Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CERCETARI DE MARKETING

Marketing

+ Font mai mare | - Font mai micCERCETARI DE MARKETING

81 Acuratetea procesului de masurare.validitatea, relevanta si acuratetea masurarii R Acuratetea masurarii poate fi definita ca fiind gradul in care un proces de scalare este lipsit de erori atat sistematice, cat si variabile.Termeni precum: validitatea, relevanta si acuratetea masurarii sunt adesea utilizati in literatura de specialitate, uneori unul in locul celuilalt cu acelasi sens. Acesti termeni au o semnificatie precisa, bazata pe tipurile de erori care pot interveni. Erorile de masurare pot fi sistematice sau variabile, in functie de impactul lor.Care sunt metodele de cercetare directa si prin ce se caracterizeaza acestea? R.Metodele de cercetare directa, selectiva a subiectilor actelor de piata se grupeaza in doua categorii distincte, dupa modul de antrenare a acestora: a) metode ce nu implica in mod constient subiectii in cercetare: observarea;
b) metode ce implica participarea constienta a purtatorilor de informatii: ancheta selectiva si testele psihometrice. Din randul metodelor din a doua categorie face parte gama larga a anchetelor selective, ce presupune fie interogarea purtatorilor de informatii, fie antrenarea acestora la efectuarea unor teste (de memorie, recunoastere, incadrare, jucare de rol etc.). In prima categorie sunt grupate tehnicile observarii, ce nu presupun constientizarea subiectilor privitor la obiectivele investigatiei.
21. Care sunt criteriile folosite pentru evaluarea contributiei informatiei obtinute prin cercetarea de

marketing la procesul decizional? R

_35. Care sunt particularitatile cercetarii de birou ca metoda de obtinere a informatiilor in cercetarile de marketing ? R- produce inf. cu caracter sec. sau inf. care se colecteaza fara munca de teren

_42. Calitatea cercetarilor de marketing (utilitatea lor practica) .R- se afla in stransa leg. cu

profesionalismul echipei de cercetare, cu sediul activitatii de org si desfasurare efectiva a cercetarilor

_63. Caracteristicile cercetarii directe ca metoda de obtinere a informatiilor in cercetarile de marketing R. Metodele de cercetare directa, selectiva a subiectilor actelor de piata se grupeaza in doua categorii distincte, dupa modul de antrenare a acestora:

a) metode ce nu implica in mod constient subiectii in cercetare: observarea;

b) metode ce implica participarea constienta a purtatorilor de informatii: ancheta selectiva si testele psihometrice.

73. Calcularea valorii lui Hi-patrat calculat se realizeaza cu formula:..x

78 Caracteristicile scalei diferentiala semantica. R.Diferentiala semantica este cea mai frecventa metoda de evaluare a atitudinii utilizata in cercetarile de marketing. In forma sa cea mai uzuala, diferentiala semantica solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau caracteristicile acestuia, pe o scala cu 7 nivele maximum, intercalate intre doua atribute bipolare.Cu ajutorul acestui tip de scala, cercetatorul investigheaza atat directia, cat si intensitatea reactiei respondentului fata de obiecte, respectiv fata de imaginile sugerate de catre aceste

79. Caracteristicile scalei cu suma constanta. Scala cu suma constanta solicita respondentului sa divida o suma, in general 10 sau 100, intre doua sau mai multe obiecte, atribute pentru a reflecta relativa preferinta a respondentului pentru fiecare obiect, importanta respectivelor atribute sau gradul in care un anumit obiect poseda un anumit atribut.

80. Caracteristicile scalei diferentiala semantica. R Diferentiala semantica solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau caracteristicile acestuia, pe o scala cu 7 nivele maximum, intercalate intre doua atribute bipolare. Cu ajutorul acestui tip de scala, cercetatorul investigheaza atat directia, cat si intensitatea reactiei respondentului fata de obiecte, respectiv fata de imaginile sugerate de catre acestea. Care sunt motivele pentru care organizatiile realizeaza cercetari de marketing? R. organizatiile realizeaza cercetari de marketing din doua motive: a) pentru a identifica si b) pentru a rezolva o problema de marketing.

152. Care este valoarea coeficientului de contingenta, corespunzator unei cercetari desfasurate pe un

esantion de 400 de persoane, in conditiile in care valoarea calculata a lui este 10,53, iar

probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 80%, pentru care valoarea t= 1,44 R: 0,16.

91 Cate tipuri de scale sunt? Tipuri de scale. R:4.

83 Cand se poate utilize coeficientul de contingenta pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri. R. Pentru masurarea gradului de asociere intre variabilele unui tabel de contingenta se poate utiliza coeficientul de contingenta C.

14. Ce se intelege prin testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre doua sau mai multe grupuri considerate in analiza de marketing? Testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri re-prezinta o modalitate de a evidentia existenta unor diferente semni-ficative dintre doua sau mai multe grupuri considerate in analiza.
15 Ce intelegeti prin informatii secundare R: 1) informatii secundare obtinute ca urmare a colectarii lor din publicatii, rapoarte elaborate anterior, pentru alte scopuri decat cel pentru care pot fi folosite in prezent.
29 Ce tip de intrebare se utilizeaza in cazul anchetei prin telefon ? R. Intrebarile puse sunt deschise

30 Ce se intelege prin variabila dependenta in cadrul experimentului de marketing? variabila care va reflecta impactul variabilelor independente

104 Cercetarile de marketing care urmaresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea

variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor cercetari ulterioare se numesc: R: CERCETARI EXPLORATORII

_102_. Ciclul de viata al produsului si cercetarea de marketing. R. Lansare: Cercetarea de marketing exploreaza nevoile nesatisfacute pentru produsele noi si ajuta la estimarea cererii. Poate fi folosita pentru fundamentarea pretului sau a specificatiilor produsului

2_.Clasificarea cercetarilor de marketing dupa urmatoarele criterii : obiectul cercetarii, locul de desfasurare,frecventa desfasurarii.r- 1.exploratorii, instrumentale, descriptive, explicative, predictive.

2. cercetari de birou si cercetari de teren

3. permanente, periodice si ocazionale

36. Clasificarea cercetarilor de marketing in functie de obiectul cercetarii, in functie de locul de

desfasurare, dupa frecventa desfasurarii si dupa natura informatiei.

R -1.exploratorii, instrumentale, descriptive, explicative, predictive.

2. cercetari de birou si cercetari de teren 3. permanente, periodice si ocazionale

4. cercetari calitative si cercetari cantitative

75 Clasificarea informatiilor utilizate in activitatea de marketing dupa provenienta lor. a) informatii primare rezultate, in principal, din cercetari de marketing, anchete selective, simulari, teste de piata, experimente de mar-keting, de fapt informatii colectate direct de la sursa – consumatorii finali;

b) informatii secundare obtinute ca urmare a colectarii lor din publicatii, rapoarte elaborate anterior, pentru alte scopuri decat cel pentru care pot fi folosite in prezent.

55 Clasificarea cercetarilor de marketing. R- cercetari de mk care identifica problema

- cercetari de mk care rezolva problema

100 Clasificarea cercetarilor de marketing dupa frecventa desfasurarii R. permanente, cand se desfasoara sistematic, fara intrerupere; periodice, cand se efectueaza la anumite intervale de timp; ocazionale, cand nu se mai repeta in timp.

1. Continutul cercetarilor de marketing.Delimitari conceptuale. R: concept, functii si sfera de     cuprindere
37. Conceptul de “cercetare de marketing” arata ca organizatiile realizeaza cercetari de marketing pentru aidentifica si pentru a rezolva o problema de marketing. A

56. Componenta de actiune este componenta operationala, practica ce decide asupra.

R celor 4 p .produs, pret, promovare, plasament.
74 Coeficientul de elasticitate (E), utilizat in caracterizarea cererii, se calculeaza folosind formula: E=

84 Coeficientul de contingenta ia valori cuprinse in intervalul: R: (0,1).

85. Coeficientul de elasticitate. Situatii ale elasticitatii cererii populatiei. R.Coeficientul de elasticitate este o marime relativa cu un domeniu de variatie teoretic nelimitat.

In functie de marimea coeficientului de elasticitate, cererea populatiei pentru diversele

produse poate fi calificata drept:

• elastica, atunci cand E > 1;

• inelastica, atunci cand E < 1;

• de elasticitate unitara, cand E = 1.

23. Cum se numesc variabilele manipulate in cadrul experimentului de marketing ? R. Variabila care va fi manipulata este numita variabila independenta.

24 Cum se numeste metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date primare referitoare la persoane, obiecte sau fenomene, in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii, obiectele sau situatiile supuse investigatiei ? r. OBSERVAREA

32 Cu ce instrument se testeaza semnificatia statistica a diferentelor dintre grupuri in analiza statistica a informatiilor rezultate din cercetarile de marketing? R- testul neparametric HI patrat (x2)

94. Cum se determina numarul gradelor de libertate in cazul testului neparametric : R. (r-1)(k-1) grade de libertate.

D

_60. Dati exemple de cercetari exploratorii R. Cercetarile exploratorii urmaresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor cercetari ulterioare. Daca, de exemplu, se doreste patrunderea pe o piata, pentru inceput se executa o studiere in linii generale a caracteristicilor pietei, a evolutiei sale anterioare, a ofertantilor existenti si a segmentelor de cumparatori. In situatia in care rezultatele acesteia indica o conjunctura favorabila, se vor executa cercetari mai ample si mai in amanunt, iar atunci cand rezultatele cercetarii exploratorii nu sunt satisfacatoare, se renunta la executarea unor astfel de investigatii.

62. Determinarea tendintei centrale cu ajutorul mediei aritmetice.Formula de calcul. R. Pt. evidentierea tendintei centrale, se impune cal-cularea medianei. Mediana este varianta care ocupa locul central intr-o serie aranjata in ordinea crescatoare (descrescatoare) a termenilor sai. x = xi / n

118. Determinarea cadrului esantionarii.Restrictii de ordin statistic. R. Determinarea cadrului esantionarii – un esantion este considerat o reprezentare a elementelor populatiei-tinta la scara redusa. Cadrul esantionarii consta in intocmirea unei liste a unui set de reguli pentru a fi in masura sa identificam populatia-tinta.Restrictii de ordin statistic: gradul de imprastiere a valorilor caracteristicii cercetate, probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele si marimea intervalului de incredere in care se asteapta sa se incadreze rezultatele. In practica cercetarilor de marketing aceasta eroare se inscrie intre 1 si 5%.

119. Determinarea tendintei central cu ajutorul mediei aritmetice.Formula de calcul

_98_Determinarea tendintei centrale.Grupul modal R. Astfel, daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula grupul modal. Grupul modal este reprezentat de varianta care prezinta frecventa maxima in seria de date considerata. grupul modal = mafi), unde fi este frecventa elementului i din serie.

_71_ Determinarea tendintei centrale pe tipuri de scale utilizate in cercetarea unui fenomen. R. Astfel, daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula grupul modal. Daca la obtinerea informatiilor de marketing s-a utilizat o scala de tip ordinal, atunci, pentru evidentierea tendintei centrale, se impune cal-cularea medianei. Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval, determi-narea tendintei centrale a seriei se realizeaza cu ajutorul mediei aritmetice.Daca datele au fost colectate folosindu-se o scala de tip proportional, atunci se impune, pentru determinarea tendintei centrale, calcularea mediei geometrice.62.Determinarea tendintei centrale cu ajutorul medianei. R. Pt. evidentierea tendintei centrale, se impune cal-cularea medianei. Mediana este varianta care ocupa locul central intr-o serie aranjata in ordinea crescatoare (descrescatoare) a termenilor sai. x = xi / n

58.Determinarea tendintei centrale din punct de vedere statistico-matematic: grupul modal, utilizarea

mediei aritmetice, medianei, mediei geometrice. R. Grupul modal este reprezentat de varianta care prezinta frecventa maxima in seria de date considerata. grupul modal = mafi ), unde, fi este frecventa elementului i din serie.Mediana este varianta care ocupa locul central intr-o serie aranjata in ordinea crescatoare (descrescatoare) a termenilor sai. Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval, determinarea tendintei centrale a seriei se realizeaza cu ajutorul mediei aritmetice. Media aritmetica este acel nivel al caracteristicii care, daca inlocuieste fiecare varianta observata, nu schimba nivelul totalizator al acesteia.Daca datele au fost colectate folosindu-se o scala de tip proportional, atunci se impune, pentru determinarea tendintei centrale, calcularea mediei geometrice.Media geometrica este acea valoare xg care, inlocuind fiecare varianta a caracteristicii, nu modifica nivelul produsului lor.

52. Determinarea cadrului esantionarii ca etapa a procesului de esantionare. R Un esantion este considerat o reprezentare a elementelor populatiei-tinta la scara redusa. Cadrul esantionarii consta in intocmirea unei liste a unui set de reguli pentru a fi in masura sa se identifice populatia-tinta.

54. Delimitari conceptuale privind cercetarea de marketing.Definitii. R. a) Cercetarea de marketing reprezinta o functie ce realizeaza legatura dintre consumator, client si public si specialistii in marketing prin intermediul informatiilor – utilizate pentru a identifica sau defini oportunitatile sau problemele de marketing, pentru a genera reforma si evalua actiunile de marketing, pentru a monitoriza performantele de marketing si pentru a imbunatati intelegerea marketingului ca proces.
b) Cercetarea de marketing consta in identificare sistematica si obiectiva, culegerea, analiza, diseminarea si utilizarea informatiilor cu scopul de a imbunatati deciziile de marketing privind identificarea amenintarilor si oportunitatilor de marketing.
c) Cercetarea de marketing reprezinta activitatea formala prin intermediul careia, cu ajutorul unor concepte, metode si tehnici stiintifice de investigare, se realizeaza, in mod sistematic, specificarea, masurarea, culegerea, analiza si interpretarea obiectiva a informatiilor de marketing, destinate conducerii unitatii economice, pentru cunoasterea mediului in care functioneaza, identificarea oportunitatilor, evaluarea alternativelor actiunilor de marketing si a efectelor acestora.
39. Definiti marketingul strategic. R un process orientat catre analiza

27 Definiti masurarea fenomenelor de marketing. R reprezinta procesul de atribuire de nr. sau alte simboluri caract. obiectelor, pers., fenom.,atribuire realizata pe baza unor reguli bine definite

19 Definiti experimentul de marketing.R. Experimentul implica manipularea uneia sau a mai multor variabile explicative in asa fel incat efectul acesteia sau acestora asupra uneia sau a mai multor variabile explicate sa poata fi masurat.

5. Definiti grupul de tratament (unitate experimentala). Partea din esantionul sau populatia care a fost supusa experimentului, expusa manipularii variabilei independente, este cunoscuta sub numele de grup de tratament.
6. Definiti grupul de control ( unitatea de control). Grupul in cadrul caruia variabila independenta ramane neschimbata poarta numele de grup de control
11 Diferentiala semantica este o metoda comparativa de scalare? F

34 Din ce categorie de scale face parte scala lui Likert R- ordinal

90.Domeniile cercetarilor de marketing(clasificarea cercetarilor de marketing)R. Clasificarea cercetarilor de marketing in doua mari categorii, si anume:

a)cercetari de marketing care identifica problemele

b)cercetari de marketing care rezolva problemele de marketing.

26 Dupa frecventa desfasurarii, cerc, de mk. Se clasifica in: R. permanente, periodice, ocazionale

E

110 Efectuarea unei cercetari de marketing se aproba atunci cand R. costul cercetarii este mai mic decat contributia ei la perfectionarea unei decizii date.

124. Efectuarea unei cercetarii de marketing se aproba atunci cand costul cercetarii este R. MAI MIC decat contributia ei la perfectionarea unei decizii date.

96 Elaborarea chestionarului – instrument utilizat in colectarea informatiilor.R. Chestionarul reprezinta o forma structurata de culegere a informatiilor care consta intr-o serie de intrebari, scrise sau verbale, la care subiectii anchetei sunt rugati sa raspunda. Chestionarul, fie ca i se spune formular pentru interviu sau instrument de masura, are un rol determinant in privinta colectarii datelor si sistematizarii acestora.

151 Elasticitatea in functie de venit a cererii pentru produsul X este de 0,6. Daca cererea pentru produsul respectiv este in perioada t de 15.000 lei, in perioada t cand se asteapta o crestere a veniturilor cu 17%, cat va fi cererea pentru produsul respectiv (c )? R: 16530.

7. Enumerati tipurile de scalele comparative de evaluare. Prin ce se caracterizeaza aceste scale?

R.a. Scala comparatiilor perechi este cea mai frecvent utilizata dintre metodele de scalare comparative.Folosirea acestei tehnici, a comparatiilor perechi, implica prezentarea a doua obiecte respondentului, in acelasi timp, si i se solicita acestuia sa aleaga unul din cele doua, folosind acelasi criteriu de apreciere.
b. Scala de ordonare a rangurilor - Respondentilor li se prezinta mai multe obiect simultan, cerandu-li-se sa le ordoneze pe acestea in functie de un anumit criteriu. Aceasta scala este utilizata, de regula, pentru a masura atat preferinta fata de o marca, cat si atributele acelei marci fata de celelalte marci evaluate.
c. Scala cu suma constanta
. Scala cu suma constanta solicita respondentului sa divida o suma, in general 10 sau 100, intre doua sau mai multe obiecte, attribute pentru a reflecta relativa preferinta a respondentului pentru fiecare obiect, importanta respectivelor atribute sau gradul in care un anumit obiect poseda un anumit atribut.
d. Scala Q-sort -Aceasta metoda de scalare a fost dezvoltata pentru a permite diferentieri in randul unui numar de obiecte sau proprietati cu o rapiditate mai mare decat permit metodele de scalare prezentate anterior.
e. Modelul Fishbein-Rosenberg - O metoda de scalare mai complexa are la baza modelul Fishbein-Rosenberg7 de evaluare a atitudinii Se poate determina atitudinea unui individ fata de un stimul (de exemplu, un produs sau serviciu).
18. Enumerati caracteristicile scalei ordinale. SCALA ORDINALA se poate descrie prin proprietatea de a ierarhiza clasele, categoriile caracterizate. Este o scala care poseda aceleasi proprietati ca si scala nominala, in plus, da posibilitatea realizarii unei ierarhii a claselor (categoriilor) analizate.
66 Erori care pot afecta rezultatele cercetarii. R. Erorile in procesul cercetarii de marketing se intalnesc in etapa culegerii de informatii, in prelucrarea si analizarea datelor si pot apare si la interpretarea rezultatelor, elaborarea concluziilor si, foarte rar, la redactarea raportului final.

111. Erori care pot afecta rezultatele cercetarii. R. Erorile ce pot apare la obtinerea de informatii se pot datora urmatoarelor cauze: lipsa reprezentat esantionului, lipsa de raspunsuri, raspunsurile insasi.

109 Etapele organizarii si desfasurarii cercetarilor de marketing.

R. Etapa nr. 1. Definirea problemei

Etapa nr. 2. Initierea cercetarii

Etapa nr. 3. Proiectarea cercetarii de marketing

Etapa nr. 4. Ancheta de teren si colectarea datelor

Etapa nr. 5. Prelucrarea datelor si analiza

Etapa nr. 6. Pregatirea si prezentarea raportului de cercetare.

69 Experimetul de marketing. Proiectarea experimentelor de marketing R. Proiectarea experimentelor de marketing poate fi clasificata in doua categorii de metode: proiectare primara, care ia in considerare, de fiecare data, numai o variabila independenta si proiectare statistica, utilizata in evaluarea efectelor a mai mult de o singura variabila independenta deodata.

67 Exemple de scale de evaluare a atitudinii R. O metoda de scalare mai complexa are la baza modelul Fishbein-Rosenberg de evaluare a atitudinii. Folosind acest model, se poate determina atitudinea unui individ fata de un stimul (de exemplu, un produs sau serviciu).

4 .Experimentul este metoda stiintifica de baza pentru investigarea cauzalitatii? R:da

F

51 .Furnizorii de cercetari de marketing R. Exista doua categorii de furnizori: cei interni (propriul departament de marketing) si cei externi, care sunt divizati in doua mari grupe: furnizori de servicii complete si furnizori de servicii partiale (limitate).

88 Gradul de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiectii unui esantion de 200 persoane, in functie de venit a fost analizat cu ajutorul testului . In cazul in care valoarea teoretica a lui este de 6,235 pentru ce valoare a lui ipoteza nula se respinge? R:6.245.

I

43. Importanta calculelor de eficienta in realizarea cercetarii de market.R- result. Calc. de eficienta sta la baza obtiunii firmei cu forte proprii sau cu aj, partial sau in totalitate al serv. oferite(contra cost)

48. Informatiile din surse monitorizate rezulta din scanarea periodica a anumitor surse? R DA

93/101In conditiile aplicarii testului ², pentru un tabel de contingenta de tipul 6x6, numarul gradelor de libertate este egal cu: R. 25.

117 In practica cercetarilor de marketing eroarea limita acceptabila se inscrie intre: R: 1 SI 5%

92 In cadrul unei cercetari selective, pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiecti s-a utilizat 2 In cazul in care valoarea teoretica a lui 2 este de 3,84 pentru ce valoare calculata a lui 2 ipoteza nula este acceptata? R: 3,74.

___.In conditiile aplicarii testului ², pentru un tabel de contingenta de tipul 6x6, numarul gradelor de

libertate este egal cu:.25

125 In functie de marimea coeficientului de elasticitate, cererea populatiei pentru diversele produse poate fi calificata drept inelastica atunci cand E < ..1

126 In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 2.000 persoane, opinia utilizatorilor unui anumit produs privind pretul acestuia a fost masurata cu ajutorul diferentialei semantice cu cinci trepte. Distributia opiniilor a fost urmatoarea: Opinia f.favorabila favorabila nici-nici nefavorabila f.nefavorabila Nr.persoane 300 500 440 360 400 Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre pretul produsului respectiv? R: 2.97

127 In urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15 au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoarasi 6 o scadere accentuata. Care este soldul conjunctural mediu? R: 0.74.

132. In urma unui sondaj efecuat in randul a 600 de consumatori, privind atitudinea lor fata de campania de promovare derulata, s-au obtinut urmatoarele rezultate: f.favorabila favorabila nici-nici nefavorabila f.nefavorabila atitudine 121 123 143 175 38 Care este scorul mediu ce exprima atitudinea componentelor esantionului fata de campania de promovare derulata? R: 3.19

135. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 600 de persoane, opinia utilizatorilor unui produs privind gustul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei scale cu cinci trepte. Distributia

opiniilor a fost urmatoarea: opinia foarte favorabila favorabila nici-nici nefavorabila foarte nefavorabila nr. persoane 180 250 20 75 75Care este scorul mediu ce exprima opinia esantionului despre gustul produsului respectiv? R: 3.64.

137 In cadrul unei cercetari selective s-a intentionat cunoasterea parerii celor intervievati cu privire la

mirosul parfumului Vanderbilt. Raspunsurile au fost: produsul Vanderbilt are miros placut dezacord

total dezacord indiferent acord acord total nr. pers. 200 115 25 155 105Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului? R: 0.25.

22 . In cazul caror scale este posibila multiplicarea cu sau divizarea unui numar de pe scala la altul?

R. Scale nemetrice

Inregistrarile contabile sunt considerate a fi surse interne de informatii ? A

108 In vederea pregatirii si prezentarii raportului de cercetare se aplica metoda elaborarii R: a doua rapoarte: unul rezumativ si unul tehnic.

L

10 La ce tip de informatii conduce prelucrarea datelor culese cu ajutorul scalei lui Stapel? R- tip interval

33 La ce tip de informatii conduc scalele diferentiala semantica si scala lui Stapel ? R- tip interval

M

_61Masurarea corelatiei dintre variabilele analizate in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei

interval. R. Masurarea corelatiei se realizeaza utilizand coeficientul de variatie.

72 Media aritmetica ponderata se calculeaza cu formula:.x= .

68 .Metode si tehnici de cercetare directa : observarea. R a) cu ochiul liber;

b) cu mijloace tehnice de observare; c) masurarea urmeifizice; d) tehnica inventarierii

99_.Metodele si tehnicile de cercetare directa. R. Metodele de cercetare directa, selectiva a subiectilor actelor de piata se grupeaza in doua categorii distincte, dupa modul de antrenare a acestora:

a) metode ce nu implica in mod constient subiectii in cercetare: observarea;

b) metode ce implica participarea constienta a purtatorilor de informatii: ancheta selectiva si testele psihometrice.

68/122 Metode calitative directe utilizate in cercetarile de marketing. Interviurile de tip focus-grup.

59 Metode de scalare. Scale comparative de evaluare si scale noncomparative de evaluare.

R. a) Scale comparative de evaluare

1. Scala comparatiilor perechi 2. Scala de ordonare a rangurilor

3. Scala cu suma constant 4. Scala Q-sort 5. Modelul Fishbein-Rosenberg

b). Scale noncomparative de evaluare

1. Scale de clasificare de tip continuu 2. Diferentiala semantic 3. Scala Likert 4. Scala lui Stapel

O

47.Operatorii de marketing considera informatia un element ajutator in adoptare unei decizii si o

adevarata valoare de marketing care poate oferi detinatorului un semnificativ avantaj competitiv.R DA

P

12 .Patratele latine sunt o forma unifactoriala de proiectare a cercetarii directe utilizata pentru a reduce numarul de observatii? R NU

13 .Patratele greco-latine sunt o simpla extensie a proiectarii cu ajutorul patratelor latine, care permite

introducerea unei a treia variabile controlabila? R DA

41Particularitatile cerceta. descriptive.R –sunt investigatii de profunzime, care merg pana la detalui

44 Particularitatile cercetarilor exploratorii R- urmaresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si ipotezelor care stau la baza unei cercetari ulterioare

40 Particularitatile cercetarilor predictive - R- privesc fenomenele in viitor

128 Pentru un tabel de contingenta, de tipul 4 X 4, nr. Grad. de libertate este de R: .9.

145 Pentru studierea semnificatiei statistice a diferentei de opinie dintre subiectii cuprinsi in 5

subesantioane (sub 18 ani, 18-25 ani, 26-45 ani, 46-65 ani, peste 66 ani) asupra preferintelor fata de un

produs de folosinta indelungata (prefera, nedecisi, nu prefera) s-a aplicat testul . Care este numarul

de grade de libertate aferente valorii tabelate a lui ? R: 8.

20 .Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate utiliza un coeficient. Cum se numeste acest coeficient? R. Coeficientul de corelatie statistica

25 .Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval, determinarea tendintei centrale a seriei se

realizeaza cu ajutorul R. Mediei aritmetice.
31 Pentru care tip de scala se utilizeaza media geometrica atunci cand se determina tendinta centrala a fenomenului studiat? R. scala de tip proportionala

97 Pentru un tabel de contingenta de tipul 6x6, coeficientul de contingenta maxim poate fi: R: 0.912

87 Pentru un tabel de contingenta de tipul 2X2 coeficientul de contingenta calculat poate lua valori in

intervalul: Particularitatile cercetarilor predictive. R; (0,1).

86 .Pentru un tabel de contingenta de tipul 3x3, in conditiile aplicarii testului numarul de grade de

libertate aferente valorii tabelate a lui este…R 4

113 Permit transformari de forma f(x)=ax+b (unde a si b sunt doua constante) scalele: R:scalele interval.

8 Prin ce se caracterizeaza scala nominala? R. SCALA NOMINALA este scala care utilizeaza numai simboluri, cu scopul de a atasa o eticheta diferitelor caracteristici care descriu categoriile (clasele) analizate. Este cea mai simpla scala, ea permite clasificari ale colectivitatii cercetate, in functie de anumite criterii: gen (barbat/femeie), mediu de viata (urban/rural), religie (ordodox/musulman/ catolic), consum (consumator/nonconsumator), raspuns (da/nu), opinie (acord/dezacord). 116 Proiectarea INAINTE si DUPA cu CONTROL se exprima astfel. R: R MB1 X MA1

95 Practica cercetarilor de marketi a aratat ca eroarea limita acceptata ia de obicei valori: Intre 1- 5 %.

R

49 .Rapoartele guvernamentale, rapoartele anuale ale concurentilor, activitatile publice ale concurentei fac parte din categoria informatiilor periodice? R NU

_82_Restrictiile de ordin statistic si de ordin organizatoric in practica dimensionarii unui esantion.

a) restrictii de ordin statistic;in cazul folosirii metodelor clasice de estimare a esantionului, fac parte: gradul de imprastiere a valorilor caracteristicii cercetate: cumparare), probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele (adica faptul ca rezultatele cercetarii esantionului se pot extinde asupra colectivitatii generale din care a fost extras) si marimea intervalului de incredere in care se asteapta sa se incadreze rezultatele (limitele intre care sa se gaseasca fenomenul cercetat fata de rezultatele indicate in esantion). Acest interval este necesar sa fie luat in considerare datorita faptului ca, in studiile de marketing, nu se cerceteaza intreaga colectivitate (toti purtatorii de informatii), iar estimarea valorilor obtinute la nivel de esantion se face cu o anumita eroare. In practica cercetarilor de marketing aceasta eroare se inscrie intre 1 si 5%.

b. restrictiile de ordin organizatoric sunt determinate de marimea marimea potentialului uman (numarul de operatori) ce poate fi antrenat in colectarea informatiilor, de resursele financiare alocate investigatiei si timpul limita acceptat pentru furnizarea rezultatelor cercetari

53. Rolul cercetarii de marketing in SIM R. Rolul cercetarilor de marketing este de a oferi informatii despre piata ce vor servi la adoptarea si implementarea deciziilor de marketing. 65. Rolul cercetarilor predictive. R. Cercetarile predictive privesc fenomenele in viitor. Ele urmaresc sa descrie, intr-un orizont de timp, tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate, schimbarile ce se pot produce in dimensiunile si modul de manifes

manifestare ale acestora.Cercetarile predictive urmaresc realizarea unor previziuni ale fenomenelor pietei, pe diferite orizonturi (scurt, mediu, lung).

S

129 Sa se calculeze cota de piata a companiei X, stiind ca vol. total al vanzarilor pe piat.rom. la produsul A a fost de 1500 mil.u.m. iar compania X a vandut in produse similare in suma de 50 mil.u.m. R:3.33.

130. Sa se determine si sa se interpreteze media generala a opiniilor celor 1200 consumatori intervievati cu privire la gustul produsului Coca Cola Light.Rezultatele anchetei de teren sunt prezentate in tabelul de mai jos: acord total acord indiferent dezacord dezacord totalCoca Cola

Light are gust placut 371 420 230 90 89 R: 1.09.

131 Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca : cererea initiala a fost de 230 u.m., cererea la momentul t1 a fost de 350 u.m. iar pretul a crescut de la 5 u.m.pe bucata la 8 u.m. pe bucata. Interpretati rezultatul obtinut. R: .0, 87.

134. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind produsul ciocolata cu rodie al firmei , stiind ca in urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele informatii: Opinia foarte buna buna acceptabila satisfacatoare nesatisfacatoare Nr. persoane 60 50 18 35 15 R: 3.58.136 Sa se determine opinia generala a consumatorilor intervievati cu privire la gustul produsului Coca-Cola Vanilla, stiind ca rezultatele anchetei de teren au fost: Coca-Cola Vanilla are gust placut

acord total acord indiferent dezacord dezacord total nr. De personae 160 150 38 75 27 R: 0.75

138 Sa se determine cota relativa de piata a liderului, stiind ca firma a avut vanzari de 70 mld. euro, iar vazarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la 66 mld. euro. R: 1.06.

139 Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300 milioane euro. R: 10%.

140 Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 350.000 persoane,

probabilitatea de garantare a rezultatelor este de P = 95%, valoarea coeficientului t = 1,96, iar eroarea

limita acceptabila este de +,- 4.5% R: 475 PERSOANE.

141 Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 700.000 persoane,

probabilitatea de garantare a rezultatelor cercetarii este de 80%, coeficientul corespunzator

probabilitatii de garantare a rezultatelor este de 1,44, iar eroarea limita acceptata este de 1%. R: 5200.

142 Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 100.000 persoane,

probabilitatea de garantare a rezultatelor cercetarii este de 80%, coeficientul corespunzator

probabilitatii de garantare a rezultatelor este 1,44, eroarea limita acceptata este de , proportia

elementelor care detin caracteristica cercetata este de 74%. R:1000 PERSOANE.

143 Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de perioada de baza de la 10 u.m. pe bucata la 12 u.m. pe bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati, iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati. R: 0.9.

144 Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca: cererea initiala a fost de 200 kg, iar cererea in perioada curenta este de 400 kg, in timp ce venitul a crescut de la 210 u.m. la 260 u.m. R: 4.16.

146. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind un nou automobil marca X, stiind ca in urma unei anchete s-a obtinut urmatoarea distributie de frecvente:

Aprecieri referitoare la: foarte favorabila foarte nefavorabila gradul de confort 65 51 34 20 30 consumul de carburant 78 42 31 27 22 usurinta manevrarii 82 29 35 21 33 pret 31 26 11 42 90

calitatea vopselei 63 58 43 26 10 R: 3.33.

147 Sa se determine marimea esantionului cunoscandu-se: probabilitatea de garantare a rezultatelor de95,5% si coeficientul corespunzator t = 2,00, iar eroarea limita acceptabila este de 5%. R; 400

148 Sa se determine marimea esantionului necesar pentru efectuarea unei cercetari de marketing asupra unei populatii de 10.000 persoane cunoscandu-se:-probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 97%, coeficientul corespunzator acestei probabilitati este 2,17; -eroarea limita acceptabila este de 1,5%; -proportia elementelor din esantion care poseda caracteristica cercetata este de 72%. R: 4218.

150 Sa se determine marimea unui esantion, necesar pentru o ancheta selectiva privind ”Studiul intentiilor de cumparare a noului tip de pasta de dinti al firmei X”, astfel incat sa fie reprezentativ pentru colectivitatea generala. Cercetatorul decide sa lucreze in conditiile unei probabilitati de garantare a rezultatelor cercetarii de 95%( careia ii corespunde un coeficient t=1,96) si a unei valori limita acceptabile de 3%.De asemenea, se cunoaste valoarea p=0,74, reprezentand proportia componentelor esantionului care sunt dispuse sa cumpere noul tip de pasta de dinti. R: 822

154 Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de perioada de baza de la 8 u.m. pe bucata la 10 u.m. pe bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati, iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati. R: 0,90.

153 Sa se determine marimea esantionului necesar pentru a realiza o cercetare de marketing, intr-o

colectivitate de 200.000 de consumatori, stiind ca probabilitatea de garantare a rezultatelor este de P=

90%, eroarea limita acceptata +/- 3,5%, coeficientul t= 1,65. R: 765 persoane.

9. Scala de ordonare a rangurilor este metoda de scalare? R:da. 16.Scala interval este metoda de scalare? R NU

114 Scala lui Likert conduce la obtinerea de informatii specifice scalei: R: ORDINALE.

76 Scale metrice, scale nemetrice.Exemple. R. Scale nemetrice -scala nominala + – – –

– scala ordinala + + – –

Scale metrice: – scala interval + + + –

– scala proportionala + + + +

105. Sistemul informational de marketing (SIM). Informatiile din surse monitorizate. R. Informatii din surse monitorizate. Aceste informatii rezulta din scanarea periodica a anumitor surse. Informatiile din surse monitorizate sunt provenite, in special, din surse externe: rapoarte guvernamentale, rapoartele anuale ale concu-rentilor, activitatile publice ale concurentei etc.Rapoartele interne privind vanzarile sau inregistrarile contabile sunt, de asemenea, surse pretabile a fi monitorizate.

Acest tip de informatii sunt utile pentru a alerta firma in privinta unor pericole potentiale ca si a aparitiei unor noi concurenti pe piata, sau noi activitati ale concurentilor cunoscuti; pot fi necesare si pentru identificarea unor oportunitati, cum ar fi: utilizari noi pentru produsele noi, noi segmente de piata sau posibile perfectionari ale produselor existente.

106. Sistemul informational de marketing (SIM).Informatii periodice. R. Informatiile cu caracter periodic se obtin prin repetarea unor investigatii anterioare ce si-au demonstrat eficienta in furnizarea de informatii. Acest gen de informatii servesc la identificarea generala a unor pericole sau oportunitati ale pietei. Pot fi folosite, de asemenea, la determinarea efectului posibilelor alternative decizionale pentru rezol-varea problemei respective. Informatiile periodice se bazeaza pe surse de date atat cu caracter intern, din unitate, cat si pe surse externe. Datele contabile sau cele despre livrari sunt surse interne foarte importante, in timp ce studiile de comportament, panelul de consumatori sau studiile de magazin pot fi tot atat de importante surse externe.

107. Sincronizarea informatiilor din sistemul contabil intern presupune:. R. ca informatiile sa fie disponibile atunci cand este nevoie de ele, raportarea prea tarzie diminuand sau chiar anuland utilitatea lor.

T

64/120 Testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre gr. cu ajutorul testului neparametric Hi-patrat. R. Testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri reprezinta o modalitate de a evidentia existenta unor diferente semni-ficative dintre doua sau mai multe grupuri considerate in analiza.

In aplicarea testului Hi-patrat se porneste de la formularea ipotezei nule Ho, respectiv acea ipoteza conform careia apreciem ca nu exista nicio diferenta semnificativa intre grupurile considerate.

121 Testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri. Coeficientul de contingenta C.

123 Tehnici de lucru in cazul interviurilor in profunzime. R. Ca tehnici de lucru, se diferentiaza trei categorii importante de tehnici care se recomanda a fi folosite cu prilejul unui interviu in profunzime. Acestea sunt:
etapizarea – un set de intrebari este elaborat inainte de inceperea interviului, intrebarile vizeaza generalitati despre produs, si treptat, se refera din ce in ce mai detaliat la diferitele caracteristici ale produsului, la modul de utilizare si chiar la specificul consumatorilor;
intrebari cu scop ascuns – se incearca o localizare, o depistare a elementelor personale legate de produs, temerile consumatorului cele mai puternice etc.;
analiza simbolica – o metoda prin care intelesul simbolic al obiectului pus in discutie este analizat in comparatie cu obiectele similare sau aflate in totala opozitie cu acesta. Pentru a intelege ce insemna cu adevarat obiectul respectiv pentru subiectul intervievat, cercetatorul trebuie sa stie sigur ce nu reprezinta acel obiect.
45 Tipurile de studii si cercetari specifice cercetarilor care identifica problemele de marketing.

R- studierea potentialului pietei, studiere cotei de piata,cercetari de imagine,cerc. Caracteristicilor pietei,analiza vanzarilor, cerc. Previzionale, studierea tendintelor meduilui de afaceri

46 Tipurile de studii si cercetari specifice cercetarilor care rezolva problemele de marketing.

57 Tipologia informatiilor vehiculate in sistemul informational de marketing. R. informatii la cerere, din surse monitorizate, periodice.

70. Tipuri de experimente. Patratele latine, patratele grecolatine R. a. Patratele latine sunt o forma multifactoriala de proiectare a experimentelor utilizata pentru a reduce numarul de observatii

b. Patratele greco-latine sunt, de fapt, o simpla extensie a proiectarii cu ajutorul patratelor latine, care permite introducerea unei a treia variabile controlabila

77 Tipuri de scale / metode de scalare. Scale nemetrice:– scala nominala + – – scala ordinala + + – –

Scale metrice:– scala interval + + + –- scala proportionala + + + +

Metode de scalare comparative si noncomparative.Scale comparative .Scala comparatiilor perechi, scala de ordonare a rangurilor, scala cu suma constanta si Q-sort.

U

17.Un tip de scala este si scala de ordonare a rangurilor? R NU

112 Una din urmatoarele metode nu permite comparatii… R. Diferentiala semantica.

115 Un esantion este considerat o reprezentare a elementelor populatiei tinta la scara. R:REDUSA

V

89 Valoarea maxima a erorii limita acceptata in cazul unui esantion neexhaustiv este deR+ - 5%..

133 Vanzarile intreprinderii erau in anul 2004 de 12 mld. lei, in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la valoarea de 10 mld. lei. Care a fost cota relativa de piata a intreprinderii anul trecut? R: 1.11.

149 Vanzarile firmei Y erau in anul 2004 de 40 miliarde $, in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in acelasi an de 2515 miliarde $. Care a fost cota de piata a firmei Y in anul 2004? R: 1,59.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1776
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site