Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


FISA POSTULUI- Controlor Trafic Aerian Informare

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai mic

NUME SI PRENUME

Functia

DATA

SEMNATURA

APROBAT

Elaborat

FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI:

Controlor Trafic Aerian Informare

POZITIA

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Nivel de studii :

Medii,liceu si curs de instruire la o unitate de invatamant post liceeal de profil, autorizata conform legislatiei in vigoare.

Experienta :

Minim 1 an dupa executarea stagiaturii (exclusiv cursul CTA).

Specifice :

Brevet/licenta;

cunoasterea limbii engleze;

capacitate de analiza si sinteza;

abilitati de comunicare, cooperare si spirit de echipa la nivelul serviciului si cu celelalte structuri ROMATSA;

abilitate in elaborarea de documentatii / sinteze / programe / materiale informationale / si in coordonarea activitatii la nivelul unor structuri;

abilitati in utilizarea PC;

certificat medical eliberat de IMA cu aviz favorabil in termen de valabilitate.

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Informarea aeronautica inainte si dupa zbor, asa cum este definita in Anexa 15    ICAO, - Serviciile de Informare Aeronautica;

Schimbul de mesaje ATS, asa cum este definit in ICAO Doc. 4444, capitolul XI;

Schimbul de mesaje ATCFM, asa cum este definit in EUROCONTROL CFMU Handbook;

Calculul si incasarea tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriana terminala (TANC), asa cum sunt ele definite in AIP Romania, GEN 4.2. cap. 2 - Tarife pentru serviciile de navigatie aeriana terminala.

RELATII

Ierarhice :

Este subordonat direct supervizorului de echipa ARO si executa dispozitiile acestuia.

De colaborare,

In limitele stabilite de directorul D.R.CONSTANTA cu alte servicii din Administratia Centrala ROMATSA:

Serviciul AIS din cadrul ROMATSA;

Serviciul informare din cadrul D.R. Bucuresti;

Serviciul navigatie al companiei TAROM si al celorlalte companii aeriene;

Agentii de handling ce deservesc aeroportul Constanta ;

Compartimentul evidenta trafic si facturare din cadrul C.C.D.I.T.A;

Serviciului NOTAM al A.A.C.R.;

Serviciile din Autoritatea Aeronautica Civila Romania;

5.3 De reprezentare

Reprezinta ROMATSA in relatiile cu partenerii din tara si din strainatate, in limitele necesare realizarii atributiilor postului, precum si cele stabilite de Directorul D.R. CONSTANTA, cu respectarea prevederilor dispozitiilor legale, reglementarilor M.T.C.T. si normelor interne ROMATSA privind relatiile cu partenerii interni si externi, cu publicul si cu mass -media.

COMPETENTE

Profesionale :

In limitele domeniului de activitate definit la pct. 4 din prezenta Fisa a postului.

RESPONSABILITATI SI ATRIBUTII

Este responsabil sa cunoasca si sa aplice prevederile Manualului de Management al Sigurantei,Manualul de Management al Calitatii si Manualul Procedurilor SMC si se conformeaza prevederilor "Politicii de Siguranta" si " Politicii de Calitate",in vederea mentinerii si imbunatatirii continue a Sistemului de Management al Sigurantei si Sistemului de Management al Calitatii.

Are responsabilitate asupra evaluarii si instruirii personalului care ii este repartizat de catre coordonatorul ARO/Briefing Constanta in limita celor stabilite la punctual 9

Executa din dispozitia supervizorului echipa, a coordonatorului biroului sau a directorului D.R.CONSTANTA orice alte sarcini pentru rezolvarea problemelor din domeniul de responsabilitate a serviciului, care au caracter prioritar sau pentru care nu exista o acoperire cu personal.

In domeniul AIS - informare aeronautica colecteaza si prelucreaza informatiile aeronautice receptionate prin intermediul AFS si a documentelor de informare aeronautica;

7.5 asigura disponibilitatea informarii aeronautice inaintea zborului prin AIP/AIC/SUP/NOTAM cu acoperire zonala in conformitate cu informatiile publicate in AIP Romania, GEN 3.1.;

pastreaza si actualizeaza documentele de informare aeronautica interne si internationale, cu scopul de a asigura o informare completa, eficienta si sigura a echipajelor inainte de zbor;

intocmeste si actualizeaza P.I.B. (buletinul de informare aeronautica inaintea zborului) pentru toate zborurile cu decolare de pe aeroportul CONSTANTA;

verifica si transmite planurile de zbor depuse, monitorizeaza planurile de zbor repetitive si actualizeaza datele initiale plan de zbor pentru toate zborurile cu decolare de pe aeroportul CONSTANTA;

face schimbul operativ de mesaje ATCFM cu CFMU - Flow Management Division (FMD), EUROCONTROL;

intocmeste fisele de taxare pentru aeronavele care opereaza pe aeroportul CONSTANTA.

Atributii specifice pe pozitiile de lucru:

POZITIA DE LUCRU NR. 1 - SCHIMBUL DE MESAJE ATS

primeste si verifica mesajele de baza Plan de Zbor, conform RCA-partea a VIII a;

verifica dosarul cu documentele de informare aeronautica redifuzate (RD);

verifica completarea FPL conform RCA-partea a VIII a, pe care le autorizeaza si le transmite prin reteaua AFS la IFPS, organelor de trafic si altor organe interesate de pe ruta, conform reglementarilor in vigoare si aprobarilor obtinute;

preda PIB pe baza de semnatura operatorilor aerieni si/sau reprezentantilor legali ai acestora;

informeaza vizual, verbal sau in scris operatorii aerieni si/sau reprezentantii legali ai acestora;

transmite prin reteaua AFS mesaje de actualizare asociate la mesajul plan de zbor , conform RCA - partea a VIII a ;

urmareste receptionarea mesajelor de acceptare (ACK), transmise de CFMU pentru FPL - urile sau mesajele asociate transmise si actioneaza conform IFPS USERS MANUAL in cazul receptionarii mesajelor de rejectare (REJ);

urmareste receptionarea mesajelor de alocare a slot - ului la decolare si anunta organele de trafic interesate si operatorii aerieni in cauza;

comunica continutul mesajelor AIM - Air Traffic Flow Management Information Message operatorilor aerieni afectati;

comunica organelor de trafic si operatorilor aerieni mesajele de re-rutare primite, relevante pentru acestia;

tratarea exceptiilor de la conformarea cu restrictiile ATCFM;

pastreaza, in vederea arhivarii, toate mesajele FPL si mesajele de actualizare asociate transmise, mesajele ATCFM, planificarile zborurilor regulate, setul de matrite PIB .

La predarea serviciului activitatea celor doi controlori se suprapune pana cand controlorul care preia serviciul confirma in mod expres asumarea intregii responsabilitati.

POZITIA DE LUCRU NR. 2 - PRELUCRARE DATE PIB

intocmeste, pentru fiecare zi a saptamanii un centralizator al tuturor zborurilor planificate sa decoleze de pe aeroportul CONSTANTAI, in vederea intocmirii PIB - ului;

primeste si tine evidenta NOTAM -urilor primite;

selecteaza NOTAM-urile care cuprind informatii relevante in fazele strategica si/sau pre-tactica ale zborurilor, pentru a fi introduse in PIB;

selecteaza si tine evidenta NOTAM-urilor care trebuie sa fie operate la date ulterioare datei de primire;

identifica NOTAM-urile care contin informatii care afecteaza PIB-ul din ziua in curs si le introduce in PIB-ul zilei;

cand este cazul, intocmeste mesajele de cerere a NOTAM - urilor care lipsesc sau au textul neclar;

verifica si amendeaza, documentele de informare aeronautica repartizate mentinand informatia la zi.

POZITIA DE LUCRU NR. 3 - REDACTARE PIB

intocmeste / actualizeaza matritele tarilor care vor fi incluse in PIB-ul pentru zborurile din ziua respectiva cu decolare de pe aeroportul CONSTANTA, conform rutelor prestabilite;

intocmeste/actualizeaza matritele tarilor care vor fi incluse in PIB-ul pentru zborurile cu decolare de pe aeroporturile din tara ,conform procedurilor de colaborare;

produce P.I.B., pentru zborurile din ziua respectiva, conform rutelor prestabilite;

amendeaza P.I.B., daca este cazul, cu informatiile receptionate dupa incheierea procesului de elaborare si redactare a acestuia;

primeste informatiile care necesita redifuzare si le transmite partilor interesate - organe de trafic si/sau operatori aerieni;

POZITIA DE LUCRU NR. 4 - TARIFARE

face calculul preliminar al tarifelor aferente Serviciilor de Navigatie Aeriana Terminala pentru cursele companiilor care au incheiate contracte de furnizare servicii cu ROMATSA si consemneaza rezultatele in fisa de taxare;

face calculul preliminar al tarifelor pentru Serviciile de Navigatie Aeriana Terminala aferente curselor companiilor care sunt exceptate de la plata acestor servicii si consemneaza rezultatele in fisa de taxare;

face calculul si incaseaza tarifele pentru Serviciile de Navigatie Aeriana Terminala aferente curselor companiilor care nu au incheiate contracte de furnizare servicii cu ROMATSA si consemneaza rezultatele in fisa de taxare;

preda zilnic fisele de taxare si sumele incasate in numerar;

pune la dispozitia companiilor aflate pe lista companiilor restrictionate o copie a evidentei debitelor pe care acestea le au la ROMATSA, pentru a fi achitate, daca este cazul;

obtine informatii pentru actualizarea bazei de date de tarifare a ROMATSA, prin confruntarea datelor existente cu documentele prezentate de operatorul aerian in momentul intocmirii fisei de taxare (MTOW, inmatriculare si/sau operator, eronate).

Pentru toate pozitiile de lucru mentionate mai sus in functie de gradul de indeplinire a criteriilor de performanta specifice se va acorda un adaos de performanta.

  1. OBLIGATII

Sa indeplineasca atributiile ce ii revin conform fisei postului la timp, corect si cu respectarea cerintelor de calitate;

Sa respecte disciplina muncii;

Sa respecte prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

Sa manifeste fidelitate fata de unitate in executarea atributiilor de serviciu;

Sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; regulile de acces si securitate aeronautica, PSI si protectia mediului;

Sa respectare cerintele de confidentialitate si de protectie a informatiilor clasificate, respectiv: sa nu furnizeze catre persoane neautorizate informatii despre salarii, drepturi banesti ori materiale sau alte date si/sau documente care, potrivit C.C.M. sau actelor normative in vigoare, au caracter confidential  sau sunt clasificate ca informatii cu caracter secret ;

In realizarea obligatiilor care decurg din relatia de munca, sa se conformeze cerintelor ROMATSA in ceea ce priveste integritatea profesionala, pregatirea/perfectionarea profesionala continua, intretinerea unui climat de munca favorabil, promovarea si pastrarea bunei reputatii a firmei, conduita si comportamentul;

Sa nu pretinda si/sau sa accepte foloase necuvenite de la alti salariati sau persoane din afara unitatii, pentru actiuni proprii legate de realizarea sarcinilor de serviciu, sau sa intermedieze ori sa influenteze rezolvarea sarcinilor de serviciu de catre alti salariati ROMATSA in scopul primirii de foloase necuvenite;

Sa nu furnizeze materiale sau informatii catre mass-media, decat in baza unei aprobari corespunzatoare din partea directorului general al unitatii;

Sa informeze seful serviciului si/sau - dupa caz, in linia ierarhica -, directorul D.R., despre neregulile si greutatile care produc disfunctii in functionarea serviciului/unitatii si sa propuna solutii pentru o mai mare eficienta a muncii;

Sa poarte la vedere permisele de acces/circulatie in perimetrul aeroportului;

Sa interzica accesul in sala ARO/Briefing a persoanelor neautorizate;

Sa poarte in timpul exercitarii atributiilor de serviciu tinuta vestimentara de prezentare cu insemnele distinctive;

Confirma prin semnatura pe avizul de expeditie primirea alimentatiei de intarire a organismului;

La intrarea in serviciu semneaza condica de prezenta asumandu-si prin aceasta aptitudinile medicale necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu.

  1. DREPTURI

Drepturile corespunzatoare relatiei de munca cu R.A. ROMATSA sunt cele prevazute in Contractul Individual de Munca al salariatului si in Contractul Colectiv de Munca in vigoare, precum si altele stabilite prin legislatia in vigoare.

LOC DE MUNCA SI RISCURI DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Locul de munca este la ARO/Briefing Constanta;

Locul de munca si specificul postului de accidentare si imbolnavire profesionala, /nu prezinta riscuri particulare. daca sunt respectate normele generale de protectia muncii

Expunerea salariatului la riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala este detaliata in FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE, intocmita conform prevederilor NGPM editia 2002, anexa la prezenta fisa a postului.

  1. REGIMUL FISEI POSTULUI

Prezenta fisa a postului reglementeaza principalele functiuni ale postului in procesul realizarii atributiilor C.T.A. Informare si D.R.CONSTANTA, precum si aspectele legate de obligatiile salariatului angajat pe post in relatia de munca cu angajatorul si imputernicitii acestuia.

Fisa postului este anexa la Contractul Individual de Munca al salariatului angajat pe post si reprezinta referinta principala a evaluarii activitatii salariatului respectiv. Totodata, fisa postului reprezinta referinta pentru evaluarea candidatilor in cadrul procedurii de angajare si avansare pe postul devenit vacant.

NOTA: Conducerea R.A.ROMATSA isi rezerva dreptul de a amenda fisa postului ,in conditiile prevazute in CCM aplicabil,cu acordul partilor semnatare ale CIM,prin adaugarea unor sarcini cu caracter permanent in conformitate sau in legatura cu atributiile stabilite prin fisa postului ,precum si cu pregatirea profesionala a salariatului sau prin eliminarea sarcinilor devenite inoperante.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar

Nume si prenume_______________Semnatura______________ Data______________Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8085
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved