Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

Etapele infiintarii firmei SRL

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micIn prima parte a proiectului voi prezenta pasii logici care trebuie urmati pentru infiintarea unei firme, mai exact a unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata. In acest sens, am folosit ca sursa principala de bibliografie Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare.

In a doua parte a lucrarii am incercat sa realizez un plan de afaceri pentru firma infiintata. Acesta cuprinde o scurta prezentare a firmei, a misiunii, obiectivelor si strategiei sale, descrierea succinta a serviciului si a pietei careia i se adreseaza, descrierea concurentei si diverse proiectii financiare.Etapele infiintarii firmei

Firma nou creata se va constitui ca o Societate Comerciala cu Raspundere Limitata. Am optat pentru un SRL cu scopul de a limita pe cat posibil riscurile carora se supun asociatii unei societati comerciale, in ideea in care acestia raspund doar in limitele participarii lor la capitalul social al societatii. Acesta va avea ca proprietari doi asociati, cu puteri egale, care vor aduce tot capitalul necesar din resursele proprii. Cadrul juridic este dat de Legea nr. 31/1990 care, la articolul 3 prevede ca societatea cu raspundere limitata este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris. Societatea mai poate fi definita si ca o societate constituita pe baza deplinei increderi intre doua sau mai multe persoane care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala in vederea impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aporturilor.

Societatea cu raspundere limitata se va constitui prin contract de societate si statut, care se incheie in forma autentica. Prestatiile in munca si creantele nu pot constitui aport. Bunurile ce reprezinta aporturi in natura se transmit in momentul constituirii societatii. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Administratorii societatii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al dreptului asupra partilor sociale, dar cu mentiunea ca nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii.

Contractul va cuprinde:

-numele si prenumele sau denumirea asociatilor, domiciliul ori sediul si cetatenia sau nationalitatea acestora;

-forma, denumirea si sediul societatii;

-obiectul societatii;

-capitalul social subscris si varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau alte bunuri, valoarea lor si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris;

-asociatii care administreaza si reprezinta societatea, cu stabilirea limitei puterilor lor;

-partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;

-localitatile din tara sau strainatate unde societatea infiinteaza sucursale ori filiale;

-durata societatii;

-modul de dizolvare si lichidare a societatii.

Pe langa Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, cadrul legal pentru organizarea activitatii Societatii Comerciala cu Raspundere Limitata cuprinde un ansamblu de reglementari in domeniu si anume:

- Legea 29/1990 privind Registrul Comertului

- Normele din 1997 privind regulamentul intern al Registrului Comertului

- Legislatia aplicabila privind cazierul fiscal (Ordonanta nr. 75 din 2001)

- Legislatia aplicabila privind microintreprinderile (Ordonanta nr. 24 din 2001)

- Legislatia nr. 345/2002, privind Taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Actele care trebuie obtinute inainte de demararea procesului de infiintare a SRL-ului sunt urmatoarele:

Cazierul fiscal

La momentul infiintarii de societati comerciale, asociatii sau reprezentantii legali (administratori) ai persoanelor juridice sunt obligati sa prezinte, alaturi de celelalte acte, si certificatul de cazier fiscal. Pentru obtinerea unui certificat de cazier fiscal pentru o persoana fizica sunt necesare:

- completarea unui formular-tip

- plata la trezoreria judeteana sau de sector corespunzatoare domiciliului doritorului a sumei de:

- 50.000 (fara urgenta eliberare 10 zile) sau

- 200.000 lei (cu urgenta eliberare 5 zile)

- copie dupa actul de identitate al solicitantului.

imputernicirea in forma autentica sau delegatia avocatiala, daca se obtine certificatul prin imputernicit.

Perioada de valabilitate a cazierului fiscal este de 15 zile de la data eliberarii sale.

Specimenul de semnatura pentru administratorul societatii.

Specimenul de semnatura poate fi obtinut doar la un notar public. Formularile acestui act pot fi diferite in functie de stilul fiecarui notar.

Declaratia asociatilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati intr-o societate comerciala.

Declaratia administratorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi administratori ai unei societati comerciale.

Rezervarea de Denumire a viitoarei societati de la Registrul Comertului.

Rezervarea de denumire se obtine de la Oficiul Registrului Comertului Judetean sau al Municipiului Bucuresti. Pentru obtinerea rezervarii de denumire a viitoarei societati, se completeaza:

- un formular tip pentru solicitarea rezervarii de denumire

- chitanta care atesta plata la casieria Oficiului Registrului a unei taxe de 288.000 lei.

Dovada de rezervare de denumire este valabila timp de 3 luni de la data eliberarii ei. Normele interne ale Registrului Comertului impun oricarei societati comerciale sa-si formeze denumirea dintr-o insiruire de cuvinte din care cel putin unul sa fie in limba romana. Potrivit acelorasi norme ale Registrului Comertului, nici o denumire de societate comerciala nu poate contine cuvintele Romania, Roman, Romanesc, etc. decat in situatia in care respectiva societate comerciala este o reprezentanta in Romania a unei societati straine. De regula, trebuie ca denumirea sa fie inregistrata pe numele unuia dintre asociatii viitoarei societati. In acest sens, unele Oficii ale Registrului Comertului gasesc necesara prezentarea unei imputerniciri / delegatii in situatia in care rezervarea de denumire este obtinuta printr-o alta persoana in locul asociatului. Dovada rezervarii de denumire, eliberata in urma procedurii de mai sus, ofera titularului sau dreptul exclusiv de a infiinta o societate comerciala cu acest nume, pe toata perioada de valabilitate a respectivei dovezi. In lipsa acestei dovezi, nu se poate incheia actul constitutiv al societatii. Dupa expirare, dovada rezervarii denumirii se poate prelungi pentru perioade egale cu perioada initiala.

Actul de spatiu

Prin act de spatiu se poate intelege un contract care atesta dreptul de proprietate al unuia dintre asociati, un contract de inchiriere, un contract de comodat etc.

Pentru obtinerea unui act de spatiu, se poate alege intre urmatoarele situatii:

A. Incheierea unui contract de inchiriere sau de comodat cu proprietarul imobilului in care va functiona sediul social al societatii, in situatia in care nici unul dintre asociati nu este proprietarul acestui imobil.

B. In situatia in care unul dintre asociati este proprietarul acestui imobil, este suficient drept act de spatiu contractul de proprietate in baza caruia a fost dobandit respectivul spatiu (contract de vanzare-cumparare, act de mostenire etc.).

C. O situatie mai speciala este reprezentata de cazul in care societatea in curs de infiintare subinchiriaza spatiul destinat sediului sau social de la o alta persoana (fizica sau juridica). Pentru a putea subinchiria insa, aceasta persoana trebuie sa aiba mentionat expres in contractul initial de inchiriere dreptul sau de a subinchiria. Daca aceasta mentiune nu exista, atunci, pe langa contractul de subinchiriere, este necesara obtinerea acordului proprietarului spatiului cu privire la subinchiriere.

Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv.

Acesta este necesar doar daca respectiva societate comerciala va avea sediul social intr-un imobil in care s-a constituit deja o asociatie de locatari. In situatia in care nu exista o astfel de asociatie de locatari, unele dintre Birourile Unice din Tara, solicita acordul vecinilor de sus, jos si din lateralele apartamentului.

Acordul sotului / sotiei / coproprietarului asupra functionarii sediului social intr-un imobil proprietate comuna

Este necesar in situatia in care unul dintre asociati pune la dispozitia societatii imobilul pe care il detine in proprietate, impreuna cu o alta persoana (sot / sotie / coproprietar). Copii xerox ale buletinelor / cartilor de identitate ale asociatilor si administratorilor persoane fizice sau copii dupa certificatele de inmatriculare ale asociatilor persoane juridice.

Actul constitutiv al societatii

In cazul infiintarii SRL-ului, urmatorul pas este acela de a merge la un notar public sau la un avocat, in vederea conceperii si semnarii unui act constitutiv al societatii. Actele de care va fi nevoie pentru a putea concepe si semna, in fata notarului sau avocatului, actul constitutiv de infiintare a noii societati sunt:

- Rezervarea de denumire noii societati, aflata in perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii sale, de la Registrul Comertului (original.)

- Actul de spatiu in baza caruia se va fixa sediul social al societatii (copie)

- Actul de identitate al semnatarului (copie si original).

- Actul care atesta calitatea de reprezentant al semnatarului din partea asociatilor persoane juridice (o hotarare AGA, de obicei)

Actul constitutiv va fi redactat de notar sau avocat in atatea exemplare cate parti contractante sunt, plus doua alte exemplare (unul care va ramane depus la arhiva de acte a notarului sau avocatului semnatar si un alt exemplar care va fi depus la Registrul Comertului).

Foaia de varsamant a capitalului social al societatii la CEC sau la o banca comerciala este necesara in cazul in care capitalul social este constitutiv integral din numerar. Capitalul minim prevazut de lege pentru infiintarea unui SRL este de 2.000.000 lei. Fiecare parte sociala trebuie sa aiba o valoare de minim 100.000 de lei. Depunerea capitalului social al societatii la CEC sau la o banca comerciala se poate face numai de administratorul societatii sau de imputernicitul acestuia. Pentru depunere sunt necesare urmatoarele acte:

- copia actului constitutiv al societatii (si originalul acestuia pentru confruntare)

actul de identitate al depunatorului

Verificarea sediului social

Legea privind societatile comerciale impune ca intr-un sediu social sa nu existe mai mult de o societate comerciala. Prin exceptie, se pot infiinta doua societati avand acelasi sediu social in situatia in care cel putin un asociat este comun.

Inainte de a demara procedura de infiintare a societati comerciale va fi nevoie sa decid o serie de lucruri, cum ar fi acela daca societatea va fi sau nu platitoare de TVA, daca societatea va fi declarata ca fiind microintreprindere sau nu. In acest sens, avand in vedere faptul ca activitatea firmei pe care intentionez sa o infiintez va consta preponderent in prestarea de servicii si voi incepe prin a realiza venituri, nu ma voi declara platitor de TVA tocmai pentru ca serviciile oferite de viitoarea firma sa fie mai ieftine cu 19%, devenind astfel mai competitive. Pentru ca nu doresc sa devin subiect al legislatiei privind impozitul pe profit voi opta pentru statutul de microintreprindere. In acest caz, voi plati bugetului de stat 1,5% din totalul veniturilor realizate, fara a mai fi aplicabila legislatia privind impozitul pe profit.

O societate comerciala poate fi inclusa in categoria microintreprinderilor daca indeplineste urmatoarele conditii:

- are intre 1 si 9 angajati

- are o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro

- nu realizeaza activitati economice dintre cele prevazute de lege ca fiind incompatibile cu statutul de microintreprindere (comert exterior, banci, asigurari).

- in cazul infiintarii unei societati comerciale, pentru a fi declarata microintreprindere, aceasta trebuie sa angajeze pe cineva in maxim 60 de zile de la data infiintarii sale.

- are capital integral privat

Odata ce am obtinut toate actele necesare prevazute de lege pentru a putea infiinta o societate comerciala cu raspundere limitata, urmatorul pas este sa indosariez toate actele necesare in vederea depunerii lor la Registrul Comertului, folosindu-ma pentru aceasta de un dosar de hartie cu sina. Dosarul trebuie sa cuprinda:

1. actul constitutiv de inregistrare a noii societati (in original)

2. declaratia pe propria raspundere a asociatilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati intr-o societate comerciala. (orig.)

3. declaratia pe propria raspundere a administratorului(ilor) ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi administrator(i) intr-o societate comerciala. (orig.)

4. declaratia pe propria raspundere a asociatului unic cu privire la faptul ca nu mai detine o societate comerciala ca asociat unic (pentru SRL cu asociat unic) (orig.)

5. dovada privind sediul social al societatii (copie)

6. dovada privind efectuarea varsamantului capitalului social intr-un cont deschis cu aceasta destinatie la o banca comerciala sau la CEC. (copie)

7. dovada disponibilitate firma asa cum a fost ea eliberata de Registrul Cometului

8. copii acte de identitate ale asociatilor / administratorului

9. acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv. (daca este cazul) (orig.)

10. acordul sotului/sotiei/coproprietarului asupra functionarii sediului social al societatii in imobilul proprietate comuna (daca este cazul) (orig.)

11. specimenul de semnatura pentru administratorul societatii (orig.)

12. imputernicirea / procura prin care asociatii (de regula semnatura este a administratorului) imputernicesc pe cineva sa depuna actele de infiintare a societatii la Biroul Unic.

13. certificatul de cazier fiscal al asociatilor si administratorilor (daca administratorii nu sunt alesi dintre asociati) (in original).

Apoi urmeaza completarea cererii de inregistrare a noii societati la Registrul Comertului.

Se platesc apoi taxele conexe infiintarii unei societati comerciale, la casieria Registrului Comertului. Acestea sunt cuprinse intre 1.500.000 si 4.000.000 lei, in functie de capitalul social al societatii precum si in functie de situatia in care societatea desfasoara activitate chiar de la momentul infiintarii sau nu.

Dupa momentul depunerii documentelor la Biroul Unic din cadrul Registrului Comertului, se primeste bonul de depunere care consemneaza data la care judecatorul delegat va decide asupra infiintarii societatii, precum si data de eliberare a actelor societatii.

In situatia in care societatea comerciala corespunde sub toate aspectele prin documentele prezentate, termenul standard de infiintare a unei societati este de :

- 10 zile lucratoare pentru o societate comerciala care nu desfasoara activitate de la momentul infiintarii sale;

- 20 de zile lucratoare pentru o societate comerciala care desfasoara activitate de la momentul infiintarii sale.

Termenul curge de la data depunerii actelor la Biroul Unic.

Termenul poate fi prelungit cu alte termene de cate o saptamana atunci cand documentatia prezentata pentru infiintarea societatii este incorecta sau incompleta ori pentru ca solicitantii sa plateasca catre Biroul Unic diferentele de taxe ramase neachitate de la depunerea dosarului.

In continuare voi descrie pasi pe care ii voi urma dupa infiintarea societatii. Astfel, dupa momentul la care am ridicat actele de inregistrare ale societatii, voi parcurge, in ordine, urmatorii pasi pentru a putea pune pe picioare o afacere coerenta si legala prin intermediul societatii mele, (cu mentiunea ca toate actele de mai jos nu vor putea fi realizate decat de administratorul societatii sau de un imputernicit al acestuia):

- cu o copie a actelor de inregistrare se merge la un centru de realizare stampile pentru a realiza STAMPILA SOCIETATII.

- dupa aceea, cu stampila odata realizata, se poate merge la banca pentru a deschide un cont curent, prin care sa se deruleze operatiunile de comert.

- cu aceeasi stampila si cu copii ale actelor constitutive ale societatii se poate merge la o firma autorizata a elibera FACTURI FISCALE pentru societatile comerciale.

- de asemenea, cu aceeasi stampila se va merge la banca comerciala sau la CEC-ul unde s-a depus suma de bani reprezentand capitalul social al societatii, si se va putea vira capitalul social respectiv in contul curent al societatii.

- se va merge apoi la administratia finantelor publice de care apartine sediul societatii pentru a declara contul bancar al societatii si sediul social al acesteia.

- in termen de 15 zile de la infiintarea societatii, va trebui sa se achizitioneze REGISTRELE CONTABILE OBLIGATORII: REGISTRUL JURNAL, REGISTRUL INVENTAR si REGISTRUL UNIC DE CONTROL. Acestea trebuie snuruite, parafate si inregistrate la administratia financiara in circumscriptia careia se afla sediul social al societatii.

Plan de afaceri

Firma noastra considera ca se poate integra pe piata produselor turistice din Suceava, deoarece gradul de valorificare al potentialului turistic este inca relativ redus. Autoritatile locale apreciaza ca viitorul turistic al judetului Suceava va fi legat de turism. Prin urmare, am hotarat sa infiintam o societate comerciala cu raspundere limitata, sub care membrii fondatori vor actiona ca persoane juridice. Toate acestea intentionam sa le grupam sub forma unui complex turistic situat in nordul Moldovei, care va avea sediul in municipiul Suceava, si filiala principala la Vatra Dornei. Am ales aceasta zona pentru ca potentialul geografic, antropic, turistic, balneoclimateric si economic nu este folosit la nivel optim.

Pietele pe care am decis sa operam, sunt cele care se adreseaza turistilor care intentioneaza:

Sa viziteze zona parcului de manastiri a Moldovei, cat si celelalte obiective turistice din aceasta parte a tarii;

Sa beneficieze de activitati de agrement si sa practice sporturi sezoniere;

Sa se trateze la izvoarele termale si minerale din Vatra Dornei;

Sa vina in week-end, cei care vin la agrement si divertisment.

Complexul va cuprinde birourile firmei, amplasate in zona centrala a municipiului Suceava si mai multe case de vacanta.

Atractii turistice: drumetii montane spre cabanele din Muntii Rarau si Giumalau; sporturi de iarna, bob, schi, sanius; telescaun ce leaga Vatra Dornei de Varful Dealului Negru; rezervatia naturala Cheile Zugrenilor; cladirea Unirea; Cazinoul Bailor, manastirea Moldovita, Muzeul Dornelor, parcul natural amenajat ca rezervatie dendrologica.

Situatia actuala:

Este o piata pe care cererea este intr-o continua crestere, oferta fiind deficitara atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ. Conform site-ului oficial al Ministerului Turismului, si editiilor din vara 2004 al catorva ziare locale, cat si de la diferitele agentii de turism Vatra Dornei beneficiaza oficial de un numar de peste 3000 de locuri de cazare, iar numarul de turisti la mijlocul lunii august (2004) atingea aproximativ 10000 de persoane.

Concurenta:

Principalii participanti in cadrul pietei cu oferte de cazare si alimentatie publica din Vatra Dornei sunt:

Hotel INTUS

Hotel Calimani

Hotel Calimanel.

Imaginea globala si plan de actiune:

Tinand cont de specificul zonei ne-am gandit ca ar fi potrivit sa optam pentru infiintarea unui mini-sat tipic bucovinean in care turistii interesati sa petreaca un sejur intr-un mod deosebit. Acest proiect este destinat in principal turistilor straini care sunt dornici sa cunoasca in amanunt viata romanilor din zona Bucovinei de acum cateva secole.

Analiza SWOT

S

Ideea inovatoare, pozitia strategica in apropierea manastirilor, faptul ca turistii sunt interesati de tot ceea ce este nou

W

Investitiile mari, incertitudinea ca acest lucru va fi perceput pozitiv de catre turisti, ca le va incita curiozitatea, faptul ca mini-satul este amplasat intr-o zona izolata

O

Inexistenta concurentei: poate fi considerata si o oportunitate pozitia izolata a mini-satului intrucat este o zona perfecta pentru recreere

T

Dependenta de conditiile climaterice

Descrierea firmei:

Intentionam sa construim in zona mai sus amintita un complex de minim 10 case intr-o prima faza. Acestea vor fi destinate turistilor doritori sa petreaca un sejur in conditiile in care traiau taranii bucovineni acum cateva secole. In cazul in care isi vor manifesta interesul, ei vor putea purta costume traditionale, vor avea indeletnicirile stramosilor nostri si vor degusta delicatesele preparate in bucataria romaneasca.

Descrierea serviciului si avantajele competitive

Am decis sa oferim prin intermediul complexului urmatoarele servicii:

Cazare;

Alimentatie publica;

Transport;

Organizarea timpului turistilor dornici;

Trasee turistice;

Comercializarea si oferirea cu titlu de suveniruri a anumitor produse traditionale romanesti.

Cazarea: Case traditionale romanesti.

Complexul turistic va fi structurat astfel:

Unitatea centrala - microferma

Unitati secundare - grajduri.

Fiecare casa va avea 2-3 camere, va fi decorata in stil rustic, fara dotari (electricitate, gaz). Toti turistii cazati in aceste conditii vor putea organiza drumetii in padurile vecine, vor pute invata dansurile specifice moldovenesti, cu ajutorul instructorilor nostri, vor primi informatii cu privire la cele mai importante evenimente istorice petrecute in aceasta zona.

Servicii

Vom presta servicii de petrecere a timpului liber. Fiecare din cele 10 casute pe care le detinem va gazdui o pereche sau o familie alcatuita din cel mult 5 persoane.

Intentionam sa lucram in parteneriat cu firme de paza si protectie, firme care presteaza servicii foto si cu localnicii, atat pentru cumpararea animalelor, cat si pentru a ne expune amanuntit principalele obiceiuri, datini.

Piata si strategii de marketing

Piata

- ne vom adresa in special turistilor straini care manifesta un interes deosebit pentru valorile nationale stravechi.

- intrucat pe piata romaneasca nu se intalnesc firme de acest fel nu avem concurenti, deci un punct forte.

- piata tinta se adreseaza persoanelor interesate sa petreaca un sejur iesit din tipare si care iubesc tezaurul folcloric.

Nr crt

Denumire serviciu

Valoare (lei)

Cazare

1.000.000/pers/noapte

Transport

6.000/km

Aparatura video/foto (optional)

Reclama si publicitate:

Se vor cheltui un minim de 50.000.000 lei pentru afise, pancarte si publicitate prin mass-media si internet. Am obtinut o sponsorizare de la Radio Top 91 Suceava. Reclama cu o durata de 45 de secunde se va transmite zilnic de 5 ori. Prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Turism vom promova oferta noastra la principalii operatori turistici internationali.

Instalatii si echipamente:

Tinand cont de faptul ca mini-satul se vrea o replica fidela a unui sat de acum cateva sute de ani, casutele nu vor avea dotari moderne, insa vor fi decorate cu obiecte de uz casnic traditional. Iluminatul va fi asigurat de candele, lampi cu gaz si lumanari. Pentru evitare incendiilor, fiecare casuta are in dotare stingatoare cu pulbere florex si CO tip P

Cerinte pentru forta de munca

In zona montana exista forta de munca neexploatata corespunzator si estimam un cost total cu salariile de 76 milioane lei.

Surse de finantare:

Plan financiar

  1. Capital

Tip capital

Suma (lei)

Sursa

propriu

Terenuri, aport

Strain

credite

  1. Venituri

Produse/servcicii

Venit/luna ( mil. lei)

Venit/an (mil. lei)

Venit/3 ani (mil. lei)

Servicii agrement

TOTAL

  1. Cheltuieli

Cheltuieli/luna (mil.lei)

Cheltuieli/luna (mil.lei)

Cheltuieli/luna (mil.lei)

Salarii

Chirie

Promovare

Materii prime

Asigurari

Impozite

Intretinere

Transport

Altele

TOTAL

  1. Situatia financiara

Indicatori

Suma (mil. lei)

Capital

6 + val. terenuri

Investitia initiala

Venituri 3 ani

Cheltuieli 3 ani

Profit

Costuri de lansare estimate

Nr crt

Indicatori

Suma (mil. lei)

Amenajare spatiu

Echipamente

Instalare

Servicii, consumabile

Costul stocului initial

-

Cheltuieli profesionale (avocat, contabil)

Licente, autorizatii

Telefon, utilitati

Asigurari

Publicitate pentru inaugurare

Cheltuieli neprevazute

Total cheltuieli de lansare

Costuri pentru o luna

Nr crt

Indicatori

Suma (mil. lei)

Salariul si alte datorii catre salariati

chirii

Promovare

Materii prime

Asigurari, impozite

Intretinere

Transport

Altele

total

Costuri totale

Nr crt

Indicatori

Suma (mil. lei)

Total cheltuieli pe 3 luni

Total costuri de lansare

Investitia initiala

Nr.crt.

Venituri estimate (mil. lei)

Cheltuieli estimate (mil. lei)

Aport

Salarizarea personalului

Incasari estimate max/luna

Achizitionare animale, obiecte de uz casnic etc

Terenuri

Cheltuieli de constituire

Venituri suplimentare

Cheltuieli publicitare

Subventii pentru investitiiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2507
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved