Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


PREGATIRE JURIDICA - 21 intrebari

Drept+ Font mai mare | - Font mai micPREGATIRE JURIDICA - 21 intrebari

Bibliografie : Codul Penal - partea generala, titlul I, cap.I, II, IV; partea speciala, titlul I, X cap.I; Regulamentul nr.S-115 din 10.08.2001, privind tactica executarii masurilor si activitatilor politienesti, cap.I "Dispozitii generale". Indrumarul comandantului de subunitate, Bucuresti, 2001.Intrebarea nr.1

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta prezumtia de nevinovatie ? (art.5, lit.a)

Raspuns :

Politistul poate lua masuri politienesti :

0,35 p

- numai in cazul in care prin atitudine reactii sau actiuni o persoana este suspecta;

0,35 p

- devine evidenta intentia de a eluda prevederile legale;

0,30 p

- incalca in mod flagrant reglementarile actelor normative in vigoare;

Intrebarea nr.2

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta nediscriminarea, impartialitatea politiei si protectia egala pentru toate persoanele ? (art.5, lit.b)

Raspuns :

0,50 p

- este exclusa discriminarea persoanelor pe baza de rasa, nationalitate, cetatenie, sex, religie, apartenenta politica ori statut social;

0,50 p

- singurul criteriu de aplicare a masurilor fiind gradul de aplicare si vinovatie al fiecaruia la comiterea faptei ori pozitia acestuia fata de fapta savarsita;

Intrebarea nr.3

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta nonsurprinderea ? (art.5, lit.c)

Raspuns :

1 p

- presupune atentionarea si somarea persoanei cu prezentarea motivului executarii masurilor politienesti;

Intrebarea nr.4

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta legalitatea si legitimitatea ? (art.5, lit.d)

Raspuns :

0,35 p

presupune executarea masurilor politienesti in aplicarea excesiva a legii;

0,35 p

in indeplinirea atributiilor prevazute de lege;

0,30 p

numai in limitele stabilite de Constitutie si actele normative in vigoare;

Intrebarea nr.5

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta respectarea drepturilor omului si a demnitatii persoanei ? (art.5, lit.e)

Raspuns :

0,35 p

- presupune ca prin masurile luate sa nu fie incalcata demnitatea persoanei;

0,35 p

- sa nu fie lezat vreun drept fundamental al omului care nu este in legatura cu fapta comisa;

0,30 p

- sa nu se recurga nejustificat la forta;

Intrebarea nr.6

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta respectarea confidentialitatii datelor obtinute de politisti in afara cazului indeplinirii sarcinilor de serviciu sau nevoile justitiei ? (art.5, lit.f)

Raspuns :

0,30 p

- vor fi protejate datele care pot avea legatura cu viata personala a cetatenilor;

0,30 p

- divulgarea lor poate aduce prejudicii intereselor ori reputatiei persoanei;

0,30 p

- vor fi secretizate informatiile privind activitatile de serviciu problemele interne ale institutiei;

0,10 p

- alte date care nu sunt destinate publicitatii;

Intrebarea nr.7

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta acordarea de sprijin comunitatii ? (art.5, lit.g)

Raspuns :

0,25 p

- in vederea asigurarii climatului de ordine si siguranta publica;

0,25 p

- indatoririle politistilor fata de comunitate;

0,25 p

- atragerea colaborarii membrilor acesteia in indeplinirea atributiilor de serviciu;

0,25 p

- realizarea dezideratului comun de mentinere a climatului de siguranta publica;

Intrebarea nr.8

1 p.

Conform Regulamentului nr.S-115/2001, la art.5 se prevede ca executarea masurilor politienesti impune respectarea unor principii care decurg din legi si conventii internationale.

Precizati in ce consta gradualitatea aplicarii masurilor politienesti ? (art.5, lit.h)

Raspuns :

0,30 p

presupune folosirea in mod progresiv a formelor de actiune;

0,35 p

in raport de reactia celui interpelat;

0,35 p

mergand pana la folosirea fortei si a mijloacelor din dotare;

Intrebarea nr.9

1 p.

La titlul II, art. 181, alin.2, infractiunea, cap.1 "Dispozitii generale" din Codul Penal se prevad faptele care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni. Precizati de ce se tine seama la stabilirea in concret a gradului de pericol social al faptei ?

Raspuns :

0,20 p

- modul si mijloacele de savarsire a faptei;

0,20 p

- scopul urmarit;

0,20 p

- imprejurarile in care fapta a fost comisa;

0,20 p

- urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce;

0,20 p

- persoana si conduita faptuitorului;

Intrebarea nr.10

1 p.

La art.181 alin.3, titlul II "Infractiunea", cap.I "Dispozitii generale" din Codul Penal, se arata ca procurorul sau instanta aplica una din sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art.91. Precizati sanctiunile cu caracter administrativ conform art.91, titlul IV "Inlocuirea raspunderii penale", atunci cand instanta dispune inlocuirea raspunderii penale?

Raspuns :

0,30 p

- mustrarea;

0,30 p

- mustrarea cu avertisment;

0,40 p

- amenda de la 100.000 lei la 10.000.000 lei;

Intrebarea nr.11

1 p.

La art.19 "Vinovatia", punctul 1, alin.1, titlul II "Infractiunea, cap.I "Dispozitii generale" din Codul Penal", se prevad faptele care sunt savarsite cu intentie de catre infractori. Precizati aceste fapte ?

Raspuns :

0,50 p

- prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;

0,50 p

- prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui;

Intrebarea nr.12

1 p.

La art.19 "Vinovatia", punctul 2, alin.2, titlul II "Infractiunea, cap.I "Dispozitii generale" din Codul Penal", se prevad faptele care sunt savarsite din culpa de catre infractori. Precizati aceste fapte ?

Raspuns :

0,50 p

- prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

0,50 p

- nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada;

Intrebarea nr.13

1 p.

La art.44 "Legitima aparare", titlul II "Infractiunea", cap.V "Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei", se prevede legitima aparare. Conform alin.2 precizati situatiile cand o persoana este in stare de legitima aparare de acela care savarseste fapta ?

Raspuns :

0,50 p

- pentru a inlatura un atac material direct imediat si injust indreptat impotriva sa sau a altuia;

0,50 p

- impotriva unui interes public si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public;

Intrebarea nr.14

1 p.

In partea speciala a Codului Penal, la titlul I "Infractiuni contra sigurantei statului" se prevad principalele fapte. Precizati faptele potrivit Codului Penal (art.155-171) care sunt prevazute ca infractiuni contra sigurantei statului ?

Raspuns :

0,05 p

- tradarea;

0,05 p

- tradarea prin ajutarea inamicului;

0,05 p

- tradarea prin transmiterea de secrete;

0,05 p

- actiuni dusmanoase contra statului;

0,05 p

- spionajul;

0,05 p

- atentatul care pune in pericol securitatea statului;

0,05 p

- atentatul contra unei colectivitati;

0,05 p

- subminarea puterii de stat;

0,05 p

- actele de diversiune;

0,05 p

- subminarea economiei nationale;

0,05 p

- propaganda in favoarea statului totalitar;

0,10 p

- activitati impotriva ordinii constitutionale;

0,05 p

- complotul;

0,05 p

- compromiterea unor interese de stat;

0,05 p

- comunicarea de informatii false;

0,05 p

- divulgarea secretului care pericliteaza securitatea statului;

0,05 p

- nedenuntarea;

0,10 p

- infractiuni contra reprezentantului unui stat strain;

Intrebarea nr.15

1 p.

In titlul X "Infractiuni contra capacitatii de aparare a Romaniei" la cap.I "Infractiuni savarsite de militari", sectiunea I "Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare" (art.331-336) se prevad principalele fapte savarsite de militari. Precizati care sunt acestea conform celor enuntate mai sus ?

Raspuns :

0,15 p

- absenta nejustificata;

0,15 p

- dezertarea;

0,15 p

- calcarea de consemn;

0,15 p

- insubordonarea;

0,20 p

- lovirea sau insulta superiorului;

0,20 p

- lovirea sau insulta inferiorului;

Intrebarea nr.16

1 p.

Precizati in ce consta dezertarea ? (Indrumarul comandantului de subunitate, pag.255)

Raspuns :

0,35 p

- consta in absenta nejustificata de la unitate sau serviciu care depaseste 3 zile a oricarui militar;

0,30 p

- pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 7 ani;

0,35 p

- in timp de razboi absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu care a depasit 24 de ore se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani;

Intrebarea nr.17

1 p.

In ce consta calcarea de consemn ? (Indrumarul comandantului de subunitate, pag.255)

Raspuns :

0,15 p

- consta in calcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de insotire sau de securitate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an;

0,20 p

- calcarea de consemn se poate prezenta fie in forma comisiva (cand militarul face ceva ce regulile serviciului de garda, paza, insotire sau securitate interzic)

0,20 p

- calcarea de consemn se poate prezenta sub forma omisiva (atunci cand militarul nu face ceva ce aceste reguli obliga);

0,30 p

- in temeiul art.333 din Codul penal, calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza de pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera sau in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani;

0,15 p

- in timp de razboi, calcarea de consemn indiferent de forma acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani;

Intrebarea nr.18

1 p.

In ce consta insubordonarea ? (Indrumarul comandantului de subunitate, pag.255)

Raspuns :

0,20 p

- consta in fapta militarului de a refuza executarea unui ordin cu privire la indatoririle de serviciu si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani;

0,20 p

- refuzul executarii ordinului poate fi expres, atunci cand militarul declara prin viu grai sau in scris ca nu executa ordinul sau poate rezulta implicit din atitudinea militarului, atunci cand acesta fara a se exprima intr-un anumit mod nu executa ordinul pe care l-a primit;

0,20 p

- ordinul trebuie sa aiba continutul si forma legala trebuie sa emane de la superiorul sau comandantul competent si investit prin lege sau regulament cu dreptul de a da ordine. Cel care da ordine trebuie sa verifice intotdeauna legalitatea acestuia;

0,20 p

- darea de catre comandant si executarea de catre subordonat a unui ordin ilegal in raport cu consecintele si incalcarile produse prin executarea acestuia atrag raspunderea penala atat pentru unul cat si pentru celalalt;

0,20 p

- in temeiul art.334, alin.3 Cod Penal in timp de razboi pedeapsa pentru fapta prevazuta la art.334, alin.1 este inchisoarea de la 3 la 12 ani;

Intrebarea nr.19

1 p.

In ce consta lovirea sau insulta superiorului ? (Indrumarul cdt.-lui de subunitate, pag.256)

Raspuns :

0,35 p

- lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani;

0,35 p

- insulta superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an;

0,30 p

- daca faptele sunt savarsite in timp de razboi maximul pedepselor se sporeste cu 2 ani;

Intrebarea nr.20

1 p.

In ce consta lovirea sau insulta inferiorului? (Indrumarul cdt.-lui de subunitate, pag.257)

Raspuns :

0,35 p

- lovirea inferiorului ori a subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an;

0,35 p

- insulta inferiorului sau a subordonatului de catre superior sau sef se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni;

0,30 p

- dispozitiile militare privind lovirea sau insulta inferiorului nu se aplica in timp de razboi decat daca ele au fost determinate de o necesitate militara;

Intrebarea nr.21

1 p.

In ce consta parasirea campului de lupta ? (Indrumarul comandantului de subunitate, pag.257)

Raspuns :

0,20 p

- parasirea campului de lupta sau refuzul de a actiona, savarsite in timpul luptei;

0,20 p

- predarea in captivitate sau savarsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauza dusmanului;

0,20 p

- se pedepseste cu detentiune pe viata si confiscarea totala a averii;

0,20 p

- cu inchisoare de la 15 la 20 de ani;

0,20 p

- interzicerea unor drepturi si confiscarea totala/partiala a averii;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1684
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved