Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Procedura incheierii executiei bugetare

finante

+ Font mai mare | - Font mai micProcedura incheierii executiei bugetare


Procedura incheierii executiei bugetare= etapa de finalizare a procedurii bugetare in ansamblu. Ea se concretizeaza in contul general anual de executie bugetara.Contul gen.anual de exec.bug. este intocmit de MFP pe baza situatiilor financiare prezentate de ord.pr. de cr., avand in vedere situatia conturilor referitoare la executia de casa a bugetului de stat, bug. asig.soc. de stat si al fondurilor speciale.

Ord.pr. de cr. au obligatia sa redacteze si sa anexeze la situatiile financiare mentionate rapoarte anuale de performanta in care se prezinta pe fiecare program:

-obiectivele stabilite initial

-rezultatele preconizate

-rezultatele obtinute concret

-indicatorii si consturile asociate

-situatia angajamentelor legale

Guv.analizeaza si prezinta spre adoptare Parl.conturile anuale de exec. pana la 1 iulie a anului urmator celui de executie. Conturile se aproba prin lege dupa verificarea acestora de catre Curtea de Conturi.


Structura conturilor anuale de executie a bugetelor

In temeiul legii, conturile anuale de exec.ale bug.de stat, bug.asig.soc. de stat, fondurilor speciale, bug.ord.de cr. vor cuprinde:

a)     La V: -prevederile bug.initiale

-prevederile bug.definitive

-incasarile realizare

b)     La Ch:-creditele bug.initiale

-cr.bug. definitive

-platile efectuate

Contul gen.de exec.a datoriei publice este intocmit de catre MFP si e anexat la contul gen.anual de exec.a bug.de stat.

Contul datoriei publice cuprinde contul datoriei publice interne, externe directe a statului si situatia garantiilor guvernamentale pt.credite interne si externe contractate de diferite pers.jur.

Excedentul sau deficitul bug.se stabileste ca diferenta intre V incasate si platile efectuate pana la sfarsitul anului bug. Daca se inregistreaza excedente, acestea vor diminua din deficitele anilor precedenti.


Principii ale incheierii executiei bugetare:

1.     exec.bug.se incheie pana la 31 decembrie a fiecarui an

2.          orice V neincasat si orice Ch angajata, lichidata, ordonantata si neplatita pana la 31 dec. se vor incasa, plati in contul bugetului pe anul urmator

3.          creditele bug. neutilizate pana la inchiderea anului se anuleaza de drept

4.          disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si din cele destinate cofinantarii contributiei financiare a UE ramase la sfarsitul executiei bugetare in conturile structurilor de implementare se raporteaza in anul urmator.

In cazul bug.asig.soc. de stat si bugetele fondurilor speciale echilibrate prin subventii de la bug.de stat, eventualele excedente se vor repopulariza cu bug.de stat in limita subventiilor primite.


Controlul executiei bugetare

Sunt mai multe organe cu atributii in zona controlului: Parl., Curtea de Conturi, MFP, instantele de judecata de dr.comun.

Parlamentul exercita un control politic pe baza documentatiei de la Guv.in cursul anului bugetar. Controlul se poate exercita la cerere/ oficiu si urmareste evolutia exec.bug. atat cu privire la realizarea V, cat si cu privire la efectuarea Ch.

Parl.Rom. exercita un control financiar ulterior si verifica constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor publice.

Curtea de Conturi prezinta Parl. anual un raport asupra conturilor de gestiune ale bunului public din exercitiul bugetar expirat. Raportul va mentuona si eventualele nereguli constatate. Pt.a asigura o autonomie decizionala pt.Curtea de Conturi prin lege membri ei sunt independenti si inamovibili.

MFP exercita un control administrativ-financiar. Acest control se exercita prin organe de specialitate si urmareste modul de realizare a V, realizarea Ch, limitarea Ch de functionare, eliminarea Ch considerate inoportune sau neeconomice, utilizarea fondurilor conform destinatiei.

Organele de inspectie vor avea in vedere pe de o parte volumul cr.bug.aprobate prin legile bug.anuale si eventualele sesizari realizate de org.de control financiar, judiciare, inclusiv jurnalele mijl. de comunicare in masa.

Cu prilejul controlului organele de inspectie verifica anumite obiective:

incadrarea Ch bug.in limitele sumelor si conturilor repartizate si respectarea cu strictete a destinatiei acestora

repartizarea de catre ord.de cr. a alocatiei bug.la termenele si in cuantumul prevazut de lege

efectuarea Ch bug. cu respectarea normelor si dispozitiilor legale specifice de aprobare a Ch

modul in care se actioneaza pentru restrangerea Ch la volumul necesar cu eliminarea Ch inoportune

modul in care actioneaza institutiile publice care se autofinanteaza pt.realizarea V propuse. Se urmareste cresterea nivelului si posibilitatilor de autofinantare.

Se controleaza gradul de dotare cu obiecte de inventar si mijloace fixe, situatia reala a patrimoniului


Datoria publica


Datoria publica= datoria publica guvernamentala si datoria publica locala.

Datoria publica guvernamentala= totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului roman la un moment dat, provenind din imprumuturile contractate de pe pietele financiare in mod direct sau garantate in numele statului roman de catre Guv.Ro. sau MFP.

Datoria publica locala= totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor administratiei publice locale la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate pe pietele financiare.
Datoria pub.guv. este alcatuita din:

a)datoria pub.guv. interna= totalitatea obligatiilor financiare ale statului roman provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la pers.fiz.si jur.rezidente in Romania in lei/ valuta.

Se mai incadreaza si sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei statului pt.finantarea temporara a deficitelor bugetare.

b)datoria pub.guv. externa= totalitatea obligatiilor financiare apartinand statului si care provin din imprumuturi contractate direct sau garantate de la pers.fiz si jur.nerezidente.

Datoria pub.locala

a)interna= ansamblul obligatiilor financiare care apartin autoritatilor administratiei publice locale si care provin din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de la pers.fiz si jur.rezidente.

b)externa= (idem)nerezidente.


Totalitatea sumelor reprezentand rata de capital, dobanzi, comisioane, orice alte conturi aferente dat.pub. la o anumita data sau pt.o anumita perioada alcatuieste serviciul datoriei publice.

Baza de date organizata pe suport magnetic si pe hartie care evidentiaza datoria publica in ordine cronologica se numeste registrul datoriei publice. Acesta e alcatuit din 4 subregistre: subregistrul dat.pub.guv.interne, externe, subregistrul dat.pub. locale interne, externe. Fiecare mentioneaza 2 pozitii: datorie publica directa si datorie publica garantata.


Din ian.2005 Guv. este autorizat sa contracteze imprumuturi exclusiv prin MFP. Acesta din urma poate contracta in scopurile urmatoare:

1. finantarea deficitului bugetar

2. mentinerea unui sold corespunzator in contul curent general al Trez.statului

3. finantarea unor proiecte aprobate prin HG

4. sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare

5. alte cazuri prevazute de lege

Imprumuturile contractate direct sau garantate de autor.adm.pub.locale nu reprezinta obligatii ale Guv, iar plata seviciului datoriei pub.aferente acestor oblig.se efectueaza din bugetele locale.

Autor.adm.pub.locale pot contracta direct sau garanta imprumuturi atat interne, cat si externe in urmatoarele scopuri:

1. pt.realizarea unor investitii de interes pub.local

2. pt.refinantarea dat.pub.locale

Rambursarea dat.pub.guv. reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statelor de plata, a capitalului, dobanzilor si oricaror altor costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate.

Dat.pub.se contracteaza prin instrumentele datoriei publice:

1.     titlurile de stat emise pe piata interna/ externa= instrumente financiare care atesta dat.pub.sub forma de bonuri, certificate de Trezorerie, depozit sau alte instrumente reprezentand imprumuturi in lei si valuta.

Se pot emite pe termen scurt (>1 an), mediu(1-5 ani), lung (<5 ani), in forma materiala sau dematerializata (inscriere in cont).

Pot fi: -nominative/ la purtator

-negociabile/ nenegociabile

2.     imprumuturile de stat= contractate de la banci, alte institutii de credit, pers.jur romane/ straine, institutii financiare intl. sau alte asemenea entitati

3.     imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trez.statului

4.     garantiile de stat

Existenta si functionarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior (organism care examineaza si avizeaza emiterea de garantii de stat pt.imprumuturi contractate de ag.economici si subimprumuturi acordate de MFP) si Comisia de Autorizare a Imprumuturilor si Garantiilor Locale (examineaza si avizeaza contractele de imprumut si garantiile emise de autor.adm.pub.locale).


Atributii ale MFP in legatura cu gestionarea instrumentelor dat.pub.:

MFP e autorizat sa emita titluri de stat la momentul si cuantumul considerate oportune

poate delega unor agenti sau altor institutii atributiile privind emisiunea de titluri de stat (conventii incheiate intre MFP si BNR)

poate mandata o institutie financiara sa administreze imprumuturi externe in schimbul unui comision de administrare

este autorizat sa emita garantii de stat pt.imprumuturi contractate de agentii econ.sau autoritati ale adm.pub. desemnate prin HG (este necesar avizul Comitetului Interministerial de garantii si credite de comert exterior si cel al Comisiei de autorizare a imprumuturilor si garantiilor locale daca sunt implicate autoritati locale)

obligatia de a rambursa imprumuturile directe contractate in numele Guv.

gestioneaza fondul de risc constituit pt.acoperirea riscurilor financiare care decurg din imprumuturi si garantii asumate de stat

BNR si alte institutii financiare, in temeiul unor conventii incheiate cu MFP, pot exercita functia de agent de inregistrare a dat.pub.interne sau componente ale acesteia precum si alte activitati legate de emiterea si administrarea titlurilor de stat.


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 115
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved