Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Analiza swot a firmei de catering SC TISCAT SRL

management+ Font mai mare | - Font mai micAnaliza swot a firmei de catering SC TISCAT SRL

1. INTRODUCERE

In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste.

Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii).Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.

Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia.

Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategia respectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune a firmei, a situatiei competitivitatii ei in acest mediu si a situatiei firmei, a capacitatii acesteia de a infrunta schimbarile produse in mediu.

Managementului strategic ii este specifica, in esenta, analiza continua, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbarile din cadrul acestuia iar pe de alta parte,

a situatiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face fata schimbarilor.

Metoda de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pe care o prezint in continuare, este analiza SWOT.

Prin intermediul sau si (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situatiei industriei si a atractivitatii acesteia, analiza competitiei, autoanaliza firmei si a fortei ei competitive, managementul de varf al firmei poate anticipa schimbarile si elabora, implementa strategia optima pentru a asigura prosperitatea firmei.

Metodele de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pot folosi si eventualilor investitori pentru a-si plasa investitiile sau firmelor de consultanta financiara.

2.ANALIZA SWOT - prezentare teoretica

SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte,Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.

Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme.

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda.

"Oportunitatile" reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. "Oportunitati" exista pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.

"Amenintarile" sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, "amenintari" de diverse naturi si cauze pandesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate.

Aplicarea analizei SWOT este facilitata daca se foloseste o lista de probleme care trebuie urmarite in cadrul analizei si ale caror raspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situatiei de fapt a mediului si a firmei. Este recomandabil ca problemele urmarite in ceea ce priveste punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile sa aiba o anvergura necesara pentru a fi cu adevarat probleme strategice, sa aiba legatura cu planurile strategice si sa ofere indicii semnificative pentru evaluarea judiciozitatii acestora si, la nevoie, pentru reconsiderarea lor.

O parte din principalele probleme de urmarit in cadrul analizei SWOT sunt prezentate in continuare, ele pot fi folosite drept referinta pentru efectuarea unei analize, dar pot si este preferabil sa fie completate cu alte probleme specifice firmei in cauza.

Probleme de urmarit in analiza firmei:

A. Cu privire la "Punctele forte" esentiale:

suficienta resurselor financiare disponibile;

existenta unei competente distinctive pe unul sau mai multe din planurile:

managerial;

organizatoric;

cercetare-dezvoltare;

calitatii produselor si/sau serviciilor;

pregatirii personalului,

costurilor;

comercial, etc.

posedarea unor brevete de inventii de produse si /sau tehnologii care confera firmei avantaj competitiv;

posedarea unor abilitati deosebite in materie de inovare a produselor si/sau tehnologiilor;

detinerea pozitiei de lider sau de varf de piata;

posedarea unor abilitati comerciale deosebite;

existenta unei imagini favorabile despre firma;

posibilitatea de a practica economia de scara;

existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategica;

viteza de reactie decizionala la modificarile produse in mediul intern sau extern;

calitatea culturii de intreprindere.

B. Cu privire la "Punctele slabe" potentiale:

inexistenta unei directii strategice clare;

lipsa unor abilitati sau competente deosebite;

existenta unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral;

lipsa competentei manageriale;

deteriorarea continua a pozitiei competitive;

erodarea imaginii firmei in perceptia detinatorilor de interese;

vulnerabilitatea la presiunile concurentei;

reducerea ponderii pe piata;

existenta unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridicate);

mentinerea unui nomenclator inadecvat de produse si/sau servicii (prea larg sau prea ingust);

atentie precumpanitoare data problemelor curente in detrimentul celor de perspectiva.

Probleme de urmarit la analiza mediului:

A. Cu privire la "Oportunitati" potentiale:

cresterea rapida a pietei;

posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau servicii;

existenta cererii de noi produse si/sau servicii pe pietele existente sau pe piete noi;

existenta cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor existente;

posibilitati de integrare verticala;

manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente;

posibilitati de incheiere a unor aliante, acorduri etc. avantajoase;

posibilitati de incheiere a unor contracte de leasing, factoring, franchising.

B. Cu privire la "Amenintari" potentiale:

adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil;

intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel national sau international;

schimbari demografice nefavorabile;

schimbari ale nevoilor, gusturilor sau preferintelor clientilor;

crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei;

intrarea unor noi competitori pe piata;

cererea crescanda pentru produse de substitutie;

presiunea crescanda a concurentei;

puterea crescanda de negociere a furnizorilor si/sau a clientilor;

vulnerabilitate la fluctuatiile mediului de afaceri.

Analiza SWOT se poate desfasura la scara ansamblului firmei sau, pentru adancirea investigatiei si conturarea unor concluzii mai detaliate, la cea a domeniilor functionale din cadrul firmei: marketing, vanzari si distributie, cercetare- dezvoltare, productie, financiar si personal - relatii de munca.

Analiza SWOT are un pronuntat caracter calitativ, permitand formularea unui diagnostic asupra conditiei trecute si actuale a firmei sau a domeniilor ei functionale, pe baza raspunsurilor la problemele mentionate anterior, conturandu-se perspectivele de evolutie pe termen lung ale firmei si ale domeniilor respective.

Diagnosticarea in urma utilizarii analizei SWOT, poate fi definita ca o cercetare complexa a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ce caracterizeaza activitatea unei firme, prin care se identifica punctele forte, punctele slabe, oportunitatile, amenintarile si cauzele care le genereaza si/sau le va genera, se formuleaza recomandari de eliminare sau diminuare a aspectelor negative si /sau de valorificare a celor pozitive.

3. Anliza swot a firmei de catering SC TISCAT SRL

Istoricul si profilul SC TISCAT SRL

SC TISCAT SRL va lua fiinta la 1 octombrie 2008 si va avea ca profil producerea de mancare si acoperirea neceasarului pe piata care este tot mai mare in ultimul timp.

Firma isi va desfasura activitatea intr-o bucatarie renovata la standardele cerute de normele europene aflata in apropirea centrului orasului Sighetu Marmatiei.

Structura organizatorica a SC TISCAT SRL


Puncte tari

Valori favorabile ale lichiditatii si solvabilitatii

Asezarea strategica aproape de centrul orasului unde se afla potentialii clienti

Promovare prin reclama abundenta

Gama diversificata de produse

Preturi mai mici decat concurenta

Puncte slabe

Schimbarea preturilor la materia prima

Reticienta clientilor

Oportunitati

Patrunderea pe noi piete

Gasirea unei surse de aprovizionare cu materii prime mai ieftine

Dezvoltarea afacerilor in zona

3.6. Amenintari

Costul in crestere al materiei prime

Concurenta puternica

4. Concluzii

In urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor se poate concluziona ca societatea SC TISCAT SRL :

este o societate profitabila;

are un management modern;

are o structura organizatorica optima;

poseda o baza tehnico-materiala moderna

are produse diversificate si de buna calitate;

are un pret de cost al produselor competitiv;

are o piata de desfacere stabila si este posibila largirea ei;

are posibilitatea de integrare verticala;

are posibilitatea si conditiile de diversificare a produselor;

are posibilitatea de a se mentine printre liderii de piata zonali si chiar nationali.

Pentru mentinerea si accentuarea dezvoltarii societatii SC TISCAT SRL, se poate actiona prin:

continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale;

dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor;

realizarea de servicii catre alte intreprinderi

altele.

In urma analizei concluziilor de catre conducerea la varf a societatii se poate realiza:

redefinirea misiunii, a directiilor strategice si a obiectivelor de dezvoltare (unde se vrea sa se ajunga);

ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare;

elaborarea masurilor de dezvoltare si stabilirea indicatorilor de realizat.

Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea "Unde suntem?", aceasta implicand analiza mediului intern al intreprinderii si a mediului extern general si specific.

Analiza SWOT da ocazia sa se identifice masurile oportune pentru inlaturarea/diminuarea punctelor slabe (ierarhizarea lor ca prioritati) si elimina in mare masura surprinderea in cazul amenintarilor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 7742
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved