Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


Sistemul de control pentru alimente

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Sistemul de control pentru alimente

1. Autoritati competente

Autoritatile competente sunt Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Ministerul Sanatatii (MS), Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), Ministerul Mediului (MM) si Ministerul Internelor si Reformei Administrative (MIRA), Ministerul Justitiei (MJ), Ministerul Apararii (MA) si Ministerul Transporturilor si Infastructurii (MTI).
Protocolul nr. 4511/8753/1851/407/2005 incheiat intre MAPDR, MSP, ANSVSA, si ANPC avand ca scop „Asigurarea functionarii sistemului de control oficial al alimentelor si coordonarea adecvata a activitatilor de catre toate autoritatile competente semnatare cu responsabilitati privind siguranta alimentelor in controlul oficial al alimentelor si prevenirea riscurilor legate de siguranta alimentelor pentru sanatatea publica, a protejarii intereselor consumatorilor si informarea corecta a acestora. Protocolul este incheiat in luna iulie 2005 stabileste activitatile de control pentru fiecare autoritate competenta si desemneaza ca institutie coordonatore pentru implementarea Protocolului, ANSVSA. Obiectivul principal este: „Delimitarea, conform competentei si a responsabilitatilor autoritatilor in domeniu controlului oficial al alimentelor, privind siguranta alimentelor pe intregul lant alimentar de la ferma la consumator”.

Conform Protocolului:

ANSVSA realizeaza:

Controlul respectarii regulilor de igiena si a cerintelor privind siguranta alimentelor in unitatile ce produc, prelucreaza, depoziteaza , transporta si valorifica produse de origine animala si non- animala;

Controlul implementarii HACCP in unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza , transporta si valorifica produse de origine animala si non- animala;

Controlul respectarii cerintelor privind siguranta alimentelor in cazul importului, exportului si tranzitului de animale vii si produse si subproduse de origine animala si non- animala, conform legislatiei specifice.

Verificarea respectarii conditiilor de functionare a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

Verificarea conformitatii ghidurilor de bune practici din domeniul sigurantei alimentelor cu regulile de igiena a a alimentelor si a principiilor HACCP;

Controlul privind respectarea conditiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor cu privire la importul, exportul, tranzitul de animale vii la punctele de trecere a frontierei si a produselor alimentare de origine animala si non animala, si prelevare de probe privind rezidurile de pesticide si contaminanti;

Controlul prin examene de laborator a parametrilor fizico-chimci, microbiologici, rezidurilor de pesticide, contaminantii din produsele alimentare de origine animala si non- animala;

Coordonarea activitatilor privind evaluarea si comunicarea riscului din punct de vedere al sigurantei alimentelor pe intregul lant alimentar;

Realizarea managementul riscului din punct de vedere al sigurantei alimentelor pe intregul lant alimentar;

Coordonarea sistemului rapid de alerta in domeniul sigurantei alimentelor;

Coordonarea activitatilor Codex Alimentarius la nivel national;

Controlul organismelor modificate genetic (OMG) in alimente si furaje;

Implementarea si controlul trasabilitatii produselor alimentare pe intreg lant alimentar;

Controlul privind respectarea programelor de restructurare si modernizare in vederea alinierii la cerintele Unuiunii Europene in unitatile de procesare a produselor de origine animala si non- animala;

Efectuarea unor controale si anchete epidemiologice in comun cu Ministerul Sanatatii, in cazul aparitiei unor toxiinfectii alimentare sau zoonoze.

MAPDR/Agentia Nationala Fitosanitara

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala Fitosanitara, este autoritatea competenta subordonata Guvernului, pentru coordonarea activitatilor in domeniul fitosanitar si al omologarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor. Constituie punctul de contact pentru:

produsele de protectie a plantelor in contextul Directivei 91/414/CEE;

- monitorizarea reziduurilor de pesticide in contextul Regulamentului EC nr. 396/2005.

Organismele oficiale responsabile de control in domeniul calitatii produselor de protectie a plantelor si al reziduurilor de pesticide sunt:

- la nivel national:

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este autoritatea centrala in domeniul produselor de protectie a plantelor care organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice prin Agentia Nationala Fitosanitara;

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara;

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in plante si produse vegetale.

- la nivel regional:

laboratoarele regionale pentru controlul calitatii pesticidelor (UF Arad, UF Olt, UF Bacau, UF Mures).

- la nivel local:

Unitatile Fitosanitare (42)

Inspectoratele de Carantina Fitosanitara Vamala

MS realizeaza:

Controlul respectarii normelor generale de igiena si sanatate publica periodic precum si in situatiile epidemiologice deosebite;

Controlul igienei personale, a starii de sanatate si al nivelului cunostiintelor personalului privind normele de igiena din unitatile ce produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala;

Monitorizarea calitatii fizico-chimice, bacteriologice si nutritionale a principalelor grupe de alimente, cu impact asupra sanatatii publice;

Evaluarea si comunicarea riscului pentru sanatatea populatiei identificat prin activitatea de inspectie sanitara de stat;

Verificarea respectarii conditiilor sanitare de functionare a obiectivelor inregistrate care produc alimente de origine non-animala, supuse controlului sanitar de stat.

ANPC realizeaza:

Supravegherea si controlul etichetarii produselor alimentare, pe lantul producator consumator, in conformitate cu cele declarate sau impuse de legislatie“ cu “In conformitate cu prevederile art.3 alin(1) pct.6 din HG 748/2007 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,modificata si completata prin HG 751/2008, in cazul produselor alimentare se excepteaza efectuarea de controale tematice la producatori, precum si efectuarea de controale igienico-sanitare si sanitar-veterinare;

Controlul calitatii serviciilor prestate in unitatile de alimentatie publica;

Controale de conformitate, in cazul produselor de import, altele decat cele supuse controlului sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor, precum si controlul fitosanitar , conform legisaltiei specifice;

Informarea si educarea consumatorilor privind siguranta alimentelor;

Verificarea publicitatii produselor alimentare si serviciilor de alimentatie publica;

Verificarea indicarii preturilor, in conformitate cu legisalatia in vigoare;

Rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor de la consumatori de la unitatile de procesare, depozitare, desfacere de alimentatie publica, piete tirguri, oboare, situtie in care poate singura sau in cooperare cu celelate institutii abilitate sa desfasoare actiuni de control conform competentelor pe intreg lantul alimentar pentru depistarea cauzelor si totodata sa informeze autoritatile cu responsabilitati in domeniu despre situatia respectiva.

In luna iulie 2006 a fost incheiat Protocolul nr.3090 / 1309 / 3357 / 80245 /2006 avand ca obiectiv delimitarea, potrivit competentelor, a responsabilitatilor autoritatilor in domeniul controlului oficial al organismelor modificate genetic pe intreg lantul alimentar, respectiv, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Conform Protocolului:

ANSVSA realizeaza:

Controlul respectarii cerintelor de trasabilitate de catre operatorii din domeniul OMG pe intreg lantul alimentar, cu exceptia productiei primare, respectiv ferma si producatorii agricoli;

Furnizeaza opinii stiintifice pe probleme legate de OMG;

Prin Unitatea de Biologie Moleculara si OMG din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala , realizeaza analize calitative si cantitative pentru dectectia OMG;

MAPDR realizeaza

Prin Compartimentul Inspectii OMG

Verifica si controleaza in Registrul judetean/national de evidenta al cultivatorilor de plante modificate genetic faptic si scriptic, corectitudinea datelor referitoare la suprafetele cultivate cu plante modificate genetic, amplasarea suprafetelor, provenienta semintei, cantitatile de seminte din soiurile cultivate, productiile realizate, destinatia acestora;

Verifica si controleaza fisele de evaluare a productiei, de recoltare si de depozitare a productiei de seminte si plante modificate genetic, precum si destinatia acestora;

Verifica modul de completare si transmitere la timp , de catre agentii economici implicati, a anexelor referitoare la evidenta agentilor economici care cutiva plante modificate genetic , depoziteaza si conditioneaza produsele agricole modificate genetic;

Verifica si controleaza situatia stocurilor de seminte OMG-uri existente in depozite;

Efectueaza inspectii si controale la agentii economici care cultiva plante modificate genetic, depoziteaza si conditioneaza produse agricole modificate genetic pentru verificarea modului in care se respectata legislatia in domeniul OMG - urilor;

Controleaza modul in care cultivatorii de plante modificate genetic aplica masurile de asigurare a coexistentei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau conventionale;

Prelevarea de probe de seminte, plante si transmiterea acestora la laboratoare specializate pentru identificarea OMG-urilor;

Transmiterea lunar la Directia Genearala de Inspectii din cadrul MAPDR a rezultatelor controlelor efectuate, de catre inspectorii OMG din cadrul DADR;

Prin Directia Selectia Vegetala si Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor;

1. Efectueaza controlul, certificarea identitatii si a calitatii semintelor, inregistrarea, supravegherea, monitorizarea si acreditareea agentilor economici furnizori de seminte in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii, in conformitate cu regulile, normele tehnice si cu reglementarile internationale in vigoare, pentru fiecare grupa de specii.

2. Cooroneaza si controleaza activitatea privind producerea in vederea    comercializarii, controlul si cerificarea calitatii comercializarea, semintelor si a materialului saditor.

3. Urmareste coexistenta producerii semintelor in sisitem traditional , a celor ecologice si a celor din soiuri OMG.

4. Coordoneaza si urmareste efectuarea controlului si certificarii identitatii si calitatii semintelor , supravegherea si monitorizarea agentilor economici furnizori de seminte si material saditor in toate etapele producerii , prelucrarii si comercializarii prin unitatile teritoriale.

5. Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 266/2002 si a reglementarilor de implementare a Legii respectiv a regulilor si normelor tehnice de producere in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor si a materialului saditor, procedurile de inregistrare, supraveghere, monitorizare si acreditare a activitatilor furnizorilor care se aproba prin ordine ale ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor , cu respectarea prevederilor Legii 266/2002 si a reglementarilor organismelor internationale conform angajamentelor asumate de Romania.

6. Aplica si urmareste consatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege prin personalul propriu al ITCSMS si LCCSMS.

7. Poate dispune retinerea orcarei cantitati de samanata si material saditor pregatita pentru comercializare, in timpul comercializarii sau dupa comercializarea, gasita fara documente de calitate sau de stare fitosanitara prevazute de legislatia in vigoare , sau cu documente necorespunzatoare dispozitiilor legale , pana la clarificarea situatiei.

8. Poate dispune returnarea, folosirea in alte scopuri, confiscarea si sau distrugerea pe cheltuiala titularului a semintei care nu corespunde conditiilor legale in vigoare.

9. Verifica documentatia in vederea acordarii si elibereaza avizul de import pentru seminte si material saditor conform legislatiei in vigoare.

10. Participa la activitatea de inregistrare a soiurilor.

11. Poate lua masuri de interzicere pentru o parte sau pe intrg teritoriul tarii a utilizarii unui soi modificat genetic , daca se constata ca soiul este daunator culturilor din alte soiuri sau alte specii , ori prezenta risc pentru mediu sau sanatatea omului.

MM prin Garda Nationala de Mediu:

Controlul evidentelor privind deseurile rezultate, valorificarea si neutralizarea, dispunerea de masuri si sanctiuni, daca este cazul;

Verificarea actelor de provenienta a OMG precum si a acordului/autorizatiei de mediu, eventual a studiului de impact bilantului de mediu elaborat de agentul economic;

Verificarea stocului, a productiei rezultate si a destinatiei acesteia;

Verificarea conformitatilor si neconformitatilor in raport cu conditiile de autorizare initiale precum si dispunerea de masuri si sanctiuni daca este cazul.

ANPC realizeaza:

Verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind etichetarea alimentelor constituite din sau continand organisme modificate genetic ce se livreaza consumatorilor;

Controlul respectarii conditiilor prescrise sau declarate ale alimentelor constituite din sau continand organisme modificate genetic ce se livreaza consumatorilor sau agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru consumatori, conform Anexei.; Informarea si educarea consumatorilor privind alimentele constituite din sau continand organisme modificate genetic;

Verificarea publicitatii alimentelor constituite din sau continand organisme modificate genetic, ce se livreaza consumatorilor/ agenti economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru consumatori;

Verificarea indicarii preturilor in conformitate cu legislatia in vigoare;

Rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor de la consumatori privind alimentele constituite din sau continand, organisme modificate genetic, singura sau cu celelalte institutii abilitate sa desfasoare activitati de control, conform competentelor

Alte institutii implicate in controlul oficial al alimentelor :

MAI

Unitatea Centrala de decizii in cadrul ANSVSA este reprezentata de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. In situatii de pericol deosebit se constituie prin Hotarare a Guvernului, Centrul National de Combatere a Bolilor, al carui Presedinte este ministrul MAI.

Conform Protocolului incheiat intre ANSVSA si MAI - Directia Medicala, medicii veterinari oficiali din cadrul retelei medicale a MAI, in situatii speciale, pot participa la actiuni comune alaturi de organele de inspectie ale MAI (Politie, Jandarmerie, Politie de Frontiera) si ANSVSA la constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare si sanitare veterinare in vigoare ;

Colaboreaza, ori de cate ori “situatia epidemiologica” din tara o impune, la actiunile dispuse de Comandamentul Antiepizootic (Central, judetean, local), Autoritatile de Sanatate Publica si Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (judetene si ale municipiului Bucuresti) ce au drept scop prevenirea si combaterea unor epizootii pe teritoriul Romaniei ;

Structurile de inspectie si control ale ANSVSA si DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu structurile de specialitate din cadrul Directiei Medicale a MAI, colaboreaza pe linia respectarii normelor sanitare, veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare.

MJ

Conform proiectului de protocol pe linie sanitar veterinara care urmeaza sa fie incheiat intre M.J.- A.N.P. si A.N.S.V.S.A.

MAN

Directia medicala prin structurile sanitare si sanitare veterinare din Ministerul Apararii realizaza:

a) Supravegherea si controlul unitatilor ce produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala si non-animala;

b) Autorizarea, sau dupa caz aprobarea sanitara vetrerinara si pentru siguranta alimentelor a functionarii obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor;

c) Supravegherea si controlul calitatii serviciilor prestate in unitatile de alimentatie publica din Ministerul apararii;

d) Monitorizarea calitatii fizico-chimice, bacteriologice si nutritionala a principalelor grupe de alimente, cu impact asupra sanatatii publice;

e) Evaluarea si comunicarea riscului pentru sanatatea populatiei identificat prin activitatea de inspectie.

MTI

Ministerul Transporturilor si Infastructurii prin Agentia de Sanatate Publica aplica legislatia si politicile de sanatate publica elaborate de ANSVSA si MS in domeniile sale de responsabilitate.

2. Metode si tehnici de control utilizate

ANSVSA

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul ANSVSA

este responsabila pentru coordonarea si supravegherea controalelor in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare.

Serviciile de Igiena si Sanatate Publica Veterinara din cadrul Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din cele 42 de judetene reprezinta nivelul intermediar intre Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara si nivelul local, reprezentat de Circumscriptiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si medicii veterinari oficiali din unitatile de industrie alimentara.

Serviciile de Igiena si Sanatate Publica Veterinara judetene sunt responsabile pentru supravegherea si coordonarea activitatii de control de la nivel judetean.

Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, impreuna cu medicii veterinari oficiali incadrati in unitati efectueaza activitatea de control in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare de la nivel local.

Specialistii din cadrul DISPV elaboreaza anual “Programul strategic de supraveghere si control in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare”, care reprezinta cadrul legal al actiunilor de supraveghere si control veterinar care trebuie intreprinse de medicii veterinari oficiali de pe intreg teritoriul Romaniei in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare, in vederea depistarii zoonozelor, supravegherii veterinare in unitatile de industrie alimentara, expertizei sanitare veterinare a produselor de origine animala prin examene de laborator, controlului eficientei operatiunilor de igienizare si controlului reziduurilor la produsele de origine animala.

Supravegherea veterinara la nivel local a unitatilor este realizata de catre medicii veterinari oficiali, care sunt subordonati personalului din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Activitatea de supraveghere si control permanent este supervizata de catre personalul sanitar veterinar de la nivelul DSVSA judetene, care efectueaza verificari in unitatile de industrie alimentara, in vederea evaluarii activitatii medicilor veterinari oficiali incadrati in unitate.

Verificarile si controalele se realizeaza dupa o procedura scrisa stabilita de la nivel central pentru fiecate tip de unitate in parte, in baza unor fise standard de evaluare si control care sunt utilizate, atat de medicii veterinari oficiali incadrati in unitate, de personalul din cadrul serviciilor de igiena si sanatate publica veterinara de la nivelul DSVSA, cat si de catre reprezentantii ANSVSA, cu responsabilitati in domeniu. Aceste fise de evaluare sunt elaborate de catre specialistii din cadrul DISPV in baza prevederilor legislatiei comunitare; dupa intocmirea acestora si a notei de control pot fi concluzionate deficientele, precum si masurile care trebuie dispuse in vederea remedierii deficientelor.

Autorizarea veterinara a unitatiilor a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si distribuie alimente de origine animala si inregistrarea veterinara a activitatilor de vanzare directa de catre producator de cantitati mici de produse primare catre consumatorul final sau catre unitati din localitatea de vanzare cu amanuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final se realizeaza in conformitate cu prevederile articolului 31 din Regulamentul Parlamentului European nr. 882/2004, in baza unor proceduri nationale aprobate prin ordin de presedinte.

Controalele ooficiale cu privire la marca de sanatate/identificare si trasabilitate se realizeaza in baza prevederilor art. 5 din Regulamentul Parlamentului European nr. 853/2004 cu privire la cerintele speciale pentru produsele de origine animala si a art. 14 din Regulamentul Parlamentului European nr. 178/2002 privind siguranta alimentelor, conform unei proceduri nationale aprobata prin ordin de presedinte.

Directia Generala de Siguranta Alimentelor

Anual, prin Ordin al Presedintelui ANSVSA se adopta Programe de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, programe care sunt puse in aplicare de catre inspectorii DSVSA judetene. Programele sunt elaborate de catre Directia Generala pentru Siguranta Alimentelor pe baza propunerilor primite de la nivelul DSVSA-urilor judetene, a recomandarilor expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare (si peer-review) precum si a opiniilor emise de catre Consiliul Stiintific al ANSVSA.

Pentru gestionarea in mod unitar a activitatilor de control, inclusiv a masurilor luate pentru corectarea deficientelor constatate de inspectorii din cadrul DSVSA judetene au fost elaborate si transmise catre DSVSA fise de evaluare, inspectie si control pentru fiecare domeniu in parte. ( panificatie, catering, supermarket, etc.).

In plus de la nivel central sau teritorial se organizeaza controale tematice, uneori impreuna cu reprezentanti ai altor structuri implicate in siguranta alimentelor.

Directia de inspectii (DI)

Directia de Inspectie din cadrul ANSVSA este responsabila pentru verificarea intreagii activitati de inspectie / controale oficiale in domeniul igienei si sanatatii publice;

DI intocmeste Programul National Cadru de Inspectie si Control in baza caruia se desfasoara activitatea serviciilor de inspectie si control de la DSVSA teritoriale, ce are in structura obiective si tematici din domeniul igienei si sanatatii publice, ce trebuie controlate .

DI evalueaza, controleaza activitatea desfasurata de personalul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor din cadrul DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti implicat in domeniul igienei si sigurantei alimentelor, inclusiv toate activitatile de control intreprinse de acesta, ce sunt prevazute in Reg. nr. 882/2004.

Serviciile de inspectie si control din cadrul celor 42 Directii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, sunt responsabile de efectuarea controalelor la nivel judetean ce au ca scop verificarea activitatea medicilor veterinari de la CSVSA, CSVZ si duc la indeplinire inspectii/controale oficiale in toate categoriile de unitati din industria alimentara, in oricare din etapele de productie, prelucrare, depozitare si distributie a produselor alimentare. Acestea includ inspectii ale oricarui proces, material sau substanta, activitate sau operatiune, inclusiv transport, ce se aplica produselor alimentare, pentru asigurarea conformitatii acestora cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor.

Inspectiile/ controalele oficiale se realizeaza dupa proceduri scrise intocmite de catre personal din cadrul Directiei de Inspectie si care sunt elaborate in baza prevederilor legislatiei comunitare, prin aceste proceduri s-a creat un cadru unitar de ducere la indeplinire a activitatii de inspectie/control oficial.

Inspectiile/controalele oficiale intreprinse de DI sau de personalul din cadrul serviciilor de inspectie si control teritoriale pot fi duse la indeplinire si ca urmare a unor sesizari cu privire la existenta unor neconformitati in domeniul alimentelor.

De la nivel central sau teritorial se organizeaza controale tematice, uneori impreuna cu reprezentanti ai altor structuri implicate activitatea de control oficial privind siguranta alimentelor.

MAPDR

Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei comunitare privind produsele de protectie a plantelor

Controlul calitatii produselor de protectie a plantelor prin analize de laborator, efectuate in conformitate cu Programul national de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor (pesticide) (Nota nr. 131135/23.01.2009);

Controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare prin verificari la comercianti, prestatori de servicii si utilizatori, in conformitate cu Procedurile generale privind controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare (Nota nr. 131135/23.01.2009);

Monitorizarea prin examene de laborator a prezentei reziduurilor de pesticide din produsele de origine vegetala prin programe nationale anuale (Nota nr. 131136/2009);

actualizarea bazei de date PESTEXPERT privind produsele de protectie a plantelor omologate in Romania;

continuarea instruirii personalului de specialitate din cadrul celor 42 de Unitati Fitosanitare.

Asigurarea schimbului de informatii cu Comisia Europeana 

-participarea la intalnirile organizate de organismele internationale O.E.P.P., C.I.P.V, F.A.O., O.M.C., Taiex, Banca Mondiala, gestiunea corespondentei si a materialelor documentare;

-asigurarea schimbului de informatii cu Comisia Europeana, participarea lunara la Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sanatatea Animala si participarea la grupurile de lucru specifice;

-participarea la lucrarile sub-comitetelor si comitetelor de asociere privind monitorizarea progreselor inregistrare in adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar.

Dezvoltarea sistemului informatic national de protectia plantelor

-actualizarea bazei de date a sistemului PESTEXPERT privind situatia omologarii produselor de protectie a plantelor in Romania;

-asigurarea functionarii programelor informatice SINPP-server, SINPP-client si PESTEXPERT, pentru a raspunde cerintelor de interoperarabilitate cu sisteme informatice regionale si centrale din UE;

Programul national pentru controlul calitatii produselor de protectie a plantelor este intocmit si implementat de catre LCCP din cadrul LCCF pe baza urmatoarelor criterii:

experienta din anii anteriori privind produsele de protectie a plantelor la care s-au semnalat neconformitati;

produsele de protectie a plantelor existente pe piata;

consultarea inspectorilor fitosanitari ;

recomandarile expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare.

Controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare se face in conformitate cu Procedurile generale privind controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare care au la baza respectarea legislatiei privind conditiile de plasare pe piata a produselor de protectie a plantelor.

Programele pentru monitorizarea reziduurilor de pesticide din produsele de origine vegetala sunt intocmite de catre LCCRPPPV pe baza urmatoarelor criterii :

numarul de locuitori pe judet si municipiul Bucuresti;

consumul de fructe, legume si cereale pe judete si pe sezon;

productia interna si din import de produse vegetale;

experienta din anii anteriori privind produsele agricole cu depasiri ale LMA;

utilizarea metodelor de analiza multireziduala (MRMs) ;

consultarea inspectorilor fitosanitari ;

a recomandarilor expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare.

Prelevarea probelor de fructe, legume si cereale este facuta de inspectorii fitosanitari conform unui calendar care este inclus in planul de monitorizare.

Probele prelevate sunt aduse la laborator, de catre inspectorii fitosanitari sau de posta rapida.

- ITRPPIA

Controalele inspectorilor, cu activitate de control in industria alimentara si in depozitarea cerealelor, sunt efectuate prin utilizarea unor metode si tehnici adecvate, cum ar fi: monitorizare, supravegherea, verificarea, inspectia, prelevarea de probe din materiile prime, auxiliare si a produsele controlate, efectuarea de analize a compozitiei fizico - chimice si organoleptica. Anterior efectuarii controlului, inspectorul examineaza in baza de date, informatii despre agentul economic care urmeaza a fi controlat. Astfel inspectorul stie inainte de efectuarea controlului daca agentul economic a mai fost controlat, ce constatari au fost facute si ce masuri au fost dispuse. Totodata, sunt verificate documentele care sa atesteze calitatea si provenienta materiilor prime si auxiliare, buletinele de analiza periodice a produselor finite fabricate precum si arhivarea acestor documente privind siguranta alimentelor.

La finalizarea controlului, inspectorul intocmeste, in prezenta agentului economic controlat un Proces – verbal de control si contraventii in care sunt inscrise constatarile facute, masurile dispuse si daca este cazul sanctiunile contraventionale aplicate.

Controalele inspectorilor vitivinicoli sunt efectuate prin utilizarea unor metode si tehnici adecvate, cum ar fi: monitorizare, supravegherea, verificarea, inspectia, prelevarea de probe din produsele controlate si efectuarea de analize de compozitie fizico - chimica si organoleptica. Anterior efectuarii controlului, inspectorul vitivinicol examineaza in baza de date informatii despre agentul economic care urmeaza a fi controlat.

Astfel inspectorul vitivinicol, stie inainte de efectuarea controlului daca agentul economic a mai fost controlat, ce constatari au fost facute si ce masuri au fost dispuse. Totodata, sunt verificate scriptic : declaratiile de stocuri, declaratiile de recolta, declaratiile de productie, documentele de insotire a transporturilor de produse vitivinicole expediate vrac, centralizarea lunara a acestor documente.

La efectuarea a controlului, inspectorul vitivinicol urmareste:

existenta licentei de fabricatie pentru produsul vitivinicol controlat;

verificarea scriptic si faptic a datelor din declaratiile de stocuri, declaratiile de recolta, declaratiile de productie, documentele de insotire a transporturilor de produse vitivinicole expediate vrac;

verificarea registrelor de intrari/iesiri ale produselor vitivinicole, registrelor de tratamente oenologice, registrelor de imbuteliere;

verificarea materiilor prime, ingredientelor, materialelor auxiliare folosite in procesul tehnologic iar atunci cand sunt suspiciuni privind calitatea acestora recoltarea de probe si interzicerea folosirii lor pana la eliberarea buletinelor de analiza;

respectarea fluxului tehnologic in realizarea produsului;

starea tehnica a echipamentelor, instalatiilor, utilajelor si mijloacelor de transport folosite in fluxul tehnologic;

starea de igiena din spatiile de fabricare a produsului;

respectarea conditiilor de ambalare si etichetare a produsului;

conditiile de depozitare si pastrare a materiilor prime, materialelor si a produsului finit.

La finalizarea controlului, inspectorul vitivinicol intocmeste in prezenta agentului economic controlat Proces – verbal de control si contraventii in care sunt inscrise constatarile facute, masurile dispuse si daca este cazul sanctiunile contraventionale aplicate.

OMG

Controalele inspectorilor in domeniul organismelor modificate genetic sunt efectuate prin utilizarea unor metode si tehnici de inspectii adecvate, cum ar fi: monitorizarea cultivatorilor, verificarea documentelor si a spatiilor de depozitare a productiei OMG, inventarierea culturilor, testarea in camp pe tesuturi de frunze la soia, folosind benzi cu flux lateral TRAIT4 RUR (pentru detectarea proteinei CP4 EPSPS), prelevarea de probe de seminte si trimiterea la laborator.Anual, inspectorul OMG din cadrul DADR judetene intocmeste baza de date pentru cultivatorii de soia conventionala si plante modificate genetic. In cazul plantelor modificate genetic se efectueaza controale, pe toata perioada de vegetatie, de la infiintarea culturii pana la recoltarea si livrarea productiei. Pentru soia conventionala se efectueaza controale la infiintarea culturii si testarea in camp, pentru depistarea eventualelor impurificari cu OMG.

La efectuarea a controlului, inspectorul OMG urmareste:

- verificarea scriptica si faptica a semintelor de soia conventionala si a plantelor modificate genetic, folosite pentru semanat.

- la nivelul fiecarui cultivator de OMG existenta dosarului care

cuprinde: schitele de amplasare a culturilor, documentele de autorizare a cultivarii, procesele verbale de control, fisele de evaluare a productiei si procese verbale de recoltare, locatii de depozitare, etc.

- testarea in camp pentru culturile de soia pe tesuturi de plante, folosind benzi cu flux lateral.

La finalizarea controlului, inspectorul OMG intocmeste in prezenta agentului economic controlat un proces – verbal de control in care sunt inscrise obiectul controlului, constatarile facute si masurile dispuse.

MS

In cadrul activitatilor desfasurate de catre reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti se efectueaza:

controale sistematice in domeniul alimentului;

controale tematice in domeniul alimentului, conform planului tematic anual al activitatii de control in sanatatea publica la nivel judetean si in municipiul Bucuresti se realizeaza:

monitorizarea factorilor de risc alimentari in vederea protejarii sanatatii si prevenirea imbolnavirilor prin sintezele nationale coordonate de Insitutele de sanatae publica Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara;

controale efectuate ca urmare a unor reclamatii si sesizari;

controale efectuate la solicitarea altor autoritati;

Directiile de Control in Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti folosesc in activitatea de control;

ghiduri de inspectie;

standarde;

instrumente si aparatura de control, specifice pentru determinari in teren si prelevare de probe;

imprimate tipizate specifice: proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, proces-verbal de constatare a contraventiei , proces-verbal de recoltare de probe, raport de inspectie;

stampila, precum si alte documente de inspectie sanitara.

Activitatea de control a Directiilor de Control in Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti se desfasoara dupa proceduri generale si specifice.

Procedura generala este urmatoarea:

a) etapa de pregatire, care cuprinde:

- studierea dosarului de obiectiv;

- studierea rapoartelor de inspectie anterioare;

- alegerea ghidurilor de inspectie si a listelor de verificare specifice, a imprimatelor si tipizatelor necesare;

- stabilirea, de principiu, a probelor de laborator care urmeaza a fi recoltate;

- pregatirea recipientelor si a aparatelor necesare;

b) 1. etapa de teren:

- la inceperea controlului se stabileste legatura cu reprezentantul legal al obiectivului inspectat, care va desemna un reprezentant pentru a-i insoti pe inspectorii sanitari pe toata perioada desfasurarii actiunii de inspectie;

- in timpul inspectiei sanitare se urmaresc si se noteaza toate etapele si elementele prevazute in procedura de control specifica obiectivului, pentru a se evita pierderea informatiilor relevante, si se solicita toate documentele necesare pentru aprecierea riscului pentru sanatatea publica;

- se executa masuratori pe loc, dupa caz, si se inregistreaza rezultatele;

- se descriu, se fotografiaza si/sau se filmeaza punctele, zonele sau spatiile in care nu sunt respectate normele igienico-sanitare de functionare;

- se recolteaza probele de laborator (conform procedurilor) necesare examinarilor complete (organoleptic, fizico-chimic, biologic), in conformitate cu standardele in vigoare. Prelevarea de probe nu este obligatorie daca produsele prezinta semne evidente de alterare, falsificare, infestare cu paraziti, mucegairea sau poluarea cu substante nocive evidente, semnele de mai sus fiind suficiente pentru dovedirea neconformitatii;

- probele se pregatesc pentru transport in conditii corespunzatoare la un laborator acreditat, in timpul cel mai scurt, conform normelor, si se insotesc de procese-verbale de recoltare, care tin loc de adresa de inaintare si in care se vor mentiona datele de identificare a obiectivului, datele de identificare a produsului, cantitatea si caracteristicile stocului din care au fost recoltate;

- se recolteaza, dupa caz, contraprobe care se pastreaza la sediile inspectiilor sanitare de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. La solicitarea proprietarului produselor, contraprobe din acelasi produs se pot pastra in unitatea inspectata, cu obligatia sigilarii si asigurarii conservarii lor corespunzatoare;

- se verifica si se noteaza parametrii prevazuti in ghidul de inspectie, din care pot fi deduse neconformitatile constatate, utilizandu-se si listele de verificare in care se completeaza calificativele acordate fiecarui parametru;

In cadrul controlului oficial al alimentului, in unitatile in care exista implementat HACCP (autocontrol), inspectorii sanitari vor efectua controlul documentelor (inregistrarile) si inspectia punctelor critice.

Fiecare actiune de inspectie sanitara se inregistreaza in registrul unic de control si se finalizeaza printr-un proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, daca este cazul. In cazul in care au fost verificate mai multe unitati care apartin aceluiasi operator economic sau daca s-au recoltat probe de laborator, se intocmeste raport de inspectie.

Documentele intocmite ca urmare a inspectiei (procesele-verbale de constatare a conditiilor igienico-sanitare, rapoartele de inspectie, procesele-verbale de constatare a contraventiilor etc.) de catre inspectorii sanitari trebuie sa contina toate rezultatele examinarilor din teren si de laborator, stabilirea conformitatilor/neconformitatilor pe baza acestor date, recomandari pentru remediere cu termene si responsabilitati, alte masuri aplicate.

ANPC

Activitatea de control/inspectie si prelevare de probe se planifica avandu-se in vedere:

a) programele de controale tematice intocmite trimestrial care au la baza, in principal:

controlul modului de implementare a actelor normative europene in domeniul etichetarii , prezentarii, publicitatii si conformitatii produselor alimentare;

controlul conformitatii produselor alimentare cu acte normative elaborate pe baza normativelor europene si a CODEX ALIMENTARIUS;

controale desfasurate in perioade specifice sarbatorilor (sarbatori pascale, sarbatori de iarna etc.) si ale perioadelor estivale etc;

controale desfasurate, ca urmare reclamatiilor repetate sau concomitente ale consumatorilor;

b) controale desfasurate la nivel local, pe baza programelor proprii de control;

c) controale ca urmare a reclamatiilor consumatorilor;

In activitatea de control sunt utilizate:

proceduri de control;

instrumente si aparatura de control , specifice pentru determinari in teren;

tipizate specifice, respectiv procese-verbale de constatare a contraventiei , procese-verbale de recoltare de probe, stampile;

MM

Activitatea de control/inspectie este realizata de Garda Nationala de Mediu, unitate aflata in subordinea MM prin planificare avandu-se in vedere, in stransa colaborare cu ANPM:

a) programele de controale tematice intocmite trimestrial sau la cererea MM care au la baza, in principal:

Controlul respectarii legislatiei nationale in domeniul organismelor modificate genetic si al conformarii conditiilor de autorizare a cultivarii /cresterii pentru testare sau comercializare a organismelor modificate genetic;

Controlul respectarii legislatiei nationale in domeniul microorganismelor modificate genetic si al conformarii conditiilor de autorizare a utilizarii in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;

b)controale desfasurate la nivel local, in baza programelor proprii de control;

c) controale ca urmare a reclamatiilor consumatorilor;

In activitatea de control sunt utilizate:

proceduri specifice de control si inspectie;

tipizate specifice, respectiv procese-verbale de constatare a contraventie.

MAI

Controalele (inspectiiile sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor) in MAI, in domeniul sigurantei alimentelor, se executa de catre medicii inspectori sanitari de stat (umani si veterinari) din cadrul Centrelor Medicale judetene sau a municipiului Bucuresti ce au arondate zone de responsabilitate bine stabilite prin Dispozitiile directorului Directiei Medicale.

Acestea sunt efectuate conform planificarii in baza “Planurilor de control anuale” care sunt supuse in luna ianuarie a fiecarui an calendaristic avizarii de catre conducerea Directiei Medicale a MAI si se suplimenteaza ori de cate ori se considera necesar.

Inspectiile sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in domeniul sigurantei alimentelor in MAI au in principal un caracter operativ.

Acestea pot fi de fond, tematice sau inopinate si de campanie :

 1. de fond – periodice si programate;
 2. tematice sau partiale sau inopinate – suplimentare (pentru verificarea planurilor de conformitate, in cadrul unor eventuale neconformitati, sesizari, etc.);
 3. campanie - in situatii epidemiologice deosebite (ex. gripa aviara).

Controlul tematic in domeniul sigurantei alimentelor in raza de competenta a retelei medicale a Directiei Medicale a MAI - se efectueaza de urgenta ori de cate ori se impune acest fapt.

Toate controalele in domeniul sigurantei alimentelor, au un caracter operativ, inopinat si tematic, concretizandu-se prin incheierea de „Note de constatare” (Procese verbale de constatare) si/sau „Procese verbale de contraventie fata de normele sanitare si sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor”.

Notele de constatare

sunt elaborate de medicul inspector sanitar de stat si medicul veterinar oficial de zona inspector de stat ;

daca in cursul controalelor sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, sunt constatate neconformitati pe linia trasabilitatii alimentelor, se intocmesc “Notele de constatare” ce cuprind detaliat Planurile de masuri, termene de remediere a neconformitatilor respective si indicand persoanele cu responsabilitati pentru rezolvarea acestora.

aceste informatii sunt transmise rapid (telefonic, prin fax si electronic) de catre fiecare Centru Medical al MAI (judetean, al municipiului Bucuresti si C.M.D.T.A. Nicolae Kretzulescu) la Directia Medicala din MAI (Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar) ;

activitatea de control pe linia sigurantei alimentelor este centralizata de catre Directia Medicala a M.A.I. in mod periodic (trimestrial) de fiecare medic inspector sanitar si medic veterinar oficial, si punctual, ori de cate ori se solicita acest lucru de catre Directia Medicala a M.A.I. ;

controalele in domeniul sigurantei alimentelor sunt efectuate de catre medicii inspectori sanitari si sanitari veterinari oficiali de zona, in prezenta unui reprezentant al unitatii, concluziile controlului fiind prezentate apoi comenzii unitatii controlate, pentru luarea masurilor care se impun.

M.A.I., prin reteaua sanitara, sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din cadrul Directiei Medicale, detine un sistem eficient de controale oficiale pentru monitorizarea si verificarea conformitatii activitatilor pe fluxul trasabilitatii produselor alimentare, in domeniul sigurantei alimentelor, in conformitate cu legislatia specifica.

Medicii inspectori sanitari si sanitari veterinari oficiali respecta cu strictete metodologiile specifice de inspectie sanitara, sanitara veterinarta si pentru siguranta alimentelor “ghiduri de control” asigurand securitatea si confidentialitatea documentelor, referitoare la obiectivele care au fost inspectate.

MTI

Agentia de Sanatate Publica a MTI

D.S.P. – Inspectia Sanitara de Stat:

Inspectia Sanitara de Stat a ASP, prin cele 8 birouri regionale efectueaza activitati in domeniul controlului oficial al alimentului, adresate unitatilor din subordinea si sub autoritatea MTI, precum si agentilor economici care functioneaza in infrastructura si perimetrul unitatilor de transport, pe baza unor contracte de inchiriere, concesionare etc, astfel:

controale planificate in unitati cu profil alimentar;

controale tematice stabilite de forul coordonator;

recontroale;

controale efectuate in urma unor sesizari si reclamatii.

Controalele oficiale sunt efectuate pe baza planurilor anuale de control elaborate de birourile regionale ale Inspectiei Sanitare, pe baza evaluarii de risc.

In general se efectueaza controale cu privire la conditiile igienico-sanitare, circuite, calitatea produselor, controlul igienei si starii de sanatate a personalului si insusirii notiunilor fundamentale de igiena.

DSVSA - controalele se realizeaza :

conform Programului strategic emis de catre A.N.V.S.A.

controale efectuate in urma sesizarilor sau reclamatiilor

controale programate.

MJ

Inspectiile sanitare veterinare in M.J. – A.N.P. se desfasoara conform legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor fiind periodice si programate.

Toate controalele se concretizeaza prin Note de constatare privind normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Notele de constatare

sunt elaborate de medicul veterinar din cadrul A.N.P. si de catre medicii veterinare din unitatile teritoriale si sunt prezentate unitatii controlate.

notele de control care cuprind aspecte sau evenimente negative pe linia sigurantei alimentelor, cuprind Planurile de masuri, termenele de remediere a deficientelor si indicarea persoanelor cu responsabilitati in rezolvarea situatiei . Aceste informatii sunt transmise la A.N.P.

Medicii veterinari oficiali respecta metodologiile specifice de inspectie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor asigurand securitatea si confidentialitatea documentelor, referitoare la obiectivele care au fost inspectate.

MA

Directia medicala coordoneaza si organizeaza controalele in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare.

Controalele se realizeaza prin:

1. inspectii:

a) regulat;

b) acolo unde se suspecteaza neconformitatea;

Se realizeaza in toate stadiile de productie, fabricatie, procesare, depozitare, transport, distributie, comercializare.

2. recoltarea si analiza probelor;

3. inspectia igienei personalului;

4. controlul documentelor;

5. examinarea oricarui sistem de verificare stabilit si evaluarea rezultatelor obtinute.

3. Resurse alocate

ANSVSA

- Resurse umane

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara are la nivel central 12 medici veterinari implicati in activitatea de control, iar la nivel judetean 1981 medici veterinari si asistenti veterinari, din care:

- total medici veterinari: 1389;

- total asistenti veterinari: 592;

 • Directia Generala Siguranta Alimentelor

are la nivel central alocate 35 posturi iar la nivel judetean circa 6 specialisti. Personalul din aceste structuri a absolvit medicina umana, facultatea de chimie alimentara, biochimisrti, biologi, agronomi, etc.

Directia de Inspectii

Directia de Inspectii are la nivel central 10 medici veterinari implicati in activitatea de control a produselor alimentare de origine animala si 6 specialisti implicati in sistemul de control al produselor de origine nonanimala, iar la nivelul serviciilor de inspectie si control teritoriale sunt 195 medici veterinari implicati in activitatea de control a produselor alimentare de origine animala si 79 specialisti pentru controlul produselor de origine nonanimala.

- Capacitate analitica

Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV) este Laboratorul National de Referinta pentru controlul produselor de origine animala si furajelor si pentru toate grupurile de substante existente in Anexa I a Directivei Consiliului 96/23/EEC. IISPV este acreditat in conformitate cu ISO 17025, din anul 2002. Acesta efectueaza coordonarea tehnica si controalele activitatii laboratoarelor din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene in domeniul igienei si sanatatii publice veterinare. Exista 41 de laboratoare care apartin directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, dintre care 13 sunt acreditate ISO 17025, 13 sunt in curs de acreditare, 15 au intentia de acreditare. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, impreuna cu 7 laboratoare zonale sunt responsabile pentru analiza Planului National de Control al Reziduurilor.

MS

Resurse financiare: Sursele financiare pentru activitatea de sanatate publica in domeniul alimentului (atat la nivel regional – Institute/Centre de Sanatate Publica cat si la nivel local – DSP judetene si a municipiului Bucuresti) sunt prevazute in proiectul de buget pentru anul 2009 al Ministerului Sanatatii.

Resurse umane : Personalul implicat in activitati in domeniul sigurantei alimentului este incadrat la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in compartimente/servicii de supraveghere boli transmisibile, compartimente/servicii de evaluare risc factori de mediu – birou igiena alimentatiei) si compartimente de control in sanatatea publica si Compartimente de control al calitatii serviciilor de aistenta medicala, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 127 din 10 februarie 2009 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

La nivelul Institutelor de Sanatate Publica si Centrelor de Sanatate Publica personalul cu responsabilitati in domeniul alimentului isi desfasoara activitatea in cadrul sectiilor de sanatate si mediu.

RESURSE ANALITICE: Se are in vedere elaborarea unei strategii de reorganizare a retelei de laboratoare din sistemul public aflat in subordinea Ministerului Sanatatii.

MAPDR

Resurse umane

Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in plante si produse vegetale

Laboratorul functioneaza in structura MAPDR si este subordonat din punct de vedere tehnic Agentiei Nationale Fitosanitare. Personalul laboratorului (LCCRPPPV) are statut de functionar public si este alcatuit din 7 cadre cu studii superioare de chimie si 3 cu studii medii de chimie si agronomie. In cadru a trei programe PHARE personalul a urmat cursuri de instruire pe tehnicile avansate de analiza a reziduurilor de pesticide, de asigurarea calitatii, de metrologie.

Cheltuielile curente si de capital ale laboratorului se finanteaza din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor din cadrul Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

Laboratorul functioneaza in cadrul Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara si este subordonat din punct de vedere tehnic Agentiei Nationale Fitosanitare. Personalul laboratorului are statut de functionar public si este alcatuit din 9 cadre cu studii superioare de chimie, 1 persoana cu studii superioare de scurta durata si 5 cu studii medii. In cadrul a trei programe PHARE personalul a urmat cursuri de instruire pe tehnicile gaz-cromatografice si lichid-cromatografice, de asigurarea calitatii, de metrologie.

- Inspectia in realizarea si promovarea produselor in industria alimentara din cadrul M.A.P.D.R, are structuri in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. La acest nivel inspectorii dispun de un mijloc de transport pentru deplasarea la agentii economici controlati si pentru colectarea de probe in timpul controalelor. Esantioanele prelevrate pentru verificari sunt supuse analizelor de laborator la laboratoarele D.S.V.S.A., A.S.P, Institutul de Bioresurse Alimentare sau alte laboratoare acreditate.

Personalul incadrat (87) la Inspectia in realizarea si promovarea produselor in industria alimentara este salarizat conform acelorasi norme si criterii ca si restul personalului incadrat in minister sau la directiile pentru agricultura si dezvolatare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, cu respectarea statutului functionarului public.

Cheltuielile curente si de capital ale Inspectiei se finanteaza din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, are structuri in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. La acest nivel inspectorii vitivinicoli dispun de un mijloc de transport pentru deplasarea la agentii controlati si pentru colectarea de probe in timpul controalelor. Probele din produsele vitivinicole controlate sunt preluate de unul din cele trei laboratoare publice pentru controlul calitatii si igienei vinului fiecare laborator avand in dotare un autolaborator care se deplaseaza in zona lui de activitate. Pentru verificarea conformitatii fizico-chimice, microbiologice si organoleptice asupra productiei vitivinicole destinata pietei interne si externe, functioneaza ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurare, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, 3 laboratoare pentru controlul calitatii si igienei vinului, in baza Hotararii de Guvern 1564/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului MAPDR nr.256/2008:

Laboratorul central pentru controlul calitatii si igienei vinului Valea

Calugareasca;

Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Blaj;

Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului

Odobesti.

Personalul incadrat la Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol este salarizat conform acelorasi norme si criterii ca si restul personalului incadrat in minister sau la directiile pentru agricultura si dezvolatare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.

Cheltuielile curente si de capital ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol se finanteaza din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

- Compartimentul de inspectii tehnice in domeniul OMG

Personalul din cadrul compartimentul de inspectii tehnice in domeniul OMG are statut de functionar public si este alcatuit din 2 consilieri cu studii superioare. Inspectia Tehnica in domeniul OMG are structuri in cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. Personalul incadrat la compartimentul Inspectii Tehnice in domeniul OMG este salarizat conform acelorasi norme si criterii ca si restul personalului incadrat in minister sau la directiile pentru agricultura si dezvolatare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, cu respectarea statutului functionarului public. Inspectorul desemnat preleveaza probe din culturile de soia conventionala, folosind teste (kit-uri) de benzi cu flux lateral TRAIT4 RUR – cod 7000017, necesare efectuarii de teste in camp, din tesuturi de frunze de la soia, pentru detectarea proteinei CP4 EPSPS.

La infiintarea culturilor de soia provenite din productia proprie, probele sunt prelevate si sunt transmise la laborator pentru analize.

- Capacitate analitica

- Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in plante si produse vegetale

LCCRPPPV este Laboratorul National de Referinta pentru determinarea reziduurilor de pesticide din fructe, legume si cereale. Utilizeaza trei metode de analiza multireziduala, din care metoda multireziduala gaz cromatografie cuplata cu spectrometrie de masa este acreditata conform ISO 17025 / 2005 cu certificat de acreditare nr. 387-L. Cu personalul si dotarea actuala, in cadrul laboratorului se pot analiza 2500 de probe de fructe, legume si cereale, 41 de specii de culturi agricole pentru 128 de substante active.

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor din cadrul Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

LCCP este laboratorul pentru determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor. Utilizeaza 15 metode de analiza a proprietatilor fizice, din care 8 au fost acreditate conform SR EN ISO 17025/2005 cu certificat de acreditare nr. LI-726 iar continutul de substanta activa este determinat prin tehnicile gaz-cromatografiei si lichid-cromatografiei, ale caror metode de lucru au primit acreditare pentru un numar de 9, respectiv 17 substante active. Cu personalul si dotarea actuala, in cadrul laboratorului se analizeaza anual aproximativ 200 de probe, pentru care se efectueaza 800 de analize.

Activitatea de control a calitatii produselor de protectie a plantelor este urmarita si evaluata in cadrul Programului national de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor (pesticidelor). Inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare preleveaza probe conform calendarului de prelevare prevazut in program, pe care le predau inspectorilor coordonatori in vederea receptionarii, centralizarii si transmiterii catre laboratoarele zonale sau catre Laboratorul pentru Controlul Calitatii Pesticidelor din cadrul LCCF.

Activitatea de control a produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare se desfasoara conform Procedurilor generale privind controlul produselor de protectie a plantelor la comercializare si utilizare. Aceste proceduri vizeaza modul de derulare a inspectiilor privind controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei. Inspectorii fitosanitari din cadrul unitatilor fitosanitare efectueaza inspectii atat la operatorii economici care comercializeaza produse de protectie a plantelor, cat si la utilizatori (producatori agricoli si prestatori de servicii). Unitatile fitosanitare raporteaza lunar la Agentia Nationala Fitosanitara rezultatele inspectiilor efectuate. Pe baza rezultatelor inspectiilor Agentia Nationala Fitosanitara intocmeste un raport anual pe care il inainteaza Comisiei Europene.

In sprijinul activitatii de control a produselor de protectie a plantelor a fost creata baza de date PESTEXPERT privind situatia produselor de protectie a plantelor omologate care este actualizata permanent .

- Prin Hotararea Guvernului nr. 1.564/2003 „Privind infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitatii si igienei vinului”, s-au infiintat trei laboratoare publice pentru controlul calitatii si igienei vinului: Valea Calugareasca, Blaj si Odobesti. Laboratoarele sunt coordonate tehnic si administrativ de catre Directia Generala de Inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin compartimentul de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol.

Intreaga activitate desfasurata de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, pe linia controlului si atestarii productiei vitivinicole, se realizeaza prin cele trei laboratoare. Aceste laboratoare sunt in curs de acreditare conform ISO 17025.

ANPC

Resurse umane

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor isi desfasoara activitatea de control prin cele 2 de inspectorate regionale pentru protectia consumatorilor in care isi desfasoara activitatea cca 188 de specialisti in domeniul produselor alimentare cu pregatire universitara (ingineri de industrie alimentara, medici veterinari, ingineri agronomi, ingineri horticoli).

Capacitate analitica

Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor si a Bauturilor Alcoolice, laborator acreditat RENAR functioneaza in structura Inspectoratului Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti -Ilfov. Laboratorul este destinat realizarii de determinari fizice, chimice, microbiologice si organoleptice la vinuri, bauturi spirtoase, bere, otet.

Centrul National pentru Incercarea si expertizarea Produselor LAREX este laborator acreditat RENAR; CNIEP LAREX este unitate extrabugetara ( se autofinanteza integral ) cu 9 filiale teritoriale si functioneaza prin autofinantare.

De asemenea se realizeaza :

- Dotarea ANPC cu echipamente de tehnici de calcul , la nivel central si la nivelul celor 42 oficii judetene si crearea unei retele stelare prin intermediul careia sediul central poate comunica mai eficient cu fiecare OJPC.

- Dotarea cu truse mobile de testare a produselor alimentare la punctele de comercializare.

MM

resurse umane

MM are la nivel central 4 persoane calificate, functionari publici. La nivelul structurilor subordonate/coordonate detine 4 persoane (functionari publici) la nivelul ANPM si 2 persoane la nivelul GNM.

Capacitate analitica

MM nu detine inca un laborator autorizat pentru organisme modificate genetic, probleme de mediu. Acest laborator este prevazut a se dezvolta la nivelul ANPM.

MAI

Resurse umane (80 cadre medicale) - sunt reprezentate de medicii inspectori sanitari de stat (52) si medicii veterinari oficiali (28) cu zona de competenta:

Zona de competenta din MAI

Inspectori sanitari de stat

Medicii veterinari oficiali

Total general

Medici

Biolog

Asistent medical

National pentru toate unitatile MAI si societatile comerciale in relatie cu MAI

vacante (2 civile si 1 militar)

1 vacant4 vacante

Local

Nivel judetean

Centre Medicale MAI din Bucuresti

2 vacante

C.M.D.T.A “dr.Nicolae Kretuzulescu” din Bucuresti

C.M.D.T.A. Prahova

Total

Medicii veterinari oficiali de la nivelul local (Centrele Medicale judetene a MAI (exclusiv Centrele Medicale MAI din Bucuresti), asigura controale pe linia sigurantei alimentelor in toate unitatile MAI din toate judetele Romaniei.

Centrele Medicale MAI din Bucuresti, sunt prevazute cu 3 posturi de ofiteri medicii veterinari oficiali.

Mentionam ca sunt medici veterinari oficiali din MAI care au in zona de responsabilitate si cate 2 judete, acoperind astfel nevoile MAI la nivelul teritorial.

Resurse materiale:

Medicii inspectori sanitari si medicii veterinari oficiali executa examene si investigatii pe baza Notelor de insotire, intocmite si parafate, in cadrul Laboratoarelor Sanitare si Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din subordinea MS si ANSVSA, conform “Programului de supraveghere , profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului” cat si in baza “Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor”

In MAI functioneaza un laborator de control in domeniul sigurantei alimentelor, respectiv Laboratorul de Epidemiologie si pentru Siguranta Alimentelor din cadrul Centrului Medical de Diagnostic si Tratament (CMDTA), „dr. Nicolae Kretzulescu” – Bucuresti, care lucreaza pentru unitatile MAI din Bucuresti si judetul Ilfov si in prezent face urmatoarele determinari:

A - controlul personalului care isi desfasoara activitatea intr-un bloc alimentar

metode folosite

 • Coprocultura
 • Exudat nazofaringian
 • Examen coproparazitologic

bacteriologie clasica

B - Determinari de potabilitatea apei - Determinarea indicatorilor fizico-chimici si microbiologici a apei potabile

metoda folosita

Examen fizic si organoleptic: culoare, miros, aspect, ph, turbiditate, conductibilitate

Examen chimic : amoniac, nitriti, cloruri, substante organice oxidabile

Total potabilitate fier, oxigen dizolvat fosfati, nitriti, nitrati, duritate temporara, permanenta si totala, clor rezidual(liber, legat total)

teste rapide

C - Indicatori bacteriologici curenti de potabilitate a apei

metoda folosita

 • numar total de bacterii mezofile aerobe
 • numar total de bacterii coliforme
 • numar total de coliformi fecali
 • numar total de streptococi fecali
 • prezenta bacteriilor din genul Salmonella
 • prezenta Psudomonas aeruginosa

bacteriologie clasica

D - Determinari bacteriologice din alimente

metoda folosita

 • numar total germeni (NTG)
 • colimetrie
 • colimetrie + E Coli
 • Salmonella
 • Stafilococ coagulazo - pozitiv
 • Bacillus cereus
 • Streptococ fecal
 • Yersinia
 • Bacilus subtilis
 • drojdii si mucegaiuri

bacteriologie clasica

E - Expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici

metoda folosita

 • recipienti, utilaje
 • suprafete
 • aeromicroflora
 • MAI personal

bacteriologie clasica

Laboratorul de epidemiologie din cadrul CMDTA Nicolae Kretzulescu al MAI, urmeaza sa intocmeasca documentatia necesara autorizarii si acreditarii ISO de catre RENAR.

Autolaboratoare mobile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in MAI (29) - sunt prevazute in tabela de inzestrare ale Centrelor Medicale MAI si urmeaza a fi achizitonate si dotate in functie de fondurile financiare alocate de la bugetul de stat.

Resurse financiare:

Fonduri financiare sunt reprezentate de fondurile provenite de la nivelul bugetului de stat, catre MAI si sunt utilizate pentru:

dotarea tehnica si aprovizionarea cu aparatura si materiale sanitare,

retribuirea personalului de specialitate.

In vederea modernizarii, ridicarii standardelor calitative si de performanta a acestui sector, Directia Medicala a MAI doreste accesarea de fonduri UE, cu sprijinul institutiilor abilitate, in vederea achizitionarii urmatoarele aparate pentru dotarea Laboratorului de Epidemiologie si Siguranta Alimentelor din CMDTA N.Kretzulescu :

gazcromatograf ;

nisa pentru analize chimie ;

aparat pentru recoltarea probelor de aer ;

omogenizator pentru alimente ;

balanta electronica ;

termobalanta pentru umiditate ;

trusa mobila pentru analize potabilitate apa ;

kituri rapide de diagnostic in vederea determinarilor micobiologice a alimentelor.

MTI

Resurse umane

Inspectia Sanitara de Stat a Directiei de Sanatate Publica a Agentiei de Sanatate Publica functioneaza cu un numar de 48 persoane cu atributii specifice: 16 inspectori sanitari (personal cu studii superioare) si 32 asistenti inspectori (studii medii) imputerniciti de MS.

Personalul din Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (D.S.V.S.A.) din cadrul A.S.P. – MTI. si din unitatile teritoriale subordonate acesteia, reprezinta autoritatea sanitara veterinara de stat pentru unitatile proprii si fac parte din sistemul sanitar veterinar unic de stat.

Personalul Directiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor cuprinde un numar de 29 salariati din care 11 cosilieri si 18 referenti ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul arondat al MTI. reprezentat de cele opt regionale: Bucuresti si 7 unitati teritoriale (Constanta, Brasov, Craiova, Cluj, Timisoara;Iasi, Galati ).

Capacitate analitica

Laboratorul comun de Microbiologie si Chimie sanitara deserveste activitatea atat a DSP cat si a DSVSA a ASP – MTI

Fiecare Unitate Teritoriala are in structura un laborator

Nivelul acreditarii: stadiul de preacreditare

Activitate specifica: laboratorul efectueaza determinari microbiologice si chimice conform normelor MS si ANSVSA din probele recoltate de la unitatile de alimentatie publica, si determinari de ape potabile de la furnizorii din reteaua MT si din aria de competenta.

MJ

In cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi desfasoara activitatea un medic veterinar care coordoneaza activitatea medicilor veterinari din unitatile subordonate. In teritoriu, la nivelul unitatilor de penitenciar, reteaua sanitara veterinara proprie M.J. – A.N.P. este formata din 30 medici veterinari.

MA

Resurse umane: 20 inspectori de sanatate publica si 16 medici veterinari oficiali.

Resurse materiale:

Centrul de medicina preventiva al Ministerului Apararii, executa:

controlul personalului care isi desfasoara activitatea in blocul alimentar;

analiza de laborator a potabilitatii apei (chimic si bacteriologic);

determinari bacteriologice din alimente;

determinari chimice din alimente;

expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici (probe de sanitatie);

Laboratoare de medicina preventiva din spitalele militare;

Laboratorul de testare, analiza si receptie alimente al Comandamentului Logistic Intrunit, acreditat RENAR SR-EN-ISO/CEI 17025/2001, nr. certificat 321L/2004.

Activitatea de inspectie de sanatate publica si sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor este finantata de la bugetul de stat, din fondurile alocate de Ministerul Apararii, si include costurile de echipamente, personal, de transport si cheltuielile cu materiale necesare.

4. Prioritati in activitatea de control/Clasificarea riscului

ANSVSA

Directia Generala Siguranta Alimentelor

Evaluarea unitatilor care proceseaza produse de origine non-animala a fost realizata de catre ANSVSA incepand cu sfarsitul anului 2005, pentru a se stabili gradul in care aceste unitati procesatoare sunt conforme fata de noile cerinte de igiena adoptate in anul 2004 de catre UE (R 852/2004). Unitatile evaluate au fost clasificate in : acceptabil, acceptabil cu recontrol si neacceptabil.

Prin intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 924/2005 care transpune R CE 852/2004 au fost realizate actiuni de control, urmare carora au fost inchise sau suspendate activitatile unitatilor neconforme si au fost acordate sanctiuni in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 984/2004.

La intocmirea programelor de control si in special a frecventei de control s-a tinut seama de infomatiile detinute cu privire la riscurile asupra sanatatii umane a diferitelor tipuri de unitati, obtinute urmare a evaluarilor si actiunilor de control la fata locului.

Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

Prioritati in activitatea de control cu referire la sanatatea publica veterinara:

auditul unitatiilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala in vederea evaluarii respectarii conditiilor referitoare la materiile prime, igiena personalului, etichetare, trasabilitate, flux tehnologic, facilitati si echipamente, calitatea apei, controlul daunatorilor, monitorizarea deseurilor, etc, in vederea autorizarii sanitare veterinare.

verificarea conformitatii unitatilor din industria alimentara cu legislatia UE

verificarea aplicarii principiilor HACCP,in special in unitatile aflate in perioada de tranzitie;

criterii microbilogice pentru laptele materie prima: Numarul total de germeni (N.T.G.) la 300C (per ml), Numarul celulelor somatice (per ml);

prevenirea, controlul si eradicarea unor encefalopatii spongiforme transmisibile ESB si EST;

prevenirea, controlul si eradicarea unor encefalopatii spongiforme transmisibile ESB si EST;

colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea si utilizarea sau colectarea si procesarea subproduselor de la animale, pentru a se evita ca aceste produse sa prezinte un risc pentru sanatatea animalelor;

stabilirea cadrului legal in baza caruia sa se realizeze incadrarea in grupe de risc si auditul unitatiilor de industrie alimentara in functie de analiza de risc.

Directia import, export, tranzit si coordonare PIF:

Clasificarea riscului la produsele de origine animala:

Produse cu risc minim (ex. conservele de hrana animala, produsele cu termen de garantie la temperantura ambientala, produse compozite, tarile libere de boli, transporturi de lunga durata);

Produse cu risc mediu (materiale pentru analize de laborator, probe/mostre care vin spre analiza si in conditiile unor rezultate corespunzatoare acestea se pot achizitiona in cantitati mai mari, pH < 6, produse tratate termic la >70 0 C pentru 30 min., produse cu un anumit grad de procesare);

Produse cu risc mare (hrana pentru animale, produse alimentare, produse alimentare procesate putin, sau din tari cu risc mare, materii de la animale vaccinate, substante de la animale vaccinate – serul neprelucrat, materii care servesc la transportul animalelor – furaje, hrana, asternut.

Directia de Inspectie

Verificarea realizarii remedierilor vis-a-vis de recomandarile primite in urma misiunilor DG-SANCO si a implementarii noilor reglementari legislative

Clasificarea riscului

Rezultatele inspectiilor/ controalelor oficiale intreprinse de catre Directia de Inspectie si de catre serviciile de inspectie si control teritoriale, constituie un element esential in analiza de risc, contribuind la stabilirea frecventei inspectiilor/controalelor oficiale pentru urmatorul an calendaristic.

MAPDR

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in plante si produse vegetale

Prioritati in activitatea de control a reziduurilor de pesticide in produse de origine vegetala sunt:

substantele active autorizate in Romania;

substantele active mentionate in Anexa I a Directivei UE 91/414 ;

substantele active mentionate in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 118/462/1030/313/2007 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume cereale si alte produse de origine vegetala;

rezultatele programelor de monitorizare a reziduurilor de pesticide din anii anteriori;

recomandarile Comisiei Europene privind planul multianual de control coordonat (SANCO /1556/2008 rev.5).

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor din cadrul Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

Prioritatile in activitatea de control a calitatii produselor de protectie a plantelor sunt:

substantele active autorizate in Romania;

substantele active mentionate in Anexa I a Directivei UE 91/414 ;

● determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor din cadrul Programelor Nationale de Monitorizare a Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor;

● determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor cu probleme, sisteme de apa, culturi, solutii de tratat, ape de suprafata, animale otravite, sol;

● determinarea proprietatilor fizico-chimice ale produselor de protectie a plantelor in vederea omologarii pe teritoriul Romaniei;

● rezultatele programelor nationale de monitorizare a calitatii produselor de protectie a plantelor din anii anteriori.

ANPC

Prioritati in activitatea de control in domeniul protectiei consumatorilor sunt reprezentate de identificarea si solutionarea reclamatiilor consumatorilor legate de siguranta alimentelor, cat si asigurarea informarii corecte, concrete si precise a consumatorilor prin etichetare si publicitatea produselor alimentare.

M.M.

GNM este organismul abilitat sa execute activitati de inspectie si control in domeniul organismelor modificate genetic, iar prioritatile acestora se inscriu in politica de protectie a mediului, promovata de M.M.

GNM este implicata in controlul implementarii legislatiei nationale, de transpunere a legislatiei comunitare privind organismele modificate genetic, reprezentate de Directiva 2001/18/EC si Directiva 90/219/EEC, precum si de aplicarea Regulamentului 1946/2003, alaturi de respectarea implementarii legislatiei nationale de mediu.

GNM are atributii in aplicarea politicii Guvernului in materia prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului, inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, substantelor si preparatelor periculoase, biodiversitatii si ariilor naturale protejate, fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica in vigoare.

GNM indeplineste un rol activ pentru asigurarea securitatii mediului prin actiuni de prevenire a riscurilor si limitarea amenintarilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apa, a aerului, diminuarea fertilitatii solului, poluarea transfrontaliera si altele.Pentru identificarea amenintarilor si riscurilor la adresa securitatii ecologice, GNM dezvolta cooperarea transfrontaliera la toate nivelurile, in scopul adoptarii masurilor comune privind prevenirea si diminuarea impactului in cazul accidentelor majore si al situatiilor exceptionale, precum si informarea si atragerea publicului in rezolvarea problemelor ce tin de amenintarile securitatii ecologice.

GNM participa impreuna cu celelalte autoritati ale statului, dupa caz, la educarea populatiei pentru o protectie activa si responsabila a mediului, desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a cetatenilor, editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei mediului.

GNM sprijina asociatiile/organizatiile de protectie a mediului in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a cetatenilor.

GNM este preocupata de instruirea corespunzatoare a inspectorilor de biosecuritate.

In exercitarea atributiilor sale, GNM coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile publice, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane juridice si fizice, in limitele legii, si isi desfasoara activitatea in mod independent sau in colaborare si cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor incheiate.

GNM coopereaza cu institutii cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte, a protocoalelor incheiate sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organisme internationale de drept public si privat din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun sau in ceea ce priveste derularea proiectelor/programelor internationale.

Comisariatul General elaboreaza si asigura realizarea strategiei de inspectie si control, urmareste indeplinirea atributiilor incredintate comisariatelor regionale si judetene.

Comisariatul General, prin conducerea si structurile sale, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate comisariatelor regionale si judetene si stabileste toate masurile operative pentru optimizarea activitatii de control.

Comisarii din cadrul directiilor tehnice de specialitate din Comisariatul General si conducatorii acestora au atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe intreg teritoriul tarii.

Comisariatul General al GNM are in subordine 8 comisariate regionale organizate ca directii generale, institutii cu personalitate juridica, a caror structura organizatorica include in total 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii'.

Comisariatele judetene si Comisariatul Municipiului Bucuresti sunt organizate ca servicii in cadrul comisariatelor regionale de care apartin, iar Comisariatul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este organizat ca serviciu in cadrul Comisariatului Regional Galati.

Comisariatele regionale ale GNM sunt organizate ca structuri zonale la nivel de directii generale, cu competente limitate teritorial, care coordoneaza si supravegheaza activitatea comisariatelor judetene din structura lor si sunt conduse de un comisar regional.

Comisarul regional are atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate pe intreg teritoriul regiunii.

Comisarii din cadrul comisariatelor regionale au atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate pe intreg teritoriul regiunii, respectiv pe teritoriul fiecarui comisariat judetean din structura lor.

Comisarii din cadrul comisariatelor judetene, al Comisariatului Municipiului Bucuresti si al Comisariatului Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' au atributii de inspectie si control, precum si de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul de activitate, pe teritoriul judetului in care functioneaza, al municipiului Bucuresti, respectiv pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii'.

GNM asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic, obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberata in mediu si pe piata a organismelor vii modificate genetic, importul si exportul organismelor vii/microorganismelor modificate genetic, precum si activitatile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic;

GNM verifica respectarea de catre cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizatiile obtinute si a cerintelor legale privind inregistrarea activitatilor la directiile agricole, trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic;

MAI

Pentru a se stabili gradul in care unitatile MAI care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non nanimala sunt conforme fata de noile cerinte de igiena adoptate in anul 2004 de catre UE (R 852/2004), medicii inspectori sanitari impreuna cu medicii veterinari oficiali de zona din reteaua medicala a MAI, intocmesc anual si ori de cate ori este necesar „fisele de evaluare a obiectivelor respective.

In urma evaluarii unitatile MAI care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non animala, acestea sunt clasificate in:

acceptabile ;

acceptabile cu recontrol ;

neacceptabile.

La intocmirea programelor de control si in special a frecventei de control a unitatilor MAI care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non animala, se tine seama de eventualele neconformitati ce pot aparea pe linia trasabilitatii alimentelor cu repercursiuni asupra sanatatii cadrelor MAI.

De aceea permanent se analizeza si monitorizeaza eventualele riscuri ce pot sa apara, pe lantul trasabilitatii produselor alimentare de origine animala si non animlala de catre medicii inspectori sanitari si medicii veterinari oficiali din reteaua medicala a MAI.

Medicii inspectori sanitari impreuna cu medicii veterinari oficiali de zona din reteaua medicala a MAI, urmaresc si analizeaza produsul de la achizitie pana la consumator (HACCP), pentru a preveni eventualele evenimente negative ce pot sa apara. Societatile comerciale in relatie cu MAI, intra sub incidenta controlului sanitar si sanitar veterinar, al medicilor inspectori sanitari si medicilor veterinari oficiali din cadrul MAI, privind trasabilitatea produselor alimentare de origine animala si non animala.

Probabilitatea aparitiei unor neconformitati in unitatile MAI care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non animala este in raport cu eventualele puncte critice aparute pe lantul trasabilitati alimentelor si depinde de magnitudinea acestora.

Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din cadrul Directiei Medicale a MAI, implica in managementul activitatii desfasurate in domeniul sigurantei alimentelor, legislatia sanitara si sanitara veterinara in vigoare, acordand toleranta zero in acest domeniu.

In urma monitorizarii de catre Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din cadrul Directiei Medicale, a eventualului risc aparut se estimeaza:

originea acestuia ;

expunerea efectivelor MAI la acesta ;

consecintele ce pot avea asupra starii de sanatate a efectivelor umane ale MAI sau/si cele de contact, din afara MAI.

Aparitia neconformitatior in domeniul sanatatii publice si a sigurantei alimentelor in MAI poate fi intamplatoare, (de tip functional) ca urmare a lipsei de moment a unor fonduri financiare in managementul administrativ si logistic al unitatilor datorita unor cauze obiective.

Solutionarea de urgenta a neconformitatilor functionale aparute in trasabilitatea produselor alimentare se realizeaza prin aplicarea consecventa si ferma a legislatiei sanitare, sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare

Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din cadrul Directiei Medicale a MAI, monitorizeaza si analizeaza permanent activitatea unitatilor MAI. care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare de origine animala si non animala pentru aplicarea permanenta a ordinelor de ministru, dispozitiile ale directorului Directiei Medicale si/sau notelor curente, despre evitarea eventualelor riscuri (toxiinfectii alimentare, etc), ce pot sa apara ca urmare a consumului de produse alimentare de origine animala si non animala din unitati publice comerciale necontrolate sanitar si sanitar veterinar.

Cele 4 etape majore ale analizei de risc pe care Serviciul Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din cadrul Directiei Medicale a MAI le parcurge in trasabilitatea unui aliment pe lantul (achizitie – consumator) sunt :

 1. identificarea pericolului sau a riscului potential ;
 2. aprecierea riscului (ca magnitudine, sanitare si economice in cadrul unitatilor MAI) ;
 3. gestiunea riscului ;
 4. comunicarea riscului.

MTI

Prioritatile in activitatea de control se stabilesc pe baza clasificarii obiectivelor pe scoruri de risc, tin cont de aparitia unor evenimente de sanatate publica, de unitatile noi cu risc etc.

Se urmareste remedierea deficientelor prin efectuarea de recontroale si se sanctioneaza contraventiile constatate sau se suspenda activitatea unitatilor neconforme care prezinta risc iminent pentru sanatatea publica.

MJ

Se analizeaza permanent eventualele riscuri ce pot sa apara privind trasabilitatea produselor alimentare de origine animala si non animlala de catre medicii veterinari oficiali privind siguranta alimentelor, acestia analizand produsele la intrarea in obiectivele M.J. – A.N.P. care manipuleaza asemenea produse.

MA

Fiecare inspector de sanatate publica si fiecare medic veterinar oficial organizeza si actualizeaza periodic, evidenta unitatilor din zona de responsabilitate conform urmatoarei clasificari:

a) unitati cu risc major de imbolnavire a militarilor;

b) unitati in care se inregistreaza sistematic neconformitati;

c) unitati care distribuie produsele in alte zone;

d) unitati care detin animale de serviciu.

Intocmirea unui registru special de evidenta care va cuprinde in mod obligatoriu:

a) datele de identificare a obiectivelor, codul CAEN sau domeniul de activitate;

b) numarul de animale, specia, actiunile profilactice executate acestora si de catre cine;

d) identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspectie.

In organizarea evidentei, obiectivele vor fi clasificate pe unitati militare si garnizoane, pe categorii de activitati si pe gradul de risc sanitar si sanitar veterinar pe care il implica, conform evaluarilor anterioare.

Fiecare actiune de inspectie de sanatate publica sau inspectie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor se inregistreaza si se finalizeaza printr-un proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare.

MSP - Inspectia Sanitara de Stat organizeaza si actualizeaza evidenta obiectivelor in functie de clasificarea pe localitati, pe categorii de activitati si pe gradul de risc sanitar pe care il implica, conform evaluarilor anterioare.

Sunt inspectate cu prioritate:

a) unitatile noi cu risc;

b) unitatile care inregistreaza sistematic neconformitati;

c) unitatile care au inregistrat evenimente sanitare (epidemii, toxiinfectii alimentare, boli profesionale, intoxicatii, infectii nosocomiale);

d) unitatile care distribuie produsele in alte zone.

Aplicarea scorurilor de risc sanitar se face pe categorii de activitate, pe baza ghidurilor de control.

Tipurile de controale desfasurate de personalul cu atributii de inspectie sanitara de stat sunt:

a) tematice, cand se inspecteaza un singur domeniu de activitate sau un singur tip de obiective, produse ori servicii;

b) planificate, cand se inspecteaza periodic un singur obiectiv planificat anterior, cu o frecventa proportionala cu gradul de risc;

c) de necesitate, in cazul aparitiei unor fenomene naturale sau provocate artificial, care presupun urgente majore in domeniul sigurantei alimentare;

d) la solicitari/sesizari: inspectiile solicitate de catre cetateni (dupa identificarea acestora), de institutii si autoritati centrale si locale ale administratiei publice, de alte organisme si organizatii, de mass-media sau la autosesizare;

e) de recontrol, inspectie de reverificare, la expirarea termenului de remediere a neconformitatilor constatate anterior;

In cadrul controlului oficial al alimentului, in unitatile in care exista implementat HACCP (autocontrol), inspectorii sanitari efectueaza controlul documentelor (inregistrarile) si inspectia punctelor critice.

Cooperare si coordonare intre autoritatile competente cu responsabilitati in domeniu/ Modalitati de integrare a sistemelor de control

Comitet interministerial

Pentru asigurarea bunei functionari a sistemului de control oficial al alimentelor si pentru coordonarea adecvata a activitatilor autoritatilor competente cu responsabilitati in siguranta alimentelor, ANSVSA a initiat un proiect si ulterior a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 194/2006 Privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial pentru supravegherea si controlul oficial al alimentelor si hranei pentru animale.

Principalele atributii ale Comitetului interministerial se refera la analiza si evaluarea sistemului actual de supraveghere si control al alimentelor precum si identificarea si armonizarea metodelor si mijloacelor ce trebuiesc utilizate pentru aplicarea unui sistem de control oficial, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene. De asemenea, Comitetul propune realizarea unor actiuni care se impun pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor asupra sanatatii publice si care sa conduca la imbunatatirea sistemului de control oficial al alimentelor. Sunt propuse strategii comune integrate pentru realizarea conformitatii cu sistemul european de siguranta alimentelor.

Comitetul interministerial este constituit din reprezentanti, in functii de conducere ai tuturor autoritatilor cu atributii in domeniul alimentelor si urmeaza sa se intruneasca trimestrial si ori de cate ori este necesar.

Protocoale intre autoritatile implicate in siguranta alimentelor

Pentru asigurarea ca sistemul de control oficial functioneaza eficient si activitatile dintre autoritatile competente cu responsabilitate in siguranta alimentelor sunt coordonate in mod adecvat, intre ANSVSA, MS, MAPDR si ANPC s-a semnat un Protocol, in Iulie 2006 care stabileste si delimiteaza activitatile de control pentru fiecare autoritate competenta in parte astfel incat sa fie eliminate suprapunerile si eventualele „lipsuri” in activitatea de control. Protocolul desemneaza ANSVSA ca institutie coordonatoare pentru implementare.

Avand in vedere importanta domeniului Organismelor Modificate Genetic si pentru implementarea cerintelor legale stabilite de Ordonanta Guvernului pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2002 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, Hotararea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea OMG si trasabilitatea alimentelor si furajelor produse din OMG, Hotararea Guvernului nr. 256/2006 privind hrana pentru animale si alimentele modificate genetic, a fost incheiat un Protocol intre ANSVSA, MAPDR, MM si ANPC .

Protocoalele prezentate la pct. 3.1.3. sunt valabile si se aplica si in domeniul alimentelor.

Alte actiuni de colaborare

MAPDR

- Inspectia de Stat pentru Licente, Marci, in Industria Alimentara si Autorizarea Depozitelor de Cereale isi desfasoara activitatea in baza unei tematici de control si a unui Program de inspectii, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale. In conformitate cu prevederile legilor in vigoare Inspectia de Stat pentru Licente, Marci, in Industria Alimentara si Autorizarea Depozitelor de Cereale, coopereaza cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii , Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si cu alte autoritati de control la nivel national si judetean.

- Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol isi desfasoara activitatea in baza unei tematici de control si unui Program de inspectii, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale. In conformitate cu prevederile Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244 / 2002, Art. 61, Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol coopereaza cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Astfel, inspectori de stat vitivinicoli impreuna cu inspectori ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor executa controale in domeniul vitivinicol in baza unor tematici de inspectii si control comune potrivit atributiilor ce le revin.

Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol coopereaza si isi coordoneaza activitatile si cu alte institutii, precum: Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Oficiul National al Viei si Vinului, structuri cu rol in implementarea si respectarea acquis- ului comunitar din domeniul viticulturii si vinificatiei.

- Inspectia Tehnica in domeniul OMG isi desfasoara activitatea in baza unei tematici de control si unui Program de inspectii, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale. In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, coopereaza cu Garda Nationala de Mediu, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor la nivel judetean.

6. Modalitati de raportare a rezultatelor planurilor de control

ANSVSA

Raportarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control pentru punerea in aplicare a Programelor de supraveghere si control se realizeaza lunar, pe formulare cadru transmise de la nivel central. Formularele includ numar controale, numar prelevari probe, masuri aplicate, etc. Rezultatele sunt centralizate la nivelul directiilor de specialitate din cadrul ANSVSA.

Directia de Inspectie

Rezultatele inspectiilor / controalelor oficiale intreprinse in baza Programului Anual de Inspectie si Control de personalul serviciilor de inspectie si control de la nivelul DSVSA teritoriale, sunt comunicate lunar printr-un raport scris la Directia de Inspectie –ANSVSA.

Trimestrial laboratorul national de referinta (IISPV) centralizeaza datele privind numarul si rezultatele analizelor de laborator de la laboratoarele judetene si zonale referitor la activitatea de control alimente si furaje.

MS

Raportarile se efectueaza de catre Directiile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti lunar, trimestrial si anual si ori de cate ori este necesar, conform machetelor de raportare intocmite de catre Directia de Control in Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii. Rezultatele activitatilor realizate in cadrul programului de sanatate publica, se raporteaza conform metodologiei de lucru, semestrial si anual, la institutul/centrul de sanatate publica care este responsabil de realizarea sintezei nationale.

MAPDR

Schimbul de informatii, atribuirea de responsabilitati de la nivelul central la nivel teritorial si raportarile se realizeaza prin Sistemul Intranet, Sistemul Rapid de Alerta, fax, posta si e-mail.

Raportarea rezultatelor actiunilor de control se realizeaza lunar.

Compartimentului de inspectii in realizarea si promovarea produselor in industria alimentara din cadrul M.A.P.D.R. cu activitate de control si coordonare a activitatiilor inspectiei din cadrul Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene si a municipiului Bucuresti, centralizeaza lunar raportarea activitatiilor de control la nivel teritorial. Raportarea controalelor se efctueaza printr-un Raport lunar de activitate si prin fisele de raport cumulativ, transmise in format electronic si pe suport de hartie. Modelul acestei fise de raportare este elaborat la nivel central. Lunar se actualizeaza baza de date a agentilor economici care produc, depoziteaza, transporta si comercializeaza produse agro-alimentare de catre D.A.D.R. si se transmite Compartimentului inspectiei in industria alimentara a Directiei Generale de Inspectii din cadrul M.A.P.D.R.

Compartimentului de inspectii tehnice in domeniul OMG din cadrul M.A.P.D.R. cu activitate de control si coordonare a activitatiilor inspectiei din cadrul Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene si a municipiului Bucuresti centralizeaza lunar raportarea activitatiilor de control la nivel judetean. Monitorizarea controalelor se efectueaza printr-un raport lunar de activitate, transmis in format electronic si pe suport de hartie la Compartimentul de inspectii tehnice din cadrul M.A.P.D.R.

Anual se intocmeste la nivelul compartimentului un raport de activitate care prezinta o analiza a activitatii desfasurate de catre Compartimentul de Inspectie in domeniul Organismelor Modificate Genetic, conform tematicii generale de control.

Rezultatele inspectiilor/ controalelor efectuate de catre Compartimentul de inspectii tehnice in domeniul OMG si de catre compartimentele de inspectie OMG judetene constituie un element esential in buna desfasurare a activitatii de inspectie si diminuarea numarului de cazuri in care nu este respectata legislatia.

Inspectorii DADR judetene efectueaza controale in camp la cultivatorii de OMG pe baza unor Tematici cadru de control si a Planului de activitate (anual), aprobate de MAPDR. Lunar intocmesc raportul de activitate care cuprinde procesele verbale de control, neregulile constatate si masurile intreprinse. Compartimentul OMG din cadrul MAPDR centralizeaza rapoartele si intocmeste note, informari cu privire la aspectele constatate.

DADR judetene si a municipiului Bucuresti transmit DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti si comisariatelor judetene ale Garzii Nationale de Mediu, pana la data de 15 a fiecarei luni, situatia stocurilor si a cantitatilor de boabe modificate genetic livrate de fiecare cultivator cu specificarea cantitatii livrate, a destinatiei acesteia, precum si a datelor de identificare ale cumparatorului.

In cazul in care sunt depistate suprafete cultivate cu plante modificate genetic, se procedeaza la transmiterea datelor de identificare ale cultivatorilor respectivi, la Garda de Mediu.

ANPC

Actiunile de control, in mod obisnuit, se finalizeaza cu elaborarea unui raport sinteza cuprinzand elementele rezultate din control, raport care este mediatizat in mass - media si prin site-ul institutiei.

Anual se intocmeste, la nivelul institutiei, un raport de activitate care cuprinde esenta activitatii de control din respectivul an, raport care este publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

MM

Raportarea datelor de control se face:

planificat: trimestrial, de 4 ori pe an, (prin cumulare din celelalte trimestre, situatia de la sfarsitul trimestrului IV reprezenta situatia pe anul in curs);

de urgenta - ori de cate ori exista solicitari de la Comisia Europeana cu relevanta in implementarea Directivei 2001/18/EC, Directivei 90/219/EC si Regulamentului 1946/2003.

MAI

Activitatea de inspectie sanitara si sanitara veterinara in domeniul sigurantei alimentelor, este raportata trimestrial de fiecare medic inspector sanitar/medic veterinar oficial Serviciului de Sanatate Publica si Sanitar Veterinar din cadrul Directiei Medicale, care centralizeaza si monitorizeaza toata activitatea in domeniul sigurantei alimentelor din unitatile MAI

planificat: trimestrial, de 4 ori pe an (prin cumularea datelor din celelalte trimestre, situatia de sfarsit a trimestrului IV reprezentand situatia pe anul in curs) ;

de urgenta: - ori de cate ori se considera necesar.

MTI

Inspectia Sanitara de Stat a DSP a ASP efectueaza raportari lunare, trimestriale si anuale catre MSP, precum si catre Directorul General al ASP.

Directorul D.S.V.S.A. organizeaza, coordoneaza, controleaza si urmareste intreaga activitate din reteaua sanitar veterinara a A.S.P.- MT. si Unitatile Teritoriale subordonate cu sediul in orasele resedinta de judet - Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Timisoara.

MA

Raportari trimestriale si semestriale, pe formulare cu caracter intern, care includ numar controale, unitati controlate, numar prelevari probe, masuri aplicate, etc. Rezultatele sunt centralizate la nivelul Directiei medicale.

MJ

Din cadrul fiecarei unitati de penitenciar, lunar se face raportarea catre A.N.P. a rezultatelor actiunilor de supraveghere si control pentru punerea in aplicare a Programelor de supraveghere si control, pe formulare cadru transmise la nivel central. Formularele includ numar controale, numar prelevari probe, masuri aplicate, etc.

7. Instruirea personalului

ANSVSA

Identificarea cerintelor de instruire

Identificarea cerintelor de instruire se face pentru acoperirea intregii legislatii complementare si transpunerea in legislatia nationala privind controalele veterinare la frontriera.

Anual, prin Ordin al Presedintelui ANSVSA se adopta Programe de instruire in domeniul sigurantei alimentelor, programe care stabilesc tematica instruirilor, locatia, numarul de participanti si eventual lectorii.

Cerintele privind instruirea sunt stabilite pe baza experientei din anii precendenti precum si a propunerilor facute din partea DSVSA judetene. In elaborarea Programelor de instruire de catre Directia de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, Directia Generala de Inspectie si Coordonare PIF si Directia Generala pentru Siguranta Alimentelor se va tine cont de asemenea de recomandarilor expertilor Uniunii Europene urmare a misiunilor de evaluare (si peer-review) .

Laboratorul National de referinta (IISPV) stabileste de asemenea programe anuale de instruire cu personalul de laborator din cadrul laboratoarelor ANSVSA, implicat in analiza alimentelor.

Implementarea planurilor de instruire

Pentru fiecare curs in parte sunt stabilite persoane responsabile care sunt implicate in pregatirea si organizarea cursurilor.

cursuri la nivel judetean - in afara programului.

Instruirea se face la nivel central si apoi la nivel local – cu angajatii din cadrul posturilor de inspectie la frontiera (PIF). Dupa acest nivel se trece la instruirea tuturor angajatilor, in sistem “in cascada”.

Instruirile organizate au vizat in principal domeniile:

OMG;

Metode de analiza OMG - laborator comunitar de referinta;

Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje;

Noul pachet de igiena;

Bune practici de productie si igiena, HACCP;

Procedurile pentru importul si exportul de produse de origine animala si non-animala;

Comunicarea riscului – organizat cu EFSA;

Metodele de prelevare si analiza pentru contaminantii din aliment;

Managementul Crizei Produselor Alimentare: probleme si responsabilitati ale evaluatorilor riscului.

Monitorizarea si evaluarea instruirilor

Date precum suportul de curs, procesele verbale de prezenta, evaluarea finala a cursului (daca este cazul) sunt mentinute pentru fiecare curs la fiecare Directie de specialitate in parte. De asemena, sunt eliberate Diplome de participare sau absolvire.

MS

Planurile de instruire pentru personalul implicat in siguranta alimentului se realizeaza tinand cont de categoriile de alimente care intra in responsabilitatea MS, de domeniile pentru care au fost deja organizate cursuri si de nevoile de instruire identificate la solicitarea personalului.

MAPDR/Agentia Nationala Fitosanitara

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in plante si produse vegetale

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul comunitar, au fost organizate instruiri, atat in Romania cat si in statele membre ale UE.

Instruirile sunt realizate de catre expertii din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare conform Programului anual de instruire in domeniul fitosanitar. Atat la nivel central cat si in cazul laboratorului se identifica necesitatile de instruire pentru personal si se elaboreaza un plan anual de instruire. Instruirile vizeaza implementarea legislatiei specifice, imbunatatirea performantelor profesionale, tehnicile de analiza gaz-cromatografica cu spectrometrie de masa, lichid cromatografie cu spectrometrie de masa, intocmirea planurilor de monitorizare a reziduurilor de pesticide, notificarea probelor cu depasiri ale continutului de reziduuri de pesticide etc.

Instruirea personalului nou angajat se face in cadrul laboratorului de personalul instruit si cu experienta in tehnicile moderne de analiza.

Laboratorul pentru Controlul Calitatii Produselor de Protectie a Plantelor din cadrul Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara

Anual, se identifica necesitatile de instruire pentru personal si se intocmeste un plan de instruire la nivelul Laboratorului pentru Controlul Calitatii Pesticidelor. Instruirile personalului urmaresc perfectionarea specialistilor pe tehnicile de analiza: gaz-cromatografie cu spectrometrie de masa si cu detector cu ionizare in flacara, lichid cromatografie cu spectrometrie de masa si cu detector in ultraviolet/vizibil, asigurarea calitatii, implementarea legislatiei specifice, evaluarea proprietatilor fizico-chimice a produselor de protectie a plantelor in vederea omologarii, eficientizarea comunicarii prin metode moderne.

Instruirea personalului nou angajat se face in cadrul laboratorului, de personalul instruit si cu experienta in tehnicile moderne de analiza.

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul comunitar, au fost organizate instruiri, atat in Romania cat si in statele membre ale UE.

DITSVA

In vederea implementarii legislatiei nationale armonizata cu acquis-ul comunitar, precum si aplicarea corecta a procedurilor si tehnicilor de control, simestrial se organizeaza instruri cu personalul din inspectiile din cadrul DADR judetene si al municipiului Bucuresti.

Compartimentul inspectii OMG

Instruirile organizate de Directia de Inspectie Tehnica in sectorul vegetal se realizeaza anual si ori de cate ori este cazul, in conformitate cu Programul Anual de Instruiri, cu inspectorii din domeniul OMG de la DADR judetene si cu directorii executivi adjuncti responsabili cu activitatea de inspectii. Subiectele abordate in cadrul acestor instruiri sunt legate de activitatea de inspectii ale compartimentului OMG pe anul anterior, legislatia in domeniu, prelucrarea diferitelor aspecte legate de planul tematic si actiunile ce se vor desfasura pe anul in curs. De asemenea se prezinta rapoartele si recomandariile misiunii FVO care au avut loc in Romania, cu implicatii in domeniul OMG.

ANPC

ANPC organizeaza periodic intruniri cu personalul implicat in activitatea de control in domeniul protectiei consumatorilor ,ocazie cu care:

Se analizeaza activitatea desfasurata de inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor si , implicit a oficiilor teritoriale;

Se fac informari cu privire la legislatia si actele normative nou aparute in domeniu;

Instruirea se mai realizeaza prin cursuri postuniversitare, cursuri de master, participarea la convocari, congrese sau simpozioane.

De asemenea, tematicile de control transmise sunt insotite de note referitoare la prevederilor legale in vigoare privind etichetarea si conformitatea produselor supuse controlului.

MM

Exista interesul instruirii resurselor umane care lucreaza in domeniu pentru atingerea performantelor necesare implementarii cerintelor legislative.

MAI

Directia Medicala din MAI, in colaborare cu institutiile abilitate (ANSVSA, MS, Institutul National de Administratie, organizatii profesionale - Colegiul medicilor umani sau veterinari, Ministerul Eucatiei si Cercetarii, institutii de invatamant superior - Facultatile de de medicina si Facultati de medicina veterinara, Institute de Sanatate Publica, Laboratoare in domeniul sigurantei alimentelor, etc.) organizeaza periodic si ori de cate ori este necesar, instruiri (convocarea anuala) cu tot personalul de specialitate implicat pe linia sigurantei alimentelor, si vizeaza:

analiza activitatii desfasurate de inspectorii de sanatate publica si medicii veterinari oficiali ;

informarea cu privire la legislatia si actele normative nou aparute in domeniul sanitar, sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.

Identificarea nevoilor – se face periodic, in urma:

evaluarii importantei si numarului de acte normative publicate de catre institutiile abilitate din domeniu ;

analizarii periodice a activitatii desfasurate de personalul din subordinea Directiei Medicale ;

cunoasterii de catre Directia Medicala a nivelului de pregatire si a acumularilor anterioare de catre personalul din subordine ;

evaluarea tendintelor de dezvoltare si reajustare a zonei de responsabilitate la nevoile permanente ale MAI.

Implementarea in functie de institutia ce organizeaza activitatea de instruire se organizeaza / avizeaza implementarea activitatii de instruire.

Instruirea - se realizeaza prin cursuri postuniversitare sau prin participarea la convocari trimestriale, congrese, simpozioane.

Evaluarea - la terminarea perioadelor de instruire (convocari, simpozioane, intruniri profesionale) efectuate se realizeaza evaluarea participantilor prin diferite metode teoretice (testatea scrisa si orala a cunostintelor) si / sau practice.

MTI

Planurile de instruire pentru personalul implicat in siguranta alimentului

se realizeaza tinand cont de nevoile de instruire identificate la solicitarea personalului.

MA

Directia medicala organizeaza periodic intruniri (convocari) cu tot personal implicat in activitatea de inspectie de sanatate publica si inspectie sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care vizeaza:

analiza activitatii desfasurate de inspectorii de sanatate publica si medicii veterinari oficiali;

informarea cu privire la legislatia si actele normative nou aparute in domeniul sanitar si sanitar veterinar;

Instruirea se realizeaza prin cursuri postuniversitare, participarea la convocari, congrese sau simpozioane.

MJ

In M.J. – A.N.P. se efectueaza instruiri de cate ori este necesar

Identificarea nevoilor – se face periodic, in urma:

 • evaluarii importantei si numarului de acte normative publicate de catre institutiile abilitate din domeniu;
 • analizarii periodice a activitatii desfasurate de catre personalul din subordinea A.N.P.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1472
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site