Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Competente si responsabilitati in procesul bugetar

finante+ Font mai mare | - Font mai micCompetente si responsabilitati in procesul bugetar

Procesul bugetar reprezinta o succesiune de etape ce constau in elaborarea, aprobarea, executarea, inceierea, controlul si raportarea rezultatelor executiei bugetului. Procesul bugetar al fiecarui an se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia.In derularea procesului bugetar, responsabilitatile revin Parlamentului Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, autoritatilor administratiei publice locale, precum si ordonatorilor de credite

Autoritatile publice - competente si responsabilitati

PARLAMENTUL = Organ legislativ compus din doua camere si constituit din reprezentanti ai diferitelor partide politice alesi prin votul cetatenilor.

Adopta :

legile bugetare anuale elaborate de Guvern in contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta; In cazul in care, legile bugetare anuale, depuse in termen legal, nu au fost adoptate de catre Parlament pana, cel tarziu, la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se refera proiectul de buget. Guvernul solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta in cadrul dezbaterilor nu se aproba amendamente la legile bugetare anuale care determina majorarea nivelului deficitului bugetar

legile rectificative;

legile contului general anual de executie.

GUVERNUL = autoritate publica a puterii executive, care functioneaza in baza votului de incredere acordat de Parlament si care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exrcita conducerea generala a administratiei publice

stabileste politica fiscal-bugetara luand in considerareperspectivele economice si prioritatile politice cuprinse in programul de guvernare acceptat de Parlament;

elaboreaza raportul privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar si proiectia acesteia in urmatorii trei ani;

elaboreaza proiectele bugetare anuale si le transmite spre adoptare Parlamentului, in cadrul termenului limita prevazut de Legea finantelor publice;

exercita conducerea generala a activitatii executive in domeniul finantelor publice examinand, periodic, executia bugetara si stabilind masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar;

supune proiectele legilor de rectificare si ale contului general anual de executie spre adoptare Parlamentului;

dispune utilizarea fondului de rezerva bugetara si a fondului de interventie la dispozitia sa, pe baza de hotarari.

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE = Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul general al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, si primarii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al muncipiului Bucuresti, ca autoritati executive.

formuleaza propuneri de transferuri consolidabile si de sume defalcate pe care le comunica Ministerul Finantelor Publice.

Autoritati publice - competente si responsabilitati

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE = Organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul finantelor publice. Este un minister cu rol de sinteza, institutie publica cu personalitatejuridica.

coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, respectiv: pregatirea proiectelor legilor bugetare, ale legilor de rectificare, precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie;

dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;

emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor si forma de prezentare a acestora;

emite norme metodologice, precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea;

solicita rapoarte si informatii oricaror institutii care gestioneaza fonduri publice;

aproba clasificatiile bugetare, precum si modificarile acestora;

analizeaza propunerile de buget in etapele de elaborare a bugetelor;

furnizeaza Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentarii proiectelor legilor bugetare anuale;

asigura monitorizarea executiei bugetare, iar in cazul in care se constata abateri ale veniturilor si cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului masuri pentru reglementarea situatiei;

avizeaza, in faza de proiect, acordurile, memorandmurile, protocoalele sau alte asemenea intelegeri ibcheiate cu parteneri externi, precum si proiectele de acte normative, care contin implicatii financiare;

stabileste continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite;

blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor de credite;

dispune masuri necesare pentru administrarea si urmarirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinantarii in bani, rezultate de contributia financiara externa acordata Guvernului Romaniei;

colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor in domeniul monetar si valutar;

prezinta semestrial Guvernului si comisiilor pentru buget, finante si banci ale Parlamentului, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, informari asupra modului de realizare a balantei de plati externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe;

participa,in numele statului,in tara si in strainatate, dupa caz, la trative, externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si combatere a evaziunii fiscale si,impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, in probleme financiare, valutare si de plati;

indeplineste si alte atributii prevazute de dispozitiile legale

Autoritatile publice - competente si responsabilitati

ORDONATORII DE CREDITE

Ø      Ministrii contudatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome sunt ordonatorii principali de credite;

Ø      Conducatorii institutiilor publice ce personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite.

Rolul ordonatorilor de credite :

ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite Ordonatorii principali repartizeaza creditele bugetare dupa retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente,cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor care decurd din obligatii international, care sunt repartizate integral. Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10% se face semestrul al doilea, dupa examinarea de catre Guvern a executiei bugetare pe primul semestru

ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, in raport cu sarcinile acestora;

ordonatorii tertiari de credite utilizeazacreditele bugetare care le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale

Responsabilitatile ordonatorilor de credite:

ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si respectarea dispozitiilor legale;

ordonatorii de credite raspunde de:

angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate;

realizarea veniturilor;

angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;

organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executie bugetare;

organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;

organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2309
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved