Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

APLICATIE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

management+ Font mai mare | - Font mai micAPLICATIE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Se constituie la data de 15.11.20N S.C. "ALFA" SRL avand ca obiect de activitate prestari de servicii . Capitalul social este de 15.000 lei divizat in 150 de parti sociale a 100 lei valoare nominala a unei parti sociale .Subscrierea capitalului se realizeaza de catre cei trei asociati pe baza Actului Constitutiv astfel :

IONESCU 75 parti sociale cu aport in natura si in bani

POPESCU 50 parti sociale cu aport in bani

MARINESCU 25 parti sociale cu aport in bani .

In Actul Constitutiv se mentioneaza ca aportul in bani se depune odata cu subscrierea, la data constituirii societatii iar aportul in natura se depune in termen de 30 zile de la subscriere.

Asociatul IONESCU depune la data de 15.11.20N aportul in numerar in casieria societatii in suma de 1.500 lei pe baza chitantei conform registrului de casa, iar la data de 15.12.20N depune aportul in natura constand in mobilier pus la dispozitia societatii pe baza procesului-verbal de predare-primire evaluat la 6.000 lei.

In urma depunerii aportului de catre asociatul IONESCU, capitalul se realizeaza pentru suma efectiv varsata conform notei contabile.

Asociatul POPESCU depune la data de 15.11.20N aportul in bani astfel :

3.000 lei in contul de la banca pe baza foii de varsamant conform extrasului de cont

2.000 lei in casieria societatii pe baza chitantei conform registrului de casa

In urma depunerii aportului de catre asociatul POPESCU, capitalul se realizeaza pentru suma efectiv varsata conform notei contabile.

Asociatul MARINESCU depune in contul de la banca 2.500 lei pe baza foii de varsamant conform extrasului de cont din data de 15.11.20N .

In urma depunerii aportului de catre asociatul MARINESCU, capitalul se realizeaza pentru suma efectiv varsata conform notei contabile.

SE CERE :

a.       inregistrarea operatiunilor enuntate in contabilitatea cronologica intocmind REGISTRUL-JURNAL si in contabilitatea sistematica;

b.      intocmirea documentului anual oficial de sinteza ( bilantul ) la sfarsitul exercitiului financiar 20N.

LUCRARE PRACTICA NR. 2

APLICATIE PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORPORALE

S.C. "GAMA" SA detine la 31.12.20N urmatoarele elemente patrimoniale :

- cheltuieli de constituire 700, amortizarea acestora fiind de 200

terenuri 16.000

echipamente tehnologice 76.800, amortizarea echipamente tehnologice 57.600

materii prime 24.000

disponibilitati banesti in cont 60.800

capital social 100.000

obligatii fata de furnizori de imobilizari 20.000

rezultatul exercitiului (profit) 500

In cursul exercitiului financiar N+1 au loc urmatoarele operatiuni economice :

Se achizitioneaza un teren aflat in vecinatatea firmei "GAMA" conform contractului de vanzare-cumparare de la S.C."BETA" SA evaluat la 8.000 lei.

Se achizitioneaza pe baza facturii de la furnizorul "OMEGA" un echipament electronic in valoare de 15.000 lei (M 4, Dn= 3 ani ); Dn= durata normala de functionare .

Se scoate din gestiune echipamentul M 1 fiind complet amortizat pe baza procesului-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe.

Se vinde echipamentul M 2 la un pret negociat de 24.000 lei pe baza facturii .

Se scoate din evidenta echipamentul M2 pe baza fisei mijlocului fix si a facturii .

Se vinde S.C. "Y" SA pe baza contractului de vanzare-cumparare un teren la pret negociat de vanzare de 28.000 lei .

Se scoate din gestiune terenul vandut la op.6 inregistrat in contabilitate la 16.000 lei pe baza notei contabile.

Se calculeaza si se inregistreaza amortizarea aferenta imobilizarilor corporale existente in functiune pe baza planului de amortizare .

La sfarsitul exercitiului financiar se inchid conturile de cheltuieli si de venituri .

Situatia privind imobilizarile corporale existente la 1.01.20N+1 este urmatoarea:

Mijloc fix

Dn

Vi

A

Vr

M 1

M 2

M 3

4 ani

6 ani

5 ani

16.000

8.000

16.000

6.400

1.600

TOTAL

X

76.800

57.600

19.200

Unde : Dn = durata normala de functionare ; Vi = valoarea imobilizarii ;

A = amortizarea imobilizarii ; Vr = valoarea ramasa neamortizata

SE CERE :

a.       intocmirea bilantului la 31.12.20N;

b.      inregistrarea operatiunilor enuntate in contabilitatea cronologica , intocmind REGISTRUL-JURNAL si in contabilitatea sistematica;

c.       intocmirea planului de amortizare la 31.12.20N+1 pentru imobilizarile corporale existente la acea data;

d.      intocmirea bilantului la 31.12.20N+1.

LUCRARE PRACTICA NR. 3

APLICATIE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR

La inceputul lunii aprilie 20N situatia gestiunii de materii prime si materiale consumabile se prezinta astfel :

SID "Materii prime" = 60.000

SID "Diferente de pret la materii prime si materiale" = 800

SID "Casa" = 7.000

SID "Obiecte de inventar" = 1.000

SIC   Disponibilitati banesti in cont =6.800

Sic "Capital social" =10.000

Sic " Credite bancare pe termen scurt" = 40.000

Sic "Obligatii fata de furnizori de imobilizari" =20.000

SI "Rezultatul exercitiului" =?

In cursul lunii aprilie au loc urmatoarele operatiuni economice :

1. Se achizitioneaza materii prime la pret de cumparare de 40.000 lei si materiale auxiliare de 12.000 lei de la furnizorul "X" conform facturii si notei de receptie si constatare de diferente, TVA 19%.

In cursul lunii aprilie se elibereaza pentru consum in vederea fabricarii produsului " a " materii prime in valoare de 24.000 lei pe baza bonurilor de consum .

Se cumpara de la furnizorul "Y" trei truse de chei in valoare totala de 1.500 lei pe baza facturii ,TVA 19%.

Se elibereaza in folosinta o trusa de chei , inregistrandu-se recuperarea valorii acesteia integral la darea in folosinta pe baza fisei de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta.

In cursul perioadei se obtin din procesul de productie conform bonurilor de predare-transfer-restituire 2.000 bucati la un cost efectiv de 124 lei / bucata . Costul de productie este egal cu costul efectiv.

6. Se factureaza si expediaza clientului "K" pe baza facturii si a avizului de insotire, 1600 bucati la un pret negociat de vanzare de 150 lei / bucata, TVA 19% .

7. Se descarca gestiunea de produse finite cu valoarea de inregistrare a produselor vandute pe baza fisei de magazie.

8. Se incaseaza de la clienti c/v produselor vandute conform extrasului de cont.

9. Se achita 5.000 de lei furnizorului X, conform ordinului de plata.

10. La sfarsitul lunii se regularizeaza conturile de TVA si conturile de venituri si cheltuieli.

SE CERE :

Inregistrarea operatiunilor enuntate in contabilitatea cronologica intocmind

REGISTRUL-JURNAL si in contabilitatea sistematica.

NOTA: evidenta se tine la pret de cumparare

LUCRARE PRACTICA NR. 4

APLICATIE PRIVIND CONTABILITATEA

STOCURILOR DE MARFURI

( evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul )

La 1.05.20N se considera urmatoarea situatie la gestiunea de marfuri :

- marfuri la pret de vanzare cu amanuntul ( PC + AdC ) 24.000 lei

(SID 371 "Marfuri" )

- adaos comercial 4.000 lei ( SIC 378 "Diferente de pret la marfuri" )

In cursul lunii mai au loc urmato arele operatiuni economice :

1. Se cumpara marfuri de la furnizorul "X" la pret de cumparare din factura de 30.000 lei .

2. Se stabileste adaosul comercial in cota de 20 % aferent marfurilor cumparate conform notei de receptie si constatare de diferente(pentru unitatile cu amanuntul).

3. Se vand marfuri in cursul perioadei la pret de vanzare cu amanuntul de 20.000 lei , incasarea avand loc in numerar conform chitantei (intocmita pe baza monetarului) si registrului de casa .

4. Se descarca gestiunea cu valoarea marfurilor vandute stabilindu-se in acelasi timp si adaosul comercial aferent acestora conform centralizatorului vanzarilor.

SE CERE :

a.       intocmirea urmatoarelor documente de catre unitatea patrimoniala de referinta: nota de receptie si constatare de diferente( pentru unitatile cu amanuntul) (1), registru de casa(o fila), chitanta(1) si monetar(1)

b.      inregistrarea operatiunilor enuntate in contabilitatea cronologica intocmind REGISTRUL-JURNAL si in contabilitatea sistematica .

LUCRARE PRACTICA NR. 5

APLICATIE PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR

Cunoscand ca : SID " Casa " = 20.000 lei si SID " Conturi la banci in lei " = 200.000 lei sa se inregistreze in evidenta cronologica si sistematica , urmatoarele operatiuni :

Pe baza ordinului de retragere de numerar se ridica de la banca suma de 30.000 lei reprezentand avansul chenzinal .

In data de 17.05.20N se achita avansul chenzinal salariatilor pe baza listei de avans chenzinal .

La sfarsitul lunii mai se stabileste fondul total de salarii conform statului de salarii in suma totala de 100.000 lei .

Se stabilesc retinerile efectuate personalului in contul obligatiilor certe ale acestuia conform statului de salarii :

- contributia personalului la asigurarile sociale 9,5%  .. lei

- contributia personalului la ajutorul de somaj 0.5 % lei

- contributia personalului la fondul asigurarilor sociale de sanatate 6,5%.lei

- impozit pe salarii  20.000 lei

- avans chenzinal  30.000 lei

- rate si chirii 4.000 lei

Pe baza situatiei de calcul se determina si se inregistreaza contributia firmei datorata bugetului asigurarilor sociale in cota de 19,5 % si contributia firmei datorata bugetului de asigurare a sanatatii in cota de 5.5% din fondul total de salarii.

Pe baza situatiei de calcul se determina si se inregistreaza contributia firmei datorata fondului pentru ajutorul de somaj in cota de 1 % din fondul total de salarii .

Se ridica de la banca pe baza ordinului de retragere de numerar suma de ...... lei care se depune in casieria societatii reprezentand suma neta de plata (chenzina a doua) .

In data de 2.06.20N se achita salariatilor suma de ...... lei pe baza statului de salarii reprezentand chenzina a doua .

Se achita din contul de la banca pe baza ordinelor de plata contributiile datorate.

NOTA: se vor intocmi urmatoarele documente de catre unitatea patrimoniala de referinta: lista de avans chenzinal (1); stat de salarii (1) - situatia de calcul se va intocmi pe statul de salarii; foaie de varsamant (1)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1818
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved