Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA (COMODATUL)

Contracte

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTRACT DE MANDAT
SCHIMBUL DE LOCUINTE
CONTRACT DE COLABORARE
CONTRACT CIVIL
CONTRACT DE STUDII DOCTORALE
CONTRACT DE COMISION - IMPORT-EXPORT
CONTRACTUL DE CREDIT SI GARANTIILE SALE
CONTRACTUL DE INCHIRIERE A SUPRAFETELOR LOCATIVE
Contractul de vanzare-cumparare comerciala
CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE


IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA

(COMODATUL)
Sectiunea I

Notiunea, caractere juridice si conditiile de validitate a imprumutului de folosinta

Notiunea si caractere juridice. Potrivit art. 1560 Cod civil, comodatul este un contract prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta temporara unei alte persoane, numita comodatar, un lucru, cu obligatia celui din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa. Comodatul face parte din categoria contractelor reale, pentru incheierea lui fiind necesara atat realizarea acordului de vointa, cat si traditiunea lucrului care formeaza obiectul contractului. Subliniem ca, in materia contractelor reale, traditiunea este necesara pentru insasi formarea contractului, aceasta nefiind o obligatie izvorata din contract, asa cum se intampla in materia contractelor consensuale sau solemne, de exemplu, vanzare-cumparare, donatie, etc.    

Conform art. 1561 Cod civil, comodatul este un contract esentialmente gratuit. Datorita faptului ca, acest contract este esentialmente gratuit, rezulta ca, si anume comodatarul nu este obligat sa plateasca nici contravaloarea uzurii lucrului, rezultata din folosirea acestuia pentru destinatia cuvenita. Prin vointa partilor, se poate insa stipula in contract o suma de bani care sa reprezinte echivalentul uzurii suferite de catre lucru din cauza folosintei. Aceasta stipulatie contractuala nu transforma contractul intr-unul cu titlu oneros, ci reprezinta o concretizare a obligatiei de restituire a lucrului, in starea in care a fost predat.

Contractul de comodat este unul unilateral, pentru ca, din momentul incheierii naste obligatii numai pentru comodatar. Chiar daca se nasc obligatii post-contractuale si in sarcina comodantului, contractul ramane tot unul unilateral.

Obiectul. Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile (individual determinate), deoarece urmeaza a fi restituite in natura in individualitatea lor. De asemenea pot forma obiectul contractului, lucrurile neconsumptibile ale caror folosire nu implica, la prima intrebuintare, consumarea substantei acestora. In mod exceptional, si lucrurile neconsumptibile potrivit naturii lor, pot fi considerate prin vointa partilor, nefungibile (certe). Obiectul contractului de comodat il mai poate forma orice lucru mobil sau imobil, in masura in care imprumutarea nu este interzisa prin norme speciale ori permisa numai in anumite conditii (de exemplu, imprumutarea armelor este permisa, numai de catre persoane in drept a le detine, conform regimului armelor si munitiilor). De asemenea, suprafetele locative pot forma obiectul contractului de comodat, in masura in care, in lumina legislatiei locative, locatarul are dreptul sa subinchirieze, respectiv proprietarul sa inchirieze.

Dreptul transmis. Conform art. 1560 Cod civil, in temeiul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, devenind un simlpu detentor precar, obligat la inapoierea lucrului. Proprietarul-comodant pastreaza aceasta calitate, cu toate consecintele ce decurg din calitatea de proprietar , de exemplu, cu privire la suportarea riscului pieirii fortuite, exercitarea actiunii in revendicare sau a celei posesorii, acesta din urma putand fi exercitata si de catre comodatar.

Capacitatea partilor. Pentru incheierea contractului de comodat, atat comodantul, cat si comodatarul trebuie sa aiba capacitatea pentru a incheia acte de administrare (conform conditiilor legale). Comodantul poate sa nu aiba calitatea de proprietar, intrucat contractul de comodat nu este translativ de proprietate,

Dovada contractului de comodat se face conform regulilor stipulate la art. 1191 Cod civil, fiind suficient ca inscrisul sa fie redactat intr-un singur exemplar(pentru comodant), cerinta multiplului exemplar fiind prevazuta doar pentru contractele sinalagmatice (art.1179 Cod civil). Faptul material al predarii lucrului (nu si negotium), poate fi dovedit prin orice mijloc de proba, indiferent de valoare.

Sectiunea a II a

Efectele contractului de comodat

A. Obligatiile comodataruluiConservarea lucrului. Potrivit art, 1564 Cod civil, comodatarul are obligatia de a se ingriji de conservarea lucrului imprumutat ca un bun proprietar, si chiar mai bine decat lucrurile sale, pe care este obligat sa le sacrifice, in caz de necesitate, in vederea conservarii lucrului imprumutat, deoarece comodatul este incheiat in interesul sau.

Folosirea lucrului potrivit destinatiei. Comodatarul este obligat sa intrebuinteze lucrul potrivit destinatiei acestuia. Partile se pot intelege, sub sanctiunea platii de daune-interese si de a suporta riscul pieirii fortuite (art. 1565 Cod civil) si rezilierea contractului potrivit normelor generale.

Suportarea cheltuielilor de folosinta. Potrivit art.1569 Cod civil, comodatarul suporta cheltuielile necesare folosintei lucrului, neavand dreptul sa ceara restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu al folosintei, daca nu s-a stipulate contrariul.

Restituirea lucrului. Aceasta este principala obligatie a comodatarului de a restitui la scadenta lucrul imprumutat conform naturii sale specifice. Odata ce se poate face restituirea in natura a lucrului, comodantul nu poate cere un alt lucru sau echivalentul in bani al lucrului imprumutat, iar comodatarul nu poate oferi ceea ce comodantul nu poate cere. Daca lucrul imprumutat este producator de fructe, iar partile nu au convenit altfel, odata cu lucrul, se vor restitui si fructele de catre comodatar, insa, acesta din urma are dreptul, la restituirea cheltuielilor facute pentru producerea lor. De asemenea, comodatarul are drept de retentie pana la plata cheltuielilor extraordinare, necesare si urgente efectuate pentru conservarea lucrului (art.1574 Cod civil) si a despagubirilor pentru pagubele provocate de catre viciile lucrului care sunt in sarcina comodantului. In perioada executarii dreptului de retentie, comodatarul nu are dreptul a folosi lucrul, intrucat retentia nu-i confera drept de folosinta.

In cazul in care comodatarul refuza restituirea lucrului, comodantul are la dispozitie folosirea a doua actiuni:

a. o actiune reala in revendicare, ce este imprescriptibila si poate fi folosita impotriva tertelor persoane (cumparatorul, depozitarul, etc.),

b. o actiune personala, care deriva din contract (ex contractu), aceasta actiune prezinta avantajul pentru comodant, deoarece il scuteste de a mai face dovada dreptului sau de proprietate.

Scadenta obligatiei de restituire. Art. 1572 Cod civil precizeaza ca, comodantul nu poate cere restituirea lucrului inainte de implinirea termenului stipulat, iar daca nu s-a stipulat un termen, nu poate cere inainte de finalizarea manipularii lucrului pentru care a incheiat contractul, de catre comodatar. Se considera ca restituirea lucrului nu poate depinde exclusiv de vointa comodantului, atunci cand posibilitatea denuntarii unilaterale nu a fost prevazuta in contract. Avand in vedere ca acest contract de comodat este cu titlu gratuit, in cazul in care comodantul se afla intr-o situatie neprevazuta, iar aceasta situatie poate fi rezolvata doar prin restituirea lucrului de la comodatar, comodantul il poate obliga pe comodatar la restituirea lucrului, chiar inainte de expirarea termenului stipulat.

Prescriptia actiunii personale de restituire. Termenul general de prescriptie incepe sa se dezvolte de la expirarea termenului convenit sau de la data finalizarii trebuintei comodatarului ce s-a avut in vedere la incheierea contractului. Daca lucrul este de folosinta permanenta, iar partile nu au convenit un termen, prescriptia incepe sa se dezvolte de la data incheierii contractului.

Raspunderea comodatarului. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea, in tot sau in parte, a lucrului, daca nu dovedeste ca acestea s-au produs fortuit, sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa sa, iar drept urmare sarcina probei incumba comodatarului iar nu comodantului, cum sustin unii autori. Comodatarul raspunde si pentru deteriorarea lucrului produsa de catre persoana careia, la randul lui l-a incredintat, cu orice titlu.

Suportarea riscurilor de catre comodatar. Sunt situatii in care riscurile sunt supotate de catre comodatar, desi, de regula, riscul pieirii sau deteriorarii fortuite incumba comodantului. Aceste situatii sunt intalnite atunci cand comodatarul :

a.          intrebuinteaza lucrul contrar destinatiei determinata prin natura lui sau prin coventie;b.          prelungeste folosinta dupa scadenta si nu dovedeste ca lucrul ar fi pierit si la comodant;

c.           ar fi putut salva lucrul imprumutat inlocuindu-l cu un bun al sau, in situatia in care ambele lucruri erau in pericol, dar a preferat sa salveze doar lucrul sau;

d.          lucrul a fost evaluat in momentul contractarii.

Pluralitatea de comodatari. Daca mai multe persoane au imprumutat acelasi lucru, de exemplu un autoturism, spunem noi, ei raspund solidar fata de comodant pentru executarea obligatiilor ( art. 1571 Cod civil ). Acest caz este unul de solidaritate pasiva. Solidaritatea dintre comodatari poate fi intalnita total sau partial, printr-o clauza expresa contrara.

B. Obigatiile comodantului

Comodatul fiind un contract unilateral, nu creeaza obligatii decat in sarcina comodatarului, insa in cursul executarii contractului se pot naste unele obligatii extra contractuale si in sarcina comodantului.

Restituirea cheltuielilor de conservare. Potrivit art. 1574 Cod civil, comodantul este obligat sa restituie cheltuielile facute de catre comodatar in vederea conservarii lucrului, cheltuieli cu caracter extraordinar, necesar si foarte urgent. Aceasta obligatie se naste din gestionarea interesului altuia ( art.987 Cod civil ).

Plata despagubirilor. Comodantul are obligatia de a-l despagubi pe comodatar pentru daunele provocate de catre viciile lucrului, in cazul in care el avea cunostinta de ele si nu le-a adus la cunostinta commodatarului (art.1575 Cod civil), dar insa pentru a evita asemenea cazuri, comodantul trebuie sa dea instructiunile necesare intrebuintarii lucrului, daca este cazul.

Stingerea efectelor comodatului

Prin restituirea lucrului. Contractul de comodat inceteaza prin restituirea lucrului in stare conforma (corespunzatoare), la termenul prevazut in contract sau dupa finalizarea folosintei comodatarului, ori la termenul stabilit de catre instanta, atunci cand este cazul. In toate cazurile comodatarul poate restitui lucrul inainte de scadenta, daca in contract nu s-a prevazut altfel

In urma rezilierii, daca se constata nerespectarea obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului potrivit regulilor generale.

Prin sucombarea comodatarului; in cazul decesului uneia dintre parti, obligatiile trec asupra succesorilor in drepturi, conform regulilor generale. Atunci cand contractul a fost incheiat in consideratia comodatarului (intuitu personae), mostenitorii sunt obligati sa restituie imediat lucrul, chiar daca in contract s-a convenit un termen ulterior (art,1563 Cod civil).


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1249
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site