Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


RELATII INDIVIDUALE DE MUNCA - TEST GRILA

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micRELATII INDIVIDUALE DE MUNCA - TEST GRILA

1. Ce este formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 13)

a. activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in munca, in scopul de a dobandi cunostinte de cultura generala si de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau meserii;b. activitatea prestata de o persoana in timpul programului de lucru, necesara pentru exercitarea respectivei profesii sau meserii;

c. activitatea prestata de salariat in timpul programului de lucru, in scopul exercitarii profesiei sau meseriei.

Raspuns: a

2. Cate faze are formarea profesionala ca și proces? (capitolul I, pag. 13)

a. trei faze;

b. patru faze:

c. doua faze.

Raspuns: c

Cand se deruleaza prima faza a formarii profesionale ? (capitolul I, pag. 13)

a. in timpul activitatii profesionale;

b. in timpul programului de lucru;

c. in timpul scolarizarii.

Raspuns: c

Cand se deruleaza doua faza a formarii profesionale ? (capitolul I, pag. 13)

a. in timpul scolarizarii;

b. in timpul activitatii profesionale;

c. in timpul programului de lucru.

Raspuns: b

5. Ce fel de institutie este formarea profesionala, care, ca regula, precede incadrarea in munca? (capitolul I, pag. 15)

a. institutie juridica unica;

b. institutie juridica complexa;

c. institutie juridica revizuita.

Raspuns: b

6. In principiu, ce fel de raporturile juridice sunt cele privind formarea profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 15)

a. conexe raporturilor juridice de munca;

b. adiacente raporturilor juridice de munca;

c. straine de raporturile juridice de munca.

Raspuns: a

7. Cu exercitarea carui alt drept fundamental se afla in stransa legatura dreptul la invatatura? (capitolul I, pag. 15)

a. dreptul la viata;

b. dreptul la identitate;

c. dreptul la munca si protectia sociala a muncii.

Raspuns: c

8. Cum este structurat sistemul de formare profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 17)

a. pe o singura etapa principala;

b. pe doua etape principale;

c. pe trei etape principale.

Raspuns: b

9. Care este prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 17)

a. tehnologica;

b. profesionala;

c. de meserii.

Raspuns: a

10. Ce durata are prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ? (capitolul I, pag. 17)

a. 2 ani;

b. 3 ani;

c. 4 ani.

Raspuns: c

11. Ce fel de pregatire asigura prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ? (capitolul I, pag. 17)

a. pregatire partiala;

b. pregatire generala(diploma de bacalaureat);

c. pregatire pe piata muncii.

Raspuns: b

12. Care este cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 18)

a. etapa profesionala;

b. etapa tehnologica;

c. etapa intermediara.

Raspuns: a

13. Cum se realizeaza cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa profesionala) ? (capitolul I, pag. 18)

a. scolile de arte si meserii;

b. scolile de arta si muzica;

c. scolile de arta si pictura.

Raspuns: a

14. Dupa absolvirea carei clase se acorda calificarea de nivel 2 ? (capitolul I, pag. 18)

a. a X-a;

b. a XI-a;

c. a XII-a.

Raspuns: b

15. Ce calificare de nivel pot obtine absolventii școlilor de arte și meserii la finalizarea claselor IX - X ? (capitolul I, pag. 18)

a. nivel I;

b. nivel II;

c. nivel III.

Raspuns: a

16. Cum se poate realiza educatia permanenta prin sistemul educational ? (capitolul I, pag. 19)

a. participarea celor interesati la programele organizate in cadrul institutional sau prin studiu individual;

b. participarea celor interesati la diferite dezbateri cu caracter privat;

c. participarea celor interesati la programe de asistenta sociala.

Raspuns: a

17. Ce cuprinde formarea profesionala a adultilor ? (capitolul I, pag. 20)

a. doar formarea profesionala initiala, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant;

b. doar formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant;

c. formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant;

Raspuns: c

18. Ce fel de persoane sunt admise la formele de pregatire profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

a. persoanele inapte de munca;

b. persoanele apte de munca;

c. doar persoanele care nu i-au definitivat studiile.

Raspuns: b

19. Care sunt criteriile de care se tine seama pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

a. nivelul general de pregatire, dovedit prin actele de studii;

b. nivelul de cunostinte generale;

c. varsta si experienta in domeniu.

Raspuns: a

20. Ce reprezinta serviciile de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

a. totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele indreptatite pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala;

b. totalitatea obligatiilor de care beneficiaza persoanele indreptatite pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala;

c. totalitatea drepturilor si obligatiilor de care beneficiaza persoanele incadrate in munca.

Raspuns: a

21. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la doi ani ? (capitolul I, pag. 27)

a. sa aiba sub 21 de salariati;

b. sa aiba cel putin 21 de salariati;

c. sa aiba sub 20 de salariati.

Raspuns: b

22. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la trei ani ? (capitolul I, pag. 27)

a. sa aiba sub 21 de salariati;

b. sa aiba cel putin 21 de salariati;

c. sa aiba sub 20 de salariati.

Raspuns: a

23. Cati salariati trebuie sa aiba angajatorul persoana juridica pentru ca planurile anuale de formare profesionala sa fie intocmite de catre acesta? (capitolul I, pag. 28)

a. mai mult de 20 de salariati;

b. mai putin de 15 de salariati;

c. mai mult de 20 de salariati.

Raspuns: a

24. Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 29)

a. doar la initiativa angajatorului;

b. doar la initiativa angajatului;

c. la initiativa angajatorului sau la cea a salariatului.

Raspuns: c

25. De catre cine se suporta, potrivit Codului Muncii, de regula, toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala initiata de angajator ? (capitolul I, pag. 29)

a. angajat;

b. angajator;

c. Inspectoratul Teritorial de Munca.

Raspuns: b

26. Ce dobandește salariatul, prin contractul de calificare profesionala, atunci cand acesta se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala organizate de angajator ? (capitolul I, pag. 31)

a. calificare profesionala;

b. capacitate de munca;

c. capacitate de exercitiu.

Raspuns: a

27. Sub ce forma se incheie, obligatoriu, contractul de ucenicie la locul de munca ? (capitolul I, pag. 36)

a. scrisa;

b. orala;

c. atat scrisa cat si orala.

Raspuns: a

28. Cui revine obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca? (capitolul I, pag. 36)

a. angajatului;

b. angajatorului;

c. Inspectoratul Teritorial de Munca.

Raspuns: b

29. Cum poate fi doctoratul (studiile doctorale) ? (capitolul I, pag. 43)

a. stiintific si profesional;

b. numai stiintific;

c. numai profesional.

Raspuns: a

30. Care sunt cele doua categorii de concedii pentru formare profesionala, prevazute de Codul Muncii, ce se acorda la initiativa salariatilor ? (capitolul I, pag. 45)

a. concediul de odihna si concediul fara plata;

b. concediul de odihna si concediul cu plata;

c. concediul fara plata si concediul cu plata.

Raspuns: c

31. Pe perioada concediului de studii, salariatul are dreptul la o indemnizatie stabilita ca si in cazul: (capitolul I, pag. 46)

a. concediului de odihna;

b. concediului medical;

c. nu are dreptul la indemnizatie.

Raspuns: a

32. Ce fel de persoana este intotdeauna salariatul (angajatul) ? (capitolul II, pag. 48)

a. juridica;

b. fizica;

c. fizica sau juridica.

Raspuns: b

33. Ce fel de executare presupune contractul individual de munca ? (capitolul II, pag. 49)

a. succesiva;

b. dintr-o data;

c. uno ictu.

Raspuns: a

34. Contractul individual de munca este un contract cu titlu: (capitolul II, pag. 48)

a. gratuit;

b. oneros;

c. gratuit sau oneros.

Raspuns: b

35. Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul cat si angajatorul ? (capitolul II, pag. 50)

a. obligatie de "a face";

b. obligatie de "a nu face";

c. obligatie de "a face" sau "a nu face";

Raspuns: a

36. Contractul individual de munca este un act juridic de drept al: (capitolul II, pag. 52)

a. dreptului comercial;

b. dreptului muncii;

c. drept al bunurilor.

Raspuns: b

37. Costitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta? (capitolul II, pag. 54)

a. la varsta de 15 ani;

b. la varsta de 16 ani;

c. la varsta de 18 ani.

Raspuns: a

38. Ce fel de capacitate de munca recunoaște legea, persoanei, incepand cu varsta de 15 ani si pana la 16 ani ? (capitolul II, pag. 54)

a. totala;

b. partiala;

c. persoana nu are capacitate de munca.

Raspuns: b

39. Prin acordul prealabil al caror persoane se intregește capacitatea restransa de drept al muncii, la momentul incadrarii in munca, al minorilor de 15 pana la 16 ani?

(capitolul II, pag. 54, 55)

a. parintilor sau reprezentantilor legali;

b. parintilor sau angajatorului;

c. autoritatii tutelare.

Raspuns: a

40. Ce fel de conditie este consinmtamantul la incheierea contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 67)

a. esentiala, de fond si generala;

b. esentiala, de forma si generala;

c. numai esentiala si generala.

Raspuns: a

41. Cum se clasifica munca pe care o poate presta salariatul ? (capitolul II, pag. 69)

a. munca fizica;

b. munca intelectuala;

c. munca fizica si intelectuala.

Raspuns: c

42. Ce desemneaza locul muncii ? (capitolul II, pag. 71)

a. localitatea unde se desfasoara activitatea de baza;

b. unitatea unde se desfasoara activitatea de baza;

c. localitatea si unitatea unde se desfasoara activitatea de baza;

Raspuns: c

43. Care este, potrivit Codului Muncii, pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca ? (capitolul II, pag. 71)

a. 6 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;

b. 8 ore pe zi si 45 de ore pe saptamana;

c. 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;

Raspuns: c

44. Durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, nu poate depasi in medie: (capitolul II, pag. 72)

a. 40 de ore pe saptamana;

b. 48 de ore pe saptamana;

c. 45 de ore pe saptamana;

Raspuns: b

45. Care este durata perioadei de repaus, ce va urma, in cazul in care se stabileste o durata zilnica a timpului de munca de 12 ore pe zi ?(capitolul II, pag. 72)

a. 12 ore;

b. 24 ore;

c. 48 ore.

Raspuns: b

46. Ce constituie salariul ? (capitolul II, pag. 73)

a. totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru munca prestata;

b. totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru concediul de odihna;

c. totalitatea drepturilor cuvenite pentru munca prestata;

Raspuns: a

47. Cand sunt libere partile sa negocieze cuantumul salariului ? (capitolul II, pag. 73)

a. la incetarea contractului individual de munca;

b. la incheierea contractului individual de munca;

c. la suspendarea contractului individual de munca.

Raspuns: b

48.Ce cuprinde salariul, potrivit Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 74)

a. salariul de baza;

b. salariul de baza si indemnizatiile;

c. salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Raspuns: c

49. Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii: (capitolul II, pag. 75)

a. prestarea unei munci sau a unei activitati morale sau licite;

b. prestarea unei munci sau a unei activitati imorale sau ilicite;

c. prestarea unei munci sau a unei activitati pe timp de noapte.

Raspuns: b

50. Ce capacitate mai implica calitatea de parte intr-un raport juridic de munca, pe langa capacitatea juridica ? (capitolul II, pag. 80)

a. capacitatea de folosinta;

b. capacitatea de munca;

c. capacitatea de odihna.

Raspuns: b

51. Prin ce trebuie sa fie atestata starea de sanatatea a salariatului, ca si conditie prealabila incheierii contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 80)

a. certificat medical;

b. carnet de sanatate;

c. adeverinta medicala.

Raspuns: a

52. Care este sanctiunea in cazul in care angajarea unei persoane se face fara verificarea starii de sanatate a acesteia, de catre o comisie medicala ? (capitolul II, pag. 80)

a. incetarea contractului individual de munca;

b. nulitatea absoluta a contractului individual de munca;

c. concedierea salariatului pentru motive imputabile acestuia;

Raspuns: b

53. Angajatorului ii este interzis sa solicite persoanelor de sex feminin prezentarea unui certificat medical care sa ateste: (capitolul II, pag. 81)

a. daca cea in cauza este sanatoasa;

b. daca cea in cauza este bolnava;

c. daca cea in cauza este sau nu insarcinata;

Raspuns: c

54. Care este modalitatea principala de verificare a aptitudinilor profesionale si personale ale viitorilor salariati, atat in sectorul public cat si in cel privat? (capitolul II, pag. 82)

a. concursul sau examenul;

b. testarea psihologica;

c. avizul medicului de familie.

Raspuns: a

55. Ce este perioada de proba ? (capitolul II, pag. 84)

a. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala a salariatului;

b. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea psihologica a salariatului;

c. intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea sociala a salariatului;

Raspuns: a

56. Care este perioada de proba, pentru functiile de executie ?(capitolul II, pag. 84)

a. cel mult 30 de zile calendaristice;

b. cel mult 90 de zile calendaristice;

c. cel mult 5 zile lucratoare.

Raspuns: a

57. Care este perioada de proba, pentru functiile de conducere ?(capitolul II, pag. 84)

a. cel mult 30 de zile calendaristice;

b. cel mult 90 de zile calendaristice;

c. cel mult 5 zile lucratoare.

Raspuns: b

58. Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati? (capitolul II, pag. 84)

a. cel mult 30 de zile calendaristice;

b. cel mult 90 de zile calendaristice;

c. cel mult 5 zile lucratoare.

Raspuns: c

59. Care este perioada de proba, pentru absolventii institutiilor de invatamant, la debutul in profesie ? (capitolul II, pag. 84)

a. cel mult 30 de zile calendaristice;

b. cel mult 90 de zile calendaristice;

c. cel mult 6 luni calendaristice.

Raspuns: c

60. Ce interval de timp nu poate depași perioada de proba, obligatorie, in cazul absolventilor institutiilor de invatamant superior, la debutul lor in profesie (capitolul II, pag. 84)

a. 1 luna;

b. 3 luni;

c. 6 luni.

Raspuns: c

61. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

a. 5 zile lucratoare;

b. 15 zile lucratoare;

c. 30 de zile lucratoare.

Raspuns: a

62. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

a. 5 zile lucratoare;

b. 15 zile lucratoare;

c. 30 de zile lucratoare.

Raspuns: b

63. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

a. 5 zile lucratoare;

b. 15 zile lucratoare;

c. 30 de zile lucratoare.

Raspuns: c

64. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat in functie de conducere, cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

a. 5 zile lucratoare;

b. 15 zile lucratoare;

c. 45 de zile lucratoare.

Raspuns: c

65. Perioada de proba curge din prima zi a: (capitolul II, pag. 85)

a. expirarii contractului individual de munca;

b. executarii contractului individual de munca;

c. incetarii contractului individual de munca;

Raspuns: b

66. Cand expira perioada de proba? (capitolul II, pag. 85)

a. la epuizarea termenului stabilit;

b. la incheierea contractului individual de munca;

c. la suspendarea contractului individual de munca;

Raspuns: a

67. In cazul personalului de paza si garda de corp este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut: (capitolul II, pag. 87)

a. avizul medicului de familie;

b. avizul medical;

c. avizul politiei.

Raspuns: c

68. De catre cine este necesara atestarea persoanei respective, pentru calitatea de asistent maternal profesionist ? (capitolul II, pag. 88)

a. instanta de judecata;

b. Comisia pentru protectia muncii;

c. Comisia pentru protectia copilului.

Raspuns: c

69. De cate ori este permisa incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata, intre aceleasi parti si in aceleasi conditii ? (capitolul II, pag. 90)

a. de cel mult doua ori consecutiv;

b. de cel mult trei ori consecutiv;

c. de cel mult patru ori consecutiv.

Raspuns: b

70. Care sunt cele doua contracte ce se pot incheia in cazul muncii prin agent de munca temporara ? (capitolul II, pag. 97)

a. un contract individual de munca si un contract de punere la dispozitie;

b. un contract individual de munca si un contract de comodat;

c. un contract individual de munca si un contract de inchiriere;

Raspuns: a

71. Ce fel de contract este contractul de munca temporara ? (capitolul II, pag. 99)

a. pe durata nedeterminata;

b. pe durata determinata;

c. nu are relevanta durata.

Raspuns: b

72. Care sunt partile, in contractul de punere la dispozitie ? (capitolul II, pag. 101)

a. agentul de munca temporara si utilizatorul;

b. agentul de munca temporara si salariatul;

c. agentul de munca temporara si angajatul;

Raspuns: a

73. Ce poate sa vizeze contractul individual de munca cu timp partial ? (capitolul II, pag. 106)

a. contracte individuale de munca pe durata determinata sau pe durata nedeterminata;

b. numai contracte individuale de munca pe durata determinata;

c. numai contracte individuale de munca pe durata nedeterminata;

Raspuns: a

74. Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani ? (capitolul II, pag. 107)

a. 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana;

b. 6 ore pe zi, 30 de ore pe saptamana;

c. 6 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana;

Raspuns: b

75. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali de disectie, morgi si anatomie patologica ? (capitolul II, pag. 107)

a. 8 ore;

b. 7 ore;

c. 6 ore

Raspuns: c

76. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in activitati de radiologie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare ? (capitolul II, pag. 107)

a. 8 ore;

b. 7 ore;

c. 6 ore

Raspuns: c

77. Ce atrage acceptarea propunerii de mutare de la un loc de munca cu fractiune de norma la unul cu norma intreaga sau invers, indiferent de partea care a facut oferta ? (capitolul II, pag. 109)

a. incetarea contractului individual de munca;

b. nulitatea contractului individual de munca;

c. modificarea contractului individual de munca.

Raspuns: c

78. De cate feluri poate fi contractul individual de munca cu munca la domiciliu ? (capitolul II, pag. 110)

a. contract individual de munca pe durata determinata sau pe durata nedeterminata;

b. numai contract individual de munca pe durata determinata;

c. numai contract individual de munca pe durata nedeterminata;

Raspuns: a

79. Care este forma in care se incheie contractul individual de munca cu munca la domiciliu ? (capitolul II, pag. 110)

a. in forma scrisa;

b. in forma orala;

c. legea nu prevede.

Raspuns: a

80. Care sunt partile esentiale cuprinse in contractul individual de munca ? (capitolul II, pag. 113)

a. partea legala si partea conventionala;

b. partea legala si partea scrisa;

c. partea conventionala si partea orala.

Raspuns: a

81. Care sunt clauzele obligatorii (ex lege) ale contractului individual de munca care stabilesc drepturi si obligatii ce nu pot fi negociate ? (capitolul II, pag. 113)

a. identitatea partilor, sediul sau domiciliul angajatorului, indicarea contractului

colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

b. durata contractului, sediul sau domiciliul angajatorului, indicarea

contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

c. identitatea partilor, salariul de baza, indicarea contractului

colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

Raspuns: a

82.Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ? (capitolul II, pag. 115)

a. durata intervalului de lucru pe timp de noapte;

b. durata pentru care acesta se incheie;

c. durata pauzelor de masa.

Raspuns: b

83. De cine sunt reprezentate formele de exprimare a ocupatiei ? (capitolul II, pag. 117)

a. functia sau gradul exercitat de cel in cauza;

b. functia sau meseria exercitata de cel in cauza;

c. gradul sau meseria exercitata de cel in cauza.

Raspuns: b

84. Ce reprezinta salariul ? (capitolul II, pag. 121)

a. pretul muncii prestate de salariat;

b. pretul muncii prestate de angajator;

c. pretul muncii prestate de patron.

Raspuns: a

85. Cui poate apartine initiativa participarii salariatului la o forma de pregatire profesionala ? (capitolul II, pag. 124)

a. salariatului;

b. angajatorului;

c. fie salariatului, fie angajatorului.

Raspuns: c

86. Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data: (capitolul II, pag. 128)

a. incheierii contractului individual de munca;

b. incetarii contractului individual de munca;

c. desfacerii contractului individual de munca.

Raspuns: b

87. Ce il obliga pe salariat clauza de mobilitate inserata in contractul individual de munca ? (capitolul II, pag. 130)

a. sa nu accepte schimbarea locului de munca;

b. sa accepte schimbarea locului de munca;

c. sa accepte modificarea contractului individual de munca.

Raspuns: b

88. Ce vizeaza clauza de confidentialitate, sub aspectul partilor raportului juridic de munca? (capitolul II, pag. 131)

a. doar salariatul;

b. doar angajatorul;

c. atat salariatul cat si angajatorul.

Raspuns: c

89. Ce fel de raspundere atrage nerespectarea obligatiilor asumate prin clauza de confidentialitate de catre salariat ? (capitolul II, pag. 133)

a. raspunderea disciplinara;

b. raspunderea patrimoniala;

c. raspunderea disciplinara si patrimoniala.

Raspuns: c

90. Care sunt ratiunile, din punctul de vedere al salariatului, pentru care poate fi incheiat obiectul clauzei de constiinta ? (capitolul II, pag. 134, 135)

a. morale, stiintifice, politice, religioase, de politete;

b. morale, politice, religioase, de politete;

c. morale, stiintifice, politice, religioase,;

Raspuns: a

91. Ce fel de sanctionare poate antrena neexecutarea unui ordin legal dat, de serviciu, de catre salariat ? (capitolul II, pag. 135)

a. sanctionare disciplinara;

b. nu poate fi sanctionat;

c. este detasat.

Raspuns: a

92. Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la securitate si sanatate in munca al salariatului ? (capitolul II, pag. 143)

a. asigurare a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor;

b. asigurare a climatului social de munca a salariatilor;

c. asigurare a salariului salariatilor.

Raspuns: a

93. Unde se aplica normele privind sanatatea si securitatea in munca ? (capitolul II, pag. 145)

a. in toate sectoarele de activitate (atat publice cat si private);

b. doar in sectoarele publice de activitate;

c. doar in sectoarele private de activitate.

Raspuns: a

94. Care este finalitatea masurilor obligatorii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca ? (capitolul II, pag. 145)

a. asigurare a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor;

b. asigurare a climatului social de munca a salariatilor;

c. asigurare a salariului salariatilor.

Raspuns: a

95. Ce este (cum definiti) angajatorul? (capitolul II, pag. 145)

a. persoana juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv;

b. persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

c. persoana fizica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

Raspuns: b

96. Prin ce este asigurat, potrivit Constitutiei, dreptul la invatatura ? (capitolul II, pag. 146)

a. invatamantul general obligatoriu;

b. invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel

profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare;

c. invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel

profesional, prin invatamantul superior.

Raspuns: b

97. Unde trebuie afișat Regulamentul intern ? (capitolul II, pag. 148)

a. sediul angajatorului;

b. sediul inspectoratului teritorial de munca;

c. usa instantei de judecata.

Raspuns: a

98. Cui ii incumba obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ? (capitolul II, pag. 149)

a. angajatului;

b. angajatorului;

c. ambilor.

Raspuns: b

99. Contractul colectiv de munca se incheie ca urmare a negocierii purtate intre: (capitolul II, pag. 151)

a. angajatori si salariati;

b. angajatori si inspectoratul teritorial de munca;

c. salariati si inspectoratul teritorial de munca.

Raspuns: a

100. Interesele aparate prin declansarea grevei sunt limitate de lege la: (capitolul II, pag. 152)

a. interese profesionale, familiale, economice;

b. interese profesionale, economice sau sociale;

c. interese familiale, economice sau sociale.

Raspuns: b

101. Ce fel de drept este dreptul la greva ? (capitolul II, pag. 153)

a. patrimonial;

b. fundamental;

c. nici patrimonial, nici fundamental.

Raspuns: b

102. In ce se pot asocia salariatii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)

a. organizatii sindicale;

b. asociatii patronale;

c. asociatii familiale.

Raspuns: a

103. In ce se pot asocia angajatorii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)

a. organizatii sindicale;

b. asociatii patronale;

c. asociatii familiale.

Raspuns: b

104. Ce fel de instrument este norma de munca ? (capitolul II, pag. 156)

a. instrument al angajatului in relatiile contractuale cu angajatorul sau;

b. instrument al angajatului in relatiile contractuale cu sindicatele;

c. instrument al angajatorului in relatiile contractuale cu salariatii sai;

Raspuns: c

105. Cum se stabilește, in mod concret, felul muncii in cadrul unitatilor productive ?

(capitolul II, pag. 157)

a. fie prin norme de munca, fie prin program de lucru;

b. fie prin norme de munca, fie prin fise ale postului;

c. fie prin fise ale postului, fie prin calitatea muncii.

Raspuns: b

106. Al cui acord este necesar, potrivit prevederilor Codului Muncii, pentru aplicabilitatea normelor de munca ? (capitolul II, pag. 157)

a. sindicatelor sau al reprezentantilor salariatilor;

b. patronatelor si sindicatelor;

c. doar patronatelor.

Raspuns: a

107. Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzatoare ? (capitolul II, pag. 161)

a. sindicatului reprezentativ;

b. angajatorului;

c. consiliului de administratie al unitatii.

Raspuns: b

108. Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ? (capitolul II, pag. 161)

a. federatiei patronale;

b. angajatorului;

c. consiliului de administratie al unitatii.

Raspuns: b

109. Cui revine obligatia de a infiinta registrul general de evidenta al salariatilor si de a opera inregistrarile prevazute de lege ? (capitolul II, pag. 163)

a. serviciului resurse umane;

b. angajatorului;

c. consiliului de administratie al unitatii.

Raspuns: b

110. Cui revine obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor ? (capitolul II, pag. 163)

a. inspectoratului teritorial de munca;

b. angajatorului;

c. consiliului de administratie al unitatii.

Raspuns: b

111. Concediul de maternitate reprezinta o situatie de suspendare a contractului individual de munca: (capitolul II, pag. 168)

a. din initiativa salariatei;

b. prin acordul partilor;

c. de drept.

Raspuns: c

112. Carantina reprezinta o situatie de suspendare a contractului individual de munca: (capitolul II, pag. 169)

a. din initiativa salariatei;

b. prin acordul partilor;

c. de drept.

Raspuns: c

113. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv ? (capitolul II, pag. 169)

a. va fi modificat din initiativa angajatorului;

b. va fi suspendat de drept;

c. opereaza concedierea.

Raspuns: b

114. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ? (capitolul II, pag. 169)

a. va fi modificat din initiativa angajatorului;

b. va fi suspendat de drept;

c. va fi suspendat din initiativa salariatului.

Raspuns: b

115. De catre cine se elibereaza, in cazul carantinei, certificatul prin care se atesta boala contagioasa ? (capitolul II, pag. 169)

a. unitatea sanitara la care a avut loc internarea;

b. directia de sanatate publica (din lege);

c. inspectoratul de sanatate publica.

Raspuns: c

116. In cazul incapacitatii temporare de munca, pana cand dureaza suspendarea contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 169)

a. pana la renuntarea salariatului la suspendare;

b. pana la exprimarea acordului partilor;

c. pana la insanatosirea salariatului.

Raspuns: c

117. Ce se poate intampla cu postul persoanei ce indeplineste o functie de conducere in sindicat, fiind salarizata de catre sindicatul respectiv? (capitolul II, pag. 170)

a. nu poate fi angajata o alta persoana;

b. poate fi angajata cu contract individual de munca pe durata determinata o alta persoana;

c. angajarea este conditionata de acordul titularului postului.

Raspuns: b

118. Cum va fi contractul individual de munca in cazul persoanei care are calitatea de asistent judiciar in cadrul completului pentru judecarea conflictelor de munca, in acest interval de timp ?(capitolul II, pag. 172)

a. suspendat de drept;

b. suspendat din initiativa salariatului;

c. suspendat prin acordul partilor.

Raspuns: a

119. Cum poate fi suspendat contractul individual de munca pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani ? (capitolul II, pag. 173)

a. de drept;

b. prin acordul partilor;

c. din initiativa salariatului.

Raspuns: c

120. Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani? (capitolul II, pag. 174)

a. numai salariata mama;

b. optional, oricare dintre parintii firesti;

c. se stabileste printr-o adresa de catre casa de pensii.

Raspuns: b

121. Ce se intampla cu plata indemnizatiei, daca beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului decedeaza ? (capitolul II, pag. 175)

a. se suspenda incepand cu luna urmatoare;

b. inceteaza;

c. se acorda in continuare.

Raspuns: a

122. Ce se intampla cu plata indemnizatiei pentru creșterea copilului daca copilul este abandonat? (capitolul II, pag. 175)

a. inceteaza;

b. va continua;

c. se suspenda incepand cu luna urmatoare.

Raspuns: c

123. Care este durata concediului paternal fara atestat pentru cursul de puericultura ? (capitolul II, pag. 175, 176)

a. 30 de zile;

b. 15 zile lucratoare;

c. 5 zile lucratoare.

Raspuns: c

124. Din ce fonduri se platește indemnizatia pentru concediul paternal ? (capitolul II, pag. 176)

a. din fondul de salarii al unitatii;

b. din fondul asigurarilor sociale de stat;

c. nu exista concediu paternal.

Raspuns: a

125. Cum se suspenda contractul individual de munca pentru salariatii care participa la greva ? (capitolul II, pag. 176)

a. de drept;

b. din initiativa salariatului;

c. din initiativa angajatorului.

Raspuns: b

126. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile ? (capitolul II, pag. 177)

a. poate fi suspendat din initiativa salariatului;

b. se suspenda de drept;

c. poate fi suspendat din initiativa angajatorului.

Raspuns: c

127. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca daca angajatorul formuleaza plangere penala impotriva salariatului ? (capitolul II, pag. 177, 178)

a. poate fi suspendat din initiativa angajatorului;

b. inceteaza de drept;

c. inceteaza din initiativa angajatorului.

Raspuns: a

128. Ce se intampla cu contractul individual de munca, in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca? (capitolul II, pag. 179)

a. continua sa produca efecte;

b. se suspenda din initiativa angajatorului;

c. se suspenda de drept.

Raspuns: b

129. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata detasarii? (capitolul II, pag. 180)

a. se suspenda de drept;

b. nu opereaza suspendarea;

c. se suspenda din initiativa angajatorului.

Raspuns: c

130. Care este obligatia angajatorului daca angajatorul vrea sa modifice clauzele contractului individual de munca (prevazute de art.17 alin.2)? (capitolul II, pag. 182)

a. are obligatia de a incheia un act aditional in termen de 15 zile de la data incunostintarii;

b. are obligatia de a incheia un act aditional in termen de 20 zile de la data incunostintarii;

c. are obligatia de a incheia un act aditional in termen de 30 zile de la data incunostintarii;

Raspuns: a

131. Cum este modificarea unilaterala a contractului individual de munca? (capitolul II, pag. 184)

a. este inadmisibila;

b. este permisa doar in cazul detasarii;

c. este permisa doar in cazul delegarii, detasarii si trecerii temporare in alta munca.

Raspuns: c

132. Ce se modifica in cazul delegarii ? (capitolul II, pag. 185)

a. doar unitatea si drepturile salariale;

b. doar locul obisnuit al muncii;

c. doar subordonarea salariatului.

Raspuns: b

133. Fata de cine raspunde disciplinar salariatul aflat in delegatie ? (capitolul II, pag. 185)

a. doar fata de angajatorul sau;

b. numai fata de conducerea unitatii in care se afla delegat;

c. raspunderea disciplinara nu poate opera in aceasta situatie.

Raspuns: a

134. Cum inceteaza masura delegarii ? (capitolul II, pag. 185)

a. la cererea salariatului;

b. prin revocare de catre angajator;

c. la propunerea unitatii in care salariatul se afla delegat.

Raspuns: b

135. Ce se realizeaza prin detasare ? (capitolul II, pag. 186)

a. o dispozitie a angajatorului;

b. o initiativa decisiva a salariatului;

c. un acord necesar al partilor.

Raspuns: a

136. Pentru cine executa lucrari salariatul pe timpul detasarii ? (capitolul II, pag. 186)

a. in interesul angajatorului sau;

b. in interesul angajatorului la care este detasat;

c. pentru ambii angajatori.

Raspuns: b

137. Cui este subordonat salariatul pe perioada detasarii ? (capitolul II, pag. 187)

a. angajatorului cedent;

b. sefului de formatie din unitatea care l-a angajat;

c. angajatorului cesionar.

Raspuns: c

138. Cum se realizeaza transferul in spiritul Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 187)

a. numai cu acordul salariatului;

b. cu acordul salariatului si al angajatorului;

c. Codul Muncii nu reglementeaza transferul.

Raspuns: c

139. Cine va opera, daca la incheierea contractului individual de munca nu sunt respectate dispozitii care ocrotesc un interes general ? (capitolul II, pag. 189, 190)

a. modificarea contractului;

b. nulitatea absoluta;

c. suspendarea de drept.

Raspuns: b

140. Cum va fi contractul, daca la incheierea contractului individual de munca lipseste acordul reprezentantilor legali ai minorului cu varsta intre 15 si 16 ani ? (capitolul II, pag. 190)

a. revocat;

b. suspendat;

c. sanctionat cu nulitatea absoluta, remediabila.

Raspuns: c

141. Ce fel de efecte produce constatarea nulitatii contractului individual de munca ?

(capitolul II, pag. 192)

a. pentru trecut si pentru viitor;

b. pentru trecut;

c. pentru viitor.

Raspuns: c

142. Ce se intampla cu persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul ? (capitolul II, pag. 193)

a. trebuie sa restituie drepturile incasate necuvenit;

b. are dreptul la remunerarea acestei munci;

c. primeste un salariu echivalent cu salariul minim pe economie.

Raspuns: b

143. Care este soarta contractului individual de munca la data comunicarii deciziei de pensionare pentru invaliditate a salariatului ? (capitolul II, pag. 194)

a. contractul individual de munca se suspenda pana la insanatosire;

b. contractul individual de munca inceteaza de drept;

c. contractul individual de munca inceteaza din motive imputabile salariatului.

Raspuns: b

144. Care este soarta contractului individual de munca daca se constata nulitatea absoluta a acestuia? (capitolul II, pag. 194)

a. acesta se suspenda pana la remedierea cauzelor;

b. inceteaza prin acordul partilor;

c. inceteaza de drept.

Raspuns: c

145. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul este condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate ? (capitolul II, pag. 195)

a. se suspenda pana la revenirea salariatului;

b. inceteaza de drept;

c. inceteaza din initiativa angajatorului.

Raspuns: b

146. La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata, ce se va intampla cu acesta? (capitolul II, pag. 195)

a. inceteaza de drept;

b. se transforma in contract pe durata nedeterminata;

c. inceteaza prin decizia angajatorului.

Raspuns: a

147. Care este soarta contractului individual de munca in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile ? (capitolul II, pag. 202)

a. inceteaza din initiativa angajatorului;

b. inceteaza de drept;

c. inceteaza din initiativa salariatului.

Raspuns: a

148. Ce poate dispune angajatorul daca se constata inaptitudinea fizica a salariatului? (capitolul II, pag. 202)

a. suspendarea ;

b. concedierea;

c. modificarea drepturilor salariale.

Raspuns: b

149. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde profesional locului de munca? (capitolul II, pag. 202)

a. inceteaza din motive imputabile salariatului;

b. va fi sanctionat cu nulitatea absoluta;

c. va fi sanctionat cu nulitatea relativa.

Raspuns: a

150. Ce se intampla daca salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu solicita pensionarea? (capitolul II, pag. 202)

a. poate continua prestarea activitatii;

b. va fi concediat;

c. va fi obligat sa faca cerere de pensionare.

Raspuns: b

151. In ce conditii este admisibila concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului? (capitolul II, pag. 208)

a. este inadmisibila;

b. este admisibila daca angajatorul isi reprofileaza activitatea;

c. este admisibila daca se desfiinteaza locul de munca ocupat de salariat.

Raspuns: c

152. Cum este concedierea salariatului daca angajatorul grupeaza doua posturi intr-unul singur ? (capitolul II, pag. 210)

a. justificata;

b. nelegala;

c. intemeiata de drept.

Raspuns: a

153. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 10 salariati atunci cand are incadrati cati salariati? (capitolul II, pag. 210)

a. intre 10 si 20 de salariati;

b. intre 20 si 100 de salariati;

c. cel putin 100 de salariati.

Raspuns: b

154. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 10% din salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)

a. intre 10 si 20 de salariati;

b. intre 100 si 300 de salariati;

c. cel putin 100 de salariati.

Raspuns: b

155. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)

a. intre 10 si 20 de salariati;

b. intre 20 si 100 de salariati;

c. cel putin 300 de salariati.

Raspuns: c

156. Angajatorul care a dispus concedieri colective, pentru ce perioada nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati? (capitolul II, pag. 210)

a. 9 luni de la data concedierii acestora;

b. 6 luni de la data concedierii acestora;

c. 12 luni de la data concedierii acestora.

Raspuns: a

157. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de executie, nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)

a. 15 zile calendaristice;

b. 20 zile calendaristice;

c. 30 zile calendaristice;

Raspuns: a

158. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de conducere, nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)

a. 15 zile calendaristice;

b. 20 zile calendaristice;

c. 30 zile calendaristice;

Raspuns: c

159. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata preavizului, in cazul demisiei ?(capitolul II, pag. 213)

a. se suspenda;

b. produce efecte;

c. se modifica sub aspectul prestatiilor.

Raspuns: b

160. Unde trebuie exprimata durata preavizului ? (capitolul II, pag. 215)

a. in cadrul dialogului social;

b. prin adresa la domiciliul salariatului;

c. in continutul deciziei de concediere.

Raspuns: c

161. Cand poate fi dispusa concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala ? (capitolul II, pag. 218)

a. daca o comisie de specialitate a stabilit inaptitudinea fizica a salariatului;

b. dupa evaluarea prealabila a salariatului;

c. dupa nota explicativa semnata de salariat.

Raspuns: b

162. Cui are obligatia angajatorul sa comunice notificarea intentiei de concediere colectiva? (capitolul II, pag. 220)

a. directiei muncii din judet;

b. salariatilor ce urmeaza a fi concediati;

c. inspectoratului teritorial de munca.

Raspuns: c

163. Care este termenul in care sindicatul poate propune angajatorului masuri de evitare a concedierilor colective ? (capitolul II, pag. 220, 221)

a. 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii;

b. 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii;

c. 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii.

Raspuns: a

164. Conform legii, cu ce calitate este incompatibila calitatea de parlamentar ? (capitolul II, pag. 224)

a. calitatea de comerciant persoana fizica;

b. calitatea de comerciant persoana fizica ori cu calitatea de membru al unui grup de interes economic;

c. calitatea de membru al unui grup de interes economic;

Raspuns: b

165. Care este reducerea duratei normale a timpului de lucru de care beneficiaza salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani ? (capitolul III, pag. 231)

a. 1 ora pe zi;

b. 2 ore pe zi;

c. 3 ore pe zi.

Raspuns: b

166. Care este programul medicilor incadrati in unitatile publice din sectorul sanitar ? (capitolul III, pag. 232)

a. 6 ore, in medie, pe zi;

b. 7 ore, in medie, pe zi;

c. 8 ore, in medie, pe zi.

Raspuns: b

167. Care este programul medicilor incadrati in serviciile de ambulanta ? (capitolul III, pag. 232)

a. 6 ore, in medie, pe zi;

b. 7 ore, in medie, pe zi;

c. 8 ore, in medie, pe zi.

Raspuns: b

168. Potrivit Codului muncii, intre ce intervale de timp se presteaza munca in timpul noptii? (capitolul III, pag. 233)

a. 22.00 - 06.00;

b. 20.00 - 08.00;

c. 22.00 - 07.00.

Raspuns: a

169. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din justitie, parchet si alte organe de stat ? (capitolul III, pag. 238)

a. hotarare a guvernului;

b. negociere;

c. regulamente.

Raspuns: c

170. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din administratia publica ? (capitolul III, pag. 238)

a. hotarare a guvernului;

b. negociere;

c. regulamente.

Raspuns: a

171. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din regiile autonome cu specific deosebit? (capitolul III, pag. 238)

a. hotarare a guvernului (250/1992, republicata in 1995);

b. negociere;

c. regulamente.

Raspuns:    a

172. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna anual, pentru salariatii din unitatile bugetare? (capitolul III, pag. 238)

a. hotarare a guvernului (250/1992, republicata in 1995);

b. negociere;

c. regulamente.

Raspuns: a

173. Care este durata concediului de odihna pentru magistrati? (capitolul III, pag. 238)

a. 25 zile lucratoare;

b. 35 zile lucratoare;

c. 45 zile lucratoare;

Raspuns: b

174. Durata efectiva a concediului de odihna anual va fi proportionala cu: (capitolul III, pag. 238)

a. activitatea prestata intr-un an calendaristic;

b. activitatea prestata in ultima luna a anului calendaristic;

c. activitatea prestata in ultima jumatate a anului calendaristic;

Raspuns: a

175. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din administratia publica ? (capitolul III, pag. 239)

a. 3-5 zile lucratoare;

b. 3-7 zile lucratoare;

c. 3-10 zile lucratoare;

Raspuns: c

176. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din regiile autonome cu specific deosebit ? (capitolul III, pag. 239)

a. 3-5 zile lucratoare;

b. 3-7 zile lucratoare;

c. 3-10 zile lucratoare;

Raspuns: c

177. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din unitatile bugetare ? (capitolul III, pag. 239)

a. 3-5 zile lucratoare;

b. 3-7 zile lucratoare;

c. 3-10 zile lucratoare;

Raspuns: c

178. Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la care are dreptul salariatul? (capitolul III, pag. 242)

a. 10 zile lucratoare sau 80 de ore;

b. 10 zile calendaristice sau 80 de ore;

c. 10 zile lucratoare sau 70 de ore.

Raspuns: a

179. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile? (capitolul IV, pag. 244)

a. 10% din salariul de baza;

b. 10% din salariul minim negociat;

c. 10% din salariul de merit;

Raspuns: a

180. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru pentru conditii nocive de munca? (capitolul IV, pag. 244)

a. 10% din salariul de baza;

b. 10% din salariul minim negociat;

c. 10% din salariul de merit;

Raspuns: b

181. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca prestata in orele suplimentare? (capitolul IV, pag. 244)

a. 75% din salariul de baza;

b. 10% din salariul negociat;

c. 10% din salariul de merit;

Raspuns: a

182. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca pe timp de noapte, ( contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 ) ? (capitolul IV, pag. 244)

a. 50%;

b. 25%;

c. 100%.

Raspuns: b

183. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la drepturile salariale ? (capitolul IV, pag. 250)

a. 1 an de la data la care astfel de drepturi erau datorate;

b. 2 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate;

c. 3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate;

Raspuns: c

184. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la daunele rezultate din neexecutarea obligatiilor privind plata salariilor ? (capitolul IV, pag. 244)

a. 1 an de la data la care astfel de drepturi erau datorate;

b. 2 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate;

c. 3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate;

Raspuns: c

185. De catre cine se intocmeste, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, regulamentul intern? (capitolul V, pag. 256)

a. fiecare angajat in parte;

b. angajator;

c. sindicatul reprezentativ.

Raspuns: b

186. Care este momentul, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, de la care produce efecte regulamentul? (capitolul V, pag. 256)

a. aprobarii de catre angajator;

b. aducerii la cunostinta;

c. intocmirii.

Raspuns: b

187. Cum sunt amenzile disciplinare, potrivit Codului Muncii ? (capitolul V, pag. 261)

a. permise;

b. interzise;

c. aplicabile pentru contraventii.

Raspuns: b

188. De la ce data produce efecte decizia de sanctionare disciplinara ? (capitolul V, pag. 267)

a. emiterii;

b. expedierii;

c. comunicarii.

Raspuns: c   

189. In ce termen trebuie comunicata decizia de sanctionare disciplinara? (capitolul V, pag. 268)

a. 7 zile de la data emiterii;

b. 5 zile de la data emiterii;

c. 30 de zile de la data emiterii.

Raspuns: b

190. In ce termen poate fi contestata decizia de sanctionare disciplinara? (capitolul V, pag. 268)

a. 5 zile calendaristice de la data comunicarii;

b. 10 zile calendaristice de la data comunicarii;

c. 30 zile calendaristice de la data comunicarii.

Raspuns: c

191. Ce instanta are competenta sa judece plangerea impotriva sanctiunii disciplinare (in prima instanta) ? (capitolul V, pag. 268)

a. judecatoria;

b. tribunalul in raza caruia salariatul are domiciliul;

c. tribunalul in raza caruia unitatea isi are sediul.

Raspuns: b

192. Instanta care constata nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara poate acorda despagubiri salariatului sanctionat? (capitolul V, pag. 269)

a. poate acorda despagubiri de ordin material;

b. poate acorda daune morale;

c. poate acorda despagubiri materiale si morale.

Raspuns: c

193. Ce cale de atac poate folosi partea interesata impotriva sentintei pronuntate de tribunalul care a solutionat contestatia formulata impotriva sanctiunii disciplinare? (capitolul V, pag. 269)

a. recursul;

b. apelul;

c. contestatia in anulare.

Raspuns: a

194. Pe ce principii se intemeiaza raspunderea patrimoniala? (capitolul V, pag. 271)

a. pe principiile dreptului muncii;

b. pe principiile raspunderii civile contractuale;

c. pe principiile raspunderii delictuale.

Raspuns: b

195. Ce obiect poate avea raspunderea patrimoniala a salariatilor? (capitolul V, pag. 271)

a. repararea prejudiciilor materiale si morale;

b. repararea prejudiciilor materiale;

c. acoperirea pagubei cauzate salariatului.

Raspuns: a

196. Cum se repara, de regula, prejudicidul produs de salariat? (capitolul V, pag. 272)

a. prin angajament de plata;

b. prin echivalent banesc, operand retineri din salariu;

c. prin decizia de imputare.

Raspuns: b

197. Ce cota din salariu poate fi afectata in cazul raspunderii patrimoniale? (capitolul V, pag. 272)

a. cel mult ¼ din salariul net;

b. cel mult 1/3 din salariul net;

c. cel mult ¼ din salariul de incadrare.

Raspuns: b

198. Cand are angajatorul obligatia sa-l despagubeasca pe salariat? (capitolul V, pag. 273)

a. cand salariatul sufera un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului;

b. cand este prejudiciat doar material;

c. cand nu i se acorda drepturile salariale la finele lunii de activitate.

Raspuns: a

199. Ce poate face salariatul, daca angajatorul refuza sa-l despagubeasca ? (capitolul V, pag. 273)

a. se adreseaza judecatoriei;

b. se adreseaza cu plangere instantei judecatoresti competente;

c. declanseaza conflictul de ineterese.

Raspuns: b

200. Isi poate recupera angajatorul despagubirea platita unui salariat? (capitolul V, pag. 273)

a. nu este posibil;

b. da, de la salariatul vinovat de producerea pagubei;

c. despagubirea este un risc propriu angajatorului.

Raspuns: b

201. Care este scopul raspunderii patrimoniale a salariatului fata de angajatorul sau?

(capitolul V, pag. 274)

a. se apara patrimoniul angajatorului si se previn alte prejudicii;

b. scop educativ pentru salariat;

c. satisfactie morala cuvenita pentru angajator.

Raspuns: a

202. Salariatii raspunde de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului ?

(capitolul V, pag. 274)

a. nu exista un risc normal;

b. raspund;

c. nu raspund.

Raspuns: c

203. Salariatii raspund de pagubele provocate de forta majora? (capitolul V, pag. 274)

a. forta majora nu aduce pagube;

b. nu raspund;

c. raspund proportional cu vina lor.

Raspuns: b

204. Pentru a raspunde patrimonial, persoana trebuie sa fie salariatul angajatorului? (capitolul V, pag. 275)

a. da, la momentul producerii pagubei si al judecarii cauzei;

b. calitatea de salariat nu conteaza, ci doar vinovatia;

c. da, la momentul producerii pagubei.

Raspuns: c

205. Ce conditie trebuie sa indeplineasca fapta ilicita a salariatului pentru ca acesta sa raspunda patrimonial? (capitolul V, pag. 275)

a. sa fi produs angajatorului un prejudiciu material;

b. sa fi produs angajatorului un prejudiciu material sau moral;

c. sa fie savarsita in afara programului normal de munca.

Raspuns: a

206. Starea de necesitate inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului? (capitolul V, pag. 276)

a. da, daca aceasta stare a fost decretata;

b. nu inlatura pe timpul zilei;

c. da, daca prin fapta respectiva s-a acoperit un interes public.

Raspuns: c

207. Cazul fortuit inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului? (capitolul V, pag. 276)

a. in dreptul muncii nu are aplicabilitate;

b. inlatura doar pe timp de noapte;

c. inlatura in toate imprejurarile.

Raspuns: c

208. Retinerile, cu titlu de daune, cauzate de salariat angajatorului, pot fi efectuate in temeiul deciziei de imputare ? (capitolul V, pag. 278)

a. pentru operativitate, se poate;

b. doar cu acordul salariatului;

c. nu, fiind necesara o hotarare judecatoreasca irevocabila.

Raspuns: c

209. Este posibila executarea silita a unui salariat care a pagubit angajatorul? (capitolul V, pag. 279)

a. se poate, daca salariatul debitor nu mai este incadrat in munca;

b. executarea silita nu este acceptata in dreptul muncii;

c. se poate atunci cand salariatul nu executa de buna voie.

Raspuns: a

210. Angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc pentru recuperarea prejudiciului de la salariat? (capitolul V, pag. 280)

a. in dreptul muncii nu este permis;

b. se poate, daca nu s-a realizat acoperirea prejudiciului prin retineri lunare in termen de maximum 3 ani;

c. se poate, daca nu s-a realizat acoperirea prejudiciului prin retineri lunare in termen de maximum 1 an.

Raspuns: b

211. Ce obligatie are salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata? (capitolul V, pag. 281)

a. sa o restituie;

b. sa presteze activitate ca echivalent;

c. sa se prezinte la cercetarea disciplinara prealabila.

Raspuns: a

212. Ce obligatie are salariatul care primeste bunuri necuvenite si nu mai pot fi restituite in natura angajatorului? (capitolul V, pag. 281)

a. sa suporte contravaloarea lor;

b. sa procure altele identice;

c. le pastreaza, daca a fost de buna credinta.

Raspuns: a

213. Ce reprezinta stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale? (capitolul V, pag. 281)

a. constituie contraventie;

b. reprezinta cauza de suspendare a contractului;

c. reprezinta infractiune in sarcina angajatorului.

Raspuns: a

214. Cum raspunde angajatorul care incalca dispozitiile privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara? (capitolul V, pag. 281)

a. patrimonial;

b. contraventional;

c. penal.

Raspuns: b

215. Cum raspunde angajatorul care primeste la munca persoane fara a incheia un contract individual de munca? (capitolul V, pag. 281)

a. contraventional;

b. penal;

c. patrimonial.

Raspuns: a

216. Cum raspunde angajatorul care incalca prevederile legale privind acordarea repausului saptamanal? (capitolul V, pag. 282)

a. contraventional;

b. penal;

c. patrimonial.

Raspuns: a

217. Cine poate aplica sanctiuni contraventionale, potrivit Codului Muncii? (capitolul V, pag. 282)

a. aceste sanctiuni se prevad doar in dreptul administrativ;

b. controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi;

c. inspectorii de munca.

Raspuns: c

218. Cum va raspunde angajatorul care nu executa hotararea judecatoreasca definitiva de achitare a drepturilor banesti cuvenite salariatului? (capitolul V, pag. 285)

a. contraventional;

b. penal;

c. patrimonial.

Raspuns: b

219. Hotararile pronuntate de instanta de fond pot fi executate? (capitolul V, pag. 285)

a. numai dupa judecarea recursului;

b. da, fiind executorii de drept;

c. numai daca sunt investite cu formula executorie.

Raspuns: b

220. In cazul accidentului de munca, se produce o vatamare violenta a organismului?

(capitolul VI, pag. 288)

a. este o conditie necesara;

b. nu este necesara vatamarea, ci doar o afectiune;

c. da, daca persoana se pensioneaza medical.

Raspuns: a

221. Intoxicatia acuta profesionala poate fi considerata accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

a. nu, intrucat reprezinta situatii complet diferite;

b. da, in toate cazurile;

c. da, daca are loc in timpul procesului de munca.

Raspuns: c

222. Ce durata trebuie sa aiba incapacitatea temporara de munca pentru ca accidentul sa fie considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

a. cel putin 3 zile;

b. e suficienta o zi;

c. cel putin 7 zile.

Raspuns: a

223. Daca intoxicatia acuta profesionala, in timpul procesului de munca, provoaca decesul salariatului, se considera accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

a. da, daca incapacitatea temporara de munca a durat cel putin 3 zile;

b. da, daca salariatul ar fi ramas invalid;

c. se inregistreaza ca accident de munca.

Raspuns: c

224. Accidentul suferit de o persoana aflata in vizita in unitate, poate fi inregistrat ca accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

a. da, daca vizita a avut acordul angajatorului;

b. nu, intrucat nu este salariat;

c. nu, deoarece persoana poarta vina exclusiva.

Raspuns: a

225. Accidentul suferit de o persoana in timpul unei activitati sportive, in afara tarii, se inregistreaza ca accident de munca ? (capitolul VI, pag. 288)

a. nu, intrucat este in afara granitelor tarii;

b. nu, intrucat nu se afla in incinta unei intreprinderi;

c. da, fiind cauzat de indeplinirea unor sarcini sportive.

Raspuns: c

226. Daca o persoana se accidenteaza ca urmare a unei actiuni de salvare a unei vieti omenesti, se inregistreaza ca accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)

a. daca este in afara unitatii, nu se inregistreaza;

b. daca nu era salariat, nu se inregistreaza;

c. se inregistreaza, indiferent de calitatea persoanei.

Raspuns: c

227. Accidentul de traseu suferit de salariatul care se deplaseaza de la locul de munca la domiciliu, poate fi considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)

a. fiind in afara unitatii, nu este accident de munca;

b. este accident de munca daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal, domiciliu - unitate;

c. avand calitatea de salariat, indiferent de traseu, este accident de munca.

Raspuns: b

228. Accidentul suferit de o persoana care urmeaza un curs de calificare, poate fi considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 290)

a. nu, deoarece nu este inca salariat;

b. nu, intrucat persoana nu are instruire pe linia protectiei muncii;

c. da, daca accidentul s-a produs in timpul efectuarii activitatii practice.

Raspuns: c

229. Accidentul determinat de o furtuna, poate fi considerat accident de munca?

(capitolul VI, pag. 290)

a. da, daca victima indeplinea indatoriri de serviciu;

b. nu, deoarece forta majora nu se ia in calcul;

c. da, daca salariatul avea asigurare.

Raspuns: a

230. Cand accidentul de munca este considerat accident colectiv ? (capitolul VI, pag. 290)

a. cand sunt accidentate cel putin doua persoane in acelasi timp;

b. cand sunt accidentate cel putin doua persoane din aceeasi cauza;

c. cand sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.

Raspuns: c

231. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca? (capitolul VI, pag. 291)

a. angajatorul;

b. politia;

c. politia si parchetul.

Raspuns: a

232. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs decesul salariatului? (capitolul VI, pag. 291)

a. inspectoratul teritorial de munca;

b. politia;

c. politia si parchetul.

Raspuns: a

233. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au determinat persoane date disparute? (capitolul VI, pag. 291)

a. inspectoratul teritorial de munca;

b. politia;

c. politia si parchetul.

Raspuns: a

234. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele in cazul accidentelor colective produse de explozii? (capitolul VI, pag. 291)

a. inspectia muncii;

b. politia;

c. politia si parchetul.

Raspuns: a

235. Cine are atributia de a coordona activitatea de cercetare, declarare, inregistrare si evidenta a bolilor profesionale? (capitolul VI, pag. 293)

a. inspectia muncii;

b. Ministerul Muncii;

c. Ministerul sanatatii publice.

Raspuns: c

236. Ce conditie trebuie sa indeplineasca angajatorul pentru a se constitui un comitet de securitate si sanatate in munca ? (capitolul VI, pag. 302,303)

a. sa fie unitate bugetara;

b. de regula, sa fie persoana juridica cu un numar de cel putin 50 de salariati;

c. de regula, sa fie persoana juridica cu un numar de cel putin 100 de salariati.

Raspuns: b

237. La angajatorii cu un numar redus al salariatilor, cine poate prelua atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca? (capitolul VI, pag. 303)

a. angajatorul;

b. sindicatul reprezentativ;

c. un responsabil cu sanatatea si securitatea in munca.

Raspuns: c

238. Cine are competenta sa stabileasca instantele la care functioneaza sectii pentru conflictele de munca? (partea a II-a, capitolul II, pag. 317)

a. guvernul;

b. parlamentul;

c. ministrul justitiei.

Raspuns: c

239. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii de suspendare a grevei?

(partea a II-a, capitolul II, pag. 318)

a. judecatoria;

b. tribunalul;

c. curte a de apel.

Raspuns: c

240. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii prin care se solicita incetarea grevei ca fiind nelegala? (partea a II-a, capitolul I, pag. 318)

a. judecatoria;

b. tribunalul;

c. curte a de apel.

Raspuns: b

241. Care sunt instantele prin intermediul carora se realizeaza justitia? (partea a II-a, capitolul II, pag. 319, 320)

a. Inalta Curte de Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii;

b. Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti stabilite de lege;

c. judecatoria, tribunalul si curtea de apel.

Raspuns: b

242. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la instanta de fond? (partea a II-a, capitolul II, pag. 322)

a. un judecator si doi asistenti judiciari;

b. doi judecatori si doi asistenti judiciari;

c. trei judecatori.

Raspuns: b

243. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la instanta de recurs? (partea a II-a, capitolul II, pag. 322)

a. un judecator si doi asistenti judiciari;

b. doi judecatori si doi asistenti judiciari;

c. trei judecatori.

Raspuns: c

244. Care sunt fazele in solutionarea unui litigiu de munca? (partea a II-a, capitolul III, pag. 327)

a. citarea partilor si administrarea probelor;

b. judecata propriu-zisa si executarea silita a hotararii judecatoresti;

c. judecarea fondului si judecarea recursului.

Raspuns: b

245. Cand se incheie faza judecatii propriu-zise a unui litigiu de munca? (partea a II-a, capitolul III, pag. 327)

a. o data cu pronuntarea unei hotarari definitive;

b. o data cu judecarea apelului;

c. o data cu pronuntarea unei hotarari irevocabile.

Raspuns: c

246. De cine este reprezentat statul in proces? (partea a II-a, capitolul III, pag. 333)

a. de guvern;

b. de Ministerul justitiei;

c. de Ministerul finantelor.

Raspuns: c

247. Cine reprezinta in justitie un oras? (partea a II-a, capitolul III, pag. 334)

a. consiliul local;

b. presedintele consiliului local;

c. primarul.

Raspuns: c

248. Daca o unitate nu are personalitate juridica, poate fi parte a litigiului de munca?

(partea a II-a, capitolul III, pag. 336)

a. poate, daca are imputernicire pentru a incheia contracte individuale de munca;

b. nu este posibila aceasta calitate;

c. poate, daca nu se opune sindicatul reprezentativ.

Raspuns: a

249. Cui revine dreptul de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu?

a. sindicatului reprezentativ;

b. angajatorului;

c. consiliului de administratie al unitatii.

Raspuns: b

250. Poate paratul initial sa devina si reclamant in acelasi proces? (partea a II-a, capitolul III, pag. 345)

a. poate, daca introduce cerere reconventionala;

b. poate, daca primeste incuviintarea instantei de judecata;

c. poate, numai in cazul perimarii.

Raspuns: a

NOTA:

1. Intrebarile de la 1 la 250 se regasesc in lucrarea: "Relatii individuale de munca",

Editura Fundatia "Romania de Maine", Bucuresti, 2008;

- Adriana Belu

- Olia Maria Corsiuc

- Narcis Godeanu

- Cezat Tita

- Mihnea DrumeaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3493
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved