Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Expertiza contabila

finante

+ Font mai mare | - Font mai micExpertiza contabila

Conceptul de expertiza

Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist care are calitatea de expert intr-un anumit domeniu pentru a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu.

Cuvantul "expertiza" vine de la latinescul "expertus", adica priceput - lucrarea unei persoane experimentate, specializate.Expertiza constituie o notiune care depaseste si actiunea de control si pe aceea de verificare, intrucat cuprinde in sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului in ceea ce priveste faptul sau faptele asupra carora s-a efectuat expertiza. Deci, expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzand nu numai rezultatul examinarii faptelor din punctul de vedere al exactitatii formale si materiale, dar si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

Expertiza inseamna a incerca, a dovedi si constituie un mijloc de proba. Ca mijloc de proba in solutionarea diverselor litigii, expertiza este definita in literatura de specialitate in multiple variante ca forma, dar cu acelasi continut si in acest sens redam mai multe definitii:

- Expertiza este un mijloc de proba de constatare, confirmare, evaluare, lamurire sau dovedire pe baza cercetarii stiintifice de specialitate a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu[1].

- Expertiza este operatia facuta de unul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte de a controla, de a examina, de a masura si de a evalua anumite lucruri[2].

- Expertiza este operatia incredintata unor persoane care pe baza cunostintelor lor speciale se pronunta asupra faptelor pe care judecatorii nu le-ar putea aprecia[3].

- Expertiza este un mijloc de investigatie prin care se ajunge, fie la obtinerea unei probe, fie la evaluarea corecta a unei probe existente[4].

- Expertiza este o cercetare care consta din diferite operatiuni specifice fiecarei specialitati[5].

- Expertiza este un mijloc de dovada reglementat de codul de procedura civila la care recurge instanta in cazul ca pentru stabilirea adevarului obiectiv este nevoie de lamurirea unor imprejurari de fapt, pentru a caror rezolvare se cer cunostinte de specialitate in domeniul stiintei, tehnicii artei sau vreunei meserii pe care judecatorul nu le poseda[6].

- Expertiza este un mijloc de proba dispus sau cerut de organul juridic in materie civila sau penala efectuat de un specialist in materia litigiului care prin cunostintele si experienta pe care le poseda trebuie sa aduca lamurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute in vederea solutionarii unor cauze[7].

Consideratii generale

In functie de natura si de continutul faptei, imprejurarii, problemei, situatiei, cauzei sau litigiului ce se cerceteaza, precum si de domeniul de activitate in care se dispune sau se solicita efectuarea expertizei, acestea se clasifica in mai multe tipuri si anume:

- tehnica - se individualizeaza pe genuri: constructii civile, masini si utilaje, autovehicule, exploatari portuare

- merceologica;

- medico-legala - individualizata in: psihiatrie, constatarea starii de sanatate, cauzele decesului;

- criminalistica;

- artistica : sculptura, grafica, literatura, etc.;

- filatelica;

- comerciala;

- agricola;

- contabila, etc.

Expertiza contabila, la randul ei poate fi specializata pe mai multe domenii sau ramuri, asa cum ar fi:

- comerciala;

- bugetara;

- operatiuni valutare;

- industrie;

- agricultura;

- constructii;

- activitate bancara;

- comert exterior;

- asociatii de proprietari.

Definitie. Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic, cu scopul de a furniza partilor interesate, datele necesare sau de a procura justitiei informatiile pentru a se pronunta in cunostinta de cauza asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente, evidenta tehnica si contabila anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara.

Trasaturile expertizei contabile

Ca activitate specializata in domeniul contabilitatii expertiza contabila se caracterizeaza prin urmatoarele:

- are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico-financiara, gestionara si patrimoniala;

- cuprinde in sfera sa de actiune activitatea economico-financiara a unei entitati economice pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar ori de persoanele care o solicita (expertiza contabila amiabila);

- cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si suportii ei materiali respectiv, acte scrise, dischete, CD-uri, DVD-uri, si alti suporti informationali;

- interpreteaza datele de evidenta contabila si formuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv;

- elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de catre persoana care a solicitat expertiza contabila (expertiza contabila amiabila).

Expertiza contabila analizeaza cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic si financiar, descifreaza relatiile economico-financiare dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a entitatii economice in raport cu legea si alte acte normative care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate dintre parti.

Necesitatea si importanta expertizei contabile

Expertiza contabila este o activitate de cercetare, evaluare si apreciere fundamentala multilaterala a unei probleme sau activitati din problematica economiei sociale, efectuata de un expert care este un specialist in domeniu.

Alaturi de controlul financiar expertiza contabila constituie unul din instrumentele de baza in apararea, protectia si dezvoltarea proprietatii indiferent de apartenenta acesteia, fie ca este de stat, publica, privata, mixta sau simpla privata.

Necesitatea expertizei contabile este de natura obiectiva si se presteaza cu concretenta atunci cand din desfasurarea anumitei activitati care de multe ori nu se desfasoara in conformitate cu normele, prescriptiile, standardele existente se impune consultarea si concluziile unor specialisti in domeniul economico-financiar care printr-un punct de vedere legal documentat pot veni in ajutorul unor specialisti din domeniul judiciar pentru a-si forma o convingere intima capabila sa solutioneze in mod obiectiv activitatea sau procesul in speta.

Raportata la activitatea jurisdictionala expertiza contabila poate fi extrajudiciara si judiciara.

Expertiza extrajudiciara este activitatea prin care specialistii fac evaluarea fundamentala in diferite domenii ale vietii sociale.

Trasaturile principale ale acesteia sunt date de faptul ca nu se efectueaza in cadrul activitatilor organelor judiciare si nici dupa normele prevazute in legile procesuale. Expertiza contabila extrajudiciara este aceea care in afara de orice hotarare, judecata are loc direct intre partile in litigiu, parti care isi aleg singure personalul care trebuie sa efectueze expertiza, respectiv expertul.

Poate fi utilizata pentru:

- certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere a situatiei patrimoniale, a relatiilor contabile, a activitatii privind domeniul creantelor datorate, etc.;

- opozabilitatea fata de partile care o solicita si daca nu se mentioneaza in cuprinsul raportului ca poate fi utilizata si in alte activitati, ea poate fi asimilata si ca un raport de audit intocmit de un auditor extern.

Expertiza judiciara constituie acel mijloc de proba in instantele judecatoresti prin care pe baza unei activitati de cercetare se folosesc date si metode stiintifice de catre expertul care aduce la cunostinta organului judiciar, concluziile motivate stiintific cu privire la fapte pentru a caror lamurire sunt necesare persoane specializate.

Se impune ca o lucrare de cercetare stiintific obiectiv determinata de necesitatea solutionarii obiective a cauzelor care fac obiectul cercetarii penale si a instantelor judecatoresti.

In conditiile in care solutionarea obiectiva a aspectelor de natura penala ingreuneaza formarea unui punct de vedere legal documentat si intim a organului de cercetare penala sau judecatorului, se recurge la acest mijloc de proba in instanta. Expertiza contabila judiciara are rolul de a facilita intelegerea fenomenului de cercetare sau de judecare de catre persoanele cu atributii in acest domeniu.

Expertiza contabila judiciara indeplineste rolul unei probe stiintifice in stabilirea de fapt a adevarului material in procesele civile si penale, in litigiile de munca si arbitrare prin aceea ca ajuta la lamurirea problemelor pe care le genereaza cauza si la formarea convingerii intime a judecatorului sau procurorului, care alaturi de alte probe contribuie la rezolvarea cauzei respectiv la darea unei solutii temeinice si legale.

Obiectivul si caracteristicile expertizei contabile

Obiectivul expertizei contabile il reprezinta domeniul activitatii financiar-contabile organizate si desfasurate de catre unitatile patrimoniale. Expertiza contabila este frecvent solicitata in solutionarea proceselor civile sau penale cu caracter economic, in litigiile dintre entitatile patrimoniale, sau cele de munca.

Contabilitatea fiind activitatea care reflecta prin metode si mijloace specifice, valoric si cantitativ, intreaga activitate desfasurata de o unitate patrimoniala, este si cea care furnizeaza datele pentru expertiza contabila, date care daca sunt reale pot contribuii la solutionarea obiectiva a cauzelor care se solicita pentru a fi expertizate.

Caracteristicile principale ale expertizei contabile sunt:

- are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico financiara;

- sfera de activitate cuprinde activitatea economica a unei unitati patrimoniale pentru problemele si obiectivele indicate de organul beneficiar al expertizei;

- cercetarea situatiei, faptelor sau imprejurarilor pe baza informatiilor din evidentele tehnico-operativa si din contabilitate;

- interpreteaza si stabileste concluziile cu privire la problema cercetata pe baza legilor si actelor normative din domeniu;

- constituie un mijloc de proba de o factura deosebita;

Sfera de cuprindere a expertizei contabile fiind intreaga activitate economico-financiara a unitatii patrimoniale, operatiunea de expertizare este foarte complexa si este efectuata de unul sau mai multi specialisti cu pregatire profesionala deosebita in domeniul expertizat si care e chemat sa-si spuna punctul de vedere legal documentat, astfel incat admisa ca proba in instanta, expertiza sa-si atinga finalitatea vizata de legiuitor.

Organizarea activitatii de expertiza contabila in Romania

Activitatea de expertiza contabila se realizeaza prin Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati (CECCAR), persoana juridica de autoritate publica si autonoma care reuneste expertii contabili si contabilii autorizati, cu sediul in Municipiul Bucuresti, in conformitate cu normele legale in vigoare privitoare la organizarea activitatii de expertiza contabila[8]; la nivel judetean CECCAR organizeaza filiale fara personalitate juridica.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, asigurand buna desfasurare a activitatii expertilor contabili, a decis reglementarea profesionala a acestei activitati de baza, elaborand "Norma si comentariile misiunii privind expertiza contabila" nr. 35/200 care cuprind:

350. - Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile

351. - Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile

352. - Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile

Norme de raport specifice expertizelor contabile

In conformitate cu norma sus-mentionata, expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

Asadar:

1. Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

2. Expertizele contabile pot fi clasificate:

I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate, tn:

a) Expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale.

b) Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitate de mijloc de probi in justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

II. Dupa natura principalului (lelor) obiectiv (e) la care se refera, in:

a) Expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;

b) Expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale;

c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;

d) Expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;

e) Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti.

Astfel, expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili inscrisi in partea activa a Tabloului Corpului. Expertul contabil solicitat in efectuarea unei expertize contabile este obligat sa fie independent fata de partile interesate in expertiza, evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constrangere care ar putea sa ii impieteze integritatea si obiectivitatea.

Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta in cazul expertilor contabili numiti din oficiu de catre organele in drept si relativa in cazul expertilor contabili recomandati de parti sau solicitati in efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.

Independenta absoluta a expertului contabil numit din oficiu de catre organele in drept deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi cu cele privind judecatorii. Expertii contabili care se afla in situatii de incompatibilitate, abtinere sau posibilitate de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit.

Independenta relativa deriva doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salarizata in afara Corpului, sau cu orice activitate comerciala, cu exceptiile prevazute de lege.

A. Calitatea expertizelor contabile

Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat.

Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. In elaborarea lor expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii ce fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.

In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces care, prin calitatea lui procesuala, contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept. Raportul de expertiza contabila judiciara are caracter de proba stiintifica care trebuie sa prezinte un inalt grad al indicelui contributiv la solutionarea cauzei in care a fost dispus.

Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara poate fi si este adesea sanctionata, de catre organele in drept care le-au dispus, cu inlocuirea expertului contabil si dispunerea unei noi expertize contabile. Daca in aceeasi cauza s-a dispus o noua expertiza contabila care ajunge la concluzii diferite fata de prima, datorita utilizarii altor criterii si metode de investigatie, organul in drept care le-a dispus are disponibilitatea de a se opri la aceea pe care o considera mai fundamentata sub aspect stiintific, respectiv, de mai buna calitate.

Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat calitatii. Independenta si competenta profesionala a expertului contabil trebuie sa asigure o documentare si fundamentare stiintifica si expertizelor contabile extrajudiciare

B. Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil

Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare.

Particularizat la expertizele contabile judiciare, secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil trebuie sa se manifeste si prin urmatoarele acte de comportament:

I.  Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa refere mai mult decat se cere. El trebuie sa invoce in raportul sau de expertiza contabila judiciara numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu obiectivul (intrebarea) ce i-a fost fixata de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara.

II. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate in actul justitiar. Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau la organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati il pot consulta, in conditiile legii.

III. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul justitiar, in afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, in cazul proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor, cu confirmare de primire, aratandu-se zilele si orele cand incep si se continua lucrarile expertizei contabile. In procesele penale, expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate cazurile, informatiile si explicatiile primite de expertul contabil, in contactele sale cu partile implicate in actul justitiar, trebuie sa ramana confidentiale.

C. Acceptarea expertizelor contabile

Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice.Totusi, expertul contabil, inainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de regulile de independenta, competenta si incompatibilitate.

Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzata pe motive etnice, religioase, politice sau de alta natura. Aceasta, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica.

Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate. Expertul contabil se afla in incompatibilitate daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil sa fie subiectiv.

Pot fi asimilate cu imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, urmatoarele situatii in care s-ar putea gasi expertul contabil:

I. Daca, in calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din partile in proces, s-a pronuntat asupra unor aspecte, ori a luat parte la intocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii.

II. Daca, in calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in aceeasi cauza supusa judecatii, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii. In particular, expertul contabil care a efectuat o expertiza extrajudiciara la cererea unei parti in proces se afla in incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Daca indeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.

D. Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile

Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este intarita prin juramant, iar a celor extrajudiciare prin contract.

Responsabilitatea efectuarii expertizei contabile judiciare este intarita de depunerea unui juramant adecvat confesiunii religioase a expertului (tilor) contabil (i), dupa cum urmeaza:

I. Expertul(tii) contabil(i) de confesiune religioasa crestina va (vor) depune, cu mana pe cruce sau pe biblie, juramantul: Jur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.

II. Expertul(tii) contabil(i) fara confesiune religioasa va (vor) depune juramantul Jur pe onoare si pe constiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu.

III. Expertul(tii) contabil(i), care din motive de constiinta sau confesiune religioasa nu depune (depun) juramant, va (vor) rosti formula Ma oblig sa spun adevarul si nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu.

Toate dispozitiile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc de la judecata sunt aplicabile si expertului(tilor) contabil(i) numit(ti) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Daca expertul(tii) contabil(i) numit(ti) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se infatiseaza la citarea organelor in drept care l-a (i-a) numit, acestea sunt abilitate sa dispuna inlocuirea lui(lor).

Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile extrajudiciare trebuie sa rezulte din contractul incheiat intre expertul(tii) contabil(i) si client.

Expertul contabil

Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este reglementata. El trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda.

Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor in contabilitate. Ca urmare, expertul contabil solicitat in efectuarea expertizelor contabile trebuie sa posede cunostinte solide si actualizate in domeniul economic, in general, si mai ales in domeniul financiar - contabil. Aceste cunostinte trebuie probate cu calitatea de expert contabil, membru activ al Corpului, care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregatirea individuala continua si testarea cunostintelor acumulate.

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatii comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.Profesia de expert contabil se exercita de persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. Calitatea de expert contabil se dobandeste pe baza de examen. Pana in anul 2000 prin H.G. 562 profesia de expert contabil se dobandea de persoanele fizice care promovau un examen, nu aveau antecedente penale, aveau vechime in activitatea financiara, capacitate de exercitare deplina.

In anul 2000 s-a introdus obligativitatea sustinerii unui examen de dobandire de aptitudini in exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv s-a introdus notiunea de expert contabil stagiar, stagiul fiind de 3 ani.

A. Dobandirea calitatii de expert contabil

1. Accesul la profesie

Examenul de acces se organizeaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (C.E.C.C.A.R.) si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile aduse prin O.G.nr.17/31 ianuarie 2007, precum si ale Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat aprobat prin H.G. nr. 562/2000.

Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

- certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

- curriculum vitae;

- copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

- certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

- 2 fotografii tip buletin.

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar cu sina.

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar cu sina.

Verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor se face pe baza de examen de admitere scris, care consta in sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte din urmatoarele discipline:

- proba a I-a la disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate si Drept;

- proba a II-a la disciplinele: Audit financiar-contabil, Evaluare economica si financiara a intreprinderilor, Control financiar si Doctrina si deontologie profesionala / Expertiza contabilaa;

Examenul de admitere va consta din intrebari cu raspunsuri tip grila, precum si din subiecte cu raspunsuri si comentarii sub forma de text.

Tematica de concurs poate fi accesata de pe site-ul C.E.C.C.A.R. www.ceccar.ro, la rubrica Sesiuni examene - Tematica si bibliografie.

Se declara admisi candidatii care au obtinut cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina.

Candidatilor declarati admisi li se elibereaza certificate de promovare a examenului de admitere in baza carora se inscriu in evidentele Filialei Corpului in a carei raza teritoriala isi au domiciliul stabil, pentru efectuarea stagiului de 3 ani.

2. Stagiul

Stagiul se efectueaza de catre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru acces si se organizeaza pe langa un tutore de stagiu, membru al Corpului sau in mod centralizat (colectiv) la nivelul fiecarei filiale a Corpului, in conformitate cu normele Corpului

Stagiul consta in efectuarea de lucrari profesionale la care se adauga actiuni de pregatire tehnica si deontologica.

Lucrarile profesionale reprezentand 400 ore pe an se efectueaza sub controlul tutorelui de stagiu. Cand nu este posibila efectuarea de lucrari pe langa un tutore de stagiu filiala organizeaza pregatirea in sistem colectiv (centralizat) a stagiarilor in conditiile respectarii tuturor prevederilor Regulamentului si numai pe baza de lucrari practice potrivit programului cadru pe categorii de lucrari profesionale. Exercitiile, lucrarile practice si studiile de caz ce fac obiectul pregatirii in sistem colectiv se stabilesc anual de Departamentul de Pregatire si Dezvoltare Profesionala a Membrilor si Organizarea Stagiului si se prezinta, rezolva si evalueaza de catre lectorii aprobati de Biroul Permanent al Consiliului Superior din randul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau alti specialisti pe domenii. Modul de organizare si desfasurare a actiunilor de pregatire in sistem colectiv se stabileste prin norme aprobate de Biroul Permanent al Consiliului Superior.

Stagiul are o durata de 3 (trei) ani.

Perioada de stagiu incepe de la data la care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de inscriere la stagiu.

Nu este admisa nici o reducere a stagiului.

La cererea stagiarului, stagiul poate fi prelungit sau suspendat printr-o decizie a consiliului filialei Corpului; prelungirea, care nu se poate face decat pentru o perioada de maxim 3 ani, poate fi data in una sau in mai multe etape.

In situatia in care candidatul se afla in cursul efectuarii stagiului de contabil autorizat cu studii superioare si indeplineste conditiile pentru accesul la calitatea de expert contabil, la cerere se va recunoaste stagiul efectuat si il va continua si completa pana la finalizare, potrivit cerintelor pentru noua categorie profesionala.

In cazul in care candidatul si-a finalizat perioada de stagiu de trei ani pentru contabil autorizat cu studii superioare si sustine examen de acces la profesia de expert contabil si promoveaza, nu va mai efectua stagiul pentru noua calitate. In aceasta situatie, pe o perioada de pana la 6 luni, candidatul va prezenta o lucrare in domeniul expertizei contabile si al auditului financiar.

In perioada de stagiu, stagiarul este obligat sa indeplineasca minim 200 ore pe semestru, in timpul orelor normale de munca ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de efectuare a stagiului in sistem centralizat (colectiv).

In ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu trebuie sa acorde stagiarului, la cerere, un concediu neplatit de cel putin 30 zile, pentru pregatirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat.

Suspendarea poate fi acordata in primii doi ani, pe perioade care nu depasesc 12 luni fiecare. Orice reinnoire a unei perioade de suspendare, formulata in cadrul acestei durate de 2 ani, trebuie sa faca obiectul unei decizii a consiliului filialei Corpului. Durata serviciului militar si concediul legal de maternitate sau pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani nu sunt luate in calcul in cei 2 ani de suspendare.

Repartitia orelor stagiului este lasata la alegerea tutorelui de stagiu care trebuie sa acorde stagiarului toate facilitatile, pentru a-i permite sa efectueze instruirea si sa isi pregateasca examenele finale pentru obtinerea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat.

Relatiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau societatea comerciala de expertiza contabila in care isi efectueaza stagiul se pot stabili pe baza legislatiei muncii sau legislatiei civile.

In afara cazurilor de erori grave sau actiuni cu caracter fraudulos din partea sa, stagiarul nu raspunde pentru lucrarile pe care le executa in contul si sub supravegherea tutorelui de stagiu.

Este interzis stagiarului sa semneze, in numele sau, documente pentru terti, in timpul efectuarii perioadei de stagiu.

3. Examenul de aptitudini

Examenele de aptitudini se organizeaza de catre Departamentul de Pregatire si Dezvoltare Profesionala a Membrilor si Organizarea Stagiului din cadrul Corpului, in cursul lunii iunie a fiecarui an; data si locul examenului se comunica de presedintele filialei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Examenul de aptitudini consta in probe scrise si orale.

Proba scrisa consta in:

- un caz practic, la alegere, din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile sau auditului financiar, cu durata de 4 ore;

- o lucrare cuprinzand intrebari din legislatia privind activitatea de expertiza contabila si de contabil autorizat, cu durata de 3 ore.

Proba orala consta in:

- cate o intrebare din materia juridica si fiscala;

- cate o intrebare din domeniile financiar, contabilitate si audit financiar.

La proba scrisa, fiecare lucrare primeste o nota de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orala este necesara obtinerea mediei de cel putin 7.

Tematica examenului de aptitudini poate fi modificata sau completata de Consiliul Superior al Corpului, cu cel putin 3 luni inainte de data de organizare a examenului de aptitudini.

Comisiile de examinare sunt formate din:

- un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi;

- 2 cadre didactice universitare;

- 2 experti contabili;

- cate un reprezentant al Ministerului Finantelor si al Ministerului Justitiei.

Secretariatul comisiilor de examinare este stabilit de Departamentul de Pregatire si Dezvoltare Profesionala a Membrilor si Organizarea Stagiului din cadrul Corpului.

Lista cuprinzand persoanele care au promovat examenul de aptitudini se comunica filialei din raza de domiciliu de catre Departamentul de Pregatire si Dezvoltare Profesionala a Membrilor si Organizarea Stagiului din cadrul Corpului.

Presedintele filialei va notifica in scris, cu confirmare de primire, fiecarei persoane care a absolvit examenul de aptitudini, solicitand-o sa-si intocmeasca dosarul pentru inscrierea in Tabloul Corpului ca expert contabil sau contabil autorizat, potrivit legii.

B. Drepturile, obligatiile, interdictiile si raspunderile expertului contabil

Expertul contabil poate exercita pentru persoane fizice si juridice urmatoarele lucrari:

- tinerea contabilitatii, intocmeste si certifica bilantul contabil;

- asistenta pentru organizarea si tinerea contabilitatii;

- efectuarea de analize economico-financiare si evaluari de patrimoniu;

- efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de organele fizice sau juridice;

- executarea de alte lucrari cu caracter financiar contabil.

Expertul contabil indeplineste mandatul de cenzor-expert contabil conform legii privind societatile comerciale[10].

1. Drepturile expertului contabil sunt:

- sa examineze dosarul cauzei si alte lucrari necesare intocmirii expertizei;

- sa participe la stabilirea obiectului expertizei impreuna cu beneficiarul expertizei sau presedintele completului de judecata;

- sa primeasca cu avizul beneficiarului expertizei lamuriri si explicatii de la parti;

- sa solicite efectuarea controlului in cazul in care constata ca expertiza nu se poate efectua fara un control prealabil;

- sa fie remunerat pentru munca depusa.

2. Obligatiile expertului contabil sunt:

- sa sesizeze organul judiciar daca se afla in situatii de abtinere sau recuzare;

- sa fie impartial;

- sa execute personal si nu prin interpusi, cu competenta si la termen mandatul incredintat de beneficiarul expertizei;

- respecta normele legale privind expertiza contabila;

- sa se prezinte ori de cate ori e chemat la organul beneficiar al expertizei pentru a primi explicatii suplimentare, a completa raportul de expertiza sau a efectua o expertiza suplimentara.

Sa depuna o garantie sau sa se asigure la o societate de asigurari pentru eventualele insuccese inregistrate in activitatea de expert contabil.

3. Interdictiile expertului contabil sunt:

- sa incredinteze unei alte persoane efectuarea expertizei contabile pentru care a fost numit;

- sa divulge datele de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizei contabile sa ridice si sa pastreze la domiciliul sau dosarul cauzei sau materialul, sau parti din materialul care ar putea conduce la furnizarea unor informatii care ar influenta solutionarea legala a cauzei;

- sa efectueze CFIG;

- sa inventarieze bunurile unitatii patrimoniale sau sa conduca si sa aduca la zi evidenta tehnico-operativa si contabila a societatii expertizate;

- sa ia explicatii scrise da la parti sau sa solicite vizarea lucrarilor de expertiza de catre unitatea la care efectueaza expertiza;

- sa elibereze paratilor in cauza copii de pe raportul de expertiza;

- sa efectueze lucrari de expertiza la unitati patrimoniale la care sunt angajati.

Raspunderile expertului contabil sunt: materiale, disciplinare, administrative, civile si penale, dupa caz , pentru munca desfasurata necorespunzator, neindeplinind misiunea de expert contabil.

Sanctiunile aplicate expertului contabil sunt:

- mustrarea;

- avertisment scris;

- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat de la 3 luni la 1 an;

- interzicerea dreptului de exercitare a expertizelor contabile.

Contraventional pot fi sanctiuni cu amenzi de catre beneficiarul expertizei contabile (instanta de judecata si organele de cercetare penala).

C. Recomandarea, numirea, incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea expertului contabil

Recomandarea este operatiunea prin care la solicitarea beneficiarului de expertiza contabila judiciara (instantele judecatoresti si organele de cercetare penala) biroul juridic de expertiza judiciara de pe langa tribunalele judetene cu consultarea filialei CECCAR judetene a tematici ce trebuie expertizata si a specialitatii expertului contabil, transmit acesteia numele si prenumele expertului contabil pe care il considera potrivit in indeplinirea misiunii ce i se va incredinta.

Expertul contabil trebuie sa fie inscris in Tabloul Expertilor Contabili, sa faca parte din categoria expertilor contabili activi (adica, cu drept de lucru si cu cotizatia achitata la zi), respectiv sa "traiasca" exclusiv din activitati liberale.

In functie de domeniul expertizat la biroul judetean de expertiza sunt asa zise "specializari" pe domenii: contabilitate, finante, contabilitate interna de gestiune, financiar, finante locale,manageriale, etc. Expertii contabili care au asemenea specializari figureaza pe listele de recomandare ale acestui birou.

In functie de complexitatea domeniului, numarul expertilor recomandati poate varia intre 1-3 experti. Pentru a se asigura o democratie in ceea ce priveste activitatea de expertiza contabila judiciara partile angrenate in procesul judiciar sau cercetare penala pot sa-si desemneze tot dintre expertii contabili activi un "reprezentant" al lor.

Prin notiunea de reprezentant nu vom intelege faptul ca expertul contabil in cauza isi va incalca juramantul de ontologia profesionala si va stabili in mod subiectivist concluzii ca sa avantajeze partea ce l-a ales, ci se considera ca o siguranta in procesul de expertizare a domeniului si de finalizare a lucrarii de expertiza.

Numirea este operatiunea prin care beneficiarul expertizei contabile judiciare, din recomandarile primite desemneaza expertul contabil care sa efectueze expertiza contabila.

Refuzul de a efectua expertiza contabila din partea expertului contabil numit poate fi acceptat numai in cazul in care acesta demonstreaza ca are motive temeinice cum ar fi : boala, concediu de odihna, sarcini obstesti, sarcini profesionale sau se gaseste in stare de incompatibilitate.

Prin incompatibilitate se intelege situatia in care expertul contabil se afla in imposibilitatea efectuarii expertizei contabile judiciare din urmatoarele motive, respectiv situatii:

- a declansat actiunea penala;

- a emis mandat de arestare;

- a dispus trimiterea in judecata;

- a pus concluzii in fond in calitate de procuror sau a fost judecator;

- a fost martor sau reprezentant expert recomandat de o parte sau este aparator a unei parti;

- este interesat in solutionarea cauzei intr-un anumit mod;

- face parte din sistemul organizatoric a uneia din parti;

- s-a pronuntat asupra unor aspecte existente in dosarul respectiv;

- este sau a indeplinit calitatea de organ de control;

- este personal tehnic de specialitate si a participat ca executant la intocmirea actelor primare - evidenta tehnico-operativa, tine contabilitatea unei parti;

- calitatea de martor este cu prioritate aleasa si exclude de la inceput posibilitatea desfasurarii unei activitati de expertiza contabila.

Recuzarea este operatiunea prin care una din parti cunoscand anumite conditii de ordin subiectiv a unui expert contabil judiciar I se interzice posibilitatea elaborarii expertizei contabile.

Expertul contabil poate fi recuzat din urmatoarele motive:

- el, sotul, ascendenti sau descendenti lor au un interes in judecarea cauzelor;

- este sotie, ruda sau afin pana la al IV-lea grad cu partea in cauza;

- intre el si una din parti a existat o judecata, un aspect de natura penala in ultimii 5 ani;

- este tutore, curator sau consilier al unei parti;

- si-a spus parerea in cauza ce se judeca;

- a primit de la una din parti daruri sau promisiuni de daruri;

- vrajmasie intre el sau una din rudele sale pana la al IV-lea grad.

Metodologia de efectuare a expertizei

A. Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.

Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu cat si recomandati de partile in proces, se poate face numai de catre organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.

Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabila este Codul de procedura civila, art. 201-214. Existand un Corp de experti contabili, incredintarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora, respectandu-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.

Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin Incheierea de sedinta, care trebuie sa cuprinda:

I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces.

II. Obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita expertului contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra incadrarilor legale a faptelor supuse judecatii.

III. Termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile inainte de termenul de judecata. Daca termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de catre expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt indreptatiti sa solicite instantei un termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.

IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit de instanta neremu-neratoriu, ei sunt indreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia.

In cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau expertilor contabili numiti, referitoare la subpct. I, II, III, IV,  ei sunt indreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest refuz este o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili numiti.

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si in cauze penale, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala, art. 116-127. In astfel de cauze, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul contabil, aducandu-li-se la cunostinta intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil si precizandu-li-se ca au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Totodata, partile sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare in cauze penale se face prin Ordonanta emisa de organul de urmarire penala, care trebuie sa contina aceleasi elemente ca si Incheierea de sedinta pentru numirea expertilor contabili in cauze civile.

Cand efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari procedurale speciale, expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de partile in proces, trebuie sa se conformeze reglementarilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili.

B. Contractarea si programarea expertizelor contabile

Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. Expertizele contabile contractate trebuie programate. Programul de lucru trebuie sa stabileasca natura, calendarul si intinderea lucrarilor necesare pentru indeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate.

Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita (Art. 213 al. 1 din Cod. Proced. Civ.). Este lait-motivul pentru care expertizele contabile, indiferent de natura lor (judiciara sau extrajudiciara) trebuie contractate, unul din elementele fundamentale ale contractului fiind marimea onorariului.

Incheierile de sedinta (in dosarele civile) si Ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (in dosarele penale), acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.

Daca in timpul efectuarii expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul si intinderea lucrarilor, care nu au fost avute in vedere la acceptarea contractului initial, expertii contabili sunt indreptatiti sa ceara majorarea onorariului initial.

In cazul expertizelor contabile judiciare, majorarea onorariului se face de catre organul in drept care a dispus efectuarea expertizei. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, majorarea onorariului se face prin act aditional la contractul initial.

Expertizele contabile trebuie efectuate si depuse beneficiarului la termenele convenite si acceptate prin contract. Pentru incadrarea in aceste termene, este necesar sa se elaboreze un program de lucru in care sa se precizeze, alaturi de obiectivele expertizei contabile, un calendar si un buget de ore pe fiecare capitol, subdiviziune sau componenta in parte. Daca este necesar, programul de lucru poate fi modificat in timpul realizarii expertizelor contabile.

CONTRACT

Incheiat intre:

Expertul(tii) contabil(i)/SC ___________ cu domiciliul /sediul social in ______________ inscris(si)(a) in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in partea _______ pozitia ________ denumit(ti)(a) PRESTATOR(I) si

(denumirea beneficiarului)

cu domiciliul /sediul social in                            reprezentata prin                             denumit(a) BENEFICIAR, s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

 Art. 1. Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii (raspunsuri) la urmatoarele obiective:
Obiectivul 1.      ..
Obiectivul 2.      ..
Obiectivul n.      ..

 Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare:    
1.
2.
n.

 Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA, in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus la ... pana la data de ...... Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de __________________ lei, din care ______________ lei imediat dupa semnarea prezentului contract si _____ _______ ______ _______________ lei pana la data de _____ _______ ______ ___________

 Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract.

 Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in _______ exemplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.

Localitatea _____________
Data _______________

PRESTATOR,                       BENEFICIAR,

C. Delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile

Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

In cazul expertizelor contabile judiciare, expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor nu pot delega efectuarea lucrarilor, deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna proba cu expertiza contabila, printr-un act procedural (incheiere de sedinta sau ordonanta) si, prin urmare, trebuie sa-si indeplineasca personal si integral mandatul. 

Impedimentul aratat nu exista in cazul expertizelor contabile extrajudiciare, mai ales in cazul in care acestea sunt comandate si contractate cu cabinete sau societati de consultanta si expertiza contabila. Contractele incheiate in acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrarile care trebuie executate si persoanele carora le vor fi delegate spre executare. Raspunderea finala, insa, in ceea ce priveste continutul si calitatea raportului de expertiza contabila extrajudiciara revine integral expertului contabil care a contractat misiunea.

D. Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila

Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un caracter particular si se limiteaza strict la ceea ce este necesar, pentru a raspunde la obiectivele (intrebarile, punctele) fixate expertului(tilor) de catre organul in drept sa dispuna expertiza contabila judiciara, prin Incheiere de sedinta (in dosarele civile), sau Ordonanta a organului de urmarire si cercetare penala (in dosarele penale), sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara.

In vederea intocmirii raportului de expertiza contabila, expertul contabil trebuie sa studieze materialul documentar adecvat. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa si conditia necesare intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu pe prezumtii, declaratii ale partilor si/sau ale martorilor.

Daca obiectivele (intrebarile, punctele) la care trebuie sa raspunda expertiza contabila vizeaza constatarile consemnate in acte de control fiscal, gestionar sau de alta natura, efectuate de organe abilitate, expertul contabil trebuie sa studieze actele de control cel putin sub aspectele continutului si intinderii controlului, precum si a modului de stabilire a raspunderilor persoanelor implicate. In cazul in care s-au intocmit mai multe acte de control in aceeasi cauza, ajungandu-se la concluzii diferite, expertul contabil trebuie sa studieze fiecare act de control in parte, aratand fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite si pozitia sa fata de aceste concluzii.

In demersul sau, expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite fata de organul de control, este abilitat sa ia contact cu acesta pentru a-si elucida toate aspectele pe care le implica efectuarea unei expertize contabile de calitate. Contactul si consultarea organului de control nu obliga pe expertul contabil sa ajunga la un punct de vedere comun, ci doar la motivarea opiniilor diferite care trebuie inserata in raportul de expertiza contabila.

Orientativ, materialul documentar pe care trebuie sa-l studieze expertul contabil, in cazul expertizelor judiciare, se compune din:

I. Dosarul cauzei, in care s-a dispus o expertiza judiciara;

II. Documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor implicate in procesul justitiar sau in arhivele tertelor persoane, care au vreo legatura cu obiectivele expertizate;

III. Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate, aflate atat in posesia acestora cat si in posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate, care au vreo legatura cu obiectivele expertizate.

Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata carora expertul contabil este abilitat sa le ceara lamuriri in legatura cu faptele sau imprejurarile cauzei.

Pentru o mai temeinica intelegere a evenimentelor si tranzactiilor supuse expertizarii, expertul contabil este abilitat sa ceara iar partilor interesate in expertiza sa dea explicatii suplimentare. Aceste explicatii nu trebuie date in scris si nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Expertul contabil trebuie sa aiba in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.

Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare expertului contabil numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.

Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre expertul contabil de la partile care il au in pastrare. Dosarul de lucru al expertului contabil, in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda, dupa caz:

I. Incheierea de sedinta (in cauze civile), Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (in cauzele penale), sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare;

II. Raportul de expertiza contabila - exemplarul expertului contabil care justifica indeplinirea misiunii;

III. Eventuale corespondente, raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele in drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile;

IV. Eventuale note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectuarii expertizei contabile, necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila, fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii acestora.

E. Tehnici utilizate

Presupune un ansamblu de tehnici si modalitati concrete, respectiv parcurgerea unor etape de catre expertul contabil judiciar pentru a duce la indeplinire misiunea incredintata. Tehnicile folosite pentru efectuarea expertizei contabile judiciare nu sunt limitative. Acestea provenind din experienta, pregatirea profesionala desavarsita a expertului contabil judiciar si care coroborate si asamblate in mod armonios pot raspunde la obiectivul prioritar stabilit, respectiv enuntarea unui punct de vedere profesionist cu privire la domeniul expertizat si care sa-I permita beneficiarului expertizei sa-si formeze un punct de vedere propriu, intim cu privire la cercetarea sau judecarea cazului in speta.

Procedeele si tehnicile de efectuare a expertizei sunt desprinse din procedeele si tehnicile utilizate de catre organul de control cum ar fi:

- studiul general - cercetarea materialului existent in dosarul cauzei (proces verbal de control, sesizare penala, decizie de imputare, proces verbal de constatare si aplicare a contraventiilor etc.);

- dupa stabilirea obiectivelor expertizate prin aceasta intelegem stabilirea intrebarilor care solicita raspuns din partea expertului;

- tehnicile utilizate de expertul contabil judiciar pot fi reunite in:

- control documentar contabil;

- control cronologic;

- control invers cronologic;

- control sistematic;

- control incrucisat;

- investigatia;

- comparatia examenului critic.

NOTA! Se interzice categoric utilizarea de catre expertul contabil judiciar a controlului faptic, respectiv a controlului total sau prin sondaj, acesta fiind apanajul organului de control, expertul contabil trebuie sa raspunda la "secventa" solicitata de catre beneficiarul expertizei.

Stabilirea obiectivelor expertizei

Obiectivele sau intrebarile puse expertului contabil trebuie sa indeplineasca conditiile:

- sa fie formulate cu obiectivitate, in mod clar si concret, in stricta ordine de succesiune logica si in limita competentei drepturilor si obligatiilor expertului contabil;

- sa se refere la probleme care necesita cunostinte teoretice si practice de contabilitate de finante;

- sa fie in stransa legatura cu continutul cauzei ce se judeca sau cerceteaza sau sa decurga din imprejurarile concrete ale cauzei;

- sa epuizeze toate aspectele neclare pe dosarul respectiv, sa cuprinda toate imprejurarile cauzei evitand formularea ulterioara de noi obiective sau intrebari;

- sa nu solicite expertului contabil incadrari juridice ale faptelor cercetate.

NOTA! In cazul in care obiectivele expertizei nu sunt clar formulate, expertul contabil are dreptul sa solicite in scris beneficiarului expertizei extinderea obiectivelor, reformularea acestora, sau precizari suplimentare in legatura cu obiectivul stabilit.

Daca este cazul poate solicita efectuarea unei inventarieri sau un CFIG beneficiarului expertizei care la randul sau va solicita partii in cauza, efectuarea acestui control. De asemenea, poate solicita efectuarea unei expertize tehnice sau grafologice.

In cazul expertizelor care vizeaza cauze aflate in faza de cercetare penala, expertul contabil poate solicita beneficiarului expertizei pe langa incuviintarea efectuarii expertizei si posibilitatea informarii despre unele aspecte de la arestatul existent in cauza respectiva.

Tehnica efectuarii expertizei

Pe langa procedeele si tehnicile amintite expertul contabil parcurge urmatorul scenariu:

- examineaza materialul documentar aflat la dosarul cauzei;

- examineaza materialul documentar, acte, evidente aflate la terti sau parti;

- analizeaza explicatiile verbale ale partilor si martorilor in cauzele respective;

- analizeaza actele de control intocmite de organul de control special si care vizeaza cauza respectiva;

- analizeaza eventualele expertize contabile extrajudiciare sau judiciare anterioare expertizei in aceeasi cauza;

- studiaza concluziile expertizei tehnice, a suplimentelor de expertiza existente in cauza respectiva.

In privinta documentelor pe care expertul contabil le ia in considerare trebuie facuta precizarea ca se iau numai acele documente intocmite cu respectarea dispozitiilor legale si pe care expertul contabil le considera ca reflecta date reale.

Din practica s-a demonstrat ca:

- exista documente care indeplinesc conditii de forma, dar nu reflecta real operatia economica (de exemplu: note de retur, note de transfer care sunt fictiv intocmite de gestionar pentru acoperirea lipsurilor din gestiune);

- nu indeplinesc conditiile de forma, dar reflecta operatiunile economice reale (de exemplu:"caietele", agendele, etc., evidenta dubla condusa de gestionar fata de registrul stocurilor);

- nu indeplinesc conditiile nici de forma, nici nu au date reale consemnate in acestea.

Pentru a constata abaterile si lipsurile si pentru a-si argumenta in mod sustinut de catre expertul contabil anumite concluzii ale sale, acesta poate utiliza urmatoarele tehnici sau modalitati specifice de expertiza cum ar fi:

- reconstituirea unor evidente globale valorice pe baza inventarelor si a actelor de gestiune atunci cand pentru iesirea bunurilor din gestiune se foloseste bonul de vanzare (foarte greu astazi cand ar trebui sa fie case de marcaj).

- comparatia de control e operatiunea prin care se stabileste;

- stocul maxim posibil la o anumita perioada de timp. Acesta e egal cu stocul initial la inventarul precedent, intrarea de marfuri pe baza de documente adunate la acesta, scazute iesirile de marfuri pe baza de documente;

SMP = SI + I - E

SMP = stocul maxim posibil

Situatia SMP poate fi :

a) SMP mai mare decat stocul de la ultimul inventar,diferentele reprezentand-o vanzarile de marfuri in timpul controlului;

b) SMP mai mic decat stocul de la ultimul inventar, diferentele reprezinta marfurile care au intrat fara documente legale, rezulta din aceasta activitatea necorespunzatoare pe linia introducerii de marfuri in gestiune fara documente legale, practicarea de suprapreturi la unele marfuri, substituiri de marfuri la inventar, omisiuni la inregistrarea marfurilor la inventar, erori in evidenta tehnico-operativa a gestiunii;

c) SMP este egal cu stocul de la ultimul inventar. Aceasta situatie fiind reprezentata de existenta in gestiune a unor marfuri sau sortimente ale acesteia greu vandabile fara miscare.

Metoda comparatiei de control da posibilitatea efectuarii acestor calcule aritmetice de catre expert pentru ca acesta sa-si argumenteze concluziile cu privire la existenta unor fraude comise de gestionar in scopul insusirii contravalorii bunului din gestiune.

Corelarea intrarilor de materiale, produse sau marfuri in functie de consum, eliberari sau vanzari.

Prin aceasta tehnica se compara stocul posibil existent cu iesirile la data sau in jurul datei in cauza.

SPE la o anumita data fiind stabilit astfel, stocul la inventarul initial plus intrarile de marfa pe baza de documente-iesirile de marfa pe baza de documente.

Metoda e utilizata in cazul gestiunilor global valorice unde eliberarea marfurilor se face pe baza de bon de vanzare si poate furniza expertului contabil anumite informatii din care sa rezulte activitatea necorespunzatoare cu implicatii financiare a gestionarului la gestiunea avuta in subordine.

Compararea depunerilor de numerar din vanzarile posibile in anumite perioade pentru a se depista eventualele depuneri in conturile unor lipsuri in gestiune din perioada anterioara. Presupune analiza efectuata de catre expertul contabil si cu o depunere mai redusa a banilor rezultati din incasari.

Corelarea actelor contabile pentru stabilirea realizarea unui fapt economic cu alte fapte de influenta reciproca cum ar fi:

- vizualizarea bonurilor de consum cu retetele de fabricatie, cu rapoartele de productie, cu notele de predare-produs, cu fisele de magazie. Din aceste corelatii pot rezulta anumite corelatii, care sa-l ajute pe expertul contabil sa raspunda la obiectivul-intrebarea fixata de beneficiarul expertizei.

- analizarea explicatiilor verbale ale martorilor, ale persoanelor care au legatura cu domeniul expertizei ii pot furniza aceste informatii care sa-l conduca la stabilirea unui punct de vedere legal documentat;

- vizualizarea, lecturarea actelor de control a expertizei contabile extrajudiciare sau judiciare existente in cauza respectiva, profesionalismul expertului contabil in sesizarea esentei fenomenului expertizat pot sa-l conduca la formularea unui punct de vedere legal documentat;

- discutiile avute cu organul de control sau cu alti experti contabili judiciari si pot forma acestuia un punct de vedere care sa rezolve cu profesionalism obiectivul fixat;

- studierea concluziilor expertizelor tehnice in masura in care expertul contabil detine cunostinte tehnice in legatura cu documentele expertizei ii pot oferi acestuia anumite informatii care sa-l aduca in situatia de a rezolva obiectivul fixat de beneficiarul expertizei.

Imposibilitatea efectuarii expertizei contabile:

Expertul contabil poate fi in situatia de a nu putea efectua expertiza contabila la termenul fixat de catre beneficiar, dar mai ales in conditii profesioniste din urmatoarele situatii:

1. Este necesar un prealabil CFIG pentru a aduce la zi evidenta tehnico-operativa si contabila;

2. Efectuarea prealabila a unei expertize tehnice sau grafologice;

3. Formularea "gresita", ambigua, neclara a obiectivului expertizei contabile (este o posibilitate teoretica, deoarece de regula obiectivele expertizei contabile se stabilesc de comun acord de catre beneficiarul expertizei contabile judiciare cu expertul contabil judiciar, aceste doua parti fiind pe pozitii de egalitate, si nu de subordonare, ambele dorind sa se solutioneze cat mai corect cauza respectiva);

4. Insuficienta actelor, documentelor puse la dispozitia expertului contabil;

5. Necesitatea cunoasterii observatiilor si obiectiunilor partilor;

6. Necesitatea cunoasterii explicatiilor scrise date de martori (cazul cercetarilor penale);

7. Un volum exagerat de documente ce trebuiesc expertizate.

Daca una sau mai multe cauze exista in efectuarea expertizei expertul contabil poate beneficia de o prelungire a termenului de realizare a expertizei dar in nici un caz de exonerarea raspunderii de a efectua expertiza contabila.

Costul expertizei contabile cuprinde :

- renumeratia expertului contabil pentru munca prestata;

- cheltuieli de deplasare;

- cheltuieli cu dactilografierea expertizei;

- cheltuieli de posta, telefon, fax, respectiv de trimitere a raportului de expertiza partilor in cauzele civile.

Remuneratia se fixeaza in mod provizoriu de catre beneficiarul expertizei prin ordonanta, incheiere sau proces verbal de sedinta o data cu dispunerea expertizei si definitivarea acesteia dupa efectuarea expertizei. Acesta are la baza un barem orar in lei, complexitatea estimata a expertului si gradul de calificare al expertului(experienta in expertize, vechime, etc.).

Suma sub forma de avans sau definitiva se vireaza in contul curent al biroului judetean de experti judiciari pe numele expertului contabil si devine operabila in momentul in care expertiza contabila e insusita de catre beneficiarul expertizei. Din suma incasata un anumit procent care se stabileste anual se retine in contul biroului judetean de experti contabili judiciari pentru organizarea si functionarea acestuia, se impoziteaza, se retin contributiile legale datorate de catre beneficiar, iar diferentele se coordoneaza si se vireaza la CEC in contul deschis pe numele expertului contabil executant.

Cheltuielile de deplasare vizeaza cheltuielile ocazionale la baremele si tarifele clasei I pentru tren sau avion sau cu masina, la care se adauga diurna legala prevazuta de institutia patrimoniala.

Cheltuielile cu dactilografierea lucrarii de expertiza sunt evaluate la nivelul unor cheltuieli de la birourile de copiat acte.

Cheltuielile de posta sunt la nivelul celor practicate de catre Posta Romana.

Actele de expertiza contabila

Actele expertizei contabile judiciare sunt:

- raportul de expertiza contabila;

- decontul de cheltuieli privind costul expertizei contabile;

- nota de deficiente;

- raspuns scris la observatiile si obiectiunile formulate de partile in litigiu asupra raportului de expertiza;

- suplimentul de expertiza contabila;

- lamuririle suplimentare in scris;

- procesul verbal de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.

Raportul de expertiza contabila

Raportul este documentul care reflecta activitatea depusa de expertul contabil, calitatea muncii efectuata de catre expert.

A. Redactarea raportului de expertiza contabila

Lucrarile si concluziile expertizei contabile se consemneaza intr-un raport scris care trebuie sa cuprinda cel putin trei capitole: Capitolul I, INTRODUCERE, Capitolul II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III, CONCLUZII.

Cand au fost numiti sau angajati mai multi experti contabili in aceeasi cauza, se intocmeste un singur raport de expertiza contabila. Daca sunt deosebiri de pareri intre experti, opiniile separate trebuie consemnate in cuprinsul raportului de expertiza contabila sau intr-o anexa a acestuia.

1. Capitolul I - Introducere

Capitolul I, "INTRODUCERE", al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:

I. Paragraful de identificare a expertului(tilor) contabil(i) nominalizat(ti) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numele si prenumele expertului(tilor), domiciliul, numarul carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili;

II. Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare. In acest paragraf se mentioneaza:

a) In cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului(tilor), respectiv Incheiere de sedinta (in cazurile civile) sau Ordonanta a organelor de urmarire penala (in cauzele penale), cu mentionarea datei acestuia, denumirea si calitatea procesuala a partilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal);

b) In cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului, domiciliul sau sediul social al acestuia, numarul si data contractului in baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata.

III. Paragraful privind identificarea imprejurarilor si circumstantelor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul in care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara.

IV. Paragraful privind identificarea obiectivului(lor) expertizei contabile. In cazul expertizelor contabile judiciare, formularea obiectivului(lor) expertizei contabile se preia ad-literam din formularea acestora in Incheierea de sedinta (cauzele civile), respectiv in Ordonanta organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, formularea obiectivului(lor) acestora trebuie sa fie cea din contract.

V. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului in care s-a efectuat expertiza contabila. In cazul expertizelor contabile, dispuse de organele in drept, in cauze civile, data si locul inceperii lucrarilor expertizei contabile trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire.

VI. Paragraful privind identificarea materialului documentar care are o legatura cauzala cu obiectul(vele) expertizei contabile si care a stat la baza intocmirii raportului de expertiza contabila. Materialul documentar nominalizat in acest paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a obiectului(lor) expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare.

VII. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei in care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile avand acelasi obiect(ive). De asemenea, in acest paragraf trebuie mentionat daca sau folosit lucrarile altor experti (contabili, tehnici etc.), probleme ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei.

VIII. Paragraful privind identificarea datei initiale pana la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial.

2. Capitolul II - Desfasurarea expertizei contabile

Capitolul II, "DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE", al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) al (a) expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor, sursele de informatii utilizate, daca partile interesate in expertiza contabila au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu in considerare in formularea concluziilor sale. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar, daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila, este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.
 Fiecare paragraf din Capitolul II, "DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE", trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil care trebuie sa fie precis, concis, fara echivoc, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative, reprezentarilor (inregistrarilor) contabile, expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare si nici asupra incadrarilor legale. Aceasta, deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea judiciara a acestora. In cazuri deosebite in care expertul contabil, in exercitarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima fictiuni sau sunt suspecte, el nu trebuie sa le ia in considerare in stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixate expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila.Daca raportul de expertiza contabila este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al Capitolului II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE, fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, in expertizele judiciare trebuie motivata separat opinia expertului recomandat de parte, in raport cu opinia expertului numit din oficiu.

3. Capitolul III - Concluzii

Capitolul III, "CONCLUZII", al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei contabile preluat in maniera in care a fost formulat in Capitolul II, "DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE".

4. Consideratii privind intocmirea raportului de expertiza contabila

Raportul de expertiza contabila intocmit in structura prezentata (cu cele trei capitole mari) este un raport de expertiza contabila obisnuit, necalificat. Un astfel de raport de expertiza contabila nu poate contine concluzii (raspunsuri) alternative la obiectivul(vele) fixat(e) expertului contabil.

Daca expertul contabil, in promovarea rationamentului sau profesional, considera necesar sa-si exprime parerea asupra obiectivului(velor) expertizei contabile, asupra faptului daca intrebarile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu in clarificarea obiectivului(lelor) expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie:

a) in finalul capitolului III, "CONCLUZII", dupa paragraful cuprinzand raspunsul la obiectivul(vele) expertizei contabile;

b) intr-un capitol distinct, (capitolul IV, intitulat "CONSIDERATII PERSONALE ALE EXPERTULUI(TILOR) CONTABIL(I)".

In prezentarea consideratiilor sale (lor) personale, in raportul de expertiza contabila, expertul(tii) contabil(i) trebuie sa se conformeze normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile liberale, in special a celor privind confidentialitatea. Continutul si intinderea consideratiilor personale intr-un raport de expertiza contabila tin de rationamentul profesional al expertului(tilor) contabil(i). Aceste consideratii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege in cazul expertizelor contabile judiciare si pot fi mai extinse (cuprinzatoare) in cazul expertizelor contabile extrajudiciare.

Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului(tilor) contabil(i) este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.

In cazuri cu totul deosebite, expertul(tii) contabil(i) se poate (pot) afla in imposibilitatea intocmirii unui raport de expertiza contabila, datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmi un "RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUARII EXPERTIZEI CONTA-BILE", care va avea aceeasi structura ca un raport de expertiza contabila obisnuit (necalificat), dar care, in capitolele II "DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE" si III "CONCLUZII", va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiarul acestuia.

Anexele la raportul de expertiza contabila, indiferent de tipul acestuia (obisnuit, cu observatii sau imposibilitatea efectuarii expertizei contabile), fac parte integranta din raportul de expertiza contabila si se intocmesc de catre expertul(tii) contabil(i) cu scopul de a sustine o constatare din cuprinsul raportului de expertiza contabila. Anexele la raportul de expertiza contabila trebuie intocmite atunci si numai atunci cand exista necesitatea de documentare a unei constatari din raportul de expertiza contabila, ele avand menirea sa degreveze continutul raportului de expertiza contabila, de prezentari prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natura similara. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiza contabila documentele justificative sau registrele contabile originale, sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiza contabila sunt un produs al muncii expertului(tilor) contabil(i).

B. Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila

Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Se depune la beneficiarul acestuia in termenul legal sau contractual.

Pentru a evita orice dispute cu privire la originalitatea raportului de expertiza contabila, acesta, inclusiv anexele, se parafeaza si se semneaza de catre expertul(tii) contabil(i) pe fiecare pagina in parte. Toate exemplarele parafate si semnate de expertul(tii) contabil(i) in original au calitatea de rapoarte de expertiza contabila originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare.

Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea expertizei contabile.

De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertul(tii) contabil(i) care a efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru.

Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract.

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Capitolul I, INTRODUCERE

Paragraful (i)

Subsemnatul _________________ expert contabil, domiciliat in  
posesor al carnetului de expert contabil nr. ______ inscris in TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI si CONTABILILOR AUTORIZATI din ROMANIA (CECCAR) in partea __________ pozitia  _________   
(Daca sunt mai multi experti contabili, acesta se repeta pentru fiecare)

Paragraful (ii)

Am fost numit(ti) prin  _____ _______ ______ __________ din data de _________ expert contabil in dosarul nr. __________ , partile implicate in proces fiind:
1. __________ ______ ____ ______________ 
2.__________ ______ ____ ______________
n._____ _______ ______ ____________   (Pentru fiecare parte implicata in proces se va mentiona: denumirea, domiciliul sau sediul social si calitatea procesuala)

Paragraful (iii)

 Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt:__________ ______ ____ __________________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______  

Paragraful (iv)

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s-au fixat urmatoarele obiective (intrebari):
1. __________ ______ ____ ______________
2. _____ _______ ______ _____________    _______________
n. _______   __________ ______ ____ ______ 

Paragraful (v)

Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada ______ la sediul social /domiciliul __________ ______ ____ ___          

Paragraful (vi)

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in: __________ ______ ____ ____________________          

Paragraful (vii)

 Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada ______. In cauza s-au efectuat /nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat /nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici fiscali etc.).
 Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______  __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______  
Paragraful (viii)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la  si prelungita la _______________.
(daca este cazul)


CAPITOLUL II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

 Obiectivul nr. I (i=1,n).

 Pentru a raspunde la obiectivul (intrebarea nr. i) s-au examinat urmatoarele documente si acte: _____ _______ ______ _____________   (descriere detaliata daca este cazul)

 In conformitate cu actele si documentele expertizate formulam, la obiectivul nr. I, urmatorul raspuns:________________    (se redacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)


CAPITOLUL III, CONCLUZII

 In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza contabila formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (intrebarile) fixate acesteia:
 
 La obiectivul nr. 1 __________ ______ ____  
 La obiectivul nr. 2 __________ ______ ____  
 La obiectivul nr. n __________ ______ ____   (Se vor relua raspunsurile din capitolul II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)

 Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa vina in sprijinul beneficiarului, consideram necesar sa facem urmatoarele precizari:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______.
 (Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat: CAPITOLUL IV, CONSIDERATIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(TILOR) CONTABIL(I).)

Expert(ti) contabil(i):

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

Capitolul I, INTRODUCERE

Paragraful (i)

Subsemnatul _________________ expert contabil, domiciliat in  
posesor al carnetului de expert contabil nr. ______ inscris in TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI si CONTABILILOR AUTORIZATI din ROMANIA (CECCAR) in partea __________ pozitia  _________   
(Daca sunt mai multi experti contabili, acesta se repeta pentru fiecare)

Paragraful (ii)

 In baza contractului nr. _____ _______ ______ _______ am acceptat misiunea efectuarii unei expertize contabile extrajudiciare pentru __________ ______ ____ ________________
(se mentioneaza denumirea, domiciliul sau sediul social al clientului)

Paragraful (iii)

 Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestatia noastra sunt:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______


Paragraful (iv)

Conform art. nr. __________ din contractul nr. _______________ obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt:
 Obiectivul nr. 1 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___
 Obiectivul nr. 2 __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___
 Obiectivul nr. n __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___

Paragraful (v)

Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada __________ la sediul social /domiciliul ______________.

Paragraful (vi)

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in: __________ ______ ____ ____________________
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

Paragraful (vii)

 Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada _____ _______ ______ __________. In cauza s-au efectuat /nu s-au efectuat, alte expertize contabile; s-au utilizat /nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici, fiscali etc.).
 Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

Paragraful (viii)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la _______ si prelungita la _____ _______ ______ ________.
                            (daca este cazul)


CAPITOLUL II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

 Obiectivul nr. I (i=1,n).

 Pentru a raspunde la obiectivul (intrebarea nr. i) s-au examinat urmatoarele documente si acte:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______
          (descriere detaliata cu trimitere la anexe, daca este cazul)

 In conformitate cu actele si documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. I, urmatorul raspuns:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______
          (se redacteaza raspunsul clar, concis si fara ambiguitati)


CAPITOLUL III, CONCLUZII

 In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza, formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (intrebarile) fixate acesteia:
 La obiectivul nr. 1 __________ ______ ____ __________ ______ ____ __
 La obiectivul nr. 2 __________ ______ ____ __________ ______ ____ __
 La obiectivul nr. n __________ ______ ____ __________ ______ ____ __
 (Se vor relua raspunsurile din capitolul II, DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)

 Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa poata veni in sprijinul beneficiarului, consideram necesar sa facem urmatoarele precizari:
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______
__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______.
 (Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca este util beneficiarului expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat: CAPITOLUL IV. CONSIDERATIILE PERSONALE ALE EXPERTU-LUI(TILOR) CONTABIL(I).)

Expert(ti) contabil(i):

C. Indicatorii de caracterizare a activitatii de expertiza contabila

Analiza activitatii de expertiza contabila se realizeaza de fiecare filiala CECCAR impreuna cu Biroul Judetean de expertiza contabila judiciara pentru a depista eventualele neajunsuri intervenite in procesul de repartizare a expertilor contabili, de urmarire a calitatii expertizelor contabile de prezentarea aspectelor pozitive inregistrate in aceasta activitate a unei analize bine fundamentate in literatura de specialitate agreeaza urmatorii indicatori de caracterizare a activitatii de expert contabil la sfarsitul unei perioade calendaristice, de regula 1 an zile.

Principalii indicatori:

1. Durata in zile stabilita pentru efectuarea expertizei reprezinta intervalul de timp de la data numirii expertului contabil pana la data finalizarii acesteia.

2. Durata in zile efective reprezinta intervalul de timp in care s-a efectuat expertiza (poate sa corespunda cu durata in zile, dar poate fi diferita datorita unor conditii obiective sau subiective intervenite in activitatea expertului)

3. Durata medie in zile reprezinta raportul dintre totalul zilelor stabilite pentru toate expertizele efectuate/nr. de expertize.

4. Coeficientul operativitatii efectuate de expert este un raport care are la numarator numarul total de expertize efectuate-numar total de expertize amanate/ numar total de expertize efectuate.

5. Gradul de amanare a termenului de efectuare a expertizei este un raport intre numarul expertizelor amanate / numarul total de expertize efectuate * 100.

6. Gradul de insusire a concluziilor expertizelor este raportul dintre totalitatea expertizelor insusite / total expertize efectuate *100

7. Costul mediu al unei expertize reprezinta totalul incasarilor realizare in perioada respectiva / total experti utilizati.

8. Media recomandarilor pe un expert reprezinta totalul recomandarilor, nr. mediu de experti recomandati / nr. de experti activi totali.

9. Media expertizelor predate reprezinta numarul total de expertize predate organului beneficiar / numarul total al expertilor activi.

10. Media expertizelor in curs de efectuare reprezinta numarul expertizelor in curs de efectuare / numarul de experti contabili activi.

Fiecare indicator mentionat are o anumita semnificatie si poate furniza informatii necesare analizei unei activitati desfasurate la nivelul unei sucursale cu motive obiective sau subiective cu interpretarea acestor indicatori. Se intocmesc rapoarte de analiza care se trimit CECCAR central si pe linie ierarhica si serviciului coordonator din cadrul Ministerului Justitiei care coordoneaza activitatea Biroului Judetean de Experti Contabili Judiciari.

Raspunderea materiala intervine ori de cate ori angajarea la un agent economic prin nerespectarea sarcinilor prevazute in fisa posturilor creeaza unei unitati patrimoniale un prejudiciu din vina si in legatura directa cu munca acestuia. Pentru a putea stabili raspunderea materiala in sarcina unui salariat trebuiesc indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- fapta sa aiba un caracter ilicit, sa fie in legatura cu munca angajatului ceea ce inseamna ca acesta trebuie sa fie incalcat o obligatie legala care sa fie in legatura cu munca sa respectiv cu atributiile sale de serviciu;

- sa existe un prejudiciu (o paguba, o dauna) material cauzat unitatii patrimoniale prin fapta ilicita a angajatului;

- sa existe o legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul cauzat, ceea ce presupune ca paguba e efectul faptei ilicite a lucratorului si ca acesta a precedat in timp producerea prejudiciului;

- sa existe vinovatia lucratorului concretizata in intentie (cand lucratorul a dorit sau acceptat producerea prejudiciului ) imprudenta usurinta (cand prevede consecintele faptei sale, dar vede ca ele nu se vor produce) sau neglijenta (cand nu prevede, desi trebuia si putea sa prevada producerea prejudiciului, respectiv faptei sale).

Raspunderea materiala a lucratorului are ca temei legal Legea 53/2002 privind Codul Muncii si principiul raspunderii individuale, respectiv raspunderea pentru fapta ilicita proprie a celui care a provocat paguba in mod direct.

Prejudiciul reprezinta diminuarea patrimoniului unei unitati patrimoniale fie prin diminuarea activului fie prin sporirea pasivului. Prejudiciul are urmatorul caracter

- prejudiciul sa fie material, sa aiba un continut economic putand sa fie exprimat si reparat in bani;

- prejudiciul sa fie efectiv, sa constituie o diminuare efectiva a patrimoniului;

- prejudiciul sa fie direct, presupune ca fapta lucratorului sa fie directa, participarea efectiva a acestuia si nu subsidiara (neluarea masurilor sau asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru lucratorul care se gaseste in situatia de a fi creat prejudiciul);

- prejudiciul sa fie real, sa aiba in vedere starea reala a bunurilor care fac obiectul despagubirii;

- prejudiciul sa fie cert, precis determinat in expresii valorice, iar existenta lui sa fie neindoielnica.Mircea Boulescu si Marcel Ghita - Control financiar si expertiza contabila

Dejan - Tratat teoretic si practic privind expertiza in materie civila, administrativa si comerciala

Eduard Glasson - Precizari teoretice si practice de procedura civila

I. Tannoviceanu - Tratat de drept si procedura penala

Grigore Teodoroiu - Curs de drept procesual penal

Gheorghe Porumb - Codul de procedura civila comentat si adnotat

Grigore Olanescu in teza de doctorat- Perfectionarea organizarii si desfasurarii activitatii de expertiza financiar contabila

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, modificata de Ordonanta Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanttei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, Ordonanta Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Legea nr. 126/1999 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, Legea nr. 186/1999 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscal, Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Ordonansa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor masuri in materie financiar-fiscala, Ordonanta Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6267
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved