Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

TEORIA DEZVOLTARII SISTEMULUI DE LEASING

finante

+ Font mai mare | - Font mai micTEORIA DEZVOLTARII SISTEMULUI DE LEASING

Istoria afacerilor de leasing, ca o activitate de servicii in domeniul finantarilor de investitii de bunuri mobile si imobile, este de data relativ scurta, dar cu implicatii si consecinte foarte complexe si aproape imprevizibile in economia mondiala. Leasingul, ca si celelalte multe activitati si instrumente ale economiei de piata noi, introduse in practica comerciala, in gandirea si cercetarea stiintifica, precum: franchising, factoringul, marketingul, etc. isi au leaganul istoric in una dintre cele mai dezvoltate tari din punct de vedere economic, aceasta fiind S.U.A. Operatiunea de leasing isi are punctul de plecare inca de prin anii 70 ai secolului al XIX- lea, cand operatiunile de inchiriere si de arendare din sfera bunurilor de consum si a celor imobiliare s-au extins si asupra bunurilor de investitii industriale. Aceasta extindere a metodelor de investitii si finantare a fost consecinta fireasca a gradului de dezvoltare a tehnicii si tehnologiei industriale si tendintelor de dominare a pietelor prin toate mijloacele moderne de finantare, accentuand concurenta pentru desfacerea rapida a produselor industriale.Istoria leasingului in tara noastra este de data relativ scurta. Primele societati de leasing s-au infiintat in anul 1993 si in general reglementarile juridice si economice au un trecut de circa 10 ani in economia Romaniei. In legislatia romana reglementarile reprezinta un pas incurajator in drumul spre economia de piata si in tendintele de integrare in structurile Uniunii Europene. Aceasta tendinta s-a reflectat pe plan juridic prin adoptarea de acte normative pentru prima data in Romania privind operatiunile de leasing si respectiv societatile de leasing incepand din anul 1990. Astfel, societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, iar domeniul de aplicare a operatiunilor de leasing este reglementat de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 republicata in 2000.

IAS 17 Leasing, a fost aprobat in anul 1982 si a intrat in vigoare pentru perioadele incepand cu data de 1 ianuarie 1984. Pana in anul 1997 IAS 17, Contabilitatea operatiunilor de leasing a fost singurul Standard promulgat cu privire la contabilizarea operatiunilor de leasing din cadrul Standardelor Internationale de Contabilitate.

Leasingul – este un acord prin care locatorul transmite locatarului, in schimbul unei plati sau a unei serii de plati sau al unei serii de plati, dreptul de a utiliza un activ pentru op erioada de timp convenita intre parti

Leasingul financiar –este acea categorie de leasing prin care se transfera in mod substantial riscurile si avantajele ce decurg din detinerea bunului in proprietate.

O operatie de leasing poate fi clasificata drept financiara daca:

riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;

Partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.

Trebuie remarcat, astfel, ca in general o operatie de leasing financiar este indreptata catre achizitia bunului finantat. Oricum, fie datorita duratei mari de utilizare, fie datorita sumelor mari achitate de Utilizator se poate usor constata ca utilizatorul, la finele contractului, poate considera practic proprietatea asupra bunului ca fiind asumata.

Nu in ultimul rind, valoarea de achizitie scazuta a bunului la data finalizarii contractului, face foarte probabila exercitarea optiunii de cumparare si transferarea dreptului de proprietate.

Leasingul operational – reprezinta acea tranzactie de leasing care nu indeplineste conditiile unui leasing financiar.

Reglementarile afacerilor de leasing conform IAS 17

Conform reglementarilor ale IAS 17 se considera leasing financiar acele operatiuni care indeplinesc cel putin una din urmatoarele criterii:

ð     Transferul automat al proprietatii. Contractul de leasing prevede ca obiectul de

leasing la sfarsitul perioadei de contractare sa treaca in proprietatea utilizatorului de leasing;

ð     Optiunea de cumparare la pret de referinta. Utilizatorul de leasing dobandeste o

optiune de cumparare, in care pretul de cumparare se situeaza sub valoarea uzuala curenta;

ð     Durata contactului . durata contractului se extinde peste perioada reala a duratei

de amortizare a obiectului de leasing;

ð     Limitarea valorii in numerar. Valoarea in numerar a celor mai mici plati de

leasing in perioada duratei de baza a inchirierii trebuie sa corespunda cel putin cu valoarea curenta a bunului economic de inceput a duratei de inchiriere.

In IAS 17 indicatorii care presupun existenta unui leasing financiar vor fi completati si cu alti indicatori suplimentari. Dintre acestia pot fi enumerati urmatorii:

ð     Obiectul de leasing ar putea fi folosit numai de catre utilizatorul de leasing;

ð     Pierderile locatorului de leasing cauzate de exercitarea uni drept de reziliere se

vor compensa de catre utilizatorul de leasing;

ð     Utilizatorului de leasing ii vor fi transmise venituri mai mari sau mai mici fata

de valoarea reziduala cuvenita;

ð     Utilizator de leasing va putea prelungii contractul de leasingul contra platii unei

chirii care se situeaza sub nivelul practicat.

Daca nici unul din criteriile amintite nu se regasesc in relatiile se contractare, leasingul in cauza se poate considera un leasing operational.

CRITERIILE DE CLASIFICARE A FORMELOR DE LEASING:

I. Conform calitatii (pozitiei) locatarului care transmite dreptul de folosinta asupra bunului;

II. Conform utilizatorului de leasing;

III. Conform conditiilor contractuale in privinta riscului economic al bunului inchiriat si a dreptului de reziliere a contractului de leasing;

IV.Conform naturii obiectului de leasing contractat;

V. Conform nationalitatii societatii de leasing;

I. Formele leasingului conform calitatii locatorului;

Leasing direct;

Leasing indirect;

II. Formele leasingului conform calitatii utilizatorului de leasing

Leasing comunal (utilizatorul este comunitatea, statul);

Leasing privat;

III. Forme de leasing conform conditiilor de contractare

Leasing operational;

Leasing financiar;

IV. Formele leasingului conform naturii obiectului de leasing

Leasing de bunuri mobile;

Leasing de bunuri imobile;

PRINCIPALELE FORME ALE CONTRACTULUI DE LEASING

A. Contracte de leasing operational;

B. Contracte de leasing financiar;

A.Contracte de leasing operational

Sub denumirea de leasing operational intra contractele de scurta durata pentru cedarea in folosinta (intrebuintare) a obiectelor de leasing, in care partile contractante prin respectarea unei perioade stabilite au dreptul de reziliere a contractului. Dreptul de reziliere a contractului poate fi convenit, sau sa intervina oricand, numai dupa trecerea unui timp stabilit in clauza de contract. In cazul leasingului operational riscul afacerii de leasing este preluat de catre locatorul de leasing. Din cauza riscului investitional preluat in totalitate de catre locatorul de leasing, in general astfel de contracte se incheie numai pentru bunuri economice unde conditiile obiectului de leasing permit dupa rezilierea contractului imediat contractarea acestuia cu alti utilizatori de leasing (de exemplu, contractele de leasing operational in domeniul automobilelor, instalatiilor telefonice etc…).

B.Contracte de leasing financiar

Stabilesc durata de baza a contractului cu caracter nereziliabil, care trebuie sa fie mai scurta decat durata de folosinta obisnuita de exploatare conventionala a obiectului de leasing.. La contractul de leasing financiar riscurile de investitii si de valorificare a obiectului de leasing la valoarea reziduala revin, in general, utilizatorului de leasing, in functie de formele de contract si de precizarile din clauzele acestora. Activitatea leasingului financiar se extinde asupra unui numar impresionant de bunuri mobile si imobile.

Exista trei subgrupe de contracte de leasing financiar

1.Contracte cu amortizare totala:

2.Contracte cu amortizare partiala;

3.Contracte de leasing financiar special-cuprind afacerile de leasing in care obiectul de leasing a fost produs pentru necesitatile unui singur utilizator. In astfel de cazuri dreptul de proprietate economica cu toate consecintele lor este atribuit utilizatorului de leasing. Trebuie remarcata prezenta leasingului special in cadrul leasingului comunal, care se bazeaza pe probleme deosebite de bonitate a utilizatorilor de leasing din domeniul institutiilor statale si comunale care solicita afaceri de leasing speciale.

LEASINGUL DE AUTOMOBILE

Leasingul de automobile are in Europa o istorie de aproape 50 de ani, perioada care s-a caracterizat prin tendintele continue de perfectionare a acestui instrument important de finantare, importat din SUA. Tarile dezvoltate din punct de vedere economic din vestul Europei, mari producatoare de automobile, au fost receptive in privinta introducerii acestui nou si modern instrument de finantare in economia de piata si au creat cadrele economice si juridice necesare pentru functionarea acestuia.

Clasificarea lesingului de automobile

Leasingul de coputere

Din datele statistice ale anilor precedenti se poate stabili ca leasingul reprezentand grupa de computere si masini de birou s-a situat cu un procent de 29,8% in fruntea clasamentului, clasand grupa automobilelor pe locul secund cu 28,7% din totalul afacerilor de leasing.In privinta afacerilor de leasing pentru aparatura de prelucrare electronica a datelor un factor important este durata de folosinta a acestora, deoarece dezvoltarea tehnica rapida si permanenta a sistemelor de computer reduce in medie la 3-4 ani perioada de reinnoire a obiectului de leasing. Prin aceasta amortizare morala accentuata se imprima un caracter deosebit instrumentelor de finantare prin leasing in domeniul computerelor.

STRUCTURA PIETEI DE LEASING IN ROMAMIA

Literatura de specialitate a tarii noastre prezinta o clasificare a societatilor de leasing in functie de structura organizatorica a acestora. In aceasta privinta societatile de leasing, in calitate de locatori de leasing se grupeaza in:

I. Leasing intern:

ð        societati de leasing afiliate unor grupuri financiar-bancare;

ð        societati de leasing specializate;

ð        societati de leasing independente

II. Leasing extern:

ð        leasing „ Kross-border”

Gruparea societatilor de leasing intern, conform structurii lor oranizatorice, este cunoscuta din activitatea lor practica si, in general, nu comporta explicatii suplimentare.

IMPORTANTA SI REGIMUL RATELOR DE LEASING

Intelegerile contractuale cu privire la stabilirea regimului ratelor de leasing in practica balantiera si fiscala reprezinta un capitol complex si dificil. Interesele bilantiere si cele fiscale nu sunt identice si pot sa fie foarte diferite si chiar opuse in conditiile existentei unei forme de stabilire si plata a ratelor de leasing, Din aceasta cauza cunoasterea diferitelor forme de stabilire a ratelor de leasing este foarte importanta, atat pentru locatorul de leasing, cat si pentru utilizatorul de leasing.

ASIGURAREA DE LEASING IN TARA NOASTRA

In tara noastra, o data cu aparitia si dezvoltarea afacerilor de leasing si folosirea pe scara mai larga a acestui instrument important de investitii si finantare, s-a manifestat si necesitatea asigurarii contractelor de leasing la nivelul stadiului de perfectionare a acestuia. Eforturile de stabilire a unui sistem de asigurare a contractelor de leasing s-au axat, in general, pe respectarea principiilor si reglementarilor existente in statele cu mari traditie in afacerile de leasing si, in special, pe practica de asigurari din statele Uniunii Europene.

1.14.2. REGLEMENTAREA FISCALA A AFACERILOR DE LEASING DIN TARA NOASTRA

Reglementarile fiscale din tara noastra corespund cerintelor dictate de volumul si tipurile de leasing practicate in perioada actuala, care se restrang mai mult la afaceri de leasing de bunuri mobile si in deosebi de leasing de automobile. Durata operationala a contractelor de leasing reprezinta un termen redus in mai multe cazuri numai de 1 an. Ideea dezvoltarii si perfectionarii leasingului in tara noastra va trebui sa cuprinda tendintele pentru extinderea afacerilor de leasing si in domeniile mai importante a economiei noastre nationale. Dintre acestea pot fi mentionate;

obiecte de leasing mari pentru tehnologizarea industriei si agriculturi;

lucrari de infrastructura publice finantate prin instrumente de leasing;

lucrari de investitii mari comunale;

preocupari de bunuri imobile ( cladiri si terenuri )

LEASINGUL IN OGLINDA REGLEMENTARILOR STANDARDELOR INTERNATIONALE

Tendintele majore din ultima perioada , de globalizarea pietelor mondiale, solicita introducerea si respectarea unor reglementari bazate pe principiile de baza ale standardelor internationale. Toate acestea presupun o armonizare a prevederilor legale din diferitele tari ale lumii in directia liberei circulati a marfurilor, serviciilor, capitalului si a persoanelor pe plan mondial. In acest context se inscriu si afacerile din domeniul leasingului, care prin natura lor eficienta si moderna si extind si peste granitele statale, de a se conecta la reglementarile economice si juridice mondiale in conformitate cu standardele internationale.

Reglementarile afacerilor de leasing conform IAS 17

Conform reglementarilor ale IAS 17 se considera leasing financiar acele operatiuni care indeplinesc cel putin una din urmatoarele criterii:

ð     Transferul automat al proprietatii. Contractul de leasing prevede ca obiectul de

leasing la sfarsitul perioadei de contractare sa treaca in proprietatea utilizatorului de leasing;

ð     Optiunea de cumparare la pret de referinta. Utilizatorul de leasing dobandeste o

optiune de cumparare, in care pretul de cumparare se situeaza sub valoarea uzuala curenta;

ð     Durata contactului . durata contractului se extinde peste perioada reala a duratei

de amortizare a obiectului de leasing;

ð     Limitarea valorii in numerar. Valoarea in numerar a celor mai mici plati de

leasing in perioada duratei de baza a inchirierii trebuie sa corespunda cel putin cu valoarea curenta a bunului economic de inceput a duratei de inchiriere.

In IAS 17 indicatorii care presupun existenta unui leasing financiar vor fi completati si cu alti indicatori suplimentari. Dintre acestia pot fi enumerati urmatorii:

ð     Obiectul de leasing ar putea fi folosit numai de catre utilizatorul de leasing;

ð     Pierderile locatorului de leasing cauzate de exercitarea uni drept de reziliere se

vor compensa de catre utilizatorul de leasing;

ð     Utilizatorului de leasing ii vor fi transmise venituri mai mari sau mai mici fata

de valoarea reziduala cuvenita;

ð     Utilizator de leasing va putea prelungii contractul de leasingul contra platii unei

chirii care se situeaza sub nivelul practicat.

Daca nici unul din criteriile amintite nu se regasesc in relatiile se contractare, leasingul in cauza se poate considera un leasing operational.

STUDIU DE CAZ PRIVIIND INREGISTRARILE IN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR DE LEASING FINANCIAR

SC Multimasimex SRL Bistrita , in calitate de locatar (utilizator ) incheie un contract de leasing financiar cu SC Auto Leasing SRL Bistrita, in calitate de locator(furnizor) la data de 01.01.2006.

Obiectul contactului :inchirierea de catre locator , utilizatorului a unui autovehicol marca FORD FOCUS , an fabricatie 2003, capacitate cilindrica 1753, combustibil utilizat –motorina.

Contarctul se incheie pe o perioada de 2 ani.Contractul continre clauza de cumparare a autoturismului la expirarea duratei contractului de leasing la valoarea reziduala de 20% din valoarea CIP.

Valoare CIP =27.600 Euro 

Dobanda de leasing =2.400 Euro

Rata lunara=1.000 euro

Amortizarea=900euro

Dobanda=100 euro

Valoarea reziduala=6.000Euro.

Curs euro=3 RONI la data incheierii contractului

Curs euro la data platii primei rate =3,1 RONI

Curs euro la data platii reziuale =3,5.000 RONI

Inregistrari in contabilitatea locatorului

1. Achizitionarea autoturismului de la furnizorul intern:

= 404 27.600 Euro*3 RONI/1Euro = 82.800 RONI

“Mijloace de transport” “ Furnizori de imobilizari”

Plata furnizorului intern:

= 5121 82.800 RONI

“ Furnizori de imobilizari” “Conturi curente la banci”

2.Predarea mijlocului fix catre locatar , evidentierea creantei, inclusive a dobanzii de incasat:

= 2133 27.600 Euro *3 RONI/1 euro = 82.800 RONI

“Imprumuturi acordate pe “ Mijloace de transport”termen lung” “

= 472 2.400 Euro*3 RONI/1Euro = 7.200 RONI

“Dobanzi aferenta imprum ” “Venituri in avans”

pe termen lung”

Se debiteaza contul 8038 ‘’Alte valori in afara bilantului’’ cu valoarea totala a ratelor de leasing pe toata durata contractului (amortizare si dobanzi):

D 8038 ‘’Alte valori in afara bilantului’’ 90.000 RONI

3.Facturarea primei rate de incasat , Curs Euro=3 RONI

4111”Clienti ” = % 3.630,10

706 “Venituri din redevente, si chirii” 2.700

2674“Dobanzi aferenta imprum.pe 300

termen lung

“Tva colectata” 513

765 “Venituri din diferente de curs valutar” 117,10

900euro*3 RONI = 2.700 RONI

100euro*3 RONI = 300 RONI

Incasarea facturii privind rata de leasing

5121  ”Conturi curente la banci  = 4111 Clienti 3.630,10 RONI

Inregistrarea in creditul contului 8038 ’Alte valori in afara bilantului’’ a ratei de leasing facturate:

C 8038 ’Alte valori in afara bilantului’’ 3.000 RONI

Inregistrarea pe venituri a dobanzii:

= 766 3.000 RONI

Venituri in avans “Venituri din dobanzi ‘’

Inregistrarea cota-parte din redeventa aferenta amortizarii :

= 2673 2.700 RONI

“Alte cheltuieli de exploatare” “Imprumuturi acordate pe termen lung”

Aceasta suita de inregistrari se repeta lunar pe intreaga durata a contractului de leasing financiar , de aceea ea se prezinta in monografie o singura data pentru un an calendaristic .

4.Facturarea la sfarsitul contractului de leasing a valorii reziduale de 6.000 euro a autoturismului:

Curs Euro=3,5 RONI  461“Debitori diversi” = % 24.990 RONI

7853”Venituri din vanzarea activelor” 18.000 RONI

4427“Tva colectata 3.420 RONI

765 Venituri din diferente curs vautar 3.570 RONI

Includerea in cheltuieli a valorii reziduale

= 2673 18.000 RONI

Alte cheltuieli de exploatare” “Imprumuturi acordate pe termen lung”

Incasarea facturii privind valoarea reziduala a autoturismului:

5121 Conturi curente la banci = 461 “Debitori diversi” 24.990 RONI

Inregistrarea in creditul contului 8038 ’Alte valori in afara bilantului’’ a valorii reziduale incasate:

C 8038’Alte valori in afara bilantului’’ 18.000 RONI

INREGISTRARI IN CONTABILITATEA LOCATARULUI:

1.Primirea autoturismului:

= 167 27.600 Euro*3 RONI = 82.800 RONI

Mijloace de transport “Alte imprumuturi si datorii asimilate”

Inregistrarea dobanzii totale datorate:

= 1687 2.400 Euro*3 RONI = 7.200 RONI

“Cheltuieli in avans” ”Dobanzi aferente altor imprum.si datorii asimilate”

Se inregistreaza in debitul contului 8036”Redevente, locatii de gestinue chirii” cu valoarea costului de achizitie al mijlocului fix si dobanda aferenta.

D 8036 “Redevente, locatii de gestinue chirii” 90.000 RONI

2.Primirea facturii de la locator privind prima rata de leasing, Curs Euro=3 RONI

% = 404“ Furnizori de imobilizari 3.630,10 RONI

167 Alte imprumuturi si datorii asimilate” 2.700 RONI

4426”Tva deductibila” 513 RONI

665”Cheltuieli din diferente de curs valutar”  117,10 RONI

1687 Dobanzi aferente altor imprum.si datorii assimilate 300 RONI

Achitarea facturii privind rata de leasing:

404“ Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi curente la banci 3.630,10 RONI

Inregistrarea amortizarii mijlocului fix:

= 2813 2.700 RONI

“Cheltuieli de exploatare

privind amortizarea imobilizarilor” “Amortizarea instalatiilor, a mijloacelor de transport

Inregistrarea pe cheltuieli a dobanzii:

= 471 300 RONI

“Cheltuieli cu dobanzile” “Cheltuieli in avans”

Se crediteaza contul 8036 Redevente, locatii de gestinue chirii cu rata de leasing platita :

C 8036 Redevente, locatii de gestinue chirii 3.000 RONI

Acesta suita de inregistrari se repeta lunar pe intreaga durata a contractului de leasing financiar , de aceea ea se prezinta in monografie o singura data pentru un an calendaristic

4.Inregistrarea transferului dreptului de proprietate la sfarsitul contractului de leasing la o valoare reziduala de 6.000euro.% = 404 “Furnizori de imobilizari 24.990 RONI

167 Alte imprumuturi si datorii assimilate  18.000 RONI

4426”Tva deductibila”  3.420 RONI

665”Cheltuieli din diferente de curs valutar” 3.570 RONI

Achitarea facturii privind valoarea reziduala a autoturismului:

= 5121 Conturi curente la banci 24.990 RONI

Furnizori de imobilizari

Se crediteaza contul 8036 Redevente, locatii de gestinue chirii cu valoarea reziduala platita:

C 8036 Redevente, locatii de gestinue chirii 18.000 RONI

Daca imobilizarile care fac obiectul unui contract de leasing au fost procurate de catre societatea de leasing de la un producator nerezident , atunci drepturile de import au fost suspendate pe perioada contractului de leasing , dar lan expirarea acestuia locatarul datoreaza si taxele vamale calculate asupra valorii reziduale.De exemplu , in cazul unor taxe vamale de 10% , daca utilajul industrial provine din import filiera de inregistrari de la punctual ar urma sa fie completata astfel:

Inregistrarea taxei vamale de 10% achitata de utilizator la valoarea reziduala :

6.000euro*10%*3,5 RONI=2.100 RONI

= 446”Alte impozite, taxe” 2.100 RONI

Mijloace de transport si varsaminte asimilate”

Plata taxei vamale :

“Dobanzi aferente altor = 5121 Conturi curente la banci 2.100 RONI

imprum.si datorii assimilate”. 

Daca societatea de leasing era persoana juridica straina atunci existau cateva particualritati:

impozitul pe venitul nerezidentiilor de 10% aferent redeventei lunare ( pentru a arata calculul se va lua ca si model inregistrarea facturii a primei rate de leasing)

= 404“ Furnizori de imobilizari 3.100 RONI

167 Alte imprumuturi si datorii asimilate” 2.700 RONI

1687 Dobanzi aferente altor imprum.si datorii asimilate 300 RONI

665”Cheltuieli din diferente de curs valutar”  100 RONI

404 Furnizori de imobilizari = 446 Alte impozite, taxe 31 RONI

si varsaminte asimilate

100euro*10%*3 =31 RONI

Daca impozitul pe veniturile nerezidentiilor se achita ulterior facturii, la alt curs, atunci acesta se ava inregistra la cursul din data platii efective.

446 Alte impozite, taxe = 5121 Conturi curente la banci 31 RONI

si varsaminte

404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi curente la banci 3.069 RONI

3.100-31=3.069 RONI

2.Tva aferent primei rate achitate;

4426 = 4427 589 RONI

TVA deductibila TVA colectata

1.000euro*19%*31.000lei=5.890.000lei

3.Inregistrarea si plata taxei vamale calculate la valoarea reziduala;

6.000euro*10%*35.000lei=21.000.000lei

2133 “Mijloace de transport” = 446 Alte impozite taxe si varsaminte 2.100 RONI

446 Alte impozite taxe = 5121 Conturi curente la banci 2.100 RONI

si varsaminte

4. Inregistrarea platii Tva la valoare reziduala:

6.000euro*19%*3,5 RONI=3.990 RONI

4426 Tva deductibila = 5121 Conturi curente la banci 3.990 RONI

Pentru contractele de leasing constituite dupa de data de 01.06.2005 taxele vamale, accizele, TVA vor fi fost platite la valoarea de intrare a mijlocului fix conform Legii 571 /2003 privindCodul Fiscal cu modificarile ulterioare, OG.138/2004, Legea163/01.06.2005 care aproba aceasta ordonanta.

La incheierea contractului de leasing partile pot conveni actualizarea periodica prin indexare a ratelor de leasing care la facturare trebuie inscrise in factura pe un rand distinct intitulat “Diferente de prêt”.(Legea 99/1999).

Potrivit monografiei contabile aceste diferente de prêt se vor trata astfel:

a)in contabilitatea locatorului:

4111 “Clienti” = 758”Alte venituri din exploatare”

b)in contabilitaea locatarului:

658 Alte cheltuieli de exploatare” = 404”Furnizori de imobilizari:

In cazul leasingului financiar ,utilizatorul poate majora valoarea imobilizariilor corporale, cu “diferentele de prêt” inregistrate intr-unn an fiscal in debitul contului 658”Alte cheltuieli de exploatare”, potrivit OG.nr.22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentiilor economici a unor operatiuni economico-financiare, redactand formula:

= 758

“ Mijloc de transport” “Alte venituri din exploatare”

Leasingul financiar indiferent de referentialul contabil aplicat , este un exemplu elocvent de aplicabilitate a principiului prevalentei economicului asupra juridicului, potrivit caruia informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor , nu numai forma lor juridica.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1126
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site