Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Continutul finantelor - Evaluarea

finante

+ Font mai mare | - Font mai micContinutul finantelor

Termenul de finante isi are originea in limba Latina. In sec.Xlll se folosea notiunea de financia adica plata in bani.In Romania notiunea de fisc cu sensul de organ financiar ce incaseaza impozite, taxe, amenzi, este folosita din sec.XlX-lea. Cu timpul cuvantul finante a capatat un sens foarte larg, incluzand creditul, operatiile de bursa si bancare, bugetul statului ceea ce inseamna relatiile si resursele banesti.

Finantele au aparut odata cu aparitia statului adica la incidenta comunei primitive cu oranduirea sclavistica, deoarece in comuna primitive nu a existat stat nu a existat nici finante, insa odata cu diviziunea muncii, a cresterii productiei si a dezvoltarii schimbului societetea s-a impartit in clase sociale.

Fiind necesara aparitia unor institutii care sa protejeze populatia private si interesele clasei dominante, astfel a aparut statul.

Aparitia finantelor si dezvoltarea lor ulterioara a avut la baza doua conditii esentiale:

a)dezvoltarea relatiilor banesti (resursele statului se formeaza si sunt utilizate in forma baneasca)

b)aparitia statului, simplificarea functiilor si a sarcinilor pe care si le asuma.

In oranduiala sclavagista datorita caracterului natural inchis al economiei au avut o sfera restransa de manifestare, deoarece:

-unele functii publice erau enorificate (fara bani)

-construirea templelor, a corabiilor, organizarea spectacolelor erau asigurate fie pe seama prestatiilor de munca si a dotoriilor in natura , la care erau obligate supusii statului, fie pe seama trubutirilor, a bunurilor jefuite sau a trofeelor de razboi.

Evaluarea

Evaluarea este procedeul metodei contabilitatii care asigura exprimarea valorica a elementelor patrimaniale ale unde entitati economice.

Evaluarea este procesul prin care datele inregistrate in contabilitate sunt inregustrate intrun singur etalon, avand posibilitatea centralizarii acestora cu ajutorul balantelor de verificare si generalizarii cu ajutorul bilantului.

Evaluarea ca procedeu al contabilitatii reprezinta marurarea si cuantificarea in etalon monetary a elementelor patrimoniale si a modificarilor suferite de aceste elemente.

Evaluarea asigura legatuta intregului flux de culegere, prelucreare si informare contabila, trecerea de la informatii individuale exprimate in etalon natural la informatii de sinteza exprimate in etalon monetary.

Intre evaluare si toate celelalte procedee ale metodei contabilitatii (documantatia, calculatia, inventarierea, bilantul) exista o staransa interdependenta si conditionare in a caror aplicare ste necesata exprimarea valorica a operatiilor economice si financiare.

Prezenta evaluarii se manifesta si in :

-aplicarea proceselor de calculatie a costurilor

-aplicarea procedeelor de verificare si control prin intermediul inventarierii

-generalizarea informatiilor contabile in bilant si verificarea echilibrului dintre active si pasiv

-toti indicatorii economici si financiari si toate informatiile sunt distribuite de contabiltate la toate nivelurile si la toate ciclurile de prelucrare contabila si se prezinta in expresie baneasca

Principiile evaluarii

Principiile evaluarii sunt:

1.Principiul stabilirii obiectului evaluarii

2.Principiul stabilirii unitatii monetare

3.Principiul valorii reale

4.Principiul permanentei metodelor

5.Principuil alegerii firmei de evaluare

6.Principiul costului istoric

7.Principiul prudentei

1. Principuil stabilirii obiectului evaluarii

Conform caruia evaluarea diferitelor categorii de bunuri se cace in mod diferit.

Prin obiectul evaluarii intelegem totalitatea elementelor supuse evaluarii, motiv pentru care el trebuie delimitat in timp si spatiu astfel:

a)    imobilizarile corporale trebuie sa fie evaluate dupa metoda analitica

Metoda analitica consta in evaluarea individuala a fiecarui obiect, deoarece acestea au trasaturi proprii care difera de la o imobilizare corporala la alta

b)    activele circulante materiale trebuia evaluate dupa metoda sintetica prin gruparea celor cu caracteristici commune si estimarea lor o singura data.

Metoda sintetica consta in evaluarea globala a bunurilor materiale prin grupare si cuantificarea o singura data deoarece acestea au trasaturi commune.

c)    pentru bunurile materiale destinate vanzarii evaluarea se realizeaza prin intermediul preturilor

d)    pentru bunurile materiale destinate consumului inern evaluarea se realezeaza prin intermediul costului de productie

2. Principiul stabilirii unitatii monetare

Presupune ramanerea stabile in timp a unitatii monetare ceea ce este greu de realizat in realitatea lumii economico-financiare.

3. Principiul valorii reale

Potrivit caruia elementele patrimoniale sunt evaluate la valoarea reala .Numai astfel se pot evidential in toate statiile inutiale intermediare si finale al exercitiului diferitele aspecte privind mentinerea transmiterea si crearea valorii asigurandu-se astfel conservarea elementelor patrimoniului.

Valoarea reala a elementelor patrimoniale este data de valoarea de utilitate a acestora in momentul respective care se determina in functie de starea fizica a bunurilor respective.

-pretul de piata al bunurilor asemanatoare celui aflat in cauza.

-amplasarea

-utilitatea bunurilor.

Valoarea de utilitate reprezinta pretul pe care se presupune ca il accepta un cumaparator in functie de utilitatea bunului. In cazul creantelor si datoriilor, valoarea de utulitate se determina in functie de valoarea lor probabila care se va incasa.

4. Principiul prudentei metodelor

Conform caruia se pastreaza continuitatea utilizarii aceleiasi metode de evaluare si inregistrare adica in aplicarea metodelor si regulamentele folosite in cursul acestui exercitiu financiar cat si de la un exercitiu financiar la altul pentru asigurarea compatibilitatii datelor.

5. Principiul alegerii formei de evaluare

Acsesta corespunde scopului urmarit astfel:

a)    daca se urmareste stabil marimii reale a parti se vor folosii in evaluarea preturile effective sau costurile de productie effective

b)    daca se urmareste abaterea pretului efectiv fata de cele standard se impune evaluarea pa baza unor preturi constanta

c)    pentru evaluarea peridica se foloseste valoarea actuala a pretului zilei.

Metode de evaluare care se folosesc in present la nivel international si national sunt:

1.evaluarea uinatii patrimoniale per ansamblu

2.evaluarea elementelor patrimaniale ale unei entitati care poate fi in raport cu momentele efectuarii:

a) evaluarea la intrare

b) evaluarea la iesire

c) evaluarea la interval

d) evaluarea la bilant

Evaluarea la intrare

La intrarea in patrimaniu bunirile se evalueaza si se inrezistreaza la

valoarea lor de intrare, adica la valoarea contabila, fiind determinate

functiie de modul de procurare sau de dobandire astfel:

Bunurile obtinute in regie proprie reprezinta bunurile care sund produse de catre unitate fiind evaluate la costul de productie.

Bunurile cumparate se evalueaza la cost de achizitie sau la valoarea de achizitie.

Costul de achizitie e format din:

-pretul de cumparare negociat

-cheltuieli de transport

-depozitare

-manipulare

-aprovizionare

-alte cheltuieli, accesorii care sunt formate din:

a) taxe nedeductibile (vamale)

b) cheltuieli effectuate in vederea punerii in functiune a mijloacelor fixe, cheltuieli de utilitate sau cheltuieli pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv

3. Bunurile obtinute cu titlu gratuit de forma sponsorizarilor sau a donatiilor care sunt evaluate la valoarea de utilitate.

4. Bunuri aduse ca aport in natura la capitalul social al unitatii care se evalueaza la valoarea de aport.

Valoarea de aport se determina prin expertiza tehnica ce este efectuata de experti sau persoane autorizate care intocmesc un raport de evaluare in care se arata cum si prin ce metode se stabileste si se calculeaza valoarea de aport. Valoarea de aport se determina in functie de:

-pretul petii

-starea fizica

-amplasamentul

-utilizarea

5. Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala adica la valoarea eare este inscrisa in documente. Creantele reprezinta valorile de incasat. Datoriile reprezinta valorile de platit.

Costul de productie este format din:

-costul de achizitie al materiilor prime

-costul de achizitie al materiilor directe

-cheltuielile directe de prelucrare(salariile)

-cota parte din cheltuielile indirecte de productie care sunt repatizate in mod proportional asupra produsului obtinut.

Evaluarea la iesire

Evaluarea la iesire se realizeaza in doua moduri:

-vanzare

-cumparare

Metodele de evaluare sunt:

1. Metoda identificarii specifice este folosita in momentul in care pentru fiecare element patrimonial care iese din gestiune se identifica costul istoric al sau.2. Metoda costului mediu ponderat conform acestei metode costul determinat pe baza existentului initial si al intrarilor in cursul perioadei analizare.

3. Medoda primului intrat primului iesit (FIFO)

4. Metoda ultimului intrat primului iesit (LIFO)

Evaluarea la inventar

Evaluarea la inventar presupune determinarea valorii de inventar in functie de utilitatea elementului patrimonial starea acestuia si pretul pietei.

Prin inventariere se stabileste valoarea de inventar care se compara cu valoarea contabila (costul istoric sau valoarea de intrare a elementului patrimonial respectiv).

Din comparative pot rezulta diferente astfel:

1.pentru elementele de active:

a)diferente constatate in plus nu se iau in considerare elementele de active sa considera la valoarea lor de intrare

b)diferentele in minus dintre valorea de invemtar si valoarea de intrare reprezinta o depreciere care poate fi:

-reversibila pentru care se constituie provizioane elementele de active mentinandu-se inregistrate la valoarea de intrae. Se constituie provizioane deoarece aceste deprecieri nu sunt definitive si sunt specifice stocurilor de active circulante materiale. Aceste stocuri sunt supuse unor anumite fenomene cum ar fi inflatia sau oscilatia preturilor perimarea in timp.

-ireversibila sub forma amortizarii elementele de active mentinandu-se inregistrate la valoarea de inregistrare. Amortizarea reprezinta axpresia valorica a uzurii fizice sau morale a imobilizarilor determinate de anumite cauze: gradul de folosire functionare permitare in timp. Acesta este specifica imobilizarilor corporale.

2.pentru elemente de pasiv:

a)diferentele constatate in plus se iau in considerare prin construirea unui provision iar elementele respective se inregistreaza la valoarea de intrare.

b)diferentele constatate in minus nu se iau in considerare si nu se inregistreaza.

Evaluarea la bilant

Elementele patrimaniale se calculeaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimaniu respectiv valoarea contabila pusa de accord cu rezulattele inventarieriiastfel:

1.pentru elementele de active:

-diferentele constatate in plus dintre valoarea de inventer si valoarea de intrare nu se inregistreaza.

-diferentele in minus dintre valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza pe seama amirtizarii sau pe seama unui provision pentru depreciere

-valoarea nete a unui element de active se calculeaza prin deducerea amortizarii sau a provizionului pentru deprecierea valorii de intrare a elementului respectiv

2.pentru elementele de pasiv

-sub forma datoriilor unitatii patrimaniale diferentele in minus dintre valoarea de inventer si valoarea de intrare nu se inregistreaza

-diferentele in plus dinre valoarea de inventer si valoarea de intrare se inregistreaza pe seama provizioanelor aceste lelemente pastrandu-si valoarea de intrare.

Clasificarea calculatiilor

Momentul elaborarii calculatiei

a)antecalculatiile sunt acelea care se inregistreaza inainte de derularea proceselor sau fenomenelor economice care se refera avnd drep scop previzionarea unor indicatorii de baza carora se iau deciziile privind desfasurarea proceselor sau fenomenelor respective. Aceste calculatii se realizeaza pe baza de marimi prestabilite predefinite si sunt de diverse forme in raport cu obiectul la care se refera cum ar fi: antecalculatiile de aviz, de proiect standard sau normative. La randul lor acestea pot fi de produs de locuri de cheltuieli pe ansamblul unitatii patrimoniale.

b)post calculatiile:sunt acelea care se elaboreaza dupa derularea proceselor si fenomenelor economice care se refera avand drept scop previzionarea unor indicatori cu privire la acestea pentru a controla studiul si modul in acre s-au realizat previziunile din antecalculatii. Ca urmare acestea se bazeaza pe mariri effective cu privire la desfasurarea proceselor sau fenomenelor la care se refera se mai numesc si calculatii efective. Au un rol important in determinarea abaterilor care stau la baza deciziilor mai ales pe termen scurt.

c)efective in functie de metodele utilizate si scopul urmarit

Calculatiile contabile sunt acelea care se elaboreaza pe baza informatiilor si datelor din contabilitate si se exprima in marimi absolute.

Calculatiile statistice sunt acelea care se elaboreaza pe baza informatiilor si datelor din evidenta statistica si se exprima atat in marimi absolute cat si relative. Au o metodologie de calcul proprie statisticii.

Calculatiile de control si de analiza sunt acelea care se elaboreaza pe paza informatiilor si datelor furnizate de promele doua exprimandu-se atat in marimi absolute cat si relative.

Amortizarea

Amortizarea reprezinta recuperarea treptata a valorii mijlocului fix. Pentru un expert contabil amirtizarea nu este un instrument de evaluare. Amortizarea poate fi:

-liniara

-degresiva

-accelerata

Amortizarea reprezinta expresia valorica a uzurii fizice sau morale a imobilizarilor determinate de anumite cauze:

-gradul de folosire

-gradul de functionare

-gradul de permitate in timp

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1110
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved