Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica


FINLANDA

Statistica+ Font mai mare | - Font mai micFINLANDA

Codul Penal (139/1889)

Data adoptarii: 13 iulie 2001Data intrarii in vigoare: 1 septembrie 2001

Traducere neoficiala

Ministerul Justitiei, Finlanda

Codul Penal al Finlandei 39/1889    (amendamente pana la 1118/2001 inclusiv)

Capitolul 10 Confiscarea (875/2001)

Sect.1 - Conditii generale privind confiscarea

Un act considerat pasibil de pedeapsa (infractiunea) de catre lege este o conditie esentiala pentru o declaratie de confiscare.

De asemenea, o declaratie de confiscare poate fi bazata pe un act considerat pedepsibil prin lege:

- cand persoana care a comis fapta nu a implinit varsta de 15 ani sau nu are capacitate penala;

- cand persoana care a comis fapta nu are discernamant conform capitolului 3, sect. 9, 10 sau 10a sau pentru un motiv comparabil;

- cand o persoana juridica poate fi condamnata la o pedeapsa in conformitate cu cap.9 chiar daca individul care a comis infractiunea nu poate fi identificat sau condamnat la o pedeapsa pentru alte motive.

Sect.2 - Confiscarea veniturilor obtinute in urma savarsirii unei infractiuni (875/2001)

Veniturile rezultate din savarsirea infractiunilor.

Confiscarea se va dispune impotriva infractorului, unui participant sau unei persoane in interesul careia s-a savarsit infractiunea, atunci cand acestea au beneficiat de pe urma savarsirii infractiunii.

Daca nu se poate calcula valoarea acestor castiguri sau este greu de calculat, veniturile trebuie estimate, tinand cont de natura infractiunii, gravitatea activitatii criminale si de alte circumstante.

Veniturile rezultate din infractiuni nu pot fi cerute in masura in care ele au fost returnate persoanei vatamate sau in masura in care ele au fost sau vor fi cerute a fi rambursate persoanei vatamate printr-o despagubire sau restituire.

Daca nu a fost formulata o pretentie pentru despagubiri sau daca nu s-a decis asupra pretentiei, cand cererea pentru confiscare este hotarata, confiscarea se va executa.

Sect.3 - Extinderea confiscarii veniturilor rezultate din savarsirea infractiunii.

O confiscare totala sau partiala in beneficiul Statului poate fi dispusa:

1. asupra unei persoane care este gasita vinovata de savarsirea unei infractiuni care se pedepseste cu inchisoarea de cel putin 4 ani, de o tentativa pedepsibila la o asemenea infractiune sau de o infractiune prevazuta in cap.32, sect.1, cap.46, secs.4, cap.50, sect.1 sau 4 din acest cod sau in sect.82 din Legea alcoolului (459/1968) si asupra unui participant la o infractiune prevazuta in paragraful urmator (1) si asupra unei persoane in a carui interes infractiunea s-a comis cu conditia ca infractiunea sa fie de asemenea natura incat in urma savarsirii ei sa rezulte multe beneficii si sa existe un motiv pentru a crede ca proprietatea provine in totalitate sau partial din activitatea infractionala.

Pe deasupra, o confiscare totala sau partiala a bunurilor la care face referire paragraful (1) poate fi dispusa:

- asupra unei persoane ale carei relatii cu o persoana la care face referire paragraful (1), este una precizata de sect.3(1) din Legea privind recuperarea bunurilor Bankruptcu Estatas (758/19919);

- asupra unui impresar privat, asupra unei companii sau fundatie ale carei relatii cu o persoana la care face referire paragraful (1) sau o persoana juridica este prevazuta in sect.3(2) (1) sau 3(2) (2) din legea mai sus mentionata, daca exista un motiv a se crede ca proprietatea a fost transmisa pentru a evita confiscarea sau pentru a scapa de o obligatie.

Confiscarea prevazuta de paragraful (2) nu va fi dispusa daca proprietatea a fost transmisa cu mai mult de 5 ani inainte de incriminarea infractiunii prevazuta in paragraful (1).

Sect.4 - Confiscarea unui obiect folosit in savarsirea infractiunii.

Urmatoarele obiecte vor fi confiscate de catre stat, daca au fost folosite pentru savarsirea unei infractiuni:

o arma de foc sau alte obiecte similare;

orice alt obiect a carei detinere este ilegala.

De asemenea, urmatoarele obiecte pot fi confiscate de catre stat:

un obiect sau bun care a fost folosit pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;

un obiect care are legatura cu o infractiune care se judeca, cand a fost produs, obtinut sau transformat pentru savarsirea infractiunii sau cand caracteristicile lui il fac potrivit pentru a fi folosit la savarsirea unei infractiuni.

Sect.5 - Confiscarea altor bunuri (875/2001)

Un obiect sau bun care a fost produs, obtinut sau transformat pentru savarsirea unei infractiuni sau cu care o infractiune are legatura, va fi confiscat de catre stat daca detinerea lui este ilegala.

Acest obiect sau bun poate fi confiscat total sau partial, daca confiscarea este necesara:

1. din pricina bunului sanatatea sau mediul inconjurator este pus in pericol;

1. pentru a preveni savarsirea altor infractiuni, cand bunul este potrivit ca instrument al unei infractiuni;

2. pentru a indeplini prevederi legale legate de normele economice, import, export;

3. pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protectia naturii si a mediului.

Un recipient, pachet sau alt material folosit pentru depozitarea unui obiect sau bun poate fi de asemenea confiscat.

Sect.6 - Limitele confiscarii.

Un obiect sau bun din cele prevazute in sectiunile 4, 5, nu poate fi confiscat daca apartine altei persoane decat infractorului, parti a pontului sau persoanei care a avut castig de pe urma savarsirii infractiunii.

Obiectul sau bunul poate fi confiscat daca acesta a fost transmis unei persoane dupa savarsirea infractiunii, daca, atunci cand le-a primit stia sau avea motive sa creada ca obiectul a avut legatura cu savarsirea unei infractiuni sau daca persoana le-a primit in dar fara a le plati.

Sect.7 - Prescriptia confiscarii (875/2001)

In legatura cu cererea de confiscare, instanta poate, cu acordul acuzatului, dispune sa se prescrie confiscarea, daca obiectul la care se refera sectiunea 4 sau 5 este, intr-o perioada data, alterat asa cum se specifica in hotararea judecatoreasca sau daca alte masuri specificate in hotarare sunt indeplinite, iar ca rezultat confiscarea devine de prisos.

Un functionar public va monitoriza acordul cu masurile dispuse in hotararea judecatoreasca si sa decida daca confiscarea se va prescrie. Persoana fata de care se dispune confiscarea poate ataca decizia conform legii.

Pentru anumite motive, functionarul public poate prelungi perioada la care face referire paragraful (1). Prescriptia unei confiscari va fi declarata Centrului Legal de Inregistrare.

Persoana fata de care se dispune confiscarea este susceptibila de plata sumelor rezultate din modificare sau din alte masuri dispuse prin hotararea judecatoreasca.

Sect.8 - Confiscarea valorii bunului (875/2001)

Daca un obiect sau un bun din cele prevazute de sectiunile 4 sau 5 nu poate fi confiscat ca urmare a restrictiilor prevazute de sectiunea 6 (1) sau datorita faptului ca obiectul sau bunul a fost ascuns sau este inaccesibil, o confiscare totala sau partiala a valorii obiectului poate fi dispusa asupra infractorului, unui participant sau unei persoane care a avut un beneficiu din savarsirea infractiunii.

In plus, confiscarea poate fi dispusa si asupra persoanei careia i-a fost transmis bunul, daca atunci cand l-a primit avea motive sa creada ca bunul are legatura cu o infractiune sau daca le-a primit ca dar sau in alt mod, fara a-l plati.

Confiscarea nu poate interveni daca persoana respectiva demonstreaza ca obiectul sau bunul a fost distrus sau s-a confiscat.

Daca confiscarea se dispune asupra mai multor persoane, ele vor raspunde in mod egal sau in mod diferit, dupa cum se specifica in hotarare.

Sect.9 - Cerea de confiscare

Cererea de confiscare se face de catre procuror sau un oficial conform dispozitiilor din sectiunea 3 din Codul de procedura penala (692/1993). De asemenea, persoana vatamata poate cere confiscarea in nume propriu, conform prevederilor cap.7 din Codul de procedura penala (689/1997).

Capitolul 1, sect.8 din Codul de procedura penala contine dispozitii privind cazurile in care procurorul poate declina competenta de a face cererea.

Sect.10 - Revizuirea confiscarii (875/2001)

Confiscarea nu se dispune:

1. daca veniturile rezultate din infractiune sunt nesemnificative;

2. daca intervine renuntarea la pedepsirea infractorului conform. cap.3, sect.5 (3), (4) sau potrivit altor clauze.

3. confiscarea nu este rezonabila datorita caracterului infractorului, obiectului situatiei financiare a acuzatului sau altor circumstante.

In conditiile prevazute in paragraful (1), confiscarea poate fi dispusa in mod total sau partial asupra bunului sau partial sau valorii bunului.

De asemenea o confiscare partiala a veniturilor rezultate din infractiuni poate fi dispusa.

Sect.11 - Alte clauze

Atunci cand posibilitatea confiscarii asupra altor persoane decat suspectul sau acuzatul este cercetat intr-un proces sau inainte de acesta, prevederile legale care au legatura cu suspectul sau acuzatul se vor aplica asupra acelor persoane.

Daca s-a platit o compensatie sau daca s-a dispus a se plati dupa decizia prevazuta in sectiunea 2 (3), valoarea confiscarilor se va reduce in mod corespunzator. Daca confiscarea s-a executat, diferenta va fi returnata din fondurile statului. Termenul este de 5 ani de la data la care hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus confiscarea a ramas definitiva. Statul va fi acuzatul in acest caz si va fi reprezentat de Centrul Legal de Inregistrare.

O persoana care cu buna credinta a obtinut o ipoteca sau un drept de a sechestra averea datornicului si a cerut confiscarea poate priva de folosinta persoana respectiva.

Cap.15 - Infractiuni contra administratiei justitiei (563/1998)

Sect.10 - Omisiunea de a raporta o infractiune grava.

O persoana care are cunostinta despre fapte ce pun in pericol suveranitatea Finlandei, tradare, tradare in forma calificata, spionaj, spionaj in forma calificata, inalta tradare (sau in forma calificata), talharie, talharie in forma calificata, rapire, omor, atac, luarea de ostatici, punerea in pericol a sanatatii, infractiuni cu privire la dispozitivele nucleare, deturnate, infractiuni privind drogurile, deteriorarea mediului si omite sa sesizeze autoritatile sau persoana care este pusa in pericol in timp util a preveni savarsirea infractiunii, va fi pedepsita daca infractiunea sau o tentativa pedpsibila s-a comis, cu amenda sau inchisoare de cel mult 6 luni.

Persoana nu va fi pedepsita daca, pentru a preveni savarsirea infractiunii trebuie sa denunte un sot, un ascendent sau un descendent, sau o persoana care locuieste la acelasi domiciliu.

Cap.23 - Infractiuni privind circulatia (545/1999)

Sect.3 - Conducerea in stare de betie (545/1999).

O persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai:

1. dupa ce a consumat alcool asa incat nivelul alcoolului din sange este de cel putin 0,5% si in cazul aerului expirat cel putin 0,25 miligrame de alcool/litru;

2. dupa ce a consumat substante narcotice altele decat alcoolul sau asemenea substante combinate cu alcoolul, asa incat capacitatea sa de a conduce este afectata.Va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 6 luni.

Sect.4 - Conducerea in stare grava de betie (545/1999).

Daca o persoana conduce un autovehicul si:

1. nivelul alcoolului din sange este de cel putin 1,20 la mie iar in aerul expirat este de 0,6 miligrame de alcool/litru;

2. capacitatea persoanei de a conduce este semnificativ redusa;

3. persoana a consumat substante narcotice singure sau in combinatii cu alcoolul, asa incat capacitatea sa de a conduce este grav afectata, iar circumstantele sunt de asa natura incat infractiunea pune in pericol si alte persoane, infractorul va fi pedepsit cu 60 zile amenda sau inchisoare de cel mult 2 ani.

Sect.5 - Traficul fluvial.

O persoana care conduce o nava sau desfasoara o activitate care afecteaza siguranta navigatiei:

1. dupa ce a consumat alcool asa in cat nivelul alcoolului din sange este de cel putin 1 la mie iar in aerul expirat 0,5 miligrame de alcool/litru aer si capacitatea sa de a desfasura activitatile este afectata;

2. dupa ce a consumat substante narcotice sau aceste substante in combinatie cu alcoolul, asa incat capacitatea sa este redusa si circumstantele sunt de asa natura incat prin savarsirea infractiunii sunt puse in pericol si alte persoane, este pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 2 ani.

Persoana nu va fi pedepsita in cazul in care conduce o barca cu vasle, o salupa sau desfasoara o activitate pe o asemenea ambarcatiune.

Sect.6 - Traficul aerian.

O persoana care piloteaza un avion sau desfasoara o activitate ca membru al echipajului:

- dupa ce a consumat alcool asa incat nivelul alcoolului din sange este de cel putin 0,5 la mie iar in aerul expirat cel putin 0,25 miligrame de alcool/litru de aer asa incat capacitatea sa de a desfasura activitatea este redusa;

- dupa ce a consumat substante narcotice, singure sau in combinatie cu alcoolul va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel putin 2 ani.

Sect.7 - Traficul feroviar.

O persoana care conduce un tren sau desfasoara o activitate ce afecteaza siguranta traficului feroviar:

- dupa ce a consumat alcool asa incat nivelul alcoolului din sange este de cel putin 0,5 la mie si in aerul expirat 0,25 miligrame de alcool/litru de aer, iar capacitatea sa este afectata;

- dupa ce a consumat substante narcotice, singure sau in combinatie cu alcoolul.

Sect.8 - Imprumutul unui vehicul unei persoane in stare de betie.

Persoana care imprumuta un vehicul, tramvai, tren, nava sau avion din cele precizate in sectiunea 5 unei persoane care este intr-o stare din cele prevazute de sectiunile 3-7, va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 1 an.

Capitolul 32 - Infractiuni legate de proprietate

Sect.1

O persoana care ascunde, procura, ia in posesie sau transmite proprietatea obtinuta de la alta persoana prin furt, delapidare, jaf, santaj, frauda, specula, inselaciunea unui debitor, inselaciune in forma agravata, chiar daca stie ca proprietatea a fost obtinuta in mod ilegal va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 1 an si 6 luni.

Persoana va fi pedepsita daca:

- primeste, transforma, transmite bunuri sau proprietatea stiind ca au fost obtinute printr-o infractiune sau muta aceste bunuri pentru a le ascunde originea ilicita sau pentru a ajuta infractorul sa se sustraga prevederilor legale;

- ascunde adevarata natura, origine, locatie sau drepturi legate de proprietatea la care face referire subparagraful (1) sau (79/1998);

- omite sa sesizeze autoritatile cf. sect.10 din Legea privind descoperirea si prevenirea spalarii banilor (68/1998).

Sect.2

Daca obiectul are o valoare foarte mare, infractorul va fi pedepsit cu inchisoare de cel putin 4 luni si cel mult 4 ani.

Sect.3

O persoana care procura sau transfera proprietatea dobandita printr-o infractiune din cele prevazute in sect.1 (1), chiar daca are motive sa creada ca proprietatea a fost dobandita in modul precizat, va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 6 luni.

Sect.6 - Limitele aplicarii (769/1990)

o persoana care este complice la savarsirea unei infractiuni datorita careia proprietatea a fost obtinuta de la alta nu va fi condamnata pentru infractiunile prevazute in sectiunile 1-5 din acest capitol;

prevederile din acest capitol nu se vor aplica unei persoane care locuieste cu infractorul daca persoana nu mai foloseste sau consuma bunurile obtinute de infractor pentru nevoile gospodaresti.

Sectiunea a 6-a Confiscarea (875/2001)

Bunurile care au facut obiectul unei infractiuni din cele prevazute in sectiunea 1 vor fi confiscate de catre stat. Prevederea din cap.10, sectiunea 11(3) se aplica confiscarii .

Sectiunea 7 - Dreptul de a aduce acuzatii (769/1990)

Procurorul nu va face acuzatii, mai putin in cazul in care reclamantul face plangere sau in cazul in care un important interes public cere ca acuzatia sa fie facuta.

Sectiunea 8 - Raspunderea penala comuna

Pentru infractiunile de mai sus se aplica prevederile referitoare la raspunderea penala unita.

CAPITOLUL 50 - Infractiuni referitoare la droguri (1304(1993)

Sectiunea 1

O persoana care in mod nelegitim

produce sau incearca sa produca o substanta narcotica sau cultiva opium, coca sau canabis pentru a fi folosite ca substante narcotice sau ca materie prima pentru substante narcotice.

importa sau incearca sa importe sau sa exporte sau incearca sa exporte o substanta narcotica sau o transporta, distribuie sau incearca sa distribuie o substanta narcotica sau

vinde substante narcotice (654/2001)

va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 2 ani.

Sectiunea 2 - Infractiuni referitoare la droguri in forma calificata (1304/1993). In cazul unei infractiuni.

obiectul infractiunii este o foarte periculos, substanta narcotica sau o cantitate foarte mare de substante;

este urmarit un profit financiar substantial

infractorul este membru al unui grup organizat pentru savarsirea de infractiuni.

exista un pericol grav pentru viata sau sanatatea mai multor persoane sau

substantele narcotice sunt distribuite minorilor sau intr-un mod lipsit de scrupule

infractorul va fi pedepsit cu inchisoarea intre 1 an si 10 ani.

Sectiunea 2a - Folosirea ilegala a substantelor narcotice (654/2001)

O persoana care foloseste sau incearca sa obtina o cantitate mica de droguri va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 6 luni.

Sectiunea 3 - Pregatirea unei infractiuni referitoare la droguri (1304/1993).

O persoana care, in scopul savarsirii unei infractiuni din cele prevazute in sectiunea 1(1) - (3), produce, importa, obtine sau primeste un echipament, material potrivit pentru comiterea unei astfel de infractiuni va fi pedepsita cu amenda sau inchisoare de cel mult 2 ani.

Sectiunea 4 - Tainuirea unei infractiuni referitoare la droguri (1304/1993)

O persoana care

  1. pentru productia, cultivarea, importul sau exportul ilegal al unei substante narcotice produce, transporta, echipamente sau materiale stiind ca ele vor fi folosite in acest mod, sau
  2. prin imprumuturi sau prin alte metode financiare tainuieste o infractiune referitoare la droguri sau activitatea prevazuta in sub-paragraful (1) stiind ca imprumuturile vor fi folosite in acest mod.

Va fi pedepsita, cu exceptia cazului in care fapta este pedepsita ca o infractiune referitoare la droguri sau aceasta infractiune in forma agravata, cu amenda sau inchisoare de cel mult 2 ani

Sectiunea 5 - Definitii (1304/1993)

Pentru scopul acestui capitol, substanta narcotica este definita ca o substanta narcotica din cele prevazute de Legea privind substantele narcotice (1289/1993).

Substanta narcotica foarte periculoasa este o substanta care folosita poate cauza moartea prin supradoza, vatamari grave ale sanatatii chiar pe termen scurt sau unele simptome.

Sectiunea a 6-a

Confiscarea (875/2001)

Urmatoarele bunuri vor fi confiscate de catre stat:

  1. instrumentele, substantele folosite in savarsirea infractiunilor din acest capitol sau obtinute in acest scop, si
  2. bunurile prevazute in sectiunea 4(2), chiar daca fapta este pedepsita, confiscarea va fi dispusa asupra celui care finanteaza.

Sectiunea 7 - Renuntarea la masuri (654/2001)

In conformitate cu dispozitiile din Codul de procedura penala (689/2001) si alte dispozitii, urmarirea si judecata pentru consumul de droguri, nu vor fi efectuate, daca infractiunea nu este grava datorita cantitatii sau tipului substantei, situatii cand este folosita sau in alte circumstante.

Judecata nu va mai avea loc daca infractorul a beneficiat de tratament aprobat de Ministerul Sanatatii.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2716
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved