Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

PREZENTAREA FIRMEI S.C. PETROMSERVICE S.A. BUCURESTI SUCURSALA MOINESTI

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micPREZENTAREA FIRMEI S.C. PETROMSERVICE S.A. BUCURESTI SUCURSALA MOINESTI

1.1.Caracteristici ale firmeiSocietatea comerciala PETROMSERVICE S.A. Bucuresti, sucursala PETROMSERVICE S.A. Moinesti este persoana juridica romana, cu capital privat, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilor romane si ale Actului Constitutiv. Societatea are buget propriu de venituri si cheltuielisi dispune de forta de munca necesara indeplinirii obiectului de activitate.

Societatea comerciala PETROMSERVICE S.A. Moinesti este societate inchisa pana in momentul la care Adunarea Generala a Actionarilor va lua o alta hotarare.

PETROMSERVICE Moinesti s-a infiintat in anul 2002 si este cea mai mare dintre cele 23 de sucursale componente ale S.C.PETROMSERVICE S.A.Bucuresti. Ea isi are sediul in : strada Tudor Vladimirescu, nr. 92 , Moinesti, judetul Bacau, telefon 0234/365126, fax 0234/363100. Cu toate ca este o societate nou infiintata, personalul Sucursalei PETROMSERVICE Moinesti detine o experienta bogata in domeniu, acumulata in decursul anilor de activitate desfasurata in cadrul si pentru cele trei schele de productie petroliera din zona Moldovei: Schela Moinesti, Schela Zemes, schela Modarzau si nu numai.

1.2.Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii este cel prevazut in Actul Constitutiv si se completeaza cu cele inscise la Oficiul Registrului Comertului prin Certificatul de inscriere de mentiuni.

Domeniul principal de activitate este constituit din activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale(exclusiv prospectiunile).

Obiectul de activitate :

* Proiectare, executie si montaj: lucrari complexe de constructii- montaj, bransamente si instalatii de gaze naturale;

* Intretinere, revizii si reparatii, echipamente pentru industria de petrol si gaze naturale ;

* Executie si intretinere linii electronice, posturi de transformare, racorduri, instalatii si echipamente de joasa si medie tensiune;

* Constructii civile si industriale inclusiv instalatii aferente acestora;

* Transport de toate categoriile (marfa, persoane, speciale, agabaritice);

Managementul societatii

Sucursala PETROMSERVICE S.A. Moinesti si-a certificat, in conformitate cu standardul international ISO 9002/1995, sistemul de management al calitatii, pe care il imbunatateste continuu. Activitatea societatii se exercita prin:

Adunarea Generala a Actionarilor;

Consiliul de Administratie ;

Comisia de Cenzori.

Conducerea societatii:

Directorul general ;

Directorul tehnic;

Sefi de sectii si atelire;

Maistrii.

Domeniul principal de activitate este constituit din activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale(exclusiv prospectiunile).

Obiectul de activitate :

 • Proiectare, executie si montaj: lucrari complexe de constructii- montaj, bransamente si instalatii de gaze naturale;
 • Intretinere, revizii si reparatii, echipamente pentru industria de petrol si gaze naturale ;
 • Executie si intretinere linii electronice, posturi de transformare, racorduri, instalatii si echipamente de joasa si medie tensiune;
 • Constructii civile si industriale inclusiv instalatii aferente acestora;
 • Transport de toate categoriile (marfa, persoane, speciale, agabaritice);

1.3.Situatia economico-financiara

In ceea ce priveste activitatea economica, financiar contabila, activitatea desfasurata in toata perioada a fost una profitabila(desi rentabilitatea a fost in scadere, totusi societatea a reusit sa obtina profit in toata perioada analizata si sa mentina un volum apreciabil de investitii).Societatea este de renume international ,personalul de inalta calificare si serviciile aliniate la standardele internationale.

Dinamica situatiei economico-finaniare a PETROMSERVICE S.A. din perioada 2003-2004 este evidentiata prin intermediul indicatorilor economici prezentati in tabelul urmator:

Indicatori economici

Nr.

Crt.

Indicator

Nivel

Nivel

Nivel

Cifra de afaceri (mii lei)

Numar de salariati (persoane)

Salariu mediu (lei sal)

Mijloace fixe (mii lei)

Active circulante (mii lei)

Profit net (mii lei)

Cheltuieli totale (mii lei)

Datorii totale (mii lei)

Venituri (mii lei)

Active imobilizate(mii lei)

Totalul patrimoniului net

Incadrarea cu personal a structurii organizatorice la PETROMSERVICE S.A. Moinesti:

Nr. Crt.

Personal

Numar

Total personal din care:

-personal de management

-personal de executie

-muncitori

- calificati

-personal cu studii superioare

-tehnice

-economice

-juridice

-personal cu studii medii

-tehnice

-economice

-altele

-personal cu pregatire generala

1.4. Analiza viabilitatii economice.

1.4.1. Analiza potentialului intern

In anul 2004 in societate lucreaza 1120 de salariati. Activitatea acestora se desfasoara pe baza de contract colectiv de munca si individual.

Personalul format din cei 1120 de salariati cuprinde in structura:

 • 964 de muncitori din care 837 calificati in diverse meserii;
 • 121 personal tehnico-productiv din care:
 • 21 ingineri
 • 9 economisti
 • 45 personal TESA
 • 18 tehnicieni
 • juristi
 • maistri
 • gestionari
 • laboranti
 • paznici
 • secretare
 • soferi.
 • 35 in functii de conducere din care:
 • 2 juristi
 • 20 ingineri
 • 13 economisti.

Structura salariatilor dupa varsta se prezinta astfel:

 • pana la 30 de ani 411 -36,7%
 • intre 31-40 ani 217 -19,4%
 • intre 41-50 ani 362 -32,3%
 • intre 51-55 ani 86 -7,7%
 • peste 55 ani 44 -3,9%

Din aceasta structura rezulta ca mai mult de 56% din salariati au varsta mai mica de 40 de ani, iar peste 88% au varsta mai mica de 50 de ani.

Se remarca o imbunatatire a structurii pe grupe de varsta a colectivului, ceea ce confera o mai usoara adaptare la noile tehnici si tehnologii , o capacitate de efort mai mare si, implicit, productivitate mai mare.

Din structura personalului mai rezulta ca muncitorii au ponderea cea mai ridicata (86,07% in 2000 din care 86,82% muncitori calificati). Personalul TESA detine 4,01% din numarul salariatilor ceea ce reprezinta un nivel mediu.

In cadrul salariatilor cu studii superioare 62,2% reprezinta inginerii, 32,9%-economistii, ceea ce inseamna o situatie buna pentru o societate ce doreste sa-si imbunatateasca situatia economico-financiara, actiune ce necesita decizii cu grad mare de fundamentare economica.

1.4.2. Analiza rentabilitatii

Prezentam ratele rentabilitatii in urmatorul tabel:

Indicatori

Rata rentabilitatii costurilor

Rata rentabilitatii veniturilor

Rata rentabilitatii fondurilor avansate (activelor totale)

Rata rentabilitatii economice

Se observa ca societatea a obtinut profit in fiecare din acesti trei ani, insa rata rentabilitatii veniturilor si rata rentabilitatii activelor totale au scazut in 2003 fata de 2002.

1.4.3. Analiza patrimoniala

Solvabilitatea patrimoniala exprima gradul de acoperire cu capital social a creditelor si a imprumuturilor.

Este in special determinata de volumul creditelor si imprumuturilor, la PETROMSERVICE S.A. avand o evolutie medie constanta, fara riscuri de blocaj financiar.

In ceea ce priveste lichiditatea patrimoniala, aceasta este supraunitara, ceea ce inseamna ca societatea prezinta siguranta pentru acordarea de noi credite. Se observa insa o diminuare a capacitatii de plata a societatii de acoperire a obligatiilor din 2004 fata de 2002.

Indicatori

Solvabilitate patrimoniala

Lichiditate patrimoniala

Situatia documentelor informationale.

Nr.

Crt.

Denumire document

Periodicitate

Emitent/ Beneficiar 

Volum de informatii

Utilitate

decizionala

Utilitate operationala

 

Lista de plata a avansului

lunar

mediu

X

 

Stat de plata

lunar

mediu

X

 

Note de plata nominale (fluturasi)

lunar

mic

X

 

Balanta de verificare

lunar

Personal/ salarizare, contabilit.

mare

x

X

 

Lista misc lunare a mijl. fixe

lunar

Productie/ serviciu contabilit.

mediu

X

 

Soldul zilnic al casei

zilnic

Casierie/ contabilit.

mediu

X

 

Situatia disponibil banca

Ori de cate ori e nevoie

Financiar/ biroul admi-nistrativ

mediu

X

 

Situtia op. zilnice pe CEC cu limita de suma

zilnic

Banca/ firma

mic

X

 

Evidenta facturi

Ori de cate ori e nevoie

Aprov.-desfacere/ beneficiar

mare

X

 

Ordin de plata

Ori de cate ori e nevoie

Contabilit./ terti

mediu

X

 

Dispozitii de plata

Ori de cate ori e nevoie

Fin.-contab./ salariati

mic

X

 

Nota de intrare-receptie

Ori de cate ori e nevoie

Serv. Depozite/ aprov.,fin.

mediu

X

 

Nota de predare

zilnic

Productie/ depozit, fin.

mic

X

 

Nota de contabilitate

lunar

Fin./ fin.-contab.

mare

X

 

Bon de miscare

Ori de cate ori e nevoie

Productie/ contab.

mediu

X

 

Bon de consum

Ori de cate ori e nevoie

Serv.constatare/ depozit, fin.-contab.

mediu

X

Extras de cont

Cand se fac operatii bancare

Banca/ societate

mediu

X

Bilant

anual

Fin.-contab./ conducere

mare

X

X

Aplicatii informatice realizate in cadrul Oficiului de Calcul:

 • Program pentru evidenta salariatilor;
 • Program pentru calculul salariilor angajatilor;
 • Program pentru evidenta prezentei, concediilor de odihna, concediilor medicale;
 • Program pentru evidenta intrarilor si consumurilor de materiale pe conturi si comenzi;
 • Program pentru calculul costului pe diferite tipuri de vagoane la materiale si piese de schimb.

Subsistemul organizatoric

PETROMSERVICE S.A. este organizata in conformitate cu organigrama aprobata de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit organigramei sunt prevazute urmatoarele compartimente:

DIRECTOR:

Serviciul resurse umane;

Birou Prot.Muncii, Mediului,P.S.I

Birou Comercial;

C.F.G.;

Juridic;

Birou Asig. Calitatii;

DIRECTOR ADJ. TEHNIC

Productie;

Dispecerat;

Aprovizionare;

Serviciul M.E.T.I.;

Servicilu Tehnic, ofertare, contracte;

DIRECTOR ECONOMIC:

Serviciul Contabilitate;

Birou Buget,venituri,cheltuieli,preturi,tarife, costuri;

Serviciul financiar;

Birou informatica;

Serviciul interne;.

Capitolul 2

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A

S.C. PETROMSERVICE S.A. MOINESTI

La nivelul societatii,functia de coordonator al activitatii este detinuta de

directorul economico-financiar.

Principalele compartimente organizate la nivelul societatii sunt:

COMPARTIMENTUL FINANCIAR cu atributii de :

-plan-trezorerie(relatii cu banca si intocmirea bugetului de venituri

si cheltuieli;

- decontari cu agentii economici (societati comerciale , persoane

fizice,etc)

salarii (negociere,politica de salarizare la nivelul societatii, intoc-

mire state de plata,salarii);

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE are ca principale activitati:

- contabilitate generala ( inregistrarea conturilor efective de

productie , intocmirea bilantului si a darii de seama contabile ) ;

evidenta capitalului social(pe locuri de responsabilitate , inven-

tariere , miscari) ;

COMPARTIMENTUL PRETURI

- calculul si negocierea pretului de livrare al produselor;

calculul costurilor programate(normate) pe baza consumurilor

normate elaborate de compartimentul mecano-energetic;

COMPARTIMENTUL C.F.G.-C.F.I.

- controlul financiar preventiv la nivelul societatii pentru angajarea

patrimoniala cu agenti economici;

- control gestionar de fond(ulterior)pentru patrimoniul societatii;

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI(BIROULUI)FINANCIAR

-asigura prin planul financiar si de trezorerie fondurile necesare societatii comerciale;

-efectueaza calcule de fundamentare a indicatorilor economici corelati cu indicatorii financiari privind : productia marfa vanduta si incasata;veniturile;mijloacele circulante si alti indicatori economici si financiari;

-intocmeste,cand este cazul,planul de credite si de casa pe care le depune la banca finantatoare;

-asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia societatii fata

de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti;

-urmareste si incaseaza toate facturile pentru produsele livrate;

-asigura si raspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului;

-asigura finantarea valutara pentru operatiunile de export-import si cooperare;

-urmareste permanent circulatia documentelor de decontare cu banca,analizeaza lunar volumul facturilor neincasate la extern si stabileste masurile corespunzatoare pentru a accelera ritmul incasarilor;

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE

-raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale;

-asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind:fondurile fixe si calculul amortizarilor acestora;mijloace circulante,cheltuieli de productie sau circulatia si calculul conturilor,investitiile;

-organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale,urmareste definitivarea,potrivit legii,a rezultatelor inventarierii;

-intocmeste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmareste concordanta dintre acestea;

-intocmeste situatia principalilor indicatori economico-financiari lunari,bilanturile trimestriale si anuale si coordoneaza intocmirea raportului explicativ la acestea;

-prezinta spre aprobare Consiliului de administratie bilantul si raportul explicativ,participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor de bilant si urmareste modul de aducere la indeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiza;

-exercita,potrivit legii,controlul financiar preventiv privind legalitatea ,necesitatea,oportunitatea si economicitatea operatiunilor;

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI PRETURI

-raspunde de modul de stabilire a preturilor si tarifelor din competenta societatii,precum si aplicarea preturilor si tarifelor negociate;

-intocmeste documentatia pentru preturi si tarife la produse noi si in perspectiva;

-raspunde de intocmirea corecta a documentatiilor pentru stabilirea si modificarea preturilor si tarifelor;

-asigura corelarea costurilor cu planul de productie,planul fortei de munca si productivitatea;

-elaboreaza planul de perspectiva al costurilor functie de retehnologizare si aplicarea tehnologiilor de varf;

Capitolul 3

Organizarea, evidenta primara si contabilitatea capitalurilor

Capitalul social

Capitalul social subscis si varsat al societatii comerciale PETROMSERVICE S.A. Moinesti este, la data infiintarii, de 4.620.550.000 divizat in 149.050 actiuni nominative cu valoare nominala de 31.000 lei numerotate de la 1 la 149.050 inclusiv.

Aportul actionarilor la capitalul social este:

Asociatia Salariatilor din S.N.P. PETROM S.A. Moinesti detine 50% din capitalul social, respectiv 74.525 actiuni nomative, cu o valoare nominala de 31.000 numerotate de la 1la 74.525 inclusiv.

Persoane fizice romane, salariati ai fostei sucursale PETROSERV Bucuresti, ai sucursalelor de extractie si ai sediului S.N.P. PETROM S.A. Bucuresti, care detin 50% din capitalul social, respectiv 74.525 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 31.000 numerotate de la 1 la 74.525 inclusiv.

 1. Se inregistreza subcrierea capitalului social.

=

1011

 1. Se inregistreaza aportul asociatilor.

%

456

5121

3. Se inregistreaza varsarea capitalului social.

=

1012

 1. Depunerea numerarului in contul de disponibil la banca.

581

=

5311

2.310.275.000

5121

=

581

2.310.275.000

Capitolul 4

Organizarea, evidenta primara si contabilitatea activelor imobilizate
4.1. Imobilizari necorporale

Documentele financiar-contabile pentru evidentierea, inregistrarea si urmarirea imobilizarilor necorporale sunt urmatoarele:

studii de fezabilitate

proiect

contract

ordin de plata

proces verbal de receptie

documente justificative specifice prin care se evidentiaza stadiul de executie si previziunile privind finalizarea oricarui proiect de dezvoltare care urmeaza a fi capitalizat

Tratamentul imobilizarilor necorporale este descris in IAS 38 " Active necorporale "

In conformitate cu IAS 38, un activ necorporale poate fi recunoscut in bilant daca si numai daca:

se estimeaza ca beneficiile economice viitoare care sunt atribuite activul vor fi obtinute de catre societate ; si

costul activului poate fi evaluat in mod credibil

IAS 38 solicita ca toate cheltuielile pentru cercetare sa fie recunoscute in contul de profit si pierdere, atunci cand sunt efectuate. De asemenea, specifica faptul ca fondul comercial, marcile, licentele, titlurile de publicatii, listele de clienti si alte categorii similare din punct de vedere economic, care sunt generate intern, nu vor fi recunoscute ca active. In nici un caz societatea nu va recunoaste un activ provenit din faza de cercetare. Un activ necorporal provenit din faza de dezvoltare trebuie sa fie recunoscut daca si numai daca societatea poate demonstra urmatoarele:

fezabilitatea tehnica pentru finalizarea activului necorporal, in asa fel incat sa fie disponibil pentru utilizare sau vanzare;

intentia sa de a finaliza acel activ necorporal spre a fi folosit sau vandut;

abilitatea sa de a folosi sau vinde activul necorporal;

modul in care acytivul necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. Printre alte lucruri, societatea trebuie sa demonstreze existenta unei piete pentru produsele obtinute de acel activ necorporal sau pentru insusi activul necorporal , sau, daca este destinat sa fie folosit intern, utilitatea activului necorporal;

existenta resurselor tehnice, financiare si a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfarsit dezvoltarea sa in vederea utilizarii sau vinderii activului necorporal; si

abilitatea sa de a evalua fidel cheltuiala atribuibila activului necorporal in timpul dezvoltarii sale

Daca cheltuiala cu un element necorporal a fost inregistrata in cheltuieli de catre intreprindere, in situatiile sale financiare anuale anterior sau interimare, IAS 38 interzice intreprinderii sa recunoasca aceasta cheltuiala ca parte a costului unui activ corporal ,la o data ulterioara.

1. Inregistrarea programelor informatice achizitionate de la terti pe baza facturii:

In conformitate cu politica contabila a societatii, produsele softwere identificate distinct de componentele hardwere vor fi tratate ca active necorporale. Recunoasterea initiala se face la cost de achizitie, denumit valoare contabila si se capitalizeaza.Amortizarea acestora se va face prin metoda liniara in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada mai mare de 3 ani.

208

=

2. Inregistrarea proiectelor si lucrarilor de dezvoltare efectuate prin forte proprii, pe baza situatiilor de lucrari:

6011

=

3011

=

4.1.1. Amortizarea activelor necorporale

IAS 38 solicita ca un activ necorporal sa fie amortizat incepand cu data la care activul a devenit disponibil. Valoarea reziduala a unui activ necorporal trebuie considerata zero, in cazul in care fie nu exista angajamentul unei a treia parti de a-l cumpara la finele duratei de viata utila, fie nu exista o piata activa pentru acel tip de active.

Durata efectiva de amortizare se stabileste pe baza politicilor contabile ale societatii (3 ani in cazul elementelor de softwere, conform politicii contabile)

Societatea trebuie sa estimeze valoarea recuperabila a unui activ necorporal care nu este inca disponibil pentru folosinta, cel putin anual.

3. Inregistrarea amortizarii activelor necorporale, lunar :

6811

=

4.2. Imobilizari corporale

Documentele financiar-contabile pentru evidentierea , inregistrarea si urmarirea imobilizarilor corporale sunt (lista nu este limitata):

registrul numerelor de inventar;

fisa mijlocului fix;

bon de miscare a mijloacelor fixe;

fisa tehnica auto;

act de prevedere a masinii /utilajului in reparatie si receptia reparatiei (predare-primire);

procesul verbal de receptie;

procesul verbal de receptie provizorie;

procesul verbal de punere in functiune;

procesul verbal de recptie finala;

procesul verbal de dezmembrare;

proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix, intocmit pe baza:

document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe;

document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe;

document de predare la magazie a subansamblelor, ansamblelor, pieselor si materialelor rezultate din casarea mijloacelor fixe;

document justificativ de inregistrare a materialelor rezultate din casarea mijloacelor fixe;

factura de cumparare/vanzare;

comanda;

ordin de plata;

contract;

deviz de lucrare;

contract de leasing;

buget de investitii;

program de revizii tehnice.

Imobilizarile corporale reprezinta o parte importanta din activele unei intreprinderi si prin urmare ele sunt relevante in prezentarea pozitiei sale financiare. De aceea, decizia daca o cheltuiala reprezinta un activ sau o cheltuiala de exploatare poate avea un efect semnificativ asupra imaginii intreprinderii , reflectata in situatiile financiare.

Tratamentul imobilizarilor corporale este descris in IAS 16 "Imobilizari corporale"(IAS 16); in ceea ce priveste deprecierea imobilizarilor, acest subiect este tratat in IAS 36 "Deprecierea activelor"(IAS 36).

Referitor la momentul recunoasterii, standardul prevede ca recunoasterea ca activ a unei imobilizari corporale are loc atunci cand aceasta satisface definitia si criteriile de recunoastere pentru un activ, asa cum se regasesc in Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, respectiv indeplinete concomitent doua conditii:

a)          este posibila generarea catre intreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; si

b)         costul activului poate fi masurat in mod credibil.

Conform paragrafului 14 din IAS 16 un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau.

Conform IAS 16 paragrafele 15-18, costul unei imobilizari corporale este format din pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile, precum si toate celelalte cheltuieli legale de punere in functiune a activului. Costuri directe atribuibile sunt: costul de amenajare a amplasamentului, costuri initiale de livrare si manipulare, costuri de montaj, onorariile arhitectiilor si inginerilor.

4. Se inregistreaza contravaloarea investitiei -utilaje fara montaj si punerea utilajului in functie.

4.2.1.Amortizarea imobilizarilor corporale:

Conform prevederilor IAS 16 par.41, cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe sunt recunoscute pe o baza sistematica ce are in vedere durata de viata utila a bunului respectiv.

Potrivit Politicilor contabile ale Societatii, amortizarea este calculata prin metoda liniara, iar duratele de viata utile ale mijloacelor fixe sunt cele prevazute de Legea nr.15/1994 republicata, aplicate la costul de achizitie.

5. Inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale:

=

687.473.480

175.509.324

279.296.494

109.248.728

111.405.669

12.013.265

4.3. Imobilizari financiare

Documentele financiar-contabile in care sunt evidentiate, inregistrate si urmarite imobilizarile financiare sunt:

contractul si eventuale aditionale la contract;

ordin de plata;

situatiile financiare ale societatilor in care se detin titluri/interese de participare;

documente justificate princare se probeaza inregistrarea societatii ca actionar la societatile la acer detine titluri/ interese de participare.

Tratamentul imobilizarilor financiare constituie obiectivul IAS 32 "Instrumente financiare: prezentare si descriere'' si al IAS 39 "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare''

Imobilizarile financiare cuprind valorile financiare investite de intreprindere in patrimoniul altor societatii, fiind forme ale dezvoltarii externe a unei intreprinderi. Ele reprezinta titluri si creante financiare si se diferentiaza in functie de intentia pentru care au fost achizitionate, dupa cum sunt desfasurate mai jos:

a)      Titlurile de participare - atunci cand intreprindeerea detine mai mult de jumatate din drepturile de vot este vorba de un control exclusiv; titluri de participare reprezinta drepturi sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

b)      Interese de participare- sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile persoanei juridice respective. Ele cuprind investitii in intreprinderi asociate si investitii strategice. O participare de 10% pana la 20% in capitalul altei societati este o investitie strategica. Titlurile de participare detinute in capitalul intreprinderilor asociate intr-o proportie de 20-50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.

c)      Creantele legale de participatii reprezinta acele creante ale persoanei juridice rezultate din acordarea de imprumuturi societatilor la care detine titluri de participare /interese de participare

d)      Imprumuturi pe termen lung cuprind sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi, potrivit legii.

e)      Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

f)       Alte creante imobilizate au natura   depozitelor, garantiilor si cautiunilor depuse la terti sub forma de sume de bani sau titluri varsate in vederea garantarii bunei executii a unor obligatii.

Imobilizarile financiare sunt inregistrate la sediul firmei PETROMSERVICE S.A. Bucuresti .

Capitolul 5

Organizarea, evidenta primara si contabilitatea stocurilor si productia in curs de executie

 1. Se inregistreaza intrari de materie prima, piese si obiecte de inventar de la diversi furnizori in magazie.

%

=

4011

3011

3024

93.695.493

3031

6.387. 500

4426

48.756.589

 1. Se inregistreaza intrare oxigen in magazie de la FCA AZOT.

3457

=

711

 1. Se inregistreaza consum de materii prime.

6011

=

3011

 1. Se inregistreaza consum echipamente protectie si obiecte inventar din magazii si date in folosinta salariatilor.

49.779.043

49.779.043

228.244

228.244

 1. Se inregistreaza intrari de anvelope in magazie de la debitori.

%

=

3024

4426

27.815.305

 1. Se inregistreaza intrari de carburanti ; lubrefianti.

%

=

4011

3022

4426

44.846.422

 1. Se inregistreaza productia in curs de executie .

711

Capitolul 6

Organizarea, evidenta primara si contabilitatea relatiilor de decontari cu tertii

 1. Se inregistreaza intrari de marfuri.

%

371

945.987.000

4426

179.737.530

 1. Se inregistreaza vanzari de marfuri.

4113

=

%

7071

4427

 1. Se inregistreaza vanzari de motorina statia peco.

5311

=

%

3.081.708

 1. Se inregistreaza plata.

5311

=

4113

 1. Se inregistreaza adaosul comercial si TVA.

371

=

%

378

4428

 1. Se inregistreaza descarcarea gestiunii cu marfurile vandute.

%

=

371

574.836.215

378

171.910.021

4428

251.478.051

607

151.448.143

Capitolul 7

Organizarea, evidenta primara si contabilitatea operatiilor de trezorerie

 1. Se inregistreaza incasari prin TREZORERIA Moinesti.

5121

=

%

2.025.000

261.930

 1. Se inregistreaza venituri din dobanzi.

5187

=

 1. Se inregistreaza plati prin TREZORERIA Moinesti.

4275

=

 1. Se inregistreza contravaloarea incasarilor prin casa.

5311

=

%

14.421.303

 1. Se inregistreaza contravaloarea platii prin casa.

%

=

5311

4011

4281

Capitolul 8

Organizarea, evidenta primara si contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare

Avizari cheltuieli PSVMoinesti de catre PSVBucuresti.

4814

=

%

151.448.143

247.972.344

49.779.043

228.244

688.804.659

Avizari venituri PSVMoinesti de catre PSVBucuresti.

%

=

4814

261.930

583.860.040

179.727.237

Avizari TVA deductibil si TVA de plata de catre PSVBucuresti.

4816

=

4426

4427

=

4816

D 208"Alte imobilizari necorporale C D 2132"Aparate si instalatii de mas,si reglare" C

SI: 47.000.000

RD: 36.000.000

RC: 0

RD: 594.634.765

RC: 0

TSD: 83.000.000

TSC: 0

TSD: 594.634.765

TSC: 0

SFD:83.000.000

SFD: 594.634.765

D 23121"Utilaje indep(fara montaj)"C D 231.18"Lucrari de modernizare C

RD: 594.634.765

RC: 594.634.765

RD: 179.727. 237

RC: 0

TSD: 594.634.765

TSC: 594.634.765

TSD: 179.727. 237

TSC: o

SFD: 179.727. 237

D 2808"Amortizarea altor imobilizari necorporale"C D 28122"Amortizarea contructiilor" C

SI: 6.600.000

RD: 0

RC: 1.331.179

RD: 0

RC:175.509.324

TSD: 0

TSC: 7.931.179

TSD: 0

TSC: 175.509.324

SFC: 7.931.179

SFC:175.509.324

D 28131"Amortizare echipamente tehnologice"C D 28132"Amortizarea ap. intalatii C

SI: 545.400.000

RD: 0

RC: 279.296.494

RD: 0

RC:109.248.728

TSD: 0

TSC: 279.296.494

TSD: 0

TSC: 654.248.728

SFC:279.296.494

SFC:654.648.728

D 28133" Amortizarea mijloacelor de transpot" C D 2814"Amortizare imobilier, birotica C

SI:250.000.000

RD: 0

RC: 111.405.669

RD: 0

RC: 12.013.265

TSD: 0

TSC: 111.405.669

TSC: 0

TSC: 262.013.265

SFC: 111.405.669

SFC: 262.013.265

D 3011"Materii prime C D 3031"Obiecte de inventar din magazie" C 

SI: 772.000.000

68.245.107

SI: 108.000.000

RD:156.530.626

RC:247.972.344

RD: 6.387.500

RC:49.779.043

TSD:928.530.626

TSC: 247.972.344

TSD: 114.387.500

TSC:49.779.043

SFD:680.558.282

TSD:64.608.457

D 3022"Combustibil C D 3033"Obiecte de inventar in folosinta C

RD:236.033.800

RC: 0

RD: 49.779.043

RC: 49.779.043

TSD:236.033.800

TSC: 0

TSD: 49.779.043

TSC: 49.779.043

SFD:236.033.800

D 3024"Piese de schimb C D 332"Lucrari si servicii in curs de executie" C

SI:750.000.000

RD:240.091.833

RC:0

RD: 1.651.568.507

RC:0

TSD:990.091.833

TSC:0

TSD: 1.651.568.507

TSC:0

SFD:990.091.833

SFD: 1.651.568.507

D 3032"Echipamente de protectie in magazie"C D 3034"Echipamente de protectie in C

folosinta 

SI:500.000

RD:0

RC:228.244

RD: 228.244

RC: 228.244

TSD:50.000

TSC:228.244

TSD: 228.244

TSC: 228.244

SFD:271.756

D 3457"Alte produse finite C D 371" Marfuri C

SI: 650.000.000

SI:82.000.000

RD: 181.550.957

RC:0

RD: 1.332.845.854

RC: 574.836.215

TSD:831.550.957

TSC:0

TSD:1.414.845.854

TSC: 574.836.215

SFD:831.550.957

SFD:840.009.639

D 378"Diferente pret la marfuri C D 4011"Furnizori interni C

SI:250.000.000

SI:662.276.188

RD:171.910.012

RC:161.074.555

RD:27.173.852

RC:1.711.974.960

TSD:171.910.012

TSC:411.074.555

TSD:27.173.852

TSC:2.374.251.148

SFC:239.164.543

SFC:2.347.077.296

D 4113"Clienti interni C D 4282"Alte creante in legatura cu personalul" C

SI:950.000.000

SI:188.632.948

RD:675.492.224

RC:319.911.236

RD: 0

RC:188.632.948

TSD:1.625.492.224

TSC:319.911.236

TSD: 188.632.948

TSC: 188.632.948

SFD:

D 4281"Alte datorii in leg cu personalul pt.salarii"C D 4426"TVA deductibil C

SI:33.856.760

RD: 33.856.760

RC:0

RD:301.155.816

RC: 301.155.816

TSD: 33.856.760

TSC:33.856.760

TSD: 301.155.816

TSC: 301.155.816

D 4428"TVA neexigibil aferenta marfurilor" C D 4275"Popriri C

RD: 251.478.051

RC: 225.784.299

RD: 2.025.000

RC: 2.025.000

TSD: 251.478.051

TSC: 225.784.299

TSD:2.025.000

TSC:2.025.000

SFD:25.693.765

D 4814"Decontari privind avizare v-uri si chel-li"C D 4812"Decontari privind C

priv.alimentarile

SI:500.000.000

RD:1.138.232.433

RC:2.596.968.671

RD:0

RC: 36.000.000

TSD:1.138.232.433

TSC:3.096.968.671

TSD:0

TSC: 36.000.000

SFC:1.958.736.238

SFC:36.000.000

D 4816"Decontari privind TVA deductibil,colectata"C D 5121"Cont curent productie" C

SI:670.000.000

RD:301.155.360

RC:110.933.408

RD:

RC:2.025.000

TSD:301.155.360

TSC:110.933.408

TSD:

TSC:2.025.000

SFD:190.222.438

SFD:5.413.572.491

D 5187"Dobanzi de incasat C D 5311" Casa in lei C

SI:30.000.000

RD: 261.930

RC: 261.930

RD:2.571.123.202

RC:2.378.956.512

TSD: 261.930

TSC: 261.930

TSD:2.601.123.202

TSC:2.378.956.512

SFD:222.166.690

D 6033"Chelt.priv.mat.de natura ob. C D 6034"Chelt.priv.mat.de natura C de inventar in folosinta"  echip.protectie in folosinta

RD: 49.779.043

RC: 49.779.043

RD: 228.244

RC: 228.244

TSD: 49.779.043

TSC: 49.779.043

TSD: 228.244

TSC: 228.244

D 607"Cheltuieli privind marfurile C D 6011"Cheltieli cu materii prime C

RD: 151.448.143

RC:151.448.143

RD:247.972.344

RC:247.972.344

TSD:151.448.143

TSC:151.448.143

TSD:247.972.344

TSC:247.972.344

D 4828"Decontari intre sucursale pt.aprov"C D 6811"Cheltuieli de expl.priv.amortizarea C

imobilizarilor

SI:2.000.000.000

RD:0

RC:594.634.765

RD:688.804.661

RC:688.804.661

TSD:0

TSC:2.594.634.765

TSD: 688.804.661

TSC:688.804.661

SFC:2.594.634.765

D 7071"Venituri din vanz.produselor petroliere C D 7223"Alte venituri din produse C

de imobilizari corporale

RD:583.860.040

RC: 583.860.040

RD:179.727.237

RC:179.727.237

TRD:583.860.040

TSC: 583.860.040

TSD:179.727.237

TSC:179.727.237

D 711"Variatia stocurilor C D 766"Venituri din dobanzi" C

RD:1.833.119.464

RC: 1.833.119.464

RD: 261.930

RC: 261.930

TSD:1.833.119.464

TSC:1.833.119.464

TSD: 261.930

TSC: 261.930

D 456"Decontari cu asoc.privind capitalul C D 1011"Cap.soc.subscris nevarsat C

RD: 4.620.550.000

RC: 4.620.550.000

RD: 4.620.550.000

RC: 4.620.550.000

TSD:4.620.550.000

TSC:4.620.550.000

TSD:4.620.550.000

TSC:4.620.550.000

D 1012"Cap.soc.subscris varsat C D 581"Viramente interne C

RC: 4.620.550.000

RD:2.310.275.000

RC:2.310.275.000

TSC:4.620.550.000

TSD:2.310.275.000

TSC:2.310.275.000

SFC:4.620.550.000

D 4427"TVA colectata C D C

RD:110.933.408

RC: 110.933.408

TSD: 110.933.408

TSC: 110.933.408

BILANT INITIAL

Simbol

cont

Denumire cont (A)

Suma

Simbol

cont

Denumire cont (P)

Suma

Alte imobilizari necorporale

Materii prime

Piese de schimb

Obiecte de inventar din magazie

Echipamente de protectie in magazie

Alte produse finite

Marfuri

Clienti interni

Alte creante in legatura cu personalul

Cont curent productie

Casa in lei

Amortizarea altor imobilizari necorporale

Amortizarea ap. intalatii

Amortizare imobilier, birotica

Diferente pret la marfuri

Furnizori interni

Alte datorii in leg cu personalul pt.salarii

Decontari privind avizare v-uri si chel-li

Decontari intre sucursale pt.aprov

TOTAL

TOTALPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2869
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved