Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


NOILE SOIURI DE PLANTE - PROCEDURA DE ACORDARE A BREVETULUI DE SOI

Drept+ Font mai mare | - Font mai micNOILE SOIURI DE PLANTE

1. NOTIUNEA DE NOU SOI DE PLANTA

Protejarea noilor soiuri de plante printr-un act normativ distinct este de data recenta in tara noastra, pana de curand ele fiind aparate prin brevete de inventii in cadrul Legii nr. 94/1991 privind brevetele de inventii. Insa problematica specifica a acestui obiect al protectiei a impus adoptarea Legii nr. 255 din 30 decembrie 1998 privind protectia noilor soiuri de plante . De asemenea, Romania a aderat la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991 prin Legea nr. 186 din 27 octombrie 2000Obiectul protectiei legii il reprezinta un nou soi de plante. Prin nou soi de plante se intelege un grup de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi:

1. definit prin expresia caracterelor rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumita combinatie de genotipuri;

2. distinct fata de orice alt grup de plante prin expresia a cel putin unuia dintre caracterele mentionate anterior;

3. considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare.

Este considerat soi si hibridul cu formele parentale.

X2. CONDITII PENTRU ACORDAREA PROTECTIEI

Pentru a putea fi protejat printr-un brevet de soi, soiul trebuie sa indeplineasca cinci conditii si anume:

a) noutatea;

b) distinctivitatea;

c) omogenitatea;

d) stabilitatea;

e) sa poarte o denumire in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 255/1998.

a) Noutatea

Soiul este nou, daca la data inregistrarii cererii de brevet de soi sau la data invocarii prioritatii materialul de inmultire sau recoltat nu a fost vandut si nici nu a fost pus, printr-un alt mod, la dispozitie tertilor de catre ameliorator sau cu acordul acestuia, in scopul exploatarii comerciale a noului soi, pe teritoriul Romaniei, cu mai mult de un an inaintea depunerii cererii de brevet de soi, iar pe teritoriul altor state, cu mai mult de 6 ani inaintea depunerii cererii de brevet de soi pentru pomi fructiferi, vita de vie si arbori ornamentali si cu mai mult de 4 ani pentru celelalte specii.

De asemenea, nu isi pierde noutatea soiul care:

face obiectul unui contract de transmitere de drepturi, daca anterior inregistrarii cererii nu a avut loc exploatarea comerciala a noului soi;

face obiectul unui acord intre ameliorator si o alta persoana, in virtutea caruia amelioratorul autorizeaza producerea materialului de inmultire sub controlul sau;

face obiectul unui acord al amelioratorului cu un tert privind efectuarea unui studiu sau experiment in plin camp sau in laborator ori a unor experimentari pe un esantion mic de plante in vederea evaluarii noului soi;

a fost pus la dispozitie unui tert, sub forma de material de inmultire sau ca material recoltat, ca urmare a folosirii in scopurile specificate la art. 29 , si care nu este folosit pentru inmultiri ulterioare, aceste acte nefiind considerate ca exploatare comerciala a noului soi, in sensul prevederilor art. 29;

a fost pus la dispozitie, ca urmare a faptului ca amelioratorul a expus soiul intr-o expozitie recunoscuta oficial;

a fost pus la dispozitie unui organism oficial, in cadrul unei obligatii legale sau pe baza de contract, in vederea producerii, reproducerii, multiplicarii, conditionarii sau a depozitarii, fara ca persoana care a solicitat protectia sa isi piarda dreptul exclusiv de exploatare a soiului, cu conditia ca nici o alta punere la dispozitie in scop comercial sa nu fi fost facuta anterior;

a fost pus la dispozitie de o unitate sau de o firma unei alte unitati sau unei firme careia ii este subordonata sau daca amandoua unitatile sau firmele apartin in intregime unei terte unitati sau firme, cu conditia sa nu fi avut loc o alta punere la dispozitie.

b) Distinctivitatea

Soiul este distinct, daca se deosebeste clar, prin unul sau mai multe caractere relevante care rezulta dintr-un anumit genotip sau dintr-o combinatie de genotipuri, de orice alt soi a carui existenta este notoriu cunoscuta la data depunerii cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau, dupa caz, la data de prioritate invocata.

c) Omogenitatea

Soiul este omogen, daca, supus variatiilor previzibile pe parcursul ciclului de inmultire, plantele raman suficient de uniforme in caracterele relevante, inclusiv in examinarea distinctivitatii soiului, ca si in orice alte caractere folosite pentru descrierea soiului.

d) Stabilitatea

Soiul este stabil, daca, dupa inmultiri repetate sau in cazuri speciale, la sfarsitul fiecarui ciclu de inmultire, caracterele relevante pentru stabilirea distinctivitatii sau oricare alte caractere folosite pentru descrierea soiului raman neschimbate.

e) Denumirea

Denumirea noului soi de planta trebuie sa respecte dispozitiile art. 15 din Legea nr. 255/1998.

X3. PROCEDURA DE ACORDARE A BREVETULUI DE SOI

X3.1. Depunerea cererii

Procedura de acordare a brevetului este initiata de catre solicitant prin depunerea unei cereri de brevet de soi.

Cererea de brevet de soi se depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de orice persoana fizica sau juridica care are dreptul la eliberarea brevetului de soi sau de reprezentantul acesteia.

Cererea de brevet de soi trebuie sa contina:

a) solicitarea eliberarii unui brevet de soi si datele de identificare a solicitantului sau, daca este cazul, a solicitantilor;

b) propunerea privind denumirea noului soi;

c) precizarea taxonului botanic, denumirea in limba latina si denumirea populara;

d) chestionarul tehnic in care noul soi este prezentat intr-o forma standardizata;

e) invocarea prioritatii, decurgand dintr-o prima cerere depusa intr-un alt stat, daca este cazul.

Cererea de brevet de soi va fi insotita de:

a) dovada de plata a taxei de inregistrare a cererii;

b) documentele care confirma prioritatea, in cazul in care aceasta este revendicata;

c) procura, in cazul in care solicitantul este reprezentat de un mandatar autorizat;

d) o declaratie a solicitantului pe propria raspundere, din care sa rezulte ca soiul pentru care se solicita protectia nu a fost exploatat comercial;

e) numele amelioratorului/amelioratorilor si o declaratie din partea solicitantului, potrivit careia, dupa propria sa cunostinta, nici o alta persoana nu a mai fost implicata in ameliorarea sau in descoperirea si dezvoltarea noului soi;

f) actul de cesiune a dreptului la eliberarea brevetului de soi, daca solicitantul nu este aceeasi persoana cu amelioratorul;

g) orice alte documente si informatii, care pot da indicatii despre provenienta si testarea noului soi sau despre o prima cerere de brevet de soi depusa intr-o alta tara;

h) originea geografica a soiului.

Cererea de brevet de soi trebuie sa se refere numai la un singur soi. Intreaga documentatie trebuie prezentata in limba romana .

Data depozitului reglementar al cererii de brevet de soi este data inregistrarii cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, continand cel putin elementele cuprinse la art. 12 alin. (1) lit. a)-d), insotita de dovada platii taxei de inregistrare a cererii.

Depozitul cererii de brevet de soi asigura un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit efectuat ulterior pentru un soi care nu se poate distinge clar de acest soi. Orice persoana care a depus anterior o prima cerere intr-un stat membru al unei conventii internationale in domeniul protectiei noilor soiuri, la care Romania este parte, beneficiaza de un drept de prioritate de 12 luni de la data depunerii primei cereri, daca solicita in acest termen la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci eliberarea unui brevet pentru acelasi soi, cu conditia ca prima cerere sa existe la data invocarii prioritatii.

X3.2. Examinarea formala a cererii de brevet de soi

In termen de doua luni de la depunerea cererii de brevet de soi pentru un nou soi, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza documentatia depusa de solicitant, sub aspectul regularitatii formale, respectiv al indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1)-(4) si la art. 12. Daca in urma examinarii formale se constata ca cererea indeplineste conditiile prevazute la alin. (1), aceasta se inregistreaza in Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri. Inscrierea in Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri se notifica solicitantului. Cererile de brevet de soi pentru noile soiuri inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci se publica, in termen de 3 luni de la data inregistrarii, in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, sectiunea Soiuri protejate prin brevete. In cazul in care cererea de brevet de soi nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 10 si 12, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci hotaraste, in cadrul unei comisii de examinare, respingerea cererii.

X3.3. Examinarea in fond a cererii de brevet de soi

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va examina in fond, in termen de 9 luni de la data inregistrarii cererii, documentatia cererii de brevet de soi privind noutatea si denumirea soiului, in conformitate cu prevederile art. 6, 15 si 16 din Legea nr 255/1998. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci notifica solicitantului sau succesorului sau in drepturi rezultatul examinarii in fond a cererii; in cazul unui rezultat negativ, se acorda un termen de maximum 3 luni pentru raspuns.

X3.4. Examinarea tehnica a noului soi

Soiul va fi supus unei examinari tehnice pentru a se stabili:

a) daca soiul apartine taxonului botanic declarat;

b) indeplinirea conditiilor de distinctivitate, omogenitate si stabilitate;

c) descrierea oficiala a soiului.

Examinarea tehnica a noului soi va fi efectuata de catre o autoritate nationala competenta, daca solicitantul nu prezinta la inregistrarea cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci teste de crestere efectuate de o alta autoritate competenta, recunoscuta international. In cazul in care testele de crestere pentru un nou soi nu au fost efectuate de autoritatea nationala sau de o autoritate recunoscuta international, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate lua in considerare raportul tehnic efectuat de o alta autoritate competenta, cu acordul solicitantului, cumparat sub conditia platii taxei prevazute de lege. Autoritatea nationala competenta sau unitatea delegata pentru testare efectueaza lucrarile necesare verificarii indeplinirii prevederilor art. 7-9 din legea nr. 255/1998. Solicitantul va pune la dispozitie executantului testelor materialul de inmultire in cantitatea ceruta si va notifica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci data transmiterii materialului de inmultire. In termen de 2 ani de la initierea testelor de crestere, autoritatea nationala competenta, pe baza rezultatelor obtinute, intocmeste un raport care trebuie sa contina rezultatele testarilor, caracterele morfologice si fiziologice ale soiului testat in comparatie cu soiul-martor si concluziile cu privire la indeplinirea prevederilor art. 7-9.
Daca testele sunt efectuate de o autoritate competenta straina sau de catre ameliorator, acestea pot fi supuse unei analize de catre autoritatea nationala. Confirmarea valabilitatii testelor se face printr-o notificare, transmisa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 6 luni de la primirea documentatiei. Respingerea valabilitatii testelor se va face in scris si motivat de catre autoritatea nationala. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci respinge cererea de brevet de soi, daca valabilitatea testelor este infirmata de catre autoritatea nationala.
Hotararea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci poate fi contestata de solicitant la comisia de reexaminare din cadrul oficiului in termen de 3 luni de la comunicare.
Comisia de reexaminare poate hotari:

a) admiterea contestatiei solicitantului, dispunand acordarea brevetului de soi;

b) admiterea contestatiei solicitantului, dispunand retransmiterea cererii pentru examinarea de fond si, dupa caz, refacerea testelor;

c) respingerea contestatiei solicitantului.

X3.5. Testarea noului soi

In vederea testarii noului soi, autoritatea nationala poate sa organizeze teste de crestere proprii sau se poate baza pe testele efectuate de solicitant. Testele de crestere se organizeaza in conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pe baza normelor internationale privind testarea noilor soiuri. Dupa primirea documentatiei si efectuarea examinarii formale, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci stabileste, impreuna cu autoritatea nationala, locul si cantitatea de material necesara organizarii experientelor si le notifica solicitantului, invitandu-l sa transmita materialul de inmultire solicitat. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si autoritatea nationala pot cere solicitantului sa transmita toate informatiile, documentele si materialele necesare pentru desfasurarea examinarii tehnice in bune conditii. Daca in intervalul acordat informatiile, documentele si materialele cerute nu au fost transmise, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci respinge cererea de brevet de soi. Solicitantul are dreptul ca, pe perioada de testare a noului soi, sa ceara vizitarea culturilor.


Hotararile de acordare a brevetelor de soi, la care se anexeaza descrierea soiului protejat, se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 3 luni de la luarea hotararii.

Hotararile luate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pot fi contestate, motivat, de catre solicitant la comisia de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Protectia provizorie

Pe perioada de la data publicarii cererii de brevet de soi pana la data eliberarii brevetului de soi, solicitantul beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularului de brevet

Incalcarea drepturilor protejate provizoriu de catre terti atrage, pentru persoanele vinovate, obligatia de despagubire, potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului de soi.

Orice persoana interesata poate cere Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de 3 luni de la publicare, revocarea hotararii de acordare a brevetului de soi, daca nu este indeplinita cel putin una dintre conditiile de fond pentru acordarea protectiei; cererea se face in scris si trebuie motivata.

Cererea de revocare va fi examinata de catre comisia de reexaminare in termen de 3 luni de la depunerea ei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Daca considera necesar, comisia de reexaminare poate solicita autoritatii nationale sa repete testele de crestere pentru soiul in cauza sau sa foloseasca serviciile unui specialist care sa participe la reexaminarea noului soi.

Hotararea comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare. Hotararea comisiei de reexaminare poate fi supusa cailor de atac prevazute de lege. Hotararile ramase definitive se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala in termen de 30 de zile.

X3.6. Eliberarea brevetului de soi si inregistrarea denumirii soiului

Brevetul de soi este eliberat de catre directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in temeiul hotararii de acordare a brevetului de soi. Brevetul de soi si denumirea soiului se inscriu in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate, care este public si poate fi consultat de terti, cu plata taxei de inspectare prevazute de lege.

In cazul cererii depuse de mai multi solicitanti, brevetul de soi se elibereaza primului solicitant mentionat in cerere, iar celorlalti li se elibereaza cate un duplicat al brevetului de soi. Amelioratorul, in cazul in care nu este titularul brevetului, este indreptatit sa primeasca, la cerere, o copie de pe brevetul de soi eliberat.

Durata protectiei soiului

Durata protectiei soiului este de 25 de ani; termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.

Pentru soiurile noi de pomi fructiferi, vita de vie si arbori ornamentali durata protectiei este de 30 de ani; termenul curge de la data eliberarii brevetului de soi.

X4. DREPTURILE TITULARULUI BREVETULUI DE SOI

X4.1. Titularul brevetului de soi

Dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine amelioratorului . In cazul in care acest drept a fost transmis printr-un contract de cesiune, dreptul apartine persoanei careia i s-a transmis acest drept. Daca mai multi amelioratori au creat in comun un nou soi, dreptul la eliberarea brevetului de soi apartine in comun acestora.
Dreptul la eliberarea brevetului de soi poate apartine in comun amelioratorului si oricarei alte persoane, daca amelioratorul si cealalta persoana declara in scris ca sunt de acord sa detina in comun dreptul asupra brevetului de soi.
Amelioratorul care a creat un nou soi in timpul serviciului este indreptatit, daca nu este altfel prevazut in contractul sau individual de munca, sa i se recunoasca dreptul de ameliorator si sa primeasca o remuneratie echitabila.
Persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv cu sediul in afara teritoriului Romaniei pot beneficia de protectia drepturilor lor in conditiile conventiilor internationale privind protectia noilor soiuri, la care Romania este parte.

Persoanele fizice si juridice care solicita protectia pentru un nou soi pot fi reprezentate in procedurile privind protectia de noi soiuri, in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, de catre un mandatar autorizat, cu domiciliul, respectiv cu sediul in Romania. Pentru persoanele straine reprezentarea prin mandatar autorizat este obligatorie.

X4.2. Drepturile titularului

Titularul brevetului de soi beneficiaza de dreptul exclusiv de exploatare a noului soi si de dreptul de a interzice oricarei persoane sa efectueze, fara autorizatia sa, urmatoarele acte privind materialul de inmultire si materialul recoltat din soiul protejat:

a) producerea sau reproducerea;

b) conditionarea in scopul inmultirii;

c) oferirea spre vanzare;

d) vanzarea sau orice alta forma de comercializare;

e) importul;

f) exportul;

depozitarea pentru unul din scopurile mentionate la lit. a)-f).

Aceste prevederi se aplica si pentru soiurile care:

a) sunt esentialmente derivate din soiul protejat , in cazul in care soiul protejat nu este el insusi derivat;

b) nu se disting in mod clar de soiul protejat;

c) pentru a fi produse, este necesara folosirea repetata a soiului protejat.

Legea a prevazut si o serie de exceptii de la dreptul exclusiv al titularului de brevet de soi, el nu se extinde asupra urmatoarelor acte:

a) folosirea soiului in scop personal si in scopuri necomerciale;

b) folosirea soiului in scopuri experimentale, precum si in procesul de ameliorare, ca material initial pentru obtinerea altor soiuri.

Dreptul titularului de brevet de soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de inmultire si la materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi la care se refera art. 27 alin. (2) si nici asupra celor referitoare la oricare parte de planta din soiul protejat sau la oricare material derivat din acest soi care a fost vandut sau a fost comercializat de catre titular ori cu consimtamantul acestuia, decat daca astfel de acte implica:

a) inmultirea soiului protejat;

b) exportul de material din soiul protejat intr-o tara terta care nu protejeaza soiurile de plante din genurile sau speciile carora le apartine soiul protejat, cu exceptia cazului cand materialul exportat este destinat consumului alimentar.

X4.3. Obligatiile titularului de brevet de soi

Titularul de brevet de soi este obligat ca, pe toata durata de valabilitate a brevetului de soi, sa mentina soiul, astfel incat acesta sa-si pastreze toate caracterele prezentate in descrierea oficiala la data eliberarii brevetului de soi. Pentru verificarea distinctivitatii, omogenitatii si a stabilitatii noului soi, autoritatea nationala poate cere titularului de brevet de soi sa furnizeze seminte, material de inmultire, documente sau orice alte informatii necesare verificarii.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate cere titularului de brevet de soi, pe toata durata de valabilitate a brevetului, informatii si documente din care sa rezulte existenta soiului si mentinerea caracteristicilor acestuia.

Daca nu da curs cererii adresate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, titularul de brevet de soi este decazut din drepturile conferite de brevetul de soi.

X4.4. Transmiterea drepturilor titularului brevetului de soi

Dreptul la eliberarea brevetului de soi, dreptul asupra brevetului de soi, drepturile ce decurg din inregistrarea cererii de brevet de soi la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, precum si drepturile nascute din brevetul de soi pot fi transmise altor persoane fizice sau juridice.

Transmiterea drepturilor se efectueaza printr-un contract de cesiune, printr-un contract de licenta sau prin succesiune legala ori testamentara. Drepturile asupra unui nou soi se transmit si in cazul urmaririi silite a titularului de brevet de soi, in conditiile legii. Transmiterea drepturilor nu afecteaza drepturile dobandite de terti inainte de data transmiterii.

Cesiunea sau licenta exclusiva se inscrie, dupa caz, in Registrul National al Cererilor de Brevete de Soiuri sau in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si devine opozabila tertilor de la data inscrierii.

La cererea oricarei persoane interesate, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate acorda o licenta obligatorie la expirarea unui termen de 5 ani de la data eliberarii brevetului de soi, daca:

a) titularul de brevet de soi nu exploateaza soiul protejat sau nu isi poate justifica inactiunea;

b) soiul protejat prezinta un interes public.

Licenta obligatorie este neexclusiva si este acordata in conditii determinate in ceea ce priveste durata, exploatarea soiului si nivelul drepturilor banesti cuvenite titularului de brevet de soi.

X4.5. Stingerea drepturilor titularului brevetului de soi

a) Anularea brevetului de soi

Orice persoana interesata poate solicita Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, oricand pe durata protectiei soiului, anularea brevetului de soi.

Comisia de reexaminare va anula brevetul de soi, daca constata una dintre situatiile urmatoare:

a) soiul nu era nou sau distinct la data depunerii cererii sau, daca este cazul, la data invocarii prioritatii;

b) acordarea brevetului de soi s-a bazat pe experimentarile desfasurate, pe informatiile si pe documentele furnizate de ameliorator si soiul nu a fost omogen sau stabil la data acordarii brevetului de soi;

c) persoana careia i s-a eliberat brevetul de soi nu era indreptatita la aceasta, cu exceptia cazului cand a avut loc o transmitere a dreptului catre persoana indreptatita.

Hotararea de anulare a brevetului de soi, ramasa definitiva, se inscrie in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si se publica in Buletinul Oficial pentru Proprietate Industriala, sectiunea Soiuri protejate prin brevete, si produce efecte retroactiv, de la data depunerii cererii de brevet de soi.

b) Decaderea din drepturi a titularului de brevet de soi

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci decade titularul de brevet de soi din drepturile decurgand din acesta, atunci cand constata una dintre urmatoarele situatii:
a) titularul de brevet de soi nu isi indeplineste obligatia de mentinere a soiului protejat;

b) titularul de brevet de soi nu da curs cererii Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau a autoritatii nationale de a furniza informatii sau material, in scopul verificarii soiului protejat pe parcursul perioadei de valabilitate a brevetului de soi;

c) titularul de brevet de soi nu propune, in termenul acordat, o denumire adecvata pentru soi, atunci cand Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci solicita schimbarea denumirii soiului, deoarece aceasta nu mai satisface conditiile prevazute la art. 15;

d) titularul de brevet de soi nu plateste taxele de mentinere in vigoare a brevetului de soi.

Titularul de brevet de soi poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci revalidarea brevetului de soi pentru motive justificate, in termen de 6 luni de la data publicarii decaderii.

c) Renuntarea la brevetul de soi

Titularul de brevet de soi poate renunta oricand, pe durata protectiei soiului, la brevetul de soi, pe baza unei declaratii scrise, depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Titularul brevetului de soi este obligat sa comunice amelioratorului intentia sa de renuntare. La cererea amelioratorului, titularul este obligat sa-i transmita acestuia dreptul asupra brevetului inainte de depunerea declaratiei scrise de renuntare.

Renuntarea la brevetul de soi produce efecte de la data inregistrarii ei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Renuntarea se inscrie in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Daca brevetul de soi a facut obiectul unui contract de licenta, renuntarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licentei.

X4.6. Apararea drepturilor titularului brevetului de soi

Ca si in cazul inventiilor, drepturile titularului brevetului de soi pot fi aparate prin contestatii la hotararea de acordare a brevetului, cereri de revocare a brevetului, alaturi de actiuni civile si penale.

In ceea ce priveste mijloacele contraventionale si civile de protectie nu exista aspecte distincte fata de materia inventiilor. Ne vom opri in continuare asupra mijloacelor penale de aparare a drepturilor titularului de brevet de soi.

Infractiunile de contrafacere si divulgare

Constituie infractiune de contrafacere, in sensul legii, efectuarea, fara autorizatia titularului brevetului de soi, a oricarui act prevazut la art. 27 din Legea nr. 255/1998, precum si a oricaruia dintre urmatoarele acte:

a) folosirea pentru materialul de inmultire, produs si vandut, a unei alte denumiri decat denumirea inregistrata a noului soi;

b) folosirea denumirii inregistrate a unui nou soi pentru materialul de inmultire, produs si vandut, care nu apartine acestui soi;

c) atribuirea pentru materialul de inmultire, produs si vandut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel incat sa poata produce confuzii;

d) vanzarea de material de inmultire, cu mentiunea falsa ca apartine soiului pentru care s-a acordat brevet de soi, inducand astfel in eroare cumparatorul;

e) falsul la inscrierea unui soi in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate;

f) intocmirea de rapoarte false, precum si falsificarea documentatiilor cerute de prezenta lege;

g) furnizarea de documente care contin informatii false.

Divulgarea de date si informatii reprezentand un secret comercial referitor la un nou soi pentru care s-a depus o cerere de acordare a unui brevet de soi se pedepseste conform legii penale. Tentativa se pedepseste. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate.

Pentru prejudiciile cauzate titularului de brevet de soi acesta are dreptul la despagubiri potrivit dreptului comun, iar produsele contrafacute pot fi confiscate potrivit legii penale.

Actiunea in contrafacere

O actiune in contrafacere poate fi pornita de titular numai dupa publicarea cererii de brevet de soi. Cand o licenta a fost acordata si daca in contract nu se prevede altfel, beneficiarul licentei nu poate introduce in justitie o actiune in contrafacere fara consimtamantul titularului brevetului de soi. Detinatorul unei licente exclusive poate introduce o actiune in contrafacere, daca l-a instiintat pe titularul brevetului de soi si daca acesta nu a actionat in termenul solicitat de licentiat. Cand o actiune in contrafacere a fost pornita de catre titularul brevetului de soi, oricare dintre licentiati poate sa intervina pentru a solicita repararea prejudiciului cauzat ca urmare a contrafacerii savarsite.

Titularul brevetului unui nou soi poate solicita instantei judecatoresti:
a) ordonarea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor decurgand din brevetul de soi si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;

b) ordonarea, imediat dupa urmarire, a unor masuri privind incetarea faptelor de incalcare a drepturilor decurgand din brevetul de soi, savarsite de o terta persoana cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate, care implica o atingere a acestor drepturi;

c) ordonarea masurii confiscarii sau a distrugerii materialului de inmultire.Legea nr. 255/1998 a fost publicata in M.Of. nr. 525 din 31 decembrie 1998;

Publicata in M.Of. nr. 547 din 6 noiembrie 2000;

Taxonul reprezinta o categorie sistematica in clasificarea regnului vegetal si animal, Dictionar de neologisme, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1994, p. 319;

Prin genotip se intelege tptalitatea genelor unui organism, transmise prin ereditate, Dictionar de neologisme, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1994, p. 149;

Hibridul este un organism rezultat prin incrucisarea a doua soiuri cu ereditate diferita, Dictionar de neologisme, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1994, p. 160;

Art. 29 din Legea nr. 255/1998 prevede: "Dreptul titularului de brevet de soi nu se extinde asupra actelor referitoare la materialul de inmultire si la materialul recoltat din soiul protejat sau dintr-un soi protejat si nici asupra celor referitoare la oricare parte de planta din soiul protejat sau la oricare material derivat din acest soi care a fost vandut sau a fost comercializat de catre titular ori cu consimtamantul acestuia, decat daca astfel de acte implica:

inmultirea soiului protejat;

b) exportul de material din soiul protejat intr-o tara terta care nu protejeaza soiurile de plante din genurile sau speciile carora le apartine soiul protejat, cu exceptia cazului cand materialul exportat este destinat consumului alimentar.";

Este considerat notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet de soi in special acel soi care a facut obiectul unui titlu de protectie, al unei cereri depuse pentru acordarea unui brevet de soi sau al unei alte forme de protectie similara sau care este inregistrat intr-un registru oficial de soiuri din orice tara, cu conditia ca cererea sa conduca la acordarea protectiei solicitate pentru acel soi (art. 7 alin. 3 din Legea nr. 255/1998).

Art. 15 din legea nr 255/1998 dispune: " (1) Soiul va purta o denumire generica pentru a permite identificarea acestuia.

(2) Denumirea soiului se mentioneaza in brevetul eliberat si va fi folosita si dupa expirarea duratei de valabilitate a brevetului de soi.

(3) Denumirea soiului trebuie sa fie diferita de orice denumire care desemneaza un alt soi existent, apartinand aceleiasi specii de plante sau unei specii inrudite indeaproape cu aceasta.

(4) Denumirea soiului nu trebuie sa fie compusa numai din cifre, cu exceptia cazurilor cand aceasta practica este recunoscuta pentru desemnarea anumitor soiuri.

(5) Denumirea soiului nu trebuie sa induca in eroare sau sa dea nastere la confuzii cu privire la caracterele soiului, la valoarea sau la identitatea acestuia sau a amelioratorului.

(6) Daca o cerere de eliberare a unui brevet de soi este depusa in acelasi timp in Romania si in alte tari, soiul trebuie sa fie inregistrat cu aceeasi denumire in toate tarile in care s-a depus o astfel de cerere, cu exceptia cazului cand denumirea este apreciata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca nepotrivita.

(7) Daca, in virtutea unui drept obtinut anterior, o denumire este folosita pentru un alt soi sau poate crea confuzie in utilizarea denumirii altui soi, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va cere solicitantului sa stabileasca o alta denumire pentru soiul sau.

(8) In vederea stabilirii unei denumiri corecte, solicitantul poate cere la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu plata taxei de examinare prealabile, efectuarea unei cercetari documentare privind denumirea soiului.

(9) Orice persoana care ofera, spre vanzare sau comercializare, material de inmultire apartinand soiului protejat este obligata sa foloseasca denumirea acestui soi, chiar dupa expirarea termenului de valabilitate a protectiei soiului.

(10) In cazul in care soiul protejat este oferit spre vanzare sau este comercializat, pe soiul protejat se poate aplica o marca de produs sau un alt semn distinctiv, care sa permita identificarea soiului pe piata.

(11) Denumirea soiului se inregistreaza in Registrul National al Brevetelor de Soiuri Protejate o dati cu eliberarea brevetului de soi.

(12) In cazul in care cel putin una dintre conditiile prevazute la alin. (1)-(9) nu este indeplinita, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate hotari radierea denumirii inregistrate.";

In cazul in care, pentru motive justificate, solicitantii, persoane fizice sau juridice straine, au depus documentatia intr-o limba straina, au la dispozitie un termen de 3 luni de la inregistrarea cererii de brevet de soi in care sa depuna o traducere in limba romana a documentatiei;

Ameliorator este:

1. persoana care a creat sau a descoperit si dezvoltat un nou soi;

2. persoana care a angajat persoana prevazuta la pct. 1 sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, cand legea aplicabila in cauza sau contractul prevede ca dreptul de ameliorator apartine celui dintai;

3. succesorul in drepturi al persoanei prevazute la pct. 1 sau pct. 2, dupa caz; (art. 2 lit. d din Legea nr. 255/1998);

Un soi este considerat esentialmente derivat din altul, daca:

a) este predominant derivat din soiul initial sau dintr-un soi care, la randul sau, este predominant derivat din soiul initial;

b) este distinct, in conformitate cu art. 7, de soiul initial din care a derivat;

c) este in esenta identic cu soiul initial in expresia caracterelor care rezulta din genotipul sau din combinatia de genotipuri ale acestuia, cu exceptia deosebirilor care rezulta din derivare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1923
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved