Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA IN PRACTICA FISCALA DIN ROMANIA

finante

+ Font mai mare | - Font mai micTAXA PE VALOAREA ADAUGATA IN PRACTICA FISCALA DIN ROMANIA

1.ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATAUna din cele mai moderne si eficiente componente ale politicii fiscale din tarile europene occidentale o reprezinta taxa pe valoarea adaugata,pe scurt T.V.A.Aceasta taxa este un impozit indirect,aparand relativ curand in peisajul sistemelor fiscale din diferite state.Pe parcursul timpului,de la aparitia sa in Franta in 1954, tot mai multe state au manifestat interes pentru introducerea acestui impozit in sistemul fiscal propriu.

In Romania, taxa pe valoarea adaugata a inlocuit impozitul pe circulatia marfurilor (I.C.M),fiind introdusa prin O.G.nr.3/1992 si aplicat efectiv incepand cu data de 1 iulie 1993.Spre deosebire de aceasta,taxa pe valoarea adaugata se aplica pe intreg circuitul economic, pana la utilizatorul final,dar numai asupra valorii adaugate in fiecare faza a acestui circuit.Deoarece, indiferent de numarul verigilor parcurse de un bun de la producator si pana la consumatorul final ,suma taxei pe valoarea adaugata platita in fiecare veriga este aceeasi cu valoarea taxei asupra pretului de vanzare catre consumatorul final,se observa ca aceasta respecta principiul unicitatii impozitului.

Taxa pe valoare adaugata reprezinta o impunere pe consum cu caracter general care se aplica o singura data produselor indiferent daca acestea reprezinta bunuri de consum sau mijloace de productie, precum si asupra serviciilor.

De regula, sub incidenta acestui impozit intra livrarile de bunuri atat catre terti cat si consumul propriu, achizitiile de bunuri, prestatiile de servicii, bunurile importate. De asemenea, sunt impozabile si unele operatiuni asimilabile din punct de vedere fiscal vanzarii sau cumpararii. Este cazul schimbului (fiecare produs este taxat la randul sau), a creditului pentru consum, cel al cesiunii de marfuri si in general al oricarei tranzactii referitoare la transferul de proprietate a unui bun material.

In principiu, nu sunt impozabile exporturile, profesiile libere, pestatiile cu caracter cultural si social efectuate de scoli, teatre, muzee, spitale, organisme sportive, emisiunile, spectacole de arta si manifestari sportive, emisiunile radio-tv, transporturile publice de pasageri etc.

Datoreaza T.V.A toti cei care indeplinesc o activitate economica indiferent de locul, scopul sau rezultatele economice.Prin activitatea economica se intelege desfasurarea actiunilor in domeniile industriei, agriculturii, prestari de servicii, comert care comporta exploatarea unui bun corporal sau necorporal in vederea obtinerii de venituri.

Aceasta taxa se aplica numai valorii adaugate de catre fiecare participant in procesul de productie si circulatie, respectiv asupra diferentei dintre pretul de vanzare si cel de cumparare si reprezinta valoarea propriei prelucrari.

Taxa pe valoarea adaugata este o obligatie solidara a tuturor producatorilor si comerciantilor care concura la producerea si realizarea aceluiasi produs, proportional cu contributia fiecaruia la valoarea produsului, serviciului (salariu, profit, amortizare, dobanda, renta financiara).

In mod normal, platitorul legal de T.V.A este vanzatorul care incorporeaza taxa in pretul obiectului vandut, dar suportarea reala a acesteia apasa asupra consumatorului potrivit mecanismului general al impozitelor indirecte.

Taxa pe valoarea adaugata se poate calcula prin aplicarea cotei procentuale fie asupra valorii adaugate la fiecare stadiu al circuitului economic si reprezinta un venit al bugetului de stat,fie asupra pretului de vanzare din stadiul respectiv.

Baza de calcul o reprezinta pretul de vanzare al diferitelor marfuri sau valoarea serviciilor prestate. Se stabileste volumul total al vanzarilor sau prestarilor pe perioada de impunere la care se aplica cota de impozit.

Pentru a nu se impune de mai multe ori aceeasi valoare se scot sumele varsate anterior la buget cu titlu de taxa pe valoarea adaugata si se evidetieaza disctinct in factura.

Taxa pe valoarea adaugata se varsa la buget de fiecare agent economic.

Statul are posibilitatea de a incasa o mare parte din impozit mai repede decat in cazul impozitului pe cifra de afaceri bruta deoarece platitorii au obligatia de a tine o evidenta detaliata a tranzactiilor de vanzare-cumparare si a sumei impozitului platit.

In conformitate cu legislatia ce reglementeaza taxa pe valoarea adaugata,operatiunile efectuate de contribuabili se grupeaza in urmatoarele categorii:

-operatiuni impozabile cu cota standard de T.V.A.;

-operatiuni scutite de TVA cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate;

-operratiuni de import scutite de T.V.A.

PLATITORII TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, taxa pe valoarea adaugata se plateste de persoanele fizice si juridice inregistrate ca agenti economici sau autorizate sa desfasoare o activitate economica pe baza liberei initiative.Nu sunt supuse la plata taxei pe valoarea adaugata vanzarile de bunuri efectuate de persoanele fizice particulare, ca de exemplu: vanzarea autoturismului, a locuintei, a altor bunuri personale.

Pentru bunurile si serviciile din import supuse la plata taxei pe valoarea adaugata, taxa se plateste de importator, persoana fizica sau juridica inregistrata sau nu ca agent economic.

O persoana fizica si juridica plateste taxa pe valoarea adaugata pentru toate importurile la care plateste si taxa vamala indiferent daca bunurile sau serviciile au fost introduse in tara pentru productie, investitie, comercializare sau in scop personal.Bunurile introduse in tara de persoane neinregistrate ca agenti economici scutite de taxa vamala sunt scutite si de plata taxei pe valoarea adaugata. Se plateste TVA pentru bunuri importate care sunt exceptate de la plata taxei vamale precum si pentru cele scutite de taxa vamala prin alte acte normative decat cele de aprobare a Tarifului Vamal de Import al Romaniei.

De asemenea, se plateste taxa pe valoarea adaugata de catre institutiile publice care desfasoara activitate producatoare de profit sau care importa bunuri ce le folosesc pentru prestarea de servicii, producatoare de venituri, de catre anumiti investitori straini ce importa bunuri pentru activitatea economica.

3.OPERATIUNILE ECONOMICE SUPUSE TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

Conform legii nr.354/2002,taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra tuturor operatiunilor (cu exceptiile prevazute de lege) privind livrarile de bunuri mobile ,transferul proprietatii bunurilor imobile,importul de bunuri ,prestarile de servicii,precum si operatiunile asimilate acestora.Operatiunile asimilate livrarilor de bunuri mobile cuprind:schimburile de bunuri intre agentii economici, deoarece se considera ca fiecare a efectuat o livrare si este obligat la plata taxei pe valoarea adaugata chiar daca transferul proprietatii bunurilor nu s-a facut contra plata,vanzarea cu plata in rate sau inchirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data,preluarea de catre un agent economic a unor bunuri cumparate sau fabricate de acesta in vederea folosirii lor sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit si utilizarea de catre agentii economici, pentru activitatea proprie, a unor produse realizate in unitatile acestora, cu exceptia celor incorporate direct in bunurile sau serviciile realizate.

Principalele activitati care se incadreaza in categoria prestarilor de servicii sunt urmatoarele:lucrarile de constructii-montaj,inchirierea de bunuri mobile sau imobile,transportul de marfuri si persoane,serviciile de posta si telecomunicatii,reparatiile de orice natura,operatiunile de intermediere sau de comision,operatiunile bancare, financiare, de asigurare sau reasigurare,cesiuni de bunuri mobile necorporale (dreptul de autor, brevete, licente, marci de fabrica, titluri de participare),serviciile de publicitate, consulting, studii, cercetari, expertize.

Este considerata prestarea de servicii orice activitate rezultata dintr-un contract sau conventie prin care o persoana se obliga sa efectueze o operatie in scopul obtinerii de profit si care nu are ca obiect livrari de bunuri.Pentru operatiile care nu sunt nominalizate in norme, agentii economici determina categoria de incadrare potrivit principiului enuntat si anume: daca activitatea are ca obiect obtinerea de bunuri este incadrata la livrari, daca nu se obtin bunuri este incadrata la prestari servicii.

 Conditiile in functie de care bunurile sau serviciile din import intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt diferite de cele stabilite pentru bunurile sau serviciile realizate in tara. O prima particularitate consta in faptul ca operatiile privind transferul proprietatii bunurilor si prestarilor de servicii din tara sunt supuse la plata taxei pe valoarea adaugata numai daca sunt realizate de persoane fizice sau juridice care au calitatea de ageniti economici si le realizeaza in cadrul exercitarii activitatii profesionale,importurile de bunuri si servicii intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata indiferent de calitatea persoanelor fizice sau juridice care le efectueaza.O alta particularitate consta in faptul ca criteriile in functie de care se acorda scutiri de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrari de bunuri si prestarile de servicii din tara sunt reglementate prin art.6A din ordonanta.

4.OPERATIUNI ECONOMICE SCUTITE DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Unele operatiuni economice sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata atat in interiorul tarii,cat si la export.

In interiorul tarii sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni economice:operatiunile legate de spitalizare si ingrijire medicala umana si veterinara, operatiuni strans legate de acestea;serviciile prestate de persoane autorizate in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legata de asistenta si protectia sociala, efectuate de organisme recunoscute ca avand caracter social,prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legata de protectia copiilor si tinerilor;serviciile ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice;realizarea, difuzarea si/sau transmisia programelor de radio si/sau de televiziune cu exceptia spoturilor publicitare;operatiuni efectuate de Banca Nationala a Romaniei;agenti economici cu o cifra de afaceri anuala pana la 170000 lei;livrari de bunuri si/sau prestari de servicii efectuate de producatorii agricoli individuali;operatiuni de asigurare si/sau reasigurare, precum si prestarile de servicii aferente acestor operatiuni;livrari de bunuri si/sau prestari de servicii efectuate de detinutii din penitenciare; produse ortopedice si proteze de orice fel;editarea si/sau tiparirea, vanzarea material didactic pentru copii si elevi.

In cazul importului beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:importul de bunuri destinate comercializarii in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;introducerea de bunuri in tara de calatori sau de alte persoane fizice cu dominiciliul in tara ori in strainatate;reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate, precum si carburantii si alte bunuri, aprovizionate din strainatate, destinate utilizarii pe nave si/sau aeronave;importul de bunuri a caror livrare este scutita de taxa pe valoarea adaugata in interiorul tarii;licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de acesta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare cu donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de cariatate, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare cu donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de cariatate, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare cu donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de cariatate, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;importul urmaroarelor bunuri: mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare si de documentare, bunurile reparate de orgine romana, bunurile straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie, bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protectia mediului stabilite prin hotarare a Guvernului.

In cazul exportului sau a altor operatiuni similare si in cazul transportului interntional beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni economice:exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, precum si bunurile comercializate prin magazinele duty-free;transportul international de persoane in si din strainatate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;transportul de marfa si de persoane in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;transportul prestarile de servicii accesorii transportului, precum si alte prestari de servicii aferente marfurilor de import si a caror contravaloare este inclusa in baza de impozitare ;livrarile de bunuri destinate utilizarii pe nave si aeronave su incorporarii in nave si aeronave, care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;prestarile de servicii efectuate in aeroporturi aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi aferente navelor de comers maritim si pe fluvii internationale;reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiarii din strainatate;alte prestari de servicii efectuate de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiarii din strainatate;prestarile de servicii pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regimul special maritim sau operate de acestea, precum si livrarile de nave in intregul lor catre aceste companii;livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate, livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora;bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios;livrarile de utilaje, echipamente si prestari de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine;livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului international Bucuresti - Otopeni";prestarile de servicii efectuate de intermediari care actioneaza in numele sau in contul altuia, atunci cand intervin in operatiunile prevazute in prezentul articol.Incepand cu 1 ianuarie 2006 sunt abrogate urmatoarele scutiri:

-vanzarea de licente de filme sau de programe,drepturi de difuzare,abonamente la agentiile internationale de stiri si alte drepturi de difuzare similare,destinate activitatii de radio si televiziune;

-operatiuni care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;

-importul de suporturi materiale,cum ar fi pelicule,benzi magnetice,discuri pe care sunt inregistrate filme sau programe de radio si televiziune cu exceptia celor destinate activitatii de publicitate.

Scutiri noi:

-prestarile de servicii culturale si livrarile de bunuri legate de acestea, efectuate de institutii publice sau organizatii non profit;

-activitatile posturilor nationale de radio si televiziune cu exceptia activitatilor de publicitate si a celor de natura comerciala.

5.DETERMINAREA SI PLATA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

Pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat, o importanta deosebita o are determinarea corecta a bazei de impozitare.

Conform Codului Fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii este formata din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Baza de impozitare(Bi) se determina integral la livrarea de bunuri,prestari de servicii si operatiuni de intermediere, la intocmirea facturilor diferentiat pe fiecare categorie de operatiune. Astfel pentru:

- livrari de bunuri;

Bi a TVA= Pretul net + accize + alte cheltuieli,

- prestari de servicii;

Bi a TVA = tariful negociat,

- operatiuni de intermediere;

Bi a TVA = valoarea comisionului obtinut,

- bunuri executate de agentii economici pentru folosinta proprie,

Bi a TVA= costul de productie sau pretul de piata,

- bunuri si servicii din import;

Bi a TVA = valoarea in vama taxe vamale + alte+ taxe si accize

a bunurilor.

- pentru locatia de gestiune;

Bi = contravaloarea suportata de salariati.

- pentru activitatea de intermediere in turism;

Bi = pretul/tariful incasat inclusiv TVA - pretul facturat de prestatia serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si alti prestatori -cheltuielile efectuate de agentii (asigurare auto, taxe pentru viza,diurna si cazare pentru sofer, taxe de autostrada, taxa de parcare,combustibil).

Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta activitatii de intermediere in turism, se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate de 15,966% asupra bazei de impozitare determinata mai sus.

- pentru vanzari de bunuri in regim de second-hand;

Bi = pretul de vanzare inclusiv TVA - pretul de cumparare al bunurilor respective.

- pentru operatiuni realizate de casele de amanet;

Bi = pretul de vanzare al bunurilor care devin proprietatea casei de amanet prin necesitatea imprumutului.

- pentru bunuri care devin proprietatea casei de amanet si sunt cedate cu titlu gratuit sau pentru folosinta proprie;

Bi = pretul de achizitie al bunurilor.

Sunt cuprinse in baza de impozitare:impozitele,taxele,daca prin lege nu se prevede astfel,exclusiv T.V.A si cheltuielile accesorii (comisioanele,cheltuielile de ambalare,transport si asigurare,decontate cumparatorului sau clientului).

Nu se cuprind in baza de impozitare remizele acordate prin facturi, penalizarile pentru nerespectarea clauzelor contractuale, dobanzile aferente platilor cu intarziere, ambalajele care circula in regim de schimb, subventiile primite de la buget etc.La baza de impozitare se aplica o cota de impozitare care poate fi cota standard sau cota redusa de impozitare.

In Romania cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19 % si se aplica operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata din care deriva o a doua cota ,recalculata:cota de 19% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri mobile si transferul proprietatii bunurilor imobile efectuate in tara,prestarile de servicii,precum si pentru importul de bunuri(cu exceptiile prevazute de lege) si cota de 19% recalculata ,in suma de 15,966% (cota TVA/100+cota TVA=15,966),aplicata operatiunilor ce includ si valoarea TVA,pentru a determina valoarea taxei pe valoarea adaugata aferenta respectivei operatiuni.

Incepand cu anul 2004, Codul Fiscal prevede unei cote reduse a TVA de 9 %, aplicabila bazei de impozitare, pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii;livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv publicitatii;livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu exceptia protezelor dentare;livrarile de produse ortopedice;medicamente de uz uman si veterinar si cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.

Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se determina ca diferenta intre TVA aplicata livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii,denumita TVA colectata (TVAc),si TVA corespunzatoare cumpararilor,denumita TVA deductibila (TVAd).Daca TVA platita in amonte depaseste TVA incasata,diferenta se regularizeaza,existand mai multe metode:prin rambursare efectiva,prin compensare cu acelasi impozit de platit restant din lunile anterioare sau de platit conform econturile din lunile anterioare,prin compensare cu alte impozite si taxe datorate de contribuabil bugetului statului.Deci vom avea egalitatile:

TVA de plata=TVAc-TVAd.

TVA de incasat=TVAd-TVAc.

Dreptul de deducere se exercita lunar,in baza ansamblului operatiunilor din cadrul unei luni.Determinarea cuantumului TVA aferente cumpararilor ce poate fi recuperata din TVA incasata din vanzarea produselor se bazeaza pe calculul pro-ratei,determinate pe baza formulei:

Pro-rata=Total livrari cu drept de deducere/Total livrari realizate.

Pro-rata se poate calcula in doua modalitati:anual,pe baza realizarilor din anul precedent sau corespunzator regimului TVA aferente bunurilor si serviciilor prevazute a fi realizate in anul curent.Regularizarea TVA deductibile determinate pe baza pro-ratei se va realiza la sfarsitul anului;lunar,in baza cererii exprimate in scris de catre contribuabil.

Agentul economic trebuie sa opteze pentru una din cele doua metode,aplicabile pe parcursul intregului an.

Pro-rata astfel determinate se va aplica asupra valorii TVA deductibile ,rezultand astfel TVA de dedus:

TVA de dedus=TVA deductibila x Pro-rata.

TVA de dedus astfel determinata va fi utilizata in determinarea TVA de plata ,respectiv TVA de incasat la/de la bugetul de stat.

Astfel, la nivelul unei societati comerciale ne putem afla in urmatoarele situatii:

TVA de plata = TVA colectat -TVA deductibila, daca pro-rata = 100%;

TVA de plata = TVA colectata -TVA de dedus, daca pro-rata < 100%.

In privinta taxei pe valoarea adaugata ne putem intalni cu doua mari cazuri:

Taxa dedusa > Taxa colectata → Taxa de rambursat

Taxa colectata > Taxa dedusa → Taxa de plata

Trebuie realizata o distinctie foarte clara intre data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata si exigibilitatea acesteia,respectiv momentul in care organul fiscal este indreptatit sa solicite plata taxei pe valoarea adaugata catre buget.Acestea pot coincide,dar pot fi si diferite.Astfel obligatia de plata ia nastere o data cu livrarea de bunuri mobile,cu transferul proprietatii bunurilor imobile si/saucu prestarea serviciilor,respectiv la inregistrarea declaratiei vamale sau la termenele de plata pentru ratele prevazute conform contractelor incheiate.Exigibilitatea poate fi anterioara obligatiei de plata ,de exemplu,in cazul in care o factura este emisa inaintea livrarii efective de bunuri sau prestari de servicii sau atunci cand are loc incasarea contravalorii bunurilor sau serviciilor inainte de a se efectua livrarea sau prestarea acestora.

Taxa pe valoarea adaugata de plata trebuie virata la buget pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza. In cazul microintreprinderilor, plata taxei pe valoarea adaugata se poate realiza trimestrial, scadenta fiind data de 25, inclusive, a primei luni a trimestrului urmator.

In cazul importului, plata taxei pe valoarea adaugata devine exigibila la data completarii declaratiei vamale de import.

Firmele care platesc taxa pe valoarea adaugata au obligatia sa depuna lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare,decontul de TVA la organul fiscal,intocmit pe baza datelor din jurnalele de vanzari,respectiv de cumparari.

Decont privind taxa pe valoarea adaugata:

1. Se difuzeaza gratuit.

Se utilizeaza la declararea taxei pe valoarea adaugata.

3. Se intocmeste in doua exemplare.

4. Circula: - originalul - la organul fiscal.

- copia - la platitorul de taxa pe valoarea adaugata.

5. Se arhiveaza la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1681
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved