Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT-FINANTE BANCII - ASIGURAREA CREDITELOR - CREDITUL IPOTECAR

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT-FINANTE BANCII
LUCRARE DE LICENTA

ASIGURAREA CREDITELOR

CREDITUL IPOTECAR

Introducere

In aceasta lucrare mi-am propus sa fac o prezentare a conceptuluide asigurare, a elementelor componente ale acesteia. Pentru o prezentare mai amanuntita am luat ca reper societatea BCR Asigurari, cu referire in special la Sucursala Tulcea din cadrul portofoliului careia am ales sa fac referire la asigurarea creditului ipotecar.

Am ales aceasta tema Asigurarea creditelor, cu referire in special la asigurarea creditului ipotecar pentru ca eu consider ca este o foarte importanta parte a asigurarilor si pentru ca in ultima decada de timp o mare parte a populatiei, in special tinerii au recurs la aceasta modalitate creditare pentru a putea sa cumpere o locuinta.

La partea de asigurare a acestui tip de credit mi s-a parut cel mai complet tip de asigurare, pentru ca pe langa asigurarea de viata a beneficiarului se mai incheie si o asigurare complexa a locuintei care va fi ipotecata pe toata durata contractului de creditare si, pe langa toate acestea pot aparea situatii mai mut sau mai putin complicate cum ar fi riscul de neplata a creditului, riscul de deces a beneficiarului creditului cu situatiile aferente.

Partea I

Capitolul 1

CONCEPTUL DE ASIGURARE

1.1.Asigurarea sub aspect juridic

Abordarea juridica este frecventa pentu ca asigurarea, pentru a putea fi operanta trebiie sa capete forma juridica. O asemenea forma i-o confera contractul, care constituie ”legea partilor”, precum si legea propriu-zisa,care emana de la puterea legislativa. Contractul de asigurare si legea cu privire la activitatea de asigurare se completeaza reciproc. Contractul de asigurare prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

• este un contract consensual, adica se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor;

• este un contract sinalagmatic, adica partile contractante isi suma obligatii reciproce si interdependente;

•este un contract aleatoriu, adica la incheierea acestuia partile nu cunosc axistenta sau intinderea exacta a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract;

• este un contract cu titlu oneros, adica fiecare parte urmareste sa obtina un folos, o contraprestatie in scimbul obligatiei ce-si asuma;

• este un contract succesiv, adica se esaloneaza in timp;

• este un contract de adeziune, adica desi este redactat si imprimat de asigurator, la el a aderat asiguratul;

•este un contract de buna credinta, adica presupune ca executarea acestuia sa se faca cu buna credinta de catre parti.

Asigurarea contractuala constituie o modalitate de dobandire a securitatii individuale de catre asigurati. Asigurarea obligatorie ofera protectie de asigurare anumitor categorii de persoane fizice si juridice din considerente de ordin social si economic national.

1.2. Asigurarea sub aspect economic

Existenta asigurarii este legata de necesitatea constituirii unui fond de resurse banesti destinat imdemnizarii pagubelor provocate de anumite (fenomene evenimente).

Fondul de asigurare la care se face referire imbraca forma baneasca. Fondul de asigurare se formeaza in mod descentralizat pe seama sumelor de bani(prime de asigurare sau cotizatii), care le achita persoanele fizice si juridice interesate in inlaturarea pagubelor pe care ar putea sa le suporte, daca s-ar produce anumite fenomene (evenimente).

Fondul de asigurare se constituie in vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene (evenimente) viitoare si nesigure. Asadar din acest fond nu se suporta pierderile determinate de folosirea normala a unor bunuri, de consumarea acestora in procesul de productie ori in gospodariie populatiei, de diminuarea valorii ori din diverse motive.

Asigurarea presupune existenta unor comunitati de risc (pericole). Persoanele fizice sau juridice, amenintate de aceleasi pericole,actioneaza pentru apararea intereselor lor comune.

Asigurarea ofera avantajul ca membrii comunitatii, afectati de producerea riscului asigurat, primesc de la fondul de asigurare, cu titlu de indemnizatie (despagubire) de asigurare, sume care pot intrce de cateva ori cuantumul contributiei acestora la fondul respectiv. Acest lucru este posibil in virtutea faptului ca paguba provocata de producerea riscului asigurat se imparte intre membrii comunitatii de risc dupa principiul mutualitatii , adica la constituirea fondului de asigurare participa toti asiguratii, dar acesta se repartizeaza numai acelor asigurati care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat.

Fondul de asigurare se utilizeaza in mod centralizat pentru:

a) acoperirea pagubelor provocate de fenomenele (evenimentele= asigurate la asigurarile de bunuri si la cele de raspundere civila;

b) finantarea unor actiuni legate de prevenirea pagubelor;

c) constituirea unor fonduri de rezerva la dispozitia societatii comerciale sau a organizatiei mutuale de asigurare.

Asigurarile ca si celelalte componente ale sistemului financiar indeplinesc anumite functii.

Aceste functii sunt:

•functia de repartitie -se manifesta in procesul de formare a fondului de asigurare, la dispozitia organizatiei de asigurare , pe seama primei de asigurare (contributiei) suportate de persoanele fizice si juridice cuprinse in asigurarea ex contractu sau ex lege.

•functia de control –urmareste modul cum se incaseaza primele de asigurae si alte venituri ale organizatiei de asigurare, cum se efectueaza platile cu titlu de indemnizatie de asigurare, cheltuoelile de prevenire a riscurilor, cheltuielile administrativ-gospodaresti, s.a.

1.3. Alte abordari economice si financiare ale asigurarii

De cele mai multe ori se adota modalitatea traditionala de abordare asigurarii, potrivit careia asigurarea constituie un mijloc de a repartiza, asupra unui numar mare de persoane fizice si juridice, paguba provocata de un fenomen ( eveniment) sau de un complex de fenomene ( evenimente) unui numar redus dintre acestea. Aceasta abordare nu evidentiaza faptul ca asigurarea se realizeaza prin intermediul societatilor comerciale de asigurare, care isi desfasoara activitatea pe o piata concurentiala. De aceea de multe ori se evidentiaza si alte aspecte ale problematicii asigurarii printre care se numara tratarea asigurarilor ca o ramura prestatoare de servicii, un intermediar financiar si un activ financiar intr-o economie de incertitudini.

Asigurarea ca ramura prestatoare de servicii se dezvaluie in momentul in care se observa ca o societate comerciala de asigurare, in schimbul primelor incasate de la persoanele fizice si juridice , ofera acestora un produs sui generis, si anume obligatia de prelua asupra sa efecte negative ale producerii unui anumit fenomen (eveniment)sau complex de fenomene (evenimente). Prin urmare asigurarea apare ca un mijloc de a pune la adapost persoanele asigurate, de pericolele care le ameninta, de a le oferi ”securitate” in cazurile convenite. Societatile de asigurari indeplinesc si rolul de intermediar financiar, rol indeplinit in special de societatile de asigurari de viata, desi si societatile de asigurari de bunuri si de rascumparare civila dispun de anumite resurse financiare temporare libere pe care le ofera spre plasare pe piata.

In concluzie, intr-o economie de incertitudini, asigurarea favorizeaza afluirea economiilor populatiei catre piata financiara, iar contractul de asigurare apare ca o creanta conditionata, emisa de asigurator sin achizitionata de asigurat.

Capitolul 2

ELEMENTE TEHNICE ALE ASIGURARILOR

2.1. Aspecte generale

In actele normative privind asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila sunt reglementate: raporturile dintre persoanele fizice si juridice care iau parte la asigurare, in calitate de asigurati, si, respectiv, societatile de asigurari, in calitate de asiguratori, bunurile si persoanele care sunt cuprinse in asigurare, riscurile acoperite prin asigurare; drepturile si obligatiile ce revin partilor din asigurare etc.

Cunoscand sensul unor notiuni, cum sunt: asiguratorul, asiguratul, beneficiarul asigurarii, contractantul asigurarii, riscul asigurat, avaluarea de asigurare, norma de asigurare, suma asigurata, dauna sau paguba, despagubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurarii s.a. pot fi inaelese si aplicate corect prevederile actelor normative care reglementeaza asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila.

2.2 Definirea termenilor

Asiguratorul este persoana juridica (societatea de asigurari), care in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurati isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde-in baza legii-unei terse persoane.

Asiguratul este persoana fizica sau juridica care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva unor calamitati naturale sau accidente, ori persoana fizica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea in viata sa, precum si persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte persoane.

Beneficiarul asigurarii reprezinta persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare.

Contractantul asigurarii este persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare, fara insa ca aceasta sa obtina calitatea de asigurat.

Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul) sau grup de fenomene )evenimente) care o data produs(e) datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului (sau beneficiarului asigurarii) despagubirea sau suma asigurata.

Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii fenomenului (evenimentului) pentru care s-a incheiat asigurarea.

Norma de asigurare reprezinta suma asigurata, stabilita prin lege, pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind intalnita numai in cazul asigurarilor de bunuri obligatorii.

Prima de asigurare reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului, pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii despagubirii sau a sumei asigurate la producerea riscului asigurat.

Prima de asigurare=suma asigurata cota de prima

Durata asigurarii reprezinta perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare intre asigurator si asigurat, asa cum au fost else stabilite prin contractul de asigurare.

Paguba sau dauna reprezinta pierderea, in expresie baneasca, intervenital a un bun asigurat, ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea.

Despagubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea de asgurare poate fi-in limita sumei asigurate-egala sau mai mica decat paguba.

In practica asigurarilor de bunuri, se intalnesc trei principii care se aplica la acoperirea pagubelor, respectiv principiul raspunderii proportionale, principiul primului risc si principiul raspunderii limitate.

In cazul aplicarii principiului raspunderii proportionale, despagubirea de asigurare se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba in care se afla suma asigurata fata de valoarea bunului asigurat.

Folosind notatiile:

d= despagubirea de asigurare

p= paguba

s= suma asigurata

v= valoarea bunilui asigurat,

rezulta ca: d/p=s/v , iar d=p•s/v sau d=p•s/v

La acoperirea pagubei dupa principiul primului risc, despagubirea este egala cu paguba, fara a putea insa depasi marimea sumei asigurate.

Caracteristic principiului raspunderii limitate este faptul ca desppagubirea se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita.

Partea din valoarea pagubei dinainte stabilita poarta denumirea de fransiza. Ea poate fi de doua feluri: atinsa(simpla) si deductibila(absoluta).

In cazul fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba- pana la nivelul sumei asigurate- daca aceasta este mai mare decat fransiza.

Fransiza deductibila se scade in toate cazurile din paguba, indiferent cat este volumul acesteia.

Nici in cazul fransizei atinse nici in cel al fransizei deductibile, nu se acorda despagubiri pentru pagubele care se incadreaza in limitele fransizei.

Capitolul 3

BCR ASIGURARI S.A

3.1 Prezentarea societatii

BCR ASIGURARI S.A. face parte din grupul societatilor ce apartin Grupului Banca Comerciala Romana - cel mai mare furnizor de servicii financiare integrate din Romania, primul furnizor roman care aplica cu succes conceptul modern de 'one-stop-shopping', prin intermediul unui 'supermarket financiar'. Cu un capital social de 30 mil. lei, structura actionariatului BCR ASIGURARI este:

BCR (direct si indirect

prin subsidiare

persoane fizice

angajati ai Grupului BCR: 18,26%

BCR ASIGURARI are calitatea de membra a Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si a .Asociatiei Societatilor de Leasing din Romania (ASLR) si de participant la Biroul de Credit.

Prezentarea Sucursalei BCR Asigurari Tulcea

Sucursala BCR Asigurari Tulcea a inceput sa functioneze in luna octombrie 2002, in spatiul Sucursalei Judetene BCR Tulcea - str. Toamnei nr. 2, (tel. 0240/517.253; tel/fax 0240/ 511.442). Activitatea sucursalei s-a dezvoltat an de an, volumul primelor brute subscrise inregistrand un trend ascendent, astfel:

Perioada

Volum PBS

Crestere PBS fata de perioada similara anterioara

Numar personal la finele perioadei

anul 2003

11.900 lei

1

anul 2004

224.200 lei

3

anul 2005

723.400 lei

222.66%

8

ianuarie-aprilie 2005

92.700 lei

3

ianuarie-aprilie 2006

631.800 lei

581.55%

12

Procesul de dezvoltare a activitatii de subscriere la Sucursala BCR Asigurari Tulcea a avut initial lenta, sub asteptari. Astfel, la finele anului 2003, Sucursala BCR Asigurari Tulcea ocupa ultimul loc in clasamentul sucursalelor realizat in functie de volumul primelor brute subscrise. Dupa evaluarea activitatii sucursalei, care a confirmat slaba coordonare a activitatii, s-a adoptat masura retragerii atributiilor de coordonare acordate inspectorului de asigurari si ocuparea postului de conducere vacant prin angajarea unei persoane din afara retelei. In consecinta, incepand cu luna mai 2004 postul de director al Sucursalei BCR Asigurari Tulcea este ocupat de dna. Dragomir Ecaterina, fapt reflectat pozitiv in dezvoltarea activitatii. Astfel, in clasamentul sucursalelor realizat in functie de cresterea volumului de prime brute subscrise in semestrul II fata de semestrul I al anului 2004, Sucursala Tulcea a ocupat locul III. In clasamentul realizat la nivelul intregului an 2004 fata de 2003, avand la baza acelasi criteriu al cresterii activitatii, Sucursala Tulcea s-a plasat pe locul I.

La finele anului 2004, Sucursala Tulcea- s-a plasat pe locul 38 in clasamentul sucursalelor BCR Asigurari (exclusiv cele din Bucuresti) realizat in functie de volumul primelor brute subscrise.

(exclusiv cele din Bucuresti) realizat in functie de indicatorii 'volumul mediu lunar al primelor brute subscrise/salariat' si 'ponderea cheltuielilor aditionale in volumul primelor brute subscrise'. Valorile acestor indicatori in raport cu cele medii inregistrate la nivelul retelei teritoriale, se prezinta astfel :

Sucursala Tulcea

Media pe retea

Indicatorul

2005

2006*

2005

2006*

volumul mediu lunar al primelor

135 miI. Iei

161 miI. Iei

266 miI. Iei

303 miI. Iei

brute subscrisejsalariatponderea cheltuielilor aditionale in

19,52%

17,03%

13,42%

12,06%

volumul primelor brute subscrise

* perioada ianuarie - aprilie

In functie de rezultatele obtinute in primele patru luni ale anului in curs, Sucursala BCR Asigurari Tulcea se plaseaza pe locul 36.

Sucursala BCR Asigurari Tulcea desfasoara toata gama de servicii specifice unei astfel de unitati, atat vanzarea de produse de asigurare, cat si constatarea, evaluarea, lichidarea si plata despagubirilor cuvenite pentru dosare de dauna deschise in urma unor evenimente produse si asigurate de societatea noastra (competenta acordata incepand cu luna octombrie 2004). Personalul back office realizeaza evidenta financiar contabila a sucursalei si agentiei pe care o coordoneaza. De asemenea, la nivelul sucursalei se desfasoara activitati de recuperare a sumelor datorate de terti, urmare daumelor survenite pentru riscurile asigurate de catre societatea noastra.

La data prezentei, personalul Sucursalei BCR Asigurari Tulcea este format din 11 salariati, dintre care: director - Ecaterina Dragomir, patru inspectori asigurari, doi inspectori de daune si cate un economist, jurist, casier si operator calculator.

Incepand cu ultimul trimestru al anului 2004, structura organizatorica a retelei teritoriale a BCR Asigurari s-a dezvoltat, prin infiintarea de sucursale zonale si agentii. Astfel, Sucursala BCR Asigurari Tulcea este arondata Sucursalei Zonale BCR Asigurari Constanta si coordoneaza activitatea Agentiei BCR Asigurari Macin.

Agentia BCR Asigurari Macin - isi desfasoara activitatea in spatiul Agentiei BCR Macin ­str. 1 Decembrie, nr. 10, bl. 17, parter. Are ca personal angajat un inspector asigurari.

Persoane de contact:

Ecaterina Dragomir - director Sucursala BCR Asigurari Tulcea

Adrian Curta - director Sucursala Zonala BCR Asigurari Constanta.3.2. Obiectivele generale ale strategiei de afaceri a

BCR Asigurari S.A.

• cresterea gradului de patrundere pe piata a produselor de asigurari proprii destinate clientelei;

•mentinerea si eztinderea pietei actuale prin cresterea numarului de clienti persoane fizice si juridice, cu accent preponderent pe I.M.M.;

•asigurarea unei distributii eficiente, adaptate cerintelor clientilor;

•cresterea cotei pe piata asigurarilor

Directiile principale de actiune ale societatii BCR Asigurari

• dezvoltarea unor produse si servicii competitive

• adaptarea la cerintele pietei prin continua ajustare a produselor si a conditiilor de asigurare

• dezvoltarea si actualizarea infrastructurii sale, precum si imbunatatirea calitatii serviciilor prestate

• cresterea si consolidarea imaginii societatii, ca o necesitate ce joaca un rol important in politica Grupului B.C.R.

3.4.Performantele BCR Asigurari

Primii 3 ani de activitate au reprezentat, prin rezultatele obtinute,o confirmare a realismului obiectivelor strategice ale BCR ASIGURARI, si anume: dezvoltarea unui portofoliu de produse si servicii competitive, adaptarea rapida la cerintele pietei prin continua ajustare a structurii organizationale, dezvoltarea si actualizarea infrastructurii sale, precum si imbunatatirea calitatii prestarii serviciilor, ceea ce a condus la crearea si consolidarea imaginii societatii in peisajul financiar national.

Incepand din anul 2003, BCR ASIGURARI se afla in topul primelor 10 companii de pe piata romaneasca a asigurarilor, companii care controleaza peste 85% din piata. In anul 2005 comparativ cu 2004, BCR ASIGURARI a inregistrat cea mai importanta rata de crestere a primelor de crestere brute subscrise in randul primilor 10 asiguratori- aproximativ 95%, situandu-se pe locul 9 in clasamentul general al firmelor de asigurari. • Pe segmentul asigurarilor generale, BCR ASIGURARI se afla pe locul 8 in clasament. In plus, ca si in anul 2004, in acelasi top, BCR ASIGURARI a realizat cea mai importanta majorare a veniturilor din subscrieri-74%.

• Pe segmentul asigurarilor de viata BCR ASIGURARI se afla pe locul 10 in clasament, inregistrand cea mai mare rata de crestere-133%,comparativ cu rezultatele celorlalte companii.

Oferta generala de produse

Fiind un grup financiar care ofera produse si servicii integrate prin intermediul unui supermarket financiar, combinarea produselor si serviciilor din oferta Grupului B.C.R. formeaza o oferta financiara complexa, disponibila in toate judetele tarii. Implicarea BCR ASIGURARI in oferta Grupului B.C.R., cu scopul satisfacerii cerintelor din ce in ce mai exigente ale clientelei, se caracterizeaza prin:

Incheierea de asigurari pentru solicitantii de credite

Elaborarea unor produse combinate din oferta Grupului BCR

Astfel, oferta de produse si servicii de asigurari ale BCR ASIGURARI are costuri reduse si distributie la nivel national, fiind disponibila in toate unitatile din tara ale BCR ASIGURARI, prezente in sediile  B.C.R. (lista completa a unitatilor BCR ASIGURARI poate fi consultat on-line.

Misiunea BCR

Principalul actor in realizarea procesului de sustinere a economiei reale, prin furnizarea de produse si servicii bancare competitive.

Viziunea BCR

Consolidare pozitiei de lider ocupata de Banca Comerciala Romana in sistemul bancar intern, prin implementarea unei culturi a Excelentei.

Dialogul Valorilor BCR:

• Integritate si profesionalism in afaceri

• Responsabilitate sociala

• Etica si dentologie profesionala

• Relatie de partenerit cu clientii

• Servicii cu valoare adaugata pentru clienti

• Delegare de competenta si asumare de responsabilitati

• Flexibilitate si proactivitate

• Loialitate si dedicare

•Spirit de echipa si creativitate

•Competenta si dinamism in promovarea calitatii

Programul de reasigurare

In vederea mentinerii stabilitatii financiare a societatii si pentru cresterea capacitatii de subscriere, tinand cont de necesitatea protejarii portofoliului, precum si de reglementarile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) in vigoare, BCR ASIGURARI a optat pentru un program de reasigurare concretizat in tratate incheiate cu nume de referinta din acest domeniu:

tratatul de reasigurare pentru portofoliul asigurarilor de cladiri
si continut, constructii-montaj, echipamente electronice, avarii accidentale si bunuri in tranzit, cu lider de tratat Swiss Re, urmat printre altii de Munich Re, GE-Frankona, Mapfre Re;

tratatul pentru acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, cu lider de tratat Hannover Re;

tratatul de reasigurare pentru riscul financiar, cu Hannover Re;

tratatul de reasigurare pentru asigurarile de casco maritim, incheiat cu Swiss Re;

tratatul de reasigurare pentru asigurarile de raspundere civila, incheiat cu Munich Re;

tratatul de reasigurare pentru asigurarile de culturi agricole, incheiat cu Polish Re si Transsiberian Re;

PARTEA a-II-a

Studiu de caz

Exemplu:

In cele ce urmeaza voi prezenta cazul a doi tineri casatoriti ce doresc sa-si cumpere o locuinta.

Datorita faptului ca nu detin suma necesara achizitionarii locuintei vor recurge la contractarea unui credit pentru locuinta (credit ipotecar). In functie de veniturile pe care le au banca le poate acorda un credit de 17.500 EURO.

Inainte de a lua lua creditul consulta o agentie imobiliara prin intermediul careia cauta un apartament care sa se incadreze in aceasta suma. Dupa ce prin intermediul agentiei imobiliare au gasit un apartament de 3 camere, cu o suprafeta de 64 mp,la pretul dorit de ei, intocmesc actele necesare pentru intocmirea dosarului de credit ipotecar.

Dupa ce dosarul lor este analizat, banca le acorda un imprumut de 17.500 EURO pe o perioada de 20 de ani, cu o rata lunara de 161,98 RON.

La momentul acordarii creditului sunt necesare indeplinirea unor conditii:

1. se incheie o asigura de viata pentru beneficiarul creditului prin care familia acestuia este asigurata in caz de deces , sau invaliditate permanenta;

2. se incheie o asigurare complexa a locuintei pentru a se putea acoperi eventualele daune partiale sau chiar complete ale locuintei si un contract ipotecar;

In baza contractului de asigurare si in schimbul primei de asigurare platite de catre Contractant/ Asigurat, asiguratorul (in cazul nostru BCR Asigurari) se obliga sa preia asupra sa riscul producerii unor evenimente in perioada asigurata, in conformitate cu prevederile sectiunilor subscrise la incheierea contractului.

Asigurare de baza-Asigurarea de viata pentru beneficiarii de credite ipotecare

Obligativitatea incheierii unui contract de asigurare de viata (vezi anexa 1) de catre solicitantii de credite ipotecare, impusa de anumite institutii financiare, a creat un fundal favorabil pentru lansarea unui produs de asigurare de viata, care sa ofere nivelul de protectie dorit, atat de institutia financiara cat si de beneficiarul creditului.

Creat, in special, pentru o parte din portofoliul de credite ipotecare acordate de BCR, acest produs de asigurare prezinta urmatoarele caracteristici:

Simplitate si cost accesibil (produs de tip bancassurance);

Protectie (familia este protejata in cazul existentei unui contract de credit si unei ipoteci);

Nivelul de protectie (SAdeces=SAinvaliditate permanenta) poate fi mentinut identic cu soldul creditului acordat;

Cum? La fiecare aniversare (implinirea unui nr. intreg de ani contractuali), in cazul platii esalonate a primei de asigurare, Contractantul poate solicita reducerea sumei asigurate la valoarea soldului creditului stabilit pentru acea data de institutia financiara creditoare, recalculandu-se prima de asigurare.

In baza aceluiasi contract se pot asigura doua persoane cu interese comune (imprumutatul+coplatitorul);

Varsta Contractant

 minimum 18 ani

Varsta Asigurat*

*cu conditia ca la expirarea asigurarii sa nu depaseasca 75 ani

 minimum 18 ani

 maximum 70 ani

Perioada asigurata (ani intregi)

pentru stabilirea unei durate care nu se incadreaza in acest interval se va contacta Administratia Centrala/Directia Asigurari

 minimum 1 an

 maximum 20 ani

Frecventa de plata

 unica

 esalonata (anuala, semestriala, trimestriala, lunara)

primele vor fi platite pana la data de maturitate a politei sau pana la producerea decesului ( primului deces din grup);

Suma asigurata deces/invaliditate permanenta

Atentie:

In cazul in care Asiguratul a incheiat mai multe polite de viata la BCR Asigurari, suma asigurata totala nu trebuie sa depaseasca 100.000 EUR;

Valoare credit+dobanda (2 luni) ≤ SAtot ≤ 100.000 EUR

Valoare de rascumparare

Conform cond. contractuale (art. 8.3.) “contractul poate fi denuntat unilateral de oricare parte prin notificarea celeilalte parti si acordarea unui termen de preaviz de 30 zile anterioare datei incetarii contractului”;

 suma pe care Asiguratorul este obligat sa o plateasca in cazul denuntarii (rezilierii) contractului de asigurare;

 se determina ca fiind un anumit procent aplicat rezervei matematice (90%);

 se va stabili de catre Administratia Centrala, in baza solicitarii Asiguratului.

Asociem produsului lansat urmatorul cod:

Denumire

Cod

Asigurarea pe termen limitat de deces

DL

Invaliditate permanenta din accident

IPA

1. OBIECTUL ASIGURARII

1.1. Asiguratorul (BCR Asigurari), in baza contractului de asigurare si in schimbul primei de asigurare platita de Contractant, acopera riscul de deces din orice cauza al Asiguratului (NERE IANI), survenit in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, obligandu-se sa plateasca indemnizatia de asigurare Contractantului, respectiv Beneficiarilor.

1.2. Pe toata perioada de valabilitate contractul de asigurare nu poate fi transformat intr-un contract liber de plata primelor, dar se garanteaza o valoare de rascumparare de 90% din rezerva matematica calculata la momentul incetarii platii primelor de asigurare.

2. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

2.1. Contractul de asigurare se incheie intre Contractant si Asigurator, in baza cererii - chestionar de asigurare (vezi anexa 2).

Contractant al asigurarii poate fi o persoana juridica sau o persoana fizica a carei varsta minima este de 18 ani impliniti la data incheierii asigurarii.

2.2. Contractantul asigurarii poate avea si calitatea de Asigurat.

2.3. Pot fi cuprinse in asigurare, in calitate de Asigurati, persoane a caror varsta este cuprinsa intre 18-70 ani, cu conditia ca la expirarea asigurarii sa nu depaseasca 75 ani si la incheierea asigurarii sa nu aiba un grad de invaliditate mai mare de 60%. Varsta acestora se calculeaza in ani intregi, impliniti la data incheierii asigurarii.

2.4. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a Asiguratului. Verificarile pot include examinari medicale efectuate de un medic autorizat de catre Asigurator.

2.5. In cazul unui risc ce depaseste riscul de asigurare standard determinat de Asigurator, Asiguratorul are dreptul de a oferi incheierea unei asigurari in alte conditii sau de a refuza acceptarea riscului respectiv, prima de asigurare platita fiind returnata Contractantului.

2.6. Toate informatiile obtinute de Asigurator referitoare la starea de sanatate a Asiguratului vor fi tratate confidential si vor fi folosite numai in scopuri interne. Asiguratorul nu isi asuma totusi obligatia pastrarii confidentialitatii incheierii contractului de asigurare.

2.7. Contractul de asigurare intra in vigoare la data mentionata in polita ca data de inceput a contractului de asigurare, cu conditia efectuarii platii primei integrale de asigurare sau a primei rate, in cazul platii esalonate.

3. PLATA PRIMEI DE ASIGURARE

3.1. Primele de asigurare pot fi unice sau esalonate (rate anuale sau subanuale) si se vor plati in avans, acestea devenind scadente si platibile Asiguratorului la datele calendaristice mentionate in polita de asigurare.

3.2. Contractantul asigurarii beneficiaza de un termen de gratie pentru plata primelor de asigurare esalonate de 30 de zile calendaristice de la data scadentei respectivei rate de prima, situatia contractului de asigurare ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. In cazul in care Contractantul nu plateste rata de prima restanta in termenul de gratie acordat, contractul se reziliaza de plin drept, fara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare datei scadentei ratei respective.

3.3. In cazul platii esalonate a primei de asigurare, la fiecare aniversare a politei de asigurare, Contractantul poate solicita reducerea sumei asigurate la valoarea soldului creditului stabilit pentru acea data de institutia financiara creditoare, recalculandu-se prima de asigurare.

4.PLATA INDEMNIZATIILOR

4.1. In cazul decesului Asiguratului in perioada de valabilitate a contractului, Asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare Beneficiarilor desemnati in polita de asigurare. In cazul in care nu a fost desemnat un Beneficiar sau Beneficiarul a decedat inainte de producerea decesului Asiguratului, plata se va face mostenitorilor Asiguratului, in calitate de Beneficiari, conform legislatiei in vigoare cu privire la succesiune. Daca Asiguratul este un grup format din doua persoane se va plati indemnizatia de asigurare Beneficiarilor in cazul survenirii primului deces din cadrul grupului sau in cazul in care ambele persoane decedeaza simultan.

4.2. Asiguratul este indreptatit sa revoce sau sa inlocuiasca Beneficiarii in orice moment in timpul derularii contractului de asigurare, notificand in scris Asiguratorul asupra oricarei schimbari efectuate in acest sens. Schimbarea intra in vigoare la data instiintarii.

4.3. Persoanele indreptatite sa incaseze indemnizatia de asigurare sunt obligate sa prezinte Asiguratorului urmatoarele documente:

polita de asigurare (original);

dovada platii ultimei prime de asigurare (original);

in caz de deces al Asiguratului, certificatul de deces si cel medical constatator al decesului acestuia (copii legalizate);

actul de identitate al fiecarui Beneficiar (original si copie);

alte documente cerute de Asigurator.

4.4. Asiguratorul are dreptul sa contacteze, in cazul in care este necesar oricare medic, orice clinica si spital, pentru a verifica starea de sanatate a Asiguratului si veridicitatea raspunsurilor din cererea - chestionar. Prin semnarea cererii - chestionar de asigurare, Asiguratul isi imputerniceste medicii curanti sa furnizeze toate datele medicale privind starea sanatatii, dezlegandu-i de obligatia pastrarii secretului profesional.

4.5. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a investiga orice pretentie de indemnizatie emisa de Beneficiar pentru a determina intinderea obligatiilor de plata. Prin semnarea cererii - chestionar de asigurare, Asiguratul il mandateaza pe Asigurator sa actioneze in numele sau si pentru sine la indeplinirea oricaror formalitati si obtinerea oricaror documente ce se impun a fi indeplinite, respectiv procurate, astfel incat sa se poata stabili circumstantele producerii evenimentului asigurat.

4.6. In cazul in care Asiguratul a disparut sau identificarea corpului sau nu este posibila, Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare numai in baza unei hotarari judecatoresti declarative de deces, ramasa definitiva si irevocabila.

4.7. Indemnizatia de asigurare va fi redusa cu orice rata de prima de asigurare datorata si neplatita pana in momentul producerii evenimentului asigurat.

4.8. Plata indemnizatiei de asigurare se va face in cel mult 15 zile de la data depunerii documentatiei complete de catre Beneficiari.

4.9. Asigurarea acopera producerea evenimentului asigurat atat in Romania, cat si in strainatate, dar plata indemnizatiei de asigurare se va face in Romania, in lei.

5. EXCLUDERI

Asiguratorul este exonerat de plata indemnizatiei de asigurare, daca decesul Asiguratului a fost cauzat:

5.1. Direct sau indirect de acte de razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale inamicilor externi, ostilitati militare, razboi civil, rascoala, greva, revolutie, rebeliune, revolta militara, insurectie, uzurparea puterii, lovitura de stat sau instaurarea unei dictaturi militare, declararea legii martiale sau a starii de asediu, acte de terorism comise de persoane ostile sau persoane care actioneaza in numele oricarei organizatii politice, conspiratii.

5.2. Direct sau indirect de fuziune sau fisiune nucleara sau radioactivitate.

5.3. De un act intentionat al Beneficiarului, pentru care s-a pronuntat o sentinta penala impotriva acestuia, ramasa definitiva si irevocabila. In acest caz, indemnizatia de asigurare va fi platita celorlalti Beneficiari desemnati sau mostenitori ai Asiguratului, dupa caz.

5.4. De abuzul de alcool, medicamente sau droguri.

5.5. De sinuciderea Asiguratului in primii doi ani din perioada de asigurare.

6. OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI/ASIGURATULUI

6.1. Asiguratul este obligat sa informeze Asiguratorul, in scris, despre toate conditiile pe care le cunoaste sau ar trebui sa le cunoasca si care sunt relevante pentru evaluarea riscului asumat.

6.2. Asiguratul este obligat sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea – chestionar sau adresate de catre Asigurator in timpul incheierii contractului. In cazul in care Contractantul este diferit de Asigurat, Contractantul asigurarii este raspunzator solidar cu Asiguratul pentru furnizarea informatiilor complete si corecte.

6.3. Asiguratul/Contractantul asigurarii are obligatia de a informa Asiguratorul in legatura cu orice modificare a datelor personale, importante din punctul de vedere al indeplinirii formalitatilor de corespondenta sau orice schimbari importante referitoare la Asigurat care ar putea duce la agravarea riscului, in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data aparitiei modificarii.

6.4. Contractantul asigurarii va fi raspunzator pentru plata primelor de asigurare la termenele si in conditiile specificate in polita de asigurare, conform prevederilor cap. 3 din prezentele conditii de asigurare.

6.5. In cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratorul va fi instiintat in scris, in cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat. In caz contrar, Asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu s-au putut determina cu exactitate circumstantele producerii evenimentului asigurat.

7. DECLARATII NEADEVARATE

7.1. In cazul in care Contractantul sau Asiguratul au furnizat informatii neadevarate sau incomplete, in masura in care aceste informatii sunt esentiale pentru buna derulare a contractului de asigurare, Asiguratorul are dreptul de a lua urmatoarele masuri, in functie de circumstantele concrete:

7.1.1. In cazul in care caracterul neconform cu realitatea sau incomplet al informatiilor furnizate este constatat de catre Asigurator inainte de producerea evenimentului asigurat, Asiguratorul are dreptul:

7.1.1.1.1. de a propune modificarea conditiilor contractuale, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, ar fi incheiat contractul de asigurare in alte conditii;

7.1.1.2. de a rezilia contractul de asigurare, in situatia in care, daca ar fi

cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, nu ar fi incheiat contractul de asigurare.

7.1.2. In cazul in care caracterul neconform cu realitatea sau incomplet al informatiilor furnizate este constatat de catre Asigurator dupa producerea evenimentului asigurat, Asiguratorul are dreptul:

7.1.2.1. de a reduce cuantumul indemnizatiei platibile corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit sa fie stabilita, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, ar fi incheiat contractul de asigurare in alte conditii;

7.1.2.2. de a refuza plata indemnizatiei de asigurare, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, nu ar fi incheiat contractul de asigurare.

7.2. In cazul rezilierii de catre Asigurator a contractului de asigurare pentru declaratii neadevarate sau incomplete, Asiguratorul este degrevat de plata indemnizatiei de asigurare.8. INCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

8.1. Contractul de asigurare inceteaza:

8.1.1. la ora 24.00 a zilei desemnate in polita ca data de expirare a asigurarii;

8.1.2. la data decesului persoanei asigurate sau la data primului deces din cadrul grupului asigurat survenit in perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

8.1.3. la data decesului Contractantului persoana fizica sau a incetarii existentei Contractantului persoana juridica (prin dizolvare sau faliment), neurmate de preluarea contractului de asigurare de catre Asigurat sau, dupa caz, de catre entitatea juridica de drept public sau privat care dobandeste un interes asigurabil asupra Asiguratului sau de catre alt Contractant persoana fizica.

8.2. Asiguratorul poate rezilia contractul de asigurare, in cazul in care Contractantul sau Asiguratul au furnizat informatii neadevarate sau incomplete cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile asigurate, informatii care, daca ar fi fost cunoscute de Asigurator, ar fi determinat neincheierea contractului de asigurare. Contractul de asigurare inceteaza de plin drept la ora 24.00 a zilei in care Asiguratorul a comunicat notificarea de reziliere a contractului de asigurare.

8.3. Contractul poate fi denuntat unilateral de oricare parte prin notificarea celeilalte parti si acordarea unui termen de preaviz de 30 zile anterioare datei incetarii contractului

8.4. In caz de deces al Contractantului persoana fizica sau de incetare a existentei Contractantului persoana juridica, pe parcursul perioadei de plata a primelor de asigurare esalonate, contractul de asigurare poate fi preluat de catre Asigurat, acesta dobandind si calitatea de Contractant, fiind obligat la plata primelor de asigurare esalonate aferente contractului.

8.5. In caz de incetare a existentei Contractantului persoana juridica, contractul de asigurare poate fi transferat acelei entitati juridice de drept public sau privat care dobandeste un interes asigurabil asupra Asiguratului, cu acordul Asiguratorului si in conditiile ce vor fi convenite, de comun acord, in scris.

9. ALTE DISPOZITII

9.1. Toate taxele, impozitele, comisioanele si spezele bancare si orice alte cheltuieli care se refera la plata primelor de asigurare sunt suportate de Contractantul asigurarii.

9.2. Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu contractul de asigurare vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

9.3. Fac parte din contractul de asigurare: conditiile generale de asigurare, polita de asigurare, cererea - chestionar de asigurare, documentele anexa ale cererii – chestionar de asigurare, (care pot fi, dupa caz, formulare de examinare medicala, chestionare suplimentare etc.

Sunt asigurabile in baza prezentelor conditii urmatoarele:

- Locuinta (in cazul nostru un apartament dat in folosinta in baza procesului verbal de receptie finala, in conformitate cu prevederile Sectiunii I care se refera la asigurarea locuintei);

Integritatea corporala a Asiguratului/persoanelor cuprinse in asigurare, in cazul survenirii unor accidente, in conformitate cu

prevederile Sectiunii II, care se refera la asigurarea de accidente persoane, (in cazul nostru NERE IANI care a contractat creditul pe numele lui);

Raspunderea civila a Asiguratului/persoanelor cuprinse in asigurare, in conformitate cu prevederile Sectiunii III, care se refera la asigurarea de raspundere civila.

Iar in cele ce urmeaza voi face o prezentare mai pe larg a celor expuse in paragraful anterior, si anume in privinta asigurarii locuintei metodologia este urmatoarea :

Metodologie privind calculul primei de asigurare

Asigurarea complexa a locuintei (ACL)

Sectiunea I – Asigurarea “locuintei” (cladiri/alte constructii, continut) (vezi anexa 3)

A1. Cladire/alte constructii

A.1.Tarif de baza :

Cota de prima anuala de baza (%)-CPb

Zona 1

Zona 2

Zona 3

T1

Apartamente in blocuri/case cu structura de rezistenta din beton armat(stalpi, grinzi, plansee, diafragme) si invelitoare -terasa

0.12

0.14

0.17

T2

Cladiri/constructii din materiale incombustibile (structura de rezistenta din zidarie-caramida, piatra) cu materiale combustibile numai in alcatuirea podului.

0.14

0.16

0.19

T3

Cladiri/constructii din materiale combinate (structura din zidarie si lemn, paianta, chirpici, valatuci).

0.18

0.20

0.23

T4

Constructii executate integral din lemn sau alte materiale combustibile

0.30

0.32

0.35

unde:

Zona 1 : Arad, Hunedoara, Alba, Cluj, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava si Botosani.

Zona 2 : Iasi, Neamt, Mures, Harghita, Covasna, Sibiu, Brasov, Arges, Teleorman, Olt, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Constanta si Tulcea.

Zona 3 : Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Bucuresti, Ilfov, Ialomita, Giurgiu si Calarasi.

In cazul cazul prezentat de mine, cladirea este de tip T1, CPb este de 0,14%, judetul Tulcea fiind incadrat la zona 2.

COEFICIENTI DE AJUSTARE

1) Coeficient de ajustare a cotei de prima de baza in functie de vechimea constructiei:

Anul construirii/ultimei consolidari

Coeficient de ajustare (C1)

< 1940*

1.20

1940-1977

1.10

1978-1994

1.00

>1994

0.90

* Numai cu aprobarea Administratiei Centrale.

si

Se poate lua in calcul anul ultimei consolidari conditionat de executarea lucrarilor pe baza de proiect, in care sa se precizeze clar majorarea gradului de rezistenta la cutremur.

In cazul cazul prezentat de mine, blocul in care se afla apartamentul celor doi tineri este construit in anul 1975, deci coeficientul de ajustare este de 1,10.

2) Coeficient de ajustare a cotei de prima de baza in functie de gradul locuirii (permanent sau temporar/ocazional):

Grad locuire

Permanent

Temporar

Coeficient de ajustare (C2)

1

1.15

In cazul cazul prezentat de mine, este vorba despre locuire permanenta, deci coeficientul este 1.

3) Coeficient de ajustare a cotei de prima de baza/schema bonus (C3).

La asigurarile ce se reinnoiesc pe perioade de cate 1 an, daca reinnoirea se face inainte sau in maxim 5 zile lucratoare de la expirarea valabilitatii politei existente, se acorda reduceri de prima corespunzatoare cu numarul anilor anteriori consecutivi de asigurare calculati la data reinnoirii (cf. tabelului de mai jos). Reducerea se acorda dupa 3, 5 sau 8 ani consecutivi de asigurare, numai daca pe perioada luata in calcul nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri.

Numarul anilor consecutivi de asigurare

3

5

8

Coeficient de reducere de prima (C3)

0.90

0.85

0.80

In cazul in care nu se respecta termenul prevazut pentru reinnoire, polita de asigurare se incheie in aceleasi conditii ca si pentru o asigurare nou incheiata.

4) ATENTIE! (Schema de malus)

In cazul in care Asiguratorul a platit sau datoreaza despagubiri, cotele tarifare in vigoare la data reinnoirii se majoreaza astfel:

Rata daunei

Coeficient de majorare – C4

 pana la 200%

 1.00

 201% - 400%

 1.25

 401% - 600%

 1.30

 601% - 1000%

 1.40

 1001% - 2000%

 1.50

 > 2001%

 Aprobarea Administratiei Centrale

EXCEPTIE! In cazul in care cota finala rezultata dupa aplicarea coeficientului de majorare este mai mica decat cota acordata anul anterior, se aplica cota din anul anterior.

5) Coeficient de ajustare a cotei de prima de baza in functie de perioada asigurata a contractului de asigurare (C5)

Perioada asigurata (luni)

6

7

8

9

10-12

C5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

In cazul cazul prezentat de mine, asigurarea se incheie pe 12 luni., deci coeficientul este 1.

Atentie! In cazul suplimentelor de asigurare emise ulterior incheierii contractului (cuprinderea in asigurare a altor bunuri, extindere acoperire in baza unor clauze suplimentare) nu se aplica acest coeficient. Acest coeficient este aplicabil numai la incheierea contractului in functie de perioada asigurata solicitata.

Cota de prima finala se va calcula conform formulei:

Unde C6=coeficientul reducerii de competenta R.O.F., stabilit conform precizarilor de mai jos:

Atentie!

Se va acorda numai in cazuri justificate in baza unei analize constand in urmatoarele elemente :

portofoliu existent (alte forme de asigurare) la BCR Asigurari si care inregistreaza o rata a daunalitatii acceptabila;

exista perspectiva dezvoltarii relatiei cu acest client si eventuala posibilitate a incadrarii clientului in categoria “vip”, conform acceptiunii la nivelul grupului BCR;

starea de intretinere confirmata la inspectia de risc este foarte buna si/sau exista sisteme de protectie la incendiu;

daca acoperirea include si riscul de furt si se constata/declara existenta unor sisteme de protectie (contract incheiat cu o unitate specializata-agentie de paza, gardieni publici; sistem instalat si functionabil antiefractie si, dupa caz, conectat la o unitate specializata/de politie).

Acest coeficient va include si:

reducerea pentru plata integrala a primei de asigurare;

discount-ul de pachet acordat.

In concluzie, trebuie indeplinita relatia: C6=competenta R.O.F. la nivelul retelei teritoriale- reducerea pentru plata integrala (de regula este 10%)-discount-ul pachet

Exemplu:

daca Asiguratul solicita o reducere pentru plata integrala (! fiind informat ca se practica in piata);

se ofera acoperire pentru cele trei sectiuni;

este indeplinita una din conditiile necesare acordarii unei reduceri suplimentare (competenta R.O.F.-presupunem ca are valoarea de 30%/Director zonal) in scopul fidelizarii clientului atunci:

discount-ul de pachet acordat=10%;

C6=0.8 (maximum 20% - din care puteti informa clientul ca i-ati acordat o reducere de 10% pentru plata integrala).

Atentie!

CPf stabilita pentru cladirea cu destinatie locativa se va aplica si pentru “Alte constructii” cuprinse in asigurare.

A2. Continut:

Cota de prima finala se va calcula conform formulei:

La asigurarile privind numai categoria “ continut” se va aplica aceeasi formula, determinandu-se in prealabil CPb/cladire si influentata de coeficientii de ajustare corespunzatori.

Atentie: Cladirile/apartamentele situate in blocuri de locuinte construite anterior anului 1977 aflate in lista cladirilor afectate de cutremur intocmite de primarii pe grade de urgenta pentru reconsolidare, pot fi cuprinse in asigurare numai cu excluderea riscului de cutremur si a pagubelor produse de incendiu/explozie ca urmare a unui cutremur, aplicandu-se cota de prima calculata conform prezentei metodologii.

In cazul cazul prezentat de mine, suma asigurata este de 31.000 EURO, iar prima de asigurare de  59 EURO. De asemenea, se aplica si o fransiza de 2% din suma asigurata pentru cutremur, judesul Tulcea fiind incadrat in zona seismica 2, iar blocul in care este apartamentul a fost construit inainte de a anul 1977.

B. Sectiunea II – Accidente persoane

Baza de tarifare

Cota de prima anuala (%)

Suma totala declarata pentru toate persoanele cuprinse in asigurare si mentionate in cererea-chestionar

0.3

C. Sectiunea III– Raspundere civila

Baza de tarifare

Cota de prima anuala (%)

Limita raspunderii agregat si pe eveniment declarata in cererea-chestionar

0.25

OBS: Sectiunilor II si III nu li se va aplica reducerea de competenta.

ATENTIE! “Discount pachet (2)” (nu se aplica clauzelor suplimentare)

Se acorda astfel:

Pachet

Sect.I+Sect.II sau Sect.III

Complet (SI+SII+SIII)

Discount

5%

10%

In cazul cazul prezentat de mine, la partea de raspundere civila suma asigurata este de 2000 EURO, cu o prima de asigurare de 5 EURO, calculata astfel :2000euro x 0,25% = 5 euro

unde 0,25% reprezinta cota de prima anuala.

D. Extinderea acoperirii:

Nr. crt.

Clauze suplimentare

Cota anuala de prima (%)

Fransize obligatorii

C1 - Asigurarea cladirilor in constructie

CPb stabilita conform pct. A1

1% din SA/eveniment - pentru riscul de cutremur

Obs: CPb este cota de prima indiferent de durata constructiei

2

C2 - Asigurarea bunurilor casabile pentru riscuri specifice

Conform pct.E

10% din dauna

min. 0.5% din SA

3

C3 - Asigurarea centralelor termice pentru avarii accidentale

- vechime centrala< 5 ani

- vechime centrala intre 5- 7 ani

- vechime centrala intre 7- 9 ani

- vechime centrala intre 9-11 ani

0.80

1.50

2.50

3.00

10 % din dauna, min. 50 EURO (echiv.lei)

4

C4 - Asigurarea banilor si a altor valori

1.50

fransiza la cutremur(*)

5

C 5 - Asigurarea bunurilor de valoare

2.00

- 10 % din dauna min. 50 EURO (echivalent lei) pentru riscul de furt;

- fransiza la cutremur (*)

6

C6 - Asigurarea pentru vandalism-excedent peste limita acoperita in polita de baza

0.04

-

7

C7 - Asigurarea privind pierderea veniturilor din inchiriere

1.50

-

8

C8 - Asigurarea animalelor de companie

5.00

10% din dauna min. 50 EURO (echivalent lei)

9

C9 - Folosirea neautorizata a cardurilor bancare

- <3 carduri

- intre 3 si 5 carduri (inclusiv)

- >5 carduri

3 EUR

5 EUR

8 EUR

Pentru:

- clauza C1 se aplica numai coeficientul C6;

- clauzele C2-C9 se aplica numai coeficientii C5 si C6.

*Fransiza obligatorie pentru riscul de cutremur (Sectiunea I/Clauza C1, C4 si C5):

2% din SA/eveniment/categorie numai la cladirile construite/consolidate inainte de anul 1977.

1% din SA/eveniment/categorie pentru cladirile construite/consolidate dupa anul 1978.

E. Tarif de prima pentru bunuri casabile

Nr. Crt.

Felul bunurilor

Cota de prima anuala

(%)

1

Placi de marmura, gresie, faianta, etc. folosite pentru captusirea sau placarea, interioara sau exterioara a peretilor, coloanelor, podelelor;

1.50

2

Bunuri sanitare si de igiena din interiorul cladirii cu destinatie locativa (chiuvete, cazi de baie, cabine de dus etc.)

2.50

3

Geamuri si oglinzi drepte fixe si verticale la usi, ferestre, dulapuri;

2.50

4

Geamuri termopan ,pereti cortina, pereti din caramida de sticla.

1.50

5

Lustre, plafoniere, candelabre, lampi, aplice etc.

2,50

6

Panouri solare

5,00

7

Vitralii, acvarii, sobe de teracota, geamuri de sere;

Copertine pentru terase, luminatoare orizontale sau inclinate pentru terase si acoperisuri

4,50

8

Geamuri si oglinzi mobile sau amplasate pe mijloace mobile.

7.50

F. PRIMA DE ASIGURARE (PA) se calculeaza conform formulei:

unde:

PA(1)=PA( I+II+III);

PA(3)=PA(Acoperire extinsa prin clauze suplimentare)

In cazul cazul prezentat de mine :(vezi anexa 3)

In baza prezentei sectiuni, Asiguratorul acopera raspunderea civila a Asiguratului/persoanelor cuprinse in asigurare, declansata ca urmare a producerii unui eveniment asigurat in perioada/la locatia asigurata.

Prin eveniment asigurat se intelege prejudiciul inregistrat de persoana pagubita, ca urmare a unor fapte/acte savarsite de catre Asigurat/persoanele cuprinse in asigurare din culpa proprie, cauzate de lucruri si animale aflate in paza juridica a acestora, precum si de ruina edificiului (Asiguratul avand calitatea de proprietar), in perioada si la locatia asigurate. Prejudiciile constau in:

- vatamari corporale: deces, invaliditate permanenta, incapacitate temporara de munca;

- pagube materiale: deteriorarea/distrugerea bunurilor.

In intelesul prezentei sectiuni persoana pagubita poate fi:

o terta persoan (vizitator, persoana aflata intamplator la locatia asigurata);

locatarii proprietatilor invecinate;

In cazul nostru asigurarea locuintei se face intre BCR Asigurari Sucursala Tulcea si NERE IANI, domiciliat in Tulcea, strada Babadag, nr. 126.Contractul se incheie in moneda EURO si se asigura apartamentul cu 3(trei) camere cumparat prin credit ipotecar

In cererea chestionar de asigurare a locuintei(vezi anexa 2), se mentioneaza locatia asigurata(str Eternitatii, Nr. 34, Bl R1, Sc C, Ap. 17, localitate Tulcea) , interesul asigurabil (proprietate personala), tipul cladirii (apartament in bloc cu locuire permanenta) anul construirii/darii in folosinta (1975),elementele constructiv (nr camere, suprafata utila, sistem de incalzire,etc.)

Suma asigurata pentru cladire este de 31.000 EURO cu o prima de asigurare de 59 EURO, iar pentru asigurarea de raspundere civila suma asigurata este de 2.000 EURO cu o prima de asigurare de 5 EURO.

Prima de asigurare este de 64 EURO(59+5), la care se acorda un discount de de 3 EURO si astfel rezulta o prima de 61 EURO. La aceasta asigurare se aplica o fransiza de 2% din suma asigurata pentru cutremur.Aceasta asigurare se incheie pe o perioada de 12 luni din data de 28/12/2005 pana la 27/12/2006. La rubrica de ’’Mentiuni speciale’’ se specifica in favoarea cui se cesioneaza, in cazul nostru banca creditoare BCR Tulcea

La polita de asigurare de viata asiguratul trebuie sa completeze o declaratie cu privire la starea sanatatii sale (vezi anexa 4), de asemenea se desemneaza beneficiarii in caz de deces.

In cazul in care Contractantul sau Asiguratul au furnizat informatii neadevarate sau incomplete, in masura in care aceste informatii sunt esentiale pentru buna derulare a contractului de asigurare, Asiguratorul are dreptul de a lua urmatoarele masuri, in functie de circumstantele concrete:

-In cazul in care caracterul neconform cu realitatea sau incomplet al informatiilor furnizate este constatat de catre Asigurator inainte de producerea evenimentului asigurat, Asiguratorul are dreptul:

1. de a propune modificarea conditiilor contractuale, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, ar fi incheiat contractul de asigurare in alte conditii;

2. de a rezilia contractul de asigurare, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, nu ar fi incheiat contractul de asigurare.

-In cazul in care caracterul neconform cu realitatea sau incomplet al informatiilor furnizate este constatat de catre Asigurator dupa producerea evenimentului asigurat, Asiguratorul are dreptul:

1. de a reduce cuantumul indemnizatiei platibile corespunzator raportului dintre prima de asigurare stabilita si cea care ar fi trebuit sa fie stabilita, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, ar fi incheiat contractul de asigurare in alte conditii;

2. de a refuza plata indemnizatiei de asigurare, in situatia in care, daca ar fi cunoscut imprejurarile reale si complete privitoare la risc, nu ar fi incheiat contractul de asigurare.

-In cazul rezilierii de catre Asigurator a contractului de asigurare pentru declaratii neadevarate sau incomplete, Asiguratorul este degrevat de plata indemnizatiei de asigurare.

In continuare voi prezenta trei situatii in cazul creditului ipotecar:

situatia in care cel care ia creditul decedeaza;

situatia rau-platnicului;

situatia in care rambursarea creditului se desfasoara in conditiile prevazute de contract.

Situatia 1:

In cazul in care beneficiarul creditului (NERE IANI) minte cu privire la starea sanatatii si decedeaza datorita unei boli de care suferea si nu a declarat acest lucru, se face verificarea la medicul de familie, iar in urma verificarii daca se constata ca marturia a fost mincinoasa societatea de asigurare(BCR Asigurari) este exonerata de la plata indemnizatiei, aceasta urmand a se face de catre coplatitori, in cazul nostru de catre sotia domnului NERE IANI.

In cazul in care domnul NERE IANI decedeaza, dar acesta nu suferea de vreo boala si acest lucru este certificat in urma verificarii starii sanatatii sale la medicul de familie, societatea de asigurari va trebui sa efectueze plata, in cel mult 30 de zile de la depunerea ultimului document solicitat, in aceiasi moneda in care sunt exprimate suma asigurata si prima de asigurare aferente certificatului de asigurare.

Situatia 2:

In cazul in care beneficiarul creditului ipotecar se dovedeste a fi un rau platnic, in situatia prezentata, daca domnul NERE IANI intarzie plata ratelor societatea creditoare (BCR) va aplica un coeficient de penalizare pentru fiecare zi de intarziere. Dupa 30 de zile de intarziere Asiguratorul (BCR Asigurari)are obligatia de a-l anunta in scris prin intermediul unei recomandate despre situatia intarzierii platilor si daca in termenul stabilit in contract nu se platesc ratele restante creditorul va recurge la executarea conditiilor prevazute in contract in caz de risc de neplata, iar in cele din urma se va pune sechestru pe bunul ipotecat, urmand ca banca creditoare sa preia apartamentul pe care s-a pus ipoteca.

In aceasta situatie domnul NERE IANI ar ramane fara apartament

Situatia 3:

Cazul fericit al creditului ipotecar este acela cand persoana creditata, in cazul nostru domnul NERE IANI se dovedeste a fi un bun platnic, indeplinind toate conditiile prevazute in contractul de credit, sau chiar achitand creditul inainte de termen, devenind in cele din urma proprietar cu drepturi depline si fara obligatii in ceea ce priveste achitarea creditului ipotecar.

Concluzii

In aceasta lucrare am incercat sa fac o prezentare a asigurarilor, in special a asigurarii creditelor, cu specific pe asigurea creditului ipotecar.

Datorita abordarii tumultoase pe piata creditelor in ultima perioada a creditelor pentru locuinta de tip ipotecar ajungem la concluzia ca acest tip de credit reprezinta o modalitate destul de utila pentru achizitionarea unei locuinte.

De asemenea mai putem remarca o continua dezvoltare a asigurarilor din Romania in ultima decada de timp, atat datorita influentelor externe cat si datorita constientizarii de catre populatie a importantei acestei ramuri.

In ceea ce priveste asigurarea creditelor putem spune ca aceasta reprezinta o ramura importanta ce asigura atat societatile creditoare cat si pe cei care contracteaza un astfel de credit impotriva riscurilor ce pot apare.

Bibliografie

VACAREL I, BERCEA F

-

Asigurari si Reasigurari, ed a II-a,Editura Expert Bucuresti 1998

VACAREL I, BERCEA F

-

Finante Publice,ed a IV-a,Editura Didactica si Pedagogica 2003

xxx

-

WWW.UNSAR.RO

xxx

-

WWW.OCDE.RO

xxx

-

WWW.CSA.RO

xxx

-

Monitorul Oficial al Romaniei

xxx - WWW.BCR


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2243
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site