Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


SET SUBIECTE EXAMEN DREPTUL MUNCII - cu raspunsuri corecte

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micSET SUBIECTE EXAMEN DREPTUL MUNCII

ADMINISTRATE PUBLICA anul IV

Pentru sesiuneaFiecare intrebare presupune unul sau mai multe raspunsuri corecte sau nici un raspuns corect

1. Contractul individual de munca este:

a) contract bilateral, formal, cu executare imediata;

b) contract formal, sinalagmatic si nenumit;

c) contract formal care se incheie intre doua sau mai multe parti.

R:Nici un raspuns corect

Conflictul de interese se considera declansat daca:

a) reprezentan^ii alesi ai salariatilor au sesizat in scris unitatea cu privire la revendicarile lor;

b) unitatea, in prealabil sesizata, nu a raspuns la revendicarile formulate de salariati in termen de doua zile lucratoare;

c) in urma concilierii organizatiilor de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale parole nu ajung la un punct de vedere comun.

R:Nici un raspuns corect

3. Nu pot incheia contract individual de munca:

a) tinerii intre 18 si 21 de ani pentru locuri de munca ce presupun munca de noapte;

b) persoanele a caror contract de munca a desfacut anterior pentru motive care le sunt imputabile;

c) avocatii, cu exceptia activitatilor din invatamantul superior sau pentru activitati de cercetare;

d) cetatenii straini.

R:Nici un raspuns corect

4. Detasarea presupune o modificare a:

a) felului muncii;

b) locului muncii;

c) duratei contractului individual de munca.

5. Constitute cauza de suspendare de drept a contractului individual de munca:

a) executarea stagiului militar

b) concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;

c) concediul medical, in caz de incapacitate temporara de munca a salariatului.

6. Contractele colective de munca isi produc efectele de la data:

a) semnarii lor;

b) publicarii lor;

c) inregistrarii lor.

Se pot incheia contracte de munca pe durata determinate:

a) in cazul personalului didactic titular;

b) pentru functii de conducere;

c) pentru activitate sezoniera;

d) pentru ocuparea postului detinut de o persoana a carui contract individual de munca este suspendat pentru exercitarea mandatului de lider sindical.

Constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca, consimtita de parti:

a) somajul tehnic;

b) concediul fara plata;

c) concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.

Reprezentativitatea federatiilor sindicale se constata de ciitre:

a) Curtea de Apel Bucuresti;

b) Tribunalul Municipiului Bucuresti;

c) Judecatorie.

10. Pe perioada desfasurarii grevei, contractul colectiv de munca:

a) inceteaza de drept;

b) se suspenda, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre

c) salariatii negreviti;

d) nu se poate declans.a greva in nici o situatie, atata timp cat exista

e) in fiinta un contract colectiv de munca.

11. Perioada de proba este obligatorie la angajarea:

a) salariatilor pentru munca de noapte;

b) persoanelor cu handicap;

c) salariatilor cujumatate de norma;

d) tinerilor sub 21 de ani.

12. Se pot incheia contracte de munca pe durata determinata:

a) in cazul personalului didactic suplinitor care incheie contracte de munca pe durata unui an scolar;

b) in cazul muncitorilor necalificati;

c) in cazul persoanelor care efectueaza serviciul utilitar alternativ.

13. Angajatorul poate desface contractul individual de munca al unui salariat pentru motive ce nu tin de persoana salariatului:

a) cand reorganizarea unitajii este efectiva;

b) cand postul salariatului i-a schimbat denumirea;

c) numai cand se desfiinteaza minim doua posturi;

d) numai in situajia in care a intervenit o concediere colectiva..

R: nici un raspuns corect

14. Trecerea temporara in alta munca in cadrul aceleiasi unitati se poate realiza:

a) numai cu consimtamantul salariatului;

b) in cazul unei retrogradari in funcjie;

c) prin detasare;

d) in caz de forta majora.

15. Hotararea comisiei de arbitraj, in cazul unui conflict de interese:

a) este definitiva si irevocabila;

b) poate fi atacata cu recurs;

c) poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ;

d) intervine numai dupa declans.area grevei..

16. Negocierea colectiva este obligatorie:

a) in unitatile bugetare;

b) in unitatile cu minim 21 de salariati;

c) in regiile autonome de interese deosebit;

d) la societatile comerciale cu capital privat.

17. Are caracter obligatoriu in cadrul unui conflict de interese:

a) concilierea prin intermediul Ministerului Muncii s.i Solidaritatii Sociale

b) arbitrajul;

c) sesizarea instantelor judecatoresti;

d) medierea

18. Au capacitate deplina de a incheia un contract individual de munca, in calitate de salariat, persoanele care au implinit:

a) 16ani;

b) 18 ani;

c) 21 de ani;

d) 15 ani.

19. In perioada de proba, contractul de munca al absolventului:

a) este suspendat;

b) se Tncheie, de regula, pe o durata nedeterminata;

c) se incheie pe o durata determinate, corespunzatoare perioadei de proba;

d) este inlocuit printr-o conventie civila.

20. Se pot incheia contracte de munca pe durata determinate:

a) in cazul personalului din cadrul cabinetului unui demnitar din administratia publica centrala, pe durata mandatului demnitarului respectiv;

b) in cazul maistrilor;

c) in cazul persoanelor cu handicap;

d) in cazul in care postul are ca titular o persoana a carui contract individual de munca este suspendat pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.R: nici un raspuns corect

21. Reprezinta cauza de nulitate a contractului individual de munca:

a) lipsa certificatului medical la angajarea in munca;

b) invaliditatea de , gradul I si II;

c) neindeplinirea conditiilor de varsta la angajarea in munca;

d) greva.

22. Concedierea disciplinara a unui salariat intervine:

a) in cazul savarsirii de catre salariat a unor fapte de concurenta neloiala;

b) in cazul nerespectarii unor norme de comportare in cadrul unitatii;

c) in cazul in care salariatul nu mai corespunde profesional postului respectiv;

d) in cazul in care salariatul a savarsit abateri repetate.

23. Masura detasarii se poate lua, in principiu, pentru o perioada de maxim:

a) 60 de zile;

b) 6 luni;

c) 30 de zile;

d) un an.

24. Constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca din vointa angajatorului:

a) absentele nemotivate;

b) concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;

c) detasarea

d) concediul fara plata.

25. Este permisa compensarea in bani a concediului de odihna pentru salariatii din sectoral p rival, cand:

a) salariatii sunt detasafi;

b) inceteaza contractul individual de munca al salariatilor;

c) prin consimtamantul partilor.

d) in orice situatie

26. Sunt conflicte de interese:

a) conflicted cu privire la nulitatea contractului individual de munca;

b) conflicte nascute din refuzul unitatii de a incepe negocierea unui nou contract colectiv de munca, in condifiile expirarii celui existent anterior

c) conflictele de intervin in legatura cu refuzul nejustificat al unitatii de a semna contractul colectiv de munca, cu toate ca negocierilor au fost defmitivate.

27. Nu pot incheia sub nici o conditie contract individual de munca:

a) interzisiijudecatoresti;

b) minorii sub 18 ani;

c) tinerii sub varsta de 21 de ani, pentru conditii de munca deosebite;

d) femeile gravide, dupa luna a Vl-a de sarcina.

28. Nulitatea, in raporturile de munca:

a) se poate remedia;

b) nu retroactiveaza;

c) impune repunerea partilor in situatia avuta anterior si returnarea prestatiilor efectuate;

d) se poate constata, sub raportul efectelor pe care le determina, si pe cale conventionala.

29. Neinregistrarea contractelor individuate de munca la Inspectoratul teritorial de munca atrage:

a) nulitatea contractului astfel incheiat

b) sanctionarea contraventionala a angajatorului vino vat

c) sanctionarea disciplinara a angajatorului vinovat;

d) incetarea de drept a contractului de munca.

30. Constituie cauza de suspendare de drept a contractului individual de munca:

a) executarea stagiului militar;

b) concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani;

c) concediul medical, in caz de incapacitate temporara de munca a salariatului

d) participarea salariatilor la greva.

Detasarea presupune o modificare a:

a) felului muncii;

b) locului muncii, numai cu acordul salariatului detasat;

c) duratei contractului individual de munca;

d) felului muncii, numai cu acordul salariatului detasat.

32. Poate avea calitate de angajator:

a) organizatia non-profit;

b) comerciantul persoana fizica, pentru realizareacomertului sau;

c) institutia publica;

d) persoana fizica ce angajeaza personal casnic.

33. Reprezinta izvor de drept, in mod specific, numai in cadrul dreptului muncii:

a) regulamentul intern al unitatii;

b) conventia internationala;

c) Codul muncii;

d) Contractul colectiv de munca.

34. Angajatorul persoana fizica poate incheia in mod valabil contracte de munca:

a) de la varsta de 16 ani;

b) de la varsta de 18 ani;

c) de la momentul dobandirii personalitatii juridice;

d) de la momentul dobandirii capacitafii de folosinta deplina.

R: b

35. Detasarea presupune:

a) de regula, o manifestare unilaterala de voinfa a angajatorului care dispune detasarea;

b) acordul salariatului si al angajatorului, in cazul in care dupa scurgerea unei perioade de un an, detasarea se prelungeste din 6 in 6 luni;

c) numai initiativa unitatii la care s-a dispus detasarea;

d) de regula, o manifestare unilaterala de vointa a angajatorului la care se dispune detasarea.

R:a,b

36. Clauza de neconcurenta:

a) isi produce efectele numai in masura in care sunt enumerate expres activitatile si angajatorii pentru care functioneaza interdictia in sarcina salariatului;

b) presupune acordarea unei indemnizatii lunare de 25% din salariu in favoarea salariatului, daca se prelungeste ulterior momentului incetarii raportului de munca;

c) nu isi produce efectele in situatia in care salariatul a fost concediat pentru motive ce tin de persoana sa;

d) nu se stabileste pe durata perioadei de proba.

R:d

37. Obligatia angajatorului de a informa persoana care solicita angajarea:

a) se realizeaza la momentul incheierii contractului;

b) trebuie executata anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca;

c) se realizeaza in termen de maximum 15 zile de la momentul incheierii contractului;d) presupune numai indicarea nivelului de salarizare si a cluratei concediului de odihna

R:b

38. Clauza de neconcurenta ii poate produce efectele ulterior incetarii contractului individual de munca:

a) pentru o perioada de maximum 2 ani in cazul absolvent! lor;

b) pentru o perioada de maximum 6 luni in cazul functiilor de conducere;

c)    pentru o perioada de maximum 6 luni in cazul functiilor de execufie;

d) pentru o perioada de maximum 3 luni in cazul functiilor de executie.

R:c

39. Conform clauzei de mobilitate:

a) salariatul nu beneficiaza de o functie stabila;

b) salariatul beneficiaza, conform legii, de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 25% din salariul lunar;

c) executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca;

d) angajatorului i se interzice mutarea salariatului la un loc de munca dintr-o alta localitate.

R:c

40. Actul aditional in cazul modificarii contractului individual de munca se incheie intre parti intr-un termen de :

a) 15 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului cu privire la modificare;

b) 30 zile de la data incunotintarii in scris a salariatului cu privire la modificare;

c) 60 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului cu privire la modificare;

d) la data incunostintarii in scris a salariatului cu privire la modificare.

R: a

41. Clauza de neconcurenta    nu-si produce efectele ulterior incetarii contractului individual de munca daca:

a) salariatul a fost concediat disciplinar de catre angajatorul sau;

b) salariatul a demisionat;

c) contractul a incetat prin acordul partilor;

d) contractul a incetat de drept.

R: d

42. Diminuarea efectelor clauzei de neconcurenta de catre instanta poate interveni la sesizarea:

a) angajatorului;

b) Directiei teritoriale de ocupare a fortei de munca;

c) Asociatiei patronale din care face parte angajatorul;

d) Inspectoratului teritorial de munca.

R: d

43. Pe durata contractului individual de munca un salariat poate fi supus la o noua perioada de proba:

a) in cazul in care a avut contractul de munca suspendat pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;

b) in cazul in care a urmat un curs de formare profesionala pe o perioada mai mare de 60 de zile;

c) in cazul in care a fost sanctionat disciplinar;

d) in cazul in care a fost detasat o perioada de minimum 3 luni.

R: nici un raspuns corect

In cazul suspendarii contractului individual de munca datorita intreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii in cauza beneficiaza de o indemnizatie:

a) de maximum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

b) de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

c) de minimum 50% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;

d) egala cu salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

R: b

45. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea in munca a persoanelor cu handicap se realizeaza:

a) numai prin stabilirea unei perioade de proba de eel mult 30 de zile calendaristice;

b) prin concurs sau examen, dupa caz;

c) numai prin interviu;

d) fie prin perioada de proba, fie prin examen sau concurs, dupa caz, in functie de optiunea angajatorului;

R: a

46. Salariatii care sunt angajati in cumul de functii

a) beneficiaza de spor la salariu de 30%

b) beneficiaza de incheierea unui contract de muncS si pentru activitatea prestata in cumul;

c) sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considers de baza;

d) trebuie sa fie in varsta de maximum 50 de ani.

R: c

47. In cazul modificarii contractului individual de munca:

a) se incheie act aditional, indiferent de cauza ce determina modificarea contractului,

b) actul aditional nu este necesar daca modificarea rezulta din contractul colectiv de munca aplicabil;

c) actul aditional nu este necesar daca modificarea rezulta din lege;

d) actul aditional nu este necesar daca se realizeaza acordul partilor cu privire la modificare.

R: a,b,c

48. Concedierea unui salariat din motive de necorespundere profesionala intervine daca:

a) in momentul angajarii, salariatul nu indeplinea conditiile de studii necesare;

b) salariatul provoaca, repetat si culpabil rebuturi;

c) salariatul, dupa promovare, nu face fata obligatiilor de serviciu.

R: nici un raspuns corect

49. Retragerea acordului parintilor in cazul salariatului cu varsta cuprinsa intre 15 sj 16 ani determina:

a) nulitatea contractului individual de munca a acestui salariat;

b) incetarea contractului individual de munca al acestui salariat;

c) concedierea pentru necorespundere profesionala a acestui salariat.

R: b

50. In cazul in care salariatul produce un prejudiciu angajatorului sau prin fapta sa ilicita in legatura cu munca:

a) angajatorul va trece la retineri din salariu in baza unei decizii de imputare;

b)    angajatorul poate sa-si recupereze prejudiciul in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;

c) angajatorul poate sa-si recupereze prejudiciul in baza unei hotarari judecatoresti date numai de instanta de fond;

d) angajatorul poate sa-si recupereze prejudiciul in baza angajamentului de plata care, automat, are putere de titlu executoriu.

R: b

51. Procedura cercetarii prealabile nu are caracter obligatoriu:

a)    in cazul concedierii pentru inaptitudine fizica sau psihica pe postul respectiv;

b)    in cazul necorespunderii profesionale pe post constatata in perioada de proba

c) in cazul concedierilor colective;

d) in cazul concedierilor disciplinare.

R: a,b

52. In cazul demisiei, termenul de preaviz pe care este obligat sa il acorde salariatul angajatorului sau este de:

a) maxim 15 zile lucratoare;

b) minim 15 zile calendaristice;

c) 15 zile lucratoare;

d) 30 zile lucratoare in cazul functiilor de conducere.

R: nici un raspuns corect

53. Pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor:

a) persoanele care au implinit varsta de 21 de ani si care au lucrat la angajator eel putin trei ani fara intrerupere;

b)    persoanele care au implinit varsta de 18 ani si care au lucrat la angajator eel putin un an fara intrerupere;

c) persoanele care au implinit varsta de 21 de ani si care au lucrat la angajator eel putin un an fara intrerupere.

R: c

54. Concedierea salariatului nu poate f! dispusa pentru motive ce nu tin de persoana salariatului:

a) pe durata incapacitatii temporare de munca;

b) pe durata efectuarii concediului de odihna;

c) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;

d) in cazul in care s-a incheiat un contract pe durata de terminata.

R: a,b,c

55. Dizolvarea angajatorului persoana juridica determina:

a) suspendarea de drept al contractului individual de munca al salariatului;

b) incetarea de drept a contractului individual de munca;

c) concedierea salariatului pentru motive ce nu tin de persoana lui;d) incetarea contractului individual de munca cu acordul ambelor parti.

R: b

56. Angajatorul poate trece la executarea silita a salariatului care 1-a prejudicial, conform Codului de procedura civila:

a) automat, dupa obtinerea unei hotarari judecatoresti favorabile;

b)    dupa 3 ani de la momentul in care s-au facut primele retineri din salariu in baza hotararii judecatoresti si in conditiile Codului muncii;

c) in cazul in care debitorul angajatorului nu mai are calitatea de salariat;

d) in cazul in care debitorul angajatorului nu mai este salariat al acelui angajator, desfasurandu-si activitatea pentru un alt angajator.

R: b

57. Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de:

a)    30 de zile calendaristice de la data la care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara;

b) 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune in cazul neexecutarii contractului individual de munca ori a unor clauze ale acestuia;

c) in termen de 30 de zile, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui contract colectiv de munca ori ale unor clauze ale acestuia.

R: a

58. Sub sanctiunea nulitatii, in decizia de sanctionare disciplinara cu desfacerea contractului individual de munca trebuie prevazut:

a) sanctiunile aplicate salariatului anterior;

b)    motivele pentru care au fost Maturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile;

c)    instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata;

d) posturile vacante existente in imitate corespunzatoare pregatirii profesionale a acelui salariat.

R: b,c

59. In cazul in care salariatii presteaza munca in zilele declarate conform legii zile de sarbatoare legala, acetia beneficiaza de un spor la salariu, a carui valoare nu poate fi mai mica de:

a) 50% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru;

b) 75% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru;

c)    100 % din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru;

d) 200% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

R: c

60.Conform Codului muncii termenul in care angajatorul are obligatia de a notifica proiectul de concediere colectiva sindicatelor din unitate sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor din unitate este de:

a) eel putin 45 de zile calendaristice anterior emiterii deciziei de concediere;

b) acelasi cu termenul la care se face notificare catre inspectoratul de munca;

c) eel putin 6 luni anterior emiterii deciziei de concediere;

d) eel putin 30 de zile calendaristice anterior emiterii deciziei de concediere

R: a

61. Clauzele contractului colectiv de munca la nivel national:

a)    produc efecte pentru toti salariati din tara, indiferent de data angajarii lor;

b)    pot fi modificate pe parcursul executarii contractului;

c) sunt facultative pentru salariatii din unitatile la care nu s-a incheiat un contract colectiv de munca;

d) sunt facultative pentru salariatii din institutiile bugetare

R: a,b

62. Contractul colectiv de munca poate fi incheiat:

a) pe o perioada nedeterminata;

b) pe o perioada determinate de minim 12 luni;

c) pe perioada indeplinirii unei lucrari determinate;

d) pe o perioada determinate de maxim 3 ani.

R: b,c

63. Negocierea colectiva intervine:

a) cu eel putin 60 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an;

b) dupa eel putin 12 luni ulterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an;

c)    dupa eel putin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca;

d) dupa eel mult 12 luni de la data negocierii precedenle, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca;

R: c

64. Contractul colectiv de munca la nivel de ramura se inregistreaza:

a) la Directia teritoriala de munca i dialog social;

b) la Inspectoratul teritorial de munca;

c) la tribunalul din raza teritoriala a sediului federatiei sindicale, parte in contract;

d) la nivelul confederatiilor din care fac parte partile semnatare.

R: nici un raspuns corect

65. Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca determina:

a) suspendarea contractului;

b) nasterea unui conflict de drepturi intre parfi;

c) declansarea negocierii colective;

d) nasterea unui conflict de interese intre parti.

R: b

66.Se publica in Monitorul Oficial:

a) contractul colectiv de munca la nivel de unitate;

b) numai contractul colectiv de munca incheiat la nivel national;

c) numai contractul colectiv de munca incheiat la nivel de ramura;

d) contractul colectiv de munca incheiat la nivel de ramura si la nivel national

R: d

67. Absentele nemotivate pot determina:

a) suspendarea contractului individual de munca cu acordul partilor;

b) sanctionarea disciplinara a salariatului;

c) suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului;

d) suspendarea de drept a contractului individual de munca.

R: c

68. Pe durata cercetarii disciplinare prealabile:

a) angajatorul este obligat sa suspende contractul de munca al salariatului;

b) angajatorul poate suspenda contractul individual de munca al salariatului;

c) contractul individual de munca este suspendat de drept.

R: b

69. Concediile fara plata pentru formare profesionala:

a) se acorda in mod obligatoriu de catre angajator;

b) se pot acorda numai in masura in care angajatorul este de acord cu solicitarea salariatului;

c) se acorda de regula de catre angajator, acesta fiind in drept sa refuze solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului si numai daca absenfa salariatului ar prejudicia grav activitatea din unitate.

R: c

70. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depai, de regula:

a) 45 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;

b) 40 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;

c) 10 ore in medie pe zi;

d) 48 de ore pe saptamana.

R: nici un raspuns corect

71. In cazul in care angajatorul la care s-a dispus detasarea nu plateste integral si la timp drepturile salariale cuvenite salariatului detasat, acesta din urma :

a)      are la dispozitie o actiune in pretentii ce nu poate fi indreptata decat impotriva angajatorului care a dispus detasare;

b)      este in drept sa revina la locul sau de munca initial de la unitatea care a dispus detasarea, dupa acordarea unui termen de preaviz de 15 zile celui in favoarea caruia presteaza activitatea;

c)      este in drept sa pretinda drepturile ce i se cuvin fie de la unitatea care a dispus detasarea, fie de la unitatea la carea fost detasat.

R:c

72. Contractul individual de munca este:

a)          contract comutativ, nenumit si consensual;

b)          contract unilateral, cu titlu oneros si cu executare succesiva;

c)          contract personal, sinalagmatic si consensual.

R: c

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 7409
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved