Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

TEST GRILA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

management+ Font mai mare | - Font mai micFACULTATEA: MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL CONSTANTA

TITULAR DE DISCIPLINA: Lect. univ. drd. GRECU GHEORGHEECONOMIA SI GESTIUNEA INTREPRINDERII ANUL II

MULTIPLE CHOICE

1. Rolul de centru de decizie este indeplinit de intreprindere privita ca

a. organizatie economica

b. organizatie sociala

c. organizatie tehnico-productiva

d. organizatie independenta

e. organizatie producatoare de bunuri

2. Incetarea platilor de catre o intreprindere presupune ca:

a. falimentul este iminent

b. exista imposibilitatea de a face fata pasivelor exigibile prin activele disponibile

c. intreprinderea respectiva a intrat in lichidare juridica

d. guvernul trebuie sa ia masuri severe de supraveghere financiara

3. In cazul procedurii de redresare si lichidare juridica, intreprinderea se afla la o a doua convocare in fata instantei pentru:

a. numirea comisiei de supraveghere

b. pronuntarea deciziei de redresare sau lichidare juridica

c. instituirea unei perioade de supraveghere

d. transformarea in numerar a activului, lichidarea pasivului si partajarea valorilor ramase

e. nici un raspuns nu este corect

4. In cazul cresterii externe a intreprinderii exista urmatoarele avantaje:

a. reducerea costurilor ca urmare a economiilor de scara

b. nu apar probleme de adaptare

c. nu se produce diluarea piterii si nici modificarea structurilor

d. intreprinderea poate inchiria sau cumpara masinile de care are nevoie cu fondurile pe care le are la dispozitie

5. Cresterea orizontala a intreprinderii prezinta urmatoarele avantaje: a. eliminarea riscurilor privind aprovizionarea

b. insusirea marjelor intermediarilor

c. reducerea costurilor ca urmare a efectelor de sinergie

d. exista controlul asupra unor intreprinderi cu stadii diferite de fabricatie

6. In calculul de fundamentare a necesitatilor (cererilor) de resurse materiale pentru realizarea programului se folosesc urmatoarele metode:

a. metoda de calcul indirect

b. metoda de calcul pe baza nomenclatorului produselor

c. metoda de calcul pe baza structurii sortimentului

d. metoda coeficientilor dinamici

7. Care din urmatoarele elemente sunt luate in considerare de metoda calculului direct la determinarea necesarului pentru realizarea programului?

a. volumul valoric al produsului prevazut a fi fabricat

b. consumul de materie prima necesar in perioada de calcul

c. nomenclatorul produselor la care se foloseste materia prima

d. stocul preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune

e. resursele interne ale intreprinderii

8. Indicatorii care reflecta necesitatile de consum de resurse materiale sunt:

a. necesarul de aprovizionat

b. stocul de materiale de la sfarsitul perioadei de gestiune

c. resursele interne de materiale

d. necesarul pentru realizarea planului

9. Stocul de siguranta de materiale se constituie, atunci cand:

a. intervalul intre doua aprovizionari succesive este foarte mare

b. materia prima trebuie conditionata inainte de procesare

c. creste ritmul consumului peste limitele prestabilite

d. conditiile naturale si de clima sunt nefavorabile

10. La determinarea necesarului de muncitori a caror activitate este organizata prin folosirea normelor de personal se iau in calcul urmatoarele elemente:

a. numarul categoriilor de muncitori

b. norma de deservire

c. numarul locurilor de munca ce trebuie asigurate cu muncitorii

d. fondul de timp real al unui muncitor

11. Procedurile de primire a personalului in intreprindere includ:

a. vizita medicala

b. furnizarea de informatii despre furnizorii si clientii intreprinderii

c. discutie privind punctele tari si punctele slabe ale persoanei angajate

d. luarea de contact cu superiorul ierarhc direct si grupul de munca

12. Directorul financiar al unei societati in discutia cu presedintele acesteia, sesiza:"Datoriile privind creantele, salariile personalului si impozitele catre stat nu mai pot fi acoperite prin disponibilitati banesti in cont si facturile in curs de incasare". In aceste conditii societatea se va afla in situatia de:

a. insolvabilitate

b. declansarea procedurii de constatare a stari de incetare a platilor

c. convocarea in fata instantei de judecata pentru instituirea unei perioade de supraveghere

d. oprire partiala

e. oprire totala

13. Efectele de sinergie isi fac simtita prezenta in cazul:

a. cresterii interne

b. cresterii verticale in aval

c. cresterii orizontale

d. cresterii verticale in amonte

e. cresterii conglomerat

14. O intreprindere are o structura de productie tehnologica daca:

a. subunitatile de productie sunt independente unele fata de altele

b. subunitatile de productie se organizeaza dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

c. fiecare subunitate de productie executa intregul proces tehnologic de fabricare a unui produs

d. unele subunitati de productie sunt independente, iar altele sunt organizate dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

e. a si d

15. O intreprindere cu o structura de productie pe obiecte se caracterizeaza prin aceea ca:

a. subunitatile de productie se organizeaza dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

b. fiecare subunitate de productie executa intregul proces tehnologic de fabricare a unui produs

c. fiecare subunitate de productie executa numai o faza distincta a procesului de productie, dar pentru toate produsele pe care le fabrica intreprinderea

d. capacitatile de productie ale subdiviziunilor organizatorice nu sunt riguros armonizate incat posibilitatile aparitiei "locurilor inguste" sunt reduse sau chiar excluse

e. b si d

16. Productia de masa prezinta urmatoarele caracteristici:

a. nomenclatorul de fabricatie este restrans

b. clientii produselor sunt cunoscuti

c. aprovizionarea se face in cantitati mici si la intervale scurte

d. intretinerea utilajelor si instalatiilor este importanta

e. a si d

17. Fabricatia de ingrasaminte in combinate chimice poate fi incadrata in:

a. productie de masa

b. productie de serie

c. productie de comanda

d. productie de proces

e. productie de unicate

18. O linie tehnologica este cu flux intermitent atunci cand:

a. tactul liniei este liber

b. operatiile tehnologice au duratele egale sau multiple tactului de lucru stabilit

c. se pot dovedi eficiente constituirea stocurilor tampon de piese

d. operatiile tehnologice au duratele care difera mult intre ele, executia lor neputand fi sincronizata

e. executia operatiilor se realizeaza pe conveioanele de lucru

19. Transmiterea obiectelor ce se prelucreaza pe o linie tehnologica se face individual, bucata cu bucata:

a. numai in cazul liniilor tehnologice monovalente

b. numai in cazul liniilor tehnologice polivalente

c. atunci cand timpul de prelucrare propriu-zis la fiecare operatie este mai mare decat timpul necesar transportarii obiectului de la o operatie la alta

d. numai atunci cand timpul de prelucrare la fiecare operatie este mai redus decat timpul necesar transportarii obiectului de la o operatie la alta

e. numai in cazul liniilor tehnologice cu lucrul pe conveion

20. Trezoreria neta negativa pune in evidenta, la incheierea exercitiului financiar:

1. un deficit de finantare

2. un fond de rulment mai mic decat nevoia de fond de rulment

3. un dezechilibru financiar

4. un excedent de finantare

5. un deficit monetar care a fost acoperit prin angajarea de noi credite

Varianta corecta este:

a. 1,4

b. 3,4

c. 3,5

d. 1,5

21. Faptul ca intreprinderea cuprinde un ansamblu de activitati umane cu o finalitate bine determinata si care dau viata tuturor elementelor tehnice, tehnologice si de alta natura defineste interprinderea ca fiind:

a. o organizatie tehnico-productiva

b. o organizatie sociala

c. un centru de decizii

d. o organizatie producatoare de bunuri materiale

e. o organizatie economica

22. Care din urmatoarele operatiuni nu fac parte din procesul propriu-zis de creare a unei intreprinderi?

a. intocmirea formalitatilor de natura juridica

b. intocmirea formalitatilor de natura sociala

c. organizarea interna a intreprinderii

d. intocmirea studiului comercial si financiar

23. Asociatii au o responsabilitate nelimitata si solidara fata de creditori in cazul:

a. societatilor de capitaluri

b. societatilor in comandita simpla

c. societatilor cu raspundere limitata

d. societatilor in nume colectiv

e. toate raspunsurile sunt corecte

24. Efectele de sinergie isi fac simtita prezenta in cazul:

a. cresterii interne

b. cresterii verticale in aval

c. cresterii orizontale

d. cresterii verticale in amonte

e. cresterii conglomerat

25. In situatia in care o intreprindere dispare iar activele sale sunt preluate de doua sau mai multe intreprinderi existente, care absorb, in parti egale sau diferite patrimoniul intreprinderii respective, putem spune ca este vorba de:

a. fuziune printr-un proces de topire

b. fuziune prin absorbtie intergrala

c. fuziune-sciziune

d. fuziune prin absorbtie partiala

e. aport partial de active

26. Stocul preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune reprezinta:

a. o necesitate de consum de resurse materiale

b. o componenta a necesarului pentru realizarea programului de apovizionare

c. o sursa interna pentru acoperirea necesitatilor de consum de resurse materiale

d. o componenta a altor resurse interne pentru acoperirea necesitatilor de consum de resurse materiale

e. o parte componenta a necesarului de aprovizionat

27. In calculul stocului preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune nu intervin urmatoarele elemente:

a. nivelul efectiv al stocului stabilit in momentul elaborarii planului strategic de aprovizionare

b. intrarile de materiale pe care se mai conteaza din momentul elaborarii planului strategic de aprovizionare si pana la sfarsitul perioadei de gestiune

c. consumul de materiale pe intervalul de timp considerat

d. necesarul de resurse materiale pentru indeplinirea programului

28. In relatia de dezterminare a costului cu aprovizionarile intervin ca elemente de calcul:

a. numarul comenzilor

b. costul de productie unitar

c. pretul unitar

d. costul cu transportul

29. Stocul de alerta se constituie atunci cand:

a. intervalul intre doua aprovizionari succesive este foarte mare

b. materia prima trebuie conditionata inainte de procesare

c. conditiile naturale si de clima sunt nefavorabile

d. cantitatea din stoc se afla la punctul comenzii

e. aprovizionarea se faec in cantitati constante la intervale egale

30. La determinarea necesarului de muncitori a caror activitate este organizata prin folosirea normelor de deservire se iau in calcul urmatoarele elemente:

a. fondul de timp real al unui muncitor

b. coeficientul de utilizare a fondului de timp

c. norma de personal

d. cantitatea programata a fi executata din fiecare produs

31. In care din fazele ciclului de viata al unui produs intreprinderea angajeaza resurse materiale, financiare si umane fara recuperarea lor imediata?

a. studiu

b. lansare

c. crestere

d. maturitate

e. declin

32. In faza de declin a ciclului de viata al produsului intreprinderea trebuie sa hotarasca asupra:

a. continuarii cresterii cheltuielilor cu publicitatea

b. mentinerii sau retragerii produsului pe piata

c. utilizarii unor politici specifice produselor de calitate modesta

d. utilizarii unor politici specifice produselor de inalta calitate

e. largirea pietei pentru a atinge un nivel rentabil al productiei

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. X, in finalul reuniunii de elaborare a strategiei de crestere, preciza:"Orientarea noastra de a achizitiona achipamentul tehnologic nou necesar dezvoltarii capacitatii de productie ne va permite, in mai putin de o luna, sa depasim pragul de rentabilitate.Totusi, pentrua diminua riscul afacerii noastre, trebuie sa extindem activitatea la S.C. Y. si S.C. Z, "mai ales ca fabrica produse asemanatoare cu ale noastre". In acest caz strategia S.C. X urmareste:

a. cresterea interna

b. cresterea externa verticala

c. cresterea externa conglomerat

d. cresterea externa orizontala omogena

e. cresterea externa orizontala functionala

34. Pentru a reduce riscurile privind recrutarea personalului se pot folosi urmatoarele tehnici:

a. prezentarea intreprinderii potentialilor candidati

b. studierea scrisorilor de candidatura si a curriculum vitae

c. furnizarea de informatii privind programul de lucru, regulamentul intern, serviciul social

d. discutia individuala cu candidatii potentiali

35. O intreprindere are o structura de productie mixta daca:

a. subunitatile de productie sunt independente unele fata de altele

b. subunitatile de productie se organizeaza dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

c. fiecare subunitate de productie executa intregul proces tehnologic de fabricare a unui produs mixt

d. fiecare subunitate de productie executa numai o faza distincta a procesului de productie, dar pentru toate produsele pe care le fabrica intreprinderea

e. unele subunitati de productie sunt independente, iar altele sunt organizate dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

36. Productia de serie pretinta urmatoarele caracteristici:

1. nomenclatorul de abricasie este foarte larg

2. amplasarea masinilor si utilajelor se realizeaza pe grupe omogene si sub forma liniilor tehnologice

3. clientii produselor sunt cunoscuti

4. intretinerea utilajelor si intalatiilor este esentiala

5. produsele se lanseaza in fabricatie in loturi, care se repeta periodic

Varianta corecta este:

a. 1,5 b. 1,3 c. 3,5 d. 2,5

37. Care dintre caracteristicile urmatoare sunt specifice productiei de unicate?

1. amplasarea masinilor si utilajelor este sub forma liniei tehnologice

2. proiectarea produsului se realizeaza dupa catalog

3. nomenclatorul de fabricatie este restrans

4. controlul calitatii este conceptul ca un control final, la receptia produsului

5. stocarea este specifica materiilor prime supuse procesarii

a. 4,5  b. 2,3 c. 1,2 d. 2,4

38. Tactul de lucru al liniei tehnologice reprezinta:

a. productia orara a acesteia

b. intervalul de timp dintre doua lansari consecutive

c. intervalul de timp ce se scurge intre executarea a doua obiecte consecutive pe linie

d. intervalul de timp la care se constituie stocul tampon de piese

e. intervalul de timp la care se consuma stocul tampon de piese

39. Cel mai eficient mijloc de mentinere a tactului de lucru la o linie tehnologica este:

a. podul rulant

b. electrocarul

c. multicarul

d. conveionul

e. transportorul cu role

40. Care dintre urmatoarele venituri se includ in categoria "venituri financiare"?

1. veniturile din valorificarea titlurilor de portofoliu

2. veniturile din vanzarea unor active imobilizate

3. subventiile de exploatare financiare

4. soldul productiei stocate sau imobilizate

5. dobanzile incasate pentru disponibilitatile existente in conturile bancare

a. 1,2  b. 1,5 c. 2,5 d. 3,5

41. Intreprinderea ca organizatie economica reprezinta:

a. un complex de relatii structurale personale sau pluripersonale dintre angajati

b. ansamblul activitatilor productive si tehnologiei folosite care ii determina profilul

c. capacitatea de a intra in relatii cu alte intreprinderi si de a desfasura un intens schimb de activitati (aprovizionare, vanzare etc.)

d. ratiunea de a exista

e. un centru de decizie in care o parte a personalului (o minoritate) actioneaza asupra celeilalte parti cu scopul stabilirii si realizarii obiectivelor

42. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la IMM-uri?

a. problemele de finantare se rezolva prin recurgerea cu usurinta la imprumutul bancar

b. omniprezenta conducatorilor si centralizarea deciziilor faciliteaza recrutarea de cadre valoroase

c. perenitatea intreprinderii nu este amenintata in cazul retragerii conducatorilor, acestia predand foarte usor stafeta urmasilor lor

d. importanta politicii de formare a cadrelor este neglijata

43. Daca o intreprindere emite un numar important de actiuni care sunt cumparate de o alta intreprindere care dobandeste astfel capacitatea de control asupra intreprinderii care a emis actiunile, este vorba de:

a. aport partial de active

b. fuziune-sciziune

c. luare de participatii

d. fuziune prin absorbtie partiala

e. absorbtie de filiala

44. Atunci cand se creaza o ''structura vida'' ce are ca obiect mentinerea controlului majoritar in mai multe intreprinderi avem de a face cu:

a. luarea de participatii

b. holding de participatii

c. holding de animatie

d. holding de mobilizare de capitaluri

e. grup primar de intreprinderi

45. La determinarea stocului preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune se iau in considerare urmatoarele elemente de calcul:

a. necesarul de aprovizionat cu resurse materaile

b. nivelul efectiv al stocului stabilit in momentul elaborarii planului strategic de aprovizionare

c. alte resurse interne existente in intreprindere la sfarsitul perioadei de gestiune

d. necesarul total de resurse materiale al intreprinderii in perioada de gestiune

e. necesarul pentru formarea stocului de materiale la sfarsitul perioadei de gestiune

46. Pentru ca o intreprindere sa inregistreze un nivel scazut al cheltuielilor cu derularea comenzilor si a livrarii si sa obtina conditii de cumparare mai bune are urmatoarele variante ale politicii de aprovizionare:

a. numar mic de comenzi axate pe cantitati mici

b. numar mare de comenzi axate pe cantitati mici

c. numar mic de comenzi axate pe cantitati mari

d. numar mare de comenzi axate pe cantitati mari

e. nici una din variantele prezentate mai sus nu conduce la atingerea obiectivelor mentionate

47. Piata totala circumscrisa unui anumit teritoriu este constituita din:

a. pietele intreprinderilor distribuitoare din acel teritoriu

b. zona geografica in care actioneaza fortele de vanzare

c. totalitatea pietelor intreprinderilor din acel teritoriu

d. totalitatea intreprinderilor din acel teritoriu care cumpara produse si servicii

48. Analiza postului de munca presupune:

a. masurarea performantelor celui care ocupa postul

b. evidentierea cerintelor postului fata de ocupantul sau

c. determinarea rolului sau importantei postului in raport cu celelalte posturi din intreprindere

d. compararea nivelului de salarizare al postului cu alte posturi

49. Ciclul de viata al produsului reprezinta:

a. intervalul de timp cuprins intre faza de lansare pe piata si cea de declin

b. intervalul de timp cuprins intre faza de crestere si cea de declin

c. intervalul de timp cuprins intre faza de concepere si cea de iesire de pe piata

d. perioada de timp ce se scurge intre faza de maturitate si cea de iesire definitiva de pe piata

e. perioada de maxima competitivitate pe piata

50. In faza de lansare a ciclului de viata al produsului, o politica de penetrare masiva

si de largire a pitei pentru a atinge un nivel rentabil al productiei, presupune:

a. publicitate-promovare slaba si un pret ridicat

b. publicitate-promovare slaba si un pret scazut

c. publicitate-promovare puternica si un pret ridicat

d. publicitate-promovare puternica si un pret scazut

e. publicitate-promovare puternica si un pret stabilit pe baza pragului de rentabilitate

51. La un an de la infiintarea intreprinderii X, cererea pentru produsul fabricat este din ce in ce mai mare. Pentru societate a sosit momentul externalizarii activitatii si a cedat societatii Y o fabricatie de 50 tone si societatii Z 90% din tratamentele termice. Ce acord de parteneriat a ales societatea X?

a. subfurnitura de capacitate

b. subfurnitura de specialitate

c. subfurnitura in cascada

d. concesionare

e. fransiza

52. Intermediarii folositi in recrutarea personalului intreprinderii (cabinete de recrutare, agentii specializate) nu au atributii privind:

a. conceperea anuntului

b. alegerea canalului de comunicare

c. primirea scrisorilor de candidatura

d. efectuarea preselectiei

e. alegerea candidatului care va ocupa postul

53. In cazul reusitei asimilarii in fabricatie pe baza conceptiei proprii, creatorul produsului isi poate asigura o perioada de exclusivitate. Aceasta inseamna:

a. o competitivitate selectiva pe piata

b. un drept stipulat in documentatia de proiectare, in special in cea tehnologica

c. o competitivitate mare pe piata

d. o specializare a fortei de vanzare

e. a si c

54. Productia de unicate se caracterizeaza prin aceea ca:

1. nomenclatorul de fabricatie este restrans

2. se realizeaza stocuri de produse finite

3. organizarea productiei se realizeaza pe comenzi

4. clientii produselor sunt cunoscuti

5. proiectarea produsului se realizeaza dupa catalog

Varianta corecta este:a. 1,5 b. 3,4 c. 1,3 d. 1,2

55. Din punct de vedere al gradului de continuitate, productia de proces:

a. se deosebeste de productia de serie

b. se asimileaza cu productia de masa

c. nu se deosebeste de productia de unicate

d. este un tip d productie intermediar productiei de serie si de masa

e. nu prezinta nici o legatura cu celelalte tipuri de productie

56. Liniile tehnologice polivalente se constituie:

atunci cand fabricarea unui singur obiect nu asigura incarcarea completa a tuturor locurilor de munca de pe linie

2. pentru fabricarea unor produse diferite, dar asemanatoare din punct de vedere constructiv si tehnologic

3. pentru fabricarea unor produse complexe ale caror operatii tehnologice nu se pot sincroniza

atunci cand lucratorii de diferite meserii, organizati in echipe, se deplaseaza succesiv de la un obiect la altul

5. pentru asigurarea conditiilor de transfer a obiectelor pe linie sub forma partizilor de transport

a. 3,4 b. 1,2 c. 2,4 d. 1,4

57. Fabricatia in flux cu obiectul stationar se organizeaza:

a. numai in cazul liniilor tehnologice cu flux intermitent

b. numai in cazul liniilor polivalente cu tactul liber si flux continuu

c. atunci cand obiectele se deplaseaza pe linie in loturi (partizi) de transport

d. pentru montajul unor produse grele a caror deplasare nu este

convenabila sau chiar nu se poate realiza practic

e. pentru liniile tehnologice deservite de conveioane distribuitoare

58. Fondul de rulment se poate determina ca o diferenta dintre:

a. necesitatile de finantare a ciclului de exploatare si datoriile de exploatare

b. trezoreria neta si nevoia de fond de rulment

c. veniturile de exploatare si cheltuielile de exploatare

d. rezultatul de exploatare si cel financiar

e. sursele permanente si alocarile permanente

59. In bilantul financiar al unei intreprinderi, in partea de pasiv, capitalurilepermanente totalizeaza 150 mild.lei, datoriile de exploatare 80 mild. lei si creditele de trezorerie 35 mild. lei, iar in partea de activ, imobilizarile reprezinta 125 mild. lei, activele circulant 100 mild. lei si disponibilitatile banesti in conturi

si casa 40 mild. lei. In aceste conditii, intreprinderea prezinta:

a. o egalitate intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment

b. un fond de rulment mai mare decat nevoia de fond de rulment

c. un fond de rulment mai mic decat nevoia de fond de rulment

d. o trezorerie neta negativa

e. a si d

60. Care din urmatoarele cheltuieli se includ in categoria "cheltuieli exceptionale"?

1. pierderile legate de participatii

2. cheltuielile cu dobanzile platite pentru creditele angajate

3. diferentele nefavorabile din vanzarea unor active imobilizate

4. subventiile de exploatare exceptionale

5. pierderile inregistrate ca urmare a insolvabilitatii unor clienti sau debitori

a. 2,4

b. 1,4

c. 3,5

d. 2,5

61. Care din caracteristicile si abilitatile pe care trebuie sa le posede un bun intreprinzator ajuta la identificarea mai multor solutii pentru rezolvarea unei probleme?

a. cunostintele de specialitate

b. abilitatile mentale

c. abilitatile de comunicare

d. capacitatea decizionala

e. abilitati privitoare la relatiile umane

62. Pentru ca o intreprindere sa se infiinteze trebuie sa se indeplineasca urmatoarele conditii de forma:

a. declararea infiintarii intreprinderii la Ministrerul Muncii

b. publicarea anuntului de infiintare in Monitorul Oficial

c. fixarea impozitului de catre organele in drept

d. deschiderea unui cont curent la banca

63. Cesionarea (cedarea) de parti de capital este supusa aprobarii tuturor asociatilor la:

a. societatile in nume colectiv

b. societatile in comandita simpla

c. societatile in comandita pe actiuni

d. societatile pe actiuni

e. societatile cu raspundere limitata

64. In tarile cu traditie in economia de piata, statisticile arata ca:

a. 50% din noile intreprinderi nu ajung la prima aniversare

b. 20% din noile intreprinderi nu ajung la a doua aniversare

c. 30% din noile intreprinderi nu ajung la o a treia aniversare

d. 20% din noile intreprinderi nu ajung la a patra aniversare

e. 10% din noile intreprinderi nu ajung sa depaseasca a cincea aniversare

65. In cadrul unui contract de fransiza, fransizatul desfasoara urmatoarele activitati:

a. efectueaza aprovizionarile

b. realizeaza actiunile comerciale (publicitate, promovare)

c. acorda asistenta tehnica

d. plateste redevente proportionale cu volumul vanzarilor realizate

66. Cu privire la grupul de intreprinderi este adevarata urmatoarea afirmatie:

a. reprezinta un ansamblu de intreprinderi care realizeaza produse asemanatoare

b. controlul strategic al grupului este realizat de o structura autonoma constituita din reprezentantii intreprinderilor componente

c. grupul uneste fazele procesului economic si asigura fuziunea de capitaluri de forme diferite

d. integrarea intreprinderilor in cadrul grupului este asigurata prin contopirea capitalurilor sociale ale intreprinderilor respective

67. Stocul curent reprezinta cantitatea de materii prime si materiale noi si refolosibile, de combustibili si lubrefianti, de piese de schimb etc.:

a. care se acumuleaza in depozitele unei intreprinderi pentru a satisface necesitatile de consum pe perioada curenta de gestiune

b. care se depoziteaza in intreprindere pentru nevoile productiei numai pe perioada de aprovizionare

c. care se acumuleaza in depozitele si magaziile unei intreprinderi cu scopul acoperirii cererilor pentru consum in intervalul dintre doua aprovizionari succesive

d. care se constituie in depozitele si magaziile unei intreprinderi pentru a satisface nevoile curente ale acesteia pana se livreaza cantitatile cerute de la furnizori

e. care se acumuleaza in depozitele intreprinderii pentru acoperirea nevoilor cerute de ritmul productiei

68. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la stocul de alerta sunt adevarate?

a. reprezinta cantitatea din depozitul intreprinderii sub care nu se mai poate asigura continuitatea procesului de productie

b. reprezinta cantitatea in stoc, sub nivelul careia trebuie sa fie facuta comanda

c. reprezinta acea parte din stocul curent care nu mai poate fi redusa fara a intrerupe continuitatea productiei

d. reprezinta nivelul minim al cantitatii de materii prime care trebuie sa existe in depozitul intreprinderii pentru a evita o ruptura de stoc

69. Piata intreprinderii exprima:

a. zona geografica in care actioneaza fortele de vanzare

b. totalitatea canalelor de distributie

c. gradul efectiv sau potential de patrundere in consum a produselor sau serviciilor sale

d. gradul de penetrare a produsului (serviciului) in consum

e. totalitatea fortelor de vanzare care actioneaza pe un anumit segment de piata

70. Faza de negociere, premergatoare vanzarii se refera la:

a. calitatea produselor care fac obiectul vanzarii

b. cantitatea ce urmeaza a fi livrata

c. conditiile de anulare a vanzarii

d. adaosul comercial pe care il va contine pretul produselor

e. costul unitar al produselor ce fac obiectul vanzarii

71. In care faza a ciclului de viata al produsului vanzarile cresc in ritm accelerat si beneficiile sunt ridicate, chiar daca marja unitara se reduce?

a. studiu

b. lansare

c. crestere

d. maturitate

e. declin

72. In conditiile in care oferta depaseste cererea, in faza de maturitate a ciclului de viata al produsului, pot fi avute in vedere urmatoarele politici:

a. penetrare selectiva

b. penetrare masiva

c. multiplicarea punctelor de vanzare

d. modificarea radicala a produsului prin inovatie

73. Tratamentul de redresare juridica la care a fost supusa o societate nu a dat rezultate. Peste putin timp activele sale vor fi preluate, in parti egale, de catre doua societati. In acest caz, regruparea va fi de forma:

a. absorbtiei integrale

b. absorbtiei de filiala

c. absorbtiei partiale

d. fuziunii-sciziunii

e. aportului partial de active

74. Selectia personalului presupune:

a. utilizarea de catre compartimentul de resurse umane a informatiilor furnizate de oficiile de munca si protectie sociala

b. prospectarea pietei fortei de munca

c. alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai capabil candidat pentru desfasurarea unor activitati corespunzatoare unui anumit post sau loc de munca

d. anagajarea imediata a candidatului care si-a prezentat un curriculum vitae

e. studierea ofertelor de angajare publicate in presa

75. Asimilarea in fabricatie dupa licente straine prezinta urmatoarele avantaje:

1. se reduce durata ciclului de asimilare

2. produsele asimilate sunt cu totul noi, originale

3. constituie "un import de inteligenta' mai putin costisitor pentru firma

4. exista exclusivitate in fabricarea produsului

5. pot fi puse in fabricatie produse dintre cele mai bune realizari pe plan mondial

Varianta corecta este:

a. 3,4 b. 1,5 c. 1,3 d. 2,4

76. In fundamentarea deciziei de asimilare a noilor tehnologii de fabricatie, volumul critic al productiei are semnificatia:

1. unui volum anual al productiei pentru care se utilizeaza integral capacitatea de productie

2. unui volum anual al productiei pentru care costul de productie total va fi acelasi, indiferent de varianta tehnologica adoptata

3. acelui volum anual al productiei pentru care variantele tenologice sunt la fel de eficiente

unui volum anual al productiei stabilit pe baza unui nivel minim al cererii de pe piata pentrul produsul respectiv

5. unui prag de rentabilitate pentru intreprindere

Varianta corecta este:

a. 1,2   b. 2,3 c. 3,4 d. 1,5

77. Organizarea productiei pe loturi de fabricatie este specifica:

a. productie de serie mijlocie

b. productie de masa

c. productie de unicate

d. productie de proces

e. b si d

78. Liniile tehnologice monovalente se constituie pentru:

1. fabricarea unor produse diferite , dar asemanatoare din punct de vedere costructiv si tehnologic

2. fabricarea unui singur obiect pe o prioada de timp indelungat

3. organizarea fabricatiei in cazul atelierelor si sectiilor de productie cu ciclul de fabricatie inchis

4. organizarea fabricatiei in cazul atelierelor si sectiilor de productie specializate tehnologic

5. fabricarea unor produse complexe ale caror operatii tehnologice nu se pot sincroniza

Varianta corecta este:

a. 2,3 b. 2,4 c. 2,5 d. 1,5

79. Scontul comercial reprezinta:

a. o modalitate de mobilizare a creantelor clientilor

b. un sistem prin care o intreprindere isi vinde creantele comerciale unui stabiliment financiar contra unui comision proportional cu valoarea creantelor

c. un sistem de credite cu caracter general

d. o operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unor efecte de comert de la beneficiarii lor, inainte ca acestea sa ajunga la scadenta

e. un sistem de obtinere a capitalului permanent care finanteaza nevoi permanente

O intreprindere, la sfarsitul unui exercitiu financiar, prezinta o trezorerie neta pozitiva. Acest rezultat indica:

1. un excedent de finantare pozitiva

2. un echilibru financiar la nivelul intreprinderii

un excedent de trezorerie care urmeaza sa fie plasat eficient si in siguranta pe piata monetara si/sau financiara

4. o depasire a activelor circulante de catre capitalul permanent

5. o posibilitate de a accede cu usurinta la credite pe termen lung

Varianta corecta este:  a. 2,3 b. 3,4 c. 4,5 d. 1,2

81. Mediul ambiant al intreprinderii poate fi definit ca fiind:

a. ansamblul relatiilor sale cu reprezentantii din cel mai apropiat mediu

b. totalitatea cerintelor de ordin ecologic pe care trebuie sa le respecte

c. sistemul factorilor exogeni care actioneaza indirect asupra sa

d. o retea de variabile exogene, carora le opune propriile variabile endogene

82. Care tip de mediu ambiant al intreprinderii este definit de schimbari foarte accentuate, frecvente, adesea transformatoare care pun probleme dificile de adaptare, in general greu de anticipat?

a. mediul schimbator

b. mediul turbulent

c. mediul instabil

d. mediul concurential

e. mediul stabil

83. Care dintre caracteristicile de mai jos corespund societatii in comandita pe actiuni?

a. este o societate de persoane

b. este o societate de capitaluri

c. capitalul este divizat pe actiuni

d. asociatii poarta numele de actionari

e. asociatii au raspundere nelimitata si solidara fata de creditori

84. Care dintre urmatoarele caracteristici nu sunt specifice IMM-urilor?

a. aria de activitate este, in primul rand locala, chiar daca piata este mai extinsa

b. diversificarea activitatii este unul din punctele forte

c. intrarea sau iesirea pe/de pe piata se face cu mari eforturi

d. potentialul inovational este foarte ridicat

85. Intr-un contract de fransiza, fransizatului i se stabilesc prin contract si urmatoarele obligatii:

a. pune la dispozitie marca sa si contribuie cu capitalul necesar

b. efectueaza aprovizionarile si realizeaza actiunile comerciale (publicitate, promovare)

c. contribuie cu capitalul necesar si cu activitatea sa (exploatarea comerciala)

d. aduce asistenta (pregatire, sfaturi) si pune la dispozitie marca sa

e. contribuie cu activitatea sa (exploatarea comerciala) si efectueaza aprovizionarile

86. Caracteristicile subfurniturii de specialitate sunt urmatoarele:

a. donatorul de ordine dispune de o experienta tehnica de specialitate superioara celei a subfurnizorului

b. in caz de recesiune, donatorul de ordine va utiliza la maximum compartimentele de munca (ateliere, sectii) pentru productie

c. donatorul de ordine va incerca sa obtina garantii de la subfurnizor privind termenele de respectat in caz de repunere in cauza a comenzilor si asigurarea unui nivel al comenzilor, indiferent de conjunctura

d. subfurnizorul nu dispune de o experienta tehnica fata de donatorul de ordine

87. Care din urmatoarele semnificatii se pot atribui duratei de apovizionare?

a. timpul care se scurge intre momentul expedierii cantitatilor cerute de la furnzor si momentul ajungerii lor in depozitele intreprinderii

b. timpul care se refera la intervalul intre doua aprovizionari succesive

c. timpul care se scurge din momentul calendaristic la care s-a emis comanda pana la sosirea cantitatii livrate de la furnizor in depozitul intreprinderii

d. timpul care se scurge intre momentul initierii actiunii de aprovizionare si momentul expedierii cantitatilor de la furnizor

e. timpul necesar pentru a transporta de la furnizor la depozitul intreprinderii cantitatea de materii prime care lipseste la un moment dat

88. Cu privire la stocul de siguranta se poat face urmatoarea afirmatie:

a. reprezinta o marja de siguranta pentru a asigura continuitatea procesului de productie cand apar dereglari neprevazute in functionarea liniilor tehnologice

b. reprezinta o rezerva permanenta pentru a face fata situatiilor neprevazute, legate de sistemul consumului si al termenelor de livrare

c. reprezinta acea parte a stocului curent folosita de intreprindere in situatia in care furnizorii nu pot respecta termenele promise

d. reprezinta cantitatea din depozitul intreprinderii care poate satisface nevoile neprevazute ale pietei

89. Piata intreprinderii circumscrisa unui anumit teritoriu, este constituita din:

a. zona geografica in care actioneaza fortele de vanzare

b. totalitatea intreprinderilor care vand produse in acel teritoriu

c. totalitatea canalelor de distributie

d. pietele intreprinderilor producatoare, pietele intreprinderilor prestatoare de servicii si pietele intreprinderilor distribuitoare din acel teritoriu

90. Produsele destinate scopurilor productive se vand in principal:

a. pe baza de contract comercial

b. la cerere programata

c. pe baza de comanda ferma

d. la cerere neprogramata

e. prin nici una din caile mentionate mai sus, aceste produse avand un regim special privind vanzarea

91. Politica de penetrare selectiva sau de luare a "caimacului pietei" este specifica:

a. fazei de studiu

b. fazei de lansare

c. fazei de crestere

d. fazei de maturitate

e. fazei de declin

92. Care din urmatoarele cheltuieli se includ in categoria "cheltuieli exceptionale"?

1. pierderile legate de participatii

2. cheltuielile cu dobanzile platite pentru creditele angajate

3. diferentele nefavorabile din vanzarea unor active imobilizate

4. subventiile de exploatare exceptionale

5. pierderile inregistrate ca urmare a insolvabilitatii unor clienti sau debitori

Alegeti varianta corecta:

a. 2,4 b. 1,4 c. 3,5 d. 2,5

93. Existenta unui echilibru perfect si stabil intre necesitatile de consum si resursele intreprinderii pe intreaga perioada de gestiune presupune ca:

a. necesarul pentru indeplinirea programului plus stocul de la sfarsitul perioadei sa fie egal cu stocul preliminat de la inceputul perioadei plus necesarul de aprovizionat plus alte resurse interne

b. plus necesarul de aprovizionat plus stocul de la sfarsitul perioadei sa fie egal cu necesarul pentru indeplinirea programului plus stocul preliminat de la inceputul perioadei plus alte resurse interne

c. stocul preliminat de la inceputul perioadei plus stocul de la sfarsitul perioadei plus necesarul de aprovizionat sa fie egal cu necesarul pentru indeplinirea programului plus alte resurse interne

d. stocul de la sfarsitul perioadei plus alte resurse interne sa fie egal cu stocul de la inceputul perioadei plus necesarul de aprovizionat plus necesarul pentru indeplinirea programului

e. nici una din variantele mentionate mai sus nu asigura echilibrul perfect si stabil

94. In cazul recrutarii externe a personalului se are in vedere:

a. ocuparea posturilor vacante prin organizarea de concursuri exclusiv in exteriorul incintei intreprinderii

b. ocuparea posturilor vacante prin concurs organizat de specialistii din afara intreprinderii

c. ocuparea posturilor vacante prin apelarea la piata muncii pe care o contacteaza direct sau prin intermediari

d. ocuparea posturilor vacante prin concurs organizat in intreprindere dar de catre specialisti externi

95. Asimilarea in fabricatie pe baza modelelor de referinta presupune:

1. o intensa activitate de creativitate realizata intru-un cadru organizatoric corespunzator

2. o perioada de exclusivitate pe piata

3. introducerea in fabricatie a unor produse considerate ca fiind cele mai bune realizari pe plan mondial

4. documentarea pe baza studierii unor produse fabricate in strainatate si care se afla deja pe piata

5. conceperea unor produse cu caracteristici tehnice modificate decat cele aparate prin brevete

Varianta corecta este:

a. 4,5 b. 3,4 c. 1,2 d. 1,5

96. In aprecierea eficientei asimilarii in fabricatie a produselor noi, rata eficientei economice exprima un raport intre:

a. masa anuala a profitului si costurilor totale de productie

b. masa anuala a profitului si cifra de afaceri

c. masa anuala a profitului si valoarea activelor folosite in executarea produsului

d. efectul economic anual si efortul investitional

e. cifra de afaceri si volumul cheltuielilor pentru cercetare

97. Organizarea specifica productei pe o perioada de timp limitata este adoptata in cazul:

1. productiei de serie

2. productiei de unicate

3. productiei de proces

4. productiei de masa

5. productiei la comanda

Varianta corecta este:

a. 2,3 b. 2,5 c. 3,5 d. 1,4

98. Situatia neta a intreprinderii reprezinta:

1. activul neangajat in datorii

2. capitalurile proprii si imprumutate

3. diferenta intre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare

4. diferenta dintreactivul total si datoriile totale contractate

5. diferenta intre veniturile exceptionale si cheltuielile exceptionale

Varianta corecta este:

a. 2,3 b. 1,4 c. 2,4 d. 2,5

99. Capacitatea de autofinantare a intreprinderii reprezinta:

a. gradul de solvabilitate pe perioada exercitiului

b. diferenta dintre necesitatile de finantare a ciclului de exploatare si datoriile de exploatare

c. surplusul monetar obtinut ca rezultat al tuturor operatiunilor de incasari si plati efectuate de intreprindere intr-o perioada de timp, avand in vedere si incidenta fiscala

d. surplusul de surse permanente aflate in cont

e. diferenta intre sursele permanente de finantare si alocarile permanente

100. Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu nevoia de fond de rulment (NFR) sunt adevarate?

a. NFR exprima valoric datoriile pe care le poate angaja intreprinderea fara a pune in pericol situatia financiara

b. NFR exprima gradul de solvabilitate pe termen scurt al intreprinderii

c. NFR contribuie la finantarea din resurse stabile a unei parti din activele circulante

d. NFR exprima diferenta intre capitalurile proprii imobiliare

e. NFR exprima diferenta dintre necesitatile de finantare a ciclului de exploatare si datoriile de exploatare

101. Faptul ca intreprinderea cuprinde un ansamblu de activitati umane cu o finalitate bine determinata si care dau viata tuturor elementelor tehnice, tehnologice si de alta natura defineste interprinderea ca fiind:

a. o organizatie tehnico-productiva

b. o organizatie sociala

c. un centru de decizii

d. o organizatie producatoare de bunuri materiale

e. o organizatie economica

102. Care din urmatoarele operatiuni nu fac parte din procesul propriu-zis de creare a unei intreprinderi?

a. intocmirea formalitatilor de natura juridica

b. intocmirea formalitatilor de natura sociala

c. organizarea interna a intreprinderii

d. intocmirea studiului comercial si financiar

103. Asociatii au o responsabilitate nelimitata si solidara fata de creditori in cazul:

a. societatilor de capitaluri

b. societatilor in comandita simpla

c. societatilor cu raspundere limitata

d. societatilor in nume colectiv

e. toate raspunsurile sunt corecte

104. Efectele de sinergie isi fac simtita prezenta in cazul:

a. cresterii interne

b. cresterii verticale in aval

c. cresterii orizontale

d. cresterii verticale in amonte

e. cresterii conglomerat

105. In situatia in care o intreprindere dispare iar activele sale sunt preluate de doua sau mai multe intreprinderi existente, care absorb, in parti egale sau diferite patrimoniul intreprinderii respective, putem spune ca este vorba de:

a. fuziune printr-un proces de topire

b. fuziune prin absorbtie intergarla

c. fuziune-sciziune

d. fuziune prin absorbtie partiala

e. aport partial de active

106. Stocul preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune reprezinta:

a. o necesitate de consum de resurse materiale

b. o componenta a necesarului pentru realizarea programului de  apovizionare

c. o sursa interna pentru acoperirea necesitatilor de consum de resurse materiale

d. o componenta a altor resurse interne pentru acoperirea necesitatilor de consum de resurse materiale

e. o parte componenta a necesarului de aprovizionat

107. Piata totala circumscrisa unui anumit teritoriu este constituita din:

a. pietele intreprinderilor distribuitoare din acel teritoriu

b. zona geografica in care actioneaza fortele de vanzare

c. totalitatea pietelor intreprinderilor din acel teritoriu

d. totalitatea intreprinderilor din acel teritoriu care cumpara produse si servicii

108. Analiza postului de munca presupune:

a. masurarea performantelor celui care ocupa postul

b. evidentierea cerintelor postului fata de ocupantul sau

c. determinarea rolului sau importantei postului in raport cu celelalte posturi din intreprindere

d. compararea nivelului de salarizare al postului cu alte posturi

109. Ciclul de viata al produsului reprezinta:

a. intervalul de timp cuprins intre faza de lansare pe piata si cea de declin

b. intervalul de timp cuprins intre faza de crestere si cea de declinintervalul de timp cuprins intre faza de concepere si cea de iesire de pe piata

c. perioada de timp ce se scurge intre faza de maturitate si cea de iesire definitiva de pe piata

d. perioada de maxima competitivitate pe piata

110. In faza de lansare a ciclului de viata al produsului, o politica de penetrare masiva si de largire a pitei pentru a atinge un nivel rentabil al productiei, presupune:

a. publicitate-promovare slaba si un pret ridicat

b. publicitate-promovare slaba si un pret scazut

c. publicitate-promovare puternica si un pret ridicat

d. publicitate-promovare puternica si un pret scazut

e. publicitate-promovare puternica si un pret stabilit pe baza pragului de rentabilitate

111. La un an de la infiintarea intreprinderii X, cererea pentru produsul fabricat este din ce in ce mai mare. Pentru societate a sosit momentul externalizarii activitatii si a cedat societatii Y o fabricatie de 50 tone si societatii Z 90% din tratamentele termice. Ce acord de parteneriat a ales societatea X?

a. subfurnitura de capacitate

b. subfurnitura de specialitate

c. subfurnitura in cascada

d. concesionare

e. fransiza

112. Intermediarii folositi in recrutarea personalului intreprinderii (cabinete de recrutare, agentii specializate) nu au atributii privind:

a. conceperea anuntului

b. alegerea canalului de comunicare

c. primirea scrisorilor de candidatura

d. efectuarea preselectiei

e. alegerea candidatului care va ocupa postul

113. In cazul reusitei asimilarii in fabricatie pe baza conceptiei proprii, creatorul produsului isi poate asigura o perioada de exclusivitate. Aceasta inseamna:

a. o competitivitate selectiva pe piata

b. un drept stipulat in documentatia de proiectare, in special in cea tehnologica

c. o competitivitate mare pe piata

d. o specializare a fortei de vanzare

e. a si c

114. Productia de unicate se caracterizeaza prin aceea ca:

1. nomenclatorul de fabricatie este restrans

2. se realizeaza stocuri de produse finite

3. organizarea productiei se realizeaza pe comenzi

4. clientii produselor sunt cunoscuti

5. proiectarea produsului se realizeaza dupa catalog

Varianta corecta este:

a. 1,5 b. 3,4 c. 1,3 d. 1,2

115. Din punct de vedere al gradului de continuitate, productia de proces:

a. se deosebeste de productia de serie

b. se asimileaza cu productia de masa

c. nu se deosebeste de productia de unicate

d. este un tip de productie intermediar productiei de serie si de masa

e. nu prezinta nici o legatura cu celelalte tipuri de productie

116. Liniile tehnologice polivalente se constituie:

atunci cand fabricarea unui singur obiect nu asigura incarcarea completa a tuturor locurilor de munca de pe linie

2. pentru fabricarea unor produse diferite, dar asemanatoare din punct de vedere constructiv si tehnologic

3. pentru fabricarea unor produse complexe ale caror operatii tehnologice nu se pot sincroniza

atunci cand lucratorii de diferite meserii, organizati in echipe, se deplaseaza succesiv de la un obiect la altul

5. pentru asigurarea conditiilor de transfer a obiectelor pe linie sub forma partizilor de transport.

Varianta corecta este:

a. 1,2 b. 2,3 c. 4,5 d. 2,5

117. Fabricatia de ingrasaminte in combinate chimice poate fi incadrata in:

a. productie de masa

b. productie de serie

c. productie de comanda

d. productie de proces

e. productie de unicate

118. O linie tehnologica este cu flux intermitent atunci cand:

a. tactul liniei este liber

b. operatiile tehnologice au duratele egale sau multiple tactului de lucru stabilit

c. se pot dovedi eficiente constituirea stocurilor tampon de piese

d. operatiile tehnologice au duratele care difera mult intre ele, executia lor neputand fi sincronizata

e. executia operatiilor se realizeaza pe conveioanele de lucru

119. Transmiterea obiectelor ce se prelucreaza pe o linie tehnologica se face individual, bucata cu bucata:

a. numai in cazul liniilor tehnologice monovalente

b. numai in cazul liniilor tehnologice polivalente

c. atunci cand timpul de prelucrare propriu-zis la fiecare operatie este mai mare decat timpul necesar transportarii obiectului de la o operatie la alta

d. numai atunci cand timpul de prelucrare la fiecare operatie este mai redus decat timpul necesar transportarii obiectului de la o operatie la alta

e. numai in cazul liniilor tehnologice cu lucrul pe conveion

120. Trezoreria neta negativa pune in evidenta, la incheierea exercitiului financiar:

1. un deficit de finantare

2. un fond de rulment mai mic decat nevoia de fond de rulment

3. un dezechilibru financiar

4. un excedent de finantare

5. un deficit monetar care a fost acoperit prin angajarea de noi credite.

Varianta corecta este:

a. 1,4 b. 3,4 c. 3,5 d. 2,3

121. Mediul ambiant al intreprinderii poate fi definit ca fiind:

a. ansamblul relatiilor sale cu reprezentantii din cel mai apropiat mediu

b. totalitatea cerintelor de ordin ecologic pe care trebuie sa le respecte

c. sistemul factorilor exogeni care actioneaza indirect asupra sa

d. o retea de variabile exogene, carora le opune propriile variabile endogene

122. Care tip de mediu ambiant al intreprinderii este definit de schimbari foarte accentuate, frecvente, adesea transformatoare care pun probleme dificile de adaptare, in general greu de anticipat?

a. mediul schimbator

b. mediul turbulent

c. mediul instabil

d. mediul concurential

e. mediul stabil

123. Care dintre caracteristicile de mai jos corespund societatii in comandita pe actiuni?

a. este o societate de persoane

b. este o societate de capitaluri

c. capitalul este divizat pe actiuni

d. asociatii poarta numele de actionari

e. asociatii au raspundere nelimitata si solidara fata de creditori

124. Care dintre urmatoarele caracteristici nu sunt specifice IMM-urilor? a. aria de activitate este, in primul rand locala, chiar daca piata este mai extinsa

b. diversificarea activitatii este unul din punctele forte

c. intrarea sau iesirea pe/de pe piata se face cu mari eforturi

d. potentialul inovational este foarte ridicat

125. Intr-un contract de fransiza, fransizatului i se stabilesc prin contract si urmatoarele obligatii:

a. pune la dispozitie marca sa si contribuie cu capitalul necesar

b. efectueaza aprovizionarile si realizeaza actiunile comerciale (publicitate, promovare)

c. contribuie cu capitalul necesar si cu activitatea sa (exploatarea comerciala)

d. aduce asistenta (pregatire, sfaturi) si pune la dispozitie marca sa

e. contribuie cu activitatea sa (exploatarea comerciala) si efectueaza aprovizionarile

126. Caracteristicile subfurniturii de specialitate sunt urmatoarele:

a. donatorul de ordine dispune de o experienta tehnica de specialitate superioara celei a subfurnizorului

b. in caz de recesiune, donatorul de ordine va utiliza la maximum compartimentele de munca (ateliere, sectii) pentru productie

c. donatorul de ordine va incerca sa obtina garantii de la subfurnizor privind termenele de respectat in caz de repunere in cauza a comenzilor si asigurarea unui nivel al comenzilor, indiferent de conjunctura

d. subfurnizorul nu dispune de o experienta tehnica fata de donatorul de ordine

127. Care din urmatoarele elemente sunt luate in considerare de metoda calculului direct la determinarea necesarului pentru realizarea programului?

a. volumul valoric al produsului prevazut a fi fabricat

b. consumul de materie prima necesar in perioada de calcul

c. nomenclatorul produselor la care se foloseste materia prima

d. stocul preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune

e. resursele interne ale intreprinderii

128. Indicatorii care reflecta necesitatile de consum de resurse materiale sunt:

a. necesarul de aprovizionat

b. stocul de materiale de la sfarsitul perioadei de gestiune

c. resursele interne de materiale

d. necesarul pentru realizarea planului

129. Stocul de siguranta de materiale se constituie, atunci cand:

a. intervalul intre doua aprovizionari succesive este foarte mare

b. materia prima trebuie conditionata inainte de procesare

c. creste ritmul consumului peste limitele prestabilite

d. conditiile naturale si de clima sunt nefavorabile

130. La determinarea necesarului de muncitori a caror activitate este organizata prin folosirea normelor de personal se iau in calcul urmatoarele elemente:

a. numarul categoriilor de muncitori

b. norma de deservire

c. numarul locurilor de munca ce trebuie asigurate cu muncitorii

d. fondul de timp real al unui muncitor

131. Procedurile de primire a personalului in intreprindere includ:

a. vizita medicala

b. furnizarea de informatii despre furnizorii si clientii intreprinderii

c. discutie privind punctele tari si punctele slabe ale persoanei angajate

d. luarea de contact cu superiorul ierarhci direct si grupul de munca

132. Directorul financiar al unei societati in discutia cu presedintele acesteia, sesiza:"Datoriile privind creantele, salariile personalului si impozitele catre stat nu mai pot fi acoperite prin disponibilitati banesti in cont si facturile in curs de incasare". In aceste conditii societatea se va afla in situatia de:

a. insolvabilitate

b. declansarea procedurii de constatare a stari de incetare a platilor

c. convocarea in fata instantei de judecata pentru instituirea unei perioade

de supraveghere

d. oprire partiala

e. oprire totala

133. Efectele de sinergie isi fac simtita prezenta in cazul

a. cresterii interne

b. cresterii verticale in aval

c. cresterii orizontale

d. cresterii verticale in amonte

e. cresterii conglomerat

134. O intreprindere are o structura de productie tehnologica daca:

a. subunitatile de productie sunt independente unele fata de altele

b. subunitatile de productie se organizeaza dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

c. fiecare subunitate de productie executa intregul proces tehnologic de fabricare a unui produs

d. unele subunitati de productie sunt independente, iar altele sunt organizate dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

e. a si d

135. O intreprindere cu o structura de productie pe obiecte se caracterizeaza prin aceea ca:

a. subunitatile de productie se organizeaza dupa principiul omogenitatii  proceselor tehnologice

b. fiecare subunitate de productie executa intregul proces tehnologic de fabricare a unui produs

c. fiecare subunitate de productie executa numai o faza distincta a procesului de productie, dar pentru toate produsele pe care le fabrica intreprinderea

d. capacitatile de productie ale subdiviziunilor organizatorice nu sunt riguros armonizate incat posibilitatile aparitiei "locurilor inguste" sunt reduse sau chiar excluse

e. a si c

136. Productia de masa prezinta urmatoarele caracteristici:

a. nomenclatorul de fabricatie este restrans

b. clientii produselor sunt cunoscuti

c. aprovizionarea se face in cantitati mici si la intervale scurte

d. intretinerea utilajelor si instalatiilor este importanta

e. b si c

137. Care dintre caracteristicile urmatoare sunt specifice productiei de unicate?

1. amplasarea masinilor si utilajelor este sub forma liniei tehnologice

2. proiectarea produsului se realizeaza dupa catalog

3. nomenclatorul de fabricatie este restrans

4. controlul calitatii este conceptul ca un control final, la receptia produsului

5. stocarea este specifica materiilor prime supuse procesarii

Varianta corecta este:

a. 1,2 b. 4,5 c. 2,3 d. 2,4

138. Tactul de lucru al liniei tehnologice reprezinta:

a. productia orara a acesteia

b. intervalul de timp dintre doua lansari consecutive

c. intervalul de timp ce se scurge intre executarea a doua obiecte consecutive pe linie

d. intervalul de timp la care se constituie stocul tampon de piese

e. intervalul de timp la care se consuma stocul tampon de piese

139. Cel mai eficient mijloc de mentinere a tactului de lucru la o linie tehnologica este:

a. podul rulant

b. electrocarul

c. multicarul

d. conveionul

e. transportorul cu role

140. Care dintre urmatoarele venituri se includ in categoria "venituri financiare"?

a. veniturile din valorificarea titlurilor de portofoliu

b. veniturile din vanzarea unor active imobilizate

c. subventiile de exploatare financiare

d. soldul productiei stocate sau imobilizate

e. dobanzile incasate pentru disponibilitatile existente in conturile bancare

Varianta corecta este a. 1,2 b. 1,5 c. 2,5 d. 3,4

141. Intreprinderea ca organizatie economica reprezinta:

a. un complex de relatii structurale personale sau pluripersonale dintre angajati

b. ansamblul activitatilor productive si tehnologiei folosite care ii determina profilul

c. capacitatea de a intra in relatii cu alte intreprinderi si de a desfasura un intens schimb de activitati (aprovizionare, vanzare etc.)

d. ratiunea de a exista

e. un centru de decizie in care o parte a personalului (o minoritate) actioneaza asupra celeilalte parti cu scopul stabilirii si realizarii obiectivelor

142. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la IMM-uri?

a. problemele de finantare se rezolva prin recurgerea cu usurinta la imprumutul bancar

b. omniprezenta conducatorilor si centralizarea deciziilor faciliteaza recrutarea de cadre valoroase

c. perenitatea intreprinderii nu este amenintata in cazul retragerii conducatorilor, acestia predand foarte usor stafeta urmasilor lor

d. importanta politicii de formare a cadrelor este neglijata

143. Daca o intreprindere emite un numar important de actiuni care sunt cumparate de o alta intreprindere care dobandeste astfel capacitatea de control asupra intreprinderii care a emis actiunile, este vorba de:

a. aport partial de active

b. fuziune-sciziune

c. luare de participatii

d. fuziune prin absorbtie partiala

e. absorbtie de filiala

144. Atunci cand se creaza o ''structura vida'' ce are ca obiect mentinerea controlului majoritar in mai multe intreprinderi avem de a face cu:

a. luarea de participatii

b. holding de participatii

c. holding de animatie

d. holding de mobilizare de capitaluri

e. grup primar de intreprinderi

145. La determinarea stocului preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune se iau in considerare urmatoarele elemente de calcul:

a. necesarul de aprovizionat cu resurse materaile

b. nivelul efectiv al stocului stabilit in momentul elaborarii planului strategic de aprovizionare

c. alte resurse interne existente in intreprindere la sfarsitul perioadei de gestiune

d. necesarul total de resurse materiale al intreprinderii in perioada de gestiune

e. necesarul pentru formarea stocului de materiale la sfarsitul perioadei de gestiune

146. Pentru ca o intreprindere sa inregistreze un nivel scazut al cheltuielilor cu derularea comenzilor si a livrarii si sa obtina conditii de cumparare mai bune are urmatoarele variante ale politicii de aprovizionare:

a. numar mic de comenzi axate pe cantitati mici

b. numar mare de comenzi axate pe cantitati mici

c. numar mic de comenzi axate pe cantitati mari

d. numar mare de comenzi axate pe cantitati mari

e. nici una din variantele prezentate mai sus nu conduce la atingerea obiectivelor mentionate

147. Stocul curent reprezinta cantitatea de materii prime si materiale noi si refolosibile, de combustibili si lubrefianti, de piese de schimb etc.:

a. care se acumuleaza in depozitele unei intreprinderi pentru a satisface necesitatile de consum pe perioada curenta de gestiune

b. care se depoziteaza in intreprindere pentru nevoile productiei numai pe perioada de aprovizionare

c. care se acumuleaza in depozitele si magaziile unei intreprinderi cu scopul acoperirii cererilor pentru consum in intervalul dintre doua aprovizionari succesive

d. care se constituie in depozitele si magaziile unei intreprinderi pentru a satisface nevoile curente ale acesteia pana se livreaza cantitatile cerute de la furnizori

e. care se acumuleaza in depozitele intreprinderii pentru acoperirea nevoilor cerute de ritmul productiei

148. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la stocul de alerta sunt adevarate?

a. reprezinta cantitatea din depozitul intreprinderii sub care nu se mai poate asigura continuitatea procesului de productie

b. reprezinta cantitatea in stoc, sub nivelul careia trebuie sa fie facuta comanda

c. reprezinta acea parte din stocul curent care nu mai poate fi redusa fara

a intrerupe continuitatea productiei

d. reprezinta nivelul minim al cantitatii de materii prime care trebuie sa existe in depozitul intreprinderii pentru a evita o ruptura de stoc

149. Piata intreprinderii exprima:

a. zona geografica in care actioneaza fortele de vanzare

b. totalitatea canalelor de distributie

c. gradul efectiv sau potential de patrundere in consum a produselor sau serviciilor sale

d. gradul de penetrare a produsului (serviciului) in consum

e. totalitatea fortelor de vanzare care actioneaza pe un anumit segment de piata

150. Faza de negociere, premergatoare vanzarii se refera la:

a. calitatea produselor care fac obiectul vanzarii

b. cantitatea ce urmeaza a fi livrata

c. conditiile de anulare a vanzarii

d. adaosul comercial pe care il va contine pretul produselor

e. costul unitar al produselor ce fac obiectul vanzarii

151. In care faza a ciclului de viata al produsului vanzarile cresc in ritm accelerat si beneficiile sunt ridicate, chiar daca marja unitara se reduce?

a. studiu

b. lansare

c. crestere

d. maturitate

e. declin

152. In conditiile in care oferta depaseste cererea, in faza de maturitate a ciclului de viata al produsului, pot fi avute in vedere urmatoarele politici:

a. penetrare selectiva

b. penetrare masiva

c. multiplicarea punctelor de vanzare

d. modificarea radicala a produsului prin inovatie

153. Tratamentul de redresare juridica la care a fost supusa o societate nu a dat rezultate. Peste putin timp activele sale vor fi preluate, in parti egale, de catre doua societati. In acest caz, regruparea va fi de forma

a. absorbtiei integrale

b. absorbtiei de filiala

c. absorbtiei partiale

d. fuziunii-sciziunii

e. aportului partial de active

154. Selectia personalului presupune:

a. utilizarea de catre compartimentul de resurse umane a informatiilor furnizate de oficiile de munca si protectie sociala

b. prospectarea pietei fortei de munca

c. alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai capabil candidat pentru desfasurarea unor activitati corespunzatoare unui anumit post sau loc de munca

d. anagajarea imediata a candidatului care si-a prezentat un curriculum vitae

e. studierea ofertelor de angajare publicate in presa

155. Asimilarea in fabricatie dupa licente straine prezinta urmatoarele avantaje:

a. se reduce durata ciclului de asimilare

b. produsele asimilate sunt cu totul noi, originale

c. constituie "un import de inteligenta' mai putin costisitor pentru firma

d. exista exclusivitate in fabricarea produsului

e. pot fi puse in fabricatie produse dintre cele mai bune realizari pe plan mondial

Varianta corecta este:

a. 3,4 b. 1,5 c. 2,4 d. 3,5

156. In fundamentarea deciziei de asimilare a noilor tehnologii de fabricatie, volumul critic al productiei are semnificatia:

1. unui volum anual al productiei pentru care se utilizeaza integral capacitatea de productie

2. unui volum anual al productiei pentru care costul de productie total va fi acelasi, indiferent de varianta tehnologica adoptata

3. acelui volum anual al productiei pentru care variantele tenologice sunt la fel de eficiente

4. unui volum anual al productiei stabilit pe baza unui nivel minim al cererii de pe piata pentrul produsul respectiv

5. unui prag de rentabilitate pentru intreprindere

a. 1,2 b. 2,3 c. 4,5 d. 2,4

157. Organizarea specifica productei pe o perioada de timp limitata este adoptata in cazul:

a. productiei de serie

b. productiei de unicate

c. productiei de proces

d. productiei de masa

158. Situatia neta a intreprinderii reprezinta:

1. activul neangajat in datorii

2. capitalurile proprii si imprumutate

3. diferenta intre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare

4. diferenta dintreactivul total si datoriile totale contractate

5. diferenta intre veniturile exceptionale si cheltuielile exceptionale

a. 2,3

b. 1,4

c. 2,4

d. 1,5

159. Capacitatea de autofinantare a intreprinderii reprezinta:

a. gradul de solvabilitate pe perioada exercitiului

b. diferenta dintre necesitatile de finantare a ciclului de exploatare si datoriile de exploatare

c. surplusul monetar obtinut ca rezultat al tuturor operatiunilor de incasari si plati efectuate de intreprindere intr-o perioada de timp, avand in vedere si incidenta fiscala

d. surplusul de surse permanente aflate in cont

e. diferenta intre sursele permanente de finantare si alocarile permanente

160. Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu nevoia de fond de rulment (NFR) sunt adevarate?

a. NFR exprima valoric datoriile pe care le poate angaja intreprinderea fara a pune in pericol situatia financiara

b. NFR exprima gradul de solvabilitate pe termen scurt al intreprinderii

c. NFR contribuie la finantarea din resurse stabile a unei parti din activele circulante

d. NFR exprima diferenta intre capitalurile proprii imobiliare

e. NFR exprima diferenta dintre necesitatile de finantare a ciclului de exploatare si datoriile de exploatare

161. Rolul de centru de decizie este indeplinit de intreprindere privita ca:

a. organizatie economica

b. organizatie sociala

c. organizatie tehnico-productiva

d. organizatie independenta

e. organizatie producatoare de bunuri

162. Incetarea platilor de catre o intreprindere presupune ca:

a. falimentul este iminent

b. exista imposibilitatea de a face fata pasivelor exigibile prin activele disponibile

c. intreprinderea respectiva a intrat in lichidare juridica

d. guvernul trebuie sa ia masuri severe de supraveghere financiara

163. In cazul procedurii de redresare si lichidare juridica, intreprinderea se afla la o a doua convocare in fata instantei pentru:

a. numirea comisiei de supraveghere

b. pronuntarea deciziei de redresare sau lichidare juridica

c. instituirea unei perioade de supraveghere

d. transformarea in numerar a activului, lichidarea pasivului si partajarea valorilor ramase

e. nici un raspuns nu este corect

164. In cazul cresterii externe a intreprinderii exista urmatoarele avantaje:

a. reducerea costurilor ca urmare a economiilor de scara

b. nu apar probleme de adaptare

c. nu se produce diluarea piterii si nici modificarea structurilor

d. intreprinderea poate inchiria sau cumpara masinile de care are nevoie

cu fondurile pe care le are la dispozitie

165. Cresterea orizontala a intreprinderii prezinta urmatoarele avantaje:

a. eliminarea riscurilor privind aprovizionarea

b. insusirea marjelor intermediarilor

c. reducerea costurilor ca urmare a efectelor de sinergie

d. exista controlul asupra unor intreprinderi cu stadii diferite de fabricatie

166. In calculul de fundamentare a necesitatilor (cererilor) de resurse materiale pentru realizarea programului se folosesc urmatoarele metode:

a. metoda de calcul indirect

b. metoda de calcul pe baza nomenclatorului produselor

c. metoda de calcul pe baza structurii sortimentului

d. metoda coeficientilor dinamici

167. Care din urmatoarele semnificatii se pot atribui duratei de apovizionare?

a. timpul care se scurge intre momentul expedierii cantitatilor cerute de la furnizor si momentul ajungerii lor in depozitele intreprinderii

b. timpul care se refera la intervalul intre doua aprovizionari succesive

c. timpul care se scurge din momentul calendaristic la care s-a emis comanda pana la sosirea cantitatii livrate de la furnizor in depozitul intreprinderii

d. timpul care se scurge intre momentul initierii actiunii de aprovizionare si momentul expedierii cantitatilor de la furnizor

e. timpul necesar pentru a transporta de la furnizor la depozitul intreprinderii cantitatea de materii prime care lipseste la un moment dat

168. Cu privire la stocul de siguranta se poat face urmatoarea afirmatie:

a. reprezinta o marja de siguranta pentru a asigura continuitatea procesului de productie cand apar dereglari neprevazute in functionarea liniilor tehnologice

b. reprezinta o rezerva permanenta pentru a face fata situatiilor neprevazute, legate de sistemul consumului si al termenelor de livrare

c. reprezinta acea parte a stocului curent folosita de intreprindere in situatia in care furnizorii nu pot respecta termenele promise

d. reprezinta cantitatea din depozitul intreprinderii care poate satisface nevoile neprevazute ale pietei

169. Piata intreprinderii circumscrisa unui anumit teritoriu, este constituita din:

a. zona geografica in care actioneaza fortele de vanzare

b. totalitatea intreprinderilor care vand produse in acel teritoriu

c. totalitatea canalelor de distributie

d. pietele intreprinderilor producatoare, pietele intreprinderilor

prestatoare de servicii si pietele intreprinderilor distribuitoare din acel teritoriu

170. Produsele destinate scopurilor productive se vand in principal:

a. pe baza de contract comercial

b. la cerere programata

c. pe baza de comanda ferma

d. la cerere neprogramata

e. prin nici una din caile mentionate mai sus, aceste produse avand un regim special privind vanzarea

171. Politica de penetrare selectiva sau de luare a "caimacului pietei" este specifica:

a. fazei de studiu

b. fazei de lansare

c. fazei de crestere

d. fazei de maturitate

e. fazei de declin

172. Care din urmatoarele cheltuieli se includ in categoria "cheltuieli exceptionale"?

1. pierderile legate de participatii

2. cheltuielile cu dobanzile platite pentru creditele angajate

3. diferentele nefavorabile din vanzarea unor active imobilizate

4. subventiile de exploatare exceptionale

5. pierderile inregistrate ca urmare a insolvabilitatii unor clienti sau

debitori

Varianta corecta este:

a. 2,4 b. 1,4 c. 3,5 d. 2,5

173. Existenta unui echilibru perfect si stabil intre necesitatile de consum si resursele intreprinderii pe intreaga perioada de gestiune presupune ca:

a. necesarul pentru indeplinirea programului plus stocul de la sfarsitul perioadei sa fie egal cu stocul preliminat de la inceputul perioadei plus necesarul de aprovizionat plus alte resurse interne

b. necesarul de aprovizionat plus stocul de la sfarsitul perioadei sa fie egal cu necesarul pentru indeplinirea programului plus stocul preliminat de la inceputul perioadei plus alte resurse interne

c. stocul preliminat de la inceputul perioadei plus stocul de la sfarsitul perioadei plus necesarul de aprovizionat sa fie egal cu necesarul pentru indeplinirea programului plus alte resurse interne

d. stocul de la sfarsitul perioadei plus alte resurse interne sa fie egal cu stocul de la inceputul perioadei plus necesarul de aprovizionat plus necesarul pentru indeplinirea programului

e. nici una din variantele mentionate mai sus nu asigura echilibrul perfect si stabil

174. In cazul recrutarii externe a personalului se are in vedere:

a. ocuparea posturilor vacante prin organizarea de concursuri exclusiv in exteriorul incintei intreprinderii

b. ocuparea posturilor vacante prin concurs organizat de specialistii din afara intreprinderii

c. ocuparea posturilor vacante prin apelarea la piata muncii pe care o contacteaza direct sau prin intermediari

d. ocuparea posturilor vacante prin concurs organizat in intreprindere dar de catre specialisti externi

175. Asimilarea in fabricatie pe baza modelelor de referinta presupune:

1. o intensa activitate de creativitate realizata intru-un cadru organizatoric corespunzator

2. o perioada de exclusivitate pe piata

3. introducerea in fabricatie a unor produse considerate ca fiind cele mai bune realizari pe plan mondial

4. documentarea pe baza studierii unor produse fabricate in strainatate si care se afla deja pe piata

5. conceperea unor produse cu caracteristici tehnice modificate decat cele aparate prin brevete

Varianta corecta este:

a. 4,5 b. 3,4 c. 2,3 d. 1,5

176. In aprecierea eficientei asimilarii in fabricatie a produselor noi, rata eficientei economice exprima un raport intre:

a. masa anuala a profitului si costurilor totale de productie

b. masa anuala a profitului si cifra de afaceri

c. masa anuala a profitului si valoarea activelor folosite in executarea produsului

d. efectul economic anual si efortul investitional

e. cifra de afaceri si volumul cheltuielilor pentru cercetare

177. Organizarea productiei pe loturi de fabricatie este specifica:

a. productie de serie mijlocie

b. productie de masa

c. productie de unicate

d. productie de proces

e. b si d

178. Liniile tehnologice monovalente se constituie pentru:

1. fabricarea unor produse diferite, dar asemanatoare din punct de vedere costructiv si tehnologic

2. fabricarea unui singur obiect pe o prioada de timp indelungat

3. organizarea fabricatiei in cazul atelierelor si sectiilor de productie cu ciclul de fabricatie inchis

4. organizarea fabricatiei in cazul atelierelor si sectiilor de productie specializate tehnologic

5. fabricarea unor produse complexe ale caror operatii tehnologice nu se pot sincroniza

Varianta corecta este:

a. 1,3 b. 2,4 c. 1,5 d. 3,4

179. Scontul comercial reprezinta:

a. o modalitate de mobilizare a creantelor clientilor

b. un sistem prin care o intreprindere isi vinde creantele comerciale unui stabiliment financiar contra unui comision proportional cu valoarea creantelor

c. un sistem de credite cu caracter general

d. o operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unor efecte de comert de la beneficiarii lor, inainte ca acestea sa ajunga la scadenta

e. un sistem de obtinere a capitalului permanent care finanteaza nevoi permanente

O intreprindere, la sfarsitul unui exercitiu financiar, prezinta o trezorerie neta pozitiva. Acest rezultat indica:

1. un excedent de finantare pozitiva

2. un echilibru financiar la nivelul intreprinderii

3. un excedent de trezorerie care urmeaza sa fie plasat eficient si in siguranta pe piata monetara si/sau financiara

4. o depasire a activelor circulante de catre capitalul permanent

5. o posibilitate de a accede cu usurinta la credite pe termen lung

Varianta corecta este:

a. 1,5   b. 2,3 c. 2,4 d. 3,4

181. Care din caracteristicile si abilitatile pe care trebuie sa le posede un bun intreprinzator ajuta la identificarea mai multor solutii pentru rezolvarea unei probleme?

a. cunostintele de specialitate

b. abilitatile mentale

c. abilitatile de comunicare

d. capacitatea decizionala

e. abilitati privitoare la relatiile umane

182. Pentru ca o intreprindere sa se infiinteze trebuie sa se indeplineasca urmatoarele conditii de forma:

a. declararea infiintarii intreprinderii la Ministrerul Muncii

b. publicarea anuntului de infiintare in Monitorul Oficial

c. fixarea impozitului de catre organele in drept

d. deschiderea unui cont curent la banca

183. Cesionarea (cedarea) de parti de capital este supusa aprobarii tuturor asociatilor la:

a. societatile in nume colectiv

b. societatile in comandita simpla

c. societatile in comandita pe actiuni

d. societatile pe actiuni

e. societatile cu raspundere limitata

184. In tarile cu traditie in economia de piata, statisticile arata ca:

a. 50% din noile intreprinderi nu ajung la prima aniversare

b. 20% din noile intreprinderi nu ajung la a doua aniversare

c. 30% din noile intreprinderi nu ajung la o a treia aniversare

d. 20% din noile intreprinderi nu ajung la a patra aniversare

e. 10% din noile intreprinderi nu ajung sa depaseasca a cincea aniversare

185. In cadrul unui contract de fransiza, fransizatul desfasoara urmatoarele activitati:

a. efectueaza aprovizionarile

b. realizeaza actiunile comerciale (publicitate, promovare)

c. acorda asistenta tehnica

d. plateste redevente proportionale cu volumul vanzarilor realizate

186. Cu privire la grupul de intreprinderi este adevarata urmatoarea afirmatie:

a. reprezinta un ansamblu de intreprinderi care realizeaza produse asemanatoare

b. controlul strategic al grupului este realizat de o structura autonoma constituita din reprezentantii intreprinderilor componente

c. grupul uneste fazele procesului economic si asigura fuziunea de capitaluri de forme diferite

d. integrarea intreprinderilor in cadrul grupului este asigurata prin contopirea capitalurilor sociale ale intreprinderilor respective

187. In calculul stocului preliminat de resurse materiale pentru inceputul perioadei de gestiune nu intervin urmatoarele elemente:

a. nivelul efectiv al stocului stabilit in momentul elaborarii planului strategic de aprovizionare

b. intrarile de materiale pe care se mai conteaza din momentul elaborarii planului strategic de aprovizionare si pana la sfarsitul perioadei de gestiune

c. consumul de materiale pe intervalul de timp considerat

d. necesarul de resurse materiale pentru indeplinirea programului

188. In relatia de dezterminare a costului cu aprovizionarile intervin ca elemente de calcul:

a. numarul comenzilor

b. costul de productie unitar

c. pretul unitar

d. costul cu transportul

189. Stocul de alerta se constituie atunci cand:

a. intervalul intre doua aprovizionari succesive este foarte mare

b. materia prima trebuie conditionata inainte de procesare

c. conditiile naturale si de clima sunt nefavorabile

d. cantitatea din stoc se afla la punctul comenzii

e. aprovizionarea se faec in cantitati constante la intervale egale

190. La determinarea necesarului de muncitori a caror activitate este organizata prin folosirea normelor de deservire se iau in calcul urmatoarele elemente:

a. fondul de timp real al unui muncitor

b. coeficientul de utilizare a fondului de timp

c. norma de personal

d. cantitatea programata a fi executata din fiecare produs

191. In care din fazele ciclului de viata al unui produs intreprinderea angajeaza resurse materiale, financiare si umane fara recuperarea lor imediata?

a. studiu

b. lansare

c. crestere

d. maturitate

e. declin

192. In faza de declin a ciclului de viata al produsului intreprinderea trebuie sa hotarasca asupra:

a. continuarii cresterii cheltuielilor cu publicitatea

b. mentinerii sau retragerii produsului pe piata

c. utilizarii unor politici specifice produselor de calitate modesta

d. utilizarii unor politici specifice produselor de inalta calitate

e. largirea pietei pentru a atinge un nivel rentabil al productiei

193. Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. X, in finalul reuniunii de elaborare a strategiei de crestere, preciza:"Orientarea noastra de a achizitiona achipamentul tehnologic nou necesar dezvoltarii capacitatii de productie ne va permite, in mai putin de o luna, sa depasim pragul de rentabilitate.Totusi, pentru a diminua riscul afacerii noastre, trebuie sa extindem activitatea la S.C. Y. si S.C. Z, "mai ales ca fabrica produse asemanatoare cu ale noastre". In acest caz strategia S.C. X urmareste:

a. cresterea interna

b. cresterea externa verticala

c. cresterea externa conglomerat

d. cresterea externa orizontala omogena

e. cresterea externa orizontala functionala

194. Pentru a reduce riscurile privind recrutarea personalului se pot folosi urmatoarele tehnici:

a. prezentarea intreprinderii potentialilor candidati

b. studierea scrisorilor de candidatura si a curriculum vitae

c. furnizarea de informatii privind programul de lucru, regulamentul intern, serviciul social

d. discutia individuala cu candidatii potentiali

195. O intreprindere are o structura de productie mixta daca:

a. subunitatile de productie sunt independente unele fata de altele

b. subunitatile de productie se organizeaza dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

c. fiecare subunitate de productie executa intregul proces tehnologic de fabricare a unui produs mixt

d. fiecare subunitate de productie executa numai o faza distincta a procesului de productie, dar pentru toate produsele pe care le fabrica intreprinderea

e. unele subunitati de productie sunt independente, iar altele sunt organizate dupa principiul omogenitatii proceselor tehnologice

196. Productia de serie pretinta urmatoarele caracteristici:

1. nomenclatorul de abricasie este foarte larg

2. amplasarea masinilor si utilajelor se realizeaza pe grupe omogene si sub forma liniilor tehnologice

3. clientii produselor sunt cunoscuti

4. intretinerea utilajelor si intalatiilor este esentiala

5. produsele se lanseaza in fabricatie in loturi, care se repeta periodic

Varianta corecta este:

a. 1,5

b. 2,4

c. 3,5

d. 1,2

197. Fabricatia in flux cu obiectul stationar se organizeaza:

a. numai in cazul liniilor tehnologice cu flux intermitent

b. numai in cazul liniilor polivalente cu tactul liber si flux continuu

c pentru montajul unor produse grele a caror deplasare nu este convenabila sau chiar nu se poate realiza practic

d. atunci cand obiectele se deplaseaza pe linie in loturi (partizi) de transport

e. pentru liniile tehnologice deservite de conveioane distribuitoare

198. Fondul de rulment se poate determina ca o diferenta dintre:

a. necesitatile de finantare a ciclului de exploatare si datoriile de exploatare

b. trezoreria neta si nevoia de fond de rulment

c. sursele permanente si alocarile permanente

d. veniturile de exploatare si cheltuielile de exploatare

e. rezultatul de exploatare si cel financiar

199. In bilantul financiar al unei intreprinderi, in partea de pasiv, capitalurile permanente totalizeaza 150 mild.lei, datoriile de exploatare 80 mild. lei si creditele de trezorerie 35 mild. lei, iar in partea de activ, imobilizarile reprezinta 125 mild. lei, activele circulant 100 mild. lei si disponibilitatile banesti in conturi

si casa 40 mild. lei. In aceste conditii, intreprinderea prezinta:

a. o egalitate intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment

b. un fond de rulment mai mare decat nevoia de fond de rulment

c. un fond de rulment mai mic decat nevoia de fond de rulment

d. o trezorerie neta negativa

e. b si c

200. Care din urmatoarele cheltuieli se includ in categoria "cheltuieli exceptionale"?

1. pierderile legate de participatii

2. cheltuielile cu dobanzile platite pentru creditele angajate

3. diferentele nefavorabile din vanzarea unor active imobilizate

4. subventiile de exploatare exceptionale

5. pierderile inregistrate ca urmare a insolvabilitatii unor clienti sau debitori.

Varianta corecta este:

a. 3,5 b. 2,5 c. 2,3 d. 1,4

201. Precizati textul considerat neadevarat. Intreprinderile, indiferent de domeniul economic, se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi distincte:

a. reprezinta un sistem tehnico-material

b. reprezinta un sistem organic adaptiv care se schimba permanent sub influenta unor factori

c. reprezinta un sistem inchis, in sensul ca se manifesta ca fiind componente ale altor sisteme in care se afla in relatii continue

d. reprezinta un sistem complex

202. Intreprinderile reprezinta un sistem organic adaptiv pentru ca:

a. se schimba permanent sub influenta factorilor endogeni si exogeni

b. se manifesta ca fiind componente ale altor sisteme cu care se afla in relatii continue

c. intre diviziunile lor exista anumite legaturi sub raportul tehnologiei, al materiilor prime si materialelor utilizate

d. in cadrul lor, colectivele de salariati desfasoara procese de munca generatoare de noi valori de intrebuintare

203. Bogatia si puterea in secolul al XXI-lea vor decurge cu prioritate din resursele intelectuale.., din capitalul de cunostinte. Completati cu varianta potrivita.

a. tangibile

b. inegalabile

c. intangibile

d. moderne

e. pretioase

204. Indicati varianta neadevarata. Schimbarile tehnice si tehnologice care contribuie la generarea revolutiei cunostintelor se produc in:

a. procese informationale

b. procese de interconditionare

c. procese de comunicatii

d. procese la nivelul atomului

e. procese de nivelul celulelor vii

205. Managementul genereaza valoare adaugata in principal in urmatoarele moduri:

1. transformarea radicala a resurselor materiale

2. potentarea muncii de executuie la nivelul fiecarui loc de munca

3. amplificarea functionalitatii globale a firmei

4. integrarea la un nivel superior a activitatilor organizatiilor

5. schimbarile in nivelul de pregatire si in cunostintele resurselor umane, in plan cantitativ si calitativ

Precizati varianta integral neadevarata.

a. 3,4 b. 2,3 c. 1,5 d. 2,4 e. 1,3

206. Capacitatea absorbita desemneaza usurinta cu care receptorul de cunostinte percepe, intelege, cunostintele primite. Completati cu varianta potrivita.

a. transmite

b. retine

c. transforma

d. declanseaza

e. reda

207. Strictetea se refera la:

a. posibilitatea cu care receptorul de cunostinte percepe, intelege cunostintele primite

b. posibilitatea si capacitatea de a transforma o cunostinta intr-o informatie transferabila

c. posibilitatea de a restrictiona fluxul informational avand ca scop obtinerea unei informatii superioare

d. dobandirea sau obtinerea de cunostinte care se realizeaza prin procesele de invatare

e. utilizarea de cunostinte prin deciziile si actiunile individuale si de grup

208. Indicati varianta neadevarata.Principalii factori de care depinde capacitatea absorbita a receptorului de cunostinte sunt urmatorii:

a. factori individuali

b. factori macrosociali

c. factori motivationali

d. factori organizationali

209. In economia actuala cunostintele reprezinta un produs finit de sine statator, astfel:

a. ele participa la derularea tuturor proceselor incepand cu obtinerea materiilor prime si sfarsind cu comercializarea produsului obtinut

b. cunostintele personalului din cadrul firmelor, tehnologiile, know-howul comercial, managerial prezinta valoare sporita

c. cunostintele participa intr-o mare masura la obtinerea produselor moderne

d. formele cele mai cunoscute ale acestora sunt: soft-urile, brevetele, standardele de calitate

210. In economia actuala cunostintele reprezinta o materie prima, astfel:

a. ele participa la derularea tuturor proceselor incepand cu obtinerea materiilor prime si sfarsind cu comercializarea produsului obtinut

b. cunostintele personalului din cadrul firmelor, tehnologiile, know-howul comercial, managerial prezinta valoare sporita

c. cunostintele participa intr-o mare masura la obtinerea produselor moderne

d. formele cele mai cunoscute ale acestora sunt: soft-urile, brevetele, standardele de calitate

211. In economia actuala cunostintele reprezinta un factor de productie, astfel:

a. ele participa la derularea tuturor proceselor incepand cu obtinerea materiilor prime si sfarsind cu comercializarea produsului obtinut

b. cunostintele personalului din cadrul firmelor, tehnologiile, know-howul comercial, managerial prezinta valoare sporita

c. cunostintele participa intr-o mare masura la obtinerea produselor moderne

d. formele cele mai cunoscute ale acestora sunt: soft-urile, brevetele, standardele de calitate

212. In economia actuala capitalul cunostinte tinde sa detina o pondere din ce in ce mai mare, astfel:

a. ele participa la derularea tuturor proceselor incepand cu obtinerea materiilor prime si sfarsind cu comercializarea produsului obtinut

b. cunostintele personalului din cadrul firmelor, tehnologiile, know-howul comercial, managerial prezinta valoare sporita

c. cunostintele participa intr-o mare masura la obtinerea produselor moderne

d. formele cele mai cunoscute ale acestora sunt: soft-urile, brevetele, standardele de calitate

213. Cunostintele de tip "know-why":

a. constituie o acumulare de relatari despre fapte; sunt cele mai raspandite si mai putin utilizabile

b. aceste cunostinte implica dezvoltarea de relatii speciale, prin care se asigura accesul la experti

c. confera celor ce le poseda capacitatea de a face ceva; acestea se dezvolta si se pastreaza intr-o firma, intru-cat ele contribuie substantial la producerea si comercializarea produselor si serviciilor pe care este

profilata

d. sunt, de fapt, cunostintele stiintifice referitoare la legi si principii ale naturii pe ele sprijinindu-se dezvoltarea tehnologica, innoirile de produse, principii si sisteme

e. toate raspunsurile sunt gresite

214. Cunostintele de tip "know-hwo":

a. constituie o acumulare de relatari despre fapte; sunt cele mai raspandite si mai putin utilizabile

b. aceste cunostinte implica dezvoltarea de relatii speciale, prin care se asigura accesul la experti

c. confera celor ce le poseda capacitatea de a face ceva; acestea se dezvolta si se pastreaza intr-o firma, intru-cat ele contribuie substantial la producerea si comercializarea produselor si serviciilor pe care este profilata

d. sunt, de fapt, cunostintele stiintifice referitoare la legi si principii alenaturii pe ele sprijinindu-se dezvoltarea tehnologica, innoirile de produse, principii si sisteme

e. toate raspunsurile sunt gresite

215. Cunostintele de tip "know-what":

a. constituie o acumulare de relatari despre fapte; sunt cele mai raspandite si mai putin utilizabile

b. aceste cunostinte implica dezvoltarea de relatii speciale, prin care se asigura accesul la experti

c. confera celor ce le poseda capacitatea de a face ceva; acestea se dezvolta si se pastreaza intr-o firma, intru-cat ele contribuie substantial la producerea si comercializarea produselor si serviciilor pe care este profilata

d. sunt, de fapt, cunostintele stiintifice referitoare la legi si principii ale naturii pe ele sprijinindu-se dezvoltarea tehnologica, innoirile de produse, principii si sisteme

e. toate raspunsurile sunt gresite

216. Cunostintele de tip "know-how":

a. constituie o acumulare de relatari despre fapte; sunt cele mai raspandite si mai putin utilizabile

b. aceste cunostinte implica dezvoltarea de relatii speciale, prin care se asigura accesul la experti

c. confera celor ce le poseda capacitatea de a face ceva; acestea se dezvolta si se pastreaza intr-o firma, intru-cat ele contribuie substantial la producerea si comercializarea produselor si serviciilor pe care este

profilata

d. sunt, de fapt, cunostintele stiintifice referitoare la legi si principii ale naturii pe ele sprijinindu-se dezvoltarea tehnologica, innoirile de produse, principii si sisteme

e. toate raspunsurile sunt gresitePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2467
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved