Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA SI MANAGERIALA A FIRMEI

management+ Font mai mare | - Font mai micSITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA SI MANAGERIALA A FIRMEI

1.Caracteristicile tipologiceFirma pe exemplul careia s-a elaborat proiectul economic este o societate comerciala pe actiuni.Capitalul social al firmei se cifreaza la 400.000.000 U.V.(unitati valorice) fiind divizat in 4000 actiuni.

Obiectul de activitate il constituie fabricarea si comercializarea de produse ale industriei electrotehnice.

Produsele fabricate sunt,atat constructiv,cat si tehnologic,de complexitate medie.

Operatiunile financiare sunt derulate prin intermediul unei banci comerciale din localitate unde firma are deschis un cont curent in care isi pastreaza disponibilitatile banesti.In cazul cresterii temporane a necesarului de capital circulant,banca acorda firmei imprumuturi pe termen scurt si mediu.Totodata banca are rol de consiliere financiara asupra proiectelor.

2.Situatia economica si financiara(an baza)

2.1.Productia fizica

Intreprinderea fabrica si vinde trei tipuri de produse simbolizate X,Y si Z.Fabricatia acestor produse se realizeaza in cadrul a doua sectii de baza,dupa o tehnologie si cu utilajele prezentate in schema din figura 1.

M1

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 


Montaj

 


L2

B C


Montaj

 

L1

A

Suprafata sectiei-800 m2  Suprafata sectiei-3.700 m2

Fig.1.Tehnologia si structura de productie

2.2.Cifra de afaceri

In anul de baza intreprinderea a fabricat si a vandut produsele in cantitatile si la preturile prezentate in tabelul 1.

Tabelul nr.1

Cifra de afaceri in anul de baza

2.2.Cifra de afaceri

In anul de baza intreprinderea a fabricat si a vandut produsele in cantitatile si la preturile prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1

Cifra de afaceri in anul de baza

Nr. Crt.

Produse

Pret de vanzare UV/buc

Cantitati fabricate si vandute

Valoare  (mii U.V)

Structura

X

23.000

Y

Z

Total cifra de afaceri

2.3.Consumurile specifice de materii prime,manopera directa si energie tehnologica

Consumurile specifice de materii prime pe produs si repere, preturile de achizitie, in anul de baza sunt inscrise in tabelul 2.

Tabelul 2

Pretul si consumul specific da materii prime

Nr. crt.

Produs

Reper

Materie prima

Pret de achizitie U.V./kg

Consum specific kg/buc.

Stocuri materii prime la sfarsit de an de baza

X

R1

R2

M1

M2

Y

R3

R4

R5

M3

M4

M5

Z

R5

R6

R7

M5

M6

M7

Durata operatiunilor tehnologice,consumul de manopera si salariile tarifare orare, in anul de baza ,au avut valorile inscrise in tabelul 3.

Tabelul 3

Durata operatiilor tehnologice si salariile tarifare orale

Produs

Reper

Operatia

Simbol

tip

Utilajul

Consum timp

Salariile tarifare orare U.V./ora

Ore masina

Ore

om

X

R1

I

a

II

m

III

n

IV

a

V

p

R2

I

r

Montaj

L1

Y

R3

I

a

II

f

III

g

R4

I

a

II

b

III

h

R5

I

a

II

b

III

i

Montaj

L2

Z

R5

I

a

II

f

III

g

R6

I

a

II

b

III

j

R7

I

a

II

h

III

i

Montaj

L2

Cheltuielile cu energia electrica pentru forta maotrice in anul de baza au fost determinate in functie de timpul de functionare al utilajelor pentru fabricarea produselor, de puterea instalata a motoarelor eloctrice cu care sunt echipate masinile din cele doua sectii de baza si de pretul platit pe kWh.

Puterea instalata a motoarelor electrice este:

-masina a 2,5 kw

-masina b 2.0 kw

-masina m 2.5 kw

-masina n 1.5kw

-masina p 3.0 kw

-masina r 5 kw

-masina f 2,0 kw

-masina g 5.0 kw

-masina h 1.5 kw

-masina i 1.5 kw

-masina j 2.5 kw

Tariful pentru un kWh este de10 U.V.

2.4. Resurse umane

2.4.1. Balanta timpului de lucru pentru un angajat direct productiv

In anul de baza timpul de lucru ce a revenit in medie pe un angajat a fost de 1912 ore, asa cum rezulta din tabelul 4. 

Tabelul 4

Balanta timpului de lucru pentru un angajat direct productiv

Nr. Crt.

Indicatori

Nr. zile

Zile calendaristice

Zile nelucratoare din care :

-zile de repaus legal

-concedii de odihna

Zile maxim disponibile

Zile neutilizate din care :

-concedii de maternitate si program redus

-concedii medicale

-absente aprobate prin lege

-absente nemotivate

Zile efective lucrate

Durata zilei de lucru

Numarul de ore lucrate

2.4.2.Numarul si structura personalului folosit in anul de baza

Societatea comerciala a utilizat in anul de baza un numar de 1.264 angajati in strucura aratata in tabelul 5.

Tabelul 6

Repartizarea personalului in anul de baza

Nr. Crt

Compartimente, Categorii de personal

Sectia

Sectia a II-a

Atelier mecanoenergetic

Alte compartimente

Total

Muncitori direct productivi

Muncitori indirect productivi

Maistri

Personalul TESA

Total

2.5.Dotarea tehnica

Capacitatea de productie, pe grupe de utilaje, exprimata in produse si repere reprezentative, precum si gradul de utilizare in anul de baza sunt prezentate in tabelul 6.

Tabelul 6

Marimea si gradul de utilizare a capacitatii de productie

Tipul masinii

Numar masini

Timp maxim disp/mas

Produs reper reprezentativ

Capacitatea de productie (echiv.buc.)

Productie realizata (echi.buc.)

Grad de utilizare

Sectia I

a

X

m

X

n

X

p

X

r

X

L1

X

Sectia a II-a

a

B-R3

b

B-R5

f

B-R5

g

B-R3

h

C-R7

i

B-R6

j

C-R6

L2

B

2.6.Situatia financiara

Costurile de productie aferente cifrei de afaceri din anul de baza sunt prezentate in tabelele 7-12, iar in tabelul 13 se infatiseaza principalii indicatori economico-financiari.

Tabelul 7

Amortizarea activelor in anul de baza

Nr. Crt.

Denumire activ fix

Numar bucati

Valoare unitara (mii U.V.)

Valoare totala (mii U.V.)

Norma de amortizare (%)

Amortizare anuala (mii U.V.)Sectia I

Masini de tip "a"

Masini de tip "m"

Masini de tip "n"

Masini de tip "p"

Masini de tip"r"

Cladire industriala

Alte active fixe

Total sectia I

Sectia a II-a

Masini de tip "a"

Masini de tip "b"

Masini de tip "f"

Masini de tip "g"

Masini de tip "h"

Masini de tip "i"

Masini de tip "j"

Cladire industriala

Alte active fixe

Total sectia a II-a

Atelierul mecano-energetic

Masini si utilaje

Unelte,dispozitiveinstrumente

Cladire industriala

Total atelier mecano-enrgetic

Servicii functionale

Masini ptr.. lucrari administrative

Cladire administrati

Total servicii functionale

Total general

Costurile indirecte in anul de baza

In anul de baza cheltuielile legate de salarizarea personalului indirect productiv s-au determinat astfel:

a.Salariul mediu lunar a fost de:

26.000 U.V. pentru muncitori

32.400 U.V. pentru maistri

34.000 U.V. pentru personalul TESA

b.In cheltuielile indirecte ale sectiilor s-au mai inclus: sumele aferente concediilor de odihna calculate prin aplicarea asupra fondului de salarii directe a unui coeficient reprezentand raportul dintre numarul de zile de concediu si numarul de zile efectiv lucrate (23/232); sporul de vechime=10% pentru toate categoriile de personal.

c.C.A.S. a reprezentat 25% din fondul de salarii

d.Cota pentru protectia sociala a fost de 5% din fondul de salarii.

Tabelul nr. 8

Cheltuielile comune ale sectiei

Nr.crt.

Articole de calculatie

Sectia I

Sectia II

Atelierul mecano-energetic

A

Cheltuieli de intretinere si functionare a utilajului

Materiale auxiliare

Uzura obiectelor de inventar

Energia electrica pentru forta motrica

Combustibil

Amortizare

Reparatii

B

Cheltuieli de administratie a sectiei

Energie electrica ptr. Iluminat

Combustibil

Amortizarea cladirii

Salarii

C.A.S.

Protectie sociala

Alte cheltuieli

C

Total

*)Cheltuielile cu reparatiile au fost repartizate in proportie de25% la sectia 1 si de 75% la sectia a II-a.

**)Suma de 655.500 U.V. se compune din 3700 cheltuieli salariale si 285.500 cheltuieli materiale.

Tabel 9

Cheltuielile generale ale intreprinderii

Nr.

Crt.

Articole de calculatie

Cheltuieli

Materiale auxiliare

Combustibil

Energie electrica

Cheltuieli pentru publicitate si cercetarea pietei

Amortizarea

Salarii

C.A.S.

Protectie sociala

Alte cheltuieli*

Total

Suma de 395.000 U.V. se compune din :

-195.000 U.V. cheltuieli materiale

-200.000 U.V. cheltuieli cu manopera

Tabel 10

Centralizatorul cheltuielilor pe elemente primare

Nr.

Crt.

Elemente primare

Valoare absoluta

Ponderea in totalul cifrei de afaceri(%)

Materii prime si materiale

Combustibil,energie

Amortizare

Cheltuieli cu publicitatea

Alte cheltuieli materiale

Totalul cheltuielilor materiale

Salarii

C.A.S.

Protectie sociala

Alte cheltuieli cu manopera

Total cheltuieli cu manopera

Total cheltuieli de fabricatie si vanzare

Tabel11

Centralizatorul cheltuielilor pe articole de circulatie

Articole de calculatie

Valoare absoluta

Materii prime directe

Salarii directe

C.A.S.

Protectie sociala

Cheltuieli comune ale sectiei

Cost sectie

Cheltuieli generale de administratie si desfacere

Total cheltuieli de productiesi vanzare

Tabel12

Costuri unitare pe articole de calculatie

Nr.

Crt.

Articole de calculatie

Produse

A B C

Materii prime directe

Salarii directe

C.A.S.

Protectie sociala

Cheltuieli comune ale sectiei din care :

Cheltuieli energie forta motrice

Amortizare

Alte cheltuieli comune

Cost de productie (rd1+ rd2+rd3+rd4+rd5)

Cheltuieli generale de administratie si desfacere

Cost complet(rd6+rd7)

Prt de productie

Profit brut(rd8+rd9)

Rata rentabilitatii costurilor(rd10/rd8*100)

T.V.A.(rd9*22%)

Prt de vanzare

In determinarea costurilor unitare pe articole de calculatie s-a tinut cont de faptul ca unele cheltuieli pot fii evidentiate direct,iar cele indirecte-pot fi determinate pe baza unor chei de repartizare.De asemenea,a fost luat in considerare si caracterul productiei fabricate in cele doua sectii principale

Sectia I - productie omogena (un singur produs),a,fabricat intr-o cantitate de 26.000 buc.

Sectia a II-a - productie eterogena (doua tipuri de produse fabricate ,B-C, cu tehnologie partial diferita, in cantitati diferite,de 2000, respectiv 15.000.

a). Cheltuielile unitare cu materiile prime s-au determinat:

m7

Cmpi=Σ ncijpj

J=m1

Cheltuieli cu materii prime la nivel de produs X:

Cmpx=[(13kg/buc m1350u.v/buc)+(12 kg/buc m2450u.v/buc)]=4550+5400=9950u.v/buc.

Cmpy=[(15kg/buc m3370u.v/buc)+(15kg/buc m4220u.v/buc)+7kg/buc+300u.v/buc)]=5550+3300+2100= 10950 u.v

Cmpz=[(18kg/bucm5+350u.v/buc)+(25kg/buc+260u.v/buc+(23kg/buc+230u.v/buc)=6300+6500+5290=18090.

b). Cheltuieli cu salariile directe:

m

Cmanj=Σ ntjithj

J=1 Cmanx=CmanR1+CmanR2 +Cman montaj=(1ora/buc+155u.v/ora)+(1,5ore/buc+130u.v/ora)+(2ora/buc+145u.v/ora)+(1ore/buc+160u.v/ora)+(2ore/buc+150u.v/ora)+(4ore/buc155u.v/ora)+(4ore/buc +160u.v/ora)=155+195+290+160+300+620=1720u.v/buc

Cmany=[(6ore/buc140buc/ora)+(4ore/buc145u.v/ora)+(8ore/buc170u.v/ora)+(6ore/buc170u.v/ora)+(7ore/buc175u.v/ora)'(10ore/buc180u.v/ora)+(4ore/buc170u.v/ora)+(6ore/buc175u.v/ora)+(3ore/buc180u.v/ora)+(15ore/buc185u.v/ora)]=840+580+1360+1020+1225+1800+680+1050+540+2775=11870u.v/buc.

Cmanz=[(6ore/buc170u.v/ora)+(4ore/buc155u.v/ora)+(8ore/buc145u.v/ora)+(7ore/buc170u.v/buc)+(19ore/buc180u.v/ora)+(14ore/buc155u.v/buc)+(4re/buc150u.v/ora)+(2ore/buc145u.v/buc)+(3ore/buc180u.v/ora)+(28ore/buc180u.v/buc)=1020+620+1160+1190+3420+2170+600+290+540+5040=16050u.v/buc.

c)Cheltuielile cu contributia pentru asigurarile sociale:=Cmani 5%

pt. produsul X cota CAS este:

CAS=0,251720u.v/buc=860u.v/buc

pt.produsul Y:

CAS=0,2511870u.v/buc=2967,5u.v/buc.

pt. produsul Z:

CAS=0,2516050u.v/buc=4012,5u.v/buc.

d) Cheltuieli de productie sociala reprezinta 5% din cheltuielile co manopera, respectiv:

Prot.Sociala x=0,051720u.v/buc=86u.v/buc

Prot. Sociala y=0,0511870u.v/buc=593,5u.v/buc

Prot. sociala z=0,0516050u.v/buc=802,5u.v/buc

e) Cheltuieli comune ale sectiei:

-cheltuieli cu energia electrica pentru forte motrice:

m

Ceei=Σ tjiWjTee

J=1

Ceex=[(1ora/buc2,5kw)+(1,5ore/buc2kw)+(1ora/buc2,5kw)+(2ore/buc1,5kw)+(2ore/buc3kw)+(4ore.buc+5kw)]10u.v/kw=[2,5+3+2,5+3+6+20]10u.v/kw=370u.v/buc.

Ceey=[(6ore/buc2,5kw)+(4ore/buc2kw)'(8ore/buc2,5kw)+(6ore/buc1,5kw)+(7ore/buc3kw)+(10ore/buc5kw)+(4ore/buc2kw)+(6ore/buc5kw)+(3ore/buc1,5)]10=(15+8+20+9+21+50+8+30+4,5)+10=1700u.v/buc.

Ceez=[(6ore/buc2,5kw)+(4ore/buc2kw)+(8ore/buc2,5kw)+(7ore/buc1,5kw)+(19ore/buc3kw)+(14ore/buc5kw)+(4ore/buc2kw)+(2ore/buc5kw)+(3ore/buc1,5kw)]10=[15+8+20+10,5+57+70+8+10+4,5]=2030u.v/buc

Tabelul nr.13

Principalii indicatori economico financiari ai intreprinderii in anul de baza:

Nr.

Crt

indicatori

U.M.

Valori

Absolute

0

1

2

3

1

Produse vandute

2

X

buc.

27.000

3

Y

buc.

20.000

4

Z

buc.

15.000

5

Cifra de afaceri

U.V.

1.640.000.000

6

Costuri pentru productia vanduta

U.V.

7

Profitul brut

U.V.

8

Cheltuieli la1000u.v. venituri

%

9

Numar salariati

nr.

1264

10

Numar muncitori

nr.

1180

11

Fond total de salarii

U.V.

12

Fond salarii muncitori

U.V.

13

Salariu mediu lunar

U.V.

14

Productivitatea muncii

U.V./salariat

15

Productivitatea capitalului fix

16

Viteza de rotatie a capitalului social al firmei

relatii/an

17

Rata profitului

%

18

Rata rentabilitatii comerciale

%

19

Rata rentabilitatii economice

%
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1619
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved