Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Management de proiect TRAINING IN UTILIZAREA OPTIMA A PROGRAMULUI POWERDRAFT

management+ Font mai mare | - Font mai mic- P r o i e c t -Management de proiect


echipa

Elaborat de:

Descrierea Proiectului 3

Carta Proiectului 5

Titlul proiectului 5

Scurta descriere 5

Justificarea proiectului 5

Obiective 6

Obiective generale 6

Obiective specifice 6

Desemnarea managerului de proiect 6

Nivelul de autoritate al MP 7

Livrabilele 8

Aprobare proiect 8

Atribuirea Proiectului 9

Data start/final 9

Eveniment start/final 9

Obiective principale 9

Non-obiective 9

Aria de cuprindere a proiectului 9

Proprietar 10

Manager de proiect 10

Membrii echipei 11

Bugetul proiectului 11

Data atribuirii 13

Stakeholderi 14

Harta persoanelor care detin o miza in proiect 14

Analiza grupurilor de interes 16

Structura de alocare a activitatilor 20

Reteaua proiectului 22

Durata, precedenta, marja libera si marja totala pentru activitatile din proiect 22

Reteaua cu activitati pe sageti 23

Titlul proiectului: Training in utilizarea optima a programului PowerDraft.

Localizare: Bucuresti, sediul S.C. Constructii S.R.L., sala de training.

Initiator proiect: S.C. Constructii S.R.L., prin vicepresedinte Planificare -Dezvoltare si director Divizie- Proiectare.

Beneficiari: 78 de angajati ai S.C. Constructii S.R.L din departamentele: Drumuri, Consolidari, Poduri, Mediu, Hidro, Avize, Exproprieri.

Scurta descriere:

Proiectul are ca scop, instruirea a 6 traineri interni si scolarizarea a 72 de angajati ai companiei S.C. Constructii S.R.L, in utilizarea optima a programului PowerDraft. Trainerii vor fi instruiti de un reprezentant (trainer) al firmei producatoare Bentley. In cadrul cursului pentru traineri se va stabili si o procedura de Help care sa permita contactarea suportului tehnic al firmei producatoare. Procedura va face parte din programa cursurilor pentru angajati.

Trainerii, vor realiza o programa si un suport de curs pentru un minim de comenzi in PowerDraft, care sa acopere necesitatile specifice de proiectare pentru departamentele: Poduri, Drumuri, Consolidari, Mediu, Hidro, Avize, Exproprieri.

Proiectul isi propune sa analizeze: impactul produs de acest training in imbunatatirea eficientei angajatilor in activitatea de proiectare precum si fidelizarea angajatilor fata de S.C. Constructii S.R.L.

Durata:

- 2,5 luni- 14.01.2009 - 30.03.2009 - activitati de training, de motivare si cointeresare a angajatilor in dezvoltarea cunostintelor de PowerDraft;

- 2 ani - 30.03.2009 -30.03.2011- activitati periodice de analiza a impactului proiectului.

Activitatile principale ale proiectului:

Promovarea proiectului ;

Analiza cerinte ;

Pregatire traineri interni ;

Proiectare programa/suport de curs ;

Training 72 de angajati ;

Implicare angajati ;

Monitorizare impact curs ;

Managementul proiectului.

Bugetul estimat al proiectului: 20.000 Euro.

Echipa proiectului:

Aceasta, este alcatuita din:

manager de proiect ;

6 traineri interni (cate un reprezentant din departamentele : Poduri, Drumuri, Mediu, Hidro, Avize, Exproprieri) ;

trainer firma Bentley.

Alte observatii:

Beneficiarii proiectului nu au fost consultati la alegerea criteriilor de selectie pentru programul de proiectare care a fost implementat. Deoarece, stiu sa utilizeze programul la un nivel minimal, iar in aceasta perioada au multe proiecte de predat/finalizat, angajatii nu sunt dispusi la un efort suplimentar de 2 ore zilnic, peste programul de lucru, in care sa participe la training. Se impune cointeresarea angajatilor afectati de proiect. In cadrul proiectului, pentru stimularea procesului de invatare, se vor acorda recompense angajatilor care obtin cele mai bune calificative la finalul cursului, de asemeni se va urmari lansarea si implicarea angajatilor in 2 activitati noi:

redactarea rubricii Tips & Tricks PowerDraft' in revista companiei;

participarea la discutii pe subforum-ul PowerDraft' de pe intranet.

. Titlul proiectului

Training in utilizarea optima a programului PowerDraft

Scurta descriere

Proiectul isi propune instruirea a 6 traineri interni si scolarizarea a 72 de angajati ai companiei S.C. Constructii S.R.L., in utilizarea optima a programului PowerDraft. Cei 6 traineri interni vor fi instruiti, de un trainer al firmei producatoare a programului PowerDraft, Bentley. In cadrul cursului se va stabili si o procedura de ,,Help care sa permita contactarea suportului tehnic al firmei producatoare. Procedura se va prezenta la cursurile pentru angajati.Trainerii vor realiza o programa si un suport de curs pentru un minim de comenzi in ,,PowerDraft , care sa acopere necesitatile specifice de proiectare pentru departamentele: Poduri, Drumuri, Consolidari, Mediu, Hidro, Avize si Exproprieri.

2.3. Justificarea proiectului

S.C. Constructii S.R.L., este o firma de proiectare si consultanta in constructia de drumuri si poduri, cu capital privat. Din anul 2007, modernizarea infrastructurii de drumuri este o prioritate a guvernului roman. Firma este in plina dezvoltare si beneficiaza de o reputatie in crestere. Acest trend se va mentine, daca tinem seama de decizia companiei de a accede la fonduri europene de dezvoltare si de relatia foarte buna de colaborare cu Administratia Nationala a Drumurilor din Romania. In perspectiva exista o nevoie majora de consolidare si modernizare a infrastructurii rutiere din Romania. Ca urmare a numarului mare de lucrari contractate in perioada 2007-2008, numarul angajatilor din divizia de proiectare s-a triplat fata de inceputul anului 2007. Pentru a face fata acestor schimbari e necesara modernizarea organizatiei. Firma deruleaza un proiect de modernizare a infrastructurii informatice, de licentiere a software-ului si implementarea unei solutii informatice integrate.

La sfarsitul anului 2007 s-a finalizat implementarea unei noi versiuni a programului PowerDraft, foarte nou pe piata din Romania. Angajatii noi din proiectare au cunostiinte minime (sau deloc) despre acest program si doresc inlocuirea lui cu Autocad. Firma nu este licentiata sa utilizeze Autocad, iar acest program nu se integreaza cu restul sistemului informatic implementat. Februarie 2009 este o luna cu foarte multe predari/finalizari pentru proiectele in derulare. Activitatea de proiectare este bulversata, iar angajatii resimt stresul suplimentar, solicitand amanarea cu cel putin un trimestru a termenelor de predare.

Nivelul de performanta al noilor angajati din departamentele de proiectare este diminuat pe fondul folosirii ineficiente a noii tehnologii de prelucrare a informatiei. Aceast lucru va conduce la intarzieri. Mentinerea si accentuarea tensiunilor va genera cresterea gradului de nemultumire si insatisfactie a personalului. Pe termen scurt consecintele se vor vedea in proiectele derulate (calitatea rezultatului final, respectarea termenelor, etc). Pe termen mediu si lung acestea vor conduce la migrarea angajatilor catre firme concurente. Pentru a preveni aceste situatii se va realiza prezentul proiect. Estimam, ca la un an de la finalizarea proiectului, nivelul de performanta al angajatilor se va imbunatati, ceea ce va conduce la o crestere a venitului companiei cu cel putin xxx Euro. Aceasta este suma platita ca despagubire in caz de depasire a termenelor contractuale. Cresterea gradului de satisfactie a angajatilor, va conduce la obtinerea unui climat de lucru profesional, creativ. Acest lucru va reprezenta un punct forte atat in mentinerea/fidelizarea personalului actual cat si in atragerea de noi valori in cadrul companiei, atunci cand situatia o va cere.

2.4. Obiective

Obiective generale

Cresterea nivelului de performanta si imbunatatirea gradului de satisfactie a angajatilor din S.C. Constructii S.R.L. in perioada ianuarie martie 2009 prin:

crearea capacitatii interne a firmei de a forma si dezvolta resurse umane proprii;

adaptabilitatea noilor angajati la standardele si procedurile organizatiei ;

formarea compententelor necesare utilizarii optime a noii tehnologi de prelucrare a informatiei implementata ;

crearea unui climat intern profesional, care sa potenteze atasamentul la valorile interne ale firmei, precum si la asumarea participativa la scopurile viitoare.

Obiective specifice

pregatirea a 6 traineri interni in perioada 14.01.2009 - 26.01.2009;

lansarea pana in 28.02.2009 a procedurii ,,Help cu suporul tehnic al firmei Bentley;

training pentru 72 de angajati ai departamentelor de proiectare in perioada 01.02- 28.02.2009 ;

infiintarea rubricii ,,Tips & Tricks PowerDraft in revista lunara a companiei, redactata de angajatii din proiectare, pana la 28.02.2009;

crearea pentru angajatii din proiectare a unui forum de discutii ,,PowerDraft pe site-ul intranet al companiei, pana la 28.02.2009.

2.5. Desemnarea managerului de proiect

Functia de manager de proiect va fi ocupata de d-na A, certificata PMP, angajata a companiei S.C. Constructii S.R.L. la departamentul IT, in functia de Coordonator Implementare Sisteme Informatice.

Managerul de proiect raspunde in fata vicepresedintelui responsabil cu Planificarea si Dezvoltarea si a directorului Diviziei Proiectare de indeplinirea activitatilor pentru care este autorizat.

2.6. Nivelul de autoritate al MP-ului

D-na A este autorizata:

sa selecteze membrii echipei de proiect, respectand conditia ca fiecare departament beneficiar, sa aiba un reprezentant in echipa de proiect ;

sa determine bugetul final al proiectului.

sa realizeze planul de proiect ;

sa se asigure de implementarea proiectului in termenele fixate;

sa aplice corectii pentru termenele fixate cand este cazul, dar numai dupa informarea, negocierea si acceptul directorilor departamentelor beneficiare ;

sa comunice eficient cu echipa, conducerea companiei si cu departamentele beneficiare;

sa anticipeze si sa minimizeze riscurile desfasurarii proiectului;

sa se incadreze in timp, cu resursele alocate pentru indeplinirea obiectivelor.

D-nei A i se subordoneaza intreaga echipa de proiect, avand cea mai mare putere de decizie in adrul proietului. Are deplina putere in administrarea fondurilor proiectului, singura restrictie fiind incadrarea in bugetul aprobat.

2.7. Livrabilele

lista de comenzi in PowerDraft care sa acopere necesitatile de proiectare pentru toate departamentele din firma;

1 curs sustinut de un trainer al firmei Bentley pentru 6 traineri interni ;

6 manuale Bentley, de utilizare a comenzilor din PowerDraft cuprinse in lista, in limba engleza;

procedura ,,Help de comunicare cu suportul tehnic al firmei Bentley;

programa si suportul de curs in limba romana care sa acopere toate comenzile din lista si prezentarea procedurii ,,Help;

orar al cursurilor interne;

lista cu componenta grupelor (grupe de 6 persoane);

12 cursuri interne, pentru 72 de angajati ;

rubrica ,,Tips & Tricks PowerDraft in revista companiei ;

forum-ul de discutii ,,PowerDraft pe site-ul intranet ;

listele de prezenta la cursuri ;

formularele de evaluare a trainingului intern de catre cursanti ;

tema practica de final de curs ;

formulare de evaluare in timp a impactului cursului asupra activitatii de proiectare (dupa 3, 6 , 9 luni si 1 an de la finalizarea cursului) ;

2 rapoarte semestriale, dupa 6 luni si 1 an de la finalizarea cursului, de monitorizare a fluctuatiei de personal si a imbunatatirii activitatii de proiectare pe grupul celor 72 de angajati.

Aprobare proiect

__________ ______ ____ ________ __________________

Presedinte Dl. X Data

__________ ______ ____ ________ __________________

Vicepresedinte Planificare si Dezvoltare Dl. Y Data

__________ ______ ____ ________ __________________

Director IT Dl. Z Data

__________________

Director Divizie Proiectare Dl. W Data

__________________

Manager de proiect D-na A Data

Data start/final

14.01.2009 - 30.03.2009 - activitati de training, de motivare si cointeresare a angajatilor in dezvoltarea cunostintelor de PowerDraft 

30.03.2009 -30.03.2011- activitati periodice de analiza a impactului proiectului.

Eveniment start/final

intalnirea de deschidere a proiectului, kick off meeting, este in 14.01.2009. Vor fi prezentate directorilor departamentelor beneficiare, directorilor HR, PR si vicepresedintilor IT si Marketing informatii privind necesitatea proiectului si rezultatele dorite, planificarea activitatilor, procedura de colaborare si responsabilitatile principale ale persoanelor implicate in proiect;

intalnirea de inchidere a proiectului este in 30.03.2011. Se vor prezenta si analiza datele din raportul final.

Obiective principale

pregatirea a 6 traineri interni in perioda 14.01.2009 - 26.01.2009 ;

lansarea pana la 28.02.2009 a procedurii ,,Help cu suporul tehnic al firmei Bentley;

training pentru 72 de angajati ai departamentelor de proiectare intre 01.02- 28.02.2009 ;

infiintarea rubricii ,,Tips & Tricks PowerDraft in revista lunara a companiei, redactata de angajatii din proiectare, pana la 28.02.2009 ;

crearea pentru angajatii din proiectare a unui forum de discutii ,,PowerDraft pe site-ul intranet al companiei, pana la 28.02.2009.

Non-obiective

In cadrul training-ului intern si a celui extern, nu se vor oferi explicatii si informatii despre alte facilitati/comenzi ale programului, altele decat cele din lista de comenzi aprobata. Tiparirea suportului de curs in limba romana nu e cuprinsa in acest proiect.

Aria de cuprindere a proiectului

Trainerii interni vor identifica o lista minima de comenzi in ,,PowerDraft care sa acopere necesitatile de proiectare pentru toate departamentele din firma. Lista va fi completata si aprobata de catre directorii departamentelor. Lista trebuie expediata prin e-mail la firma Bentley cu 2 zile inaintea inceperii trainingului. Trainerii interni sunt instruiti timp de 16 ore de un trainer al firmei Bentley, care va asigura 6 manuale tiparite, in limba engleza. Activitatea este programata in perioada 23-26.01.2009. Trainingul este in limba engleza, la sediul S.C. Constructii S.R.L. Cerintele pentru participarea la curs sunt: limba engleza, experienta anterioara ca trainer. La training se va realiza o procedura de ,,Help de comunicare cu suportul tehnic Bentley.

Caracteristicile specificate de cerinta sunt:

comunicare permanenta prin e-mail;

timpul maxim de raspuns la solicitari prin e-mail este de 24 ore;

utilizarea limbii engleze in comunicare;

asistenta tehnica in Romania la solicitare.

Comunicarea permanenta prin e-mail e demonstrata daca:

exista un reprezentant al firmei S.C. Constructii S.R.L. desemnat cu gestionarea procedurii ,,Help care cunoaste adresa de e-mail a departamentului suportului tehnic de la firma Bentley;

numele si adresa de e-mail a persoanei desemnate de S.C. Constructii S.R.L. sunt cunoscute firmei Bentley.

Asistenta tehnica in Romania la solicitare e demonstrata, daca in urma unei solicitari scrise, avand semnatura vicepresedintelui Planificare si Dezvoltare, in 2 saptamani firma Bentley asigura deplasarea in Romania a unui reprezentant care remediaza problema semnalata. Timp de 5 zile, cei 6 traineri interni redacteaza o programa si un suport de curs in limba romana, in format electronic, cu toate notiunile din lista de comenzi aprobata. Durata trainingului intern este de 12 ore. In perioada 01.02.2009-28.02.2009, directorii departamentelor asigura: programarea grupelor de training (tinand cont de prioritatile din departamente), prezenta angajatilor la curs, reprogramarile prin negociere cu managerul de proiect. Departamentele de proiectare vizate de proiect sunt: Poduri, Drumuri, Mediu, Hidro, Avize, Consolidari, Exproprieri.

Stimularea procesului de invatare, se face prin implicarea angajatilor in:

redactarea rubricii ,,Tips & Tricks PowerDraft in revista companiei;

participarea la discutii pe subforum-ul ,,PowerDraft de pe site-ul intranet ;

promovarea primilor doi angajati care termina cursul cu rezultate foarte bune .

Departamentul HR va furniza listele de prezenta la cursuri, formularele de evaluare a trainingului intern si formulare de evaluare in timp a impactului cursului asupra activitatii de proiectare (dupa 3 ,6, 9 luni si 1 an de la finalizarea cursului). Monitorizarea fluctuatiei de personal, si a imbunatatirii activitatii de proiectare pe grupul de 76 persoane, se face prin redactarea a 2 rapoarte semestriale (dupa 6 luni si 1 an de la finalizarea cursului).

Proprietar

S.C. Constructii S.R.L.

Manager de proiect

D-na A, certificata PMP, angajata a companiei S.C. Constructii S.R.L.

Membrii echipei

Inginer Dana Florea Departamentul Drumuri ;

Inginer Ana Petre Departamentul Hidro ;

Inginer Mihai Oprea Departamentul Consolidari;

Inginer Liviu Badea Departamentul Poduri;

Inginer Andreea Marin Departamentul Mediu;

Matematician Ionut Pop Departamentul IT.

Bugetul proiectului

Cuantificarea financiara a rezultatelor implementarii proiectului este data in tabelul urmator.

Tabelul 1 Fluxul de numerar

Fluxul de numerar

Anul 0

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Intrari de capital - mii

Profit din activitatile curente

4

Intrari de venituri - mii

Cresteri ale profitului

4,5

5,5

6,25

Economii din evitarea penalitatilor la intarzieri

3,5

4,25

5

Economii din fidelizarea personalului (recrutare, scolarizare noi angajati, ineficienta in perioada de adaptare)

2

2

2

Total intrari

4

10

11,75

13,25

Iesiri de capital - mii

Plati traineri

6

Reparatii si amenajari

2,75

Echipamente

7

Costuri de instalare

4,25

Iesiri de exploatare - mii

Cheltuieli salariale

1

1,25

2,5

Amortizare echipamente si energie

0,425

0,5

0,625

Transport, cazare

0,2

0,25

0,25

Taxe cursuri

0,875

1

1,125

Total iesiri

20

2,5

3

4,5

Flux de numerar net (CF CASH FLOW)

= Intrati Iesiri

(16)

7,5

8,75

8,75

Propunere de aport valoric

Valoarea neta actualizata (NPV - Net Present Value) presupune actualizarea CF cu o rata de actualizare anuala (tine cont de devalorizarea banilor, schimb valutar si este o combinatie intre inflatie, rata bancara, etc). Se calculeaza statistic dupa formula:

a - rata de actualizare

VA valoarea actualizata a CF

PB - bugetul proiectului

Rata interna de rentabilitate (IRR Internal Rate of Return) este rata de actualizare pentru care NPV este 0. Ea se obtine printr-o metoda de incercare-eroare. Calculam NPV pentru a=15% si a=30%, iar apoi trasam dreapta determinata de cele 2 valori calculate pentru NPV (vezi graficul 1). Se determina IRR

Tabelul 2

An CF

Flux CF (mii )

a = 25%

VA (mii )

0

-16

1

-16

1

7,50,8

6

2

8,75

0,64

5,6

3

8,75

0,512

4,48

NPV =

0,08

Graficul 1

IRR= 25%.

Top managementul accepta o rata de rentabilitate de sub 25% pe an (comparativ cu dobanda la banca de numai 10%-14% sau cu obtinerea unor costuri de finantare de 15% pe an). Propunera de proiect este implementata deoarece aduce beneficii.

Se atribuie proiectul cu un buget de 20.000 Euro

Data atribuirii

20.11.2008

Harta persoanelor care detin o miza in proiect

Legenda:

Relatiile cu prinipalele grupuri interesate

Relatii intre grupurile interesate

Figura 1 Diagrama grupurilor de interes in proiect

Grupele de interes in ordinea descrescatoare a influentei exercitate fata de proiect:

Top managementul companiei:

- Vicepresedinte Planificare si Dezvoltare sponsor si promotor;

- Vicepresedinte Economic client;

- Vicepresedinte Marketing - negociator contract cu firma Bentley.

Sunt promotorii si suporterii activi ai modernizarii activitatii de proiectare, dornici ca aceasta sa reuseasca.

Firma Bentley: sustinatoare a proiectului, furnizeaza programul, trainingul si suportul tehnic. Este interesata de o colaborare pe termen lung.

Directorii din proiectare (Drumuri, Consolidari, Poduri, Mediu, Hidro, Avize, Exproprieri): doresc sa-si onoreze propriile termene, iar angajatii din departamentele lor sa participe la training numai daca nu au alte urgente. Au atras atentia ca perioada aleasa pentru training este foarte incarcata pentru ei si ca pot sa apara urgente in activitatea de proiectare. Acestea vor avea prioritate fata de proiect si vor perturba orice programare initiala a grupelor de curs. Inteleg ca acest proiect este menit sa le optimizeze activitatea. Au o atitudine construtiva si sustin proiectul.

Angajatii din departamentele de proiectare: majoritatea sunt ostili si se opun proiectului. Doresc sa se renunte la programul PowerDraft si sa se treaca la utilizarea programului Autocad. Fiind foarte incarcati cu lucrari nu sunt dispusi la un efort suplimentar de 2 ore zilnic, peste programul de lucru, in care sa participe la training.

Trainerii interni sunt persoane din cadrul departamentelor de proiectare care au experienta in utilizarea PowerDraft si doresc implementarea proiectului. Sunt recunoscuti si apreciati de colegii de departament pentru realizarile lor profesionale. Pot genera un curent de opinie favorabil proiectului in departamentele din care fac parte.

Directorii: HR, IT, Marketing si Divizie Proiectare pozitie personala neutra fata de proiect, dar sustin orice initiativa a top managementului. Si-au oferit sprijinul atat in realizarea tuturor activitatilor specifice departamentului lor care se regasesc in proiect cat si in medierea conflictului de interes cu angajatii din proiectare.

Echipa de proiect sustine obiectivele proiectului:

o           Ing. Dna A Departamentul IT, manager de proiect

o           Ing. Dana Florea Departamentul Drumuri, trainer intern

o           Ing. Ana Petre Departamentul Exproprieri, trainer intern

o           Ing. Mihai Oprea Departamentul Hidro, trainer intern

o           Ing. Liviu Badea Departamentul Poduri, trainer intern

o           Ing. Andreea Marin Departamentul Mediu, trainer intern

o           Ing. Ion Marinescu Departamentul Avize, trainer intern

o           Personalul firmei partenere: Nicolas Andersen, trainer extern

Colaboratori din departamentele Marketing, HR, IT: atitudine personala neutra fata de proiect. Considera respectivele activitati sarcini de servici si le executa in termene, cat timp sunt primite de la directorii departamentelor din care fac parte.

Analiza grupurilor de interes

Figura 2 - Cum se utilizeaza analiza grupurilor de interes

Managementul proiectului implica:

Identificarea grupurilor care detin o miza in proiect, a grupurilor de presiune si a grupurilor interesate;

Evaluarea intereselor acestora si cum vor influenta acestea modul lor de gandire si actiune in legatura cu schimbarea in discutie;

Managementul relatiilor cu acestia obtinerea sprijinului, micsorarea opozitiei, crearea unui climat favorabil

schimbarii.Figura 3 Managementul in 4 directii

Tabelul 3 - Analiza grupurilor de interes

Nr.

crt.

Grup

de

interes

Interesul fata

de proiect

Reactiile

lor in

trecut

Schimbarea este pozitiva sau negativa pentru ei?

Comporta-mentul previzionat

Reactii previzibile

Idei si masuri de cointeresare

Angajatii din proiectare

- renuntarea la proiect;

- proiectarea sa se faca in

AutoCad.

- refuzul de a folosi sistemul;

- perpetuarea vechiului mod de lucru;

- lipsa efortului de a invata;

- critica nefondata si cautarea cusururilor.

- pozitiva pe termen lung;

- negativa pe termen scurt.

- presiuni pentru stoparea proiectului.

- opozitie fata de utilizarea sistemului si atitudine conservatoare.

- implicarea angajatilor in redactarea rubricii

,,Tips & Tricks PowerDraft;

- incurajarea discutiilor pe subforum -ul ,,PowerDraft

- prezentarea criteriilor de selectie si a avantajelor solutiei tehnice.

Directorii din proiectare

- evitarea intarzierilor si perturbarea activitatii de proiectare.

- optimizarea proiectarii in PowerDraft

- promisiuni nefondate;

- neacordarea sprijinului la nevoie.

- pozitiva pe termen lung;

- neutra sau negativa pe termen scurt.

- atitudine neutra, sau de sustinere, in cazul in care nu sunt urgente in proiectare.

- cooperare;

- atitudinea lor influenteaza reactiile angajatilor.

- informare regulata despre stadiul proiectului;

- stabilirea procedurilor;

- evitarea conflictelor.

Trainerii interni

- mai mult timp pentru instruirea lor si redactarea suportului de curs.

- cooperare intre traineri;

- entuziasm.

- pozitiva.

- sustinatori ai proiectului, deoarece le ofera posibilitatea de dezvoltare profesionala si cresterea reputatiei in firma.

- loby in favoarea proiectului.

- incurajarea initiativelor si stabilirea procedurilor de lucru;

- recompensarea eforturilor;

- pastrarea unei atmosfere destinse si de sustinere reciproca intre traineri.

Top managem. companiei

obiectivele generale

- entuziasm

- acordarea sprijinului la nevoie

- pozitiva.

- sustinatori ai proiectului pe care l- au initiat

- interes permanent fata de proiect, perturbarea activitatii de proiectare fiind un risc major pentru business

- informare regulata despre stadiul proiectului.

Firma Bentley

- colaborare pe termen lung

- cresterea numarului de licente vandute

- respectarea termenelor contractuale, deschisi la solicitarile suplimentare ale beneficiarului

- pozitiva.

- sustinatoare a proiectului.

- cooperare, colaborare in termenii contractuali

- comunicare regulata in privinta programarii si stadiului activitatilor contractuale.

Directorii: HR, IT, Marketing si Divizie Proiectare

- implicarea lor sa fie vizibila pentru top management

- promisiuni neonorate la termenele stabilite;

- neutra.

- sustinatori ai proiectului cat timp acesta este sustinut de top management

- cooperare;

- atitudinea lor influenteaza reactiile angajatilor din departamentele pe care le coordoneaza

- informare regulata despre stadiul proiectului;

- stabilirea procedurilor de lucru;

- evitarea conflictelor.

Echipa de proiect

- apreciere, recunoastere pentru contributia adusa la imbunatatirea activitatii in firma

- entuziasm, au colaborat bine in proiecte de training similare

- pozitiva.

- sustinatoare a proiectului mai ales in randul beneficiarilor

- loby in favoarea proiectului

- incurajarea initiativelor si stabilirea procedurilor de lucru;

- recompensarea eforturilor;

- pastrarea unei atmosfere destinse si de sustinere reciproca

Colaboratori din departamentele Marketing, HR, IT

- efortul depus si orele lucrate in proiect sa fie apreciate de directorul de departament

profesionisti, onoreaza in termen toate solicitarile

- neutra.

- sustinatori ai proiectului cat timp primesc sarcinile de la directorii de departament

- conditionarea colaborarii in functie de pozitia directorului de departament fata de proiect

- incurajarea initiativelor si stabilirea procedurilor de lucru;

- informarea regulata a directorului de departament despre contributia adusa la proiect si modul in care a decurs colaborarea cu echipa de proiect.

Structura de alocare a activitatilor, WBS , cuprinde urmatoarele elementele:

1. Promovare proiect:

1.1. Redactare articol lunar la revista companiei/ site;

1.2. Deschidere proiect (acord termene, procedura de colaborare, responsabilitati);

1.2.1. Intalnire directori departamente proiectare;

1.2.2. Intalnire membrii echipei de proiect;

1.2.3. Intalnire cu directorul PR;

1.2.4. Intalnire cu directorul HR;

1.2.5. Intalnire cu vicepresedintele de Marketing;

1.2.6. Intalnire cu vicepresedintele IT.

2. Analiza cerinte:

2.1. Identificare liste comenzi ,,PowerDraft;

2.1.1. Negociere liste comenzi cu directorii din proiectare;

2.1.2. Elaborare liste comenzi pe departamente;

2.1.3. Centralizare liste la nivel de firma;

2.1.4. Verificare si acord lista finala;

2.1.5. Analiza feedback.

.2. Diseminare lista (traducere si expediere Bentley, echipa de proiect).

3. Pregatire traineri interni:

3.1. Pregatire curs;

3.1.1. Cazare trainer extern;

3.1.2. Transport trainer extern;

3.1.3. Pregatire sala training.

3.2. Training pentru 6 angajati;

3.3. Initiere procedura ,,HELP catre firma Bentley.

4. Proiectare programa/suport de curs:

4.1. Elaborare programa curs;

4.2. Aprobare programa curs;

4.3. Elaborare suport curs.

5. Training 76 angajati:

5.1. Predare training intern;

5.2. Lansare procedura ,,Help.

6. Implicare angajati:

6.1. Lansare rubrica ,,Tips & Tricks PowerDraft;

6.2. Lansare subforum ,,PowerDraft.

6.3. Premiere angajati.

7. Monitorizare impact curs:

7.1. Completare formulare de evaluare a impactului cursului asupra activitatii de proiectare (dupa 3, 6, 9 luni si 1 an);

7.2. Rapoarte privind dinamica fluctuatiei de personal care participa la curs;

7.2.1. Analiza (numar /complexitate) intrebarilor lansate in procedura ,,Help;

7.2.2. Analiza discutiilor de pe subforum-ul ,,PowerDraft.

8. Managementul proiectului:

8.1. Estimare si planificare activitati;

8.2. Monitorizare si control;

8.3. Managementul schimbarii;

8.4. Managementul calitatii.

Reprezentarea grafica a structurii WBS este data in figura 3.

Figura 4 - Structura de alocare a activitatilor WBS

Pentru a trasa reteaua proiectului ne vom limita la analiza activitatilor din WBS cuprinse in tabelul 1. Folosind informatiile din subcapitolul ,,Aria de cuprindere a proiectului indicam in tabel duratele si precedentele activitatilor. Dupa trasarea retelei cu activitati pe sageti vom completa in tabelul 3 coloanele: marja libera si marja totala.

. Durata, precedenta, marja libera si marja totala pentru activitatile din proiect

Tabelul 4

Identificator activitate

Durata

Precedenta

Marja libera

Marja totala

1.1.

2 zile

= 2-0-2=0

= 3-0-2=1

1.2.

3 zile

= 3-0-3=0

= 3-0-3=0

2.1.

3 zile

1.

=6-3-3=0

=6-3-3=0

2.2.

1 zi

2.1.

=7-6-1=0

=7-6-1=0

3.1.

7 zile

=7-0-7=0

=7-0-7=0

3.2.

2 zile

2. si 3.1.

=9-7-2=0

=9-7-2=0

3.3.

2 zile

3.1.

=9-7-2=0

=9-7-2=0

4.1.

1 zi

2. si 3.

=10-9-1=0

=10-9-1=0

4.2.

1 zi

4.1.

=11-10-1=0

=11-10-1=0

4.3.

3 zile

4.2.

=14-11-3=0

=14-11-3=0

5.

21 zile

4.

=35-14-21=0

=35-14-21=0

Reteaua cu activitati pe sageti

 

Activitatile de pe drumul critic: 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5 

Durata proiectului (numai activitatile din tabelul 1): 35 zile

Figura 5 - Reprezentarea grafica a relatiilor de precedenta dintre activitati prin retea cu activitati pe sageti

In programarea lucrarilor dintr-un proiect se utilizeaza urmatoarele tehnici de programare:

1. Retele de activitati reprezentarea grafica a relatiilor de precedenta dintre activitatile ce urmeaza a fi executate in cadrul proiectului:

retele cu activitati pe sageti;

retele cu activitati pe noduri.

2.Diagrame Gantt reprezentarea grafica folosind diagramele cu bare. Porneste de la relatiile de precedenta si de dependenta (Finish to Start, Finish to Finish, start to Start, Start to Finish) dintre duratele temporale ale activitatilor. Fiecare activitate din diagrama Gantt este un element al WBS.

Reguli de reprezentare grafica pentru

retelele cu activitati pe sageti

Reguli de reprezentare grafica pentru

retelele cu activitati pe noduri

Intre doua evenimente nu exista decat o singura activitate.

Nu poate exista decat un singur nod de inceput si un singur nod de sfarsit.

Nu existe bucle.

Se recomanda utilizarea unui numar minim de activitati fictive (se vor utiliza numai pentru respectarea primelor doua reguli)

Marja libera = cel mai devreme moment de realizare a evenimentului final cel mai devreme moment de realizare al evenimentului de inceput durata activitatii.

Marja totala = cel mai tarziu moment de realizare a evenimentului final cel mai devreme moment de realizare al evenimentului de inceput durata activitatii.

EST = cel mai devreme moment de inceput a activitatii.

EFT = cel mai devreme moment de finalizare a activitatii.

LST = cel mai tarziu moment de inceput a activitatii.

LFT = cel mai tarziu moment de finalizare a activitatii.

Marja libera = LFT EST durata activitatii.

Marja totala = cel mai mic EST al activitatilor succesoare EST durata activitatii.

Marja de timp = timpul de care se dispune, ca rezerva, pentru efectuarea unei activitati.

Marja totala = durata cu care se poate prelungi o activitate fara ca aceasta sa afecteze durata proiectului (dar afecteaza rezervele de timp ale activitatilor ulterioare).

Marja libera = marja de timp care poate fi folosita fara a afecta activitatile ulterioare (apare atunci cand activitatea ulterioara are cel mai devreme moment de inceput determinat de o alta activitate care se desfasoara in paralel).

Drum critic = calea cu durata cea mai mare; determina timpul minim necesar pentru realizarea proiectului si este drumul cu cea mai mica marja de timp.WBS de la Work Down Structure
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1896
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved