Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CONCEDIILE

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micCONCEDIILE

Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatiilor

Dreptul la concediul de odihna anual platit este garantat tuturor salariatiilor . Dreptul la concediul de odihna anual nu poate forma obiectivul vreunei cesiuni , renuntari , sau limitari .

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare . Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contract colectiv de munca aplicabil , este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic .

Sarbatorile legale in care nu se lucreaza , precum si zilele libere platite stabilite prin contract colectiv de munca aplicabile sunt incluse in durata concediului de odihna anual .

Durata concediului de odihna anual pentru salariatii cu contract individual de munca cu timp partial se acoda proportional cu timpul efectiv lucrat .

Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an . exceptie de la prevederile de mai sus , efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil .

Angajatorul este obligat sa acorde concediu , pana la sfarsitul anului urmator , tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul .

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca .

In cazul unor evenimente familiale deosebite , salariatii au dreptul la zile libere platite , care nu se includ in durata concediului de odihna .

Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege , prin contractul colectiv de munca aplcabil sau prin regulamentul intern .

Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata .Durata concediului fara plata se stabileste prin contract colectiv de munca aplicabil sau prin regulament intern .

Concediile pentru formare profesionala

Salariatii au dreptul sa beneficieze , la cerere , de concedii pentru formare profesionala . Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata .

Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului , pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa .

Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatiilor si numai daca absenra salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii .

Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata anhajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala , domeniul si durata acestuia , precum si denumirea institutiei de formare profesionala .

Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic , pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior , cu respectarea conditiilor stabilite mai sus .

In cazul in care in cursul unui an calendaristic , pentru salariatii in varsta de pana la 25 de ani ,si respectiv , in cursul a 2 ani calendaristici consecutivi , pentru salariatii in varsta de peste 25 de ani nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului , salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala , platit de angajator ,de pana la 10 zile calendaristice .

Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit prevazut mai sus , se stabileste de comun acord cu angajatorul . cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi inaintata in conditiile prevazute la art . 151 alin (1)din Codul Muncii.

Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului , altele decat salariatul .

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 952
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved