Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Conditii generale Asigurarea de viata legata de fonduri de investitii RENTABILIS

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micConditii generale

Asigurarea de viata legata de fonduri de investitii RENTABILISPrevederi generale

Articolul 1

(1) Conditiile generale pentru asigurarea de viata legata de fonduri de investitii (denumite in continuare: conditiile), constituie parte integranta a contractului de asigurare, pe care contractantul il incheie cu societatea de asigurari KD Life Asigurari S.A. (denumita in continuare asigurator).

(2) Expresiile din aceste conditii inseamna:

Asigurator - persoana juridica romana autorizata in conditiile legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sa exercite activitati de asigurare;

Contractant - persoana care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare;

Asigurat este persoana a carei viata este obiectul asigurarii (subiectul titular al interesului asigurat). In cazul persoanelor fizice, Contractantul Asigurarii si Asiguratul pot fi una si aceeasi persoana;

Beneficiar - este / sunt persoana / persoanele desemnata /e careia / carora asiguratorul trebuie sa-i / sa le plateasca suma asigurata in cazul producerii evenimentului asigurat;

Prima de asigurare - suma de bani pe care contractantul o plateste asiguratorului conform contractului de asigurare in schimbul asumarii riscului de catre asigurator;

Cererea de asigurare - propunerea scrisa adresata asiguratorului pentru incheierea asigurarii mixte de viata;

Polita - document emis si semnat de asigurator, care dovedeste incheierea contractului de asigurare;

Suma de asigurare pentru cazul de deces - cea mai scazuta suma a obligatiei asiguratorului in cazul decesului asiguratului (in continuare: suma asigurata);

Despagubirea (drepturile asigurarii) - suma pe care asiguratorul o plateste beneficiarului in cazul producerii riscului asigurat;

Prima de risc - prima pentru acoperirea riscului de deces;

Valoarea patrimoniului pe polita - suma valorii patrimoniului aferenta contractului de asigurare pentru un anumit fond de investitii. Valoarea patrimoniului pentru un anumit fond de investitii este egala cu produsul numarului de unitatii de patrimoniu al unui anumit fond de investitii si valoarea de vanzare a unitatii de patrimoniu a fondului de investitii (in continuare: valoarea patrimoniului);

Asigurarea reciproca - asigurarea a doua persoane in cadrul aceluiasi contract de asigurare;

Medic - Medic - este acea persoana, alta decat contractantul si / sau asiguratul sau rudele acestora, posedand o diploma medicala, autorizata sa practice aceasta profesie, care actioneaza in limitele specialitatii licentei sale;

Denuntarea / Rezilierea contractului de asigurare sunt modalitati de incetare a contractului, cu efecte pentru viitor, si se utilizeaza de catre oricare din parti in conditiile prevazute de contractul de asigurare si de legislatia in vigoare.

Articolul 2

(1) Asigurarea de viata, legata de fondurile de investitii (in continuare asigurare de viata) este forma de asigurare de viata     pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului.

(2) In baza contractului de asigurare, contractantul se obliga sa plateasca asiguratorului primele de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite de parti, iar asiguratorul la randul sau se obliga ca, in cazul aparitiei evenimentului asigurat, sa plateasca suma asigurata cuvenita beneficiarului in limitele si in baza conditiilor stabilite, respectiv valoarea patrimoniului aferenta contractului de asigurare;

(3) Asigurarea de viata se poate incheia cu sau fara examinare medicala.

(4)Impreuna cu asigurarea de viata se poate de asemenea incheia o asigurare suplimentara de viata.

(5) Toate cererile si declaratiile, pe care contractantul sau asiguratorul si le prezinta unul altuia, trebuie sa fie in forma scrisa. Se considera ca au fost prezentate in ziua in care destinatarul le primeste.

Daca respectiva corespondenta este transmisa prin posta, aceasta este considerata primita la data inregistrarii acesteia la oficiul postal al destinatarului.

Adresele la care asiguratorul si contractantul primesc corespondenta sunt cele prevazute in cererea de asigurare sau in alte inscrisuri prin care partile isi anunta modificarea adreselor.

(6)Daca respectivul contractant isi paraseste adresa permanenta pentru o perioada mai lunga de 20 de zile, acesta poate imputernici o alta persoana sa primeasca intreaga corespondenta de la asigurator. In acest caz, contractantul va notifica asiguratorul neintarziat, in scris, asupra acestor modificari.

(7)Asiguratorul va expedia toata corespondenta la ultima adresa cunoscuta din documentele emise de contractant, aceasta avand efect juridic deplin.

(8)Partile componente ale contractului de asigurare de viata legata de fonduri de investitii sunt: conditiile generale, cererea de asigurare, polita precum si anexele la polita.

(9)In cazul in care este incheiata si o asigurare suplimentara de viata, parti componente ale contractului sunt de asemenea si Conditiile Speciale pentru asigurarea de viata suplimentara.

Articolul 3

(1) In baza prezentelor conditii se pot asigura numai persoanele sanatoase cu varsta cuprinsa intre 16 ani si 65 ani, cu conditia ca la expirarea asigurarii sa nu depaseasca varsta de 75 ani.

(2) Persoanele inapte de munca, de regula, nu se asigura. O persoana este considerata inapta de munca in cazul in care, din cauza unei boli sau a unei infirmitati, este incapabila, din punct de vedere medical, sa desfasoare orice profesie / meserie.

(2) Persoanele care nu sunt complet sanatoase, sau persoanele care sunt in varsta de peste 65 ani, se pot asigura numai conform unor conditii deosebite stabilite de catre asigurator .

(3) Asigurarea pentru cazul de deces a persoanei, care nu are inca varsta de 16 ani si a persoanei care este lipsita de capacitatea de a incheia acte juridice, este nula.

Cererea de asigurare

Articolul 4

(1) Contractul de asigurare se incheie in baza unei cereri scrise pe formularul asiguratorului si constituie propunerea pentru incheierea asigurarii. Cererea de asigurare contine toate elementele esentiale ale contractului. Contractantul si asiguratul trebuie sa declare in cererea de asigurare toti factorii care au relevanta pentru evaluarea riscurilor. (Art. 13, Legea nr. 136 / 1995, cu modificarile si completarile ulterioare)

(2) Cererea de asigurare, care a fost prezentata asiguratorului, il obliga pe contractant timp de 20 zile de la data la care asiguratorul a primit-o. Daca este necesara o examinare medicala, acest termen este de 30 zile.

(3) Daca asiguratorul nu respinge, in termenul prevazut in alineatul anterior, cererea de asigurare care este in conformitate cu conditiile, se considera ca asiguratorul a acceptat cererea de asigurare si ca preluarea riscului va fi considerata in vigoare incepand cu data de inceput a asigurarii specificata in cererea de asigurare.

(4) Asiguratorul poate respinge cererea de asigurare fara a mentiona motivele respingerii.

(5) Pentru incheierea contractului de asigurare este necesar ca cererea de asigurare sa aiba semnatura contractantului.

(6) Daca respectivul contractant nu este aceeasi persoana cu asiguratul, cererea de asigurare trebuie semnata si de asigurat.

Polita

Articolul 5

(1) Polita de asigurare este documentul care dovedeste incheierea contractului de asigurare si se emite intr-un exemplar care se trimite contractantului.

(2) Polita cuprinde, dar nu limitativ, date privind: asiguratorul, contractantul, asiguratul, beneficiarii, riscurile asigurate, fondurile de investitii, durata asigurarii, sumele de asigurare, primele si data intocmirii.

(3) Daca, urmare a evaluarii riscurilor asigurate, asiguratorul va stabili in polita alte date decat cele continute in cererea de asigurare, atunci contractantul poate obiecta in scris in termen de o luna de la primirea politei (data postei). In cazul in care nu face acest lucru, se considera acceptate modificarile efectuate de catre asigurator.

(4) Parti integrante ale politei sunt:

lista informativa privind estimarile fondurilor de investitii

tabelul valorilor de rascumparare, daca este cazul

descrierea produselor, daca este cazul

Evolutia valorii unitatii de fond prezentate este doar o exemplificare si nu constituie o garantie pentru viitor.

(5) Polita poate fi, dupa caz, nominal sau la ordin. Aceasta nu poate fi la purtator.

Acoperirea temporara de asigurare

Articolul 6

(1) Asiguratorul ofera si o protectie provizorie in cazul de deces la valoarea sumei de asigurare convenite pentru cazul de deces, in conformitate cu articolul 8 din aceste conditii, dar nu mai mult de 8.750 RON, pentru asigurarile cu plata in RON, sau 2.500 EURO, pentru cele cu plata in EURO si stipuland acelasi inceput al asigurarii, chiar daca s-a facut cerere, pentru acelasi asigurat, pentru sume asigurate mai mari.

(2) Acoperirea temporara de asigurare incepe sa fie valabila de la orele 00,00 ale zilei urmatoare in care cererea de asigurare a fost incheiata, cu conditia ca inainte de aceasta zi sa fi fost platita prima prima.

(3) Protectia provizorie este valabila daca asiguratul, in momentul sosirii cererii de asigurare la asigurator, nu este in tratament sau sub control medical si sa nu existe alte motive de respingere a cererii de asigurare conform prezentelor conditii.

(4) In orice situatie, protectia provizorie inceteaza la data indicata in polita ca data de incepere a asigurarii.

(5) In nici un caz, protectia provizorie nu este valabila pentru asigurarile suplimentare, care sunt incheiate odata cu asigurarea de viata legata de fonduri de investitii.

Inceputul asigurarii si durata asigurarii

Articolul 7

(1) Acoperirea completa prin asigurare incepe sa fie valabila de la orele 00,00 ale zilei, care este stabilita in polita drept inceputul asigurarii si care este intotdeauna ziua de 1 a lunii, numai daca pana la aceasta data a fost platita prima prima.

(2) Daca pana la inceperea asigurarii prima prima nu a fost platita, acoperirea de asigurare incepe la orele 24,00 ale zilei in care aceasta a fost achitata integral .

(3) Asigurarea inceteaza la orele 24,00 ale zilei mentionate in polita drept ziua de incetare a asigurarii sau la decesul asiguratului, respectiv a unuia dintre asigurati in cazul asigurarii reciproce.

(4) Durata asigurarii este stabilita la incheierea contractului si poate fi intre 10 - 30 ani corespunzator varstei asiguratului.

(5) Durata asigurarii nu poate fi prelungita in mod tacit.

Obligatiile asiguratorului

Articolul 8

(1) Prin contractul de asigurare de viata legata de fonduri de investitii asiguratorul se obliga sa plateasca beneficiarului:

1. Suma de asigurare pentru cazul de deces, respectiv valoarea patrimoniului, in masura in care aceasta este mai mare decat suma de asigurare, daca asiguratul decedeaza pe durata asigurarii;

2. Valoarea patrimoniului la expirarea asigurarii, daca asiguratul respectiv asiguratii supravietuiesc perioadei convenite de asigurare.

(2) La expirarea asigurarii de viata, legata de de fonduri de investitii, la cererea beneficiarului valoarea patrimoniului sau o parte a acesteia se poate plati sub forma unei rente private. Valoarea rentei se stabileste conform conditiilor valabile la acea data si a tarifelor pentru asigurarea de renta. In acest caz asiguratorul intocmeste o anexa la polita, parte integranta a contractului de asigurare.

Excluderea si limitarea obligatiilor asiguratorului

Articolul 9

(1) Daca asiguratul s-a sinucis sau a decedat ca urmare a incercarii de sinucidere in primii doi ani ai asigurarii, asiguratorul nu plateste beneficiarului suma de asigurare pentru cazul de deces, ci numai rezerva matematica acumulata la data decesului. Dupa expirarea acestui termen, asiguratorul plateste toata suma de asigurare pentru cazul de deces respectiv valoarea patrimoniului pe polita, in masura in care aceasta este mai mare decat suma de asigurare pentru deces.

(2) Daca un beneficiar a provocat intentionat decesul asiguratului, asiguratorul nu-i va plati suma de asigurare pentru deces. In acest caz asiguratorul plateste suma asigurata celorlalti beneficiari desemnati, iar in cazul in care acestia nu exista, nu mai sunt in viata sau nu doresc / nu mai au dreptul de se folosi de dreptul stipulat in favoarea lor, suma se plateste mostenitorilor legali ai asiguratului, in baza documentelor solicitate de asigurator. (Art. 35, legea nr 136 / 1995, cu modificarile si completarile ulterioare

(3) Daca decesul asiguratului s-a produs ca urmare a razboiului, a operatiunilor militare, a terorismului, a catastrofelor nucleare sau a executiei in urma pedepsei cu moartea, asiguratorul nu plateste suma asigurata pentru cazul de deces, ci numai rezerva matematica acumulata.

(4) Daca nu exista un acord special, asiguratorul plateste numai rezerva matematica atunci cand decesul a survenit ca urmare a unui accident produs in timpul exercitarii unor activitati deosebite, cum sunt:

participarea la curse sau antrenamentele pentru acestea intr-un vehicul terestru, naval sau aerian;

participarea la sporturi periculoase ( ex.: alpinism de performanta, scufundari la adancimi mari, etc.);

ca pilot de elicopter, pilot militar, pilot de balon, parasutist, paragleiter;

ca pilot special, de exemplu planorist.

Obligatiile contractantului si asiguratului (daca nu sunt una si aceeasi persoana)

Articolul 10

(1) La incheierea contractului de asigurare de viata legata de fonduri de investitii contractantul trebuie sa-l instiinteze pe asigurator privind toate imprejurarile care sunt importante pentru aprecierea riscului si care ii sunt cunoscute sau nu puteau sa-i ramana necunoscute. Sunt importante acele imprejurari, referitor la care asiguratorul a pus intrebari in cererea de asigurare.

(2) Asiguratorul poate cere anularea contractului de asigurare, respectiv sa respinga plata drepturilor din asigurare, in cazul decesului asiguratului, daca contractantul, respectiv asiguratul, in mod intentionat a dat date nereale sau a trecut sub tacere unele date, inainte de toate, cele in legatura cu starea de sanatate a asiguratului sau acelea, datorita carora asiguratorul nu ar fi incheiat contractul, daca le-ar fi stiut.

(3) In cazul anularii contractului din motivele mentionate in alineatul al doilea al acestui articol, asiguratorul plateste valoarea de rascumparare a politei in conformitate cu articolul 26 din aceste conditii.

(4) Dreptul asiguratorului de anulare a contractului de asigurare inceteaza daca timp de trei luni de la ziua din care a aflat despre declararea nereala sau prin omisiune, nu-l anunta pe contractant ca are intentia de a folosi acest drept.

(5) Daca contractantul a dat date nereale sau incomplete, dar nu a facut intentionat acest lucru, asiguratorul poate, in termen de o luna de la data cand a aflat despre caracterul nereal sau incomplet al declaratiei, sa anuleze contractul sau sa propuna sporirea primei proportional cu riscul sporit.

(6) In cazul din alineatul 5 al acestui punct, contractul isi inceteaza valabilitatea dupa scurgerea a 14 zile din ziua in care asiguratorul a comunicat contractantului ca anuleaza contractul, daca propune majorarea primei, dar contractul este anulat de drept daca contractantul nu accepta propunerea in termen de 14 zile de la data la care a primit-o.

(7) Daca contractul se anuleaza conform prevederilor paragrafelor cinci si sase, ale acestui articol asiguratorul plateste valoarea patrimoniului.

(8) Daca cazul de asigurare s-a produs inainte de a se stabili caracterul nereal sau incomplet al declaratiei, sau mai tarziu, dar inainte de anularea contractului, respectiv inainte de realizarea acordului privind majorarea primei, suma de asigurare se reduce proportional cu raportul dintre prima platita si prima care trebuia platita.

(9) Daca circumstantele relevante pentru evaluarea riscului au fost stiute sau nu trebuiau ascunse asiguratorului si contractantul a dat declaratii false asiguratorul, nu se poate referi la falsul in datele furnizate daca a incheiat polita in cunostinta de cauza.

(10) Contractantul respectiv asiguratul este obligat sa-l anunte pe asigurator despre toate imprejurarile care sunt importante pentru incheierea asigurarii .

(11) Contractantul, respectiv asiguratul prin semnatura sa pe cererea de asigurare confirma ca asiguratorul are dreptul sa utilizeze datele cu caracter personal ale asiguratilor sau beneficiarilor contractelor de asigurare, inscrise in acestea, inclusiv codul de identificare fiscala, numai in scopul gestionarii contractelor de asigurare sau reasigurare si al instrumentarii dosarelor de dauna, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Declaratia nereala a varstei asiguratului

Articolul 11

(1) Contractul de asigurare de viata legata de fondurile de investitii este nul daca la incheierea acestuia nu a fost comunicata varsta reala a asiguratului, varsta reala a acestuia depasind limita de varsta, in cadrul careia conform acestor conditii asiguratorul incheie asigurarea de viata legata de fondurile de investitii. In acest caz trebuie ca fiecare parte sa inapoieze celeilalte tot ceea ce a primit pe baza acestui contract.

(2) Daca la incheierea contractului asiguratul este mai in varsta decat s-a declarat, dar varsta lui reala nu depaseste limita de varsta in cadrul careia asiguratorul incheie asigurarea de viata legata de fondurile de investitii, contractul este valabil, asiguratorul calculand diferenta dintre prima de risc, care a fost platita si prima de risc care ar fi trebuit platita.

(3) Daca la incheierea contractului asiguratul este mai tanar decat s-a declarat, asiguratorul calculeaza diferenta dintre prima calculata si prima la care avea dreptul. La cererea contractantului asiguratorul poate creste suma asigurata, corespunzator varstei actuale a asiguratului.

Stabilirea primelor si a sumei de asigurare

Articolul 12

(1) Valoarea sumei asigurate si cea a primelor se stabilesc in functie de produs si in functie de sexul, precum si de varsta asiguratului, ca si in functie de durata contractului de asigurare.

(2) La incheierea cererii de asigurare, contractantul plateste in avans valoarea primei de asigurare convenite. Prima prima se considera ca plata daca se incheie contractul de asigurare; in caz contrar se restituie in intregime.

(3) Asiguratorul este indreptatit sa solicite, respectiv sa primeasca rezultatele examinarii medicale din partea asiguratului si in consecinta sa calculeze suma de asigurare si prima de asigurare in conditii speciale. Asiguratorul poate sa refuze acceptarea riscurilor marite fara a fi obligat sa justifice in vreun fel decizia sa. In acest caz, restituirea primelor de asigurare catre Contractantul Asigurarii se va efectua fara plata nici unei dobanzi sau altor majorari, adaptari, penalizari etc.

Incheierea asigurarii

Articolul 13

(1) Suma de asigurare si prima pot fi exprimate in valuta - in EUR sau in moneda nationala, LEI.

(2) Suma de asigurare va fi platita in aceeasi moneda in care primele sunt platite prin contract.

Plata primelor

Articolul 14

Prima de asigurare poate fi convenita ca o plata anuala sau unica

(2) Prima de asigurare anuala se poate plati si semestrial, trimestrial sau lunar cu conditia achitarii de catre contractantul asigurarii a unei majorari corespunzatoare (adaos de subanualitate). Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare cu orice suma de bani cuvenita contractantului asigurarii sau beneficiarului.

(3) Contractantul este dator sa plateasca prima de asigurare in avans la termenele stabilite si in modul convenit, asiguratorul este dator sa primeasca prima de la orice persoana care are interesul juridic sa o plateasca. incepand de la orele 24,00 ale zilei care rezulta din documentul de plata, se considera ca prima este platita.

(4) Contractantul este obligat ca pe langa prima convenita sa plateasca toate contributiile si impozitele, care sunt prevazute sau pe care legiuitorul le va prevedea eventual pe durata contractului de asigurare.

Plata partiala a primei de asigurare nu este considerata a fi plata primei.

Alegerea fondurilor

Articolul 15

(1) Din lista fondurilor de investitii, pe care o stabileste asiguratorul, contractantul poate sa aleaga fondurile de investitii in care vor fi investite primele platite.

(2) Contractantul poate sa aleaga cel mult trei fonduri de investitii.

(3) Prima convenita se imparte intre fondurile de investitii alese astfel incat intr-unul din fondurile de investitii trebuie sa fie dirijate cel putin 10% din prima convenita.

Impartirea primelor

Articolul 16

(1) Prima platita, din care s-au dedus cheltuielile de acces si cheltuielile de incheiere a asigurarii, constituie prima neta.

(2) Cheltuielile de acces se calculeaza la fiecare prima platita si depind de faptul daca s-a convenit plata integrala, dintr-odata, sau in rate a primelor precum si numarul de rate pe an.

(3) Cheltuielile de incheiere a asigurarii depind de valoarea primelor convenite si de durata asigurarii. Cheltuielile se calculeaza cel mult pentru primii trei ani de la inceperea asigurarii. Dinamica deducerii cheltuielilor de achizitie depinde de dinamica platii primelor si durata asigurarii.

(4) Prima neta se imparte intre fondurile de investitii in cotele stabilite pe polita si se calculeaza in numarul de unitati de patrimoniu la fiecare fond de investitii.

(5) Asiguratorul calculeaza prima neta scadenta in unitati de patrimoniu de doua ori pe luna si anume in zilele de 5 si 20 ale lunii.

(6) Primele nete scadente, care sunt platite inclusiv pana la ziua de 1 din fiecare luna, se calculeaza in unitati de patrimoniu dupa valoarea de cumparare a unitatii de patrimoniu la data de 5 a lunii. Primele nete scadente, care sunt platite pana la data de 15 inclusiv ale lunii se calculeaza in unitati de patrimoniu la valoarea de cumparare a unitatii de patrimoniu la data de 20 a lunii.

(7) In cazul in care asiguratorul este scutit de cheltuielile de acces sau de incheiere la un anumit fond de investitii, de aceste cheltuieli este scutit, de asemenea, si contractantul.

Modificarea impartirii primelor si schimbarea fondurilor de investitii

Articolul 17

(1) Contractantul poate solicita modificarea impartirii primelor dintre diferitele fonduri de investitii respectiv schimbarea fondurilor de investitii, dar aceasta cel mai devreme dupa scurgerea unui an de la inceputul asigurarii.

(2) La schimbarea fondurilor de investitii inceputul si expirarea asigurarii, suma de asigurare precum si prima de asigurare in caz de deces raman aceleasi.

(3) Orice modificare (modificarea impartirii primelor sau schimbarea fondurilor de investitii) in anul calendaristic se efectueaza fara plata cheltuielilor de prestatii. Pentru fiecare modificare ulterioara este necesar sa se plateasca cheltuielile de modificare dupa tariful asiguratorului de la data respectiva.

Indexarea

Articolul 18

(1) Asigurarea de viata poate fi convenita cu indexare.

(2) Pentru asigurarile incheiate in LEI care au convenita indexarea, sumele de asigurare se indexeaza (se majoreaza) cu cel putin 5% pe an.

(3) Pentru asigurarile incheiate in EURO care au convenita indexarea, primele de asigurare se indexeaza in conformitate cu cel putin 3% pe an.

(4) Indexarea se face anual, la inceputul fiecarui an de asigurare.

(5) Odata cu majorarea sumei de asigurare se majoreaza si prima. Majorarea primei depinde de noua suma de asigurare, de sexul asiguratului, de varsta asiguratului la data indexarii si de timpul ramas de plata a primelor. Din aceasta rezulta ca, datorita cresterii varstei de intrare si a reducerii duratei ramase de asigurare, prima se majoreaza mai mult decat suma de asigurare.

(6) Contractantul poate refuza, in scris, indexarea cu o luna inainte de scurgerea anului de asigurare. Prin aceasta inceteaza toate indexarile ulterioare. La cererea scrisa a contractantului indexarea poate fi reluata.

(7) Daca, pe langa asigurarea mixta de viata, se incheie si o asigurare suplimentara de viata atunci, in conformitate cu majorarea sumei asigurate pentru asigurarea mixta de viata, se majoreaza de asemenea suma de asigurare si prima pentru asigurarea de viata suplimentara.

(8) Noile sume de asigurare sunt valabile pentru toate cazurile de asigurare, care se produc dupa data indexarii, data care este mentionata in anexa la polita. Baza pentru calculul drepturilor din asigurare este suma asigurata valida la data intamplarii evenimentului asigurat.

(9) Ultima indexare a primelor de asigurare se efectueaza:

1. cu 5 ani inainte de expirarea asigurarii, dar nu mai tarziu de implinirea, de catre asigurat, a varstei de 65 de ani;

2. cand suma de asigurare atinge suma maxima de asigurare, stabilita de catre asigurator.

Micsorarea sumei de asigurare

Articolul 19

(1) Contractantul poate solicita micsorarea sumei de asigurare la aceeasi prima, dar cel mai devreme dupa scurgerea primului an de asigurare.

(2) Suma de asigurare se poate micsora cel mult pana la valoarea sumei minime asigurate stabilite de asigurator.

(3) Dupa micsorarea sumei de asigurare inceputul si expirarea asigurarii precum si prima de asigurare raman neschimbate.

Majorarea sumei de asigurare

Articolul 20

(1) Contractantul poate solicita in scris majorarea sumei de asigurare daca cererea de asigurare pentru asigurare a fost acceptata fara supliment de plata pentru starea sanatatii asiguratului si fara limitarea acoperirii.

(2) In timpul perioadei de asigurare contractantul poate majora suma de asigurare cu cel mult 50% din suma de asigurare initiala. Noua suma de asigurare nu poate sa depaseasca suma de asigurare pana la care se poate incheia aceasta asigurare.

(3) Ultima majorare a sumei de asigurare este posibila atunci cand asiguratul a implinit 50 ani.

(4) Contractantul nu poate solicita majorarea sumei de asigurare in urmatoarele cazuri:

1. daca asiguratul a implinit varsta de 50 ani

2. daca asiguratul a devenit partial invalid sau 100% invalid.

(5) La majorarea sumei de asigurare inceputul si expirarea asigurarii precum si prima raman neschimbate.

(6) Asiguratorul si contractantul pot conveni de asemenea majorarea primei. In acest caz prima se majoreaza cu acelasi procentaj ca si suma de asigurare.

Urmarirea patrimoniului pe polita

Articolul 21

(1) Pentru fiecare polita in parte asiguratorul deschide un cont de depunere, pe care este mentionat numarul de unitati de patrimoniu al politei la fiecare fond de investitii.

(2) La inceputul fiecarei luni asiguratorul calculeaza valoarea patrimoniului fiecarui fond de investitii dupa valoarea de vanzare a unitatii de patrimoniu la ultima zi din luna trecuta.

(3) Pornind de la valoarea patrimoniului conform paragrafului 2 al acestui articol, asiguratorul calculeaza comisionul de administrare la polita.

(4) Comisionul de administrare se scade din valoarea patrimoniului astfel incat asiguratorul scade numarul corespunzator de unitati de patrimoniu din contul de depunere al politei in cota proportionala considerand valoarea patrimoniului pe polita la fiecare fond de investitii.

(5) La inceputul fiecarei luni se calculeaza prima de risc pentru acea luna. Prima de risc depinde de varsta asiguratului, de valoarea patrimoniului pe polita la ziua 1 in luna si a sumei de asigurare convenite pentru cazul de deces.

(6) Prima de risc se scade din valoarea patrimoniului conform paragrafului al doilea al acestui articol, astfel incat asiguratorul scade numarul corespunzator de unitati de patrimoniu din contul de depunere al politei in cota proportionala referitor la valoarea patrimoniului pe polita la fiecare fond.

(7) In cazul in care pe durata asigurarii valoarea patrimoniului scade intr-atata incat prima platita si valoarea patrimoniului nu mai sunt suficiente pentru acoperirea primei de risc si a cheltuielilor asiguratorului, asiguratorul il va anunta pe contractant despre incetarea asigurarii.

Stabilirea patrimoniului pe polita

Articolul 22

(1) Valoarea patrimoniului pe polita la o anumita data se stabileste pe baza numarului de unitati de patrimoniu la fiecare fond de investitii pe contul de investitii alocat si pe baza valorii de vanzare a unitatii de patrimoniu, care este valabila la acea data.

(2) Valoarea patrimoniului pe polita la un anumit fond de investitii la acea data este egala cu produsul numarului de unitati de patrimoniu pe polita la un anumit fond la acea data cu valoarea de vanzare a unitatii de patrimoniu la un anumit fond de investitii, care este valabila la acea data.

(3) In cazul alegerii a doua sau trei fonduri de investitii, valoarea patrimoniului pe polita este egala cu suma valorii patrimoniului pe polita la fiecare fond de investitii la acea data.

Instiintarea asiguratului

Articolul 23

(1) In fiecare an asiguratorul il instiinteaza pe contractant asupra starii unitatilor de patrimoniu si valorii acestora.

(2) La asigurarile cu plata in rate a primelor, care sunt incheiate pe o perioada de asigurare pana la 14 ani inclusiv, asiguratorul il instiinteaza pentru prima data pe contractant atunci cand aceste asigurari au fost valabile timp de doi ani la ultima zi a anului calendaristic anterior, iar la asigurarile care sunt incheiate pe o perioada de peste 14 ani, asiguratorul il anunta pe contractant pentru prima data, atunci cand aceste asigurari erau valabile deja de trei ani in ultima zi a anului calendaristic trecut. La asigurarile cu plata unica a primei asiguratorul il instiinteaza pentru prima data pe contractant atunci cand aceste asigurari erau valabile deja de un an la ultima zi a anului calendaristic trecut.

(3) Instiintarea scrisa pentru anul calendaristic trecut este emisa cel mai tarziu la trei luni dupa terminarea anului calendaristic.

Consecintele neplatii primelor

Articolul 24

Daca contractantul nu plateste prima de asigurare in termen de doua luni de la data ultimei scadente de plata, si nici asiguratul sau o alta persoana, care are un interes asigurabil, nu plateste prima de asigurare - daca prima a fost platita pentru mai putin de doi ani pentru asigurarile cu durata de asigurare de pana la 14 ani inclusiv, respectiv pentru mai putin de 3 ani pentru asigurarile cu durata de asigurare de peste 14 ani - asiguratorul va rezilia contractul de asigurare.

(2) Daca contractantul nu plateste prima de asigurare in termen de doua luni de la data ultimei scadente de plata, si nici asiguratul sau o alta persoana, care are un interes asigurabil, nu plateste prima de asigurare - daca prima a fost platita cel putin doi ani pentru asigurarile cu durata de asigurare de pana la 14 ani inclusiv, respectiv cel putin 3 ani pentru asigurarile cu durata de asigurare de peste 14 ani - asiguratorul poate, sa transforme contractul de asigurare intr-un contract cu suma asigurata redusa.

(3) Primele platite pana la data rezilierii contractului de asigurare nu se restituie

(2) Suma de asigurare redusa este egala cu valoarea patrimoniului la data reducerii. In masura in care valoarea patrimoniului la data reducerii este mai mare decat suma de asigurare pentru cazul de deces, convenite prin contract, suma de asigurare redusa este egala cu suma de asigurare convenita pentru cazul de deces.

(3) Asiguratorul poate aproba transformarea contractului cu suma asigurata redusa, daca valoarea patrimoniului pe polita nu este mai scazuta decat valoarea minima a patrimoniului la care este posibila aceasta. Nivelul minim al valorii patrimoniului este stabilit de asigurator. In masura in care valoarea patrimoniului este mai mica decat aceasta suma, asiguratorul ii plateste contractantului valoarea de rascumparare a politei in conformitate cu articolul 26 din aceste conditii

(4) Asigurarea inceteaza a mai fi valabila, sau se transforma in contract cu suma asigurata redusa, la orele 24,00 ale ultimei zile din luna pentru care a fost platita prima.

(5) Daca cazul de asigurare s-a produs inainte de declaratia asiguratorului ca rezilieaza contractul de asigurare sau il transforma in contract cu suma asigurata redusa, iar prima scadenta nu a fost platita in termenul prevazut in paragraful unu al acestui articol, rezulta ca asigurarea ramane la suma asigurata redusa, respectiv contractul a fost reziliat, in functie de faptul daca prima a fost platita cel putin in perioada prevazuta in paragraful unu al acestui articol.

(6) Daca asigurarea este transformata in contract cu suma redusa, asiguratorul retine in fiecare luna din valoarea patrimoniului prima de risc si cheltuielile de administrare.

(7) In cazul in care pe durata asigurarii valoarea patrimoniului scade intr-atata ca nu mai este suficienta pentru acoperirea primei de risc si a cheltuielilor asiguratorului, asiguratorul il va instiinta pe contractant despre incetarea asigurarii.

Reactivarea asigurarii

Articolul 25

(1) Asigurarea de viata legata de fonduri de investitii, care este transformata la suma asigurata redusa sau reziliata pentru neplata, poate fi reactivata la cererea scrisa a contractantului, in ceea ce priveste forma si suma asigurata initiala, in termen de cel mult 12 luni de la ultima scadenta de plata neachitata.

(2) Obligatia asiguratorului la asigurarea reactivata incepe la orele 00.00 ale zile urmatoare celei in care asiguratorul a primit cererea pentru reactivarea asigurarii, cu conditia ca pana in acea zi sa fi fost platite toate primele scadente impreuna cu dobanzile de intarziere stabilite de catre asigurator si starea de sanatate a asiguratului sa fie corespunzatoare pentru a fi acceptat in asigurare. Asiguratorul trebuie sa accepte sau sa respinga cererea de reactivare in termen de opt zile de la data la care a primit cererea, daca sunt indeplinite toate conditiile pentru reactivare. Daca in acest termen asiguratorul nu respinge cererea, se considera ca cererea a fost acceptata.

(3) Daca cererea pentru reactivare este trimisa de catre contractant in termen de 3 luni de la trecerea lunii pentru care a fost platita ultima prima, atunci asiguratorul este dator sa o accepte indiferent de starea sanatatii asiguratului.

(4) De la data reactivarii asigurarii sunt valabile sumele de asigurare care erau valabile in ultima zi inainte de data rezilierii sau transformarii intr-un contract cu suma asigurata redusa.

(5) Daca asiguratul decedeaza in primul an dupa reactivarea asigurarii din cauza oricarei boli, care a fost trecuta sub tacere in cererea pentru reactivarea asigurarii, asiguratorul plateste suma de asigurare redusa, cu conditia ca prima de dinaintea reactivarii asigurarii sa fi fost platita cel putin doi ani la asigurarile cu perioada de asigurare de pana la 14 ani inclusiv, respectiv cel putin trei ani pentru asigurarile cu perioada de asigurare de peste 14 ani. Daca prima nu a fost platita pentru doi, respectiv trei ani, dupa caz, asiguratorul nu are nici un fel de obligatii.

(6) Daca asiguratul se sinucide in primul an dupa reactivarea asigurarii, asiguratorul plateste contractantului doar rezerva matematica acumulata pana atunci.

Rascumpararea asigurarii

Articolul 26

(1) La cererea scrisa a contractantului, asiguratorul poate plati valoarea de rascumparare numai daca aceasta exista si daca pana atunci sunt platite primele pentru cel putin doi ani de asigurare.

(2) Valoarea de rascumparare se calculeaza la ora 24,00 ale ultimei zile din luna dinaintea datei in care s-a facut cererea pentru rascumparare.

(3) Valoarea de rascumparare a politei cu plata unica a primei, daca sunt indeplinite conditiile pentru rascumparare in conformitate cu primul paragraf al acestui articol, reprezinta 99% din valoarea patrimoniului, iar in ultimii cinci ani ai duratei asigurarii 100%.

(4) Valoarea de rascumparare a politei cu plata esalonata, daca sunt indeplinite conditiile pentru rascumparare in conformitate cu primul paragraf al acestui articol, reprezinta in primii cinci ani ai duratei asigurarii 95%, dupa cinci ani de durata a asigurarii 99%, iar in ultimii cinci ani ai duratei asigurarii 100% din valoarea patrimoniului.

(5) Valoarea unitatilor de patrimoniu se calculeaza dupa valoarea de vanzare a unitatii de patrimoniu, care era valabila in ultima zi in luna dinainte de data rascumpararii.

(6)In cazul in care la incheierea asigurarii asiguratorul a platit contractantului cheltuielile de asigurare medicala, valoarea de rascumparare se reduce cu cheltuielile platite.

(7) Nici creditorii contractantului si nici beneficiarii asigurarii nu au dreptul la rascumparare.

(8) Poate solicita rascumpararea creditorul caruia polita i s-a cesionat, daca in polita este mentionat ca creanta asigurata prin cesiune nu este achitata la scadenta. .

(9) Obligatia asiguratorului,in cazul rascumpararii asigurarii, inceteaza la orele 24.00 ale ultimei zile din luna dinaintea datei in care s-a facut cererea pentru rascumparare.

Modificarea in asigurarea mixta de viata

Articolul 27

(1) Contractantul poate modifica aceasta asigurare de viata legata de fonduri de investitii in asigurare mixta de viata cel mai devreme dupa scurgerea a trei ani de la inceperea asigurarii. Modificarea se face in felul urmator:

se calculeaza valoarea unitatilor de fond din contul de investitii alocat politei;

se stabileste varsta de acces pentru asigurarea la termen de supravietuire si de deces (mixta de viata), si anume, din anul corespunzator datei schimbarii se scade anul nasterii asiguratului;

valoarea unitatilor de fond din contul de investitii alcocat politei se constituie ca o prima unica pentru prima componenta a asigurarii de supravietuire si de deces (mixta de viata);

in conformitate cu modul de plata a primei de asigurare, este determinata suma asigurata pentru a doua componenta a asigurarii de supravietuire si de deces (mixta de viata), luandu-se in calcul noua varsta de intrare in asigurare, durata asigurarii si prima de asigurare convenita;

suma asigurata agregata pentru asigurarea de supravietuire si de deces (mixta de viata) este suma sumelor asigurate corespunzatoare celor doua componente mentionate anterior;

se va emite o anexa la polita, anexa ce va cuprinde datele referitoare la noua asigurare.

(2) In cazul acestei modificari raman neschimbate modul de plata a primelor, valoarea primelor si expirarea asigurarii.

Dispunerea de drepturi din asigurare

Articolul 28

(1) Toate drepturile care rezulta din contractul de asigurare de viata legata de fonduri de investitii revin contractantului pana cand se produce un eveniment asigurat.

(2) In cazul in care asiguratul si contractantul nu sunt una si aceeasi persoana, la folosirea drepturilor din primul alineat este necesar acordul scris al asiguratului.

(3) Toate declaratiile si deciziile contractantului in sensul folosirii drepturilor sunt obligatorii pentru asigurator numai in cazul in care ii sunt prezentate inainte de producerea evenimentului asigurat si asiguratorul este de acord cu acestea.

(4) In cazul in care nu a fost desemnat nici un beneficiar, sau beneficiarul desemnat a decedat inainte de producerea evenimentului asigurat, a fost revocat sau nu are dreptul ori nu doreste sa primeasca suma asigurata, plata se va efectua mostenitorilor legali ai asiguratului, in baza prezentarii documentelor solicitate de asigurator.

(5) Atunci cand au fost desemnate mai multe persoane beneficiare, iar una / mai multe dintre acestea a / au decedat inainte sau in timpul producerii evenimentului asigurat ori nu are / au dreptul, nu poate / pot sau nu doreste / doresc sa exercite dreptul stipulat in favoarea sa / lor, suma asigurata aferenta acestor beneficiari se va plati celorlalti beneficiari, in proportii egale, daca pentru o asemenea situatie contractantul asigurarii nu a stabilit altfel.

(6) Inlocuirea sau revocarea beneficiarului se va face expres, fie prin declaratie scrisa, fie prin testament, si va fi adusa la cunostinta asiguratorului in timp util. In caz contrar, asiguratorului nu ii sunt opozabile acele inscrisuri care nu exprima fara echivoc inlocuirea / revocarea beneficiarului

(6) Polita de asigurare de viata se poate cesiona. Cesiunea politei este valabila pentru asigurator numai daca a fost instiintat in scris ca polita a fost cesionata unui anumit creditor.

Rascumpararea partiala

Articolul 29

(1) La cererea contractantului, asiguratorul poate aproba un avans, daca au fost platite cel putin doua prime anuale.

Cu toate acestea data si fecventa solicitarii trebuie sa se faca de cel indreptatit numai cu respectarea legislatiei in vigoare.

(2) Nivelul cel mai ridicat al rascumpararii partiale este stabilit de asigurator. Avansul se stabileste in unitati de patrimoniu si se plateste dupa valoarea de vanzare a unitatii de patrimoniu, din ultima zi din luna dinaintea datei in care s-a facut cererea pentru rascumparare partiala.

(3) Oricand contractantul, poate inapoia avansul in totalitate sau partial.

(4) In cazul transformarii in contract cu suma asigurata redusa sau modificarii in asigurarea mixta de viata, contractantul trebuie sa inapoieze rascumpararea partiala la momentul cererii de transformare in contract cu suma asigurata redusa sau a modificarii in asigurare mixta de viata.

(5) Valoarea sumei pentru inapoierea avansului se calculeaza dupa valoarea de cumparare a unitatii de patrimoniu, care era valabila in ziua restituirii avansului.

(6) Daca are loc decesul asiguratului, expira asigurarea sau se denunta asigurarea inainte de inapoierea avansului, se plateste beneficiarului suma de asigurare respectiv valoarea de rascumparare, redusa cu valoarea avansului, stabilit in conformitate cu alineatul 5 al acestui articol.

(7) In fiecare luna, asiguratorul retine din valoarea patrimoniului prima de risc si cheltuielile de administrare. Valoarea patrimoniului se calculeaza ca si cum nu ar fi fost platit avansul. Daca in aceasta perioada valoarea patrimoniului scade sub valoarea minima a patrimoniului pe care o stabileste asiguratorul, contractantul trebuie sa inapoieze avansul in termenul pe care il stabileste asiguratorul. Daca contractantul nu inapoiaza avansul in acest termen, asiguratorul ii rezilieaza contractul.

Beneficiarul asigurarii

Articolul 30

De regula, contractantul stabileste beneficiarul la incheierea asigurarii.

Contractantul Asigurarii poate oricand schimba Beneficiarii, pana la producerea evenimentului asigurat.

(2) Contractantul poate sa stabileasca beneficiarul printr-un contract sau printr-un document juridic ulterior.

(3) Beneficiarul nu trebuie sa fie stabilit dupa nume, este suficient ca in polita sa fie mentionate datele pentru stabilirea lui cum ar fi, dar nu limitativ: copiii, urmasii legali, sot / sotie. Daca beneficiarii sunt copiii sau urmasii legali, folosul revine de asemenea celor care s-au nascut mai tarziu. Beneficiul destinat sotului / sotiei revine persoanei casatorite cu asiguratul in momentul decesului sau.

(5) Daca contractantul nu este aceeasi persoana cu asiguratul, pentru stabilirea beneficiarului este necesar acordul in scris al asiguratului.

(6) In cazul in care contractantul asigurarii si asiguratul sunt persoane diferite si primul decedeaza, iar mostenitorii sai nu doresc sa preia si pasivul masei succesorale, atunci asiguratul poate:

sa preia in continuare plata primelor de asigurare;

sa nu preia plata primelor, caz in care asiguratul va primi numai valoarea de rascumparare in conformitate cu prevederile art. 26 din prezentele conditii de asigurare.

Anuntarea evenimentului asigurat

Articolul 31

(1) Asiguratorul trebuie sa fie instiintat in scris despre producerea evenimentului asigurat, in cel mai scurt timp, dar in maximum 15 de zile de la data producerii acestuia. In caz contrar, asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumei asigurate, daca, din cauza depasirii termenului maxim mai sus mentionat, nu a putut determina cauzele si circumstantele producerii evenimentului. Daca s-a optat si pentru o asigurare suplimentara de accidente, in cazul unei spitalizari asiguratorul trebuie anuntat in maximum 2 zile de la data spitalizarii, inclusiv datele necesare identificarii spitalului.

In cazul in care, din motive obiective, independente de vointa beneficiarului, documentele precizate mai sus nu pot fi prezentate in original sau copie legalizata de o institutie competenta, atunci asiguratorului i se poate prezenta o copie certificata de persoana / institutia emitenta.

Beneficiarul va prezenta, in original sau in copie legalizata - pe cheltuiala sa - de o institutie competenta, documentele probatoare complete solicitate de asigurator.

Pentru obtinerea sumei asigurate, beneficiarul va transmite asiguratorului dovada efectuarii platii primelor in termenele specificate in contract (polita de asigurare in original, chitanta / chitantele si / sau ordinul / ordinele de plata si / sau mandatul / mandatele postale, dupa caz), precum si dovezile din care sa rezulte ca evenimentul asigurat s-a produs, ca si orice alte documente pertinente in copie legalizata, daca nu este posibila prezentarea originalului (cum ar fi: a certificatului de deces, a certificatului medical constatator al decesului, din care rezulta cauza decesului, a fiselor medicale, a epicrizei, a biletelor de trimitere / de externare, a foilor de observatie, etc.).

(3) Asiguratorul are dreptul sa ceara si alte dovezi, care sunt necesare pentru stabilirea dreptului de plata. Asiguratorul este pe deplin imputernicit de catre asigurat si / sau contractantul asigurarii sa indeplineasca, in numele si in contul acestora, orice formalitati si sa obtina orice informatii / documente necesare investigarii circumstantelor si producerii evenimentului asigurat.

(4) Autoritatile, medicul curant / alti medici, spitalele la care asiguratul este sau a fost tratat / consultat, precum si orice institutii publice sau private, persoane fizice sau juridice care se ocupa de deces, de cauzele si / sau imprejurarile in care acesta s-a produs, sunt imputernicite sa furnizeze asiguratorului toate informatiile si documentele solicitate de acesta.

(5) Continutul acestui articol se aplica de asemenea la toate asigurarile suplimentare de accidente incheiate cu aceasta asigurare.

Plata drepturilor din asigurare

Articolul 32

(1) Asiguratorul este obligat sa plateasca drepturile din asigurare in conformitate cu contractul de asigurare mixta de viata in termen de 14 zile de la data in care este stabilita obligatia asiguratorului si nivelul acesteia.

Asiguratorul este obligat sa informeze beneficiarul daca recunoaste obligatia de plata a sumei asigurate in decurs de doua luni de la data primirii tuturor documentelor solicitate de asigurator si pe care beneficiarul trebuie sa le furnizeze cu privire la evenimentul asigurat. Perioada de doua luni incepe sa curga de la data primirii la asigurator a tuturor documentelor doveditoare precum si a hotararii judecatoresti - definitive si irevocabile - de declarare a decesului.

(2) Valoarea patrimoniului la expirarea asigurarii se calculeaza dupa valoarea de vanzare a unitatii de patrimoniu, care era valabila in ultima zi de valabilitate a asigurarii, iar in cazul decesului, la data decesului asiguratului.

(3) Cand asiguratorul plateste suma de asigurare persoanei care ar avea dreptul la aceasta, daca contractantul nu a stabilit un beneficiar, atunci asiguratorul nu are nici un fel de obligatii, daca in momentul efectuarii platii nu stia sau nu putea sa stie ca beneficiarul a fost stabilit prin testament sau prin alt act. In acest caz, beneficiarul are dreptul sa ceara restituirea numai de la persoana care a primit dreptul din asigurare. Acelasi lucru este valabil si in cazul schimbarii beneficiarului.

(4) Obligatia de plata a sumei asigurate nu incumba asiguratorului in situatia in care asiguratul a disparut si nu se poate dovedi ca s-a produs evenimentul asigurat.

(5) Daca cererea de plata este bazata pe imprejurari / fapte / date / acte care nu sunt in concordanta cu realitatea, asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumei asigurate.

(6) Transferul platilor prin viramente bancare sau trimiteri postale catre contractantul asigurarii sau catre beneficiar se efectueaza pe cheltuiala acestora.

(7) Asiguratorul are dreptul ca la plata drepturilor din asigurare sa retina toate primele scadente neplatite.

Prelungirea asigurarii fara plata in continuare a primelor

Articolul 33

(1) Cel mai tarziu cu o luna inainte data expirarii asigurarii, la cererea contractantului, asigurarea se poate prelungi o data, si fara examinare medicala, pentru cel mult cinci ani, in care caz la expirarea asigurarii nu poate fi depasita varsta stabilita in primul paragraf din articolul 3 al acestor conditii.

(2) Prelungirea asigurarii se efectueaza ca asigurare fara plata primelor de asigurare, iar asigurarea care a fost transformata in asigurare cu suma asigurata redusa nu se poate prelungi.

(3) Asigurarile suplimentare, care sunt incheiate impreuna cu asigurarea de viata, nu se pot prelungi si inceteaza la data expirarii stabilita in contractul de asigurare.

Emiterea unui duplicat al politei

Articolul 34

(1) Asiguratorul inlocuieste polita pierduta cu un duplicat numai in cazul in care primeste dovada ca s-a efectuat de catre contractant, pe propria cheltuiala a acestuia, procedura legala de declarare si publicare a nulitatii politei pierdute, conform legislatiei in vigoare.

(2) Asiguratorul poate sa decida ca polita pierduta sa fie inlocuita cu un duplicat si fara efectuarea de catre contractant a procedurii legale de declarare a nulitatii acesteia.

Cheltuielile cu prestatiile

Articolul 35

(1) Contractantul trebuie sa plateasca prestatiile pe care le cere in mod separat de la asigurator. Aceste prestatii sunt, de exemplu: modificarea primei de asigurare, modul impartirii primelor, aprobarea rascumpararii partiale etc. Valoarea cheltuielilor acestor prestatii sunt stabilite de asigurator.

(2) Cheltuielile pentru prestatii se retin din valoarea patrimoniului calculata in ultima zi a lunii, in care a fost efectuata modificarea.

Competentele in caz de litigii

Articolul 36

Eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila; in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, ele vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca de drept comun din Romania.

Prescriptia

Articolul 37

(1) Drepturile ce decurg din contractele de asigurare de viata se prescriu conform prevederilor legale.

Teritorialitatea

Articolul 38

Acest contract este valabil pe intreg globul pamantesc. Toate platile primelor de asigurare, respectiv ale sumei asigurate vor fi facute numai in Romania.

Impozite

Articolul 39

Toate taxele legale vor fi in sarcina persoanelor care primesc drepturi din asigurare corespunzator legislatiei in vigoare din Romania.

Prevederi finale

Articolul 40

Toate drepturile si obligatiile corespunzatoare acestui contract, cuantificate in moneda corespunzatoare prezentului contract, vor fi platite in aceeasi moneda in care contractul a fost incheiat.

(2) Pentru relatiile dintre asigurator, asigurat, contractant si beneficiar si celelalte persoane care nu sunt reglementate prin aceste conditii, se iau in consideratie prevederile legislatiei in vigoare.

(3) In situatia in care, in termen de maximum 20 de zile de la data primirii politei initiale de asigurare (data postei), contractantul asigurarii solicita in scris incetarea contractului de asigurare incepand cu data de intrare in vigoare a acestuia, suma de bani platita cu titlu de prima de asigurare initiala / unica se restituie. Dreptul de a primi aceasta suma de bani se naste in 7 zile lucratoare de la data primirii solicitarii scrise a contractantului la sediul social al asiguratorului. Suma restituita nu este purtatoare de dobanzi si / sau alte majorari.

(4) Contractul de asigurare va fi guvernat de prezentele Conditii Generale de Asigurare, de Legea nr. 136 / 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si de alte norme legale imperative din domeniul asigurarilor, care vor fi publicate in Monitorul Oficial.

(5) Adresele la care asiguratorul / contractantul asigurarii primeste corespondenta sunt cele prevazute in cererea de asigurare sau in alte inscrisuri prin care partile isi anunta modificarea adreselor.

(6)Toate documentele legate de incheierea / derularea contractului de asigurare, incepand cu cererea de incheiere a contractului de asigurare si sfarsind cu orice instiintare scrisa legata de modificarea domiciliului / sediului contractantului asigurarii / asiguratului, trebuie trimise la sediul asiguratorului. Toate aceste documente sunt opozabile asiguratorului daca se dovedeste ca au fost receptionate de catre acesta.

(7)Corespondenta este considerata primita la data inregistrarii acesteia la oficiul postal al destinatarului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1622
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved