Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Management general - Intrebari pentru examen

management+ Font mai mare | - Font mai micManagement general - Intrebari pentru examenADEVARAT SAU FALS1) F Controlul nu este nicicand esential in fluidizarea activitatilor firmei, acesta ne

intrand in mod obisnuit in atentia managerului general.

2) F Prin controlul managerial, de regula nu se urmareste aprecierea, respectiv

evaluarea rezultatelor ci doar corectia lor.

3) A In practica economica se manifesta tendinta de simplificare a instrumentelor de

control, in paralel cu descentralizarea informatiei manageriale.

4) A Organizarea prevede repartizarea eforturilor si structurarea manageriala,

productiv-economica

5) Managementul este acceptat ca 'stiinta' sau ca 'stiinta si arta', fiind o resursa a

dezvoltarii.

6) Finalitatea managementului se regaseste in eficienta economica si utilitatea

sociala.

7) Acceptiunea managementului presupune obtinerea unor rezultate prin altii,

asumarea raspunderii pentru rezultate, orientarea spre mediul ambiant si luarea deciziilor

vizand finalitatea activitatilor unei firme (organizatii), incredintarea de responsabilitati

subordonatilor.

8) Managementul este un proces, o activitate, ce semnifica interventia unui grup

de persoane asupra altui grup; este obisnuita deja acceptiunea managementului ca fiind stiinta,

arta cu principii proprii.

9) Conducerea este o actiune statica, care presupune ne influentarea personalului

angajat, astfel incat acesta sa participe partial si conjunctural la realizarea obiectivelor firmei.

10) A conduce inseamna evitarea asumarii responsabilitatii in cadrul firmei.

11) A conduce inseamna folosirea celei mai vechi arte si a celei mai noi stiinte. A

conduce inseamna a prevedea.

12) A conduce inseamna a opri pe altii sa faca ceea ce este stabilit de catre

managerii firmei.

13) Managementul semnifica, in principal, preocuparea pentru crearea si

mentinerea unui mediu interior dorit intr-o firma, astfel incat sa se manifeste posibilitatea de a

selecta si executa sarcinile necesare atingerii obiectivelor planificate.

14) Procesul de conducere si organizare presupune identificarea modului de

armonizare a actiunilor individuale pentru o contributie cat mai mare la realizarea

obiectivelor de grup.

15) Schimbarile negative interne si externe intr-o tara nu sunt importante pentru

piata, ci doar pentru mediul managerial al intreprinderilor.

16) Scolile de management sunt strans legate de nivelul dezvoltarii economicosociale

in perspectiva istorica in tari, regiuni si pe plan mondial.

17) Protagonistii Scolii traditionaliste, clasice (Ford, Taylor, H. Gilberth s.a.) au

demonstrat necesitatea folosirii unor metode rationale in organizarea si conducerea proceselor

industriale.

18) Scoala comportamentului social in management (avand reprezentanti ca Simon,

March, H. Leavitt, D. McGregor s.a.) si-a focalizat preocuparile pe factorul uman si pe

implicarea acestuia in procesele productive.

19) Scoala sistemica in management (P. Druker, L. Newman, E. Dale, O. Gelinier

s.a.) a determinat reconsiderarea principiilor economice, controlul resurselor si contabilitatea.

20) Scoala operationala in management (Tinbergen, Kaufmann, Forestes s.a.) se

manifesta odata cu dezvoltarea tehnicilor de conducere, fiind introdus un mod nou de tratare a

incertitudinii in contextul internationalizarii si dinamizarii afacerilor.

21) Tehnicile statistice si unele metode empirice permit folosirea calculatoarelor

electronice fara interventia managerului, intrucat orice firma exista si functioneaza prin autoorganizare.

22) Scoala managementului modern exclude folosirea tehnologiilor electronice de

calcul si telecomunicare in structura organizatorica a firmelor transnationale.

23) Dintre caracteristicile managementului modern se enumera:

implicarea in interdependente, globalitate si viziune prospectiva, solutii pentru problematica

sociala, inducerea unor noi procese de invatare organizationala.

24) In cadrul unei firme se manifesta trei procese operationale principale: de

executie, de management si de reducere a productiei spre a nu afecta mediul ambiant.

25) Functia de previziune reprezinta ansamblul proceselor ce determina obiectivele

de baza ale firmei, precum si resursele, alaturi de mijloacele necesare pentru atingerea

scopurilor.

26) Functia de previziune la nivel de companie presupune realizarea de prognoze

aleatorii, planuri statice si programe conjuncturale pe termen imediat, pentru atingerea

obiectivelor ce nu afecteaza mediul inconjurator.

27) Orice organizatie (firma) nu este neaparat un sistem, intrucat comunicarea

intre superiori si subordonati nu este impusa de la sine.

28) Caracteristicile managementului sunt determinate de: componenta (oameni,

utilaje, materiale, bani), structura, comunicare, control.

29) Procesul de management se compune exclusiv din functii de conducere.

30) Functiile de conducere sunt specifice tuturor angajatilor, au caracter general si

se aplica de catre toti agentii firmei, au acelasi continut si forme diferite, in functie de

specificul activitatii.

31) Mediul ambiant al firmei este delimitat de zone ecologice recunoscute prin

legislatia europeana

32) Mediul ambiant intern al firmei, cat si cel extern, participa cu factorii de mediu

naturali sau artificiali, la mentinerea unui sistem managerial eficient si conditioneaza

functiile de conducere.

33) Previziunea se referaa la orizontul de functionare si dezvoltare a unei firme.

34) Functia de previziune se realizeaza la nivel de organizatie prin executanti, prin

deciziile de nivel inferior intr-o firma.

35) Functia de previziune se realizeaza intr-o firma prin prognoze, prin planuri si

prin programe specifice fiecarei activitati in parte.

36) Prognozele (sintezele) - sunt lucrari (proiecte) scrise care acopera un interval

mare de timp (de la 5 la 10 ani), au un caracter aproximativ si nu sunt obligatorii, datele

continute au valoare indicativa.

37) Studiul de fezabilitate este un program de lucru curent prin care nu se

urmareste evaluarea informationala ci realizarea zilnica a planului de productie.

38) Studiul de fezabilitate ofera imaginea in trecut a societatii, se realizeaza o

evaluare economica si financiara a efortului investitional pentru dezvoltare.

39) Planurile sunt proiecte scrise ce focalizeaza actiuni cuprinse de la o luna, un

an, pana la 5 ani, gradul de detaliere este mai mare si au caracter obligatoriu.

40) Planificarea este un ansamblu de actiuni aleatorii, prin care se urmareste

dirijarea activitatii investitionale

41) Planificarea se regaseste in strategii pe termen scurt, mediu si lung ale unei

tari, ale unei ramuri industriale.

42) La nivel de firma, planul este un document de lucru scris prin care se urmaresc

obiectivele planificate, comparativ cu ce se realizeaza, precum si modalitatile de folosire a

tuturor resurselor, pentru atingerea obiectivelor programate.

43) Programele au caracter de lucru permanent si un orizont de timp redus

(decada, saptamana, zi, schimb, ora) , sunt lucrari extrem de detaliate, sunt obligatorii si au

un grad ridicat de certitudine intr-o firma.

44) Functia de organizare reprezinta ansamblul proceselor cu ajutorul carora se

delimiteaza acttunile intr-o organizatie, respectiv munca fizica si cea intelectuala, precum si

gruparea lor pe posturi, compartimente, birouri, formatiuni de munca.

45) Prin functia de organizare se stabilesc strategiile, planurile si programele de

lucru la nivelul unei activitati.

46) Prin organizarea conducerii se stabileste conducerea firmei, se formuleaza

diagrama organizationala (organigrama), in care sunt consemnate nivelurile ierarhice in

functie de obiectul de activitate al organizatiei, sarcini, responsabilitati, autoritate si restrictii

si se face distributia activitatilor pe niveluri ierarhice.

47) Organigrama reprezinta obiectul de activitate al firmei.

48) Prin organizarea activitatilor productiei se asigura imbinarea in timp si spatiu a

tuturor resurselor (forta de munca si mijloacele de munca), pe baza tehnologiilor si

normativelor, standardelor de munca impuse pentru obtinerea diferitelor obiective cu

respectarea legislatiei in vigoare.

49) Structura organizatorica stabileste realizarea prognozelor, a planurilor si a

programelor de lucru la nivel de intreprindere.

50) Diagrama organizationala este schema care reglementeaza cooperarea si

controlul in cadrul unei firme, vizand sarcini, responsabilitati, cerinte, autoritate .

51) Structura organizatorica descrie formulele de calcul a indicatorilor tehnicoeconomici,

la nivelul entitatilor economice.

52) Functia de coordonare este ansamblul proceselor de munca prin care se

armonizeaza deciziile si actiunile resurselor umane, luate in cadrul primelor doua functii (in

cea de previziune si de organizare).

53) Rolul important al functiei de coordonare este acela de a nu indica sistemul de

comunicare in interiorul organizatiei, ci doar caile de comunicare cu mediul extern.

54) Functia de coordonare nu depinde decisiv de latura umana a potentialului

managerial.

55) Functia de antrenare reprezinta ansamblul proceselor prin care se determina

personalul organizatiei sa atinga obiectivele propuse a fi realizate intr-o firma.

56) Motivarea coreleaza nesatisfacerea necesitatilor si intereselor angajatilor cu ne

realizarea obiectivelor organizatiei (firmei).

57) Motivatiile pot fi pozitive (stimulente de ordin material, financiar) si negative

(stimuli agresivi).

58) Decizia este un instrument de exercitare a managementului, ce exprima un

proces de nehotarare.

59) Decizia este un moment de control a activitatii de conducere si se regaseste in

toate functiile de conducere.

60) Decizia este un act de raspundere sociala care, nereflectand vointa oamenilor,

interesele si nevoile lor, care decurg din necesitatile vietii economico-sociale, in ansamblu,

are eficienta scontata.

61) Decizia reprezinta elaborarea unui numar de strategii alternative si alegerea

uneia optime dintre ele / alegerea unui plan optim de actiune.

62) Actul decizional aplicat teoretic si practic intr-o firma, declanseaza punerea in

miscare a resurselor umane, materiale si financiare.

63) Decizia este un semn nelucrativ distinct al procesului de conducere.

64) Sistemul decizional (SD) reprezinta ansamblul elementelor interdependente (in

legatura) care determina elaborarea si fundamentarea deciziilor (cost, eficienta, beneficiu

etc.).

65) A decide inseamna a alege dintr-o multime de variante, dupa anumite criterii,

a aceleia care este mai avantajoasa, optima pentru atingerea unui scop.

66) Persoana care are atribuite sarcini, autoritate si responsabilitati de a hotari,

reprezinta factorul actional primar, fundamental in procesul de luare de decizii si poarta

denumirea de decident.

67) In functie de numarul de participanti decidenti, deciziile se grupeaza in

hotarari de certitudine, incertitudini si de risc.

68) In functie de timp, deciziile sunt clasificate in decizii de grup sau decizii

individuale.

69) In functie de numarul de decidenti, deciziile se clasifica strategice, tactice,

curente.

70) Multimea criteriilor decizionale nu intervin in actul de decizie.

71) Deciziile colective apar in consiliile de administratie, respectiv in adunarile

generale ale actionarilor in cadrul firmelor.

72) Decizia reprezinta un moment esential, respectiv un pas concret in planul sau

programul aplicativ al firmei.

73) Practica economica a stabilit ca decizia trebuie sa fie fundamentata stiintific, sa

fie oportuna, clara, precisa, sa fie imputernicita.

74) Daca directorii nu pot evalua situatiile, de obicei, introduc schimbarile

manageriale intr-un mod stangaci.

75) Angajatii pot accepta schimbarile manageriale mai usor daca au o minima

influenta asupra naturii si sensului acestora.

76) De obicei, angajatii opun rezistenta la schimbari tehnice, pentru ca nu inteleg

obiectivele acestora.

77) Majoritatea conflictelor dintre directori si angajati apar ca urmare a

diferentelor de personalitate.

78) Opunerea la schimbarile manageriale este mai scazuta daca directorii nu fac

cunoscute dezavantajelor acestora.

79) Angajatii pot accepta schimbarile manageriale mai usor daca stiu ca directorii

sunt puternic implicati.

80) Angajatilor le este mai usor sa se schimbe daca li se explica problemele de

personalitate.

81) De obicei angajatii se opun schimbarilor daca acestea sunt percepute ca

bazandu-se pe ambitii personale.

82) Cei care se opun schimbarilor manageriale nu sunt interesati de aceasta.

83) Introducerea lenta a unei schimbari are, de regula, ca rezultat o rezistenta mai

mare.

84) Subordonatii lucreaza mai bine daca directorii le arata performantele lor,

impreuna cu persoanele vizate de aceste performante.

85) Este mai probabil ca angajatii sa se opuna schimbarilor din firma daca cunosc

adevaratele motive.

86) Angajatii lucreaza mai bine daca primesc recompense pentru eforturile depuse

in plus.

87) Marea majoritate a firmelor trebuie sa-si schimbe obiectivele, odata cu trecerea

timpului pentru a supravietui.

88) Este foarte usoara introducerea de noi schimbari in cadrul firmei, prin reguli si

proceduri manageriale.

89) Schimbarile tehnologice la nivel de firma sunt mult mai bine primite de

angajati daca se discuta anterior despre ele.

90) Schimbarile de politica a companiei nu trebuie niciodata sa fie discutate

inainte de a fi introduse.

91) Majoritatea schimbarilor intr-o firma conduc imediat la o productivitate

crescuta.

92) Angajatii lucreaza mai bine daca sunt bine informati.

93) Atunci cand se introduc schimbarile la nivel de companie, nivelurile de

management mediu si inferior trebuie sa primeasca de la directori toate informatiile necesare.

94) Cresterea salariilor este cel mai bun mod de a reduce rezistenta la schimbari.

95) Introducerea unei schimbari la nivel de firma nu trebuie sa fie planificata.

96) Directorii companiei introduc schimbarile manageriale mai bine daca privesc

fiecare situatie ca fiind diferita si o rezolva ca atare.

97) Toate schimbarile intr-o companie sunt spre binele angajatilor.

98) In functia de previziune, participarea la schimbari trebuie sa implice si

acceptarea de catre directori a sugestiilor angajatilor.

99) Subordonatii, de cele mai multe ori se opun schimbarilor pentru ca se simt bine

in situatia actuala in firma.

100) Schimbarile de retehnologizare intr-o firma sunt introduse cel mai bine de catre

serviciul de resurse umane.

101) Este mai probabil ca schimbarile sa se duca la o mai mare productivitate daca

cei direct afectati participa dinainte la schimbare.

102) Rezistenta fata de schimbarile manageriale este de obicei mai mare la nivelul

muncitorilor.

103) Intr-o firma, toti angajatii inteleg ce inseamna gestionarea participativa.

104) Schimbarile tehnologice intr-o firma sunt introduse mult mai bine daca se

respecta un plan.

105) Intr-o firma este cel mai bine ca schimbarile de personal importante sa fie

intotdeauna introduse prin note scrise.

106) Experienta in practica-economica arata ca daca angajatilor li se permite sa-si

stabileasca propriul randament, de obicei acesta este mai mare decat cel ce l-ar stabili

directorul.

107) Principiul de baza al organizarii este cel al asigurarii functionarii firmei,

crearea relatiilor de autoritate, putere, raspundere si responsabilitate.

108) Functionarea firmelor reprezinta procesul realizarii activitatilor specifice prin

care este exprimata capacitatea de a corela dinamic toate resursele si responsabilitatile.

109) Intreprinderea de consultanta este o unitate economica avand ca scop

achizitionarea de marfuri (produse) si servicii de la producatori sau furnizori cu scopul de a le

vinde.

110) Intreprinderea comerciala este o unitate economica avand ca scop

achizitionarea de marfuri, bunuri si servicii.

111) Modelul schematic managerial al unei organizatii se exprima printr-o structura

flexibila ce vizeaza piata, productia si finantele.

112) Sistemul informational managerial reprezinta ansamblul informatiilor,

fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor, care contribuie

la realizarea obiectivelor firmei, fundamentarea deciziilor strategice, elaborarea politicilor de

productie si marketing, a modelelor de crestere a profitului, realizarea scopurilor, evitarea

abaterilor.

113) Sistemul Informational Macroeconomic trateaza nivelul si tendintele de

dezvoltare a economiei unei firme.

114) Informatia este un mesaj, o comunicare sau o stire, care se refera la producerea

unor evenimente din mediul productiv-economic, la situatiile, conditiile si dimensiunile

manifestarii acestora.

115) Informatiile trebuie sa indeplineasca diferite conditii pentru a fi eficiente si

operative in procesul decizional.

116) Fluxul informational reprezinta cantitatea de informatii care este cantonata

intre emitator si receptor, caracterizat prin stagnare, lipsa de deplasare, fiabilitate, cost s.a.

117) Informatia reprezinta in procesul decizional, un element strategic

118) Metoda analizei economice foloseste evidentele tehnico-operative, contabile si

analiza fenomenelor sub raport cantitativ al productiei.

119) Activitatile economice, productive, sociale, culturale, politice s.a. trebuie

rezolvate exclusiv prin metode matematice, sociologice.

120) Dubla profesionalizare a persoanelor presupune acumularea de capital social si

apelarea la unele modele matematice.

121) Practica sociala nu impune cristalizarea managementului ca stiinta.

122) Activitatea manageriala este o realitate cu istorie indelungata. Colectivitatile

umane au simtit intotdeauna nevoia unei conduceri care sa le asigure coerenta

si disciplina eforturilor pentru atingerea unor scopuri.

123) Mestesugurile individuale din Evul Mediu, organizate in bresle si revolutia

industriala din secolul al XVII-lea sunt momentele care marcheaza cursul

ascendent, dar lent, al productiei cu premizele sale incipiente de organizare si

conducere.

124) H. Fayol, considerat unul dintre fondatorii managementului, este creatorul

Scolii sociologice in management.

125) Ideile lui F. Taylor au marcat adevaratul inceput al organizarii productiei, al

proiectarii si controlului proceselor lucrative

126) Automatizarea si cibernetizarea au eradicat fatetele realitatii noi in procesul

muncii.

127) Managementul beneficiaza de constatari si concluzii din istorie, fiind o

componenta a sistemului stiintelor care studiaza istoria, prin prisma

desfaaurarii sale concret operative, infatisand particularitatile istorice dintr-o

tara sau alta.

128) In istoria economica sunt intalnite studii asupra managementului productiei

propriu-zise, aspecte ale dezvoltarii factorilor de productie, influentele

exercitate asupra economiei de catre institutiile politice, statale, culturale,

precum si devenirea economica a lumii, pe zone geografice.

129) Istoria gandirii economice influenteaza si marcheaza managementul ca stiinta,

cu reflexii referitoare la viata economica (idei, doctrine, teorii, legi, reguli,

politici).

130) In Romania, managementul are o evolutie istorica si o prezenta strans corelata

cu nivelul de dezvoltare al infrastructurii si relatiilor economico-sociale in

ansamblu.

131) Odata cu schimbarea sistemului politic in Romania, in management s-a trecut

la economia centralizata.

132) Managementul constituie un ansamblu necoerent de tehnici de organizare si

gestiune la nivelul unei firme.

133) Managementul reprezinta metodele si procedeele cu caracter productiv,

economic si social, inclusiv administrativ intern, ce pot fi folosite in activitatea

de organizare si conducere a entitatilor productiv-economice si sociale.

134) Managementul este complexul de preocupari si actiuni ale conducatorului, de

creare a cadrului care sa permita, ca prin actiunile unui grup de lucratori sa se

realizeze un anumit obiectiv, in conditii de calitate, termen si eficienta a

valorificarii.

135) Managementul este un proces de organizare si conducere, realizandu-se

directionarea activitatii altor persoane pentru atingerea obiectivelor stabilite.

136) Conducerea reprezinta o suma de activitati neincluzand planificarea, luarea

deciziilor, organizarea, conducerea (dirijarea) ci doar controlul.

137) Managementul ca stiinta se ocupa de evidentierea metodelor, tehnicilor si

instrumentelor de conducere, cu formalizarea lor stiintifica si cu incorporarea

acestora intr-o conceptie coerenta asupra procesului conducerii.

138) Managementul poate fi considerat un proces de coordonare a resurselor

umane, informationale, fizice si financiare in vederea subdezvoltarii

organizatiei.

139) In dictionarul Larousse pentru notiunea de management se intelege : a)

activitatea de conducere, b) ansamblul activitatilor de organizare si de

conducere, in sensul adoptarii deciziilor optime, in prestarea si reglarea

proceselor microeconomice.

140) Managementul ca stiinta este definit ca 'istorie a faptelor economice ale

societatii".

141) Legea fundamentala a economiei manageriale este caracterizata de riscurile

puse in balanta cu potentialul de profit.

142) Managementul nu poate provoca schimbari calitative in domeniul productiveconomic

intr-o firma.

143) Functia principala a managementului, indeplinita prin manageri, este luarea de

decizii care sa determine regresul intreprinderii in viitorul apropiat si in

perspectiva.

144) Managementul activitatilor productiv-economice reprezinta un ansamblu de

tehnici de organizare si gestiune a liniilor de productie, in entitati organizate

specific

145) Managementul este un complex de preocupari si actiuni ale conducatorului de

creare a cadrului care sa permita unui grup de lucratori sa realizeze un anumit

obiectiv productiv (produs, serviciu) fara conditii de calitate, fara termene

stabilite si fara o eficienta impusa.

146) Conducatorul de firma este acel administrator care, indiferent de nivelul de

conducere la care se afla, nu are drept de dispozitie (decizie).

147) Din practica economica obisnuita rezulta ca managerii nu au drept de

dispozitie.

148) Prin manager se intelege acea persoana care are dreptul de a administra, a

ordona, a conduce, a antrena, a dirija, a explica, a influenta, a integra, a

clasifica, a face cunoscut, a admite, a informa, a spune, a perfectiona.

149) Managementul modern al unei firme are in vedere planificarea, dirijarea si

controlul activitatii acesteia.

150) Planificarea nu rezulta din continutul politicii la nivel de firma.

151) Dirijarea se refera la distribuirea de activitati in directii stabilite si momente

oportune.

ALEGERE - (a)

1) In cadrul unei firme cei ce conduc si organizeaza activitatile, managerii in

efortul lor de a imprima un avans productiv pozitiv si economico-financiar sunt ajutati de

planurile de afaceri prin:

A) renuntare la afacere;

B) deciziile manageriale;

C) actiunile manageriale;

D) planurile manageriale.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

2) Elementele principale ce definesc momentele critice pozitive in evolutia unei

firme se refera la:

A) cum sunt returnate fondurile salariale;

B) cum poate fi anticipata (de preferinta pe termen lung) evolutia productiei (structurii

productiei) si a pietei, schimbarile si competitia;

C) cum pot fi elaborate contra-planuri (planuri rezerva) pentru contracararea posibilelor

cai gresite pe care ar putea 'derapa' firma;

D) cum sa fie identificate si conduse obiectivele cele mai importante ale firmei;

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

3) Planificarea manageriala este un concept teoretic ce exprima un ansamblu:

A) de actiuni coerente prin care se urmareste activitatii economice

B) activitatilor prin care se studiaza alternativele de urmat si se alege varianta

optima;

C) actiunilor ce vizeaza concurenta;

D) actiunilor ce urmaresc sa asigure o eficienta tot mai ridicata a concurentei, sa

dezvolte si sa perfectioneze instrumentele, tehnicile si parghiile pentru desfasurarea

competitiei pe piata.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

4) Un plan de afaceri trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

A) sa aiba acuratete;

B) sa fie complex ;

C) sa fie aplicabil;

D) sa fie simplu;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

5) Strategia este o conceptie de ansamblu potrivit careia conducerea unui sistem

economic se realizeaza pe baza unor studii si aceasta stabileste:

A) principalele obiective de dezvoltare pe termen lung;

B) actiunile care urmeaza a fi desfasurate pentru atingerea obiectivelor respective;

C) resursele necesare pentru realizarea acestora;

D) termenele pe faze si etape de desfasurare.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

6) Obiectivele strategice trebuie sa indeplineasca mai multe calitati printre care:

A) sa fie reale

B) sa fie mobilizatoare

C) sa fie stimulatoare

D) sa inregistreze actiuni pozitive economico-financiare.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

7) Obiectivele strategice la nivel de firma rezulta din relatari despre:

A) principalele schimbari economice, tehnice, financiare, organizatorice preconizate;

B) domeniile, sectiile, compartimentele, produsele, pietele prevazute pentru dezvoltare,

concentrare, restrangere sau abandonare;

C) restrictiile economice care opereaza in plan economic,

D) numarul de angajati;

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

8) Strategia imbunatatirii continue (SIC) are larga aplicabilitate in Japonia

(Strategia Kaizer) si, in principal, prevede :

A) problemele ivite in activitatea productiva trebuie recunoscute, admise si rezolvate

liber, cu participarea celor implicati prin relatii formale si informale in cadrul firmei;

B) relatiile intre munca si management trebuie sa fie de colaborare;- trebuie sa primeze

orientarea spre rezultate;

C) atat evolutia, dar mai ales mentinerea unor rezultate pozitive necesita efort

continuu;

D) problemele imbunatatirii continue

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

9) Despre conceptul de decizie se pot desprinde cel putin urmatoarele:

A) este privita ca un proces de alegere rationala specifica;

B) se regasesc in toate functiile de management;

C) reprezinta actul final in stabilirea obiectivelor;

D) integrarea activitatii economice in mediul ambient al firmei;

1 A, B,C

2 A, C,D

3 B, C,D

4 A, B, C,D

10) Principalele elemente componente ale unei strategii sunt:

A) obiectivele, ce fac referire la orizonturi de timp (3-5 ani);

B) modalitati de realizare a obiectivelor (abordari majore, diversificarea productiei,

asimilarea de noi produse, castigarea de noi piete, specializarea in productie, introducerea de

tehnologii noi s.a.;

C) resursele, ce sunt prevazute de regula global (fonduri de investitii, credite, fonduri

proprii, resurse umane si materiale s.a).;

D) termenele, ce se refera la data declansarii aplicarii strategiei, momente intermediare,

termenul final.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

11) Intreprinderile organizate din orice domeniu de activitate au in comun cateva

reguli si anume:

A) pentru a produce trebuie sa apeleze la toate resursele;

B) factorii de productie trebuie utilizati cat mai bine;

C) pentru a supravietui si a se dezvolta trebuie sa fie rentabile;

D) activitatea economico-financiara trebuie sa fie bine condusa;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

12) Concurenta consta dintr-o multitudine de forme de comportament ce se

manifesta in cadrul relatiilor dintre furnizori pentru captarea interesului unei clientele cat mai

numeroase.

Pentru a defini aceste forme de manifestare a concurentei se pot avea in vedere utmatoarele

aspecte:

A) interesele si aspiratiile clientelei ;

B) libertatea de a actiona ;

C) interesele si aspiratiile producatorilor in calitate de ofertanti ;

D) existenta in mediul economic a unor reglementari juridice si a unei stari

psihologice si sociale care impun sau favorizeaza anumite actiuni sau

comportamente din partea agentului economic;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

13) In conditiile economiei de piata concurenta:

A) apare ca o necesitate obiectiva ;

B) face parte din regulile de joc ale pietei ;

C) este specifica planificarii centralizate ;

D) impune o calitate superioara a produselor;

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

14) Privita ca sistem economic, intreprinderea cuprinde urmatoarele elemente:

A) personalul, caracterizat prin diverse variabile de stare cum sunt: sexul,

varsta, calificarea, functia;

B) mijloacele materiale si anume masini, utilaje, instalatii pentru care

bilantul contabil retine doua variabile de stare: valoarea si categoria de

imobilizare;

C) drepturile, obligatiile si mijloacele financiare ale intreprinderii care sunt

cuprinse in bilant sub forma valorica si se refera la dreptul de proprietate

asupra altor intreprinderi sub forma actiunilor detinute, a creantelor si a

lichiditatilor in banca sau in casa;

D) materiile prime, produsele finite, semifabricatele sau cele in curs de fabricatie;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

15) Crearea unui compartiment in cadrul unei intreprinderi depinde de importanta

functiunii pentru acea intreprindere, multitudinea compartimentelor intreprinderii poate fi

clasificata dupa mai multe criterii:

A) importanta ierarhica: directia, serviciul, biroul, sectia sau atelierul;

B) activitatile specifice indeplinite: compartimente de aprovizionare, vanzari,

persoane, contabilitate;

C) modul de participare la actiune: compartimentul de conducere, de

executie;

D) modul de exercitare a autoritatii: compartimente ierarhice sau functionale;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

16) Relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul legaturilor dintre

componentele structurii stabilite prin reglementari oficiale, relatiile organizatorice pot fi:

A) autoritate;

B) cooperare;

C) de control;

D) de reprezentare;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

17) Elementele principale componente ale structurii organizatorice sunt:

A) postul, functia;

B) ponderea ierarhica, nivelul ierarhic;

C) diagrama organizationala (organigrama);

D) regulamentul de organizare si functionare;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

18) Proiectarea structurii organizatorice se bazeaza pe aplicatia decizionala a unor

principii

A) principiul obiectivului (concentrarea pe un scop, tel, obiectiv) ;

B) principiul specializarii (folosirea personalului si a infrastructurii specializate)

C) principiul combinat (folosirea specializata pe un obiectiv)

1 A, B, C,

2 A,B

3 A,C

4 B,C

19) Activitatile economice, social-productive, culturale, politice, juridice s.a.,

trebuie organizate, conduse, controlate, pentru a se ajunge la un anumit grad

de........ :

1 productie;

2 managerial;

3 eficienta;

20) Conceptul de management are semnificatii multiple este

..........de conducere, organizare, administrare, coordonare si control asupra

unei activitati.

1 stiinta tehnicilor;

2 stiinta procedeelor;

3 stiinta stiintelor;

21) Managementul reprezinta .............cu caracter

productiv, economic si social, inclusiv administrativ intern, ce pot fi folosite in activitatea de

organizare si conducere a entitatilor productiv-economice si sociale.

1 metodele si organizatiile;

2 metodele si graficele;

3 metodele si procedeele;

22) Managementul este complexul de preocupari si actiuni ale conducatorului, de

creare a cadrului care sa permita ca, prin actiunile unui grup de lucratori, sa se realizeze un

anumit...... in conditii de calitate, termen si eficienta a valorificarii;

1 obiectiv;

2 grad de ineficienta;

3 procedeu;

23) Managementul activitatilor productiv-economice este un ansamblu de

..... si gestiune a liniilor de productie in entitati organizate specific.

1 procedee;

2 tehnici de organizare;

3 ineficiente;

24) Conducatorul de firma este acel .........care indiferent de nivelul

ierarhic la care se afla, are drept de dispozitie (decizie).

1 administrator;

2 ne executant;

3 producator;

25) Sub grija managerului, lucratorii, materialele si mai ales ....pot determina

conditiile necesare actiunii productiv-economice.

1 obiectivele;

2 ideile;

3 materiile prime ;

26) Obiectul de cercetare a managementului este dat de corelatia dintre sistemul

conducator si cel condus, ca atare, managementul este.......... intrucat are in

vedere dirijarea talentului altora si obtinerea de rezultate prin altii.

1 stiinta si arta;

2 stiinta si proces;

3 tehnica de proces;

27) Planificarea rezulta din continutul politicii firmei, este indicata in principii,

insa riguros limitata la continutul temelor si pozitiilor ce trebuie adoptate pentru atingerea

.......... stabilite.

1 pietei de desfacere;

2 platilor;

3 obiectivelor;

28) Dirijarea se refera la distribuirea ........in directii stabilite si

momente oportune.

1 de activitati ;

2 de plati ;

3 de momente ;

29) Controlul este esential in fluidizarea activitatilor in cadrul ......si el

se obtine efectiv din exercitarea acestei functiuni lucrative de catre top-managementul

intreprinderii.

1 firmei;

2 organigramei;

3 eficientei;

30) Fisa postului serveste ca document organizatoric indispensabil fiecarui

.....si ca suport pentru evaluarea muncii acestuia.

1 salariat;

2 furnizor;

3 comerciant;

31) Prin comunicare scrisa se mai intelege totalitatea comunicarilor ......

care intervin in activitatea unei persoane juridice cu privire la relatiile si interesele ei.

1 comunicate;

2 scrise;

3 nominalizate;

32) Organigrama este un instrument important ce face parte din structura

organizatorica a unei firme folosita si in analiza..........

1 managementului;

2 perspicacitatii;

3 sensibilitatii;

33) Conducerea unei firme determina ......... sa participe la

realizarea obiectivelor.

1 managerii;

2 personalul;

3 actionarii;

34) Firma este agentul economic ce se identifica cu o intreprindere si consta in

denumirea unui comerciant care este inmatriculat la............

1 Biroul Unic;

2 Registrul Comertului;

3 Ministerul Economiei si Comertului.

35) Intreprinderea este delimitata de doua zone (externa-interna), elementul de

legatura intre cele doua zone este ........

1 factorul artificial;

2 mediul ambiant;

3 factorul natural.

36) Mediul......... al firmei este influentat de factori naturali si factori

artificiali.

1 ambiant ;

2 ostil ;

3 coercitiv.

37) Sistemul de management reprezinta ansamblul elementelor cu caracter

........ organizatoric, informational, motivational in cadrul unei activitati productive,

prin intermediul caruia se exercita procesele si relatiile de conducere pentru a obtine o

eficienta cat mai ridicata.

1 individual;

2 decizional;

3 multilateral;

38) A stabili norma de munca pentru un executant inseamna a determina care este

......ce urmeaza sa o indeplineasca in legatura cu efectuarea unei operatii sau

lucrari (productive sau de natura functionala), in conditii tehnice si organizatorice precizate,

lucrand in ritm normal, cu intensitate normala si avand calificarea necesara.

1 sarcina;

2 pregatirea;

3 ambientul.

39) Norma de munca este .........necesara pentru efectuarea unei

lucrari sau pentru prestarea unui serviciu, in anumite conditii tehnico-organizatorice si de

calificare.

1 cantitatea de timp;

2 cantitatea de munca;

3 numarul de angajati;

40) Structura timpului de munca este data, in principal, de .......si

timpul neproductiv.

1 timpul productiv;

2 timpul de concediu;

3 timpul liber.

41) Intreprinderea comerciala este o unitate economica avand ca scop

..........si servicii de la producatori sau furnizori cu scopul de a le vinde.

1 executia de produse;

2 executia de management;

3 achizitionarea de marfuri, produse.

42) Societatile comerciale cu personalitate juridica se pot constitui in baza

urmatoarei legi :

1 Legea nr. 31/1990 si republicata in 1998;

2 Legea nr. 30/1990 si republicata in 1998;

3 Legea nr. 31/1995 si republicata in 1998.

43) Societatile comerciale fara personalitate juridica se pot constitui in baza

urmatorului decret :

1 Decretul Lege nr. 54/1990;

2 Decretul Lege nr. 50/1990;

3 Decretul Lege nr. 51/1990.

44) Prin organizarea productiei se asigura imbinarea in timp si spatiu a elementelor

umane, ........ materialele, mijloacele de munca si obiectele muncii pe baza

tehnologiei si a normativelor stabilite in realizarea unor obiective.

1 forta motrica;

2 forta locomotorie;

3 forta de munca;

45) Postul - reprezinta un grup de obiective, sarcini, ......si

responsabilitati ce revin spre executie unui singur angajat.

1 competente;

2 moralitati;

3 stabilitati;

46) Functia este desemnata de ...........care sunt caracterizate de

aceleasi trasaturi principale.

1 totalitatea angajatilor;

2 totalitatea posturilor;

3 totalitatea managerilor;

47) Metoda de Management reprezinta ansamblu de principii, reguli, tehnici,

procedee si instrumente, care indica .........in care se desfasoara anumite functii

ale conducerii pentru realizarea obiectivelor propuse.

1 maniera de discutie;

2 maniera, felul;

3 maniera de comunicare;

48) Tehnica de Management reprezinta ansamblu de reguli specifice, procedee si

instrumente prin care se ......concret problemele ce decurg din functiile conducerii.

1 solutioneaza;

2 comunica;

3 conduce;

49) Sistemul de Management reprezinta ........in ansamblu - adica

totalitatea elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informational, motivational intr-o

firma.

1 procesul de executie;

2 procesul de conducere;

3 procesul angajatilor;

50) Functiile de conducere sunt....... au caracter general si se aplica

de catre toti agentii economici, dar au continut si forme diferite in functie de specificul

activitatii, se realizeaza intr-o pondere diferita in functie de nivelul ierarhic;

1 specifice cadrelor de conducere;

2 specifice executantilor;

3 specifice furnizorilor;

51) Functia de previziune reprezinta ansamblul proceselor ce

......obiectivele organizatiei, obiectul sau obiectele de activitate, precum si

resursele alaturi de mijloacele necesare atingerii scopurilor, eficientei propuse.

1 interactioneaza;

2 determina;

3 armonizeaza;

52) Functia de previziune se realizeaza la nivel de organizatie prin: ...

planuri si programe.

1 prognoze;

2 norme de munca;

3 norme de timp;

53) Prognozele (sintezele) sunt lucrari, proiecte, ......care acopera un

interval mare de timp (de la 5 la 10 ani);- au un caracter aproximativ si nu sunt obligatorii;

datele continute au valoare indicativa.

1 verbale;

2 non-verbale;

3 scrise;

54) Prin studiul de fezabilitate se realizeaza o evaluare economica, financiara in

.......a efortului investitional.

1 prezent;

2 viitor;

3 trecut;

55) Planurile sunt ......scrise ce focalizeaza actiuni cuprinse de la o

luna, un an, pana la 5 ani, gradul de detaliere este mai mare, au caracter obligatoriu.

1 proiecte, lucrari;

2 sinteze, prognoze;

3 radiografii;

56) Pentru eficienta este necesar sa se actioneze cu planificare........

pe cat posibil la nivelul fiecarui agent economic.

1 centralizata;

2 descentralizata;

3 informationala;

57) Pentru eficienta este necesar sa se actioneze cu planificare........

pe cat posibil la nivelul fiecarui agent economic.

1 centralizata;

2 descentralizata;

3 informationala;

58) La nivel de firma planul este un document de lucru scris prin care se urmaresc

obiectivele planificate, comparativ cu ce se realizeaza, precum si modalitatile de folosire a

tuturor....., pentru atingerea obiectivelor programate.

1 maistrilor;

2 resurselor;

3 managerilor;

59) Programele de lucru la nivelul activitatilor economice au caracter de lucru

......si un orizont de timp redus (decada, saptamana, zi, schimb, ora), sunt lucrari

extrem de detaliate si sunt obligatorii avand un grad ridicat de certitudine.

1 investitional;

2 permanent;

3 decizional;

60) Functia de organizare reprezinta ansamblul proceselor cu ajutorul carora se

..........intr-o organizatie, respectiv munca fizica si cea intelectuala, precum

si gruparea lor pe posturi, compartimente, birouri, formatiuni de munca.

1 delimiteaza actiunile;

2 determina obiectivele;

3 antreneaza personalul;

61) Prin organizarea conducerii se stabileste conducerea organizatiei, se

formuleaza .......organizationala (organigrama), in care sunt consemnate nivelurile

ierarhice in functie de obiectul de activitate al organizatiei, sarcini, responsabilitati, autoritate

si restrictii si se face distributia activitatilor pe niveluri.

1 structura;

2 tipicul societatii comerciale;

3 obiectivele;

62) Prin organizarea activitatilor productiei se asigura imbinarea in timp si spatiu a

..... (forta de munca) , (mijloacele de munca), pe baza tehnologiilor si normativelor,

standardelor de munca cu respectarea legislatiei in vigoare.

1 resursele materiale;

2 resurselor umane;

3 resurselor tehnologice;

63) Prin organizarea muncii se stabilesc indicatorii, parametrii proceselor de

munca si folosirea eficienta a fortei de munca, se intocmesc fisele....., se incheie

contracte de munca cu angajatii, se stabilesc Regulamentele de Ordine Interioara, respectiv

Regulamentul de Organizare si Functionare.

1 posturilor;

2 standardelor;

3 de salarizare;

64) Functia de coordonare reprezinta ansamblul proceselor de munca prin care se

..... deciziile si actiunile resurselor umane luate in cadrul primelor doua functii.

1 organizeaza;

2 determina;

3 armonizeaza;

65) Coordonarea consta in corelarea, sincronizarea in timp si spatiu a diverselor

activitati desfasurate de personalul firmei, rolul important al functiei de coordonare este ca ne

indica sistemul .......in interiorul organizatiei, precum si caile de comunicare cu

mediul extern.

1 de comunicare;

2 de principiu;

3 decizional;

66) Functia de coordonare depinde decisiv de latura umana a potentialului

managerial, coordonarea poate fi: ......si multilaterala;

1 microeconomica;

2 bilaterala;

3 macroeconomica;

67) Functia de antrenare reprezinta ansamblul proceselor prin care se determina ca

...... organizatiei sa atinga obiectivele propuse a fi realizate.

1 personalul;

2 managerii;

3 sindicatul;

68) Motivarea, din cadrul functiei de antrenare, coreleaza satisfacerea necesitatilor

si intereselor angajatilor cu realizarea ......organizatiei (firmei).

1 pozitiva;

2 negativa;

3 obiectivelor;

69) Functia de control-evaluare reprezinta ansamblul proceselor prin care se

constata daca s-au atins ........propuse, standardele de executie, calitatea

produselor stabilita initial, a tuturor normelor.

1 performantele;

2 numarul de angajati;

3 numarul de manageri;

70) Functia de control-evaluare are scopul de a prevedea, a.....aparitia

unor deficiente, a corecta orice abatere in timpul procesului de munca.

1 elimina;

2 elabora;

3 manui;

71) Decizia este un instrument de exercitare a .......este un proces de

hotarari, idei optime vizand stabilirea unui scop, atingerea unor obiective, stabilirea unor

directii si modalitati de indeplinire a acestora.

1 sindicatului;

2 managementului;

3 executantilor ;

72) Managementul este inteles in primul rand ca un proces de folosire a

informatiei, actul conducerii realizandu-se in cadrul ciclului: INFORMATIE -.....-

ACTIUNE

1 CONSULTANTA;

2 DECIZIE;

3 ELIMINARE;

73) Decizia este un moment de control a activitatii de conducere si se regaseste in

toate functiile de:

1 de conducere;

2 de cooperare;

3 de exploatare;

74) Decizia reprezinta elaborarea unui numar de strategii alternative si alegerea

uneia ......dintre ele, pentru declansarea actiunii.

1 optime;

2 casnice;

3 neclara;

75) Decizia este caracterizata in primul rand de faptul ca trebuie fundamentata

........(sa fie adoptata in conformitate cu cerintele tehnice, tehnologice, a legilor

economice obiective ale dezvoltarii societatii umane);

1 ecosistemic;

2 stiintific;

3 economic;

76) Decizia trebuie sa fie .......cu tendintele imprimate dezvoltarii

economico-sociale, corespunzator dezvoltarii societatii in ansamblu, sa fie in concordanta cu

conditiile istorice concrete ale perioadei la care se refera aplicarea;

1 in discordanta;

2 in disonanta;

3 in concordanta;

77) Decizia trebuie sa puna in valoare, pe cat posibil toate .....umane,

materiale si financiare ale sistemului productiv-economic sau social supus transformarilor;

1 corelatiile;

2 resursele;

3 muncile;

78) Sistemul informational managerial reprezinta ansamblul........

fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor, care contribuie

la realizarea obiectivelor firmei, fundamentarea deciziilor strategice, elaborarea politicilor de

productie si marketing, a modelelor de crestere a profitului, realizarea scopurilor, evitarea

abaterilor.

1 subiectelor;

2 incertitudinilor;

3 informatiilor;

79) Informatia este ..........sau o stire, care se refera la producerea

unor evenimente din mediul productiv-economic, la situatiile, conditiile si dimensiunile

manifestarii acestora.

1 un mesaj, o comunicare;

2 un mijloc de tratare;

3 un diagnostic acut;

80) Informatiile analitice semnaleaza fapte si evenimente culese direct de....,

fara nici o interventie.

1 la surse;

2 la intermediari;

3 la concurenti;

81) Informatiile sintetice exprima situatii rezultate din confruntari cu

alte......, generalizari, interpretari s.a.

1 medii;

2 informatii;

3 diagnosticari;

82) Informatiile sunt componentele primordiale ale sistemului ......acestea

declanseaza decizii si actiuni.

1 informational;

2 managerial;

3 decizional;

83) Comunicarea este un schimb de mesaje intre un emitator si....., pe

aceasta cale putandu-se sincroniza actiunile si atitudinile. Scopul ei este de a efectua

schimbari, de a influenta o actiune, schimb reciproc de informatii idei, ganduri, opinii,

implicand intelegerea reciproca.

1 un monitor;

2 un receptor;

3 un manager;

84) Comunicarea este elementul de baza......, este elementul de coeziune

intre membrii consiliului de administratie si presedintele (directorul) firmei, dintre manageri,

schimbul de informatii intre persoane in circulatia de impresii, decizii, comenzi.

1 al informatiilor;

2 al managementului;

3 al obiectivelor;

85) Comunicarea scrisa cuprinde rapoarte, memorii, scrisori, note, procese

verbale si alte documente bazate......., are un grad ridicat de exactitate in raport cu

comunicarea verbala, avand avantajul pastrarii facile a informatiilor.

1 pe cuvantul scris;

2 pe cuvantul verbal;

3 pe comunicarea non-verbala;

86) Comunicarea non-verbala este un proces complex care include ...mesajul,

starea sufleteasca, miscarile trupului, aceasta poate fi folosita pentru a "controla", a interveni,

pentru a inspira un grad de respect, pentru a retine o conformare sau pentru a dezaproba.

1 tehnologia;

2 obiectivul;

3 omul;

87) Managementul Resurselor Umane se ocupa cu studiul proceselor de conducere,

organizare, antrenare, control- evaluare a........., regasite in activitatea firmei.

1 fortei de munca;

2 mijloacelor de munca;

3 resurselor;

88) Informatiile trebuie sa indeplineasca diferite conditii pentru a fi eficiente si

operative in procesul decizional, astfel acestea trebuie sa :

A) fie veridice, exacte, necesare, complete, oportune, sa aiba o varsta cat mai redusa, sa

fie transmise cu frecventa rationala celor interesati;

B) aiba fiabilitate corespunzatoare si sa aiba dublu caracter: obiectiv (continut intrinsec) si

subiectiv

C) fie cunoscute numai de catre manageri;

1 A, C

2 A, B

3 B, C

4 A, B, C

89) Informatiile la nivel de firma sunt:

1 analitice cand semnaleaza fapte si evenimente culese direct de la surse, fara nici o

interventie.

2 sintetice cand exprima situatii rezultate din confruntari cu alte informatii,

generalizari, interpretari s.a.

3 analitice si sintetice.

90) Sistemul informational managerial (S.I.M.) reprezinta :

A) ansamblul informatiilor, fluxurilor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a

informatiilor, care contribuie la realizarea obiectivelor firmei;

B) fundamentarea deciziilor strategice;

C) elaborarea politicilor de productie si marketing, a modelelor de crestere a profitului,

realizarea scopurilor, evitarea abaterilor.

1 A, B

2 B,C

3 A, B, C

4 A, C

91) Sistemul informational managerial de comunicare are urmatoarele parti

componente:

1 emitatorul, semnalul, mesajul, sursa, utilizatorul, canalul, modularea, demodularea,

codarea, receptorul

2 informatii individuale, organizationale, informatii sociale

3 informatii cu grad ridicat de relevanta, caracterizate prin actualitate, acuratete,

oportunitate si precizie.

92) Fluxul informational reprezinta:

1 cantitatea de decizii luate la nivel de conducere,

2 cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitator si receptor, caracterizat

prin lungime, viteza de deplasare, fiabilitate, cost ,

3 sursele informationale, individuale de la nivelul firmei.

93) Comunicarea este un schimb de mesaje intre un emitator si un receptor, pe

aceasta cale putandu-se sincroniza actiunile si atitudinile, scopul comunicarii este:

1 de a stabili locul de functionare si gradul de fiabilitate al unei firme,

2 de a majora rata de salarizare a angajatilor,

3 de a efectua schimbari, de a influenta o actiune, schimb reciproc de informatii idei,

ganduri, opinii, implicand intelegerea reciproca.

94) Comunicarea manageriala este:

A) scrisa

B) verbala

C) non-verbala

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

95) Comunicarea scrisa cuprinde:

A) rapoarte, memorii, scrisori, note, procese verbale;

B) documente bazate pe cuvantul scris;

C) totalitatea comunicarilor scrise care intervin in activitatea unei persoane juridice cu privire

la relatiile si interesele ei.

1 A, B

2 A, C

3 A, B, C

4 B, C

96) Suportul tehnic al canalelor comunicarii orale cuprinde toate mijloacele tehnice

care pot veni in sprijinul procesului de comunicare, care sunt:

A) telefonul;

B) mijloacele audio-video;

C) calculatorul.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

97) Comunicarea non-verbala este un proces complex care poate fi folosita pentru

a "controla", a interveni, pentru a inspira un grad de respect, pentru a retine o conformare sau

pentru a dezaproba,

A) include omul;

B) include mesajul,

C) include starea sufleteasca, miscarile trupului.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

98) Metodele de Management (MM) reprezinta ansambluri de principii, reguli,

tehnici, procedee si instrumente, care:

1 indica maniera de realizare a studiilor de fezabilitate;

2 indica maniera (felul) in care se desfasoara anumite functii ale conducerii pentru

realizarea obiectivelor propuse;

3 indica componenta organigramei unei firme.

99) Metoda managementului prin obiective (MpO) reprezinta ansamblul

activitatilor unei firme prin care se indica:

A) importanta stabilirii obiectivelor;

B) ordonarii actiunilor;

C) determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor.

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

100) Metoda managementului prin exceptie (MpE) a fost conturata de F. Taylor si

are la baza o conceptie strans legata de sistemul informational, al divizarii problemelor si al

deciziilor in cadrul procesului de management, care:

A) impune interventia conducatorului de la diferite niveluri, in rezolvarea unor cazuri de

exceptie prin care trece firma;

B) impune interventia conducatorului atunci cand problematica si deciziile corespunzatoare

sunt luate de subalterni, iar deciziile sunt considerate conventional ca fiind normale

(subalternii sunt cei care iau decizia);

C) impune interventia conducatorului atunci cand problematica si deciziile corespunzatoare ce

trebuie luate sunt exceptionale (in care decizia este luata numai de catre conducatorii firmei).

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

101) Managementul pe baza de motivare (M.M.) presupune ca programul productiv

al firmei sa fie:

A) defalcat pe obiective prioritare semnificative;

B) sa se faca o apreciere reala, corecta a efortului depus, stimularea materiala si morala a

angajatilor;

C) sa fie realizata corect organigrama firmei.

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

102) Managementul pe baza de participare se refera la concretizarea principiului

colaborarii intre:

A) angajati si manageri;

B) toate nivelurile de management ;

C) un director si un furnizor de materii prime.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

103) Management pe baza de sistem (M.S.) reprezinta activitatea intr-o firma care

poate fi considerata un sistem, situatie in care metodele matematice si tehnologiile

informationale sunt folosite in operationalizarea diferitelor:

A) actiuni in privinta managementului;

B) analize si elaborarea variantelor ce sunt supuse procesarii intr-o infrastructura informatica,

grupand cerintele si obiectivele, regland transformarile si procedand la luarea unei decizii

dintr-o multime de alternative;

C) tehnici si mijloace moderne de colectare, prelucrare si stocare a informatiilor contribuie la

cresterea vitezei si exactitatii procesului de luare a deciziilor in cadrul unei firme.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

104) Management pe baza de rezultate (M.R.) este o metoda de management ce

pune accent pe aspectele finale ale activitatii firmei, de regula pe:

A) rezultatele economice obtinute din vanzarea (comercializarea) productiei;

B) aprecierea pregatirii profesionale a tuturor angajatilor;

C) aprecierea, masurarea cantitativa si calitativa a produselor.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

105) Managementul pe baza de strategii (M.St.) consta in formula de anticipare a

solutiilor ce trebuie realizate in firma, intr-o evolutie pe termen:

A) lung prin previziuni strategice;

B) scurt si mediu prin studii de fezabilitate;

C) foarte scurt prin programe zilnice de lucru.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

106) Management prin delegarea autoritatii se bazeaza pe principiul autonomiei

operative respectiv are loc o descentralizare:

1 a noilor angajati din firma;

2 a conducerii in conditiile in care se mentine controlul centralizat;

3 a rezultatelor obtinute de catre grup.

107) Management pe baza de informare si comunicare se sprijina:

A) pe un schimb organizat de informatii referitoare la desfasurarea activitatii de productie;

B) pe stimularea initiativei a fiecarui angajat din firma, care sa cunoasca rezultatele obtinute

si astfel sa poata lua masuri aferente fata de realizari;

C) pe schimbul de informatii ce se realizeaza pe verticala, pana la echipele de executanti si pe

orizontala, intre managerii de pe diferite niveluri, ori in cadrul aparatului functional.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

108) Metoda prin bugete are caracter predominant economic, urmarindu-se in

detaliu contributia:

A) la cheltuielile, veniturile si beneficiul firmei;

B) la nivel de compartiment, asigurandu-se o stransa legatura intre profit, activitatea de

productie si activitatea manageriala;

C) tuturor activitatilor tehnice, tehnologice de la nivel de firma.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

109) Folosirea managementului prin produs presupune crearea in cadrul structurii

organizatorice a functiei de manager de produs sau grup de produse, aceste produse au

ponderea cea mai mare in valoarea:

1 pregatirii profesionale a angajatilor;

2 productiei marfa si a profitului;

3 strategiei produsului si elaborarea planului de productie

110) Tehnicile de Management (Th.M.) reprezinta ansambluri de reguli specifice,

procedee si instrumente prin care:

1 se stabileste organigrama firmei;

2 se solutioneaza concret problemele ce decurg din functiile conducerii;

3 se perfectioneaza intreg personalul firmei.

111) Analiza diagnostic este instrumentul managerial destinat sa:

A) cerceteze;

B) examineze, starea economica a unei firme in vederea identificarii;

C) rezolve problemele cu care se confrunta firma.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

112) Analiza diagnostic are rolul:

A) de prevenire;

B) de identificare a cauzelor ce a determinat modificarea starii economice;

C) de stabilire si gasire de solutii, remedii profitabile pentru firma.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

113) Brainstormingul este o tehnica de stimulare a creativitatii ce priveste 'asaltul

de idei' bazata pe emiterea unui numar cat mai mare de idei privind modul de rezolvare a

unei probleme (prin combinarea lor se va obtine solutia optima), regulile de desfasurare a

acestuia sunt strans legate de:

A) determinarea cu precizie a problemei care constituie obiectul sesiunii;

B) asigurarea unui loc corespunzator pentru sedinte;

C) selectionarea participantilor;

D) expunerea clara si concisa a problemei pentru care se solicita solutii;

E) admiterea si solicitarea formularii de idei neobisnuite, indraznete;

F) neadmiterea exprimarii nici unui fel de aprecieri, judecati critice a ideilor enuntate.

1 A, B, C, D

2 A, E, F

3 B, C, D, E, F

4 A, B, C, D, E, F

5 C, D, E, F

114) Sedinta consta in reuniunea mai multor persoane pentru un scurt interval de

timp sub coordonarea unui manager, in vederea solutionarii in comun a unor:

A) sarcini cu caracter informational sau decizional;

B) sarcini de armonizare, exploatare;

C) a unor decizii si informatii eterogene.

1 A, B, C

2 A, B

3 A, C

4 B, C

115) Tabloul de bord reprezinta un ansamblu de informatii curente, prezentate intr-o

forma statistica, prestabilita, referitoare la :

A) principalele rezultate ale activitatilor firmei sau a unora dintre ele;

B) factorii principali ce conditioneaza derularea eficienta a informatiilor;

C) indicatorii tehnico-economici planificati si realizati.

1 A, B

2 A, C

3 A, B, C

4 B, C

116) Delegarea consta in atribuirea temporara de catre manager a uneia din sarcinile

sale de serviciu unui subordonat, insotita de competenta si de responsabilitatea

corespunzatoare, delegarea este:

A) o deplasare temporara de sarcini;

B) competente si responsabilitati de la nivelul ierarhic superior spre niveluri inferioare;

C) modificare de structura organizatorica la nivelul firmei.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

117) Sinectica o regasim in procesul inovarii, este o tehnica de simulare a

creativitatii, creatorii trec prin faze, stari critice si functii diferite in generarea si concretizarea

noului. Derularea sinecticii stimuleaza procesele creative spontane prin:

A) transforma necunoscutul in cunoscut, prin definire riguroasa, analiza si reformulare

a problemei supuse procesului inovator;

B) efectueaza legaturi intre problema supusa inovarii, sarcina actuala a creatorilor;

C) asigura expansiune de noi idei referitoare la problema abordata.

1 A, B

2 A, C

3 A, B, C

4 B, C

118) Matricea descoperirilor este o tehnica de simulare a creativitatii, folosita pentru

generarea de noi idei, intr-o maniera sistematica, prin luarea in considerare a tuturor

combinatiilor posibile intre:

A) factori similari;

B) factori diferiti.

C) variabile pe orizontala si verticala.

1 A, B

2 B, C

3 A, B, C

4 B, C

119) Termenul de productie este inteles in sensul sau general :

A) ca fiind ceea ce face sa creasca utilitatea unui obiect;

B) ca fiind ceea ce face sa creasca utilitatea unui serviciu;

C) ca fiind ceea ce face sa creasca utilitatea nivelul de salarizare.

1 A, B

2 B,C

3 A,C

4 A, B, C

120) A stabili norma de munca pentru un executant inseamna:

A) a determina care este varsta acestuia;

B) a determina care este sarcina ce urmeaza sa o indeplineasca in legatura cu efectuarea unei

operatii sau lucrari;

C) a determina care sunt conditiile tehnice si organizatorice.

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

121) Norma de munca este operatiunea compusa prin care se stabileste:

A) rata de salarizare a angajatilor;

B) cantitatea de munca necesara executarii unei sarcini de munca;

C) cantitatea de munca depusa de o persoana in unitatea de timp;

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

122) Norma de timp este operatiunea prin care se determina:

A) timpul consumat spre a fundamenta procesele de munca;

B) timpul consumat pentru executia unei operatii in procesul de munca;

C) timpul alocat pentru sedintele operative.

1 A, B

2 B, C

3 A, B, C

4 A, C

123) Structura timpului de munca in principal este data:

A) de timpul productiv ;

B) de timpul neproductiv;

C) de timpul aferent scenariilor strategice.

1 A, C

2 B, C

3 A, B

4 A, B, C

124) Factorii care influenteaza stabilirea normativelor sunt:

A) unele conditii naturale;

B) caracteristicile utilajelor sau echipamentelor folosite;

C) caracteristicile proiectate ale produselor;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

125) Componentele principale ale unui sistem managerial complex adaptiv sunt

A) asamblarea, relatii intre elemente;

B) obiectivele;

C) adaptarea;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

126) Intreprinderea este o entitate productiv-economica cu un anumit profil

caracterizata printr-un:

A) mod specific de actiune si activitate;

B) avand functionalitate si organizare tehnologica specifica activitatii desfasurate;

C) o anumita capacitate de a produce bunuri si servicii, de a conduce si gestiona rational;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

127) Formele obisnuite de intreprinderi intalnite in mediul economico-productiv

sunt urmatoarele:

A) intreprinderi persoane fizice ( individuale, private, de familie);

B) intreprinderi asociative;

C) intreprinderi considerate juridic ca fiind societati comerciale;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

128) Societatea comerciala este o persoana juridica infiintata printr-un contract intre

mai multe persoane fizice sau juridice care convin :

A) sa aduca in comun diferite valori;

B) bunuri sau activitati in scop lucrativ;

C) bunuri sau servicii in scop lucrativ;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

129) Societatile comerciale cu personalitate juridica se pot constitui in conformitate

cu :

1 Legea nr. 30/ 1990 cu modificarile ulterioare;

2 Legea nr. 31 / 1990 cu completarile ulterioare;

3 Decretul Lege nr. 54/ 1990 cu modificarile ulterioare.

130) Realizarea obiectivelor organizatiei de tip productiv-economic impune

efectuarea unui ansamblu de procese de munca, respectiv un:

A ) proces de executie ;

B ) proces de conducere ;

C ) proces de eficienta ;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

131) Firma este un element de identificare a unui agent economic inregistrata

(inmatriculata) la Registrul Comertului si are ca scop :

A ) obtinerea de bunuri de larg consum si valorificare a acestora;

B ) de servicii ;

C ) de eficienta maxima ;

D ) de consultanta ;

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

132) Intreprinderea este o entitate economica producatoare de profit, caracterizata

printr-un mod specific de actiune si activitate, avand o anumita functionalitate si organizare

tehnologica, cu o anumita capacitate de a produce:

A) bunuri de productie;

B) dezbateri si sedinte;

C) servicii si de consultanta

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

ALEGERE - continuare (b)

1) Societatile comerciale fara personalitate juridica se pot constitui in

conformitate cu :

1 Legea nr. 30/ 1990 cu modificarile ulterioare;

2 Legea nr. 31 / 1990 cu completarile ulterioare;

3 Decretul Lege nr. 54/ 1990 cu modificarile ulterioare;

2) Societatile comerciale fara personalitate juridica se pot constitui in urmatoarele

forme :

A) societate pe actiuni ;

B) asociatii familiale ;

C) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente ;

1 A, B

2 B, C

3 A, C

4 A, B, C

3) Intreprinzatorul este persoana fizica sau juridica supusa riscului de:

A) a organiza o afacere;

B) a conduce o afacere ;

C) a desfasura si dezvolta o afacere ;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

4) Organizarea structurala reprezinta gruparea functiilor, atributiilor, sarcinilor

prin stabilirea:

A) compartimentelor;

B) serviciilor;

C) sectoarelor, sectiilor;

D) birourilor;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

5) Structura organizarii unei firme este cadrul in interiorul caruia sunt realizate:

A) sarcinile de conducere;

B) sarcinile de productie;

C) sarcinile timpului liber aferent salariatilor;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

6) Elementul principal al structurii organizatorice este postul, pe baza caruia

pentru fiecare angajat se stabilesc:

A) sarcinile;

B) obiectivele;

C) competentele si responsabilitatile;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

7) Functia este o componenta a structurii organizatorice, desemnata de totalitatea

posturilor si poate fi de:

A) conducere;

B) executie;

C) simbolica;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

8) Ponderea ierarhica este o componenta a structurii organizatorice, ce

desemneaza numarul de angajati pe niveluri ierarhice :

A) persoane conducatoare (manageri);

B) personae juridice;

C) persoane conduse (coordonate);

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

9) Compartimentul este o componenta a structurii organizatorice si reprezinta

ansamblul persoanelor care:

A) presteaza munci omogene;

B) presteaza munci complementare;

C) presteaza munci in acelasi amplasament;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

10) Nivelul ierarhic este compus din totalitatea subdiviziunilor organizatorice,

stabilite prin reglementari oficiale compus din:

A) totalitatea posturilor;

B) totalitatea compartimentelor;

C) totalitatea furnizorilor;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

11) Organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice a unei firme

si desemneaza:

A) raporturile ierarhice intre angajati;

B) relatiile functionale intre compartimente;

C) titularii posturilor de management si de executie;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

12) Triunghiul de aur al organizarii se compune din:

A) responsabilitati;

B) sarcini;

C) competente;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

13) Structura organizatorica descrie:

A) formula de calcul al bugetului;

B) formula de conducere sau functionala

C) formula de productie sau operationala.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

14) Proiectarea structurii manageriale se bazeaza pe functionalitatile unitatii

economice si anume:

A) functiunea comerciala;

B) functiunea de productie;

C) functiunea financiar contabila;

D) functiunea resurse umane;

E) functiunea de cercetare-dezvoltare;

1 A, B, C, D

2 A, B, D, E

3 B, C, D, E

4 A, B, C, D, E

15) Decizia este momentul esential al managementului este:

A) alegerea unei directii de actiuni;

B) elaborarea unui numar de strategii alternative;

C) o afirmatie care denota angajamentul pe o directie de actiune;

D) hotararea luata ca urmare a examinarii unei probleme, situatii;

E) forma specifica de angajare a resurselor intr-o actiune;

1 A, B, C, D

2 A, B, D, E

3 B, C, D, E

4 A, B, C, D, E

16) Un proces de decizie se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

A) decidenti;

B) multimea variantelor decizionale;

C) multimea criteriilor decizionale;

D) mediul ambiant al firmei

E) multimea consecintelor decizionale,(rezultatele);

F) obiectivele decizionale (scopurile);

1 A, B, C, D, E

2 A, B, C, D, E, F

3 B, C, D, E, F

4 C, D, E, F

17) Mediul sistemului managerial al unei firme este delimitat de :

A ) zona periferica ;

B ) zona exterioara ;

C ) zona interioara;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

18) Zonele ce delimiteaza sistemul managerial pot suporta modificari datorita

aparitiei urmatorilor factori :

A ) factori naturali ;

B ) factori de raspundere in procesul de productie;

C ) factori artificiali ;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

19) Comunicarea verbala in negociere trebuie sa foloseasca un stil sobru si concis

potrivit cu obiectul si rolul ei, principiile acesteia sunt:

A) claritatea comunicarii;

B) stilul comunicaaii;

C) vocabularul comunicarii;

D) repertoriul de termeni;

1 A, B, D

2 B,C, D

3 A,C, D

4 A, B, C, D

20) Comunicarea non-verbala poate fi folosita pentru a "controla", a interveni,

pentru a inspira un grad de respect, pentru a retine o conformare sau pentru a dezaproba,

aceasta este un proces complex care include :

A) omul,

B) mesajul,

C) starea sufleteasca,

D) miscarile trupului.

1 A, B, D

2 B, C, D

3 A, C, D

4 A, B, C, D

21) Principalele instrumente ale manipularii in dialoguri si in negocieri sunt :

A) vocea,

B) privirea, gesturile,

C) pozitia corpului (postura),

D) vocabularul

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

22) Metoda de Management indica maniera (felul) in care se desfasoara anumite

functii ale conducerii pentru realizarea obiectivelor propuse si care se manifesta la nivel de

firma prin:

A) ansambluri de principii,

B) reguli si tehnici,

C) calificarea personalului,

D) procedee si instrumente,

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

23) Prin Tehnicile de Management se solutioneaza concret problemele ce decurg

din functiile conducerii si care se manifesta la nivel de firma prin:

A) ansambluri de reguli specifice,

B) procedee

C) instrumente

D) analize diagnostic

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

24) Analiza diagnostic este instrumentul managerial destinat sa cerceteze,

examineze, starea economica a unei firme in vederea identificarii si rezolvarii problemelor cu

care se confrunta aceasta, rolul acesteia este:

A) de prevenire,

B) de identificare a cauzelor ce a determinat modificarea starii economice,

C) de stabilirea a solutiilor,

D) de remedii.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

25) Metoda analizei economice foloseste evidentele tehnico-operative, contabile si

analiza fenomenelor sub raport cantitativ al productiei si se poate realiza prin:

A) principii;

B) etape;

C) conditii;

D) pregatire profesionala.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

26) Sedinta consta in reuniunea mai multor persoane pentru un scurt interval de

timp, sub coordonarea unuia sau a mai multor manageri, in vederea solutionarii in comun a

unor sarcini cu caracter informational sau decizional si dupa continut sedintele se clasifica in:

A) sedinte de informare;

B) sedinte decizionale ;

C) sedinte de armonizare

D) sedinte de explorare;

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

27) Tabloul de bord reprezinta un ansamblu de informatii curente, prezentate intr-o

forma statistica, prestabilita, referitoare la:

A) principalele rezultate ale activitatilor firmei;

B) indicatorii tehnico-economici;

C) factorii principali ai planificarii;

D) programele de activitate ale managerilor.

1 A, B, C,

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

28) Tabloul de bord este conceput ca un instrument de sinteza si trebuie sa

satisfaca anumite cerinte:

A) consistenta (integritate) - informatii relevante, exacte,

B) rigurozitatea - evidentierea reala a fenomenului economic

C) agregarea - posibilitatea cuprinderii unor informatii cu grad diferit de sintetizare, in

raport cu nivelul ierarhic pe care se afla managerul;

D) accesibilitatea, adaptabilitatea, echilibrarea, economicitatea.

1 A, B, C,

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

29) Tabloul de bord are rolul:

A) de a avertiza,

B) de evaluare si diagnosticare,

C) de a sesiza toate abaterile,

D) de a le elimina si de a corecta toate inadvertentele ce apar in procesul de productie.

1 A, B, C, D

2 A, C, D

3 A, B, C

4 B, C, D

30) Delegarea este o deplasare temporara:

A) de sarcini,

B) competente,

C) responsabilitati de la nivelul ierarhic superior spre niveluri inferioare; are

caracter temporar.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

31) Brainstorming-ul reprezinta "asaltul de idei"si se bazeaza pe:

A) emiterea unui numar cat mai mare de idei privind modul de rezolvare a unei

probleme;

B) combinarea ideilor si obtinerea de solutii optime;

C) determinarea cu precizie a problemei care constituie obiectul actiunii;

1 A, B, C

2 A, B

3 A, C

4 B, C

32) Derularea sinecticii simuleaza procesele creative spontane astfel:

A) transforma necunoscutul in cunoscut prin definire riguroasa, analiza si

reformularea problemei supuse procesului inovator;

B) efectueaza legaturi intre problema supusa inovarii si sarcina actuala a

creatorilor;

C) asigura expansiune de noi idei referitoare la problema abordata;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

33) Cercetarea operationala este utilizata pentru:

A) aplicarea metodelor stiintifice de catre o echipa interdisciplinara;

B) studiul problemelor legate de conducerea sistemelor organizate;

C) construirea modelelor matematice.

1 A, B, C

2 A, B

3 A, C

4 B, C

34) Prin control managerial se intelege posibilitatea firmei:

A) de a-si fixa obiectivele,

B) de a evalua performantele obisnuite,

C) de a-si modifica si stabili comportamentul managerial,

D) de a modifica normele de munca.

1 A, B, C,

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

35) Managementul Resurselor Umane in activitatea unei firme se ocupa :

A) cu studiul proceselor de conducere a fortei de munca,

B) cu organizarea a fortei de munca,

C) antrenare, control- evaluare a fortei de munca;

D) cu planificarea indicatorilor economici.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

36) Resursele umane reprezinta principala forta de productie a societatii din

urmatoarele considerente:

A) produc si reproduc factorii obiectivi ai productiei;

B) creeaza si stimuleaza mijloacele de productie;

C) transforma obiectele muncii in bunuri materiale;

D) reprezinta unicul factor ce creeaza valori noi.

1 A, B, D

2 A, B, C

3 B, C, D

4 A, B, C, D

37) Domeniul de studiu al resurselor umane cuprinde si:

A) folosirea personalului dupa capacitate, aptitudini, calificare si pregatire;

B) salarizarea in functie de aportul concret;

C) crearea unor structuri organizatorice simple cu eficienta maxima;

D) instruirea continua a personalului;

1 A, B, D

2 A, B, C

3 B, C, D

4 A, B, C, D

38) La nivel de organizatie, in functie de cererea de sarcini, apare procesul

continuu de calificare (perfectionare), ce poate modifica:

A) organizarea la nivel de angajati;

B) structura organizatorica;

C) nivelul de pregatire al angajatilor;

D) structura manageriala.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

39) Managerul este acel administrator sau conducator, indiferent de nivelul de

conducere, care are:

A) drept de dispozitie,

B) drept de a administra,

C) drept de a ordona, a conduce, a antrena,

D) drept de a subestima toti angajatii.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

40) Bordul director urmareste in principal urmatoarele:

A) scopurile economice si sociale ale intreprinderii;

B) misiunea sau profilul intreprinderii;

C) definirea obiectivelor intreprinderii si elementele strategice;

D) executia propriu -zisa a produselor.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

41) Managerul este un creator de conditii, abilitat sa ia decizii si nu numai un

executant direct, sub grija acestuia in firma se modifica:

A) oamenii;

B) materialele;

C) ideile;

D) resursele financiare.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 A, C, D

4 A, B, C, D

42) Studiul profesiunii de manager arata ca, in principal, cerintele care au in vedere

personalitatea sunt legate de:

A) aptitudinile;

B) temperamentul;

C) caracterul;

D) expresivitatea managerului.

1 A, B, D

2 A, B, C

3 B, C, D

4 A, B, C, D

43) Echipa manageriala este constituita dintr-un grup de manageri ce se constituie,

de regula cu:

A) caracter permanent;

B) cu caracter temporar;

C) cu caracter exponential;

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

44) Echipa manageriala are rolul:

A) sa informeze, sa educe,

B) sa difuzeze idei si planuri manageriale,

C) sa explice si sa clarifice actiunile in firma;

D) sa stabileasca structura organizatorica.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

45) Pentru a lucra eficient echipa manageriala trebuie sa se caracterizeze prin

urmatoarele calitati:

A) sa fie birocrati,

B) sa aiba capacitatea de a-si asuma raspunderi fata de riscurile firmei

C) sa dovedeasca curaj in tratarea problemelor dificile,

D) sa posede discernamant si flexibilitate in gandire.

1 A, B,C

2 A, B, D

3 B,C, D

4 A, B, C, D

46) Recrutarea managerilor pentru locurile vacante reprezinta preluarea efectiva

din randul indivizilor selectionati pe aceia care au:

A) cunostinte in domeniu;

B) o anumita latura instrumentala a personalitatii;

C) anumite calitati volitionale;

D) o sanatate psihica de neglijat.

1 A, B, C,

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

47) In mediul productiv-economic se fac frecvente analize avand ca motivatie:

A) recrutarea managerilor;

B) selectarea personalului;

C) stabilirea directorului general;

D) stabilirea indicatorilor tehnico-economici.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 A, C, D

4 A, B, C, D

48) Personalitatea imbina trei laturi si anume:

1 aptitudinile, inteligenta, memoria;

2 aptitudinile, temperamentul, caracterul;

3 aptitudinile, fermitatea, increderea de sine.

49) La nivel de organizatie se identifica mai multe categorii de informatii aferente

sistemului informational:

A) informatia primara

B) informatia orala si informatia scrisa

C) informatia audio-vizuala

D) informatia imperativa si cea non-imperativa

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

50) Aptitudinile generale ale unui manager sunt strans legate de:

A) inteligenta (capacitatea de adaptare, de rezolvare, intelegerea corecta si

interpretare a informatiilor);

B) creativitate (flexibilitate si originalitate in gandire);

C) memorie (puterea de fixare, pastrare si reproducere a diferitelor fapte si evenimente)

D) fermitate

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

51) Autoritatea confera managerilor superioritate si respect intr-un anumit

domeniu daca acestia dau dovada de:

A) demnitate, moralitate;

B) vigoare si indemanare;

C) energie si echilibrul;

D) probitate profesionala.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

52) Deciziile unui manager cu autoritate sunt:

A) comentate;

B) acceptate;

C) indeplinite fara reticenta;

D) intelese;

1 A, B, C

2 A, B, D,

3 B, C, D

4 A, B, C, D

53) Factorii obiectivi ai autoritatii unui manager decurg din:

A) pozitia ierarhica ocupata,

B) cadrul legal

C) autoritatea functiei

D) numarul de manageri

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

54) In mediul productiv economic exista mai multe feluri de autoritati:

A) autoritate lipsita de responsabilitate;

B) autoritate bazata pe teama;

C) autoritate lipsita de principialitate;

D) autoritate profesionala.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

55) Gradul de autoritate cu care este investit un manager este specificat in:

1 structura organizatorica

2 fisa postului

3 regulamentul de ordin interior

56) Calitatile intelectuale se manifesta prin:

A) inteligenta

B) discernamant

C) spirit inovator

D) vederi largi

1 A, B, C

2 A,B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

57) Eficacitatea in conducere este reflectata prin:

A) capacitatea de mobilizare

B) capacitatea de a fi respectat si de a respecta

C) integritate

D) capacitatea de a lua hotarari

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

58) Insusirile manageriale sunt determinate de:

A) inteligenta;

B) creativitate;

C) temperament;

D) autoritate.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

59) Multitudinea de responsabilitati se refera la faptul ca fiecare manager din

structura organizatorica a firmei pe care o conduce indeplineste diferite responsabilitati in

raport cu nivelul ierarhic unde se afla amplasat postul, principalele grupe de responsabilitati

manageriale sunt:

A) probatorii;

B) profesionale;

C) juridice;

D) morale.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

60) In elaborarea strategiilor de dezvoltare si realizarea obiectivelor curente,

managerii detin rolul esential pentru acest motiv acestia trebuie sa dea dovada de:

A) cunostinte teoretice si practice ale stiintei managementului;

B) o inalta pregatire profesionala

C) temperament managerial

D) calitati organizatorice

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

61) Gandirea in procesul cunoasterii se manifesta in principal prin:

A) analiza

B) structura organizatorica

C) sinteza

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

62) In practica economica actul managerial devine tot mai complex, managerului i

se solicita o serie de capacitati printre care:

A) capacitati umane;

B) capacitati tehnice;

C) capacitati conceptuale;

D) capacitati personale.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

63) W. I. Reddin (1968) defineste teoria traditionala a managementului ca fiind

bazata pe:

A) preocuparea pentru sarcini;

B) preocuparea pentru contacte;

C) preocuparea pentru randament.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

64) Stilul practicat de catre un manager influenteaza comportamentul

subalternilor si cel al colaboratorilor in mod:

A) pozitiv

B) congruent

C) negativ

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

65) Stilul practicat de catre un manager reflecta modul in care acesta isi:

A) exercita atributiile in conformitate cu postul pe care il ocupa

B) rolul pe care il are in asigurarea manifestarii functiilor manageriale

C) natura comportamentului sau.

1 A, B

2 A, C

3 B, C

4 A, B, C

66) Stilul de management poate fi definit prin totalitatea particularitatilor strans

legate de:

A) caracteristicile activitatilor manageriale;

B) modalitatile specifice de a gandi;

C) de a se comporta si actiona;

D) modul de a se adapta diferitelor situatii.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

67) Determinarea stilului de management implica luarea in considerare a unui

ansamblu de factori care conditioneaza activitatea manageriala si modul specific de actiune

dintre care:

A) stilul de management aplicat;

B) personalitatea si modul de actionare al managerului;

C) potentialul si personalitatea subordonatilor;

D) stilul motivational practicat in firma.

1 A,B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

68) Tipul de manager se defineste prin:

A) ansamblu de caracteristici principale referitoare la calitati;

B) ansamblul de structuri organizatorice;

C) aptitudini proprii;

D) temperamentul propriu.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

69) Trasaturile de caracter se refera la sfera motivationala a individului, exprima

motivele si scopurile sale (tendinte, trebuinte, motivatii s.a.), ca de exemplu:

A) ambianta, perseverenta, rabdare, spirit de initiativa;

B) nevoia de ambianta, meticulozitate, nevoia de ordine in lucrari, nevoia de

respect ;

C) nevoia de a se integra in colectiv, de a fi amabil, disciplinat, conformist,

cinstit;

D) nevoia de a avea un salariu mare.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

70) Caracterul se formeaza sub influenta educatiei primite in familie, scoala

,societate si reprezinta:

A) ansamblul trasaturilor esentiale si durabile ale individului;

B) conceptia despre lume, colegi;

C) starea de pregatire profesionala;

D) aptitudinile fata de munca si fata de sine insusi.

1 A, B, D

2 A, C,D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

71) Teoriile asupra conducerii afirma ca liderii de succes au urmatoarele trasaturi

comune:

A) sunt inteligenti;

B) au initiativa;

C) sunt siguri pe ei;

D) au "viziune larga".

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

72) Tipul negativ manifesta lipsa de interes atat in munca sa cat si in relatiile cu

altii, stilul sau are influenta nefasta asupra:

A) colaboratorilor si subalternilor

B) indeplinirii sarcinilor, acestea sunt pentru el, un mijloc de a se feri de complicatiile care

ar putea sa-l deranjeze;

C) nu cunoaste problemele, le evita, nu insista sa se informeze

D) este lent, refuza noul, inovatiile, nu da indrumari, nu stinghereste pe nimeni si urmareste

doar randamentul minim necesar.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

73) Tipul birocrat nu este interesat in mod real de indeplinirea sarcinilor si nici de

contactele umane, executa fidel dispozitiile superiorilor lui, respecta instructiunile, normele,

legile si evita detaliile ce ar putea sa genereze probleme acesta are urmatoarele caracteristici:

A) se autoapreciaza ca productivi;

B) emit putine idei;

C) nu impulsioneaza activitatea;

D) intotdeauna sunt documentati.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

74) Tipul altruist se intereseaza doar de relatii, de contactele umane, este caritabil

si plaseaza raporturile amicale cu ceilalti peste orice alta consideratie, este preocupat doar de

crearea unei atmosfere placute, cordiale, acesta se caracterizeaza prin:

A) atitudinea lor conduce la un slab randament si la dezorganizare;

B) tactica lor este sa lase timpul sa treaca;

C) nu rezolva aproape niciodata o problema in intregimea ;.

D) admite bucurosi orice alta parere, numai sa aiba liniste.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

75) Tipul promotor este preocupat in egala masura de legaturile cu oamenii dar si

de randament, acestia au urmatoarele trasaturi:

A) deleaga frecvent responsabilitatile pentru mult timp in mijlocul colectivului;

B) sunt convinsi ca inteligenta, capacitatea creatoare, imaginatia apartin fiecaruia,

nu numai managerului;

C) dezvolta talentele altora si le creeaza atmosfera de munca,

D) sunt critici cu coordonatorii si subalternii.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

76) Tipul autocrat pune sarcinile de moment inaintea oricaror altor considerente,

acesta se caracterizeaza prin:

A) sunt deosebiti de prietenosi;

B) au putina incredere in oameni si nu-i intereseaza contactul cu acestia,

C) se mobilizeaza la lucru decat sub constrangerea lui directa;

D) considera ca oamenii, pentru a obtine un bun randament, trebuie sa fie

constransi, amenintati cu sanctiuni;

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

77) Tipul autocrat cu bunavointa are in atentie sarcinile si preocuparea pentru

realizarea productiei, obtinand rezultate bune, abilitatea sa consta in faptul ca:

A) stie sa-i determine pe angajati sa execute ceea ce le cere fara ca el sa se irite;

B) obtine ceea ce doreste, dar cu mai multa blandete decat autocratul pur;

C) are ambitie, cunoaste perfect problemele firmei,

D) este la curent cu metodele si tehnicile noi de munca si management.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

78) Tipul ezitant sau oscilant se arata incapabil cand este vorba de trecerea la

realizarea randamentului si a relatiilor intre oameni, pe care le recunoaste ca necesare,

abilitatea sa consta in faptul ca:

A) deciziile sale nu sunt luate la timp;

B) ne increderea si ezitarea il determina sa nu ia decizii decat presat de evenimente;

C) este convins ca nu se poate obtine o productie optima si ca orice realizare trebuie sa fie

compusa din compromisuri;

D) este adeptul sintagmei 'vazand si facand'.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

79) Tipul realizator este considerat ca fiind adevaratul manager, este receptiv la

parerile altora, nu respinge alte idei, obiectivul sau esential este:

A) organizarea eficace a eforturilor pentru obtinerea rezultatelor imediate si de viitor;

B) fixeaza cerinte de lucru foarte inalte si pretinde tuturor un randament ridicat;

C) lucreaza diferentiat cu colaboratorii si subalternii in functie de calitatile acestora;

D) interesele sale sunt mai presus decat interesele firmei.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

80) Dupa intensitatea muncii desfasurate si gradul de organizare a lucrarilor

prestate de subalterni, managerii pot fi:

A) cei ce hotarasc si gandesc pentru toti (fac totul);

B) cei ce nu fac nimic personal;

C) cei ce nu fac nimic;

D) cei ce fac numai cea ce este necesar, iar subalternii muncesc cum trebuie.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

81) Dupa caracteristicile calitatilor volitionale se deosebesc urmatoarele categorii

de manageri:

A) manageri comandanti (induc influenta directa foarte accentuata);

B) manageri cu vointa puternica si generosi;

C) manageri cu voinsa slaba si blanzi;

D) manageri fara vointa care se afla sub influenta liderilor informali.

1 A, B, D

2 A, C, D

3 B, C,D

4 A, B, C,D

82) Salarizarea personalului este un element activ, central in sistemul managerial,

cel mai important aspect se manifesta in existenta compatibilitatii dintre trei factori:

A) volum de munca depusa;

B) evaluare valorica a acesteia, revenita din salariu;

C) grad de satisfacere a lucratorului;

D) grad de entuziasm informational.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

83) Un plan de afaceri se bazeaza pe urmatoarele elemente:

A) un intreprinzator (omul de afaceri), care isi asuma constient anumite riscuri

si doreste sa obtina un anumit profit;

B) mai multe activitati care consuma resurse si care genereaza profit (ideea de afacere);

C) mai multe sisteme organizatorice ;

D) un mediu in care se desfasoara aceste activitati (mediul de afaceri).

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

84) Planul de afaceri stabileste :

A) modul precis al obiectivului firmei si cum trebuie atins.

B) este instrumentul de baza in managementul firmei,

C) un document de lucru scris prin care se doreste sa se realizeze o afacere,

D) modalitatile de folosire a resurselor pentru atingerea obiectivelor, a

strategiilor programate.

1 A, B,C,D

2 A, C,

3 A, D

4 B, C

5 B, D

85) Planul de afaceri este o modalitate de comunicare cu mediul economic

reprezentand:

A) instrumentul intern prin care se poate conduce si controla intregul proces de demarare

a firmei;

B) instrument extern;

C) instrumentul exponential al structurii organizatorice

D) o modalitate de comunicare cu mediul economic;.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

86) Planul de afaceri trebuie sa fie un instrument de lucru :

A) simplu ;

B) sugestiv ;

C) ierarhic ;

D) pragmatic.

1 A, B, C

2 A, B, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

87) Principalele aspecte ce trebuie avute in vedere in cadrul unui plan de afaceri

sunt:

A) viziune, strategie, istoric, management, resurse umane, activitatea curenta;

B) analiza pietei, analiza costurilor de operare;

C) investitii necesare;

D) proiectii financiare, anexe.

1 A, B, C

2 A, C, D

3 B, C, D

4 A, B, C, D

88) Managementul constituie:

1 un ansamblu de tehnici de organizare si gestiune

2 un ansamblu de demersuri sociale

3 un ansamblu de constructii

89) Dirijarea activitatilor intr-o firma se refera la:

1 distributia si achizitia de echipamente

2 distributia de activitati in directii stabilite si momente oportune

3 distributia de proceduri in amortizare a investitiei

90) Conducerea reprezinta:

1 influentarea si localizarea venitului firmei pe piata de capital

2 influentarea si participarea numai la obtinerea venitului national

3 influentarea personalului angajat sa participe la realizarea obiectivelor

91) Firma este:

1 un sistem deschis

2 o structua de discutii si analiza

3 un sistem cultural autarhic

92) Metoda in management este denumita:

1 "sistem de procedee"

2 "scop ultim"

3 "tendinta de autodepasire"

93) Eficienta activitatilor economico-sociale rezulta din:

1 intelegerea nevoilor generale ale diferitelor categorii sociale

2 raportul efort cheltuit / profit potential

3 descrierea motivatiilor personale in randul angajatilor

94) A stabili norma de munca pentru un executant inseamna:

1 a determina care este sarcina ce urmeaza sa o indeplineasca, in legatura cu

efectuarea unei operatii sau lucrari, in conditii tehnice si organizatorice prevazute,

lucrand in ritm normal, cu intensitate normala si avand calificarea necesara

2 a determina care este numarul de angajatii necesari a indeplinii sarcinile de munca

suplimentare, avand calificarea necesara acestor operatii

3 a determina si a comunica adunarii generale a actionarilor care este nivelul

vanzarilor in urmatorul an

95) Normarea muncii este:

1 activitatea prin care se comunica salariatilor nivelurile de productie ce trebuie

realizate in firma

2 activitatea prin care se stabileste cantitatea de timp necesara executarii unei sarcini

de munca

3 activitatea prin care se stabileste salariul unui angajat necesara executarii unei

sarcini de munca

96) Structura tipului de munca este data de:

1 timpul liber si timpul productiv

2 timpul productiv si timpul neproductiv

3 timpul neproductiv si timpul concediului de odihna

97) Elementele constitutive ale firmei sunt:

1 adoptarea si motivatia

2 indivizii(oamenii), infrastructura materiala si financiara

3 obiectivele productive pe diferite termene

98) In societatea pe actiuni:

1 obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati

numai la plata actunilor lor

2 capitalul social este simplu recuperat

3 obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati

numai la plata actunilor lor

99) In Romania, potrivit Ordonantei de Guvern Nr. 25-1993 o intreprindere este

mica daca are:

1 26 - 200 salariati

2 5 - 25 salariati

3 1 - 4 salariati

100) Triunghiul organizarii cuprinde:

1 Responsabilitati, sarcini, competente

2 responsabilitati, distributie egala a efortului muncii, cerinte

3 responsabilitati, recompense, sarcini

101) Ponderea ierarhica in managementul firmei se refera la:

1 desemnarea unui numar de angajati (persoane), conduse (coordonate) nemijlocit de

un manager

2 pastrarea proportiei intre angajatii cu studii superioare si cei cu studii medii

3 desemnarea unui numar de angajati (persoane), pentru o singura activitate in firma

102) In Regulamentul de Organizare si Functionare a firmei se prezinta:

1 locul de amplasare a liniilor tehnologice de la firmele partenere

2 data infiintarii si lichidarii firmei, functionalitatile noi create

3 compartimentele firmei, functiile si posturile, sarcinile, competentele,

responsabilitatile

103) Structura organizatorica a firmei reprezinta:

1 cine este managerul firmei

2 ce loc ocupa firma pe piata specifica de desfacere a produselor

3 schema etajelor (elementelor ierarhizate) si cea de comunicare intre diverse

niveluri si grupuri

104) Care sunt functionalitatile unitatiilor productiv-economice:

1 comerciala, de productie, financiara, contabila, de cercetare, dezvoltare, resurse

umane

2 comerciala, culturala, resurse umane, de cercetare

3 de productie, de concurenta, de participare, resurse umane

105) Ce este decizia:

1 rezultatul unei confruntari pe piata de desfacere a produselor

2 rezultatul unor activitatii constiente de alegere a unei directii de actiune

3 rezultatul procesului de transformare a mentalitatii

106) Dupa orizontul activitatilor firmei, deciziile pot fi:

1 strategice, tactice, curente

2 periodice, criteriale, multicriteriale

3 individuale, de grup

107) In procesul decizional, cunoasterea mediului ambiant si a variabilelor de catre

decidenti, clasifica deciziile in:

1 decizii strategice, tactice, unice

2 decizii in conditii de certitudine, incertitudine, risc

3 decizii aleatorii, repetitive, curente

108) Dupa sfera de cuprindere, deciziile pot fi:

1 individuale, colective

2 unice, tactice

3 aleatorii, curente

109) Dupa frecventa lor, deciziile pot fi:

1 periodice, aleatorii, unice

2 individuale, colective

3 criteriale, multicriteriale

110) Managementul prin exceptie se bazeaza pe:

1 intelegerea procesului de productie

2 aplicarea principiului selectiei abaterilor

3 conventii intre salariati si patroni

111) Managementul pe baza de obiective se fundamenteaza avand in vedere:

1 consolidarea obiectivelor firmei

2 principiul repartizarii obiectivelor si sarcinilor programate pe persoane din bordul

director

3 stabilirea de produse noi realizabile

112) Managementul pe baza de motivatie se refera la:

1 defalcarea obiectivelor prioritare ale firmei si motivarea angajatilor pentru

indeplinirea acestora

2 discutia in Consiliul de Administratie a modului de alegere a echipamentelor

pentru o linie tehnologica

3 acordul intre patronat si sindicate

113) Managementul prin delegarea autoritatii se bazeaza pe:

1 descentralizarea conducerii, pe principiul autonomiei operative

2 cresterea autoritatii directorului general

3 eliminarea incertitudinii de pe piata de desfacere a produselor

114) Managementul pe baza de informare si comunicare are in vedere:

1 sprijinul pe un schimb organizat de informatii referitoare la desfasurarea activitatii

de productie

2 pastrarea secretului informatiei de productie

3 informarea din surse neoficiale

115) Managementul pe baza de participare se refera la:

1 prezenta managementului in viata sociala a localitatii

2 cunoasterea metodelor de management

3 concretizarea principiului colaborarii intre angajati si manageri

116) Managementul pe baza de sistem are in vedere:

1 considerarea intreprinderii ca sistem, situatie in care metodele matematice si

tehnologiile informationale sunt folosite pentru gestionarea diferitelor actiuni de

organizare si conducere

2 consistenta si coerenta sistemului

3 adaptarea la economia de piata

117) Managementul pe baza de rezultate pune accent pe:

1 aspectele finale ale activitatii firmei

2 calitatea managerilor

3 nivelul de dezvoltare a tehnologiilor

118) Managementul pe baza de strategii se refera la:

1 tactica aplicata in discutiile cu angajatii

2 anticiparea solutiilor ce trebuie realizate de firma, intr-o evolutie pe termen lung

3 consolidarea liniilor tehnologice

119) Managementul pe baza de performante se refera la:

1 timpul de prezenta a managerului la sediul firmei

2 asigurarea unui numar cat mai mare de angajati direct productivi

3 nivelul realizarilor atinse la termenele date, in conditii impuse de pret si calitate

120) Managementul inovativ-intuitiv se bazeaza pe:

1 strategii ce vizeaza introducerea noutatilor in activitatile firmei

2 capacitatea managerilor de a intretine o atmosfera motivata de lucru in firma

3 inter-relationarea cerintelor clientilor

121) Managementul de tip constructiv se bazeaza pe:

1 identificarea obiectivelor constructive si stabilirea modalitatilor de a le realiza

2 constructia de noi linii tehnologice neperformante

3 asigurarea cu materiale a fluxurilor de productie

122) Managementul de tip comparat se bazeaza pe:

1 unele cunostinte si manevre (proceduri) de atingere a obiectivelor, prelucrate si

aplicate din exteriorul firmei, atunci cand se constata ca ele pot influenta pozitiv

efortul de atingere a obiectivelor

2 unele cunostinte si compararea calitatilor managerilor

3 compararea exclusiv financiara a rezultatelor productive trecute cu cele din prezent

123) Managementul prin risc minimizat se bazeaza pe:

1 eliminarea totala a riscului

2 combinarea riscului cu randamentul sau profitul posibil

3 acceptarea in intregime a riscului

124) Managementul prin produs se refera la:

1 organizarea, coordonarea si gestionarea globala a activitatilor privind produsul, din

momentul conceperii lui pana la iesirea din fabricatie

2 vinderea produsului chiar daca nu este cerut pe piata

3 confirmarea exclusiv financiara si calitativa a produsului

125) Managementul prin bugete se refera la:

1 cheltuirea totala a sumelor aprobate pentru productie

2 urmarirea in detaliu a contributiei la buget a cheltuielilor, veniturilor si beneficiului

firmei, inclusiv la nivel de compartiment

3 stabilirea unui buget corespunzator pentru salarii,chiar daca nu sunt asigurate

lichiditati

126) Managementul de tip creativ se refera la :

1 anticiparea cerintelor de elaborare a unor proiecte de innoire la evolutia

exigentelor, prin schimbare realizata in maniera originala

2 crearea de noi locuri de munca

3 crearea unui climat favorabil de discutii in bordul de conducere a firmei

127) Brainstormingul este o tehnica a managementului si este caracterizat de un:

1 "asalt de idei" (emiterea unui numar cat mai mare de idei privind modul de

solutionare a unei probleme)

2 asalt de cereri in economia de piata

3 asalt de produse necesare consumului

128) Metoda DELBECQ consta in:

1 obtinerea de idei noi si solutii pentru probleme, pe baza maximizarii participarii

membrilor grupului

2 informarea directa a Consiliului de Administratie

3 obtinerea, cunoasterea motivatiilor positive a salariatilor

129) Metoda DELPHI se bazeaza pe:

1 principiul gandirii intuitive, presupunandu-se ca la baza deciziilor privind viitorul

trebuie sa se afle, ca o componenta esentiala, cunostintele si intuitia specialistilor

in domeniul respectiv

2 cresterea productiei firmei

3 invingerea concurentei pe piata

130) Esenta cercetarilor operationale in management consta in:

1 asigurarea operationalitatii productiei

2 o gandire productiva corecta

3 construirea modelelor

131) Problema decizionala de tip "alocare" se refera la:

1 cunoasterea calitatii angajatilor si alocarea de sarcini

2 selectia personalului si alocarea de responsabilitati

3 felul cum trebuie impartite resursele disponibile intre activitatile ce se vor executa

in cadrul unei firme

132) Problema decizionala de tip "stocuri" exista atunci cand:

1 este necesar sa creasca productia in raport cu cererea

2 cantitatea resurselor poate fi controlata si costul descreste pe masura ce stocul creste

3 este necesar a se evita o planificare riguroasa pe termen scurt

133) Ce este un tablou de bord :

1 un ansamblu cu numele angajatilor

2 un ansamblu de informatii curente, relatate intr-o forma sinoptica, prestabilita,

referitoare la principalele rezultate ale firmei

3 un ansamblu de planuri de afaceri cu grafice de productie pe termen lung

134) Sedintele pot fi:

1 de informare, decizie, armonizare, eterogene

2 de informare, de realizare a unui produs, pentru mutarea activitatii in alta firma

3 adevarate asociatii nonguvernamentale

135) Functia de previziune intr-o firma se refera la:

1 ansamblul proceselor ce permit evaluarea productiei realizate

2 ansamblul proceselor ce determina obiectivele de baza ale firmei, precum si

resursele, alaturi de mijloacele necesare pentru atingerea scopurilor programate

3 ansamblul proceselor cu ajutorul carora se delimiteaza actiunile, respectiv munca

fizica de cea intelectuala, precum si gruparea lor pe posturi, compartimente,

formatiuni de munca, in conformitate cu diferite criterii tehnice si sociale, pentru

indeplinirea obiectivelor programate

136) Functia de organizare intr-o firma se refera la:

1 ansamblul proceselor cu ajutorul carora se delimiteaza actiunile, respectiv munca

fizica de cea intelectuala, precum si gruparea lor pe posturi, compartimente,

formatiuni de munca, in conformitate cu diferite criterii tehnice si sociale, pentru

indeplinirea obiectivelor programate

2 ansamblul proceselor ce determina obiectivele de baza ale firmei, resursele si

mijloacele necesare pentru atingerea scopurilor programate

3 ansamblul proceselor de munca prin care se determina personalul sa participe la

atingerea obiectivele programate

137) Functia de coordonare in cadrul unei firme se refera la:

1 armonizarea deciziilor si actiunilor angajatilor firmei si ale subsistemelor sale

2 armonizarea deciziilor si actiunilor prin conducerea detaliata a activitatilor prin

bugete

3 armonizarea deciziilor si actiunilor cu nivelul de salarizare

138) Functia de antrenare in cadrul unei firme reprezinta:

1 ansamblul proceselor ce determina obiectivele de baza ale firmei, resursele si

mijloacele necesare pentru atingerea scopurilor programate

2 ansamblul proceselor ce determina angajatii sa participle si sa contribuie la

indeplinirea obiectivelor firmei, folosindu-se factori de motivare

3 ansamblul proceselor ce armonizeaza deciiziile, privind nivelul de pregatire al

salariatilor

139) Functia de evaluare in cadrul unei firme se refera la:

1 compararea performantelor firmei ti ale subsistemelor sale cu obiectivele si standardele

programate initial, cu scopul de a elimina deficientele ce pot fi constatate etapizat sau in

final

2 compararea si determinarea obiectivelor de baza ale firmei, a resursele si mijloacelor

necesare pentru atingerea scopurilor programate

3 compararea si armonizarea decizilor, privind nivelul de pregatire si cel de salarizare a

personalului

140) Prin control managerial se intelege:

1 posibilitatea firmei de a-si fixa obiectivele, de a evalua performantele, de a depista,

elimina orice abatere in procesul de productie

2 posibilitatea firmei de a-si fixa obiectivele, in functie de politicile de marketing

3 posibilitatea firmei de a-si fixa obiectivele si nivelurile de salarizare pentru intreg

personalul

141) In procesul decizional stabilitatea dinamica adaptiva se realizeaza prin:

1 masuri de prevenire a abaterilor

2 autoreglare si autoorganizare

3 imprimarea unui dinamism accentuat pe toate nivelele ierarhice de conducere

142) Mesajul este:

1 un semnal ce corespunde unei retineri particulare din ansamblul de idei, imagini

2 o publicatie stiintifica

3 un instrument multimedia

143) Comunicarea manageriala are in componenta:

1 comunicarea non-verbala

2 comunicarea de informare singulara

3 comunicarea unui flux productiv-stiintific

144) Comunicarea non-verbala se refera la:

1 exercitarea unei influente prin limbajul trupului

2 joc verbal managerial prin limbajul trupului

3 un tablou de bord prezentat de manager subalternilor

145) Tipul de manager negativ se caracterizeaza prin urmatoarele:

1 manifesta interes pentru toate activitatile de productie

2 manifesta lipsa de interes atat pentru munca sa cat si in relatiile cu altii

3 manifesta interes exagerat pentru toate activitatile de productie

146) Tipul de manager birocrat se caracterizeaza prin urmatoarele:

1 executa fidel dispozitiile superiorilor

2 nu executa dispozitiile superiorilor

3 exprima o lipsa de interes pentru toate activitatile

147) Tipul de manager altruist se caracterizeaza prin urmatoarele:

1 se intereseaza de relatiile productive obiective

2 admite bucuros orice parere, numai sa aiba liniste

3 executa dispozitiile superiorilor cu fidelitate

148) Tipul de manager autocrat se caracterizeaza prin urmatoarele:

1 nu pune sarcinile de moment inaintea oricaror altor considerente

2 pune sarcinile de moment inaintea oricaror altor considerente

3 exprima o lipsa de interes pentru toate activitatile

149) Care sunt principalele elemente componente ale unei strategii?

1 vointa si profesionalismul managerului

2 obiectivele, modalitatile de realizare a obiectivelor, resurselor

3 metodele moderne de organizare

150) Calitatile personale ale unui manager sunt:

1 pregatirea sa profesionala

2 infatisare, spirit de observatie, abilitate

3 capacitatea de pregatire a materialelor de sedinta

151) Capacitatea intelectuala a unui manager este data de:

1 infatisare, spirit de observatie, abilitate

2 inteligenta, discernamant, spirit inventiv, vederi largi

3 capacitatea de pregatire a materialelor de sedinta

152) Discernamantul unui manager este:

1 puterea de a conduce

2 calitatea de a intrebuinta inteligenta

3 o aptitudine si o mentalitate

153) Spiritul inovator al unui manager inseamna:

1 arta de a se face cunoscut in indeplinirea planului de productie

2 a coordona angajatii cat mai bine pentru atingerea obiectivelor firmei

3 emiterea de noi idei si transpunerea lor in practica productiva

154) Exprimarea unui manager inseamna:

1 modul cum utilizeaza tabloul de bord

2 talentul de a explica si a emite idei in mod clar

3 modul cum asculta parerile colaboratorilor

155) Calitatile volitionale ale unui manager sunt:

1 modul de prezentare la o sedinta, arta de a se face ascultat

2 talentul de a explica si a emite idei in mod clar, creativitatea, sinceritatea

3 vointa, initiativa, intuitia, fermitatea, perseverenta, stapanirea de sine,

autocontrolul

156) Vointa unui manager inseamna:

1 pozitia sa in echipa pentru conducere

2 activitatea practica prin care, datorita efortului mobilizat, se atinge un scop

3 discernamant aplicat

157) Temperamentul coleric al unui manager este caracterizat prin:

1 flexibilitate, echilibru

2 neechilibru, puternic

3 mobilitate si flexibilitate

158) Temperamentul sangvinic al unui manager este caracterizat prin:

1 nu este afectat de tendinte negative

2 este afectat de tendinte negative si are o adaptabilitate rapida

3 inzestrare cu rabdare, este meticulos si perseverent

159) Temperamentul flegmatic al unui manager este caracterizat prin:

1 forta de a folosi metode de management

2 inzestrare cu rabdare, este meticulos si perseverent

3 este rapid in actiuni manageriale

160) Efectele motivarii personalului in munca sunt:

1 pozitive (performanta individuala)

2 negative (solicitari frecvente de crestere salariala)

3 neutre

161) Planul de afaceri se refera la:

1 vinderea unui produs vechi

2 cumpararea unui produs nou de pe piata

3 intuitia de a intreprinde anumite activitati cu scopul obtinerii unui profit

162) Managementul de tip creativ se refera la:

1 descentralizarea bugetului

2 operativitate in rezolvarea sarcinilor manageriale

3 anticiparea cerintelor de innoire in firma

163) Economia de piata este forma viabila a organizarii productiei si schimbului

bazata:

A ) pe proprietatea privata ;

B ) pe legea cererii si ofertei ;

C ) pe concurenta ;

D ) pe libera initiativa si circulatie a marfurilor si a persoanelor ;

E ) pe activitatea de planificare centralizata a productiei.

1 A,B,C

2 B,D,E

3 A,B,C,D

4 A,C, D, E

164) Obiectivul organizatiei ca entitate productiv-economica reprezinta:

A ) organizarea activitatii de productie;

B ) obiectul (obiectele) de activitate ;

C ) tipul de societate economica;

D ) obtinerea de bunuri si servicii.

1 A,B

2 B,D

3 A,C

4 A, B, C

165) Managementul ca stiinta se ocupa de:

A ) evidentierea sistemica a metodelor de conducere;

B ) identificarea agentului economic;

C) identificarea tehnicilor, instrumentelor de conducere, a conceptelor, legilor, regulilor,

principiilor, respectiv a formalizarii de noi sisteme ce contribuie la realizarea eficenta a

bunurilor si seviciilor.

1 A,B

2 B,C

3 A,C

4 A, B, C

166) Managementul cuprinde urmatoarele acceptiuni:

A ) managementul ca proces

B ) managementul ca mentalitate

C ) managementul ca stiinta si arta

D ) management ca generator de fisa de post.

1 A, B, C

2 B, C, D

3 A,C, D

4 A,B,C, D

167) Managementul este considerat in acelasi timp si o arta, intrucat pe langa

cunostintele de specialitate managerul are nevoie de :

A ) talent pentru a pune in practica cunostintele acumulate,

B ) arta de a valorifica talentul oamenilor,

C ) arta de a te face ascultat ;

D ) stiinta de a intocmi tabloul de bord, grafice si indicatori.

1 A, B, C, D

2 B,C, D

3 A,C, D

4 A,B,C

168) Managementul este operant, in principal prin :

A ) relatii, idei, persoane ;

B ) persoane, nevoi politice,

C) comunicare, informatii.

1 A,B

2 B,C

3 A,C

4 A, B, C

169) In activitatea productiv-economica organizatiile sunt :

A ) organizatii politice;

B ) societati economice;

C ) organizatii de tineri;

D ) agenti economici;

E ) firme, intreprinderi care creeaza sau mijlocesc crearea de bunuri si servicii necesare

existentei oamenilor.

1 A,C,D

2 B,C, E

3 B,D,E

4 A.B,C,D,E

170) Realizarea obiectivelor organizatiei de tip productiv-economic impune

efectuarea unui ansamblu de activitati de munca referitoare la:

A ) procese de executie ;

B ) procese de conducere ;

C ) procese de eficienta.

1 A,B

2 B,C

3 A,C

4 A, B, C

171) Firma este un element de identificare a unui agent economic, inregistrata

(inmatriculata) la Registrul Comertului, avand ca scop:

A ) obtinerea de bunuri de larg consum si valorificarea acestora;

B ) prestarea de servicii ;

C ) obtinerea de recunoastere maxima a managementului aplicat ;

D ) prestarea de consultanta.

1 A, B, C, D

2 B,C, D

3 A, C, D

4 A,B,D

172) Intreprinderea este o entitate economica producatoare de profit, caracterizata

printr-un mod specific de actiune, avand o anumita functionalitate si organizare tehnologica, o

anumita capacitate de a produce:

A ) dezbateri si sedinte;

B ) consultanta;

C ) servicii;

D) bunuri de larg consum.

1 A, B, C, D

2 A, B, C

3 A, C, D

4 B, C, D

173) Intreprinderea comerciala este o entitate economica avand ca scop :

A ) confectionarea de marfuri;

B ) achizttionarea de marfuri (produse) si servicii;

C ) valorificarea marfurilor.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

174) Formele obisnuite de intreprinderi intalnite in mediul economico-productiv

sunt urmatoarele :

A ) intreprinderi considerate juridic ca fiind societati comerciale, avand personalitate juridica;

B ) intreprinderi asociative de tip familial, fara personalitate juridica;

C ) intreprinderi persoane fizice ( individuale, private, de familie), fara personalitate juridica.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

175) Societatile comerciale cu personalitate juridica se pot constitui in conformitate

cu :

1 Legea nr. 30/ 1990

2 Legea nr. 31 / 1990

3 Decretul Lege nr. 55/ 1990

176) Intreprinzatorul este persoana fizica sau juridica supusa riscului de a:

A ) organiza;

B ) desfasura si dezvolta o afacere;

C ) desfasura o activitate profitabila ;

D ) desfasura o activitate neprofitabila.

1 A,B,C, D

2 A, B, C

3 A,C, D

4 B, C, D

177) Norma de munca exprima cantitatea de munca, obtinuta intr-o unitate de timp,

in anumite conditii tehnico - organizatorice, necesara pentru :

A ) realizarea unui produs ;

B ) executarea unei operatii,

C ) realizarea sarcinilor de serviciu.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

178) Structura timpului de munca este data in principal de :

A ) timpul neproductiv;

B ) timpul de vacanta;

C ) timpul productiv.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

179) Sistemul managerial al unei firme este delimitat de:

A ) zona periferica a mediului ambiant;

B ) zona exterioara a mediului ambiant;

C ) zona interioara firmei.

1 A,B

2 B,C

3 A,C

4 A, B, C

180) Zonele ce delimiteaza sistemul managerial pot suporta modificari, datorita

aparitiei urmatorilor factori:

A ) factori naturali;

B ) factori de raspundere manageriala;

C ) factori artificiali.

1 A,B

2 B,C

3 A,C

4 A, B, C

181) Definitia generala a structurii organizatorice deriva din urmatoarele formulari :

A) coordonarea planificata a activitatilor unui numar de persoane pentru atingerea unui

obiectiv comun, in mod ierarhizat, in functie de sarcini si responsabilitati;

B ) schema de repartizare a sarcinilor si responsabilitatilor in interiorul firmei;

C) descrierea raporturilor dintre servicii si a legaturilor ierarhice intre administratorii de pe

diferite niveluri;

D) continutul schemei etajelor ierarhizate si de comunicare intre diverse niveluri de

conducere.

1 A,B,C

2 B,C,D

3 A,C,D

4 A,B,C,D

182) Structura organizatorica descrie :

A ) obiectul de activitate al firmei;

B ) formula de conducere sau functionala;

C ) formula de productie sau operationalaa,

D ) tipul de societate prin care se constituie firma.

1 A,B,C,D

2 B,C

3 A,D

4 B,D

183) Proiectarea structurii manageriale se bazeaza in principal pe functionalitatile

economice existente in firma (societate), si anume:

A ) functiunea de productie;

B ) functiunea financiar- contabila;

C ) functia de organizare - antrenare;

D ) functiunea de director;

E ) functiunea de cercetare dezvoltare;

1 A,B,C,D, E

2 A,B,C

3 A,B,E

4 B,C,D

184) Diagrama organizationala reprezinta:

A ) strategia economica a firmei;

B ) schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul unei firme;

C ) reprezentarea grafica a tuturor nivelurilor de conducere si de executie.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

185) Nivelurile ierarhice reprezinta etaje in cadrul diagramei organizationale carora

le sunt alocate:

A ) sarcini, responsabilitati, restrictii, autoritate;

B ) tipurile de niveluri de conducere;

C ) nivelurile de sanctionare in interiorul firmei.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,D

4 A,B

186) Triunghiul managerial al postului in organigrama este dat de:

1 numarul de angajati - responsabilitati - sarcini;

2 competente - responsabilitati - sarcini;

3 autoritate - sarcini - competente

187) Pentru notiunea de management se identifica urmatoarele elemente de

continut :

A ) activitatea de conducere;

B ) ansamblul activitatilor de organizare si de conducere;

C ) ansamblu de linii tehnologice;

D ) ansamblu de tehnici de organizare si gestiune.

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,B,D

4 B,C,D

188) Managementul activitatilor productiv-economice are in vedere:

A ) planificarea - dirijarea - controlul;

B ) nivelurile ierarhice tehnologice;

C ) organizarea - conducerea;

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

189) Teoria motivationala a lui Maslow cuprinde urmatoarea ierarhizare a nevoilor:

1 nevoi fiziologice, de securitate, de relatii sociale, de stima, de autodepasire,

2 nevoi de autoritate, de cooperare, de control, de reprezentare.

190) Principiile managementului productiv-economic pot fi privite din urmatoarele

perspective:

A ) perspectiva eficientei;

B ) perspectiva sistemica;

C ) perspectiva de reprezentare ;

D ) perspectiva actiunii.

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,B,D

4 B,C,D

191) Misiunea esentiala a managementului este manifestata de:

A ) cresterea eficientei;

B ) cresterea productivitatii;

C ) valorificarea superioara a obiectivelor,

D ) cresterea numarului de angajati.

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,C,D

4 A,B,D

192) Componentele sistemului de organizare sunt:

A ) organizarea procesuala;

B ) organizarea structurala;

C ) organizarea timpului de munca.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

193) Functia in sistemul de conducere este desemnata de totalitatea posturilor care

sunt caracterizate de aceleasi trasaturi principale si poate fi:

A ) functie de conducere;

B ) functie de executie;

C ) functie de consiliere;

D ) functie financiara.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,D

4 A,B

194) Scolile de management sunt strans legate de nivelul dezvoltarii economicosociale

in perspectiva istorica in tari, regiuni si pe plan mondial. In principal, sunt identificate

urmatoarele scoli:

A) Scoala traditionala clasica;

B) Scoala comportamentului social;

C) Scoala sistemica;

D) Scoala operationala;

E) Scoala generala de invatare manageriala;

F) Scoala managementului modern.

1 A,B,C,D

2 B,C,D,E

3 C,D,E,F

4 A,B,C,D,F

195) Elementele constitutive ale firmei sunt:

A) indivizii (oamenii),

B) grupurile umane;

C) liderii (conducatorii);

D) mediul inconjurator ambiant.

1 A,B,C,D

2 B,C,D

3 A,B,C

4 A,C,D

196) Prin O.G. nr.25/ 1993 in Romania o intreprindere este medie daca:

1 are de la 5 la 25 salariati;

2 are de la 26 la 200 de salariati.

3 Are de la 1 la 4 salariati;

197) Regulamentul de Organizare si Functionare a unei societati cuprinde

caracteristici organizationale principalele, precum:

A) baza legala de constituire a societatii;

B) organigrama generala a societatii;

C) prezentarea succinta a obiectului de activitate;

D) obiective, sarcini, competente,responsabilitati;

E) numeste directorul general al societatii.

1 A,B,C,D,E

2 B,C,D,E

3 A,B,C,D

4 A,C,D,E

198) Organigrama unei firme descrie:

A) fisa postului si nivelul de salarizare;

B) formula de conducere sau functionala;

C) formula de productie sau operationala.

1 A,B

2 B,C

3 A,B,C

199) Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) reprezinta cel mai inalt organ de

deliberare al unei:

1 societati comerciale cu raspundere limitata;

2 societati comerciale pe actiuni;

3 societati comerciale in comandita simpla.

200) Distributia activitatilor pe niveluri este:

1 strategica, tactica, operationala, executiva;

2 strategica, productiva, cooperanta, evolutiva

3 strategica, numerica, antrenanta, recalculata.

201) Persoana fizica sau juridica supusa riscului de a organiza, desfasura si

dezvolta o afacere sau o activitate profitabila poate fi un:

1 organizator;

2 intreprinzator;

3 consultant.

202) Actiunea sau evenimentul producerii nesatisfacatoare sau neproducerii

rezultatului asteptat poate fi:

1 o certitudine;

2 o intamplare;

3 un risc;

203) Regulile care trebuie sa domine o intreprindere sunt:

A) de tip economic;

B) de productie;

C) personale;

D) interpersonale.

1 A,B,C,D

2 A,C

3 A,D

4 A,B

204) Potentialul de management cuprinde:

A) organizarea;

B) conducerea;

C) popularizarea rezultatelor;

D) distributia produselor finite;

E) sistemul de tehnologii.

1 A,B,C,D

2 A,B

3 A,C

4 B,C

205) Valorizarea rezultatelor activitatii productiv-economice si de cercetare este

motivata de considerente precum:

A) necesitati concrete de reproductie economica;

B) necesitati tehnologice pentru viitor;

C) necesitati pentru previziune;

D) necesitati pentru telecomunicare;

1 A,B,C,D

2 A,C,D

3 A,B,C

4 B,C,D

206) Consumul de timp de munca fundamental are urmatoarele caracteristici de

cunoastere:

1 este cunoscut intotdeauna;

2 este cunoscut partial;

3 nu este niciodata cunoscut.

207) Studiul metodelor de munca are ca scop:

1 amplificarea continutului muncii;

2 reducerea continutului muncii;

3 perfectionarea contatinutului muncii;

4 integrarea continutului muncii.

208) Factorii care influenteaza stabilirea normativelor de munca sunt:

A) unele conditii naturale;

B) caracteristicile utilajelor sau sculelor folosite;

C) modul de popularizare in multimedia;

D) amplasarea dispersata a unor mijloace sau locuri de munca;

E) caracteristicile proiectate ale produselor si cele cerute pentru executie.

1 A,B,C,D,E

2 A,B,C,D

3 A,B,D,E

4 B,C,D,E

209) Sub indrumarea menegerilor oamenii, materialele dar mai ales ideile pot

intruni conditiile necesare actiunii la nivel de organizatie.Prin manager se intrlege :

A) conducatorul propriu-zis, specialistul sau o persoana cu o pozitie in nivelul ierarhic,

abilitata sa ia decizii, care influenteaza rezultatele activitatii organizatiei

B) o persoana care isi obtine rezultatele prin altii

C) conducatorul sau acel administrator indiferent de nivelul de conducere, care are drept de

dispozitie

1 A,B,C

2 A,B

3 A,C

4 B,C

210) Personalitatea imbina trei laturi si anume:

1 aptitudinile, temperamental, caracterul;

2 aptitudinile, spiritual de observatie, memoria;

3 aptitudinile, perseverenta, spirit de initiativa;

211) Temperamentul reprezinta:

1 latura energetica a personalitatii, care se manifesta in comportamentul unui individ

2 latura energetica a tuturor aptitudinilor, care se manifesta in comportamentul unui

individ

3 latura energetica a creativitatii, care se manifesta in comportamentul unui individ

212) Aptitudinile sunt insusiri psihice si fizice, din categoria aptitudinilor generale

fac parte si :

1 inteligenta, creativitatea, memoria, spirit de observatie, atentia

2 perseverenta, ambitia, meticulozitatea, rabdarea, spirit de initiativa

3 vointa, initiativa, intuitia, fermitatea, perseverenta, independenta de sine

213) Calitatile manageriale deriva din:

1 calitati fundamentale, calitati volitionale, insusiri manageriale

2 calitati fundamentale, capacitati intelectuale, calitati de comunicare

3 calitati fundamentale, calitati intuitive, calitati inovative

214) Calitatea intelectuala este o calitate fundamentala a managerilor si se exprima

prin:

1 capacitate intelectuala, perseverenta, ambitia, meticulozitatea, rabdarea, spirit de

initiativa

2 vointa, initiativa, intuitia, fermitatea, perseverenta, independenta de sine,

stabilitatea scopului, stapanirea de sine, autocontrolul

3 capacitate intelectuala, inteligenta, discernamant, spirit innovator, elan, exprimare,

comunicare

215) Calitatile menegerilor deriva si din calitatile volitionale ale acestora. Calitatile

volitionale fac referire la:

1 vointa, initiativa, intuitia, fermitatea, perseverenta, independenta de sine,

stabilitatea scopului, stapanirea de sine, autocontrolul

2 inteligenta, discernamant, spirit innovator, vederi largi, elan, exprimare,

comunicare,

3 capacitate intelectuala, perseverenta, ambitia, meticulozitatea, rabdarea, spirit de

initiativa

216) Calitatile menegerilor deriva si din insusirile acestora si sunt date de:

1 initiativa si autoritatea managerilor

2 creativitatea si temperamental managerilor

3 perseverenta si intuitia managerilor

217) Tipul puternic, echilibrat si mobil ii corespunde temperamentului :

1 flegmatic;

2 coleric;

3 sanguin

4 melancolic

ALEGERE - continuare c

1) Tipul puternic, echilibrat dar lipsit de mobilitate ii corespunde

temperamentului:

1 flegmatic;

2 coleric

3 sanguin

4 melancolic

2) Tipul puternic neechilibrat este instabil in tot ceea ce face, ii corespunde

temperamentului:

1 flegmatic;

2 coleric

3 sanguin

4 melancolic

3) Tipul slab, lipsit de energie, inchis in sine, ii corespunde temperamentului:

1 flegmatic

2 coleric

3 sanguin

4 melancolic

4) Sedinta consta in reuniunea mai multor personae, pentru un interval scurt de

timp sub coordonarea unui manager, sau mai multi, in vederea solutionarii in comun a unor

sarcini cu caracter informational sau decizional, dupa continut sedintele se clasifica in:

A) sedinte de informare,

B) sedinte decizionale;

C) sedinte de armonizare;

D) sedinte de explorare, eterogene; .

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,C,D

4 B,C,D

5) Tabloul de bord este conceput ca un ansamblu de informatii curente, ca un

instrument de sinteza, dar trebuie sa satisfaca anumite cerinte cum ar fi:

A) consistenta, rigurozitatea,

B) agregarea,accesibilitatea,

C) echilibrarea, adaptabilitatea,

D) economicitatea

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,C,D

4 B,CD

6) Delegarea este o deplasare temporara de sarcini, competente si responsabilitati

de la nivelul ierarhic superior spre niveluri inferioare si are urmatoarele caracteristici:

A) se utilizeaza in exercitarea procesului de management;

B) implica de regula o perioada scurta de timp;

C) este conditionat in principal de potentialul si gradul de incarcare cu sarcini a

managerilor si executantilor implicati

D) modifica structura organizatorica in firma

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,C,D

4 B,C,D

7) Principalele elemente componente ale procesului de delegare sunt:

A) insarcinarea;

B) atribuirea competentei formale;

C) increditarea responsabilitatii;

1 A,B,C

2 A,B

3 A,C

4 B,C

8) In cadrul unei firme, de regula, se intalnesc, din punct de vedere procesual si

structural, urmatoarele functionalitati:

A) de cooperare;

B) comerciala;

C) de productie;

D) financiar-contabila;

E) de dezarticulare a fluxurilor productive;

F) de resurse umane;

G) de cercetare-dezvoltare.

1 A,B,C,D,E,F,G

2 A,B,D,E,G

3 A,C,D,F,G

4 B,C,D,F,G

9) Diagnosticul intreprinderii, in principal, vizeaza:

A) dezmembrarea sectiilor nerentabile a unui echipament;

B) estimari si previziuni;

C) schimbarea top-managementului;

D) istoricul unitatii;

E) analiza situatiei actuale.

1 B,D,E

2 B,C,D

3 A,D,E

4 A,B,C,D

10) Prin studiu de fezabilitate se realizeaza:

1 evaluarea economica si financiara a efortului investitional pentru dezvoltare;

2 trecerea in revista a organigramei;

3 reevaluarea trecutului firmei.

11) Asamblarea reprezinta:

1 formarea unui grup de oameni;

2 multimea de elemente distincte reunite in sistem;

3 intocmirea unor situatii financiare complementare.

12) Societatea in nume colectiv are urmatoarele caracteristici:

A) are obligatiile sociale garantate cu patrimoniul social;

B) are obligatiile sociale negarantate;

C) are obligatiile sociale garantate cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor

asociatilor.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

13) Societatea pe actiuni are urmatoarele caracteristici:

1 este o forma tipica de societate pe capitaluri, obligatiile sociale sunt garantate cu

patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor

2 este o forma tipica de societate in care obligatiile sociale sunt garantate cu

patrimoniul social si cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor

3 este o forma tipica de societate in care obligatiile sociale sunt garantate cu

patrimoniul social si cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor comanditati

14) In societatea cu raspundere limitata asociatii au urmatoarele obligatii:

1 nu sunt obligati la plata partilor sociale;

2 sunt obligati numai la plata partilor sociale;

3 sunt obligati partial la plata partilor sociale.

15) Formele obisnuite de intreprinderi intalnite in mediul economic productiv sunt:

A) firme persoane fizice;

B) firme neasociative;

C) firme asociative.

1 A,B,C

2 A,B

3 A,C

4 B,C

16) Intreprinderea comerciala este o unitate economica avand ca scop:

a) achizitionarea de marfuri (produse);

b) achizitionarea de contracte fezabile;

c) achizitionarea de servicii.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

17) Holdingul este:

A) un trust;

B) o societate sau companie care detine cea mai mare parte de actiuni a mai multor firme

sau filiale ale acestora;

C) o structura in care fiecare entitate isi pastreaza forma de organizare si identitate.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,C

4 A,B

18) Proiectarea structurii organizatorice se bazeaza pe aplicatia decizionala a unor

principii:

A) principiul dezvoltarii;

B) principiul obiectivului;

C) principiul specializarii.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,B

4 A,C

19) Distributia activitatilor pe niveluri organizationale are urmatoarele formule:

A) strategica;

B) tactica;

C) operationala;

D) executiva.

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,C,D

4 B,C,D

20) Structura organizatorica descrie urmatoarele aliniamente relationale:

A) fluxurile tehnologice;

B) formula de conducere (functionala);

C) formula de productie (operationala);

1 A,B,C

2 B,C

3 A,B

4 A,C

21) Relatiile sociale de productie pot fi:

A) de conducere functionala;

B) de participare la conducere;

C) de conducere operativa.

1 A,B,C

2 A,B

3 A,C

4 B,C

22) Efectele structurii organizationale se regasesc in managementul propriu-zis.

Acesta se desfasoara sub urmatoarele aspecte:

A) management functional;

B) management liniar;

C) management mixt.

1 A,B,C

2 B,C

3 A,B

4 A,C

23) Responsabilitatea are urmatoarele forme de manifestare:

A) responsabilitate normata;

B) responsabilitate virtuala;

C) responsabilitate liber asumata;

1 A,B,C

2 A,C

3 A,B

4 B,C

24) In Romania (1996-2005) densitatea intreprinderilor mici si mijlocii la 1000 de

locuitori este:

1 42,1;

2 113,9;

3 13,5.

25) Ponderea ierarhica in organigrama unei firme reprezinta:

1 desemnarea numarului de angajati (persoane) conduse (coordonate) nemijlocit de

un manager;

2 nivelul pe care este amplasata o persoana (angajat);

3 delimitarea procentuala a sarcinilor.

26) Structura ierarhica liniara se caracterizeaza prin:

1 un numar sporit de compartimente;

2 un numar redus de compartimente;

3 compartimente legate structural in organigrama

27) Organigrama este:

1 un program bine definit de productie;

2 un proiect de executie;

3 o reprezentare grafica a structurii organizatorice.

28) Comportamentul interpersonal, din punct de vedere managerial, este:

1 un tip de abordare prin analiza manageriala;

2 un fel de a fi al angajatilor;

3 o metoda de crestere a productivitatii muncii.

29) Informatiile analitice semnaleaza fapte si evenimente care au urmatoarea

provenienta:

A) direct de la surse;

B) colectate fara nici o interventie;

C) din distorsiuni.

1 A,B,C

2 A,B

3 A,C

4 B,C

30) Informatiile sintetice exprima situatii rezultate din:

A) confruntari cu alte informatii;

B) calcule complexe;

C) generalizari.

1 A,B,C

2 A,B

3 A,C

4 B,C

31) Utilizatorul este constituit din:

1 un proprietar de firma;

2 destinatia finala la care trebuie sa ajunga mesajul;

3 facilitatorul de informatie.

32) Modulare, in sistemul informational al firmei inseamna:

1 transformarea unui mesaj intr-un semnal;

2 reactie fizica in fluxul tehnologic;

3 redistribuirea de resurse.

33) Un semnal managerial aleatoriu este:

A) un proces care se desfasoara indefinit in timp;

B) un proces determinat;

C) un proces stapanit de legi probabilistice;

D) un proces stochastic.

1 A,B,C,D

2 A,B,C

3 A,C,D

4 B,C,D

34) In functionarea sistemului informational al unei firme se identifica deficiente

precum:

1 saturatia canalelor de comunicatii, filtrajul, distorsiunea, redundanta;

2 dezintegrarea, filtrajul, fuziunea, reamplasarea;

3 filtrajul, fuziunea, reamplasarea, redundanta.

35) Principalele proprietati ale entropiei sunt:

a) aditivitatea;

b) hiperbolizarea;

c) simetria;

d) retroversiunea;

e) continuitatea.

1 a,b,c

2 b,c,d

3 a,c,e

4 a,b,c,d,e

36) Entropia manageriala este:

a) o masuaa a integrarii;

b) o masura a incertitudinii;

c) o masura a certitudinii;

d) o nedeterminare a campului de evenimente intr-o firma.

1 a,b

2 b,d

3 a,c

37) Nedeterminarea medie a campului de evenimente productiv-economice

reprezinta:

1 fuziunea

2 entropia;

3 redundanta.

38) Distorsiunea in sistemul informational al firmei reprezinta:

1 supraincarcarea canalelor de comunicatie;

2 modificarea partiala, neintentionata a continutului unei informatii;

3 frecventa impusa;

4 abateri de la modulatie.

39) Filtrajul in sistemul informational al firmei reprezinta:

1 modificarea partiala sau totala a continutului informatiei;

2 prelucrarea hiperbolizata a informatiei viitoare;

3 feed-back.

40) Redundanta in sistemul informational al firmei reprezinta:

1 inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii;

2 stocarea peste limite a informatiilor;

3 stocarea sub limite a informatiilor.

41) Informatia endogena in sistemul informational al firmei reprezinta:

1 o categorie de date si elemente strict necesare numai in exteriorul firmei

(informatia nascuta in exterior);

2 o categorie de date si elemente strict necesare numai in interiorul firmei

(informatia nascuta in interior);

3 o categorie de date si elemente strict necesare pentru lichidarea redundantei.

42) Circuitele informationale productiv-economice intr-o firma pot fi:

a) electrice;

b) periodice;

c) verticale;

d) comemorative;

e) ocazionale;

f) nesesizabile;

g) orizontale.

1 a,b,d

2 b,c,d,f

3 b,c,e,g

43) Starea sistemului de tip "firma" este definita de:

1 circuitele ecologice;

2 multimea de valori pe care le au variabilele ce caracterizeaza conexiunile la un

moment dat;

3 retroversiune.

44) Valoarea de comanda in sistemul informational al firmei reprezinta:

1 sarcina pe care o are de rezolvat sistemul managerial;

2 valoarea productiei din stoc;

3 valoarea fondurilor fixe in cadrul firmei.

45) Nerecurgerea la delegare de catre manageri este o consecinta a urmatoarelor

restrictii de ordin subiectiv:

a) teama de a pierde controlul activitatilor in ansamblu;

b) teama de a pierde capitalul de simpatie;

c) teama de a saraci firma;

d) teama ca delegarea ar fi un semn de slabiciune;

e) nesesizarea aglomerarii in afluxul de probleme noi.

1 a,b,d

2 b,c,d

3 a,b,d,e

46) Programele intr-o firma se refera la orizontul de timp:

a) ora;

b) saptamana;

c) an;

d) decada;

e) schimb;

f) zi;

g) deceniu.

1 a,b,d

2 b,c,g

3 a,b,e,f

47) Strategiile pe termen mediu se focalizeaza pe durate de timp precum:

a) pana la 8 ani;

b) pana la 10 ani;

c) pana la 5 ani;

d) de la o luna.

1 a,b

2 b,d

3 b,c

48) Functiile principale in administrarea industriala, productiv-economici in plan

general, sistematizate de H. Fayol sunt:

a) controlul;

b) previziunea;

c) revizuirea;

d) organizarea;

e) reanalizarea;

f) coordonarea;

g) comanda.

1 a,b,d,f,g

2 b,c,g

3 a,b,e,f

49) Coordonarea in cadrul firmei poate fi:

a) unica;

b) bilaterala;

c) arborescenta;

d) multilaterala.

1 a,b

2 b,d

3 b,c

50) Sistematizarea si organizarea autoritatii in cadrul firmei inseamna:

a) managementul resurselor umane;

b) crearea de putere;

c) alocarea de putere;

c) managementul resurselor materiale.

1 a,b

2 b,d

3 b,c

51) Stabilitatea in general si in cadrul firmei se realizeaza prin:

a) redistribuire;

b) perfectionarea structurii (auto-organizare si instruire);

c) reabilitare;

d) homeostaza;

e) structurare;

f) echilibru.

1 a,b,e

2 c,d,f

3 b,d,f

52) Stabilitatea dinamica adaptiva in cadrul firmei se realizeaza prin:

a) feed-back;

b) viziuni moderne;

c) auto-organizare;

d) reamplasari;

e) autoreglare.

1 a,e

2 b,d

3 c,e

53) Schema operationala a actului de conducere este compusa din diferite

momente, dintre care, in principal, se retin:

a) informatia;

b) redirectionarea;

c) transmitanta;

d) decizia.

1 a,b

2 c,d

3 a,d

54) Din fazele principale pentru luarea deciziilor se retine:

1 realizarea deciziei propriu-zise;

2 distorsiunea deciziei;

3 entropia.

55) Managementul pe baza de obiective se refera la:

1 iterarea deciziei;

2 repartizarea obiectivelor programate pe executanti;

3 reiterarea functionala in cadrul firmei.

56) Managementul prin exceptie in cadrul firmei se bazeaza pe:

1 selectia abaterilor;

2 selectia realizarilor;

3 selectia resurselor umane.

57) Managementul prin delegarea autoritatii in cadrul firmei se bazeaza pe:

1 autoritate optima;

2 autoritate excesiva;

3 autoritate operativa.

58) Stimularea creativitatii personalului este legata de tehnici de management

precum:

a) matricea descoperirilor;

b) Metoda Bernoulli;

c) Sinectica;

d) Metoda DELBECQ;

e) Brainstorming;

f) Metoda DELPHI

1 a,c,d,e,f

2 b,c,e,f

3 a,b,c,d

59) Metodele explicative in managementul firmei contin:

1 parametrii productiv-economici;

2 variabile controlabile;

3 indicatori de bilant;

4 rapoarte de productie.

60) Problemele de cercetare operationala pot fi:

a) vizuale;

b) stochastice;

c) nedeterminate;

d) multimedia.

1 a,b

2 b,c

3 a,d

61) Tipurile principale de modele ale cercetarii operationale sunt:

a) analogice;

b) demodulate;

c) intuitive;

d) simbolice.

1 a,b

2 b,c,d

3 a,c,d

62) Modelele descriptive in management contin:

1 auto-organizari;

2 rapoarte explicative;

3 variabile necontrolabile;

4 retele de iterare.

63) In problemele de cautare, in management, se manifesta erori precum:

a) de observatie;

b) de insistenta;

c) de consistenta;

d) de selectie;

e) de revizuire.

1 c,d

2 a,d

3 b,e

64) Operatiile de cautare in management pot fi:

a) nesupuse si vizuale;

b) cantitative si calitative;

c) individuale si colective;

d) relevante si neindeplinite.

1 c,d

2 a,d

3 b,c

65) Disciplina intr-un sir de asteptare cuprinde:

a) posibilitate maxima;

b) posibilitate minima;

c) posibilitate relativa;

d) posibilitate absoluta.

1 c,d

2 a,d

3 b,c

66) Sedintele pot fi:

1 de conflictualitate;

2 de decizie;

3 de reconstituire;

4 de construire.

67) Tabloul de bord, in management, este:

1 un ansamblu de informatii curente;

2 un dispozitiv electronic;

3 o imagine artistica.

68) Calitatile personale ale unui manager sunt:

a) spirit de observatie;

b) bogatia (averea);

c) abilitatea;

d) posesia stiintei de a conduce utilaje;

e) viteza de circulatie in sistemul informational al firmei.

1 a,c

2 a,d

3 b,e

69) Comunicarea se regaseste in urmatoarele sfere:

a) suburbie;

b) in varful piramidei;

c) intergrup;

d) intragrup.

1 a,c

2 a,d

3 c,d

70) In cadrul unei firme se disting stari de caracterizare a activitatii prin parametrii

ce contureaza climatul de operationalitate, precum:

a) realizarile;

b) vointa;

c) puterea;

d) ralierea.

1 a,c

2 b,d

3 a,c,d

71) O echipa de management trebuie sa adopte decizii cu urmatoarele

caracteristici:

1 marcate de subiectivitate;

2 nemarcate de subiectivitate;

3 de curtoazie.

72) Insusirile manageriale sunt:

a) ereditare;

b) dobandite;

c) cultivate.

1 a,b

2 b,c

3 a,c

73) Comunicarea este:

1 arta de a asculta;

2 neliniste;

3 tristete.

74) Principalele insusiri ale managerului sunt:

a) temperamentul;

b) capacitatea de a se bucura;

c) bogatia;

d) inteligenta si creativitatea.

1 a,b

2 b,c

3 a,d

75) Motivatia trebuie sa intruneasca simultan urmatoarele caracteristici sa fie:

a) transparenta;

b) complex;

c) limpede;

d) diferentiata;

e) oculta;

f) graduala.

1 a,b,c

2 b,c,e,f

3 b,d,f

76) Autoritatea inseamna:

a) entropie;

b) forta;

c) auto-organizare;

d) influenta;

e) homeostaza.

1 a,b,e

2 a,b,c

3 b,d

77) Managerul instabil este caracterizat de:

a) emotii;

b) creativitate;

c) bucurii;

d) corectitudine;

e) tristete.

1 a,c,d

2 b,d

3 b,d,e

78) Managerul ideal este caracterizat de:

a) lupta cu sine;

b) corectitudine;

c) creativitate;

d) competenta;

e) narcisism.

1 b,c,d

2 b,d

3 a,d,e

79) Dupa gradul de participare a managementului firmei la elaborarea strategiilor

si politicilor, acestea pot fi:

a) euristice;

b) independente;

c) reevaluate;

d) integrate.

1 b,c,d

2 b,d

3 a,d

80) IIndicatorii tehnico-economici urmariti prim management sunt:

a) de consum;

b) de reabilitare;

c) de utilizare;

d) de calitate.

1 a,c,d

2 b,d

3 a,c

81) Pregatirea manageriala poate fi:

a) interna;

b) de reeducare;

c) de redistribuire;

d) exterioara firmei.

1 a,d

2 b,d

3 a,c

82) Creativitatea inseamna:

1 adunarea de bunuri noi;

2 capacitatea de a produce si de a avea idei noi;

3 colectia de noi servicii;

4 produse noi din import.

83) Eficienta in cadrul firmei, exprima in sens general:

1 gradul de dotare cu utilaje;

2 marimea firmei;

3 raportul dintre efecte si eforturi;

4 flexibilitatea intreprinderii.

84) Managerul cu spirit creativ trebuie sa posede:

a) capacitatea de a depasi tiparele;

b) bunuri materiale;

c) selectivitate si memorie creatoare;

d) servicii si mijloace de deplasare.

1 a,d

2 b,d

3 a,c

85) Intr-o firma, tehnologia devine:

a) variabila de decizie;

b) flux productiv;

c) element integrator conceptual al firmei;

d) flux informational.

1 a,d

2 b,d

3 a,c

86) Dupa sfera de cuprindere, strategiile si politicile de dezvoltare a firmelor sunt:

a) extinse;

b) globale;

c) restranse;

d) partiale.

1 a,d

2 b,d

3 a,c

87) O succesiune de inovatii determina:

a) imagine multimedia;

b) obiective atinse in timp scurt cu acelasi efect;

c) schimbari bruste;

d) reabilitare.

1 a,d

2 b,d

3 b,cPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2691
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved