Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


SEF MANEVRA - SARCINA SI MEDIUL DE MUNCA

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micSEF MANEVRAPROCESUL DE MUNCA

Executa intocmai ordinele scrise si verbale primite de la Sef tura marfa / operator manevra in legatura cu compunerea si descompunerea trenurilor si in legatura cu manevra locala a statiei

Sefii de manevra repartizeaza sarcini pentru fiecare manevrant din partida, luand toate masurile prevazute in instructia de serviciu si PTE pentru a asigura executarea manevrei in depline conditii de siguranta si securitatea personalului, ramanand direct raspunzator pentru orice evenimente, fiind sef de formatie de lucru

Asigura compunerea si descompunerea la timp a trenurilor conform programului primit , incadrandu-se in respectarea proceselor tehnologice de lucru

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE

elemente de semnalizare ( steag, fluier);

vagoane transport marfa;

statie de emisie-receptie;

materiale transportate in vagoane

registru predarea-primirea serviciului

registru SSM,SU

statie fixa

SARCINA DE MUNCA

Efectueaza serviciul privind efectuarea manevrelor si circulatia trenurilor cu respectarea in totalitate a prevederilor din instructiile de serviciu, a ordinelor in vigoare la C.F. si a PTE-ului statiei, in conditii de siguranta circulatiei, a normelor de protectia muncii, SU si regularitatea circulatiei

Conduce si raspunde de manevrele executate de partida sa in toate zonele de manevra ale statiei, in baza planului de manevra comunicat verbal de catre sef tura M, operator manevra si IDM dispozitor sau prin posturile de macazuri, pe care-l aduce la cunostinta manevrantului de vagoane din subordine si mecanicului locomotivei de manevra

Tine legatura permanent, cu ajutorul statiilor RTF portabile, cu mecanicul locomotivei dand in acelasi timp semnale optice si acustice corespunzatoare miscarilor ce urmeaza a se efectua

Executa miscarile de introducere-scoatere la si de la liniile de incarcare-descarcare, precum si pe liniile industriale conform modului de lucru stabilit

Executa scoaterea din tren a vagoanelor cu defectiuni tehnice in urma dispozitiilor primite de la sef tura M, operator manevra si IDM dispozitor

Executa manevra de introducere-scoatere a vagoanelor la si de pe cantarul pod bascul al statiei

Verifica asigurarea procentului de franare, respectarea vitezei maxime si a tonajului

Verifica si raspunde de asigurarea contra fugirii a garniturilor si a grupurilor de vagoane in stationare cu care a facut manevra

Executa manevrarea vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibililor

Inainte de inceperea manevrei in toate zonele de manevra ale statiei, va verifica personal sau prin intermediul manevrantului de vagoane din partida modul de asigurare a partilor mobile ale vagoanelor, asezarea marfurilor in vagoane si asigurarea lor

Este obligat sa verifice vizual parcursul pe care urmeaza a se efectua manevra

Primeste de la magazinerul comercial formularul "aratarea vagoanelor" intocmi pentru convoiul de manevra ce urmeaza a se expedia pe liniile industriale, luand cunostinta de datele de compunere ale convoiului. Verifica starea vagoanelor din convoi precum si existenta sigiliilor intacte la vagoanele incarcate

Efectueaza proba franelor automate impreuna cu mecanicul de locomotiva

Dispune slabirea franelor de mana care au servit la asigurarea contra fugirii a vagoanelor din convoi numai dupa legarea locomotivei la convoi

Dispune asezarea manevrantilor de vagoane din subordine pe convoi astfel incat mecanicul de locomotiva sa receptioneze semnalele optice si acustice transmise

Va executa manevra in toate zonele de manevra ale statiei numai prin tragere sau impingere, fiind interzisa manevra prin imbrancire

La toate liniile cu opritori ficsi va urmari respectarea vitezei maxime de 5 km/h

Nu va permite dezlegarea locomotivei de manevra de la garnitura sau grupul de vagoane dupa gararea la linia stabilita, decat dupa asigurarea vagoanelor contra fugirii

Trecerea peste linii trebuie sa se faca cu atentie numai prin locurile marcate si perpendicular pe axa caii, dupa asigurarea in prealabil ca nu exista vagoane, locomotive sau alte vehicule in miscare

Trecerea peste macazuri si peste liniile de incrucisare este interzisa

In timpul cat se afla pe vehicule in mers, personalul este obligat sa se tina cu mana de balustrada, atunci cand sta pe marginea platformei sau a gheretei de frana, spre a evita caderea

MEDIUL DE MUNCA

Executantul isi desfasoara activitatea preponderent in aer liber.

Mediul de munca se caracterizeaza prin:

temperatura ridicata vara si scazuta iarna

curenti de aer datorati lucrului in aer liber

zgomot de fond

iluminat scazut pe timp de noapte

produse toxice, inflamabile transportate in vagoane (clor, lesie de soda, produse petroliere)

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

A.     MIJLOACE DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

Strivire de catre vagoane sau vagoane si locomotiva

Lovire de catre mijloace de transport (auto si/sau CF)

Proiectare de corpuri sau particule in ochi in timpul deplasarii

Cadere libera de piese grele, materiale

Aruncarea fierului vechi din vagoane de catre persoane imprevizibile

Rasturnarea vagoanelor, locomotivelor, pieselor sau materialelor

Jet aer comprimat la cuplarea instalatiei de franare

Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase

Recipiente sub presiune - cazane cu gaz lichefiat

FACTORI DE RISC TERMIC

Atingerea accidentala a unor suprafete cu temperatura ridicata

Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece

FACTORI DE RISC ELECTRIC

Electrocutare prin atingere directa, atingere indirecta sau aparitia tensiunii de pas

B.    MEDIUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros si scazuta in anotimpul rece

Curenti de aer datorati lucrului in aer liber

Nivel ridicat de zgomot (manevrarea vagoanelor, manevre formare tren, proba frana, material rulant in miscare, avertizare sonora manevre) conform buletinelor de determinari anexate

Nivel redus de iluminare la lucrul pe timp de noapte

Calamitati naturale: trasnet, grindina, viscol etc. - lucrul in aer liber

Pulberi de praf, particule metalice fine, negru de fum (praf, particule metalice fine, negru de fum)

FACTORI DE RISC CHIMIC

Vapori toxici proveniti de la mijloacele auto, CF produse toxice transportate in vagoane: clor, acid sulfuric, lesie de soda etc.

Produse inflamabile sau explozive - combustibili, uleiuri

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Prezenta animalelor periculoase pe traseul de lucru: caini

Agresiune fizica din partea unor persoane imprevizibile

C.    SARCINA DE MUNCA

SUPRASOLICITARE FIZICA

Efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - afectiuni ale coloanei vertebrale

SUPRASOLICITARE PSIHICA

Puternica solicitare a atentiei, cu decizii dificile in timp scurt; responsabilitate mare in luarea deciziilor

D.    EXECUTANT

ACTIUNI GRESITE

►Neorganizarea lucrului la manevra de catre conducatorul manevrei, respectiv nerepartizarea de sarcini personalului din partida de manevra.

►Necomunicarea de catre seful manevrei, mecanicului de locomotive, a modificarii programului de manevra

►Darea semnalului de incepere a manevrei de conducatorul manevrei inainte de a verifica realizarea masurilor de SC ce se impun si fara sa se convinga ca agentii care au primit sarcini, le-au executat si au raportat executarea acestora

► Postarea conducatorului manevrei, in timpul manevrei in loc nepotrivit, fara realizarea conditiilor ce se impugn: supravegherea zonelor de manevra, pastrarea legaturii cu personalul de manevra, locomotiva si

► Netransmiterea sau manipularea din timp a semnalelor de/pe oprire din care cauza se pot provoca tamponari violente intre vehiculele aflate in miscare si cele aflate in stationare

► Executarea manevrei prin impingere peste schimbatoarele de cale extreme ale statiei, cu vagoane spre linie curenta, fara legarea vagoanelor intre ele si la conducta generala de aer

► Netrimiterea unui agent din partida de manevra cu rechizite de semnalizare de catre conducatorul manevrei, pentru acoperirea miscarilor de manevra inaintea convoiului de manevra

► Netransmiterea sau manipularea din timp a semnalelor de/pe oprire din care cauza se pot provoca tamponari violente intre vehiculele aflate in miscare si cele aflate in stationare

► Executarea manevrei prin impingere peste schimbatoarele de cale extreme ale statiei, cu vagoane spre linie curenta, fara legarea vagoanelor intre ele si la conducta generala de aer

► Netrimiterea unui agent din partida de manevra cu rechizite de semnalizare de catre conducatorul manevrei, pentru acoperirea miscarilor de manevra inaintea convoiului de manevra

►Neverificarea bunei functionari a franelor de mana de catre agentul insarcinat cu manipularea lor la vagoanele care se imbrancesc sau la vagoane cu frane de mana folosite pentru mentinerea pe loc, din care cauza nu se asigura oprirea vagoanelor imbrancite sau mentinerea pe loc a celor aflate in stationare

Neinlocuirea si folosirea de saboti de mana defecti pentru franarea sau mentinerea pe loc a vagoanelo., folosirea de saboti de mana care nu corespund tipului de sina si asezarea neinstructionala a acestora pe sina pentru oprirea vagoanelor

► Neducerea si neasezarea pe suporti a sabotilor de mana, care nu sunt folositi pentru asigurarea vagoanelor, dupa terminarea manevrei.

► Nerespectarea reglementarilor     privind asigurarea materialului rulant contra fugirii

Nerespectarea si necalcularea tanajului si procentului de franare la manevra

► Nerespectarea reglementarilor prevazute in instructia de manipulare a macazelor prin masa de manevra in statiile CED si cazurile cand se interzice manipularea macazelor la manevra

► Netrasarea de sarcini, si ordine precise catre acarii din cocoasa privind franarea si efectuarea parcursurilor pentru vagoanele triate

Nerespectarea tonajului si anumarului de osii a a grupurilor de vagoane care se triaza pe cocoasa de triere

► Neverificarea macazelor necentralizate atacate pe la varf la fata locului de agentul care le manipuleaza

Netransmiterea de semnale simultan cu comunicarile prin statiile RTF

► Conusumul si executarea serviciului sub influenta bauturilor alcoolice

► Efectuarea predarii-primirii serviciului fara a se trece toate datele necesare continuarii serviciului in bune conditii de SC

► Neinsusirea temeinica a ordinelor, instructiunilor, regulamentelor si dispozitiilor in vigoare

►Nerespectarea SSM si SU

Neutilizarea echipamentului de protectie si rechizitele din dotare

Neraportarea abaterilor depistate cu ocazia efectuarii serviciului cu privire la activitatea de SC, SSM si SU

Neraportarea la timp a noilor factorilor de risc

Executarea de actiuni neprevazute in sarcina de munca

Executarea defectuoasa de manevre

Desfasurarea lucrului fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei

Nerespectarea gabaritului liniei la deplasarea pe teren

Neasigurarea contra fugirii a garniturilor si a grupurilor de vagoane

Nesincronizari de operatii intre membrii formatiei de lucru

Deplasari, stationari in zone periculoase - pe caile de acces CF, auto

Cadere la acelasi nivel (suprafata denivelata a ecartamentului, gheata etc.)

Cadere de la inaltime, in special prin alunecare de pe scari, platforme sau din vagoane

Efectuarea de comunicari accidentogene intre membrii echipei de lucru (mecanic locomotiva, manevrant vagoane, sef manevra)

OMISIUNI

Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

UNITATEA:

SNTFM "CFR MARFA" S.A. SUCURSALA

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

FISA NR. 2

NUMAR PERSOANE EXPUSE: 30   

DURATA EXPUNERII: 12 h/sch.

SECTIA: CCP ARAD

STATIA CFR MARFA ARAD

ECHIPA DE EVALUARE:

LOCUL DE MUNCA:

SEF MANEVRA

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

(descriere, parametri)

CONSE-CINTA MAXIMA PREVI-

ZIBILA

CLASA DE GRAVI-TATE

CLASA DE PROBA-BILITATE

NIVEL PAR-TIAL DE RISC

MIJLOACE DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

Strivire de catre vagoane sau vagoane si locomotiva

DECES

Lovire de catre mijloace de transport (auto si/sau CF)

DECES

Proiectare de corpuri sau particule in ochi in timpul deplasarii

Inv. gr. III

Cadere libera de piese grele, materiale

DECES

Aruncarea fierului vechi din vagoane de catre persoane imprevizibile

DECES

Rasturnarea vagoanelor, locomotivelor, pieselor sau materialelor

DECES

Jet aer comprimat la cuplarea instalatiei de franare

INV. gr. III

Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase

I.T.M.

3-45 zile

Recipiente sub presiune - cazane cu gaz lichefiat

DECES

FACTORI DE RISC TERMIC

Atingerea accidentala a unor suprafete cu temperatura ridicata

ITM 45-180 zile

Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece

I.T.M.

3-45 zile

FACTORI DE RISC ELECTRIC

Electrocutare prin atingere directa, atingere indirecta sau aparitia tensiunii de pas

DECES

MEDIUL

DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros si scazuta in anotimpul rece

I.T.M.

45-180 zile

Curenti de aer datorati lucrului in aer liber

I.T.M.

45-180 zile

Nivel ridicat de zgomot (manevrarea vagoanelor, manevre formare tren, proba frana, material rulant in miscare, avertizare sonora manevre) conform buletinelor de determinari anexate

Inv.gr.III

I.T.M.

3-45 zile

DECES

Pulberi de praf, particule metalice fine, negru de fum (praf, particule metalice fine, negru de fum)

I.T.M.

3-45 zile

FACTORI DE RISC CHIMIC

Vapori toxici proveniti de la mijloacele auto, CF produse toxice transportate in vagoane: clor, acid sulfuric, lesie de soda etc.

DECES

Produse inflamabile sau explozive - combustibili, uleiuri

DECES

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

Prezenta animalelor periculoase pe traseul de lucru: caini

Inv.gr.III

Agresiune fizica din partea unor persoane imprevizibile

DECES

SARCINA

DE MUNCA

SUPRASOLICITARE FIZICǍ

Efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - afectiuni ale coloanei vertebrale

I.T.M.

45-180 zile

SUPRASOLICITARE PSIHICA

Puternica solicitare a atentiei, cu decizii dificile in timp scurt; responsabilitate mare in luarea deciziilor

Inv.gr.III

EXECUTANT

ACTIUNI GRESITE

Executarea de actiuni neprevazute in sarcina de munca

DECES

Executarea defectuoasa de manevre

DECES

Desfasurarea lucrului fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei

DECES

Nerespectarea gabaritului liniei la deplasarea pe teren

DECES

Neasigurarea contra fugirii a garniturilor si a grupurilor de vagoane

DECES

Nesincronizari de operatii intre membrii formatiei de lucru

DECES

Deplasari, stationari in zone periculoase - pe caile de acces CF, auto

DECES

Cadere la acelasi nivel (suprafata denivelata a ecartamentului, gheata etc.)

I.T.M.

3-45 zile

Cadere de la inaltime, in special prin alunecare de pe scari, platforme sau din vagoane

DECES

Efectuarea de    comunicari accidentogene intre membrii echipei de lucru (mecanic locomotiva, manevrant vagoane, sef manevra)

DECES

OMISIUNI

Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

DECES

Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

DECES

Nivelul de risc global al locului de munca este:

Riri

Nrg

i=1

(7x7) + (6x6) + (5x5) + (4x4) + (3x3) + (2x2) + (1x1)

x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x1

ri

i=1

Fig. NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

Locul de munca Nr. 2

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,54

LEGENDA FIGURA Nr.

F1-     

Strivire de catre vagoane sau vagoane si locomotiva

F2-     

Lovire de catre mijloace de transport (auto si/sau CF)

F3-     

Proiectare de corpuri sau particule in ochi in timpul deplasarii

F4-     

Cadere libera de piese grele, materiale

F5-     

Aruncarea fierului vechi din vagoane de catre persoane imprevizibile

F6-     

Rasturnarea vagoanelor, locomotivelor, pieselor sau materialelor

F7-     

Jet aer comprimat la cuplarea instalatiei de franare

F8-     

Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase

F9-     

Recipiente sub presiune - cazane cu gaz lichefiat

F10- 

Atingerea accidentala a unor suprafete cu temperatura ridicata

F11- 

Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece

F12- 

Electrocutare prin atingere directa, atingere indirecta sau aparitia tensiunii de pas

F13-       

Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros si scazuta in anotimpul rece

F14-       

Curenti de aer datorati lucrului in aer liber

F15- 

Nivel ridicat de zgomot (manevrarea vagoanelor, manevre formare tren, proba frana, material rulant in miscare, avertizare sonora manevre) conform buletinelor de determinari anexate

F16- 

Nivel redus de iluminare la lucrul pe timp de noapte

F17- 

Calamitati naturale: trasnet, grindina, viscol etc. - lucrul in aer liber

F18- 

Pulberi de praf, particule metalice fine, negru de fum (praf, particule metalice fine, negru de fum)

F19- 

Vapori toxici proveniti de la mijloacele auto, CF produse toxice transportate in vagoane: clor, acid sulfuric, lesie de soda etc.

F20- 

Produse inflamabile sau explozive - combustibili, uleiuri

F21- 

Prezenta animalelor periculoase pe traseul de lucru: caini

F22- 

Agresiune fizica din partea unor persoane imprevizibile

F23- 

Efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - afectiuni ale coloanei vertebrale

F24-       

Puternica solicitare a atentiei, cu decizii dificile in timp scurt; responsabilitate mare in luarea deciziilor

F25- 

Executarea de actiuni neprevazute in sarcina de munca

F26- 

Executarea defectuoasa de manevre

F27- 

Desfasurarea lucrului fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei

F28- 

Nerespectarea gabaritului liniei la deplasarea pe teren

F29- 

Neasigurarea contra fugirii a garniturilor si a grupurilor de vagoane

F30- 

Nesincronizari de operatii intre membrii formatiei de lucru

F31- 

Deplasari, stationari in zone periculoase - pe caile de acces CF, auto

F32- 

Cadere la acelasi nivel (suprafata denivelata a ecartamentului, gheata etc.)

F33- 

Cadere de la inaltime, in special prin alunecare de pe scari, platforme sau din vagoane

F34- 

Efectuarea de comunicari accidentogene intre membrii echipei de lucru (mecanic locomotiva, manevrant vagoane, sef manevra)

F35- 

Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

F36- 

Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

5 FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA Nr.

Nr. Crt

FACTOR DE RISC

Nivel de risc

MASURI PROPUSE

Nominalizarea masurii

Strivire de catre vagoane sau vagoane si locomotiva

Masuri organizatorice

Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate - neatentie fata de operatiile executate, omiterea unora dintre operatiile prevazute prin sarcina de munca, intrarea, chiar si numai cu portiuni ale corpului, in interiorul zonelor de pericol, neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

Verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori a respectarii interdictiilor tehnologice si de securitate a muncii

Lovire de catre mijloace de transport (auto si/sau CF)

Masuri organizatorice

instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera si a restrictiilor legate de zonele de circulatie feroviara

instruirea lucratorilor privind transportul de marfa pe calea ferata in conformitate cu prevederile legale si instructiunile proprii de protectie a muncii;

deplasarea pe teren trebuie sa se faca numai pe drumurile de acces, marcate si placardate pe teren

trecerea peste linii trebuie sa se faca cu atentie si numai prin locurile marcate si perpendicular pe axa caii, dupa asigurarea in prealabil ca nu exista vagoane, locomotive sau alte vehicule in miscare

trecerea peste macazuri si peste inimile de incrucisare este interzisa

la trecerea peste linii executantul trebuie sa poata percepe semnalele acustice sau zgomotul materialului rulant in miscare

Nivel ridicat de zgomot (manevrarea vagoanelor, manevre formare tren, proba frana, material rulant in miscare, avertizare sonora manevre) conform buletinelor de determinari anexate

Masuri organizatorice

instruirea personalului privind riscul expunerii la actiunea zgomotului;

examinarea starii auzului personalului care lucreaza in locuri de munca cu niveluri de zgomot ridicate (la angajare si periodic);

stabilirea programului de lucru pe posturi de munca in functie de durata expunerii la zgomot.

efectuarea determinarilor periodice a nivelului de zgomot, conform prevederilor legale.

Puternica solicitare a atentiei, cu decizii dificile in timp scurt; responsabilitate mare in luarea deciziilor

Masuri organizatorice

control medical periodic conform reglementarilor in vigoare

control psihilogic conform reglementarilor in vigoare

Rasturnarea vagoanelor, locomotivelor, pieselor sau materialelor

Masuri organizatorice

Verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori a starii caii de rulare si a modului de asigurare a echipamentelor tehnice impotriva deplasarilor necontrolate

Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros si scazuta in anotimpul rece

Masuri organizatorice

control medical periodic conform reglementarilor in vigoare

dotarea lucratorilor cu mijloace de protectie contra frigului

in anotimpul calduros se va asigura apa carbogazoasa sau necarbogazoasa (plata), in cantitate de 2-4 litri/persoana/schimb

Curenti de aer datorati lucrului in aer liber

Masuri organizatorice

control medical periodic conform reglementarilor in vigoare

Efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - afectiuni ale coloanei vertebrale

Masuri organizatorice

instruirea si formarea adecvata a angajatilor privind modul de desfasurare a activitatii profesionale, apeland la specialistii din domeniul securitatii si sanatatii in munca

examinarea medicala a angajatilor potrivit prevederilor legale

Deplasari, stationari in zone periculoase - pe caile de acces CF, auto

Masuri tehnice

Marcarea cailor de acces

Masuri organizatorice

Instruire periodica

Efectuarea de comunicari accidentogene intre membrii echipei de lucru (mecanic locomotiva, manevrant vagoane, sef manevra)

Masuri organizatorice

instruire periodica privind modul de comunicare intre membrii echipei de lucru

control psihilogic conform reglementarilor in vigoare

dotarea cu statii de emisie-receptie adecvate si inlocuirea celor defecte

Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

Masuri tehnice

achizitionarea E.I.P. corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata potrivit reglementarilor in vigoare.

Masuri organizatorice

dotarea angajatilor cu E.I.P. corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata.

Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate - neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori

.6 INTERPRETAREA

REZULTATELOR EVALUARII PENTRU

LOCUL DE MUNCA Nr.

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca Nr. este egal cu valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc inacceptabil

Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare Nr. ", din care se observa ca din totalul de factori de risc identificati (Fig. depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim, incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare, incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.

Cei factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F1

Strivire de catre vagoane sau vagoane si locomotiva

N.V.P.R.

F2

Lovire de catre mijloace de transport (auto si/sau CF)

N.V.P.R.

F15

Nivel ridicat de zgomot (manevrarea vagoanelor, manevre formare tren, proba frana, material rulant in miscare, avertizare sonora manevre) conform buletinelor de determinari anexate

N.V.P.R.

F24

Puternica solicitare a atentiei, cu decizii dificile in timp scurt; responsabilitate mare in luarea deciziilor

N.V.P.R.

F6

Rasturnarea vagoanelor, locomotivelor, pieselor sau materialelor

N.V.P.R.

F13

Temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros si scazuta in anotimpul rece

N.V.P.R.

F14

Curenti de aer datorati lucrului in aer liber

N.V.P.R.

F23

Efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - afectiuni ale coloanei vertebrale

N.V.P.R.

F31

Deplasari, stationari in zone periculoase - pe caile de acces CF, auto

N.V.P.R.

F34

Efectuarea de comunicari accidentogene intre membrii echipei de lucru (mecanic locomotiva, manevrant vagoane, sef manevra)

N.V.P.R.

F36

Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

N.V.P.R.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor factori de risc (care se situeaza in domeniul inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in "Fisa de masuri propuse" pentru locul de munca Nr.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza (vezi Fig.

, factori proprii mijloacelor de productie;

, factori proprii mediului de munca;

, factori proprii sarcinii de munca;

, factori proprii executantului.

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)

Fig. PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA

Locul de munca nr. 2

NIVEL GLOBAL DE RISC:Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4440
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved