Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Drept constitutional 2 - test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDrept constitutional 2 - test grila

Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de ombudsman?a. Este o institutie consacrata de Constitutie sau de lege

b. Este desemnat dupa procedurile prevazute de Constitutie sau de lege

c. Are indatorirea de a primi plangeri de la cetateni impotriva nedreptatilor cauzate

acestora de catre administratie

d. Combate administratia defectuoasa din proprie initiativa prin recomandari ori sugestii si

prin informari publice anuale

a+b+c+d

a+b+c

a+c+d

Care dintre urmatoarele conditii legale trebuie sa fie indeplinite de catre candidatii la

functia de Avocat al Poporului?

a. Sa aiba pregatire juridica superioara

b. Sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania

c. Sa posede o inalta competenta profesionala

d. Sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic

superior

a+b+d

a+d

a+c+d

In care dintre urmatoarele cazuri prevazute expres de lege inceteaza mandatul

Avocatului Poporului inainte de termen?

a. demisia

b. revocarea din functie

c. incompatibilitatea de a indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin

examen medical de specialitate

d. deces

a+b+d

a+b+c+d

b+c+d

Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate

in drepturile si libertatile cetatenesti. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a. Cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de

cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa

b. Cererile pot fi adresate si de persoane juridice romane sa straine de drept privat

c. Cererile trebuie sa se faca in scris si sa cuprinda numele, domiciliul persoanei lezate in

drepturile si libertatile cetatenesti

d. Cererea trebuie sa cuprinda drepturile si libertatile incalcate precum si numele autoritatii

administrative ori a functionarului public in cauza

a+b+d

a+c+d

a+b+c+d

Nu pot face obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului urmatoarele cereri:

a. Cereri privind actele emise de Camera Deputatilor, Senat sau Parlament

b. Cererile privind actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei si

Guvernului

c. Cererile privind actele emise de Curtea Constitutionala, de Presedintele Consiliului

Legislativ si de autoritatile judecatoresti

a+b

a+b+c

a+c

Universalitatea, ca trasatura a dreptului de vot, a cunoscut o evolutie specifica,

structurata pe urmatoarele etape:

a. Eliminarea votului cenzitar

b. Votul universal masculin

c. Accesul femeilor la electorat

d. Scaderea varstei minime

a+b+c+d

b+c+d

a+c+d

Care dintre urmatoarele conditii constitutionale trebuie sa fie indeplinite de o

persoana pentru a putea vota in Romania?

a. Sa fie cetatean roman

b. Sa aiba cel putin 18 ani

c. Sa fie in deplinatatea facultatilor mintale

d. Sa fie apt moral de a vota

a+b+c

a+b+c+d

a+b+d

Egalitatea votului este incalcata de urmatoarele tehnici si procedee electorale:

a. Geografia electorala

b. Colegiile electorale

c. Votul plural

d. Prima electorala

a+b+c

a+c+d

a+b+c+d

Conform dispozitiilor constitutionale o persoana poate fi aleasa ca deputat, senator

sau sef de stat, ori in alte organe reprezentative, daca indeplineste urmatoarele

conditii:

a. Are drept de vot

b. Are cetatenia romana si domiciliul in tara

c. Sa nu-i fie interzisa asocierea la partide politice

d. Sa aiba cel putin 23 de ani pentru a candida la Camera Deputatilor, 33de ani pentru a

candida la Senat si cel putin 35 de ani pentru a candida la functia de Presedinte al

Romaniei

a+b+d

a+b+c

a+b+c+d

Care dintre enunturile de mai jos considerati ca reprezinta avantaje si dezavantaje

ale scrutinului de lista:

a. Scrutinul de lista presupune ca propunerile de candidati sa fie facute numai de

partide si aliante politice

b. Scrutinul de lista presupune anumite conditionari legate de realizarea unui prag

electoral la nivel national

c. Scrutinul de lista presupune ruperea legaturii dintre ales si alegatorii sai

d. Variantele scrutinului de lista prezinta numeroase dificultati procedurale

presupunand o serie de calcule si operatiuni la nivel local si national

b+c+d

a+c+d

a+b+c+d

Care dintre enunturile de mai jos considerati ca reprezinta avantaje ale scrutinului

uninominal?

a. Datorita numarului mare de circumscriptii electorale scrutinul uninominal implica mari

cheltuieli cu operatiunile electorale

b. Scrutinul uninominal se caracterizeaza prin simplitate prin faptul ca fiecare

circumscriptie electorala desemneaza un singur reprezentant

c. Scrutinul uninominal creeaza o majoritate parlamentara stabila

d. Creeaza aparent posibilitatea unei legaturi stranse intre ales si alegator

a+b+c

a+d

b+c+d

Unele regimuri constitutionale practica sisteme electorale mixte. Dintre acestea

mentionam:

a. Sistemul inrudirilor

b. Sistemul german al buletinului dublu

c. Sistemul majoritar

a+b+c

a+c

a+b

Care dintre urmatoarele majoritati sunt specifice sistemelor electorale?

a. Majoritatea simpla

b. Majoritatea absoluta

c. Majoritatea relativa

d. Balotajul

a+b+c+d

a+b

c+d

Biroul Electoral Central este alcatuit din:

a. 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie

b. Presedintele si Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente

c. Reprezentanti ai societatii civile

d. reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

a+b+c+d

a+b+d

a+c+d

Identificati atributiile Biroului Electoral Central:

a. Urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la

alegeri pe intregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora

b. Centralizeaza numarul de liste complete depuse de partidele si aliantele politice, de

aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale

c. Verifica, inregistreaza si totalizeaza rezultatele la nivel national pe partide politice,

aliante politice politice, aliante electorale si candidati independenti

d. Solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala

a+b+c

a+b+c+d

a+c+d

In exercitarea atributiilor ce-i revin Biroul Electoral Central emite:

Decizii

Hotarari

Ordine

d Rezolutii

Identificati atributiile Biroului Electoral de Circumscriptie:

a. Urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri si supravegheaza

organizarea sectiilor de votare

b. Inregistreaza candidaturile depuse si constatarea celor ramase definitive

c. Urmareste modul de intocmire si eliberarea cartilor de alegator, in concordanta cu

listele electorale permanente

d. Totalizeaa rezultatele alegerilor de la sectiile de votare si comunicarea catre Biroul

Electoral Central a proceselor verbale cuprinzand rezultatele alegerilor,

intampinarilor si contestatiilor

a+b+d

a+c+d

a+b+c+d

In scopul asigurarii conditiilor logistice necesare aplicarii legilor privitoare la

exercitarea dreptului de vot s-a infiintat Autoritatea Electorala Permanenta care

reprezinta:

a. O institutie administrativa autonoma

b. Are competenta generala de a asigura aplicarea unitara, in intervalul dintre doua

perioade electorale, a dispozitiilor legale privitoare la organizarea si desfasurarea

alegerilor sau a altor consultari cu caracter national sau local

c. Urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara desfasurarii

alegerilor in intervalul dintre doua perioade electorale

d. Urmareste realizarea operatiunilor specifice in intervalul dintre doua perioade

electorale

a+b+d

a+b+c+d

b+c+d

Autoritatea Electorala Permanenta exercita mai multe atributii in intervalul dintre

doua perioade electorale, dintre care mentionam:

a. Urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor

electorale

b. Asigura publicarea in Monitorul Oficial a listei cuprinzand denumirea si semnele

electorale ale partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor

minoritatilor nationale

c. Asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale

referitoare la organizarea alegerilor

d. Urmareste intocmirea si eliberarea cartilor de alegatorin concordanta cu listele

electorale

a+c+d

a+b+c

b+c

In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanente adopta:

a. decizii

b. hotarari

c. ordine

d. instructiuni

a+b+c

b+d

a+d

Mandatul Presedintelui sau Vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente

inceteaza in urmatoarele situatii:

a. Expirarea mandatului

b. Demisie

c. Revocare

d. Deces

a+b+d

b+c+d

a+b+c+d

Identificati atributiile Biroului Electoral al Sectiei de votare:

a. Conduce operatiunile de votare, ia toate masurile de ordine in localul de votare si in

jurul acestuia

b. Face numaratoarea voturilor si consemneaza rezultatele votarii

c. Inainteaza biroului electoral de circumscriptie procesul verbal cuprinzand rezultatul

votarii, contestatiile depuse si materialele la care acestea se refera

d. Rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate

a+b+c

a+b+c+d

b+c+d

Propunerile de candidati in alegerile parlamentare, conform legii electorale, se fac de

catre:

a. Partide politice

b. Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale

c. Aliantele politice

d. Candidati independenti

a+b+c

b+c+d

a+b+c+d

Rolul partidelor politice se exprima prin functiile exercitate de acestea, si anume:

a. Functia politica

b.Functia de organizare si conducere a activitatii partidului, de mentinere a unei

permanente legaturi cu propriile organizatii, membrii si simpatizantii

c. Functia teoretico-ideologica

d. Functia civica formativ-educativa si patriotica a membrilor de partid si

simpatizantilor

b+c+d

a+b+c+d

a+c+d

Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si platformelor

acestora, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a. Partide confesionale

b. Partide nationale

c. Partide regionale

d. Partide democratice

a+b+c

a+c+d

b+c+d

Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate

statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a. Partide democratice

b. Partide liberale

c. Partide de masa

d. Partide de dreapta

a+b+d

a+c+d

b+c+d

Folosind criteriul structurii partidelor, acestea se impart in:

a. Partide suple

b. Partide de masa

c. Partide de cadre

d. Partide cadru

a+b+c+d

b+c+d

a+b

Definitia partidelor politice, stabilita de Legea 14/2003 privind partidele politice, are

in continutul sau urmatoarele componente:

a. Partidele sunt asociatii cu caracter politic

b. Sunt ale cetatenilor romani cu drept de vot care participa in mod liber la formarea si

exercitarea vointei lor politice

c. Se constituie si isi desfasoara activitatea in conditiile legii

d. Indeplinesc o misiune publica garantata de constitutie

a+b+d

a+b+c

a+b+c+d

Un partid politic isi inceteaza activitatea prin:

a.Dizolvare, in urma unei hotarari pronuntate de Curtea Constitutionala pentru

incalcarea prevederilor constitutionale

b. Dizolvare prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti

c. Autodizolvare hotarata de organele competente conform statutului

d. reorganizare

b+c+d

a+c+d

a+b+c+d

Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:

a. Cand se constata de catre Curtea Constitutionala incalcarea Constitutiei

b. Cand scopul sau activitatea unui partid politic devin ilicite ori contrare ordinii

publice

c. Cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul sau

politic

d. Ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti

b+c+d

a+b+c

a+b+c+d

Folosind criteriul continutului vom distinge urmatoarele functii ale Parlamentului:

a. Stabilirea directiilor principale ale activitatii social-economice, culturale, statale si

juridice

b. Alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritati

c. Conducerea in politica externa

d. Organizarea si functionarea proprie

a+b+c+d

a+b

b+c+d

Formele si mijloacele specifice prin care se exercita controlul parlamentar pot fi

sistematizate astfel:

a. Controlul exercitat prin Avocatul Poporului

b.Controlul exercitat prin comisiile parlamentare

c. Controlul exercitat prin inrebari si interpelari

d. Dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare

a+c+d

a+b+c+d

b+c+d

Care dintre enunturile mentionate mai jos reprezinta atributiile Parlamentului

privind organizarea interna si functionarea sa?

a. Validarea sau anularea alegerii parlamentarilor

b. Stabilirea bugetului propriu

c. Stabilirea incompatibilitatilor senatorilor si deputatilor

d. Unele atributii privind statutul deputatilor sau senatorilor

a+b+d

a+c+d

b+c+d

Analizandu-se sistemele bicamerale, se considera ca cea de a doua camera se poate

prezenta sub trei ipostaze, si anume:

a. Camera aristocratica

b. Camera federala

c. Camera democratica

d. Camera joasa

a+c+d

a+b+c

a+d

Care dintre regulile mentionate mai jos sunt reguli pentru formarea grupurilor

parlamentare prevazute de regulamentele fiecarei camere?

a. Sa includa cel putin 10 membri la Camera Deputatilor

b. Sa includa cel putin 7 membri la Senat

c. Grupurile se formeaza imediat dupa ce senatorii si deputatii s-au intalnit in prima

lor sedinta

d. Daca deputatii unui partid sunt mai mult de 10 sau nu indeplinesc conditiile

regulamentare pentru a forma un grup parlamentar ei se pot reuni intre ei sau se pot

afilia la grupurile deja constituite.

b+c+d

a+c+d

a+b+c+d

Care dintre enunturile formulate mai jos considerati ca sunt atributii ale grupurilor

parlamentare?

a. Propun candidati pentru alegerea presedintilor celor doua camere

b. Propun camerei data inceperii si incheierii sesiunilor parlamentare

c. Propun candidati pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor

birourilor permanente

d. Pot prezenta amendamente

a+b+c

a+c+d

b+c+d

Care dintre regulile mentionate mai jos sunt reguli pentru alegerea birourilor

permanente ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei?

a. Presedintii celor doua camere se aleg pe durata mandatului camerelor

b. Presedintii camerelor sunt si presedintii birourilor permanente

c. Ceilalti membrii ai birourilor permanente se aleg pe durata sesiunii

d. Din birourile permanente mai fac parte d vicepresedinti, d secretari, d chestori la

Camera Deputatilor si 2 chestori la Senat

a+b+c

a+b+c+d

c+d

Care dintre atributiile enumerate mai jos considerati ca sunt atributii ale Biroului

Permanent al Camerei Deputatilor?

a. Pot cere incheierea dezbaterilor in Senat

b. Propune camerei data inceperii si incheierii sesiunii parlamentare

c. Solicita Presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare

d. Pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor camerei

a+b+c+d

a+c+d

b+c+d

Care dintre comisiile enumerate mai jos considerati ca sunt comisii parlamentare in

sistemul parlamentar romanesc, potrivit Constitutiei Romaniei?

a. Comisii permanente

b. Comisii de mediere

c. Comisii comune pentru ambele camere

d. Comisii speciale

a+c+d

a+b+d

b+c+d

Camerele parlamentare isi desfasoara activitatea periodic, formele principale de

lucru fiind:

a. Sesiunile parlamentare ordinare

b. Sesiunile parlamentare zilnice

c. Sesiunile parlamentarre extraordinare

a+b

a+c

b+c

Care dintre procedurile de vot mentionate mai jos considerati ca fac parte din

sistemul de vot al Parlamentului Romaniei?

a. Vot deschis

b. Vot electronic

c. Vot cu bile

d. Vot prin buletine

a+c+d

a+b+c+d

a+b+c

Care dintre drepturile si obligatiile mentionate mai jos considerati ca sunt drepturi si

indatoriri ale parlamentarilor romani?

a. A participa la sedintele camerelor si la activitatea grupurilor parlamentare, a

comisiior parlamentare si a initia propuneri legislative

b. A se bucura de imunitate si incompatibilitate parlamentara

c. A pune intrebari si a adresa interpelari

a+c+d

b+c+d

a+b+c+d

Care dintre sanctiunile prezentate mai jos se pot aplica senatorilor si deputatilor ca

urmare a incalcarii obligatiei de a respecta normele reglementare?

a. avertismentul

b. chemarea la ordine

c. retragerea cuvantului

d. interzicerea de a participa la lucrari pe o perioada de maxim 30 de zile

a+d

b+c+d

a+b+c+d

In functie daca contin sau nu norme juridice, actele Parlamentului pot fi clasificate in

urmatoarele categorii:

a. Acte cu caracter normativ

b. Acte cu caracter individual

c. Acte cu caracter exclusiv politic

a+c

a+b

a+b+c

Definirea legii, in acceptiunea sa restransa, subsumeaza in structura sa urmatoarele

elemente componente:

a. Este actul juridic al Parlamentului

b. Este actul normativ cu forta juridica superioara tuturor celorlalte acte normative

c. Este elaborata in conformitate cu Constitutia si potrivit unei proceduri prestabilite

d. Reglementeaza relatiile sociale cele mai generale si cele mai importante

a+b+c

a+b+c+d

a+c+d

Folosind criteriul continutului reglementarilor si al procedurii de adoptare, fata de

prevederile exprese ale Constitutiei Romaniei, legile se clasifica in urmatoarele

categorii:

a. Legi constitutionale

b. Legi referendare

c. Legi organice

d. Legi ordinare

a+d

a+c+d

a+b+c

Care dintre actele Parlamentului enumerate mai jos considerati ca sunt acte cu

caracter normativ?

a. Declaratiile

b. Legile

c. Regulamentele

d. Unele hotarari

b+c+d

a+b+c

a+c+d

Care dintre actele Parlamentului enumerate mai jos considerati ca sunt acte cu

caracter individual (nenormativ)?

a. Declaratiile

b. Hotararile

c. Mesajele

d. Legi ordinare

a+b

b+d

a+b+c+d

Suprematia legii, raportata la categoriile juridico-statale, se fundamenteaza stiintific

prin:

a. Continutul si forma legii

b. Pozitia in sistemul statal a autoritatii emitente

c. Suprematia Constitutiei

d. Prin caracterele generale ale puterii si indeosebi prin deplinatatea si suveranitatea

puterii

b+c+d

a+b+d

a+c+d

Din suprematia legii in sistemul normativ rezulta o serie de consecinte, printre care

enumeram:

a. Consecinte privind elaborarea legii

b. Consecinte privind modificarea, suspendarea si abrogarea legii

c. Controlul constitutionalitatii legilor

d. Consecintele privind conformitatea cu legea a celorlalte acte normative emise de

organele statului

a+c

a+b+d

a+b+c

Care dintre etapele mentionate mai jos considerati ca sunt etape in procedura de

elaborare a legilor organice si ordinare?

a. Initiativa legislativa

b. Dezbaterea proiectului de lege in plenul fiecarei camere

c. Votarea proiectului de lege in fiecare camera

d. Promulgarea si publicarea legii

a+b+c+d

a+c+d

b+c

Care dintre regulile mentionate mai jos considerati ca fac parte din categoria "alte

reguli constitutionale privind elaborarea legii"?

a. Adoptarea proiectelor de legi prin referendum

b. Adoptarea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative cu procedura de urgenta

c. Angajarea raspunderii Guvernului

d. Legile adoptate in sedintele comune ale camerelor

a+b

a+c+d

b+c+d

Precizati in care dintre urmatoarele categorii de acte juridice, nominalizate prin

Constitutie, se incadreaza regulamentul parlamentar:

lege

hotarare

motiune

lege organica

In indeplinirea atributiilor ce le revin, presedintii Camerei Deputatilor si Senatului

emit:

hotarari

ordine

decizii

rezolutii

In indeplinirea atributiilor ce le revin, Comisiile Permanente emit:

a. hotarari

b. avize

c. rapoarte

d. rezolutii

a+d

b+c

a+b+c

Una dintre categoriile imunitatii parlamentare o reprezinta inexistenta raspunderii

juridice a senatorului sau deputatului pentru:

a. Discursurile tinute in timpul mandatului

b. Voturile exprimate in timpul exercitarii mandatului

c. intrebarile adresate in timpul exercitarii mandatului

d. opiniile politice exprimate in timpul exercitarii mandatului

a+c+d

a+b+d

b+d

Una dintre categoriile imunitatii parlamentare o reprezina inviolabilitatea

senatorului sau deputatului si cuprinde reguli privind retinerea, arestarea sau

trimiterea in judecata penala a acestora, si anume:

a. Deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care

nu au legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului,

dar nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea camerei din

care fac parte, dupa ascultarea lor

b. Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de

pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar competenta de judecata revine Inaltei

Curti de Casatie si Justitie

c. In caz de infractiune flagranta, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si supusi

perchezitiei

d. Ministrul Justitiei il va informa neintarziat pe Presedintele Camerei asupra retinerii

sau perchezitiei

a+b+c+d

a+d

b+d

In Romania, potrivit Constitutiei, au dreptul de a avea initiativa legislativa:

a. Guvernul

b. Deputatii

c. Senatorii

d. cetatenii

b+c+d

a+b+c+d

a+c+d

Hotararile, ca acte juridice ale Parlamentului, se deosebesc de legi prin urmatoarele

aspecte:

a. Toate legile au caracter normativ iar hotararile pot fi acte cu caracter nenormativ

b. Normele cuprinse in hotararile cu caracter normativ au o forta juridica inferioara

legilor

c. Pentru adoptarea hotararilornu sunt aplicabile regulile privitoare la initiativa

legislativa

d. Hotararile pot fi emise si de catre o singura camera

c+d

a+d

a+b+c+d

Interventia executivului in activitatea legislativului se realizeaza prin:

a. Dreptul de initiativa legislativa a guvernului

b. Legislatia delegata

c. Promulgarea legilor de catre seful statului

d. Dreptul de veto

a+b+c+d

a+c+d

a+b+c

Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

a. Exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator

b. Exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul

organizatiilor cu scop comercialc. Exercitarea de acte de comert cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte

titluri de valoare

d. Exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia

acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte

a+c+d

b+c+d

a+d

Functia de membru al Guvernului inceteaza in urma:

a. demisiei

b. revocarii

c. decesului

d. demiterii

b+c

a+d

a+b+c+d

Care dintre atributiile mentionate mai jos considerati ca sunt atributii ale primului

ministru?

a. Primul ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia

b. Este vicepresedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

c. Primul ministru reprezinta Guvernul in relatiile acestuia cu Presedinte Romaniei,

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi,

Ministerul Public si cu alte organizatii neguvernamentale, precum si in relatiile

internationale

d. Primul ministru prezinta Camerei Deputatilor si Senatului rapoarte si declaratii cu

privire la politica Guvernului

a+b+c+d

a+c+d

b+c+d

Aparatul de lucru al Guvernului este alcatuit din:

a. Aparatul de lucru al primului ministru

b. Secretariatul General al Guvernului

c. departamente

d. alte structuri organizatorice cu atributiile specifice stabilite prin hotarare de guvern

b+d

a+c+d

a+b+c+d

In timpul campaniei electorale informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii,

programele politice, opiniile si emsajele cu continut electoral trebuie asa fie

prezentate exclusiv in urmatoarele tipuri de emisiuni:.

a. Emisiuni informative

b. Emisiuni electorale

c. Dezbateri electorale

d. Talk-show

a+b+c

a+c+d

a+d

Presedintele Romaniei poate participa la sedintele Guvernului in urmatoarele

conditii:

a. Sedintele guvernului au ca obiect probleme de interes national privind politica

externa

b. Sedintele Guvernului au ca obiect probleme de interes national privind apararea tarii

sau asigurarea ordinii publice

c. Prezideaza sedintele de guvern

d. Cand prezideaza sedinta, Presedintele devine in acea situatie membru al Guvernului

c+d

a+b

a+b+c

Guvernul emite urmatoarele categorii de acte:

a. Decrete-legi

b. hotarari

c. ordonante

d. ordonante de urgenta

a+c+d

b+c+d

a+b+c

Rolul legislativului in formarea si activitatea executivului este diferit de la un sistem

constitutional la altul, este in stransa legatura cu forma de guvernamant si cu

structura executivului si se manifesta prin:

a. Desemnarea sefului executivului

b. Desemnarea sefului guvernului

c. Desemnarea membrilor guvernului

d. Abilitarea Guvernului de a emite ordonante

a+b+c

a+b+d

b+c+d

Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca pot fi argumente pentru

compatibilitatea functiei parlamentare cu functia executiva:

a. Jocul politic in sistemul desemnarii conduce la o identitate de atitudini ale

majoritatii parlamentare si guvernului

b. Atat majoritatea parlamentara cat si guvernul au aceeasi sursa a legitimitatii si

afinitatii si anume majoritatea care s-a pronuntat pentru platforma politica a

aceluiasi partid

c. Aceasta compatibilitate inlatura conflictele constitutionale intre puteri, permite

cunoasterea directa a problemelor legislative si executive si o unitate de scop si de

actiune

d. Aceasta compatibilitate permite operativitatea si eficienta activitatilor celor doua

puteri

a+b+c+d

a+b+c

b+c+d

Identificati argumentele contra compatibilitatii functiei parlamentare cu functia

executiva:

a. Indeplinirea simultana a celor doua functii este contrara separatiei puterilor in stat,

chiar in interpretarea supla a acesteia

b. Ar fi o cale de concentrare a puterii in mana executivului

c. Este o cale de crestere a rolului executivului in defavoarea legislativului

d. O asemenea solutie ar face practic ineficient controlul parlamentar asupra

guvernului

a+b+c

a+b+d

b+c+d

Identificati cauzele cresterii rolului executivului:

a. Este o tendinta evidenta in toate sistemele contemporane de guvernamant

b. La putere este adus acel guvern care reprezinta partidul castigator in alegeri si a carui

platforma electorala acesta trebuie sa o traduca in programul de guvernare

c. Cresterea rolului executiv este accentuata, mai ales prin dobandirea unor atributii

legislative - legislatia delegata

d. Compatibilitatea functiei parlamentare si a functiei executive

a+b+c

b+c

a+c+d

Indicati in ordine cronologice evolutia institutiei sefului de stat in Romania a fost

urmatoarea:

a. domn

b. rege

c. prezidiul republicii

d. consiliul de stat

a+b+c+d

b+c+d

a+c+d

Care este rolul Presedintelui Romaniei?

a. Reprezinta statul roman

b. Este garantul independentei nationale, al unitatii si integritatii teritoriale a tarii

c. Numeste primul ministru si membrii guvernului

d. Vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice

a+b+c+d

a+b+d

a+d

Folosind criteriul continutului, atributiile Presedintelui Romaniei pot fi grupate

astfel:

a. Atributii privind legiferarea

b. Atributii in domeniul politicii externe

c. Atributii in domeniul apararii tarii si asigurarea ordinii publice

d. Atributii privind organizarea si functionarea puterilor publice

a+b+c+d

a+c

a+d

Presedintele Romaniei are importante atributii in domeniul legiferarii, si anume:

a. Promulga legile

b. Are dreptul de a cere reexaminarea legilor daca se constata incalcari ale Constitutiei

c. Semneaza legile in vederea publicarii lor in Monitorul Oficial

d. Poate sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea legilor

b+c

a+d

a+c+d

In cadrul atributiilor Presedintelui Romaniei in domeniul apararii tarii si asigurarii

ordinii publice includem:

a. Declararea, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, a mobilizarii partiale sau

generale a fortelor armate

b. Luarea de masuri pentru respingerea oricarei agresiuni indreptate impotriva tarii

c. Instituirea starii de urgenta totala cu incuviintarea Parlamentului

d. Acordarea gradelor de maresal, general si amiral

a+c+d

a+b+c

b+d

Atributiile ce revin Presedintelui in domeniul politicii externe sunt:

a. Incheierea, in numele Romaniei, a tratatelor negociate de Guvern si depunerea lor

spre ratificare Parlamentului in termen de 60 de zile

b. Acreditarea si rechemarea, la propunerea Guvernului, a reprezentantilor diplomatici

ai Romaniei

c. Aprobarea infiintarii sau desfiintarii rangului misiunilor diplomatice

d. Acreditarea in Romania a reprezentantilor diplomatici ai altor state

a+b+c+d

b+c

a+d

Desemnarea sefului de stat este una din problemele direct legate de forma de

guvernamant. Pana in prezent s-au conturat urmatoarele moduri de desemnare a

sefului de stat, si anume:

a. Pe cale ereditara

b. Alegerea de catre Parlament

c. Alegerea de catre un colegiu electoral

d. Alegerea prin vot universal

a+d

a+b+c+d

b+d

Actualmente, alegerea sefului de stat in Romania se realizeaza prin:

Alegerea de catre Parlament

Alegerea de catre un colegiu electoral

Alegerea prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat

In prezent, durata mandatului sefului de stat in Romania este de:

a. 7 ani

b. 4 ani

c. 5 ani

d. In caz de razboi mandatul poate fi prelungit dar numai prin lege organica

a+b+c+d

a+c

c+d

Aceeasi persoana poate indeplini functia de Presedinte al Romaniei cel mult:

Un mandat

Doua mandate

Trei mandate

In caz de deces, demisie, demitere din functie sau imposibilitate definitiva a

exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii

temporare de exercitare a atributiilor, interimatul functiei de Presedinte al Romaniei

este asigurat in ordine de:

Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale

Primul Ministru, Presedintele Senatului

Presedintele Camerei Deputatilor, Primul Ministru

Actele prin care seful statului isi exercita atributiile sunt:

legile

hotararile

decretele

ordinele

Decretele sunt actele prin care Presedintele isi exercita atributiile si au urmatoarele

trasaturi distincte:

a. Reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice

b. Apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi

c. Se publica obligatoriu in Monitorul Oficial

d. Au caracter executoriu

a+b+c+d

a+b+c

b+c

Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca sunt principii fundamentale

potrivit carora se realizeaza justitia?

a. Principiul legalitatii

b. Justitia este unica si egala pentru toti

c. Folosirea limbii oficiale si a limbii materne in justitie

d. Dreptul la aparare

c+d

a+b+c

a+b+c+d

Care dintre garantiile enumerate mai jos sunt garantiile independentei judecatorului

si supunerea lui numai legii?

a. Judecatorul se supune numai legii si constiintei sale

b. Independenta judecatorului tine chiar de separatia / echilibrul puterilor in stat,

vorbindu-se de independenta autoritatii jurisdictionale

c. Recrutarea judecatorilor prin concurs si numirea acestora de catre Presedintele

Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii

d. inamovabilitatea

a+b+c+d

b+c+d

a+d

Au calitatea de magistrati si fac parte din corpul magistratilor:

a. Judecatorii

b. Procurorii

c. Magistratii asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie

d. Notarii

a+c+d

a+b+c

b+c

Conform legii statutului magistratilor, acestora le este interzis:

a. Sa desfasoare activitati comerciale direct sau prin persoane interpuse

b. Sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura

c. Sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic

d. Sa faca parte din partide sau formatiuni politice

b+c+d

a+c+d

a+b+c+d

Legea de organizare judecatoreasca stabileste urmatoarele instante judecatoresti:

a. Judecatoriile

b. Tribunalele

c. Curtile de Apel

d. Inalta Curte de Casatie si Justitie

b+c

a+d

a+b+c+d

Principiile constitutionale de organizare si functionare a Ministerului Public sunt:

a. Inamovibilitatea

b. Legalitatea

c. Impartiabilitatea

d. Controlul ierarhic

a+b+c

a+c+d

b+c+d

Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentant al autoritatii judecatoresti ce se

caracterizeaza prin urmatoarele:

a. Este garantul independentei justitiei

b. Asigura functionarea eficienta a sistemului judiciar

c. Respectarea legii in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor

d. Este independent in activitatea sa

a+b

a+b+c+d

b+d

Pot fi alesi ca membri ai Conasiliului Superior al Magistraturii reprezentanti ai

societatii civile care indeplinesc urmatoarele conditii:

a. Sunt specialisti in domeniul dreptului

b. Pot ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania

c. Se bucura de inalta reputatie profesionala si morala

d. Nu au calitatea de membru al unui partid politic

a+b

a+c+d

c+d

In exercitarea functiei sale, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

indeplineste mai multe atributii, dintre care mentionam:

a. Reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale

b. Coordoneaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii si repartizeaza

lucrarile pentru plen si sectii

c. Semneaza actele emise de plenul Consiliului Superior al Magistraturii

d. Sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii conflictelor juridice de

natura constitutionala dintre autoritatile publice

a+c+d

b+c+d

a+b+c+d

Raporturile sistemului judecatoresc cu Parlamentul sunt urmatoarele:

a. Organizarea si functionarea instantelor judecatoresti se realizeaza numai potrivit

legii

b. Parlamentul stabileste prin lege organele judecatoresti, competenta si procedura

potrivit careia isi desfasoara activitatea

c. Sistemul judecatoresc are competenta de judecata pentru parlamentari

d. Justitia poate interveni in activitatea legislativa prin controlul constitutionalitatii

legilor, atunci cand acest control este incredintat judecatorilor

a+b+c

a+b+d

b+c

Raporturile justitiei cu executivul sunt urmatoarele:

a. Numirea si avansarea magistratilor apartine executivului

b. Justitia are competenta de judecata pentru membrii executivului

c. Numirea, avansarea sau revocarea magistratilor trebuie sa se realizeze prin

proceduri care sa puna in evidenta numai competenta profesionala a celor in cauza

d. Judecatorii exercita controlul legalitatii actelor de guvernamant si administrative

a+c+d

a+b+c

b+d

Raspunderea politica a Presedintelui Romaniei isi are temeiul juridic in art 95 din

Constitutie. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a. Raspunderea intervine cand Presedintele Romaniei savarseste fapte grave prin care

incalca prevederile Constitutiei

b. In situatia de la pct a se poate propune suspendarea sa din functie

c. Propunerea de suspendare poate fi depusa de cel putin o treime din parlamentari

d. Suspendarea din functie a Presedintelui este o masura adoptata de camerele reunite

a+b+c+d

b+c

a+c+d

Raspunderea penala a Presedintelui Romaniei isi are temeiul juridic in art 96 din

Constitutie. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a. Raspunderea penala intervine cand Presedintele ar comite crima de "inalta tradare"

b. In cazul de la pct a punerea sub acuzare poate fi hotarata de Camera Deputatilor si

Senat in sedinta comuna cu votul a cel putin doua treimi din parlamentarii celor

doua camere

c. De la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii, Presedintele este suspendat

de drept

d. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie

b+c+d

a+d

a+b+c+d

Vacanta functiei de Presedinte intervine in caz de:

a. demisie

b. demitere din functie

c. imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor

d. deces

a+b+d

b+c+d

a+b+c+d

Calitatea de membru al Uniunii Europene conduce la un proces de adaptari

constitutionale care se refera, in principal, la:

a. Prevederile referitoare la suveranitate

b. Prevederile referitoare la integrarea dreptului comunitar in dreptul national

c. Prevederile referitoare la cetatenia europeana

d. Prevederile referitoare la accesul la functii publice pentru cetatenii din statele

membre ale Uniunii Europene

b+d

a+b+c+d

a+c

Dreptul comunitar constituie o ordine juridica specifica ce necesita o aplicare

uniforma in statele membre si implica urmatoarele efecte specifice:

a. Efectul direct al dreptului comunitar

b. Suprematia dreptului comunitar

c. Eliminarea obstacolelor existente la nivel constitutional

a+c

b+c

a+b+c

Suprematia dreptului comunitar inseamna ca:

a. Dreptul comunitar este caracterizat printr-o situatie de superioritate in raport cu

intreaga ordine juridica interna

b. Dreptul comunitar inlatura de la aplicare orice prevedere nationala contrara

c. Este obligatoriu ca Romania sa aplice dreptul comunitar in termeni si in conditiile

stabilite de Curtea Europeana si acceptate de statele membre

d. Forta executorie a dreptului comunitar nu poate varia de la un stat la altul in raport

de legile interne subsecvente

a+b+c

b+c+d

a+b+c+d

Criteriile constant impuse de Curtea de Justitie a a Comunitatilor Europene pentru a

recunoaste unei reguli comunitare beneficiul efectului direct in ordinea juridica a

unui stat membru sunt legate de caracteristicile regulii, care trebuie sa fie:

a. clara

b. precisa

c. neconditionata

d. sa creeze un drept pentru persoane

a+c+d

a+b+c+d

b+d

In comparatie cu cetatenia unui stat, cetatenia europeana se caracterizeaza prin:

a. Drepturi si indatoriri pentru cetatenii statelor membre

b. Implicarea cetatenilor in viata politica

c. Este conceputa pentru a consolida legaturile intre cetateni si Europa

d. Promoveaza dezvoltarea unei opinii publice europene si a unei identitati politice

europene

a+d

a+b+c

a+b+c+d

Gratie pietei unice, cetatenii se bucura de o serie de drepturi generale in diferite

domenii, dar exista patru categorii de prevederi specifice si de drepturi atasate

cetateniei Uniunii Europene. Acestea sunt:

a. Libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene

b. Dreptul de a alege si de a fi ales candidat in alegerile locale si in alegerile pentru

Parlamentul European in statul unde o persoana locuieste, in aceleasi conditii ca si

cetatenii statului respectiv

c. Dreptul de petitionare la Parlamentul European si de a sesiza ombudsmanul

d. Protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare oricarui cetatean al uniunii

c+d

a+d

a+b+c+d

In 1994, Consiliul European a adoptat Directiva 94/80/CE privind stabilirea detaliata

a modalitatilor de exercitare a dreptului de vot si a dreptului de a fi ales in alegerile

locale pentru cetatenii UE, locuind intr-un stat a carui cetatenie nu o au, acestea

fiind:

a. Sa fie cetetan al Uniunii Europene

b. Trebuie sa locuiasca in statul membru in care doreste sa-si exercite drepturile

c. Trebuie sa respecte regulile ce guverneaza dreptul de vot si de a fi ales al

cetatenilor din tara de resedinta

d. Sa aiba o competenta profesionala de notorietate, recunoscuta la nivel international

a+b+c

b+c

a+c+d

Care dintre urmatoarele cerinte trebuie sa le indeplineasca un cetatean al unui stat

membru care doreste sa voteze sau sa fie ales in statul membru de resedinta pentru

Parlamentul European, dar care locuieste intr-un stat membru a carui cetatenie nu o

are:

a. Nimeni nu poate vota mai mult de o singura data

b. Nimeni nu poate fi ales in mai mult de un stat membru

c. Un alegator comunitar trebuie sa fie inscris pe listele electorale ale statului membru

de resedinta numai daca el cere acest lucru inainte de alegeri

d. Un alegator care opteaza pentru dreptul de a vota in statul membru de resedinta se

angajeaza sa nu voteze in statul mebru de origine

b+c+d

a+c+d

a+b+c+d

Aderarea la Uniunea Europeana implica adaptari in organizarea interna si

functionarea puterilor publice. Nevoia de a garanta mai bine independenta justitiei a

fost identificata drept o problema deosebit de importanta in spiritul ideilor de la

Copenhaga, si anume:

a. Aplicarea dreptului comunitar este o misiune a jurisdictiilor nationale care sunt

tinute sa respectesuprematiei si a efectului direct

b. Judecatorii trebuie sa ajunga la decizii in caz de conflict intre dreptul national si

dreptul comunitar si trebuie sa il inlature de la aplicare pe cel dintai

c. Judecatorii si procurorii trebuie sa fie bine instruiti si informati cu privire la dreptul

comunitar ca si asupra dreptului european al drepturilor omului

d. Pentru a reflecta principiul separatiei puterilor in stat si a asigura independenta

justitiei, alaturarea constitutionala intre judecatori si procurori trebuie eliminata

a+c+d

a+b+c+d

a+d

Lungul proces de constituire a unei Europe unite a fost destul de anevoios, cunoscand

adoptarea mai multor tratate:

a. Actul Unic European

b. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene

c. Tratatul de la Amsterdam

d. Tratatul de la Nisa

a+c

a+b+c+d

b+d

Mandatul parlamentarilor ce alcatuiesc Camera Parlamentului Romaniei este de:

5 ani

4 ani

3 ani

7 ani

Identificati textele constitutionale referitoare la durata mandatului Camerei

Deputatilor si Senatului Romaniei:

Alegerile pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se desfasoara in cel mult trei

luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului

Parlamentul nou ales se intruneste la convocarea Presedintelui Romaniei in cel

mult 20 de zile de la alegeri

Mandatul camerelor se prelungeste pana la intrunirea legala a noului Parlament

Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandat de d ani care se

prelungeste de drept in starea de mobilizare sau razboi, de asediu sau de urgenta,

pana la incheierea acestora

Camerele Parlamentului Romaniei isi desfasoara lucrarile si in sedinte comune,

potrivit unui regulament adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor

pentru:

a. Primirea mesajului Presedintelui Romaniei

b. Declararea mobilizarii partiale sau totale

c. Declararea starii de razboi

d. Numirea Avocatului Poporului

a+b+c+d

a+c+d

b+c+d

Legea, ca act juridic al Parlamentului, intra in vigoare:

a. La data publicarii ei in Monitorul Oficial

b. La 3 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial

c. La o data ulterioara prevazuta in textul ei

d. La 5 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial

a+c+d

b+c

a+b+c+d

Legile organice si hotararile privind regulamentele Camerelor se adopta:

Cu votul majoritatii membrilor fiecarei camere

Cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare camera

Cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere

Cu votul tuturor membrilor fiecarei camere

Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constituti1 Sub aspect

procedural ele se adopta:

Cu votul majoritatii fiecarei camere

Cu votul majoritatii membrilor prrezenti din fiecare camera

Cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere, fiind

definitive numai dupa aprobarea prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile

de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire

Cu votul tuturor membrilor fiecarei camere

Legile organice sunt adoptate:

Cu votul majoritatii membrilor fiecarei camere

Cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare camera

Cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei camere

Cu votul tuturor membrilor fiecarei camere

Constitutia Romaniei stabileste prin art 73 domeniile rezervate legii organice, si

anume:

a. Sistemul electoral

b. Organizarea si functionarea partidelor politice

c. Organizarea si desfasurarea referendumului

d. Organizarea si functionarea Consliului Superior al Magistraturii,a instantelor

judecatoresti, a Minsiterului Public si a Curtii de Conturi

a+b+c

a+b+c+d

b+c+d

Promulgarea constituie ultima faza a procedurii legislative si se caracterizeaza prin

urmatoarele:

a. Este un atribut al Presedintelui Romaniei

b. Se realizeaza prin emiterea unui decret prezidential

c. Inainte de promulgare Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data,

reexaminarea legii

d. Daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea

constitutionalitatii ei, promulgarea se face in cel mult 10 zile de la primirea legii

adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale

a+c+d

a+b+c+d

b+c

Referitor la angajarea raspunderii Guvernului, urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a. Angajarea raspunderii se face prin prezentarea unui program, a unei declaratii de

politica generala sau a unui proiect de lege

b. Prezentarea se face in fata Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna

c. In termen de trei zile de la prezentare se poate formula o motiune de cenzura

d. Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat

cu amendamentele acceptate de Guvern, se considera adoptat

a+c+d

a+b+c+d

a+b+d

Precizati care dintre urmatoarele atributii ale Presedintelui Romaniei sunt prevazute

de art 94 din Constitutia Romaniei cu titlul "alte atributii".

a. Confera decoratii si titluri de onoare

b. Acorda gradele de maresal, general si amiral

c. Acorda gratierea individuala

d. Numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege

a+b

a+b+c+d

b+c+d

Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca formeaza marile etape

pentru atribuirea mandatelor parlamentare in sistemul reprezentarii proportionale?

a. Se stabileste coeficientul electoral

b. Se stabilesc resturile electorale

c. Se procedeaza la reprezentarea proportionala apropiata

d. Se procedeaza la reprezentarea proportionala, integrala.

a+c+d

a+b+d

a+b+c+d
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2567
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved