Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

IMPOZITELE SI TAXELE PUBLICE. RAPORTUL JURIDIC OBLIGATIONAL FISCAL

finante+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITELE SI TAXELE PUBLICE. RAPORTUL JURIDIC OBLIGATIONAL FISCAL

Impozitele si taxele reprezinta in general forme/instrumente de prelevare din veniturile/valoarea nou creata/averea persoanelor juridice si fizice (demumiti contribuabili) la dispozitia statului in vederea constituirii fondurilor publice generale neceseare acoperirii nevoilor sociale ale societatii statului. Acest transfer de la contribuabil la stat se face: in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara o contraprestatie directa si imediata din partea statului.

Sarcina-obligatia juridica a achitarii impozitelor si taxelor revine tuturor contribuabililor care realizeaza un venit si este in conformitate cu principiile:principiul legalitatii: nici un impaozit, taxa, fara existenta unui act normativ central sau local;

principiul justetei impunerii, al echilitatii fiscale - conform caruia contributia fiecarui contribuabil la bugetul central si/sau local se face in functie de venitul si/sau averea detinuta;

principiul certitudinii impunerii: suma datorata trebuie sa fie certa, iar termenul si locul de plata cunoscute exact;

principiul comoditatii fiscale: statul trebuie sa asigure cele mai bune comoditati pentru contribuabil in vederea platii obligatiilor sale, accentuand nevoia folosirii celor mai accesibile intrumente de plata;

principiul eficientei/randamentului fiscalitatii - solicita minimizarea costurilor pentru aparatul fiscal public, inclusiv pentru contribuabil;

principiul colaborarii intre organele fiscale si contribuabil in vederea eliminarii conflictelor de natura fiscala. Procesul de colaborare se poate extinde pe cele trei faze ale stingerii obligatiilor fiscale:

faza proiectiva - constatarea obligatiei de plata

faza executiva- urmarirea excutarii obligatoriilor anuale, semestriale, etc.

faza controlului achitarii integrale a impozitelor si taxelor datorate.

In prezent insitutiile fiscale din tara nostra pune un accent mai mare pe ultima faza, sanctionare a contribuabilului; pentru perspectiva rolul activ al fiscului trebuie sa se manifeste pe primele doua etape, care au ca scop latura preventiva a contraventiilor si informatiunilor la regim financiar fiscal.

Impozitele si texele publice intr-o economie in tranzactie, care tinde spre o economie de piata, performanta, se caracterizeaza printr-o foarte mare diversitate si mobilitate. Aceste caracteristici sunt prezentate sintetic, in anexele corespunzatoare. Dimensiunea si numarul impozitelor si taxelor publice reprezinta in fapt continutul si filozofia politicii fiscale a organelor statului. Mediul de afaceri este desigur influentat intr-o foarte mare masura de sistemul taxelor si impozitelor existente la un moment dat. Investitiile straine directe si nu numai, evalueaza riscul golbal al economiei nationale, luand in calcul diverse subsiteme de risc: riscul de tara, riscul de firma, riscul comercial/bancar/al afacerii etc. Profesorul Ovidiu Nicolescu, apreciaza in lucrarile sale ca, prin cele 225 de impozite si taxe, tindem sa devenim o "tara a impozitelor", iar mediul de afaceri este mai putin atractiv comparativ cu alte tari din Centrul si Sud Estul Europei. Anexele prezinta diferite diferente de la tara la tara, fiind concludente in acest sens.

Pentru realizarea obiectivelor politicii fiscale - obiectivele in domeniul economic, financiar, social - aparatul fiscal, in conformitate cu legislatia si reglementarile fiscale, desfasoara activitati, operatiuni specifice prin care sunt realizate concret raporturile obligationale fiscale.

Raportul juridic fisical concret, porneste de la elemente de ordin teoretic bine cunoscute pentru orice alt report juridic: subiecte, continut (drepturi si obligatii pentru fiecare din subiecte) si actiuni/inactiuni, respectiv comportamentul atudinal al partilor fata de relatia sociala disuplinata prin norme juridice specifice. In practica activitatilor fiscale desfasurata de organele administrativ - executive este vorba de cunoasterea si aplicarea Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala, inclusiv a tuturor reglementarilor fiscale, cunoscute sub denumirea de "elemente fiscale".

In continuare prezentam principalele categorii - concepte cu care se opereaza in domeniu:

subiectul impozitului contribuabilul este persoana fizica/juridica obligata, prin lege la plata impozitului taxei. Este contrabuabil, spre ex: salariatul pentru impozirtul pe salariu, agentul economic pentru profit, mostenitorul pentru impozitul pe succesiune. Uneori conform legii platitor poate fi si altcineva deccat contribuabilul: angajatorul este obligat sa plateasca impozitul pe salariu datorat de angajat.

suportatorul impozitului - destinatarul nu este persoana care suporta efectiv impozitul. De exemplu pentru TVA, suportatorul este consumatorul, iar cel ce plateste este societatea comerciala (producatoare/distribuitoare)

obiectul impunerii prezinta materia supusa impunerii - aceasta este pentru impozitele directe, venitul sau profitul, iar pentru impozitele indirecte, pretul produsului ce face obiectul vanzarii, tarfiul serviciului prestat, pretul bunului importat sau exportat, dupa caz.

sursa impozitului explica din ce anume se plateste impozitul, salariu, profit etc., de exemplu in cazul impozitelor pe venit, obiectul coincide cu sursa; in cazul impozitelor pe avere, impozitul se plateste din venitul realizat de pe urma averii.

unitatea de impunere - se exprima prin: unitate monetara, in cazul impozitelor pe venit, metrii patrati de suprafata utila, la impozitul pe cladiri etc., se foloseste la exprimarea dimensiunii obiectului impozabil.

cota impozitului, explica cum se calculeaza impozitul- impozitul poate fi stabilit in sume fixe sau in cote procentuale (proportionale, progresive, regresive), conform legii.

asieta (modul de asezare a impozitului), exprima totalitatea masurilor care iau de catre organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului datorat statului. Dupa cum se stie, in materie fiscala statul detine monopolul impozitarii, astfel incat de la tara la tara, de la regim la regim se legifereaza modalitati specifice de "asezare a impozitelor si taxelor nationale".

termenul de plata - data pana la care impozitul trebuie achitat statului, dupa care intervin penalitati, alte sanctiuni, conform legii fiscale.

Raportul juridic obligational fiscal concret este format din urmatoarele componente si prezinta trasaturi specifice, proprii fata de celellalte rapoarte juridice apartinand altor ramuri/discipline de drept:

subiectele: statul prin organele fiscale si contribuabilul persoana fizica si/sau juridica pentru fiecare impozit si taxa stabilite prin diferitele acte normative apartinand dreptului fiscal.

continutul: titlul de creanta fiscala apatinand statului care percepe-primeste prin organele sale fiscale, impzitele si taxele, in contul bugetului central sau local, al fondurilor speciale, de la persoanele fizice si/sau juridice, confrom legii. Titlul de creanta fiscala ca act de dispozitie administrativ constata si individualizeaza obligatia fiscala, are forta de titlu excentoriu care poate fi atacat pe cale administrativa (sau judiciara) conform legii. Titlul de creanta fiscala poate fi: explicit (se constata si individualizeaza o suma de plata, ca impozit sau taxa) in sarcina unui contribuabil individualizat) sau implicit (fiind intocmai de platitori sau de organe fiscale).Tinand cont de natura sumelor de plata sau de statutul juridic al contribuabilului se pot folosi diverse documente in functie de situatie:

proces verbal de impunere

act declarativ al contribuabilului (declaratii fiscale)

acte de control ale inspcetiei fiscale

declaratie verbala

factura fiscala

ordonanta procurorului

hotararea instantei judecatoresti

Actiunea, atitudinea subiectelor raportului juridic de drept fiscal consta de regula in plata obligatorie de catre contribuabil in favoarea statului.

Alte modalitati de stingere a obligatiei fiscale care pot fi folosite: compensarea, prin deducerea sumelor platite in plus la buget in perioada anterioare, anularea (urmarea unor decizii ale oraganelor publice) sau prescriptia (prin scurgerea unei perioade de timp de la nasterea) inregistrarea obligatiei fiscale. In practica fiscala apar situatii cand contribuabilul nu isi achita obligatia, caz in care organul fiscal ii transmite instiintarea de plata, cu mentiunea ca acesta sa fie achitata in termen de 15 zile. In caz contrar organul de executare incepe executarea silita, conform legii prin trimiterea unei SOMATII. De remarcat ca executarea silita incepe numai in temeiul unui titlu executoriu si poate fi conceputa in diverse formule:

a)     executarea silita prin POPRIERE pe venituri (din salariu, dividente, profit, etc.) Se pot folosi popriri inclusiv prin intermediul bancilor comerciale, unde contribuabilii iti tin afacerile, economiile, dupa caz;

b)    executare silita asupra bunurilor mobile, cu exceptia bunurilor prevazute de lege (bunuri personale de consum, pentru desfasurarea activitatilor profesionale etc.);

c)     executarea silita asupra bunurilor imobile, cu exceptia celor prevazute de lege.

Executarea silita ca modalitate de stingere a obligatiilor fiscale reprezinta o masura prin extremis care trebuie aplicata tinand cont de o serie de actiuni (inactiuni), comportamente ale contribuabilului si numai in conformitate cu legea si hotararilor judecatoresti.

Intre raporturile juridice financiare si raporturile juridice obligational fiscale exista o relatie ca de la intreg la parte: alte componente ale sistemului de raporturi financiare sunt: raporturile juridice de credit, bancare, cele de asigurari, respectiv cele angajate pe piata de capital (actiuni, obligatiuni munincipale de stat, bunuri de tezaur, etc.)

Raspunderea subiectelor de drept in domeniul financiar si fiscul poate lua una din formele urmatoare:

a)     Raspunderea administrativa: contraventie, majorari de intarziere;

b)    Raspunderea disciplinara (a functionarilor publici inclusiv a angajatilor din firmele private)

c)     Raspunderea materiala, coraborata - complementara si raspunderii disciplinare

d) Raspunderea penala pentru infractiunile savarsite in domeniul financiar - fiscal.

Anexa nr. 1

Clasificarea impozitelor de stat


Anexa nr. 2

TVA in Uniunea Europeana

ROMANIA

BELGIA

DANEMARCA

GERMANIA

SPANIA

FRANTA

IRLANDA

ITALIA

LUXEMBURG

OLANDA

AUSTRIA

PORTUGALIA

FINLANDA

SUEDIA

MAREA BRITANIE

CEHIA

GRECIA

CIPRU

LETONIA

LITUANIA

UNGARIA

MALTA

POLONIA

SLOVENIA

Produse

alimentare

de baza

Produse

alimentare

delux

Furnizare

apa

Medicamente

si produse

farmaceutice

Carti

Ziare

Reviste

Colectarea

gunoiului

si curatirea

strazilor

Anexa nr. 3

Obligatiile fiscale

Impozite:

- pe venit

a) salarii, activitati independente

b) dobanzi, inchirieri, arenda, activitati agricole

- impozit pe venit global

- pe avere

- pe profit

- pe dividende

TVA:

TVA = 0

deducere

Taxe vamale

Taxe judiciare

Accize

Impozite si taxe locale

Anexa nr. 4

Grupe de produse pentru care se datoreaza accize

a)

Alcoolul, distilate, bauturi alcoolice vinuri, bere

b)

Produse din tutun

c)

Uleiuri minerale

d)

Alte grupe de produse:

- confectii din blanuri naturale (exceptie cele din iepure, oaie, capra)

- articole din cristal

- bijuterii din aru, platina

- autoturisme

- produse de parfumerie

- video etc.

Anexa nr. 5

Ordonanta guvernului nr. 36/2002

privind impozite si taxe locale

a)

Impozite pe cladiri

b)

Impozitul pe teren

c)

Taxa pe teren (pentru drumuri, C.F.)

d)

Taxa asupra mijloacelor de transport

e)

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor

f)

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

g)

Impozitul pe spectacole diverse (teatru, opera, opereta, cinematografe, circ, manifestari sportive, videoteci si discoteci

h)

Taxa hoteliera (inclusiv statiuni turistice)

i)

Alte taxe locale:

- vizitarea muzeelor, a monumentelor istorice

- utilizarea temporara a locurilor publice

- detinerea si folosirea utilajelor pentru obtinerea de venit

- pentru vehicule lente

- pentru stationarea in statiuni turistice

Anexa nr. 6

Principiile esentiale privind impunerea

A. Principii generale

- principiul legalitatii prelevarii fiscale

principiul anualitatii - percepere anuala, obligatorie

principiul solutionarii pe cale administrativa a obligatiilor fiscale: M.F.P. - A.N.A.F. - A.E.J. (oras) / A.E. (comuna)

principiul justitiei - egalitate an fata impozitului

principiul certitudinii - eliminarea arbitrariului/subiectivismului in fixarea impozitelor si taxelor

B. Principii sectoriale

- principii de practica financiara:

- etici fiscale

- randamentului/eficientei

- stabilitatii - eliminarii fluctuatiilor

- elasticitatii fiscale

- principii de practica economica:

- modelarea consumului unor produse/servicii (TVA lux, tutun etc.)

- stimularea unor activitati prin subventii/reducere TVA

- combaterea inflatiei (micsorarea importurilor)

- principii administrative

- claritatea/certitudinea/comoditate

- principii social-politice

- prin instrumentele fiscale statul influenteaza anumite obtiuni ale cetatenilor

- educatia consumului (tutunul, medicamentele indigene)

Anexa nr. 7

Formele prelevarii fiscale

Impozitele - se percep indiferent de orice echivalent:

- se percep conform legii

- se percep in folosul statului

- se realizeaza prin constrangere

- percepute cu titlu nerambursabil

- se pun in aplicare prin executare silita

Taxele

- se percep pentru un serviciu

- se percep anticipat

Taxe - tipologie

a)

Dupa natura lor:

- judecatoresti

- de notariat

- consulare (pentru servicii)

- administrative (eliberare permise)

b)

Dupa obiectul operatiunii ce se efectueaza:

- de timbru (eliberare de documente)

- de inregistrare:

c)

Taxe speciale: sunt taxe locale hotarate de Consiile Locale in functie de necesitatile/nevoile fiecarei comunitati

d)

Taxe parafiscale:

- nu figureaza in bugetele publice

- se realizeaza in folosul unor persoanele fizice si juridice pentru scopuri speciale:

- cercetare stiintifica

- formare profesionala

- asistenta sociala

Exemplu: timbrul folcloric, muzical, cultural

Anexa nr. 8

Actele juridice "titlu de crenta fiscala"

(exemple)

Nr. crt.

Denumire

Continut - explicatii sintetice

Proces verbal de impunere

- stabilit de organul fiscal pe baza declaratiei de impunere a contribuabilului, cu un continut tipizat, conform legii.

Declaratie de impunere (acte de evidenta a contribuabililor)

- intocmit de contribuabil sau platitorul de impozite, decontul de TVA intocmit lunar de societatile comerciale.

Dispozitia de plata

- act de dispozitie bancara, intocmit de platitor in favoarea fiscului.

Dispozitia de incasare

- act emis de aparatul fiscal din subordinea M.F.P. impotriva contribuabilului.

Declaratie vamala

- inregistrata la organul vamal cu ocazia actelor de comert exterior.

Factura

- intocmit de aparatul financiar al operatorului economic cu ocazia vanzarii marfurilor.

Statele de plata si alte drepturi salariale impozabile cuvenite contribuabililor

- intocmit de angajator si prin care se platesc impozitele aferente ale angajatilor.

Actul constatator intocmit de organul fiscal

- act ce constata activitatea de control a fiscului asupra activitatii unui contribuabil.

Anexa nr. 9

Procedura incasarii veniturilor bugetare

Nr. crt.

Specificatie

Instrumentul

Continut

(explicatie)

 

Plata voluntara

 

- dispozitie de plata

 

- actele financiar fiscale intocmite de contribuabil

- ex. TVA lunar situatii

 

- stopaj la sursa

- impozite pe salarii, pe profit, pe dobanzi etc.

 

- aplicarea si anularea timbrelor fiscale

- in activitatea notariala, judecatoreasca, postala

 

Executarea silita

 

a) masuri asiguratorii a debitorului:

- instiintarea prealabila a debitorului

- decontarea bancara executorie

b) instrumente:

- poprirea

- somatia de plata

- sechestrarea bunurilor mobile

- valorificarea bunurilor mobile

- executarea silita imobiliara:

- aplicarea sechestrului

- evaluarea bunului

- valorificarea prin licitatie publica

- contestatia la executarea silitaH.D. Tranzactii comerciale, Ed. Lumina Lex, Buc 1998

sunt bine cunoscute la nivelul sistemului IMM din Romania opiniile facute in acest sens.

I. Vacarel -opera citata, pag. 417-418, prelucrare si adaugarePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2586
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved