Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Studiu de caz privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pe exemplul SC ELECTROPUTERE SA

finante

+ Font mai mare | - Font mai micStudiu de caz privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata pe exemplul SC ELECTROPUTERE SA

1. Caracterizarea societatii din punct de vedere organizatoric
SC ELECTROPUTERE SA, intreprindere pentru utilaj electrotehnic greu, a fost fondata la 1 septembrie 1949.

Gratie unui insemnat volum de investitii in cladiri, utilaje specializate, aportului cooperarii cu unele firme de prestigiu si alte activitati prodigioase a unui numar mare de cadre cu inalta calificare tehnica, unitatea s-a dezvoltat rapid.

Se produce astfel de catre SC ELECTROPUTERE SA intreaga gama de transformatoare in ulei cu puteri de la 25 KVA pana la 400 MVA si tensiuni pana la 400 KV, precum si transformatoare uscate, inclusiv statii complete de transformatoare in constructie antigrizutoasa pentru minerit, intreaga gama de aparataj de medie si inalta tensiune cu tensiuni pana la 400 KV , motoare asincrone de inalta tensiune cu puteri pana la 200 KV pentru diverse domenii: agricultura, siderurgie, metalurgie, minerit; se mai produc motoare, generatoare de curent continuu pentru tractiune electrica, locomotive.

SC ELECTROPUTERE SA este succesoarea de drept a fostei intreprinderi Electroputere. Prin H.G. nr. 1296/1990 s-a hotarat infiintarea a sapte societati comerciale desprinse din fosta intrepridere care, ulterior, au fuzionat.

In prezent, ELECTROPUTERE SA este compusa din cinci divizii:

Divizia Vehicule Feroviare si Urbane;

Divizia Transformatoare De Putere;

Divizia Aparataj Electric

Divizia Masini Electrice

Divizia Resurse si Servicii Generale

Echipa manageriala asigura o strategie densa in toate domeniile: organizatoric, managerial, productiei, privatizarii, resurselor umane, bazei tehnico-materiale si gestiunii resurselor.

Dintre principalele obiective propuse de echipa manageriala trebuie amintite:

asimilarea de noi produse competitive, atat din punct de vedere al performantelor tehnice cat si al pretului, solicitate pe piata interna si externa, la nivelul divizilor;

modernizarea liniilor de fabricatie in fabrica Masini Electrice Rotative;

modernizarea tehnologica la fabrica de Aparataj electric

adaptarea fabricatiei de locomotive si vehicule urbane la cerintele pietei interne si externe.

Alaturi de obiectivele prezentate mai sus, se mai pot mentiona: modernizarea tehnologica a fabricii de transformatoare in vederea mentinerii pe pietele interne si externe castigate; retehnologizarea fabricatiei de piese turnate si forjate; organizarea fabricatiei de scule pentru RODAE si oferte de SDV-uri la export; patrunderea pe noi piete.

Divizia Masini Electrice Rotative

Divizia Masini Electrice Rotative are in componenta urmatoarele fabrici cu gestiune proprie:

Fabrica de masini electrice

Fabrica de scule, dispozitive, verificatoare

Fabricatia de masini electrice rotative la SC ELECTROPUTERE SA a inceput in anul 1950.

Pana in prezent au fost asimilate peste 4.000 tipuri de masini electrice intr-un volum de 11500 bucati. Ca structura, 80.000 bucati sunt motoare de curent alternativ, 000 motoare de curent continuu, 15.000 motoare de tractiune pentru locomotive si 6.000 generatoare electrice sincrone si de curent continuu.

Utilajele din dotare au grad de uzura diferentiata in functie de anul punerii in functiune si durata de utilizare. Nivelul tehnologic al utilajelor din dotare este mediu datorita faptului ca sunt cu deservire manuala, seriile de fabricatie sunt mici si chiar in regim de unicat. Produsele realizate sunt la un nivel competitiv cu produsele similare de pe piata externa datorita clasei de izolatie si nivelului de zgomot.

Clientii cei mai importanti ca pondere sunt:

industria transporturilor 34,3%

industria constructiilor de masini 20,3%

industria metalurgica 14,1%

industria chimica 7,1%

CONEL 6,3%

Divizia de masini electrice si-a mentinut in mare parte pietele externe: Polonia, Austria, Germania, Franta, Grecia s.a.

In ceea ce priveste Fabrica de Scule, Dispozitive si Verificatoare, productia este destinata consumului intern al societatilor de pe platforma.

Structura organizatorica la Fabrica MER

Structura organizatorica a Fabricii MER a fost elaborata in conformitate cu reglementarile si actele normative in vigoare, urmarindu-se asigurarea unei grupari rationale si eficiente a activitatilor in subdiviziuni organizatorice si stabilindu-se nivelele ierarhice si legaturile de colaborare si subordonare

Director. Conducerea fabricii este asigurata de director ajutat de trei directori executivi (director executiv productie, director adjunct tehnic si director adjunct economic). Acesta are urmatoarele atributii:

conduce si gestioneaza activitatea fabricii pe baza prerogativelor de autoritate cu care este investit astfel incat sa atinga obiectivele stabilite de conducerea societatii;

analizeaza studiile cererii si ofertei pe piata interna si externa la produsele ce constituie obiectul de activitate al fabricii, stabileste conditiile de ofertare si ia hotarari privind reclama, publicitatea, livrarea sau cumpararea;

elaboreaza politicile de dezvoltare, modernizare, restructurare si retehnologizare pe baza prevederilor strategice si asimilarea de noi produse;

urmareste realizarea obiectivelor din planul de investitii in toate fazele;

ofera informatii asupra desfasurarii activitatii fabricii, masurile luate, principalele probleme rezolvate si obiectivele viitoare.

Biroul Management si Resurse umane este organul de lucru al fabricii care asigura indeplinirea sarcinilor in domeniul organizarii, recrutarii si selectarii fortei de munca, incadrarii si utilizarii acesteia, salarizarii si protectiei muncii.

Biroul Asigurarea Calitatii este compartimentul care are autoritatea si responsabilitatea de a implementa si mentine sistemul de asigurare a calitatii pentru toata productia Diviziei MER, in conformitate cu prevederile programului de asigurare a calitatii precum si de a urmari eficienta aplicarii acestui program.

Serviciul Control Tehnic de Calitate asigura indeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea fabricii si de Oficiul de Stat pentru calitate din cadrul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, in domeniul controlului tehnic al calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor. in activitatea sa raspunde de controlul calitatii in toate fazele de fabricatie si de livrare a produselor, cu respectarea stricta a prescriptiilor, standardelor de stat, documentatiilor tehnice, a normalor interne si a contractelor.

Serviciul Marketing este organul de lucru al fabricii care asigura fundamentarea si indeplinirea sarcinilor din domeniul contractarii si desfacerii produselor pe piata interna si externa, prospectarea si cercetarea pietei in vederea promovarii, perfectionarii si diversificarii produselor, stabilirea politicii si strategia preturilor, urmarind consolidarea si dezvoltarea rentabila a fabricii printr-o adaptare continua a productiei la nevoile si exigentele pietei interne si externe.

Directorul executiv organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de productie din cadrul fabricii, precum si activitatile menite sa asigure desfasurarea normala a procesului de productie (asiguraea bazei materiale, asigurarea functionalitatii masinilor, utilajelor si instalatiilor, respectarea normelor de protectie a muncii.

Serviciul Plan, Capacitati, Lansare, Programare, Urmarire, Aprovizionare asigura programul de fabricatie pe trimestre si anual, precum si realizarea acestora. in activitatea sa raspunde de utilizarea deplina a capacitatilor de poductie si punere in valoare cu maxima eficienta a tuturor resurselor materiale si umane ale societatii, determinarea etapelor principale de pregatire tehnica si materiala a productiei, respectarea programelor de fabricatie si realizarea ritmica a productiei.

Sectia productie (mecanica, masini rotative si masini speciale) este compartimentul de munca ce realizeaza prelucrarea materiilor prime, materialelor si semifabricatelor, executia si montarea pieselor, subansamblelor si ansamblelor in vederea obtinerii produselor finite, fabricarea, intretinerea si repararea SDV-urilor, executia prototipurilor, seriilor zero.

Sectia Mecano-Energetic asigura organizarea si desfasurarea activitatii de intretinere si reparatii, precum si colaborarea cu Fabrica Mecano-Energetica pentru alimentarea cu combustibil, energie, apa, abur in scopul functionarii continue, sigure si eficiente a masinilor, utilajelor si instalatiilor.

Directorul adjunct tehnic coordoneaza si controleaza direct activitatea din domeniul tehnic si pregatirea fabricatiei, activitatea din domeniul cercetariii si proiectarii tehnologice si asistentei tehnologice in sectiile de productie, colaboreaza la intocmirea temelor de proiectare, a studiilor tehnico-economice si a lucrarilor legate de dezvoltarea si modernizarea fabricii.

Atelierele Proiectare tehnologica raspund de elaborarea tehnologiilor de executie, ridicarea nivelului tehnologic, asimilarea proceselor tehnologice noi, proiectarea si reproiectarea proceselor tehnologice in scopul cresterii calitatii produselor si rentabilitatii fabricatiei.

Colectivul Inginerie tehnologica este compartimentul Directiei tehnologice care este subordonat direct directorului adjunct tehnic si are urmatoarele atributii: studierea, experimentarea, proiectarea si urmarirea executiei obiectivelor incluse in programul de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de introducere a progresului tehnic; se preocupa de omologarea tehnlogiilor noi, de optimizarea fluxurilor tehnologice; analizeaza si avizeaza propunerile de investitii si inovatii care se refera la proiectarea si fabricarea masinilor, utilajelor si instalatiilor.

Biroul Tehnic-Investitii este compartimentul Directiei tehnice care asigura coordonarea activitatii pe linie de dezvoltare tehnologica si de investitii.

Colectivul Documentare-Omologare este compartimentul directiei tehnice care elaboreaza documentatiile de executie si omologare a bunurilor de consum, precum si elaborarea programului de reducere a costurilor de productie.

Oficiul de Informatica este compartimentul Directiei tehnice care asigura prelucrarea automata a datelor furnizate de celelalte compartimente ale fabricii in scopul cunoasterii operative a situatiei in domeniile de activitate ce intereseaza conducerea fabricii.

Serviciile Financiar si Contabilitate care sunt in subordinea directa a directorului adjunct economic sunte prezentate intr-un paragraf distinct al prezentului proiect.

Compartimentul Bugete-Analiza economica este organul de lucru din cadrul Directiei economice care stabileste politica realizarii obiectivelor propuse, elaboreaza bugetul anual de venituri si cheltuieli pe total fabrica si prin analiza datelor prezentate de celelalte servicii, elaboreaza prognoza privind evolutia preturilor si tarifelor, precum si negocierea acestora in calitate de beneficiar cu furnizorii de pe platforma Electroputere sau din exterior.

2. Caracterizarea societatii din punct de vedere economico-financiar

Analiza rezultatelor financiare prin prisma unor indicatori de baza la Fabrica M.E.R. este prezentata schematic in tabelul urmator:

Mii lei

Indicatori

1.Cifra de afaceri

2.Venituri totale

Cheltuieli totale

4.Capitaluri proprii

5. Active imobilizate

6.Active circulante

din care:

- stocuri

- creante9.disponibilitati banesti

10.datorii curente

11.numar de personal

Tabel nr. 1. Evolutia privncipalilor indicatori economico-financiari la SC ELECTROPUTERE SA Craiova Fabrica M.E.R., in perioada 2001-2003

Modalitatea de calcul si analiza a pincipalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente

(Indicatorul capitalului circulant) Datorii curente

Active curente = Total active - datorii curente

(AI+AC)

AC2003 = 218.255.168+12146.081-188.209.518 = 152.712.738

ILC2003 = 152.712.738 = 0,81

188.209.518

b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri

(Indicatorul test acid) Datorii curente

ILI 2003 = 152.712.738 - 37.217.350 = 115.495.388 = 0,61

188.208.518 188.209.518

Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la :

viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;

capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar.

Costul vanzarilor = Numar de ori

Stocul mediu

2003: 196.841.521 = 5,289 ori

37.217.350

sau

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu x 365

Cost vanzari

2003: 37.217.350 x 365 = 69,02 zile

196.841.521

c) Viteza de rotatie a debitelor - clienti

calculeaza eficacitatea persoanei juridice in colectarea creantelor sale;

exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica

Sold mediu clienti x 365

Cifra de afaceri

2003: 85.606.107 x 365 = 213,7 zile

146.199.976

d) Viteza de rotatie creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la creditorii sai.

Sold mediu furnizori x 365

Achizitii de bunuri

(fara servicii)

unde, pentru aproximarea achizitiilor, se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

2003: 104.435.370 x 365 = 194,3

196.199.976

e) Viteza de rotatie active imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

2003: 196.199.976 = 0,8989

218.255.168

f) Viteza de rotatie active totale

Cifra de afaceri

Total active

2003: 196.199.976 = 0,5746

341.401.249

NR. CRT

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

PERIOADA

Indicatori de lichiditate

Indicatorul liciditatii curente

Indicatorul lichiditatii imediate

Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a stocurilor

Nr. zile de stocare

Viteza de rotatie a debitelor clientiViteza de rotatie a creditelor furnizori

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Viteza de rotatie a activelor totale

Prezentam in continuare o serie de concluzii ce se desprind din analiza principalilor indicatori economico-financiari.

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare supraunitara in 2001 si 2002, ceea ce reprezinta existenta unui fond de rulment financiar, care ii permite societatii sa faca fata obligatiilor curente de plata. In 2003 acesta inregistreaza o valoare subunitara, 0,81 fapt ce indica faptul ca fabrica intampina dificultati privind obligatiile curente de plata.

Indicatorul lichiditatii imediate a scazut de la un an la altul ceea ce se apreciaza nefavorabil.

In teoria economica, se considera ca o situatie optima, in ceea ce priveste solvabilitatea partiala, exista atunci cand aceasta rata ia valori cuprinse intre 0,8 si l, dar aceasta depinde de dinamica si structura creantelor firmei.

Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii si capacitatea acesteia de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii.

Viteza de rotatie a stocurilor a inregistrat o crestere in anul 2002, fata de anul 2001, de la 3,17 la 3,86 ajungand in 2003 la 5,28 ceea ce reprezinta un rulaj mai mare al stocurilor.

Numarul de zile de stocare este un indicator de activitate, care inregistreaza o evolutie favorabila scazand de la un an la altul.

Un alt indicator de activitate este viteza de rotatie a debitelor-clienti, care arata numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Acest indicator a inregistrat o crestere continua de la 150,33 in 2001 la 159,25 in 2002 si 213,67 in 2003 ceea ce arata ca societatea are anumite probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creante mai greu de incasat.

Indicatorul, numit viteza de rotatie a creditelor-furnizor, care arata numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai, creste pe tot parcursul perioadei analizate, adica are o evolutie pozitiva pentru societate.

O evolutie pozitiva a inregistrat indicatorul viteza de rotatie a activelor imobilizate, crescand in fiecare an, reflectand o imbunatatire a utilizarii activelor imobilizate.

Viteza de rotatie a activelor totale inregistreaza o crestere in anul 2001, fata de anul 2000, de la 0,39 la 0,44 si in anul 2002, fata de anul 2001, de la 0,44 la 0,57.

Pe ansamblu indicatorii de activitate aratara in anul 2001 societatea a inregistrat cea mai buna utilizare a activelor, iar eficacitatea intreprinderii privind colectarea creantelor sale si controlul creditelor acordate clientilor a scazut.

In actuala etapa de tranzitie, programul managerial al Fabricii M.E.R. are ca obiectiv dezvoltarea potentialului economic.

Se urmareste si mentinerea structurii de personal, care a inregistrat o scadere de la an la an, care sa poata asigura relansarea productiei de motoare.

Ponderea activitatilor desfasurate de fabrica in perioada 1999-2003, in cifra de afaceri, este redata in tabelul urmator:

Activitatea

De baza

Alte activitati

In totalul cheltuielilor de exploatare, ponderea o detin cheltuielile cu materiile prime - 65%, cheltuieli cu manopera directa - 6,7%, restul cheltuielilor este reprezentat de cheltuieli cu personalul si cheltuieli care apar in procesul desfasurarii activitatilor curente ale unitatii.

Veniturile din activitatea de baza sunt relativ constante de la an la an, ocupand aceeasi pondere in totalul cifrei de afaceri, respectiv 93%. Veniturile din celelalte activitati provin in special din vanzarea unor materii prime si materiale catre diversi clienti, activitate care se datoreaza faptului ca la aprovizionarea unor materii prime si materiale furnizorii impun, prin anumite sortimente, cantitati minimale (conductori cupru, tabla silicioasa, electroizolant, diverse produse laminate). Pentru Divizia M.E.R., acestea reprezinta cantitati mari, avand in vedere specificul - productia de motoare electrice, precum si din faptul ca, in actuala etapa de tranzitie, beneficiarii solicita produse (motoare) cu caracter de unicat.

In prezent, Divizia M.E.R. nu a contractat credite bancare, ca subunitate a SC ELECTROPUTERE SA, dar, la nivel central, subunitatea primeste finantare si disponibilitati banesti prin redistribuirea resurselor financiare de la celelalte subunitati.

SC ELECTROPUTERE SA Craiova are contractate credite in valoare de 35 miliarde, plafon aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru productia de transformatoare care este destinata exportului.

Forma de inregistrare contabila utilizata de SC ELECTROPUTERE SA Craiova

Potrivit prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, precum si celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si contabila 1), orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza iregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea Mare. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Forma de inregistrare contabila constituie unul din principalele instrumente ale contabilitatii agentilor economici.

In cadrul SC ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. se utilizeaza forma contabila “pe jurnale”.

Forma de inregistrare contabila “pe jurnale” se caracterizeaza prin aceea ca asigura inregistrarea operatiilor economice in mod cronologic ( in ordinea documentelor sau numarul de ordine al acestora) si sistematic, (dupa natura si felul lor) direct din documentele primare si centralizatoare in jurnal.

Jurnalul constituie instrumentul de baza utilizat in aceasta forma de inregistrare contabila. Jurnalele se deschid pentru creditul conturilor in corespondenta cu conturile debitoare, deci rulajul creditor se grupeaza pe conturi corespondente debitoare.

Formalistica de lucru utilizata este formata din : registru jurnal, situatii auxiliare, fise de cont analitice, Cartea Mare, balante de verificare, bilantul contabil, registrul-inventar.

Pentru a fi inregistrate in contabilitate, documentele justificative sunt prelucrate contabil, sunt sortate, verificate si controlate. Operatiile economice de acelasi fel se totalizeaza zilnic intr-un formular denumit “Document cumulativ”, iar pentru operatiile care nu se consemneaza in documente cumulative se intocmesc note de contabilitate. Acestea vor constitui anexe ale jurnalului in care sunt inregistrate.

In cadrul unor jurnale se realizeaza atat evidenta sintetica cat si analitica, ceea ce contribuie la stabilirea cu usurinta a concordantei datelor pe care acestea le furnizeaza.

Pentru inregistrarea cronologica a operatiilor economice, unitatea utilizeaza “Registrul-jurnal”. Datele inscrise in acesta sunt preluate din documentele justificative, documentele cumulative sau notele de contabilitate, dupa caz.

Registrul-jurnal se inregistreaza la organele fiscale si poate fi folosit in litigii.

In Registrul-jurnal care se intocmeste intr-un singur exemplar pentru fiecare operatie care se inregistreaza, se consemneaza urmatoarele elemente: numarul curent al fiecarei operatii inregistrate, incepand de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie, data cand se face inregistrarea; felul si numarul documentului justificativ in care este descrisa operatia care se inregistreaza; explicatii in legatura cu operatia in cauza; simbolul conturilor debitoare si creditoare, precum si sumele pentru fiecare dintre acestea.

Unitatea foloseste si registre-jurnal auxiliare in care se inregistreaza documentele justificative, iar totalurile lunare ale acestor jurnale se inscriu in registrul-jurnal general.

“Cartea Mare” este folosita pentru stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice. La sfarsitul lunii aceasta se intocmeste astfel: rulajul creditor se preia din coloana de credit a fiecarui jurnal, iar rulajul debitor se determina prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de conturi corespondente ale jurnalului.

Acest jurnal este un document de evidenta contabila care asigura, pentru sfarsitul fiecarei luni si cumulat de la inceputul anului, sistematizarea datelor contabilitatii sintetice, atat pentru debitul cat si pentru creditul fiecarui cont sintetic. Contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat si constituie baza intocmirii balantei de verificare.

Reflectarea in contabilitate a taxei pe valoarea adaugata

SC ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. in luna ianuarie 2004 pentru desfasurarea activitatii a efectuat urmatoarele operatiuni:

1. Achizitioneaza pe baza de factura externa conductor cupru P2S pentru bobine de la societatea SGK din Suedia in cantitate de 1500 t la valoarea unitara de 1700$/tona. Valoarea totala este de 2250.000 $, cursul de schimb leu-dolar este de 35.000 lei/$. Pentru suma de 50 miliarde lei s-a obtinut amanarea la plata cu 60 zile a taxei pe valoarea adaugata, iar pentru restul sumei de 28.750.000.000 lei taxa pe valoarea adaugata se plateste in luna respectiva. Amanarea la plata s-a obtinut pe baza certificatului nr. 14352/2004.

Taxa pe valoarea adaugata deductibila se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale la baza de impoztare a TVA, astfel:

TVAdeductibila = cota TVA x baza de impozitare a TVA

= 19% x 78.750.000.000

Inregistrarile contabile sunt:

- Achizitionarea conductorilor Cu P2S

301 = 401 78.750.000.000

- Inregistrarea TVA aferent achizitiei

4428 = 446 14.962.500.000

Calculam TVA pentru luna ianuarie:

TVA = 19% x 28.750.000 = 5.462.500.000

- Inregistrarea TVA in luna ianuarie

4426 = 4428 5.462.500.000

- Se inregistreaza TVA de plata

446 = 5121 5.462.500.000

2. SC ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. cumpara de la S.C. COST Targoviste tabla silicioasa 0,55 mm. Cantitatea cumparata este de 2340 tone la un pret de cumparare unitar de 19.870.000 lei pe tona. Pretul total este de 46.495.800.000 lei, taxa pe valoarea adaugata 8.834.202.000 lei.- Se inregistreaza achizitia pe baza de factura - FF 5897564/24.01.2004 (Anexa 1)

% = 401 55.330.002.000

46.495.800.000

8.834.202.000

- Se inregistreaza plata facturii catre S.C. COST Targoviste

401 = 5121 55.330.002.000

S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. cumpara de la S.C. MATIZOL S.A. Ploiesti lac C57, 2000 tone la pretul de 42.952.500 lei/tona, pretul total fiind de 8.590.500.000 lei. Achizitia se efectueaza pe data de 20.01.2004, taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei este de 1.632.195.000 lei. (FF 5897565/20.01.2004 - Anexa 2)

% = 401 10.222.695.000

8.590.500.000

4426 1.632.195.000

4. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. se aprovizioneaza cu 500 tone de combustibil de la SN PETROM la pret de cumparare 12.500.000 lei/tona, pe data de 201.2004 cu FF917201. Pretul total este de 6.250.000.000 lei, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta este 1.187.500.000 lei.

% = 7.437.500.000

6.250.000.000

1.187.500.000

5. Societatea cumpara formulare care sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata in valoare de 340.000 lei, pe data de 17.01.2004 in baza facturii FF6565542 emisa de S.C. DIAGINA S.R.L.

302 = 401 2.340.000

6. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. efectueaza o investitie in valoare de 1.500.000.000 pentru renovarea unei hale pentru reparatii motoare. Lucrarea este efectuata de S.C. CONSTRUCT S.R.L. Craiova. Se primeste devizul nr. 345171, pe data de 25.01.2004, taxa pe valoarea adaugata aferenta acestei operatii este de 285.000.000 lei.

% = 404 1.785.000.000

1.500.000.000

285.000.000

7. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. consuma in procesul de productie gaze naturale. Acestea sunt furnizate de DISTRIGAZ Craiova. Factura FF395618 pentru consumul de gaze naturale soseste pe data de 28.01.2004 si are o valoare de 12.500.400.000, taxa pe valoarea adaugata aferenta fiind in suma de 2.375.076.000 lei.

% = 401 14.875.476.000

12.500.400.000

4426 2.375.076.000

8. Factura de energie electrica FF415172/25.01.2004, emisa de S.C. ELECTRICA Craiova se plateste pe data de 25.01.2004 si are o valoare de 14 miliarde lei.

% = 401 16.660.000.000

14.000.000.000

2.660.000.000

9. In luna ianuarie s-au efectuat reparatii la un Strung SC20 din sectia Mecanica de catre o societate specializata - S.C. MECPREST S.R.L. in valoare de 11.575.000 lei. Factura FF61413/15.01.2004 este platita pe data de 17.01.2004.

% = 401 1774.250

11.575.000

4426 2.199.250

10. In luna ianuarie S.C. TRANSCOM S.R.L. efectueaza transportul bunurilor de la S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. catre clientii sai. Factura pentru transport FF717521/29.01.2004 este in suma de 17.800.000 lei, cu taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare, in suma de 382.000 lei.

% = 401 21.182.000

17.800.000

382.000

11. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. efectueaza cheltuieli cu telefoanele in suma de 9.500.000 lei. Factura FF773552 se primeste pe data de 22.01.2004 de la ROMTELECOM.

% - 401 11.305.000

9.500.000

1.805.000

12. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. achizitioneaza lac impregne C57 din S.U.A. in valoare de 21.000 $. Taxele vamale au fost stabilite in cota procentuala de 25% iar comisionul vamal de 0,50%. Cheltuielile cu transportul pe parcursul extern au fost de 2000 $. Cursul de schimb leu-USD este de 34.500 lei/USD.

Pentru a determina taxa pe valoarea adaugata care este datorata in vama trebuie sa determinam baza de impozitare a acesteia, apoi vom aplica o cota de 19%.

Valoarea in vama se determina prin insumarea pretului extern al marfii cu cheltuielile de transport pe parcurs extern.

Valoarea in vama = 21.000 + 2.000 = 2000 USD

Valoarea in vama stabilita in lei = 2000 x 34.500 = 79500.000 lei.

Taxa vamala = valoarea in vama x cota taxei vamale

= 79500.000 x 25%

= 198.375.000 lei.

Comisionul vamal = valoarea in vama x cota comisionului vamal

= 79500.000 x 0.50%

= 967.500lei.

Baza de impozitare a TVA = valoarea in vama + taxa vamala + comisionul vamal = = 79500.000 + 198.375.000 + 967.500 = 995.842.500

TVA de plata in vama = baza de impozitare a TVA x cota TVA

= 995.842.500 x 19%

= 189.210.075 lei

Toate operatiile privind achizitiile sunt inregistrate in Jurnalul pentru cumparari (Anexa 4).

1 S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. vinde catre Complexul Energetic Craiova un motor MIPA 2x3 200KW 3000 R/M 6KV la pret de 1.171.721.600 lei. Factura FF3215643 (Anexa 3) se emite pe data de 05.01.2004.

411 = % 1.171.721.600

701 984.640.000

4427 187.081.600

14. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. incheie un contract cu SNCFR Marfa prin care se gajeaza sa livreze 8.500 bucati piese schimb pentru LDE 2100 CP la pretul unitar de 17.150.000 lei. Factura FF3215644 se emite pe data de 101.2004.

411 - % 17472.250.000

701 145.775.000.000

4427 27.697.250.000

15. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. vinde la extern motor MIS 2xExdtx 250 KW 8000 R/M 6KV catre societatea ROMACH SUA. Pretul este de 1.349.500.000. Nu se incaseaza taxa pe valoarea adaugata, deoarece operatiunea este scutita cu drept de deducere. Factura FF3215645 se emite pe data de 15.01.2004.

411 = 701 1.349.500.000

16. Societatea vinde catre S.C. AVK NEW AGE S.A Craiova carcase motor electric 750 bucati la pretul unitar de 45.500.000 lei. Pretul total este de 34.125.000.000 lei, taxa pe valoarea adaugata aferenta este de 6.48750.000 lei. Factura FF3215646 se emite pe data de 20.01.2004

411 = % 40.608.750.000

701 34.125.000.000

4427 6.48750.000

17. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. livreaza catre S.C. ENERGO CONSTRUCTIA S.A. Drobeta Turnu-Severin colectoare motoare CC in valoare de 5.350.000.000 lei. Factura FF3215647 se emite pe data de 24.01.2004.

411 = % 5.350.000.000

701 4.500.000.000

4427 855.000.000

18. S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. vinde catre CMLO OLTENIA Tg Jiu rotor motor electric MAS 2S 160KW 2000R/M 6KV la pret de vanzare 560.000 lei/buc, 20.000buc. Factura FF235000 se emite pe data de 27.01.2004.

411 = % 84.728.000.000

701 71.200.000.000

4427 1528.000.000

Toate operatiile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt inregistrate in Jurnalul pentru vanzari (Anexa 5).

La sfarsitul lunii ianuarie S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. inregistreaza TVA deductibila de 22.44859.250 lei iar suma de 9.500.000.000 lei se amana la plata cu 60 de zile.

Taxa pe valoarea adaugata colectata totala in luna ianuarie 2004 este de 48.751.081.600 lei.

Se inchid conturile de TVA:

4427 = % 48.751.081.600

4426 22.44859.250

4423 26.307.222.350

La sfarsitul lunii ianuarie S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R intocmeste Decont de T.V.A. (Anexa 6).

In cazul S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R. pro-rata este 100%.

Presupunem insa ca pro-rata pe anul 2003 a fost de 85%si situatia intrarilor si iesirilor in luna ianuarie 2004 este urmatoarea:

- vanzari in tara, cu TVA 19% 1.646.000.000.000 lei

- export  757.500.000.000 lei

- vanzari scutite fara drept 126.500.500.000 lei

de deducere

- cumparari, cu TVA 19% 1.395.000.000.000 lei

TVA colectata este: 1.646.000.000.000 x 19% = 312.740.000.000 lei

TVA deductibila este: 1.395.000.000.000 x 19% = 265.050.000.000 lei

Pentru calculul taxei pe valoarea adaugata de dedus ponderam TVA deductibila cu pro-rata, astfel:

265.050.000.000 x 85% = 225.292.500.000 lei

TVA de plata este data de diferenta dintre TVA colectata si TVA de dedus, astfel:

312.740.000.000 - 225.292.500.000 = 87.447.500.000 lei

TVA care se trece pe costuri = TVA deductibila – TVA de dedus

= 39.757.500.000 lei

Calculam pro-rata efectiva pentru luna ianuarie 2004, astfel:

Pro-rata = (livrari supuse TVA/ total livrari) x 100

Livrari supuse TVA =

= 2.40500.000.000 lei

Total livrari =

= 2.530.000.500.000 lei

Pro-rata = 0,95 x 100= 95%

Intreprinderea ar fi avut interes sa foloseasca pro-rata efectiva din cursul lunii ca metoda de stabilire a TVA de dedus.

La sfarsitul lunii ianuarie S.C. ELECTROPUTERE SA Craiova – Fabrica M.E.R intocmeste Decont de T.V.A. (Anexa 7).Aceste prevederi sunt cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a Normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, in ordinele ministrului finantelor date in aplicarea acesteia, precum si in Normale metodologice de intocmire si utilizrae a formularelor tipizate care nu au regim special, privind activitatea finannciara si contabila, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 425/1998.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1670
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site