Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Organizarea controlului efectuat de Curtea de Conturi

finante+ Font mai mare | - Font mai micOrganizarea controlului efectuat de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi (C.C.) ca institutie de control a fost infiintata in 1864 sub denumirea de Inalta Curte de Conturi (in al V-lea an de domnie al Domnitorului Al. I.Cuza).

Dupa castigarea independentei de stat a Romaniei si odata cu dezvoltarea economica si sociala a acesteia prerogativele Curtii de Conturi au fost amplificate in special dupa 1885.In perioada primului razboi mondial Curtea de Conturi a fost Organul Suprem de Control care a supravegheat activitatea "bugetara" a Romaniei.Dupa faurirea Romaniei Mari 1918 si elaborarea noii constitutii 1923 Curtea de Conturi primeste noi atributii, unul si cel mai important legat fiind legat de efectuarea Controlului Financiar Preventiv la ordonatorii de credite centrali(ministere, alte institutii publice centrale).

In anul 1929 se modifica legile cu privire la organizarea si functionarea Curtii de Conturi, iar in anul 1932-1933 prerogativele acesteia se amplifica, primind noi coordonate si vizeaza in special controlul executiei bugetare, respectiv controleaza modul cum resursele bugetare au fost utilizate dupa instaurarea dictaturii carliste.

La data de 30 noiembrie 1948 Curtea de Conturi isi inceteza activitatea , prerogativele acesteia fiind preluate de alte organisme de control proprii economiei totalitare.

Dupa 1989 odata cu trecerea la economia de piata s-a pus problema reinfiintarii Curtii de Conturi, aceasta fiind concretizata prin legea 94/1992 an in care s-a reinfiintat aceast organism de control.

Desi, astazi se pune problema limitarii din punct de vedere jurisdictional, a atributiilor acesteia astazi Curtea de Conturi este organismul suprem de controlul financiar in sensul ca executa controlul financiar la institutiile publice centrale si locale, societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome de interes national si regiile autonome de interes local care folosesc bani publici.

Din punct de vedere jurisdictional intelegem faptul ca prin atributiile sale curtea a judecat in prima instanta si in recurs abaterile cu caracter financiar, constatate de catre organele sale proprii. Din anul 2004 atributiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi au fost preluate de catre Ministerul Justitiei .

Organizarea Curtii de Conturi

Ca si structura organizatorica Curtea de Conturi are in componenta sa urmatoarele structuri:

1.Sectia de control financiar ulterior formata din 6+1 consilieri de conturi si din controlori financiari. Este condusa de un consilier de conturi care are functia de presedinte si are in componenta 6 divizii sectoriale conduse de un consilier de conturi. In cadrul diviziei sunt organizate urmatoarele divizii de specialitate:

a)      Divizia controlului de stat a Fondurilor Speciale si a Patrimoniului

public cu urmatoarele 3 directii:

-Directia controlului institutiilor Publice sociale si culturale

-Directia controlului Financiar si activitatea economica

-Directia Speciala ( aparare, ordine publica, institutii ale puterii de

stat) aceasta este condusa astazi de Stefan Ionel

b)      Divizia controlului activitatii bancare, a datoriei publice care are in

componenta sa Directia Controlului activitatii bancare.

c)      Divizia Controlului bugetului asigurarilor sociale de stat si a

fondurilor special cu doua directii:

-Directia controlului bugetului asigurarilor sociale de stat.

-Directia controlului fondurilor speciale.

d)      Divizia controlului regiilor autonome din :

industrie, transport, agricultura si alte ramuri

patrimoniul public dat spre inchiriere sau concesionare

e)Divizia controlului A.P.A.P.S. (fost F.P.S.) cu directia controlului

A.P.A.P.S.

f)Divizia de coordonare a controlului in teritoriu cu cele 2 directii

Directia de sinteza si coordonare a controlului

Directia controlului aparatului teritorial

3.Sectia jurisdictionala este instanta de fond si de recurs si se compune din 9 consilieri de conturi, condusa de un presedinte.

3. Colegiul jurisdictional al Curtii este instanta de fond si se compune din judecatori financiari , este condusa de un presedinte.

4. Camerele de conturi judetene organizate la nivelul fiecarui judet, in cadrul camerelor este organizat si un colegiu jurisdictional.

Pe langa C.C. mai functioneaza Procurorul General Financiar si procurorii . De asemenea mai functioneaza Secretariatul General al Curtii.

NOTA! Conform noii constitutii (19.10.2003) de la data de 1 ianuarie 2004 Colegiul jurisdintional si sectia de jurisdictie din cadrul Curtii de Conturi se transfera in interesul serviciului cu personalul la ministerul justitiei de pe langa Curtile de Apel, disparand astfel o a doua instanta, instanta paralela de jurisdictie intrand-se in normalitate.

Obiectivele si atributiunile pe linie jurisdictionala ale celor 2 organisme vor viza cu prioritate judecarea in prima instanta si recurs cauzele din care deriva drepturi si obligatii patrimoniale ale statului fata de utilizatorii de bani publici.

Personalul Curtii cuprinde:

a)      Membrii Curtii de Conturi - consilieri de conturi in numar de 18

numiti de catre Parlament la propunerea celor 2 comisii din Senat si Camera Deputatilor pentru buget si banci.Pentru a deveni consilieri de conturi trebuie sa se indeplineasca urmatoarele conditii de catre solicitanti:

-vechime in domeniul economico-financiar de minim 15 ani

-studii economice superioare sau juridice

-inalta competenta profesionala, probitate civica si morala

-fara antecedente penale

Inainte de a intra, de a-si prelua mandatul consilierii de conturi depun juramantul in fata Camerelor reunite ale Parlamentului, juramant care are urmatorul continut:

"Jur sa respect constitutia si celelalte legi ale tarii, sa apar interesele Romaniei, ordinea de drept, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. Sa-mi indeplinesc cu onoare constiincios si fara partinire atributiile ce-mi revin ca membru al Curtii de Conturi. Asa sa-mi ajute D-zeu! "

Consilierii sunt inamovibili pot (nu pot ) sa fie realesi dupa 6 ani.

Judecatorii financiari sunt desemnati sau numiti de Pesedintele Romaniei la propunerea plenului Camerei de Conturi pe o durata de 6 ani.

Conditii:

-studii juridice

-inalta competenta profesionala

-vechime de 14 ani pentru gradul I, 11 ani pentru gradul II, 8 ani pentru gradul III

Depun acelasi juramant, sunt inamovibili ca si consilierii de conturi, nu pot fi arestati, cercetati penal fara aprobare.

Colegiul de conducere al Curtii de Conturi, Procurorul General Financiar si procurorii financiari se numesc prin decret al presedintelui Romaniei la propunerea Curtii de Conturi.

Consilierii de conturi, judecatorii, procurorii financiari au interdictie cu privire la :

- sa faca parte din partide politice

sa exercite direct sau prin interpusi activitate de comert

sa faca parte din consiliile de administratie si comisiile de cenzori

sa faca expertize si orice alte munci in invatamantul superior.

Consilierii, judecatorii , procurorii pentru abaterile constatate pot fi

sanctionati cu urmatoarele sanctiuni:

observatie, mustrare,diminuarea salariului cu pana la 15% pe o

perioada de 1-3 luni.

Suspendarea dreptului de avansare pe timp de maxim 6 luni fara

platirea salariului

Pentru sanctiuni disciplinare consilierii, judecatorii, procurorii pot

inainta contestatii la instanta civila-judecatorie, tribunal, Curtea de Apel.

Conducerea Curtii de Conturi se realizeaza de catre:

plenul curtii

comitetul de conducere

presedintele, vicepresedintii

Plenul curtii cuprinde toti membrii Curtii de Conturi la sedintele plenului participa procurorul general si secretarul general. Este statutar in prezenta a doua treimi din numarul membrilor prezenti.

Atributiile plenului:

- supune presedintelui Romaniei propuneri de numire si revocare din functie procurorului general financiar, judecatorii financiar

- numeste din randul judecatorilor financiari, presedintii Colegiile jurisdictionale judetene

aproba ROF a Curtii de conturi

aproba codul profesiei, statutul si programul de control financiar,

elaboreaza instructiuni cu caracter obligatoriu

emite avize asupra proiectului bugetului de stat

emite avize cu privire la infiintarea in cadrul Guvernului a unor

organisme de specialitate

examineaza periodic raportate asupra activitatii celor 2 sectii ale Curtii de Conturi

formeaza comisia de disciplina in cazul contestatiilor de alta natura

decat disciplinele inaintate de membrii curtii.

Comitetul de conducere cuprinde presedintele curtii (astazi Dan Grosu Saguna) vicepresedintele si pe cei 5 consilieri de cont alesi de plenul Curtii.

Atributiile comitetului sunt:

-aprobarea listelor cu posturile vacante

-aprobarea tematicilor pentru concurs

-propune ordinul de zi a sedintei plenului si emite decizia cu numirea secretarului general al Curtii de Conturi, directorului si sefului compartimentului de control

-acorda avizul de principiu la infiintarea de organe de specialitate in subordinea Guvernului sau celorlalte institutii centrale

Presedintele Curtii este numit din cadrul celor 18 consilieri de catre Parlament, vicepresedintele deasemenea.

In cadrul Curtii de Conturi mai este organizata si o comisie de disciplina care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul statut, presedintele este numit de presedintele Curtii de Conturi.

Controlul exercitat de Curtea de Conturi

Conform Legii nr. 94/1992 Curtea de Conturi trebuie sa exercite un control financiar propriu in cadrul sectiei de Control Financiar Preventiv si un control financiar ulterior in cadrul sectiei de Control Financiar Ulterior.

Prin modificarile aduse in anul 2002 si concretizate in legea 77 de modificare a organizarii si functionarii Curtii de Conturi sectia de C.F.P. s-a desfiintat, prerogativele acesteia sub forma de control financiar preventiv (C.F.P.) fiind preluate de Ministerul Economiei si Finantelor Publice in cadrul directiei de CFP asa cum aceasta a fost organizata ca structura in cadrul M.F.P.de, H.G. 1574 din 2003.

Controlul ulterior exercitat de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi are ca sarcina principala de control ulterior concretizata in urmatoarele obiective:

a)      verifica contul general de executie a bugetului de stat

b)      verifica contul general de executie a bugetului asigurarilor sociale de

stat.

c)      verifica conturile de executie a conturilor anuale de executie a

bugetelor locale

d)      controlul fondurilor speciale

e)      controlul datoriei publice interne si externe a garantiei Guvernului

pentru creditele primite in relatia cu organismele financiare internationale

a)      Referitor la bugetul de stat (B.S.) se verifica la capitolul

Venituri:

evaluarile bugetare

drepturile constatate

incasarile realizate

ramasitele de incasat

Cheltuieli:

aprobarile legate de creditele initiale

creditele definitive

platile efectuate

Obligatiile cu termene de plata pana la sfarsitul executiei bugetare

b)      Referitor la bugetul local (B.L.)

conturile de executie ale acestuia prezentate in darile de seama

contabile intocmite de serviciul economic din cadrul consiliilor locale, darile de seama care cuprind pe deoparte veniturile realizate si prezentate conform clasificarii functionale cu respectarea principiului universalitatii pe capitole, subcapitole,articole si aliniate. Darea de seama la coloana de cheltuieli cuprinde, prezentarea acestora sub forma clasificarii functionale si economice, intelegand prin clasificarea economica evidentierea cheltuielilor dupa natura lor (curente si de capital)

Din punct de vedere al clasificarii cheltuielilor pe parti, pe

capitole, subcapitole, articole si aliniate, acestea reflecta executia neta pe fiecare dintre acestea.

c)      Cu privire la bugetul asigurarilor sociale de stat-fondurilor speciale,

datoria publica se verifica:

Venituri, cheltuieli, datorii, modul cum fondurile speciale au

fost evidentiate in contabilitatea ministerelor care le-au administrat.

La datoria publica garantia de stat cu asistenta

guvernamentala

Modul cum s-a imprumutat statul de la intern sau de la extern.

La intern prin emiterea titlurilor de stat, a certificatelor de trezorerie si ulterior a transformarii acestora in certificate de depozit, modul cum s-au contractat ratele si scadentele, respectiv cum s-au onorat la termen si in cuantumul legal imprumuturile interne si externe.

Dupa efectuarea acestui tip de control ulterior de catre controlorii financiari de la nivelul camerelor judetene se procedeaza la descarcarea de gestiune a unitatilor patrimoniale controlate.

Descarcarea de gestiune reprezinta procesul financiar in care ordonatorul de credite este exonerat de raspunderea ulterioara in ceea ce priveste modul de asigurare a managementului financiar si in functie de tipul de buget pe care il administreaza

Inainte de a se proceda la operatiunea de descarcare de gestiune

pentru deficientele constatate de organele Curtii de Conturi la unitatile patrimoniale controlate aceste organe intocmesc un act de control denumit proces- verbal care poate avea urmatoarea structura:

PROCES - VERBAL

Incheiat azi ___________________

Subsemnatii ___________________ si ____________________, controlori financiari in cadrul Camerei de

Conturi ai Municipiului ......, judetului ........ in baza legii 94/1992 cu modificarile ulterioare si a delegatiei de serviciu nr......... am efectuat in prioada ....... verificari prin sondaj, in totalitate, a Bugetului de Stat, Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate, Bugetul Fondurilor Speciale sau al datoriei publice interne, externe la ..............(D.G.F.P., M.F.P., M.M.S.S., M.I.E.C.) cu sediul in .........

In perioada supusa controlului institutia a fost asigurata de

-ministrul secretar de stat, director general, etc.

In urma verificarilor au rezultat urmatoarele:

De exemplu pentru bugetul de stat:

I.Cu privire la veniturile bugatului de stat

In urma vedificarii prin sondaj pe luna (lunile) a veniturilor

bugetului de stat s-a constatat ca acestea nu sunt evidentiate corespunzator in sensul ca veniturile fiscale, respectiv impozitele directe au fost evidentiate sau trecute la impozite indirecte (I/P evidentiate in alte impozite indirecte datorita activitatii necorespunzatoare a referentului Maria Mihai sau a erorilor de simbolizare consemnate in ordinele de plata de contribuabililor, persoana juridica) si care nu au mai fost corectate de referentul Gheorghe , Laura care avea ca sarcini de serviciu verificarea si inregistrarea lor corecta.

S-au incalcat de catre Maria Mihai prevederile legii 500/2002 si

a legii 631/2002 pentru aprobarea bugetului de stat pe 2003.

Si asa mai departe pentru fiecare aspect deficient constatat.

La sfarsitul procesului-verbal deci, dupa epuizarea tuturor aspectelor

negative constatate in cuprinsul procesului verbal se fac urmatoarele precizari " prezentul proces-verbal a fost intocmit in ..... exemplare din care unul inregistrat sub numarul ........a fost lasat institutiei publice verificate, iar ...... exemplare au fost ridicate de catre organele de control."

Prin semnarea procesului-verbal se recunoaste restituirea tuturor actelor si documentelor utilizate in efectuarea controlului .

Controlor financiar

Nota! In orice conditie in care prin activitatea de control nu se

stabilesc numai masuri operative ci si ulterior cu verificarea actelor de control de catre seful serviciului din cadrul Curtii de conturi se intocmeste o adresa catre conducerea unitatii patrimoniale- institutia verificata adresa care poate avea urmatorul continut:

ANTET

Nr. inreg.

Data

CATRE,

I.Din examinarea procesului verbal nr. ... incheiat la unitatea, institutia dumneavoastra s-au constatat urmatoarele: (se descrie fiecare aspect deficient pentru care s-au mentionat masurile urmatoare neputandu-se lua masuri operative)

Pentru inlaturarea neregulilor mentionate la punctul I si intrarea

in legalitate este necesara luarea masurilor (1,2,..) in care in conformitate cu dispozitiile legale si cu punctul de vedere legal documentat propriu al celor care au valorificat actul de control se dispun urmatoarele masuri .

Va rugam ca pana la data de ....... sa comunicati

directorului, sefului serviciului din cadrul Curtii de Conturi modul de aducere la indeplinire a masurilor stabilite si consecintele rezultate din acest control.

Pentru eventualele neclaritati in legatura cu masurile stabilite

urmeaza sa ne aduceti la cunostinta in cadrul termenului prevazut la punctul III punctul dumneavoastra de vedere.

Director Camera Judeteana de Conturi

In conditiile in care organul de control al Curtii de Conturi constata ca desi s-a intocmit proces verbal, deficientele sunt de natura formala dupa semnarea si valorificarea din partea sefului de serviciu, a directorului se procedeaza la descarcarea de gestiune.

Descarcarea de gestiune se face in cazul in care:

-Inventarierea patrimoniului public si privat al unitatii teritorial administrative (comune, orase, municipii, judete) s-a facut in termenele si conditiile stabilite de lege.

-Nu au fost constatate prejudicii cu caracter financiar

-Nu s-au savarsit fapte natura infractionala

-Veniturile au fost corect stabilite si incasate la termenele legale

-Cheltuielile au fost efectuate potrivit destinatiilor si cu

respectarea legii 500/2002

-Banii publici s-au utilizat cu economicitate si eficienta

-Contractarea imprumuturilor s-a efectuat conform

dispozitiilor legale.

-Rambursarea creditelor acordate si plata dobanzilor s-a

efectuat conform dispozitiilor legale, etc.

Toate aceste informatii si metiuni se concretizeaza intr-o adresa tip pe

care se aplica semnaturile legale si se transmit ordonatorului de credite sau conducatorului institutii publice controlate.

In conditiile in care toate aspectele prezentate mai sus inregistreaza deficiente de fond sau imbraca forma infractionala se sesizeaza Colegiul jurisdictional care este organizat ca si compartiment functional atat la nivelul Camerelor judetene cat si la Curtea de Conturi centrala, iar din anul 2004 aceste colegii sunt trecute la Ministerul Justitiei.

Colegiul jurisdictional in baza referatului intocmit de catre procurorul financiar impreuna cu organul de control (control financiar) care au efectuat controlul judeca "dosarul" eliberand o incheiere care daca nu este contestata de cei invinuiti se remediaza conform solutiei colegiului jurisdictional . In conditiile in care solutia este contestata dosarul se trimite la sectia jurisdictionala din cadrul Curtii de Conturi centrale care este si instanta de recurs.

NOTA! Pentru aspectele de ordin penal, infractiunile se sesizeaza organelor de cercetare penala. Dupa finalizarea cerecetarilor se reia judecarea de catre Colegiul Jurisdictional sau sectia jurisdictionala in functie de locul unde se afla dosarul .

Pe langa controlul ulterior efectuat de Curtea de Conturi aceasta mai exercita si un control pe parcursul executiei bugetare. Controlul efectuat pe parcursul executiei bugetare vizeaza:

-exactitatea si realitatea situatiilor contabile a contului de profit si pierdere la societatile comerciale, companiile nationale la care statul e majoritar,

-indeplinirea obligatiilor financiare catre bugete (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, fonduri speciale, bugetul local),

-utilizarea corespunzatoare a fondurilor existente la dispozitia ordonatorului de credite,

-utilizarea fondurilor alocate de la buget sau fonduri speciale conform destinatiilor stabilite de lege,

-calitatea gestiunii economico-financiare a unitatilor patrimoniale, a institutiilor publice,etc

-controlul post privatizare a agentiei participatiilor statului.

In functie de aspectele deficientelor constatate se intocmesc acte de control care sunt valorificate de organele abilitate si care contribuie la imbunatatirea managementului financiar al unitatii patrimoniale controlate.

Atributiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi au fost transferate Ministerului Justitiei sub forma completelor judecatoresti de pe langa structurile organizatorice ale acestuia respectiv Tribunale sau Curtii de Appel

Actele de control financiar

Actele de control reprezinta oglinda activitatii organelor de control, aprecierea muncii si calitatii acestora. Calitatea controlului e conditionata de priceperea si competenta cu care organul de control sesizeaza posibilitatea de perfectionare a activitatilor controlate de imbunatatirea eficientei acesteia in ansamblu unitatilor patrimoniale.Calitatea actului de control depinde intr-o mare masura de competenta profesionala a organelor de control, a modului cum acestea stapanesc prevederile legale, a modului cum acestea sesizeaza aspectele deficiente, cum le prezinta, cum isi formeaza un punct de vedere propriu si mai ales cum propune remedierea in conformitate cu prevederile legale, a deficientelor constatate.

Actele de control intecmite de revizorii de gestiune sunt :

-proces verbal de inventariere si control al gestiunii

-nota de prezentare

-nota de constatare

-proces verbal de sigilare a gestiunii si desigilare a gestiunii

-declaratia gestionara

Procesul verbal de inventariere si control este intocmit de revizorii de gestiune si cuprinde constatari referitoare la obiectivele pe care acestia le verifica, respectiv cele legate de integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute de gestionari si a modului de organizare si conducere a evidentei tehnico-operative de catre acestia.

Procesul verbal poate avea urmatoarea structura:

PROCES VERBAL

Incheiat azi .......

Subsemnatul ..........revizor de gestiune la S.C......., in baza H.G. 720/1991, a legitimatiei de serviciu nr ...... si a delegatiei nr..... am efectuat verificarea gestiunii ......... in prezenta gestionarului....

Din verificarea in totalitate sau prin sondaj a gestiunii .........au rezultat urmatoarele:

1.Cu privire la integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute de societatea comerciala sau unitate patrimoniala.

Efectuat inventarierea prin sondaj a gestiunii piese de schimb inventariind un nr. de 200 de repere din cele 2000 existente in gestiune, adica un procent de 10% .

Conform listelor de inventar (anexa nr.. la prezentul)s-a constatat la un numar de 5 repere un plus cantitativ de 25 bucati si un minus la 12 repere de 47 bucati (la 5 repere la care s-au constatat si plusuri si 7 repere la care sunt diferente in minus)

In urma consultarii listei aprobate de catre conducerea unitatii patrimoniale s-a constatat ca reperele cu plus si minus se regasesc pe lista produselor a caror sortimente indeplinesc conditiile de confundabilitate. De asemenea, la reperele la care s-au inregistrat minusuri acestea nu s-au putut regasi pe lista reperelor perisabile.

Dupa efectuarea regularizarii privind rezultatele inventarierilor au rezultat urmatoarele:

-plusuri in valoare de .......la 5 sortimente

-minusuri in valoare de ......la 12 sortimente

-un minus valoric de ......lei

S-au incalcat prevederile H.C.M. 2230/1969 si legii 22/1969 de catre gestionarul ...........

Operativ in timpul controlului s-au luat urmatoarele masuri:

-plusurile au fost inregistrate in evidenta tehnico-operativa si contabilitate cu nota contabila nr....

-minusurile au fost stabilite ca prejudiciu de recuperat in sarcina gestionarului ....... care prin "angajamentul de plata" si-a recunoscut vinovatia .

Conform legii 53/2003 (Codul Muncii) conducerea societatii comerciale urmeaza sa emita o decizie de imputare, decizie care va devenii operabila dupa parcurgerea pasilor legali(conform noului cod al muncii singura instanta abilitata sa confirme sau sa infirme legalitatea actului juridic este instanta de judecata judecatorie, tribunal) numai dupa ce se primeste de la acesta actul juridic acesta devine definitiv si irevocabil.

NOTA! Daca gestionarul din diferite motive nu recunoaste cele inscrise in registrele de inventar acestuia I se solicita o nota explicativa in care sub forma unui set de intrebari gestionarul este rugat sa raspunda.Despre aceasta nota explicativa se face mentiunea in procesul verbal, dar si separat sub forma de anexa ca de exemplu:

" Conform notei explicative cu privire la deficientele constatate in gestiunea sa, gestionarul arata ca nu isi explica existenta plusului si minusului, acesta isi desfasoara activitatea in conformitate cu atributiile mentionate in fisa postului si cu dispozitiile legale in vigoare (anexa nr.... la prezentul proces verbal."

2.Cu privire la organizarea si conducerea evidentei tehnico-operative s-a verificat modul de conducere a evidentei tehnico-operative existente la gestionar. In urma verificarii s-a constatat faptul ca fisele de magazie nu sunt conduse in mod corespunzator in sensul ca nu sunt operate intrarile conform notelor de intrare-receptie la coloana intrari si bonurile de consum-iesirile la coloana iesiri, conducand la existenta unor stocuri nereale .

Din nota explicativa gestionarul motiveaza ca executa si alte sarcini decat cele strict legate de activitatea gestionarului, ca gestiunea are un rulaj foarte mare (anexa nr...) si ca erorile descoperite de organele de control sunt accidentale. Pentru a asigura o gestionare corespunzatoare a bunurilor a acordat prioritate acestui obiectiv si o atentie mai redusa pe linia conducerii evidentei tehnico-operative.

S-au incalcat de catre gestionar prevederile legii 82/1991 legea contabilitatii republicata, art. ...

Operativ in timpul controlului s-au prelucrat prevederile legii 82/1991 cu gestionarul si atat notele de intrare receptie cat si bonurile de consum au fost operate in evidenta tehnico-operativa.

S-a sanctionat contraventional gestionarul cu amenda conform legii 82/1991, amenda achitata cu chitanta nr......( sau I s-a intocmit proces verbal de constatare si aplicare a contraventiilor).

In incheierea procesului verbal se face mentiunea ca toate documentele puse la dispozitia organului de control au fost restituite gestionarului, se semneaza de catre revizor si gestionar, se inregistreaza la registratura unitatii patrimoniale si intra in circuitul informational al corespondentei unitatii patrimoniale respective.

Nota de constatare se intocmette atunci cand exista pericolul ca aspectele deficiente constatate la un moment dat de revizor sa nu mai poata fi reconstituit ulterior. Este un act bilateral in care se inscriu datele cu privire la unele deficiente privind gestiunea, locul de producere al aspectelor deficiente, descrierea imprejurarilor in care s-a produs aspectul deficient constatat. Se semneaza de cei doi care au participat la constatarea aspectului deficient.

Declaratia gestionarului se ia inaintea inceperii operatiunii de inventariere a gestiunii, gestionarul fiind obligat sa declare urmatoarele:

-are (nu are) cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri in gestiune

-numarul si data ultimelor documente de intrare

-numarul si data ultimelor documente de iesire

-a eliberat (nu a eliberat) din gestiune bunuri fara documente legale

-a primit (nu a primit) bunuri in gestiune fara documente legale

-alte precizari.

Procesul verbal de sigilare ( de desigilare) a locurilor de depozitare a bunurilor detinute de catre gestionar se intocmeste atunci cand operatiunea de inventariere nu s-a finalizat in ziua respectiva.

Nota de prezentare a procesului verbal vine ca o completare din partea organului de control a unor aspecte , informatii pe care revizorul de gestiune considera ca sunt oportune a fi aduse la cunostinta conducerii unitatii patrimoniale si care pot face referire la :

-numele si prenumele unor persoane din conducerea unitatii patrimoniale care au dat dispozitii gestionarului incalcandu-si atributiile de serviciu si conducand la existenta aspectelor deficiente constatate.

-neindeplinirea de catre seful compartimentului care coordoneaza gestiunile unitatii patrimoniale pe linia asigurarii unor co0nditii corespunzatoare de receptionare a bunurilor de depozitare si gestionare a acestora

-alte informatii de interes general.

Angajamentul scris al gestionarului reprezinta documentul de recunoastere a deficientelor create de catre gestionar si acceptul acestuia de a repara prejudiciul adus unitatii patrimoniale conform dispozitiilor legale (Codul Muncii- Legea 53/2003)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1659
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved