Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Mecanismul financiar

finante

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Analiza SWOT ING Bank
Particularitati manageriale in activitatea bancara
Banca Centrala Europeana
Teoriile monetare
Raiffeisen Bank – Banca ta de incredere - Viziune, Misiune, Valori
Cerinte de capital si de administrare a riscului la institutiile de credit
Expertiza contabila
Amortizarea unui imprumut prin anuitati constante posticipate
Notiunea de moneda - Functiile monedei
SISTEMUL BUGETELOR PUBLICE


Mecanismul financiar

Conceptul de mecanism financiar, structura si functionalitatea acestuia.
Sistemul fondurilor financiare.

Metodele administrative de gestiune financiara.

Pirghiile economico – financiare.

Institutii si organe cu atributii in sfera activitatii financiare

Norme reglementarii juridice privind activitatea financiara.

Conceptul de mecanism financiar, structura si functionalitatea acestuia

Mecanismul financiar este o componenta de structura functionala a mecanismului economic.

Mecanismul economic reprezinta ansamblu de procese, tehnici si instrumente de reglare a activitatii economico – sociale.

Mecanismul financiar concentreaza procesele, tehnicile si instrumentele de reglare a activitatii financiare care se concretizeaza prin operatiuni si fluxuri financiar – monetare ce se deruleaza in contextul activitatii economico – sociale de ansamblu.

Mecanismul financiar depinde de tipul societatii care poate fi:

economia centralizata, socialista.

Mecanismul economic si financiar presupun in principal procese, tehnici si instrumente de reglare de la centru de catre stat. Componenta initiala pentru acest tip de mecanism il prezinta –planul unic cu caracter obligatoriu in executie.

Pentru mecanismul financiar elementul fundamental reprezinta planul financiar si formele specifice de planificare financiara in particular: planificarea fluxurilor de constituirea fondurilor; de distribuire si de utilizarea lor.

economia de piata

Care se bazeaza pe asa numite procese de autoreglare, presupune un mecanism bazat pe adaptabilitatea la conditiile de derulare a fluxurilor financiar-monetare.

In conditiile cresterii rolului statului in economia de piata in conformitate cu doctrinele economice care accepta si argumenteaza necesitatea interventiei statului in economie, se presupune utilizarea tot mai frecventa a instrumentelor financiar – monetare pentru reglarea activitatii social – economice.

Deci, mecanismul financiar reprezinta mod de organizare a fluxurilor financiar – monetare, si mod de constituire, distribuire, utilizare a fondurilor banesti financiare.

Elementele structurale ale mecanismului financiar:

fondurile financiare;

pirghiile financiare;

metode administrative de gestiune financiara;

organele cu functii in domeniul finantelor;

dreptul financiar.

2.Sistemul fondurilor financiare

Sistemul fondurilor financiare – reprezinta componenta de baza a oricarui mecanism financiar considerat la nivelul unei tari, semnifica totalitatea fondurilor banesti financiare ce se constituie la scara economiei nationale si intre care se manifesta legaturi de conditionare directe si indirecte.

Delimitarea urmatoarelor categorii de fonduri banesti financiare:

in functie de tipul de proprietate, avem:

Fonduri financiare

Public

Privat

- fonduri bugetare,

- fonduri extrabugetare;

fonduri speciale constituite la dispozitia organelor de stat centrale sau locale;

fondurile de asigurare;

fondurile de creditare;

fondurile financiare ale intreprinderilor cu capital de stat.

- fondurile intreprinderilor cu capital privat;

- fondurile de asigurare create de intreprinderile private;

- fonduri de creditare private.

in functie de nivelul la care se administreaza diferite fonduri, se disting:

Fonduri financiare

1. centralizate administrate la nivelul macro sau mediu economic.

2. descentralizate administrate la nivelul microeconomic.

dupa rolul pe care il indeplinesc in procesul reproductiei, fondurile pot fi:

Fonduri financiare

de consum social

de investitii

de consum

dupa scopul urmarit prin constituirea si utilizarea fondurilor financiare, pot fi:

Fonduri financiare

destinate sa satisfaca nevoi de consum curent.

destinate inlocuirii sau cresterii activelor fixe sau finantarii investitiilor

in functie de dreptul dispozitiei asupra fondurilor financiare constituite se pot distinge:

Fonduri financiare

aflate la dispozitia statului; la dispozitia administratiei centrale de stat,

- administratiei locale de stat, intreprinderilor de stat, institutiilor financiar – bancare de stat, institutiilor operative de stat.

la dispozitia agentilor economici privati

3.Metode administrative de gestiunea financiara

Metodele administrative de gestiune financiara includ:

I. Previziunea financiara – reprezinta activitatea de elaborare a planurilor financiare prin determinarea volumului resurselor financiare, formelor si metodelor de mobilizare a lor, stabilirea indicatorilor financiari, proportiilor si marimii fondurilor de mijloace banesti, surselor de formare a lor si obiectivelor de utilizare. Exemple:

bugetul de stat;

bugetul administratiei centrale;

bugetul unitatilor administrativ teritoriale;

bugetul societatilor comerciale cu capital de stat;

devize de cheltuieli a institutiilor publice;

planuri de casa

Metode de previziune financiara.

a)     metoda de balanta – intocmirea planului financiar sub forma de bilant in care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

b)    metoda bazata pe normative – reprezinta determinarea cheltuielilor reiesind din normele si normativele de cheltuieli.

Instrumentele de previziune financiara: proiecte tehnice, norme de stoc, norme de amortizare, norme de asigurare, norme de cheltuieli ect.

II. Controlul financiar – reprezinta activitatea de verificare a respectarii corecte a normelor juridice ce reglementeaza activitatile financiare.

Obiect al controlului financiar: procesele de repartitie baneasca de formare si utilizare a fondurilor de resurse financiare la toate nivelurile economiei nationale.

Controlul financiar se exercita asupra utilizarii mijloacelor financiare ale organelor si institutiilor de stat si asupra respectarii reglamentarilor financiar – contabile de catre regiile autonome, societatile comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiunilor acestora fata de stat.

4.Pirghiile economico – financiare

Notiunea de pirghie financiara are la origine semnificatiile pirghiei din fizica mecanica(forta care da impuls).

Pirghia economico – financiara este instrument de natura economica sau financiara, cu ajutorul careia statul actioneaza asupra interesului economic al unei colectivitati determinate sau al membrelor acesteia luati in mod individual pentru realizarea unui obiectiv anumit, sau stimulind evolutia in directiile dorite.

In cadrul mecanismului de autoreglare caracteristic economiei de piata parghiile financiare contribuie la rezolvarea unor probleme ce nu se pot solutiona cu functionarea obisnuita a mecanismului respectiv.

In tarile in curs de dezvoltare, prezinta interes preocupari pentru reformele fiscale orientate in directia cresterii capacitatii de influentare a dezvoltarii economice prin parghii economico financiare. Se apeleaza:

la variante de impunere care presupun o folosire mai intensiva a resurselor, inclusiv stimularea intreprinzatorilor autohtoni in realizarea de investitii sau atragerea de capital strain.

la masuri si la practica amortizarii accelerate a capitalului fix stimulind procesul de capitalizare ca si scutirea impozitului pe profit a partii de profit destinat investitiilor.

subventionarea de catre stat a intreprinzatorilor privati, subventionarea dobinzelor la imprumuturile bancare.

Parghiile financiare pot fi:

a.     Parghiile financiare ce se bazeaza pe categoriile specifice finantelor publice, se are in vedere folosirea tehnicilor de prelevare a resurselor financiare la dispozitia statului si tehnicilor de alocare spre utilizare a resurselor financiare ale statului. Sau elaborat variante de ajustare macroeconomica cu aplicabilitate in numeroase tari dezvoltate, in principal pe aceste parghii, cu suportul in prelevarile de catre stat si finantate de catre stat.Impozite si taxe se adapteaza in raport cu obiectivele de stimulare economica atit in plan intern, cit si in plan extern.

Tehnicile de impozitare, inclusiv de aminare a incasarii impozitelor sau de restituirea lor au devenit un suport important in realizarea obiectivului de crestere economica si de restructurare si modernizare a economiei si crestere a volumului exportului, stimularea importului de materii prime pentru produse destinate exportului, taxe vamale specifice.

Pirghiile de acest fel au ca suport rational necesitatea armonizarii intereselor individuale cu cele nationale: (imprumuturi, subventii, investitii, transferuri, burse, pensii, indemnizatii)

b.     Pirghiile ce se manifesta la nivelul intreprinderilor:

profitul;

rentabilitatea;

pret, tarif, cost;

rata dobinzii;

curs valutar;

cursul hirtiilor de valoare;

amenzi, penalitati;

amortizare;

sisteme de fonduri

5.Institutii si organe cu atributii in sfera activitatii financiare

Institutiile si organele cu atributii in sfera activitatii financiare reprezinta o alta componenta structurala a mecanismului financiar denumit in practica aparat financiar bancar.

Aceste institutii se implica in activitatea financiara in modul cel mai direct indeplinind atributiuni privitoare la derularea operatiunilor financiar-monetare, incepind de la derulare si incheind cu controlul efectuarilor.

Organele cu functii in domeniul finantelor publice

Schema 8

Atributiunile financiare ce revin diferitelor institutii si organe pot fi:

I. Atributiunile Parlamentului:

a.     Dezbaterea si aprobarea programelor de guvernare , incluzind si componenta financiara a acestor programe.

b.     Legiferarea activitatii financiare incepind cu aprobarea legii finantelor publice.

c.      Reglementarea prin legi a diferitelor laturi ale activitatii financiare publice, intre care cele privitoare la:

sistemul de impozite, taxe si contributii, care sunt numai de competenta acestuia, atunci cind sunt destinate bugetului administratiei centrale.

legiferarea asigurarilor sociale sau a asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila.

legiferarea institutiilor financiare publice, inclusiv a celor de control financiar; (Parlamentul asigura si controlul asupra bugetului de stat in faza de inchidere a exercitiului bugetar).

II. Atributiunile Guvernului:

a.     Elaborarea proiectului bugetului administratiei centrale si definitivarea proiectului de buget prezentat Guvernului de Ministerul Finantelor.

b.     Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

c.      Obligatia de a prezenta Parlamentului atit proiectul de buget in faza supunerii spre aprobare, cit si a contului de inchidere.

d.     Organizarea si raspunderea de desfasurarea executiei prevederilor bugetare, prezentind propuneri de revizuire a prevederilor bugetare.

e.      Analiza periodica a situatiei financiare a tarii si luarea de masuri pentru asigurarea echilibrului financiar la nivel macroeconomic.

III. Ca organ financiar nespecializat se distinge si Ministerul Muncii cu sfera asigurarilor sociale.

IV.            Atributiunile financiare ale organelor locale: elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale.

V.Ministerul Finantelor exercita administrarea in sfera finantelor publice si are preocupare directa in a elabora si urmari executia prevederilor bugetare aprobate.

a.     Organizarea, coordonarea si elaborarea proiectului de buget public, inclusiv a bugetului administratiei centrale de stat. Din acest punct de vedere, Ministerul Finantelor emite normele ce reglementeaza modul de desfasurare a lucrarilor privitoare la intocmirea proiectului bugetar si dupa definitivarea acestuia la nivelul sau prezinta acest proiect spre aprobarea Guvernului.

b.     Participa impreuna cu Banca Nationala la elaborarea balantei financiar monetare si valutare a tarii.

c.      Efectueaza studii de oportunitate privitoare la investitii si asigura cadrul normativ privind derularea activitatii financiare, inclusiv la contabilitatea agentilor economici.

d.     Elaborarea si adaptarea pe parcurs a sistemului cu pirgii economico financiare cu satabilirea cadrului de functionare a acestora in cadrul mecanismului financiar.

e.      Organizarea si exercitarea prin organe proprii a controlului financiar de stat.

f.       Fundamenteaza si propune cadrul legislativ privind activitatea financiara, inclusiv modul de acoperire a deficitului bugetar si de gestionare a datoriei publice.

g.     Gestioneaza participarea statului cu capital la diferite societati comerciale, inclusiv la societati mixte, si exercita supravegherea financiara a agentilor economici cu capital de stat.

VI.Bancile se constituie intr-o retea de institutii specializate in efectuarea activitatii financiar-valutare, constituind un sistem bancar. In centru se situeaza Bancile de Emisiune sau Nationale. Aceasta structura a sistemului bancar este considerata Banca Centrala de Stat, care asigura supravegherea activitatii tuturor bancilor.

a.     Ca atributiune exclusiva este singurul organ de emisiune monetara.

b.     Banca Nationala poarta raspunderea pentru reglementarea activitatii privind circulatia monetara, creditarea bancara si operatiile valutare, colaborind cu Ministerul Finantelor.

c.      Posibilitatea efectuarii de operatiuni de scontare sau reescontare a efectelor de comert (primeste de la bancile comerciale efecte si le acorda acestora credite in baza lor; cambia).

d.     Acorda credite bancilor comerciale si instituie obligatia de constituire a rezervelor de catre bancile comerciale.

VII.Bancile comerciale ca verigi ale aparatului financiar bancar actioneaza ca:

a.     Intermediari financiari in economie.

b.     Efectueaza operatiuni cu plati si incasari, operatiuni de creditare a agentilor economici, desfasurind operatiuni bancare pe teritoriul national si extern.

c.      Primesc si administreaza depozite de disponibilitati banesti ale persoanelor fizice sau juridice.

d.     Efectuiaza operatiuni de creditare in moneda nationala sau valuta, operatiuni de scontare a efectelor comerciale prezentate de agentii economici si operatiuni de vinzare – cumparare a titlurilor de credit emise de stat.

VIII.   Institutiile de asigurare – activitate de asigurari de bunuri, persoane, raspundere civila:

a.     Organizeaza si desfasoara operatiunile financiare in raport cu persoanele fizice si juridice cu care incheie contracte de asigurare.

b.     Emite reglementarile interne privind organizarea si efectuarea asigurarilor, inclusiv stabilirea primelor de asigurari si categoriile de acordare a despagubirilor.

IX.  Compartimentele financiare de la nivelul intreprinderilor si institutiilor cu caracter operativ, atit din sfera activitatilor materiale si ne materiale indeplinesc atributiuni financiare legate de:

a.     Organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor banesti, financiare la acest nivel.

b.     Obligatia elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli sau altor tipuri de buget

c.      Urmaresc indeplinirea obligatiilor financiare ale fiecarei institutii si realizarea creantelor financiare ale acestora.

6. Norme reglementarii juridice privind activitatea financiara

Functionarea mecanismului financiar presupune in mod obiectiv existenta unui cadru reglementativ privitor la organizarea si efectuarea operatiunilor banesti si financiare. Reglementarile de acest fel au ca scop sa asigure un cadru unitar de ordin tehnic obligatoriu de respectat de catre participantii la fluxurile financiar monetare.

Se concretizeaza prin legi, ordonante si ordine emise de organe ale puterii administrative de stat sau prin hotariri, decizii, regulamente emise de alte structuri economice si sociale pentru domeniul lor de activitate.

Existenta lor asigura derularea fluxurilor financiar-monetare in echilibrul cunoscut de participantii la aceste fluxuri, constituind o premiza a corelarii si armonizarii lor. Asemenea norme si reglementari vizeaza:

Instituirea si realizarea veniturilor, cheltuielilor bugetare.

Organizarea si functionarea institutiilor de control financiar si modul de functionare a acestora.

Regimul creditelor bancare si gestiunea datoriilor publice.

Sistemul de parghii economico-financiare.

Regimul dobinzii.

Relatiile valutare la care participa agenti economici sau statul.

In plan microeconomic, opereaza norme si reglementari a caror aplicabilitate trebuie sa tina seama de specificul activitatilor fiecarei intreprinderi integrindu - se in reglementarile care asigura cadrul general obligatoriu pentru derularea operatiunilor financiar monetare.

O conditie indispensabila este asigurarea concordantei dintre reglementarile din activitatea financiara emise la diferite niveluri de decizie, evitind contradictiile posibile cu efecte negative.

Obiectul reglementarilor juridice mai fac si o serie de probleme ce necesita interventia statului. Este vorba de:

Interventia statutului la formarea sau controlul unor categorii de preturi si tarife;

Interventia statului pe piata fortei de munca, stabilirea salariului minim, acordarea ajutorului de somaj ect.

Interventia statului pe piata monetara (luarea de masuri cu caracter inflationist sau deflationist);

Interventia statului pe piata capitalului de imprumut (acordarea de credite de la fondurile publice, garantarea unor credite ect.);

Reglementarile de natura financiara forma de legi, hotarari, regulamente, ect., emise de Parlament, Guvern, Ministere sau alte organe de stat.

Principalele acte normative cu caracter financiar ce reglementeaza procesele financiare in Republica Moldova sint: Constitutia, Codul fiscal, Legea anuala a bugetului de stat, Legea cu privire la sistemul bugetar si procesul bugetar, Legea privind sistemul public de asigurari sociale, Legea privind finantele publice locale, Legea institutiilor financiare, Legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat ect.

Normele juridice din domeniul finantelor constituie reglementari de stricta aplicabilitate, care nu admit solutii bazate pe analogie. Intre reglementarile emise de diferite organe de stat trebui sa existe o concordanta deplina. Mai mult ca atit, legile, hotaririle, regulamentele, trebuie sa fie astfel redactate incat sa nu mai necesite norme tehnice ori instructiuni de aplicare.

In cazul aparitiei de conflicte dintre organele autoritatii administrative – ministere, prefecturi, primarii si persoane fizice sau juridice in legatura cu stabilirea sau perceperea impozitelor, taxelor, dimensionarea creditelor bugetare, repartizarea sau utilizarea resurselor financiare publice, desfasurarea controlului financiar, tinerea evidentei, administrarea patrimoniului public etc. este necesar sa se respecte reglementarile legale de solutionare a litigiilor aparute.SCHEME


Schema 9. Definitia si componentele mecanismului financiar


Schema 10. Definitia si tipurile parghiilor economico-financiare


Schema 11. Metode administrative de gestiune financiara


Schema 12 Esenta previziunii financiare si sistemul de planuri financiare

Text Box: INSTRUMENTE  DE  PREVIZIUNE   FINACIARA


Schema 13. Metode si instrumente de previziune financiara

CONTROL FINANCIAR

activitate de verificare a respectarii si aplicarii corecte a normelor juridice ce reglementeaza activitatile financiare

 

OBIECT AL CONTROLULUI FINANCIAR

sunt procesele de repartitie baneasca de formare si utilizare a fondurilor de resurse financiare la toate nivelurile economiei nationale

 


Text Box: CONTROLUL FINANCIAR

se exercita asupra administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale organelor si institutiilor de stat si asupra respectarii reglementarilor financiar-contabile de catre regiile autonome, societatile comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiunilor acestora fata de stat

Schema 14. Esenta si obiectul controlului financiar


Schema 15. Clasificarea controlului financiar

Text Box: Principalele aspecte financiare, ce necesita reglementare legislativa


Schema 10. Dreptul financiar

Schema 16. Dreptul financiar

Intrebari de autocontrol

Ce reprezinta mecanismul economic si cel financiar, care sunt deosebirile intre ele.

In care mecanism este inclusa economia centralizata si cea de piata. Explicati tipurile acestor economii.

Enumerati elementele structurale a mecanismului financiar.

Care sunt categoriile de fonduri banesti financiare, ce fonduri sunt incluse in fiecare categorie.

Explicati metoda privizunii financiare.

Ce reprezinta controlul financiar si cum poate fi clasificat.

Ce reprezinta pirghia economico-financiara si enumerati pirghiile ce influenteaza schimbul economic.

Enumerati atributiunile financiare a Parlamentului si Guvernului Republicii Moldova.

Cine este considerat managementul financiar al statului si care sunt functiile lui.

Numiti planurile financiare publice cu caracter executoriu.

Ce vizeaza normele reglementarii juridice privind activitatea financiara.

Expuneti schematic structura Parlamentului Republicii Moldova.

Test

Incercuiti varianta corecta, mecanismul financiar include urmatoarele elemente:

a. fonduri financiare

b. fonduri de productiec. organe cu functii in domeniul finantelor (cadrul institutional)

d. metode de distribuire a fondurilor financiare

e. cadrul juridic (fondul valutar)

Variante de raspuns:  1. a, c, e 3. c, d, e

2. a, b, d 4. a, d, e

Incercuiti varianta corecta, care metode sunt incluse in priviziunea financiara:

a. de balanta

b. degresiva

c. bazata pe normative

d. cu rata descrescatoare

Variante de raspuns:  1. a, b 3. b, d

2. b, c 4. a, c

Incercuiti varianta corecta, care sunt functiile mecanismului economico-financiara:

a. de control

b. de distribuire a resurselor financiare

c. de echilibrare a proceselor economice

d. de repartitie

Incercuiti varianta corecta, mecanismul financiar nu are la baza doua tipuri de economii:

a. centralizata

b. descentralizata

c. de piata

d. sociala

Variante de raspuns:  1. a, b 3. b, d

2. c, d 4. c, a

Incercuiti varianta corecta, care din functiile de mai jos sunt efectuate de Guvern si Parlament.

a. aprobarea legii finantelor publice

b. reglementarea prin legi a diferitor laturi a activitatii financiare publice

c. luarea masurilor pentru asigurarea echilibrului financiar la nivel macroeconomic

e. dezvoltarea si aprobarea programelor de guvernare

Incercuiti varianta corecta, in pirghia financiara sunt incluse urmatoarele categorii:

a. preturile

b. imprumuturile

c. impozitele

d. taxele

e. cursul valutar (diferenta)

f. transferurile

Variante de raspuns:  1. a, c, d, f 3. c, d, e, f

2. b, c, d, f 4. a, b, c, d

Care dintre functiile de mai jos trebuie indeplinita de mecanismul economic:

a.      functia de conducere si regalare a proceselor economice in concordanta cu interesele nationale;

b.     functia de dirijare a activitatii agentilor economici privati;

c.     functia de repartizare a imprumuturilor acordate de stat;

d.     functia de productie;

e.      functia de comanda centralizata a economiei.

Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari:

a.      sumele de bani pentru finantarea unor obiective de interes national;

b.     alocatii pentru functionarea unor institutii de invatamant;

c.     burse pentru elevi si stuenti;

d.     impozitele platite de agentii economici;

e.      fonduri puse la dispozitia bancilor pentru acordarea de credite agentilor economic.

Politica promovata de catre economistul englez J. M. Keznes nu sustine impozitele si cheltuielile publice, ca instrumente pentru:

a.      promovarea cresterii economice;

b.     restabilirea echilibrului general, perturbat de factori conjuncturali,

c.     corectarea ciclului economic,

d.     stabilizarea valorii paritare a monedei nationale;

e.      ocuparea fortei de munca

Incercuiti varianta corecta

Planificarea financiara presupune:

planul – directiva este principalul instrument al conducerii economiei;

programele guvernamentale de dezvoltare a economiei au caracter orientativ,

cu prilejul elaborarii programelor de dezvoltare economica se intocmesc bugetele;

o reglementare foarte stricta cu privire la utilizarea fondurilor din economie;

urmarirea conexiunilor economiei nationale cu cea mondiala.

Variante de raspuns

a.     

b.    

c.    

d.    

e.     

Aplicatii

Completasi tabelul de mai jos folosind „Monitorul oficial”, „Legea bugetului pe anii 2004, 2005, 2006” si efectuati analiza acestui tabel. Aratati grafic.

Tabel„Dinamica cheltuielilor pentru intretinerea organelor de control

pe anii 2004-2006 ”

Organele de control

Suma, mii lei

Curtea de Conturi

Serviciul fiscal de stat

Departamentul Control financiar si revizie

Departamentul Controlului Vamal

Centrul de Combatere a Crimelor

Economice si Coruptiei


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4411
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site