Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


PROFESIA DE FARMACIST - Reglementarea profesiei de farmacist - Principiile fundamentale privind exercitarea profesiei de farmacist

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micPROFESIA DE FARMACIST - Reglementarea profesiei de farmacist - Principiile fundamentale privind exercitarea profesiei de farmacist
Exercitarea profesiei de farmacist ;i respectiv înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România sunt reglementate de legea nr. 81/9 mai 1997, publicata în Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997. intrarea în vigoare a acestei legi a fost stabilita începând cu data de 14 iunie 1997, deci la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial.

De asemenea, Legea nr. 81/1997 a fost modificata si completata prin Legea nr. 498/11 iulie 2002, care a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 524/18 iulie 2002.

În acest context, vom analiza principalele aspecte legate de exercitarea profesiei de farmacist, de înfiintarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România.

În fine, consideram ca o noua reglementare a profesiei de farmacist se impune numai dupa adoptarea de catre Parlamentul României a legii privind statutul profesiilor liberale în România, lege care constituie fundamentul liberalismului, al independentei si autonomiei profesiilor.


Principiile fundamentale privind exercitarea profesiei de farmacist.


Exercitarea profesiei de farmacist are la baza urmatoarele principii fundamentale:

148        legalitatea exercitarii profesiei;

149        libera practica a profesiei;

150        umanismul;

151        pastrarea secretului profesional.


a.Principiul legalitatii exercitarii profesiei.


Exercitarea profesiei de farmacist se îndeplineste de persoana fizica în conditiile prevazute de Legea nr. 81/1997, cu modificarile ulterioare. Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 81/1997, modificata, exercitarea profesiunii de farmacist este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean român sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesoare a diplomei de farmacist, eliberata de o institutie de învatamânt universitar cu profil farmaceutic, acreditata din România ori din strainatate, si echivalata potrivit legii.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. 1 lit. b si c din Legea nr. 81/1997, modificata, profesia de farmacist se exercita de catre cel licentiat al unei institutii de învatamânt universitar cu profil farmaceutic, în conditiile legii si respectiv, nu se gaseste în vreunul din cazurile de nedemnitate prevazute de lege.

Pe de alta parte, potrivit art. 10 din Legea nr. 81/1997, modificata, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de farmacist se realizeaza de catre Colegiul Farmacistilor din România si de catre Ministerul Sanatatii, în conditiile legii.

În cazul încalcarii juramântului depus, a legilor si regulamentelor specifice privind exercitarea profesiei de farmacist, membrul Colegiului Farmacistilor din România, raspund disciplinar (art. 36 alin. 1 din Legea nr. 81/1997 modificata si completata).

În acelasi sens, subliniem ca raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Farmacistilor din România, stabilita potrivit Legii nr. 81/1997, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform legii.

În cazul practicarii profesiunii de farmacist de catre o persoana care nu are calitatea de farmacist dobândita în conditiile prevazute de lege, constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale


b.Principiul independentei si liberei practici a profesiei de farmacist.


În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 81/1997, profesiunea de farmacist este o profesie liberala, iar farmacistul nu este functionar public.

În acest sens, subliniem ca potrivit prevederilor art. 12 lit. a din Legea nr.81/1997, cu modificarile ulterioare,Colegiul Farmacistilor din România au atributia de a apara libertatea si independenta profesionala a farmacistului în exercitarea profesiunii.

Pe de alta parte, Colegiul Farmacistilor din România are autonomie institutionala si îsi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni (art. 11 alin. 2 din Legea nr. 81/1997, modificata).

În fine, exercitarea profesiei de farmacist se face pe baza autorizatiei de libera practica, eliberata de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Colegiului Farmacistilor din România (art. 1 din legea nr. 81/1997, modificata).


c.Principiul umanismului în exercitarea profesiei de farmacist.


În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 81/1997, modificata, în exercitarea profesiunii, farmacistul trebuie sa dovedeasca devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza pentru procurarea medicamentelor necesare. În acest sens, evidentiem si solemnitatea juramântului farmacistului, care face legamânt ca în întreaga sa activitate va „da dovada de o atitudine profund umana fata de om si colectivitate” (art. 3 alin. 3 din Legea nr. 81/1997, modificata). Pe de alta parte, membrii Colegiului Farmacistilor din România au obligatia de a nu prejudicia interesele bolnavului si de a acorda cu promptitudine asistenta  farmaceutica de urgenta, ca o îndatorire fundamentata, profesionala si civica.

Realizarea principiului umanismului are o strânsa legatura cu însasi scopul profesiunii de farmacist, acela de asigurare a sanatatii publice, prin cercetarea, producerea difuzarea si eliberarea medicamentelor în conditiile de calitate prevazute de Farmacopeea Româna si de alte standarde oficiale dintara si din strainatate, aprobat de Ministerul Sanatatii.

Astfel, în întreaga activitate de farmacist trebuie sa fie „rabdator si întelegator” fata de cel care, datorita boli, nu îi „acorda respectul cuvenit”. Aceasta trasatura esentiala a activitatii de farmacist evidentiaza disponibilitatea totala a farmacistului pentru asigurarea sanatatii persoanei suferinde, pentru ocrotirea vietii omului ca suprema valoare.


d. Principiul pastrarii secretului profesional.


Potrivit prevederilor art. 14 lit. g din Legea nr. 81/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, în exercitarea profesiunii de farmacist, farmacistul ca membru al Colegiului Farmacistilor din România are obligatia de a pastra secretul profesiunii tinându-se seama de dispozitiile legale în vigoare. Prin respectarea acestui principiu se asigura propasirea si pastrarea prestigiului profesiunii de farmacist în cadrul vietii sociale, se consfinteste necesara încredere a persoanei bolnave în activitatea desfasurata de farmacist, în sprijinul acestuia pentru satisfacerea intereselor bolnavului.


e. Principiul respectarii normelor eticii si deontologiei farmaceutice.


Exercitarea profesiunii de farmacist se realizeaza prin respectarea normelor de etica si deontologie farmaceutica (art. alin. 3 din Legea nr. 82/1997, modificata). În acest sens, evidentiem ca potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 81/1997membrii Colegiului Farmacistilor din România sunt obligati sa respecte reglementarile în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de farmacist (legea, Statutul Colegiului Farmacistilor din România, Codul deontologiei farmaceutice), sa respecte si sa aplice regulile de buna practica farmaceutica.

În cazul, în care membrii Colegiului Farmacistilor din România, încalca juramântul depus, legile si regulamentele specifice profesiei, care nu respecta Codul de deontologie farmaceutica raspunde disciplinar, în functie de gravitatea abaterii.

Pentru solutionarea abaterii disciplinare este organizata si functioneaza Comisia de deontologie, iar sanctiunile disciplinare se aplica dupa cum urmeaza:

-Consiliul judetean al farmacistilor aplica pedepsele: mustrarea; avertismentul  si votul de blam.

-Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România, aplica pedeapsa suspendarii temporare, pe un interval de 6-12 luni a calitatii de membru si respectiv pedeapsa retragerii calitatii de membru al Colegiului Farmacistilor din România.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 70
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved