarea Romaniei in UE.

Informarea si formarea pe teme europene a administratiei publice din judetul Brasov se va reflecta pozitiv in cresterea capacitatii acesteia de a atrage fonduri europene de preaderare. Implementarea proiectelor de preaderare creste capacitatea tehnica si manageriala a publicului-tinta de a gestiona cu succes sume insemnate din fondurile alocate dezvoltarii socio-economice a Romaniei dupa momentul aderarii la UE.

Grupul-tinta vizat de acest proiect - administratia publica - este unul cheie, de maxima importanta pentru gestionarea fondurilor europene de preaderare, cat si pentru gestionarea fondurilor de dezvoltare regionala ce vor fi disponibile Romaniei dupa momentul aderarii.

Prin implementarea acestui proiect creste capacitatea tehnica si de management in domeniul proiectelor cofinantate de UE, a unei echipe ce are responsabilitati importante in domeniu pentru viitor, responsabilitati pe care le constientizeaza si pe care si le asuma. Un alt efect al derularii acestui proiect se refera la faptul ca populatia judetului Brasov si nu numai, va deveni mai informata cu privire la transformarile pe care le implica procesul de aderare si aderarea Romaniei la UE, a costurilor si beneficiilor pe care le implica acest proces, fiind astfel sprijiniti sa se adapteze activ si sa accepte aceste transformari.

Avind in vedere importanta publicului-tinta pentru procesul de integrare a Romaniei in UE si pentru continuarea procesului de adaptare la standardele UE si dupa momentul integrarii, acest proiect poate fi multiplicat si in alte judete ale tarii, avand deja suportul teoretic si experienta manageriala a unei echipe.

B. Cel de al doilea proiect avut in vedere de Primaria Brasov a avut ca obiectiv "redeschiderea pasajului la nivel pe CF200 la km 3+815 si sistematizarea circulatiei in zona. In anexa nr. 2 este prezentata zona lucrarilor proiectate.

Valoarea totala a investitiei, conform Devizului General atasat in anexa nr. 3, in preturi, la 20.01.2006, a fost de 3.768.939 RON si a fost finantata din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie in conformitate cu listele de investitii aprobate potrivit legii.

Scopul acestei investitii a fost acela de a permite circulatia convoaielor din clasa E de incarcare, respectiv a vehiculelor A30+V80 prin intersectia proiectata si amenajarea pasajului. Durata de realizare a investitiei a fost de 6 luni.

costuri totale anuale:

amortismente: 2,0% * 3.768.939 = 75.379 RON/an

durata de recuperare a investitiei:

din amortismente: 50 ani

Lucrarile pentru care s-a intocmit acest proiect de investitii sunt amplasate in intravilanul municipiului Brasov, in partea nordica a acestuia, la intersectia Str. Lunga cu Calea Fagarasului si cu str. Stadionului. Pasajul era accesibil doar pietonilor si era amplasat pe str. Lunga, el facand legatura intre cele doua tronsoane ale strazii Lungi, de o parte si de alta a liniei CF 200, Brasov - Podu Olt.

Necesitatea sistematizarii circulatiei in zona intersectiei str. Lunga cu Calea Fagaras si str. Sportului a fost impusa de pozitia acestei intersectii in relatie cu drumurile de interes national si local convergente in municipiul Brasov cat si cu calea ferata Brasov - Podu Olt. Trei dintre aceste drumuri sau prelungirea acestora au traseul prin intersectia ce face obiectul acestui proiect de investitii. Aceste drumuri sunt DN1: Bucuresti - Brasov - Sibiu - Oradea, DN 73: Pitesti - Brasov si DN 13: Brasov - Tg. Mures.

Redeschiderea pasajului a avut o importanta deosebita pentru circulatia auto si pentru perspectiva de dezvoltare a cartierului Bartolomeu Nord. Acest fapt a fost dovedit si de redeschiderea in 2005 a pasajului la nivel de la km 3+602 (intre str. de Mijloc si str. Borzesti) si a sistematizarii din zona care a condus la fluidizarea circulatiei auto peste pasaj si in toata zona adiacenta.

Din recensamintele auto efectuate de-a lungul anilor pe strazile ocupate de drumurile de mai sus s-a constatat ca traficul de tranzit de pe acestea este de cca. 38% din traficul total inregistrat la intrarile in municipiu. Un procent de aproximativ 60% a acestui trafic se desfasoara prin aceasta intersectie, respectiv pe DN 1 si DN 73. Se evidentiaza faptul ca intersectia este circulata intens de trafic greu si foarte greu cat si de unul foarte intens al mijloacelor de transport persoane, in comun sau private. Prin aceasta intersectie se face accesul intr-o zona cu un mare numar de societati comerciale de interes general (magazine cu desfacere marfuri en gross si en detail, depozite de materiale de constructii si instalatii, mobila si furnituri de mobila, etc.) inclusiv societati industriale reprezentative (Romradiatoare, societatea de materiale refractare Rasaritul, Fabrica de var, etc.) cat si in zona de locuinte amplasata intre str. Caramidariei si str. Carierei, inclusiv la Stadionul Municipal.

In perspectiva redeschiderii pasajului la nivel de la km 3+815 pe C.F, o parte a traficului evidentiat mai sus va fi atras spre cartierul Bartolomeu Nord.

Pornind de la cele prezentate mai sus, s-a urmarit prin acest proiect de investitii o sistematizare a circulatiei in intersectie pentru fluidizarea acesteia si asigurarea legaturilor auto in toate directiile. Un rol important in amenajarea intersectiei il are redeschiderea pentru circulatia auto a pasajului la nivel existent.

Intensitatea traficului presupune o amenajarea a intersectiei cu un sens giratoriu cu patru ramuri: str. Lunga spre centru, Calea Fagaras, str. Stadionului si str. Lunga spre DN 13, prin redeschiderea pasajului la nivel existent pe CF 200 la km 3+815. Proiectarea lucrarilor din intersectie se va face pentru o viteza de 50km/h si acestea vor fi corelate cu amenajarea executata prin redeschiderea pasajului la nivel din capatul str. De Mijloc, atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere functional (numar de benzi si sensuri de circulatie, dirijare si semnalizare a circulatiei auto si feroviara, etc.).

Realizarea sensului giratoriu permite dezafectarea semaforizarii existente si reproiectarea unor lucrari de semnalizare a circulatiei auto pentru accesul prin pasaj la nivel, corelat cu semnalizarea feroviara.

Latimea benzilor de circulatie proiectate va fi de aproximativ 3.50 m exceptand cele de langa bordurile existente care au latimi mai mari. O exceptie va fi latimea benzilor din jurul sensului giratoriu, benzi care vor fi amenajate cu latimea minima de 00 m si latimea benzii pentru viraj la dreapta din str. Stadionului spre pasajul C.F, unde latimea benzii va fi de maxim de 7.00 m. De asemenea, banda de virare la dreapta la iesire de pe pasaj spre Fagaras se va amenaja la o latime de 5.65 m.

In exteriorul partii carosabile se vor amenaja trotuare pentru circulatia pietonilor iar latimea acestora va varia in functie de configuratia terenului. La limita dinspre calea ferata a trotuarelor se va monta parapet metalic pietonal pe toata lungimea lucrarilor proiectate.

Redeschiderea pasajului C.F la nivel pentru circulatia auto si pietonala se va face prin proiectarea unui pasaj nou, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- pe pasaj se vor amenaja trei benzi de circulatie cu latime totala de 11.75 m cat si un spatiu suplimentar pentru circulatia pietonala; din aceste motive, pasajul va avea o latime de 18.00 m in lungul liniilor C.F.

- amenajarea pasajului se va face cu dale de pasaj moderne, capabile sa sustina o circulatie intensa cu solicitari mari, specifice traficului foarte greu.

Realizarea investitiei nu creeaza locuri de munca decat la executie. Pentru intretinerea obiectivelor realizate se vor angaja de catre beneficiar, adica de catre Primaria Brasov, firme specializate in domeniul constructiilor in transporturi. Pasajul nou va fi exploatat si intretinut de serviciile specializate ale caii ferate.

Pornind de la urmatorul tabel si cunoscand rata inflatiei in anul 2006 de 4,87% iar costul capitalului de 15% vom analiza care din cele doua proiecte prezentate mai sus este fezabil.

INDICATORI

INVESTITII

Capitalul investit ki(t)

Beneficii anticipate din proiectul i in anul t, bi(t)

Cheltuielile aferente proiectului i in anul t, ci(t)

VAN = , unde

CF - cash-flow-urile determinate de investitie

VR - valoarea reziduala a proiectului

I0 - costul investitiei

R - rata de actualizare

R = = 0,5847

Se va determina Van-ul pentru fiecare proiect si va fi ales proiectul care va asigura VAN maxim posibil. Proiectele sunt independente, ceea ce inseamna ca realizarea unuia nu depinde de realizarea celuilalt.

VAN(1) = -166932 + (500796 - 3339) * 0,5847 = 123931 lei

VAN(2) = -3768939 + (5668560 - 75379) * 0,5847 = -498606 lei

Pe baza rezultatelor obtinute se va alege primul proiect care, desi necesita o investitie mult mai mica fata de al doilea proiect, asigura un VAN maxim posibil.

O alta modalitate de analiza a cheltuielilor si de luare a deciziei cu privire la utilizarea pe termen scurt, mediu si lung a resurselor o reprezinta metodele moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari. Acestea se bazeaza, in principal, pe analiza cost-avantaje sau cost-eficacitate si presupune existenta a doua sau mai multe solutii de realizare a unui obiectiv, cu costuri diferite. Altfel spus, analiza cost-avantaje reprezinta un mod de a alege acel proiect care maximizeaza rezultatele ce se pot obtine cu un anumit nivel al costurilor.

Bi = , unde

Bi = valoarea prezenta a beneficiului net ce rezulta din proiectul i

bi(t) = beneficiile anticipate obtinute din proiectul i in anul t

ci(t) = costurile proiectului i in anul t

= factorul de actualizare la rata dobanzii r

n = durata de viata a proiectului

Ki = capitalul initial investit in proiectul i

B1 =

B2 =

Se poate observa ca valoarea prezenta a beneficiului net ce se obtine din al doilea proiect este una negativa ceea ce inseamna ca, din nou, se va alege primul proiect.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2153
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved