Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Organizarea si conducerea evidentei bugetare (tehnic-operative, statistice, contabile)

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micOrganizarea si conducerea evidentei bugetare

(tehnic-operative, statistice, contabile)Conducerea evidentei in ceea ce priveste activitatea Primariei Municipiului Braila este asigurata de catre fiecare dintre cele 24 de compartimente si servicii, fiecare in functie de sarcinile si atributiile sale. In domeniul fundamentarii si executarii bugetului local, pe plan financiar, evidenta este asigurata de catre Directia Economica care prin Compartimentul Buget si Finante asigura evidenta tehnic-operativa, iar prin Compartimentul Contabilitate, evidenta contabila. Evidenta statistica este asigurata de catre Compartimentul Planificare, Strategii, Statistica din cadrul Directiei Generale, aflata in subordinea directa a primarului.

Evidenta tuturor activitatilor realizate in cadrul Primariei Municipiului Braila este asigurata de un sistem informatic performant care face legatura intre compartimentele institutiei, asigurand o unitate a informatiei necesara pentru sistematizarea si utilizarea eficace a datelor necesare desfasurarii activitatii sale.

Compartimentul Buget si Finante asigura evidenta tehnic-operativa, acesta fiind raspunzator de intocmirea proiectului bugetului local, in toate fazele prevazute de Legea finantelor publice locale, si il supune analizei conducerii executive.

Acesta colaboreaza cu toate unitatile subordonate sau finantate in stabilirea necesarului de fonduri pentru a fi incluse in proiectul bugetului local. Colaboreaza cu institutiile autofinantate din subordine pentru intocmirea bugetelor proprii de venituri si cheltuieli. In final, primeste de la ordonatorii de credite, propunerile pentru bugetul local, pe care le analizeaza, le centralizeaza si le sistematizeaza.

Supune aprobarii Consiliului local, proiectul bugetului local si al bugetelor unitatilor autofinantate partial, ale societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local precum si al bugetelor institutiilor finantate din bugetul local.

Defalca pe trimestre bugetul aprobat de Consiliul local si-l supune aprobarii primarului, iar apoi comunica ordonatorilor tertiari de credite bugetele aprobate cu defalcarea pe trimestre.

Tot acest compartiment intocmeste Cererile de deschidere a creditelor bugetare pe care le depune la Trezorerie, lunar, sau la data rectificarilor de buget sau a aprobarii virarilor de credite. Repartizeaza credite, ordonatorilor tertiari prin dispozitii bugetare de repartizare, conform prevederilor din bugetele aprobate.

Compartimentul Buget, Finante intocmeste note de justificare a necesarului de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif pentru energia termica livrata populatiei si pentru justificarea necesarului de sume defalcate din impozitul pe venit sau din TVA, pentru echilibrarea bugetului local. Intocmeste documentele de plata a materialelor, lucrarilor si serviciilor in limita creditelor bugetare deschise si cu incadrarea in capitolul, subcapitolul, articolul si aliniatul de cheltuieli.

Impreuna cu compartimentul contabilitate prezinta Consiliului Local spre aprobare contul anual de executie a bugetului local, in termenul prevazut de lege. Pe baza evolutiei veniturilor si cheltuielilor bugetului local, face propuneri de rectificare a acestuia sau ca urmare a unor propuneri fundamentale ale ordonatorului principal de credite, pe care le supune aprobarii Consiliului Local.

Verifica lunar daca creditele bugetare deschise de Trezoreria municipala corespund prevederilor din bugetul local aprobat.

Ceea ce este deosebit de important este faptul ca centralizeaza trimestrial si anual conturile de executie primite de la ordonatorii tertiari de credite si le introduce in contul de executie de executie a bugetului local, ce se depune la Directia Generala a Finantelor Publice. Centralizeaza lunar conturile de executie ale ordonatorilor tertiari de credite si informeaza executivul Primariei, despre stadiul executiei bugetului local.

Compartimentul de Contabilitate asigura evidenta contabila a tuturor opartiunilor financiare realizate in cadrul institutiei. Acesta organizeaza si tine evidenta contabila, conform normelor legale, depune la Trezorerie, documentele de incasari si plati initiate si asigura ridicarea extraselor de cont, urmareste inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor bugetului local potrivit clasificatiei bugetare, asigura prelucrarea pe calculator a informatiilor contabile.

Verifica lunar, daca creditele bugetare deschise de Trezoreria Municipala corespund prevederilor din bugetul local aprobat. Urmareste incasarea veniturilor cu destinatie speciala incasate cu respectarea prevederilor legale si a hotararilor Consiliului Local. Urmareste efectuarea la termen a platilor legale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si sanatate.

Intocmeste balanta de verificare, lunar, si darea de seama contabila, trimestrial si anual. Centralizeaza lunar la balanta de verificare proprie, balanta de verificare a activitatii la care este organizata contabilitatea proprie. Trimestrial si anual intocmeste darea de seama contabila, ce se depune la Directia Generala a Finantelor Publice, impreuna cu Serviciul Buget - finante care centralizeaza datele de la ordonatorii tertiari de credite si anexele la bilant. Organizeaza si exercita controlul financiar preventiv.

Primeste de la compartimentele de resort toate actele in baza carora se solicita efectuarea platilor (facturi, situatii de lucrari), vizate de compartimente pentru realitate, necesitate si legalitate, aprobate de ordonatorul de credite si insotite de toate anexele necesare efectuarii controlului financiar preventiv.

Tot acest compartiment intocmeste documentele de plata a materialelor, lucrarilor si servicilor in limita creditelor bugetare deschise si cu incadrarea in capitolul, subcapitolul, articolul si aliniatul de cheltuieli. Urmareste efectuarea platilor, la obiectivele de investitii realizate, potrivit listei obiectivelor de investitii aprobate, a cererilor de deschidere a finantarii si a prevederilor bugetare.

Participa la receptia obiectivelor de investitii si asigura inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe receptionate.

Urmareste intocmirea la biroul personal, a statelor de plata, a salariilor, efectueaza controlul financiar preventiv asupra acestora si asigura efectuarea retinerilor legale si efectuarea viramentelor.

Efectueaza operatiunile de regularizari la veniturile bugetului local propuse de Directia de Impozite si Taxe Locale si aprobate de ordonatorul de credite.

Ceea ce este foarte important este faptul ca acest compartiment al Primariei indruma si coordoneaza activitatea financiar - contabila a unitatilor din subordine, in vederea respectarii disciplinei bugetare si financiar - contabile.

Acest compartiment poate oferi informatii tuturor compartimentelor asupra situatiei, la un moment dat, a patrimoniului unitatii, a creantelor si obligatiilor.

Compartimentul de Planificare, Strategii, Statistica este subordonat Directorului general si are ca atributii principale colectarea, actualizarea si utilizarea bazei de date pentru proiectarea de politici fiscale locale, politici investitionale, politici bugetare.

Informatiile colectate si stocate sunt de mai multe tipuri:

cu caracter economic:

-structurarea economiei municipiului pe tipuri de activitati: comert, prestari servicii, industrie, agricultura, etc.

-in raport cu forma de proprietate (de stat, privata si mixta)

caracter financiar-fiscal:

impozite totale

-dinamica fiscalitatii in raport cu specificul de activitate

informatii cu caracter social -fiscal :

-populatia pe categorii de varsta (contribuabili);

-definirea si actualizarea pragului de saracie pentru locuitorii municipiului Braila;

- numarul familiilor si membrilor colectivitatii ( in dinamica, luna de luna) care pot face obiectul suportului financiar din partea municipiului

-proiectarea de politici locale care sa optimizeze relatia beneficiar de suport financiar-cetatean al municipiului;

-proiectarea si analiza politicilor de diferentiere a contributiei populatiei, in raport cu veniturile si consumurile de utilitate;

-proiectarea campaniilor de informare a populatiei si mass-media, privitor la necesitatea promovarii anumitor politici de discriminare;

-structura si dinamica populatiei active;

-urmarirea surselor de somaj ( agenti economici care produc someri) in corelatie cu procesele investitionale ale agentilor economici;

dinamica investitiilor in municipiul Braila

-nivelul investitiilor pe activitate, tipuri de proprietate si natura lor ( investitii, productie);

-impactul procesului investitional asupra starii sociale si economice a municipiului;

provenienta obiectului cheltuielilor de investitii (import, intern).

Compartimentul Planificare, Strategii, Statistica, in vederea intocmirii bazei de date, colaboreaza cu Directia Judeteana de Statistica, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Directia Generala a Finantelor Publice Braila. De asemenea colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Primariei, pentru preluarea informatiilor trimestrial si actualizarea bazei de date.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1417
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved