Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

ACCIZELE - Scutiri de la plata accizelor armonizate

finante

+ Font mai mare | - Font mai micACCIZELE

1 Caracterizare generalaCa si taxa pe valoarea adaugata, accizele reprezinta o forma de impozitare a consumului fiind deci incluse in categoria impozitelor indirecte. Ele prezinta insa unele caracteristici care le diferentiaza de taxa pe valoarea adaugata:

a) sunt impozite analitice care vizeaza in principal doua categorii de marfuri: unele constituie articole de lux (confectii din blanuri naturale, articole din cristal, bijuterii din metale pretioase etc.); altele sunt produse care se consuma in cantitati mari si nu pot fi inlocuite de cumparatori cu altele, ceea ce asigura productivitatea impozitului (cafeaua, produsele din tutun, bauturile alcoolice, carburantii etc.);

b) obiectivele urmarite prin instituirea accizelor nu sunt numai de natura financiara (procurarea de resurse bugetare) ci si de natura sociala (inhibarea consumului unor produse daunatoare sanatatii) , economica (protectia productiei indigene impotriva concurentei produselor din import), ecologica (protectia faunei, limitarea poluarii mediului) sau de alta natura;

c) spre deosebire de TVA, accizele se datoreaza de catre producatori, importatori, achizitori intr-o singura faza a circuitului economic, cotele de impunere (in sume fixe sau in procente) fiind unice atat pentru produsele realizate in tara cat si pentru cele din import;

d) accizele preced taxa pe valoarea adaugata, fiind deci incluse in baza de calcul a TVA, ceea ce conduce la dubla impunere economica a produselor in cauza.

In practica fiscala din tara noastra accizele au fost introduse in anul 1991 prin HG 779/1991. Modul de asezare a acestor impozite a cunoscut modificari succesive, in incercarea de a asigura un randament fiscal ridicat si de a limita frauda.

Initial, ele se calculau pe baza sistemului ad-valorem, prin aplicarea unor cote procentuale asupra bazei de impozitare, cu exceptia tigaretelor unde acciza era stabilita in suma fixa pe unitatea de masura. Fenomenul de evaziune, prin subevaluarea bazei de impozitare, ce a urmat, a determinat trecerea, incepand cu 1 ianuarie 1998 la stabilirea accizelor in sume fixe pe unitatea de masura, exprimate in ECU, pentru unele grupe de produse precum alcool, bauturi alcoolice, tigarete, cafea si produse petroliere.O noua modificare a modului de asezare a intervenit cu 1 ianuarie 1999, accizele pentru alcool, bauturi alcoolice, vinuri si produse pe baza de vin, bere, produse din tutun si cafea au fost stabilite in lei/UM, cu actualizarea trimestriala a acestora in raport cu rata inflatiei. Ulterior, incepand cu data de 15 februarie 2000, accizele au fost stabilite in sume fixe exprimate in EURO pe unitatea de masura, diferentiate pe grupe de produse, si in cote procentuale proportionale.

In prezent, in vederea aderarii din 2007 a Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile referitoare la accize sunt in cea mai mare parte armonizate cu prevederile Directivei a XII-a a Uniunii Europene.

Codul fiscal a preluat prevederile legislatiei anterioare, insa a adus si o serie de modificari semnificative. Astfel, Codul fiscal separa produsele accizabile in doua categorii:

produse supuse accizelor armonizate

alte produse accizabile

Totodata, Codul fiscal introduce pentru prima data notiunea de "antrepozit fiscal". Astfel, producerea, depozitarea, precum si transformarea produselor accizabile va fi posibila numai in cadrul acestora.

2. Accize armonizate

2.1 Produsele supuse impozitarii si sfera de aplicare a accizelor armonizate

Accizele armonizate reprezinta taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru anumite produse provenite din productia interna si din import. Produsele accizabile sunt grupate in sapte mari categorii:

a)      bere;

b)      vinuri;

c)      bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;

d)      produse intermediare;

e)      alcool etilic;

f)       produse din tutun;

g)      uleiuri minerale si electricitate.

Legea defineste cu scrupulozitate fiecare din aceste categorii de produse intrucat impozitarea este diferentiata in raport de caracteristicile fiecarei subgrupe si fiecarui produs, unitatea de masura in care se exprima, concentratia, alcoolica, capacitatea de productie a contribuabilului (in cazul berii), masa unitara a rolei de tutun, destinatia uleiurilor minerale etc.

In legatura cu sfera de aplicare a accizelor se folosesc urmatoarele definitii:

a) produsele accizabile sunt produsele mentionate mai sus;

b) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma;

c) antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de lege;

d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala conform Codului vamal al Romaniei;

e) antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea fiscala competenta, in exercitarea activitatii acesteia, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile, intr-un antrepozit fiscal;

f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor;g) documentul administrativ de insotirea/marfii - DAI - este documentul care trebuie folosit la miscarea produselor accizabile in regim suspensiv;

h) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import ai Romaniei valabil in anul 2005.

2.2 Scutiri de la plata accizelor armonizate

Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor, atunci cand sunt destinate pentru:

livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice

organizatiile internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale;

fortele armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia Fortelor Armate ale Romaniei;

- rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim.

Totodata, accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in

limitele si in conformitate cu legislatiei vamale.

De asemenea, sunt scutite de plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice atunci cand sunt:

- complet denaturate, conform prescriptiilor legale.

- denaturate conform prescriptiilor legale si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

- utilizate pentru producerea otetului;

utilizate in scop medical in spitale si farmacii ;

- pentru producerea de medicamente, arome alimentare si pentru alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum.

De la plata accizelor sunt scutite si uleiurile minerale, in urmatoarele conditii:

cand sunt folosite in orice alt scop decat drept combustibil sau carburant;

cand sunt livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru aeronave, pentru navigatia maritima internationala si pentru navigatia pe caile navigabile interioare;

cand sunt utilizate in cadrul productiei de electricitate si in centralele electrocalogene sau in scopul testarii aeronavelor si vapoarelor;

cand sunt scoase de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordate gratuit in scop de ajutor umanitar;

cand sunt achizitionate direct de la agenti economici producatori sau importatori, utilizate drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani si orfelinatelor sau atunci cand sunt utilizate de catre persoane fizice drept combustibil pentru incalzirea locuintelor etc.

2.3. Exigibilitatea si plata accizelor armonizate

Accizele armonizate devin exigibile in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila. Prin exceptie, in cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

In acest sens, orice antrepozitar autorizat are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna in care este valabila autorizatia de antrepozit fiscal, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.Pentru produsele accizabile, altele decat cele marcate, care sunt transportate sau detinute in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit conform normelor in vigoare. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte persoane decat comerciantii, in masura in care aceste produse sunt ambalate in pachete destinate vanzarii cu amanuntul.

Toate transporturile de produse accizabile trebuie sa fie insotite de un document, astfel:

a) miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita de documentul administrativ de insotire;

b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este insotita de factura fiscala ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat in norme;

c) transportul de produse accizabile, cand acciza a fost platita, este insotit de factura sau aviz de insotire.

Totodata, orice antrepozitar autorizat are obligatia de a tine registre contabile precise, care sa contina suficiente informatii pentru ca autoritatile fiscale sa poata verifica respectarea normelor legale in vigoare.

In acest sens, raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscala competenta, revine antrepozitarului autorizat, obligat la plata accizelor.

Alte produse accizabile

3.1 Produsele supuse impozitarii si sfera de aplicare

Conform reglementarilor legale, in categoria "alte produse accizabile" sunt cuprinse urmatoarele produse:

a)cafea verde;

b)cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori;

c)cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila;

d)confectii din blanuri naturale cu exceptia celor de iepure, oaie, capra;

e)articole din cristal;

f)bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor;

g)autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv din import rulate;

h)produse de parfumerie;

i)aparate video de inregistrat sau de reprodus; combine audio;

j)dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica sau compact disc;

k)aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare; aparate fotografice numerice;

l)cuptoare cu microunde;

m)aparate pentru conditionat aer;

n)arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport;

o)iahturi si barci cu sau fara motor pentru agrement.

Calculul accizei se face in mod diferentiat, in functie de natura produsului supus accizarii.

Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura, asupra cantitatilor importate, astfel:

pentru cafeaua verde, acciza este egala cu echivalentul in lei a 680 euro pe tona;

in cazul cafelei prajite, inclusiv al cafelei cu inlocuitori, acciza este egala cu echivalentul in lei a 1.000 euro pe tona;in cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubila, acciza este egala cu echivalentul in lei a 4 euro pe kilogram;

In cazul celorlalte categorii de produse, accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:

a) pentru produsele din productia interna - preturile de livrare, mai putin accizele, respectiv pretul producatorului, care nu poate fi mai mic decat suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului respectiv;

b) pentru produsele din import - valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz.

Nivelul cotelor procentuale este diferentiat in raport de natura produsului oscilind intre 5 si 50% (5% pentru ape de colonie; 15% pentru aparate video, dublu radiocasetofoane, cuptoare cu microunde, aparate pentru aer conditionat; 20% pentru bijuterii, 25% pentru aparate de luat imagini, iahturi si barci cu motor; 30% pentru parfumuri; 40% pentru confectii din blanuri naturale si arme).

Pentru autoturisme si autoturisme de teren noi acciza variaza intre 0 si 9% iar pentru cele rulate intre 1,5 si 27%, diferentierea facandu-se in raport de capacitatea cilindrica.

3.2 Scutiri de la plata accizelor

In calitate de platitori de accize pentru produsele mentionate mai sus, cu exceptia cafelei, sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc sau importa astfel de produse. In cazul cafelei, in calitate de platitori de accize sunt agentii economici importatori.

Totodata, platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv rulate, precum si iahturi si barci cu sau fara motor pentru agrement.

Legislatia din tara noastra prevede insa si o serie de categorii de produse scutite de la plata accizelor, intre care enumeram:

a) produsele exportate direct de agentii economici producatori sau prin agenti economici care isi desfasoara activitatea pe baza de comision;

b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale. Pentru produsele aflate in aceste regimuri, scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente, garantie care va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii in termen a regimului vamal acordat ;

c) orice produs importat, provenit din donatii sau finantat direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordat institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice etc;

d) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim.

Totodata, legislatia prevede ca agentii economici exportatori de cafea prajita, obtinuta din operatiuni proprii de prajire a cafelei verzi importate direct de acestia, pot solicita autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor platite in vama, aferente numai cantitatilor de cafea verde utilizata ca materie prima pentru cafeaua exportata.

3.3. Exigibilitatea si plata accizelor pentru alte produse accizabile

In cazul altor produse accizabile, momentul exigibilitatii accizei intervine:

a) pentru produsele din productia interna, la data efectuarii livrarii, la data acordarii produselor ca dividende sau ca plata in natura, la data la care au fost consumate pentru reclama si publicitate si, respectiv, la data instrainarii ori utilizarii in oricare alt scop decat comercializarea;

b) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei vamale de import.

In ceea ce priveste plata, accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila. Pentru alte produse accizabile, provenite din import, plata se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1566
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved