Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


ATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE SI INSTITUTIILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micATRIBUTIILE AUTORITATILOR PUBLICE SI INSTITUTIILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

. Consideratii generale
Managementul situatiilor de urgenta in Romania este puternic influentat de politica potrivit careia controlul actiunilor (raspunsul, decizia) in astfel de situatii apartine deopotriva autoritatilor centrale si locale. Rezultatul este o structura complexa, un sistem ierarhizat dupa criteriile administrativ-teritorial si al domeniului de responsabilitate, care asigura gestionarea unitara si permanenta a situatiilor de urgenta.

Populatia asteapta de la autoritati sa fie protejata, asistata si informata cand un dezastru ameninta sa se declanseze sau s-a declansat deja, si aceste asteptari au motive intemeiate, atat pe plan individual, cat si colectiv . Din perspectiva individuala este vorba despre proprietatea familiala si viata membrilor acesteia, care sunt puse in pericol si/sau afectate in asemenea situatii. Pe plan colectiv trebuie in vedere miile de ore de munca si resursele materiale si financiare investite in dezvoltarea de planuri, in timpul sau dupa ce dezastrele lovesc. In acest context, autoritatile administratiei publice, structurile de management al situatiilor de urgenta de la nivel local si central au sarcini si responsabilitati precise si trebuie sa fie permanent pregatite si antrenate pentru a gestiona astfel de situatii.

In asemenea situatii, de cele mai multe ori, comunitatea locala are nevoie de asistenta din exterior, caz in care poate fi activat planul de urgenta la nivel judet. Autoritatile de la acest nivel pot declara stare de alerta in zona afectata, in acest fel putand fi disponibilizate resurse care sa sprijine activitatile de raspuns si restabilire a starii de normalitate. Atunci cand resursele de la nivelul judetului sunt insuficiente, ajutorul vine de la nivel guvernamental prin structurile de management al situatiilor de urgenta.(Se aplica principiul de baza al managementului urgentelor civile- raspunsul pe nivele de responsabilitate, de la nivel local la nivel central).

Astfel, exista un lant neintrerupt de structuri, evenimente si informatii de la nivel local la nivel central, care sunt angrenate in procesul de raspuns la dezastre. Fiecare pas catre autoritatile superioare, ca decizie, este facut in cazuri de incapacitate de a face fata nevoilor de urgenta impuse. Pentru o intelegere mai buna a acestui proces, trebuie examinat rolul autoritatilor si procedurile comune, la nivel national si local.

Autoritatile locale

Responsabilitatea si autoritatea administratiei locale in situatii de urgenta este centrata in jurul primarului si consiliului local. Multe localitati si zone intra in activitatile de asistenta directa, furnizate de structurile specializate ale S.N.M.S.U.- serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta existente la nivelul judetelor, municipiului Bucuresti . Prioritatile acestor structuri, in fazele incipiente ale unei situatii de urgenta sunt, protejarea vietii si sanatatii populatiei a bunurilor materiale, a valorilor culturale si mediului inconjurator. Ele coopereaza in actiunile lor cu celelalte unitati si formatiuni ale Ministerului Administratiei si Internelor (Politia, Jandarmeria, etc.) unitatile Ministerului Apararii, formatiunile de Cruce Rosie serviciile medicale, de comunicatii si transport precum si cu alte organisme si organizatii cu atributii prevazute de lege in acest domeniu..

In timpul unei asemenea situatii autoritatea locala trebuie sa asigure securitatea si ordinea publica. Serviciilor vitale precum alimentarea cu apa sau energie electrica, retelelor de comunicatii sau transport si asistentei medicale trebuie sa li se asigure functionarea neintrerupta, daca e posibil sau sa fie restabilite cat mai repede posibil, daca sunt avariate.

De asemenea, autoritatile locale primesc ajutor si din partea sectorului privat, voluntarilor si organizatiilor neguvernamentale care participa la sustinerea imediata a eforturilor post-dezastru. Inca din faza de planificare, cu toti acestia se incheie protocoale de cooperare. (Nu trebuie uitate nici protocoalele de cooperare cu localitatile invecinate). Cele mai vizate sectoare sunt serviciile medicale, companii din domeniul gazelor si electricitatii, firme cu profil chimic,de echipament greu sau de transport.

Asistenta valoroasa este furnizata, de asemenea, de institutii precum Crucea Rosie si biserica si organizatii caritabile si nonprofit. Acestea au un rol important in timpul unei urgente, mai ales pentru distribuirea de alimente, medicamente sau asigurarea unui adapost.

Unul din principiile de baza in gestionarea situatiilor de urgenta la nivel local, implica asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice. Acestea trebuie sa actioneze intr-o conceptie unitara, sa lucreze in echipa(comitetul local si respectiv judetean pentru situatii de urgenta), echipa in care fiecare are atributii si sarcini precise, echipa care trebuie sa centralizeze si sa prelucreze toate informatiile de la locul dezastrului, sa informeze autoritatile superioare, sa analizeze situatia, sa stabileasca variante de actiune si sa ia decizia.

Luarea unei decizii, chiar daca este corecta si viabila, nu exclude insa responsabilitatea executiei. Astfel, autoritatile trebuie sa conduca nemijlocit, prin reprezentantii sai din comitetul pentru situatii de urgenta, actiunile de interventie si sa coordoneze intreaga activitate de gestionare a situatiei de urgenta prin presedintele comitetului pentru situatii de urgenta.

De asemenea, autoritatile locale trebuie sa-si exercite si atributul de control, indeosebi in timpul starii de normalitate (in fazele de prevenire si de restabilire).

Autoritatile nationale

In orice moment, pe timpul unei situatii de urgenta, autoritatile locale sau judetene pot solicita, cand capacitatile lor de raspuns suplimentate cu resursele oferite de organizatii neguvernamentale, voluntari si sectorul privat sunt depasite, implicarea in actiunile de raspuns a structurilor de la nivel national, care pot actiona rapid, fara mandat sau autorizare speciala.

Indeplinirea de catre autoritatile administratiei publice de la toate nivelele a atributiilor ce le revin, materializate in masurile de pregatire, prevenire si interventie luate inainte, pe timpul dezastrului si dupa producerea acestuia, are ca finalitate succesul managementului situatiilor de urgenta.

Atributiile autoritatilor administratiei publice

pe linia protectiei civile potrivit Legii 481/2004 modificata si completata cu Legea 212 din 24.05.2006 si Legea 241/2007

Atributiile principale ale Guvernului:

a) aproba strategia nationale a protectiei civile si actele normative specifice;

b) analizeaza periodic si ori de cate ori situatia o impune, activitatea de protectie civila;

c) aproba planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;

d) propune Presedintelui Romaniei instituirea si incetarea starii de urgenta in zonele afectate;

e) incheie acorduri internationale in domeniul protectiei civile;

f) adopta hotarari prin care se acorda ajutoare de urgenta si despagubiri persoanelor fizice si juridice afectate;

g) aproba planificarea exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila cu caracter international;

h) solicita, la nevoie, sprijin international;

i) aproba acordarea de ajutor statelor afectate de dezastre (in urma solicitarilor).

Consiliile judetene, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii :

a) aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;

b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;

c) participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;

d) stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;e) infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;

f) gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;

g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.

Atributiile prefectului:

a) aproba planurile operative si de pregatire pe linia protectiei civile si planificarea exercitiilor si a altor activitati desfasurate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

b) urmareste indeplinirea masurilor de protectie civila la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

c) dispune, potrivit legii, instituirea starii de alerta, activarea sau folosirea, dupa caz, a formatiunilor de interventie;

d) aproba schema cu riscurile teritoriale intocmita de inspectoratul pentru situatii de urgenta;

e) asigura conditii pentru buna desfasurare si integrarea activitatii fortelor de interventie din alte judete sau a echipelor internationale, dupa caz, sosite in unitatea administrativ-teritoriala in scopul limitarii si inlaturarii efectelor dezastrelor;

f) prezinta consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, propuneri de completare a sistemului de instiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adapostire, a bazei materiale si alte masuri de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a mediului;

g) exercita controlul aplicarii masurilor in situatiile de protectie civila.

Atributiile primarului:

a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;

b) aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;

c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;

f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;

g) aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale;

h) dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;

i) urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila;

j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;

k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;

l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;

m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;

n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;

o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;

p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;

q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes comun;

r) gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

Pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale primarul indeplineste atributiile specifice prevazute in „Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii”.

Din prevederile legislatiei in vigoare reiese responsabilitatea deosebita ce revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale in situatii de urgenta.

Atributiile autoritatilor administratiei publice

pe linia situatiilor de urgenta prevazute de O.U.G. 21/ 2004 modificata si aprobata prin Legea 15/2005

Comitetele judetene au urmatoarele atributii principale :

a) informeaza Comitetul National, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;

b) evalueaza situatiile de urgenta produse in unitatile administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;

c) declara, cu acordul ministrului administratiei si internelor, starea de alerta la nivel judetean sau in mai multe localitati ale judetului si propun instituirea starii de urgenta;

d) analizeaza si avizeaza planurile judetene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;

e) informeaza Comitetul National si consiliul judetean asupra activitatii desfasurate;

f) indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.

Comitetele locale au urmatoarele atributii principale :

a) informeaza prin centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;

b) evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;c) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;

d) analizeaza si avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta;

e) informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate;

f) indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.

Centrele operative cu activitate permanenta au

urmatoarele atributii principale

a) centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;

b) monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si celelalte centre operationale si operative interesate;

c) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;

d) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;

e) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;

f) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;

g) indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta, prevazute de lege si in regulamentul-cadru

Centrele operative cu activitate temporara indeplinesc aceleasi atributii ca si centrele operative cu activitate permanenta dar numai la declararea starii de alerta, pe timpul desfasurarii unor exercitii sau aplicatii.

Atributiile autoritatilor administratiei publice

pe linia apararii impotriva incendiilor potrivit Legii 307/2006

Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:

   a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;

   b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;

   c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;

   d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;

   e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

   f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii acestora;

   g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;

h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;

   i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

   j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;

   k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor.

Primarul are urmatoarele obligatii principale:

   a) asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;

   b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia;

   c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;

   d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;

   e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice;   f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;

   g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;

   h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti; informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu;

   i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;

   j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

   k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;

   l) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;

   m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;

   n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie noi;

   o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;

   p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;

   q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor a comunitatii locale.

Consiliul judetean are urmatoarele obligatii principale:

   a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia;

   b) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

   c) analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de optimizare a acesteia;

   d) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum si a cailor de acces pentru interventie in caz de incendiu;

   e) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;

   f) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul Inspectoratului General;

   g) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si desfasurarea concursurilor serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

   h) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Prefectul are urmatoarele obligatii principale:

   a) coordoneaza activitatile de aparare impotriva incendiilor din responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;

   b) aproba schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritoriala, intocmita de inspectorat;

   c) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

   d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii in domeniu;

   e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de

In concluzie, daca administratia locala nu poate gestiona cu resurse proprii

situatia de urgenta, ceea ce se intampla in cele mai multe cazuri, ajutorul poate fi solicitat de la nivel judetean iar atunci cand fortele judetene nu mai fac fata situatiei    intervin in conditiile stabilite de actele normative in vigoare, fortele de la nivel regional, national si international atunci cand situatia o impune pe baza pricipiului prevazut in O.U.G nr. 21/2004 potrivit caruia trebuie sa existe o continuitate si gradualitate a activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta, de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea si de intensitatea acestora;


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1020
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site