Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE SI PERFORMANTA INTREPRINDERII

management

+ Font mai mare | - Font mai micSITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SI PERFORMANTA INTREPRINDERIIAnaliza intemeiata pe studiul fluxurilor financiare permite imbinarea coerenta a studiului echilibrului financiar cu cel al performantei firmei. Analiza functionala evidentiaza activitatea intreprinderii si rezultatele acesteia, instrumentele utilizate pentru atingerea obiectivelor sale fiind tabloul soldurilor intermediare de gestiune si tabloul de finantare ca instrument central al studiului privind echilibrul functional dinamic. Daca la un moment dat bilantul prezinta resursele de care dispune o intreprindere si modul de utilizare al acestora, iar contul de profit si pierdere prezinta fluxurile de operatii care au influenta asupra rezultatului, o viziune dinamica asupra situatiei financiare a intreprinderii este posibila prin intocmirea tabloului de finantare1.

In cadrul situatiei fluxurilor de trezorerie, potrivit abordarii functionale a activitatilor intreprinderii, fluxurile sunt grupate in trei categorii:

fluxuri provenite din activitatile de exploatare (operationale);

fluxuri provenite din activitati de investitii;

fluxuri provenite din activitati de finantare.

Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activitati este utila pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activitatilor care implica numerar de cele care nu implica numerar; evaluarea capacitatii intreprinderii de a-si indeplini obligatiile de plati cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitatile viitoare (cash-flow strategic) Utilitatea analizei este data de faptul ca variatia globala a trezoreriei este reliefata prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) si prin cel rezultat din operatiunile de capital care privesc investitiile si finantarile. Atunci cand fluxurile reale si cele monetare nu coincid, cum de fapt se si intampla, trezoreria se asigura prin decalaje de plati asociate acestor fluxuri3.

Lect univ. drd Adriana Popa - Finantele intreprinderii, Brasov, Editura Omnia Uni-S.A.S.T, 2006,p. 112

2 Stancu Ion - Finante, Bucuresti, Editura Economica, 1997, p. 490

Gheorghiu Alexandru - Analiza economico-financiara la nivelul microeconomic, Bucuresti, Editura Economica, 2004, p. 234

1 Tabloul de finantare "nevoi-resurse"

Tabloul de finantare furnizeaza informatii privind evolutia globala a trezoreriei, ca rezultat al echilibrului financiar, fara a evidentia aportul fluxurilor financiare legate de exploatare, de finantare sau de elementele extraordinare.

Tabloul de finantare permite descrierea relatiei de egalitate intre fluxurile de utilizari si fluxurile de resurse pe o perioada trecuta. Pentru a construi un tablou de finantare se aplica urmatorul principiu al reconstituirii resurselor si utilizarilor, astfel:

  • resursele corespund cresterii posturilor de pasiv sau diminuarii posturilor de activ
  • utilizarile corespund cresterii posturilor de activ sau diminuarii posturilor de pasiv

Aplicand acest principiu asupra datelor din bilanturile unei perioade analizate se ajunge la constructia bilantului diferential, unde sunt puse in evidenta variatia elementelor de activ si pasiv.

Urmatorul pas este identificarea elementelor de activ si pasiv ce corespund utilizarilor si resurselor.

Tabloul de finantare cuprinde doua parti.

Prima parte a tabloului de finantare analizeaza modul de realizare, in dinamica, a echilibrului structural intre elementele stabile ale stabile ale bilantului functional. In aceasta parte a tabloului se evidentiaza politica de investitii si de finantare promovata de intreprindere in decursul perioadei analizate.

Partea a doua a tabloului de finantare analizeaza modul cum s-a utilizat fondul de rulment net global in asigurarea echilibrului functional intre elementele ciclice ale bilantului si al echilibrului monetar intre incasari si plati1.

Lect univ. drd Adriana Popa - Finantele intreprinderii, Brasov, Editura Omnia Uni-S.A.S.T, 2006,p 114

Tabloul de finantare "nevoi-resurse"

UTILIZARI (↑A↓P)

RESURSE(↑P↓A)

Dividende platite di exercitiul precedent

Achizitionarea elementelor de activ

Reducerea capitalurilor proprii

Rambursarea datoriilor financiare

CAF

Cesiunea sau reducerea elementelor de activ

Cresterea capitalurilor proprii

Cresterea datoriilor financiare

I. VARIATIA FONDULUI DE RULMENT NET GLOBAL (∆FRNG)

Cresterea stocurilor si creantelor

de exploatare

Cresterea altor debitori

Reducerea datoriilor de exploatare

Reducerea datoriilor catre alti creditori

Reduceri de stocuri si creante

de exploatare

Reducerea altor debitori

Cresterea datoriilor de exploatare

Cresterea datoriilor in afara exploatarii

II. VARIATIA NEVOII DE FOND DE RULMENT (∆NFR)III. VARIATIA TREZORERIEI NETE (∆FRNG - ∆NFR)

2 Metode de calcul ale fluxurilor de trezorerie

Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizari de lichiditati.

Sunt consacrate doua metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie (generate de activitatile de exploatare, de investitii si de finantare) :

- metoda directa;

- metoda indirecta.

Metoda directa

Conform acestei metode se opereaza cu incasari si plati brute in numerar.

a) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare:

- incasarile in numerar din vanzarile de bunuri si prestarile de servicii;

- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri (care se pot estima pe baza marimii cifrei de afaceri realizate, corectate cu modificarea soldului creantelor comerciale din exercitiul financiar);

- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii (materii prime si materiale consumabile, alte cheltuieli materiale, alte cheltuieli din afara, cum sunt cele cu energia si apa, cheltuieli privind marfurile, cheltuieli privind prestatiile externe. Marimea acestora se ajusteaza cu variatia soldului stocurilor de materii prime, materiale consumabile si marfuri prin adaugarea diferentei dintre stocul final si cel initial, respectiv cu variatia soldului datoriilor comerciale prin scaderea diferentei dintre soldul final si cel initial al exercitiului financiar;

- plati in numerar catre si in numele angajatilor (cheltuieli cu personalul ajustate cu variatia soldurilor conturilor necorespunzatoare);

- plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod special cu activitatile de investitii si de finantare (se refera la cheltuielile privind impozitul pe profit, daca se presupune ca intregul impozit pe profit este aferent activitatii de exploatare).

Fluxurile de trezorerie relative la activitatile de exploatare:

+/- Fluxul net de trezorerie relativ al activitatii de exploatare

__________ ______ ____ ___________________

= Incasari generate de relatiile cu clientii

- Plati in favoarea furnizorilor si personalului

- Dobanzi si dividende platite

- Plati privind impozitele asupra beneficiilor

- Alte plati generate de exploatare

+/- Elemente extraordinare

b) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de investitii:

- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung. Se pot determina pe baza cresterilor de active imobilizate si se ajusteaza cu variatia datoriilor intreprinderii catre furnizorii de imobilizari;

- plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi.

- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

- incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi;

avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

- incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxurile de trezorerie relative la activitatile de investitii:

+/- Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de investitii

__________ ______ ____ __________________

= Cesiunea filialei X

- Achizitionarea filialei Y (-) trezoreria achizitionata

- Achizitionarea de imobilizari

- Achizitionarea de plasamente

+ Incasari ce rezulta din cesiunea de imobilizari

+ Incasari ce rezulta din cesiunea de plasamente

+ Dobanzi incasate

+ Dividende primite (incasate)

c) Fluxurile de numerar provenite din activitatile de finantare:

- venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu. Se determina pe baza cresterii capitalului social, inclusiv a primelor de capital si se ajusteaza cu variatia creantelor privind capitalul subscris si nevarsat;

- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii. Se regasesc in scaderea capitalului social si a rezervelor;

- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi. Sunt constituite din cresterea imprumuturilor si datoriilor asimilate, inregistrate de intreprindere in conturile aferente, veniturile din dobanzi si alte cheltuieli financiare oglindite in contul de profit si pierdere;

- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar. Se determina pe baza analizei contractelor de leasing.

Fluxurile de trezorerie relative la activitatile de finantare:

+/- Fluxul net de trezorerie relativ la actiunile de finantare__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

= Cresterea de capital, in numerar

- Rambursarea de capital, in numerar

+ Emisiunea(contractarea) de imprumuturi, altele decat cele de

trezorerie

- Rambursarea de imprumuturi, altele decat cele de trezorerie

- Rambursarea de datorii ce rezulta din contractele de locatie-finantare

- Dobanzi si dividende platite

Fluxurile de numerar - total

- Numerar la inceputul perioadei;

- Numerar la finele perioadei.

Rezultanta fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, de investitii si de finantare reprezinta trezoreria neta.

Metoda indirecta

IAS 7 prezinta metoda indirecta ca alternativa la metoda directa de determinare a fluxurilor de trezorerie. Particularitatea acestei metode consta in faptul ca profitul net (sau pierderea neta) este ajustat(a) cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara, amanarile sau angajamentele de plati sau incasarile in numerar din exploatare trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din activitatile de investitii sau de finantare.

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta se prezinta in felul urmator :

a) Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

- rezultatul net;

- modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;

- ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in activitatile de investitii sau de finantare.

Fluxurile de trezorerie relative la activitatea de exploatare:

+/- Rezultatul net inaintea impozitarii si elementelor extraordinare

Eliminarea veniturilor cheltuielilor fara incidenta asupra trezoreriei:

+ Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

- Venituri din amortizari si provizioane

Eliminarea veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare:

+/- Rezultatul cesiunii imobilizarilor si plasamentelor

+ Cheltuieli privind dobanzile

- Venituri din plasamente

__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

= +/- Rezultatul din exploatare inaintea variatiei necesarului

in fond de rulment

+/- Variatia stocurilor

+/- Variatia conturilor clienti si altor creante de exploatare

+/- Variatia conturilor furnizori si a altor datorii de exploatare

- Dobanzi si dividende platite

- Plati privind impozitele asupra beneficiilor

+/- Elemente extraordinare

__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

= +/- Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare

b) Fluxuri de numerar din activiatti de investitii:

- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;

- incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si creanta ale altor intreprinderi;

- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

c) Fluxuri de numerar provenite din activitati de finantare:

- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;

- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar - total

- Numerar la inceputul perioadei;- Numerar la finele perioadei.

Rezultatul obtinut prin aplicarea metodei indirecte este acelasi ca si cel obtinut prin metoda directa, difera insa structura fluxurilor de numerar referitoare la activitatile de exploatare. Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si cele din activitatile de finantare sunt determinate prin metoda directa.

Prin metoda indirecta, pornind de la valoarea contabila a rezultatului exercitiului financiar, sunt efectuate ajustari pentru determinarea fluxului de numerar. Se are in vedere ca prin practicarea unei contabilitati de angajament sunt inregistrate veniturile si cheltuielile in momentul facturarii lor si nu in momentul incasarii sau platii, iar in calculul profitului sunt luate in considerare unele elemente de venituri si cheltuieli nemonetare, care nu presupun intrari sau iesiri de numerar din trezorerie, ceea ce face sa creasca diferenta dintre marimea rezultatului realizat si marimea numerarului din trezorerie.

Prin efectuarea ajustarilor se urmareste:

- eliminarea efectelor contabilitatii de angajament prin luarea in considerare a capitalului de lucru net. Ca atare, din rezultatul exercitiului se scade variatia stocurilor (materii prime si materiale consumabile, productia in curs de executie, produse finite si marfuri, avansuri pentru cumpararea de stocuri), variatia creantelor (creante comerciale si alte creante) si se adauga variatia datoriilor de exploatare (decalajele de plati favorabile intreprinderii puse in evidenta de variatia soldurilor conturilor corespunzatoare);

- eliminarea veniturilor si cheltuielilor nemonetare (amortizarile si provizioanele constituite sau reluate pe venituri) prin adunarea cheltuielilor calculate cu amortizarea si provizioanele constituite si scaderea veniturilor din reluarea provizioanelor (practic, se aduna toate rubricile de ajustari din contul de profit si pierdere: ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale; ajustarea valorii

activelor circulante; ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante);

- eliminarea acelor elemente de venituri si cheltuieli care nu sunt legate de activitatea de exploatare.

Privind metoda de calcul a fluxurilor de trezorerie,IAS 7 recomanda metoda directa, aceasta furnizand informatii utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie, iar prin metoda indirecta aceste informatii nu sunt disponibile. In practica insa, intreprinderile prefera metoda indirecta intrucat are o logica de calcul mai apropiata de formatul raportarilor contabile.

__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________

Dragota Victor, Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragota Mihaela - Management financiar, Bucuresti, Editura Economica 2003, pag.

3 Tabloul fluxurilor de trezorerie

Tabloul fluxurilor de trezorerie apreciaza intr-o logica financiara si globala coerenta deciziilor strategice luate de intreprindere. Acest rationament logic conduce la realizarea unui demers care cuprinde mai multe niveluri de analiza a fluxurilor si poate fi rezumat in felul urmator1:

Excedentul de trezorerie globala ETG

- Prelevari obligatorii

= Flux de trezorerie disponibil FTD

- Investitii nete

+ Aporturi la resursele stabile

= Variatia trezoreriei

Studiul fluxurilor de trezorerie permite aprecierea flexibilitatii trezoreriei si furnizeaza informatii privind vulnerabilitatea intreprinderii.

Excedentul de trezorerie global depinde, pe de o parte, de nivelul rezultatelor, de gradul de dezvoltare a activitatii intreprinderii, iar pe de alta parte, de structura nevoii de fond de rulment. In consecinta mentinerea echilibrului trezoreriei globale presupune un efort continuu de gestionare a nvoii de fond de rulment.

Fluxul de trezorerie disponibila apreciaza gradul de stapanire a fluxurilor de trezorerie de catre conducatorii intreprinderii, precum si coerenta deciziilor financiare. Acest sold rezulta din excedentul de trezorerie global dupa acoperirea cheltuielilor si rambursarea imprumuturilor financiare pe care intreprinderea nu le poate raporta in timp. Daca fluxul de trezorerie disponibila inregistreaza valori negative pe mai multi ani,viitorul economic al intreprinderii este compromis. Cu cat fluxul este mai mare, cu atat mai mult cresterea este autofinantata.

Aporturile la resursele stabile si variatia trezoreriei reflecta modul in care intreprinderea a acoperit nevoile de finantare reziduale sau a utilizat surplusul degajat la acest nivel.

Georgeta Vintila - Gestiunea financiara a intreprinderii, Ed Didactica si Pedagogica, pag 163

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE

Explicatii

Excedentul brut global

- Variatia nevoii de fond de rulment

A = EXCEDENTUL DE TREZORERIE GLOBAL(ETG)

- Cheltuieli financiare

- Impozit pe profit

- Dividende platite in cursul exercitiului

- Rambursari de imprumuturi financiare

B = FLUX DE TREZORERIE DISPONIBILA (FTD)

Investitii interne si externe(corporale,necorporale,financiare)

- Subventii pentru investitii primite

+ Variatia altor imobilizari in afara exploatarii

- Cesiunea imobilizarilor

C = INVESTITII NETE

Cresterea sau reducerea capitalului

+ Imprumuturi financiare noi

D = APORTURI LA RESURSELE STABILE(aporturi externe)

E = VARIATIA TREZORERIEI (B+D)-C

= Variatia disponibilitatilor

- Variatia creditelor bancare curente

Fluxul de trezorerie generat de activitatile de exploatare este indicatorul central al analizei situatiei unei intreprinderi. El este utilizat pentru aprecierea performantelor acesteia pe o perioada medie1.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2661
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved