Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Modificarea obligatiilor fiscale

Drept+ Font mai mare | - Font mai micModificarea obligatiilor fiscale

Obligatia fiscala odata individualizata trebuie indeplinita in limitele stabilite prin titlul de creanta, la data exigibilitatii acesteia.Raportul juridic obligational de drept financiar poate fi modificat insa, pe parcursul derularii sale pana la stingerea obligatiei in anumite circumstante speciale. Modificarea raportului juridic obligational, reprezinta operatia juridica in temeiul careia se schimba unul din elementele acestuia: obiectul impunerii.

Principalele situatii care genereaza modificarea obligatiei fiscale initiale, identificate in literatura de specialitate sunt:

a) modificarea elementelor care au stat la baza individualizarii obligatiei fiscale, cuprinse in declaratia de impunere sau constatate direct de catre organele fiscale si care au stat la baza emiterii titlului de creanta;

Actele normative in materie fiscala cuprind in mod constant dispozitii referitoare la obligatia ce revine contribuabililor de a comunica in timp util organelor de impunere orice modificare intervenita in legatura cu datele declarate initial.

Astfel, modificarea elementelor care au stat la baza individualizarii obligatiei
fiscale poate fi adusa la cunostinta organelor fiscale de catre contribuabil sau poate fi
constatata de catre aceste organe prin actiuni de control.   

In situatiile de mai sus, ca si atunci cand organele competente din sfera administratiei sau justitiei, dupa caz, admit integral sau in parte recursurile administrative sau actiunile introduse de contribuabili, avand ca obiect stabilirea gresita a obligatiei fiscale, are loc transformarea acesteia. Aceasta consta in transformarea raportului juridic obligational existent, fara a fi vorba de incetarea efectelor sale, intr-un alt raport juridic obligational in care obligatia veche este inlocuita cu una noua.

Efectele obligatiei initiale se transforma (se convertesc) in efectele unei noi obligatii, intocmindu-se un nou titlu de creanta.

b) modificarea actelor normative prin care se instituie si reglementeaza venituri bugetare;

Raporturile juridice obligationale de drept financiar sunt relatii financiare supuse
reglementarii unor norme de drept. Orice modificare intervenita in continutul normelor juridice va genera aplicarea unor reguli juridice noi acelorasi relatii sociale si va genera implicit modificarea obligatiilor fiscale.   

c) acordarea inlesnirilor legale la plata obligatiilor fiscale.

Aceasta situatie de modificare a obligatiei fiscale intervine in ipoteza in care, ulterior constatarii si individualizarii obligatiei fiscale in sarcina unui contribuabil, are loc aprobarea solicitarii acestuia de acordare a unor inlesniri prevazute de lege.

Potrivit art. 1 alin. (5) C. fisc, "orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.'

La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia, inlesniri la plata in conditiile legii.

La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale ce administreaza aceste bugete, pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urmatoarele inlesniri de plata:

a) esalonari de plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b) amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si altor obligatii la bugetul local;

(c)   esalonari la plata majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare;

(d)  amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de majorari de intarziere, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de amanare;

(e)scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale in conditiile legii.
Procedura de acordare a inlesnirilor la plata pentru creantele bugetare locale se stabileste prin acte normative speciale.

Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii;

Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoane fizice, garantia este:

a)  o suma egala cu doua rate medii din esalonare reprezentand obligatii bugetare locale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;

b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea debitelor amanate si dobanzile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata;

Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele juridice, garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea.

Analiza unor reglementari adoptate in timp, active la un moment dat pentru anumite perioade de timp, poate fi edificatoare pentru tema cercetata.

Astfel, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, s-a statuat ca Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale - creditori bugetari - vor acorda esalonarea la plata a impozitelor si a altor obligatii bugetare, precum si a majorarilor de intarziere si a altor penalitati de orice fel pe o perioada de cel mult 5 ani, cu termen de gratie de pana la 6 luni. cuprins in perioada de esalonare, precum si amanari la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare, pana la cel mult data de 29 decembrie a anului fiscal in curs.

Conditiile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 sunt aplicabile si obligatiilor bugetare care sunt venituri ale bugetelor locale, competenta de acordare a inlesnirilor apartinand autoritatilor administratiei publice locale.

Aprobarea inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare are efect si asupra executarii silite care nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.

Orice suma de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat ori de la bugetul altor autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, reprezentand impozite, taxe ori alte obligatii bugetare, se compenseaza din oficiu de catre fiecare creditor bugetar cu sume reprezentand obligatii bugetare esalonate sau amanate la plata ori obligatii bugetare curente datorate aceluiasi creditor bugetar, diferenta urmand sa se restituie.

Procedural, graficul si conditiile in care se acorda inlesnirile se stabilesc printr-o conventie incheiata intre creditorul bugetar si debitor.

Analiza oportunitatii acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante se face pe baza criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala a contribuabililor, prevazute in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, criterii care pot fi actualizate anual printr-o hotarare a Guvernului:

vechimea contribuabilului;

raportul dintre vechimea arieratelor si vechimea contribuabilului;

mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului, cu exceptia cazului in care sediul este in aceeasi localitate sau, dupa caz, in acelasi sector al municipiului Bucuresti;

mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea actionarului/asociatului principal;

indatorarea financiara;

lichiditatea globala;

solvabilitatea;

date privind declaratiile de impozite, taxe si contributii;

obligatii neachitate in contul impozitelor cu stopaj la sursa;

daca a beneficiat anterior de inlesniri;

- contribuabilul a avut relatii contractuale cu unitati economice cu finantare bugetara si nu a incasat la termen contravaloarea acestora;

situatia privind achitarea debitelor anului curent;

contribuabilul a fost sanctionat pentru evaziune fiscala.

In cazul in care in urma analizei criteriilor mentionate anterior debitorul obtine intre 15 si 28 de puncte, obligatiile bugetare datorate si neachitate, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere, vor fi esalonate la plata.

In situatia in care debitorul obtine intre 29 si 63 de puncte, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor bugetare:

a)  esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere;

b) amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata conform lit. a);

c)  reducerea cu 50% a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere in situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata.

In cazul in care debitorul obtine intre 64 si 110 puncte, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor bugetare:

a)  esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere;

b) amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata conform lit. a);

c)  reducerea cu 75% a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere in situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata.Daca debitorul obtine peste 110 puncte, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata:

a)  esalonarea la plata obligatiilor datorate si neachitate, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere;

b) amanarea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata conform lit. a);

c)  scutirea de la plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere in situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata.

In situatia in care, dupa data depunerii cererii de acordare a inlesnirilor la plata, debitorii achita pana la data aprobarii acesteia 30% din obligatiile bugetare datorate, exclusiv majorarile de intarziere si penalitatile aferente, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 prevede ca acestia beneficiaza de esalonarea la plata a diferentei de 70% si scutirea de la plata a majorarilor (dobanzi) si a penalitatilor de intarziere.

Numarul de luni de esalonare la plata a obligatiilor bugetare, care include si perioada de gratie, se determina in functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri, astfel:

a) pana la 5% - pana la 12 luni;

b) intre 5% si 15% - pana la 24 luni;

c) intre 15% si 30% - pana la 36 luni;

d) intre 30% si 50% - pana la 48 luni;

e) peste 50% - pana la 60 luni.

Inlesnirile la plata isi pierd valabilitatea in situatia in care debitorii nu isi achita obligatiile bugetare curente cu termene scadente incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a conventiei incheiate. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente. Pana la data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal debitorul trebuie sa aiba achitate toate obligatiile bugetare cu termen scadent in anul fiscal respectiv, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile aferente.

Potrivit normelor legale, inlesnirile la plata se acorda atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.

De la data comunicarii aprobarii, pentru obligatiile bugetare pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.

In legatura cu accesoriile creantelor bugetare pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 promoveaza o noua reglementare, diferita de cea instituita prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 si chiar de cea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002. Astfel, daca, in mod traditional, pe perioada amanarii sau a esalonarii la plata obligatiilor bugetare pentru debitul principal, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, se datorau majorari (art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002), prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare se reglementeaza:

dobanzile se datoreaza si pe perioada pentru care au fost acordate amanari sau esalonari la plata obligatiilor bugetare restante [art. 13 alin. (4)];

in cazul in care s-au acordat inlesniri la plata obligatiilor bugetare, penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data intrarii in vigoare a documentului prin care se acorda aceste inlesniri. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intarziere de la data incetarii valabilitatii acestora conform legii [art. 14 alin. (4)].

In prezent, prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in aceasta materie se reglementeaza:

"Pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante se datoreaza dobanzi' (art. 123).

"In cazul in care s-au acordat inlesniri la plata, penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au acordat inlesnirile. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intarziere de la data incetarii, conform legii, a valabilitatii inlesnirilor' [art. 120 alin. (4)].

Potrivit art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

O noua cerere pentru acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor bugetare nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor anterioare acordate.

In afara cadrului general pe care il ofera Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, inlesniri la plata unor obligatii bugetare au fost acordate si prin acte normative speciale, precum:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligatiilor bugetare aferente minelor si carierelor inchise, aflate in conservare;

Hotararea Guvernului nr. 1300/2001 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat pentru unele societati comerciale s.a.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1190
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved