Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Analiza riscurilor relevante asociate investitiei

Marketing+ Font mai mare | - Font mai micAnaliza riscurilor relevante asociate investitiei

1. Analiza riscului ratei dobanzii1.1. Evaluarea expunerii fata de riscul ratei dobanzii

Pentru evaluarea expunerii fata de riscul ratei dobanzii vor fi intreprinse urmatoarele etape:

 1. identificarea fluxurilor monetare care exprima impactul variatiei ratelor dobanzilor;
 2. stabilirea ipotezei pesimiste;
 3. estimarea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste;
 4. calculul pierderii potentiale maxime.
 1. Identificarea fluxurilor monetare care exprima impactul variatiei ratelor dobanzilor. Ca masura a efectului variatiei ratelor dobanzilor pentru creditul la care urmeaza sa recurga firma Loedig    pentru a finanta cheltuielile initiale de investitii au fost luate in calcul fluxurile monetare de iesire generate de plata dobanzilor.
 2. Stabilirea ipotezei pesimiste. In cadrul ipotezei pesimiste    se considera ca in fiecare an EURIBOR va fi cu 1,5 puncte procentuale fata de nivelul mediu prognozat.
 3. Estimarea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste. Pentru previziunea fluxurilor monetare in ipoteza pesimista trebuie realizate urmatoarele calcule:

c1. anticiparea ratelor dobanzilor pentru creditul bancar;

c2. stabilirea planului de rambursare a creditului;

c1. Anticiparea ratelor dobanzilor pentru creditul bancar. Valorile anuale ale ratelor dobanzilor asociate ipotezei pesimiste sunt determinate prin intermediul tabelului 5.1.

Tabelul 5.1. Determinarea ratelor dobanzilor asociate ipotezei pesimiste

[%/an]

Nr.

crt.

An

Nivel mediu prognozat pentru EURIBOR

Valoare anuala a EURIBOR in ipoteza pesimista

Rata anuala a dobanzii

in ipoteza pesimista

c2. Stabilirea planului de rambursare a creditului. Planul de rambursare a creditului aferent ipotezei pesimiste este prezentat in tabelul 5.2.

Tabelul 5.2. Planul de rambursare a creditului bancar in ipoteza pesimista

Nr. crt.

An

Suma datorata la inceputul

anului

[mii euro]

Rata anuala a dobanzii in ipoteza pesimista

[%/an]

Dobanda in ipoteza pesimista

[mii euro]

Transa de rambursare

[mii euro]

Anuitate in ipoteza pesimista

[mii euro]

Suma datorata la sfarsitul anului

[mii euro]

 1. Calculul pierderii potentiale maxime. Pierderea potentiala maxima a expunerii fata de riscul ratei dobanzii se calculeaza, ca diferenta dintre dobanzile din planul initial si dobanzile asociate ipotezei pesimiste, prin intermediul tabelului

Tabelul Calculul pierderii potentiale maxime a expunerii fata de riscul ratei dobanzii

mii euro

Nr. crt.

An

Dobanda in planul initial

Dobanda in ipoteza pesimista

Pierderi potentiale maxime anuale

Total

1.2. Analiza tehnicilor de tratare a expunerii fata de riscul ratei dobanzii

Pentru tratarea expunerii fata de riscul ratei dobanzii managerii firmei Loedig au luat in considerare mai multe procedee:

- operatiuni forward si swap asupra ratelor dobanzilor;

- contracte future sau options asupra ratelor dobanzilor;

- rambursari in avans etc.

Se apreciaza ca tratarea expunerii va conduce la diminuarea cu 40% a pierderilor potentiale. Rezulta ca pierderea potentiala maxima ajustata va reprezenta 60% din pierderea potentiala maxima adica....50743,32..mii euro.

2. Analiza riscului de exploatare

2.1. Evaluarea expunerii fata de riscul de exploatare

Evaluarea expunerii fata de riscul de exploatare cuprinde patru etape:

 1. identificarea fluxurilor monetare care exprima impactul reducerii cererii pentru productia filialei;
 2. stabilirea ipotezei pesimiste;
 3. estimarea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste;
 4. calculul pierderii potentiale maxime.

a. Identificarea fluxurilor monetare care exprima impactul reducerii cererii pentru productia filialei. Se considera ca in situatia in care nivelul cererii va scadea, insa cu un ritm mai mic de 20%, filiala va putea mentine preturile stabilite initial. In acest caz, in evaluarea expunerii fata de riscul de exploatare vor fi luate in considerare doar fluxurile monetare de intrare generate de incasarea dividendelor.

b. Stabilirea ipotezei pesimiste. Drept ipoteza pesimista a fost luata in considerare situatia in care nivelul cererii va fi in fiecare an cu 7% mai mic decat cel previzionat initial.

c. Estimarea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste. Previziunea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste implica recalcularea dividendelor primite de firma Loedig de la filiala din Romania. In acest scop vor fi intreprinse urmatoarele operatiuni:

c1. identificarea cheltuielilor variabile si a cheltuielilor conventional constante;

c2 previziunea cheltuielilor variabile;

c3 estimarea cheltuielilor incorporabile in costuri;

c4. previziunea veniturilor din vanzari;

c5. estimarea rezultatului brut;

c6 determinarea impozitului pe profit;

c7. previziunea dividendelor acordate de filiala;

c8. estimarea dividendelor incasate de firma-mama.

c1. Identificarea cheltuielilor variabile si a cheltuielilor conventional constante. Se apreciaza ca dintre toate cheltuielile incorporabile in costuri doar cele generate de achizitia materialelor si utilitatilor se vor reduce semnificativ odata cu diminuarea productiei, restul fiind considerate conventional constante.

c2. Previziunea cheltuielilor variabile. O cheltuiala de achizitie este data de produsul dintre pret si cantitatea procurata. In ipoteza pesimista se considera ca preturile isi vor mentine valorile din planul initial iar cantitatile achizitionate se vor reduce, corespunzator diminuarii productiei, cu 7%. In aceste conditii, cheltuielile variabile, calculate prin intermediul tabelului 5.4., vor reprezenta in fiecare an 93% din valorile previzionate initial.

Tabelul 5.4. Determinarea cheltuielilor anuale date de achizitia de materiale si energie electrica in cazul ipotezei pesimiste

- RON -

Nr.

crt.

An

Cheltuieli anuale date de achizitia de materiale si energie electrica in planul initial

Cheltuieli anuale date de achizitia de materiale si energie electrica in ipoteza pesimista

(3) = 0,93 x (2)

c3. Estimarea cheltuielilor incorporabile in costuri. In ipoteza pesimista se apreciaza ca toate cheltuielile considerate conventional constante isi vor mentine valorile calculate initial. Prin insumarea acestor cheltuieli cu cele variabile, determinate in operatiunea anterioara, au fost determinate, prin intermediul tabelului 5.5. valorile cheltuielilor anuale incorporabile in costuri

Tabelul 5.5. Calculul cheltuielilor anuale incorporabile in costuri asociate ipotezei pesimiste

- RON-

An

Indicator

Cheltuieli anuale cu personalul de conducere

Cheltuieli anuale cu personalul de executie

Cheltuieli anuale date de inchirierea halei de productie

Cheltuieli anuale date de achizitia de materiale si energie electrica in ipoteza pesimista

Cheltuieli anuale cu amortizarea

Cheltuieli materiale de administrare anuale

Alte cheltuieli materiale anuale

Cheltuieli anuale cu plata expertului contabil

Cheltuieli financiare anuale

Totalul cheltuielilor anuale incorporabile in costuri

c4. Previziunea veniturilor din vanzari. Ipoteza pesimista presupune ca volumul vanzarilor va fi in fiecare an cu 7% mai mic decat cel planul initial in timp ce preturile de vanzare isi vor mentine valorile previzionate initial. In consecinta, veniturile din vanzari, calculate prin intermediul tabelului 5.6., vor reprezenta in fiecare an 93% din valorile planificate initial.

Tabelul 5.6. Determinarea veniturilor din vanzari in cazul ipotezei pesimiste

- RON -

Nr.

crt.

An

Venituri din vanzari planificate initial

Venituri din vanzari in ipoteza pesimista

(3) = 0,93 x (2)

c5. Estimarea rezultatului brut. In tabelul 5.7. este prezentata determinarea valorilor anuale ale rezultatului brut al filialei pe baza veniturilor si cheltuielilor previzionate pentru ipoteza pesimista.

Tabelul 5.7. Determinarea valorilor anuale ale rezultatului brut al filialei in cazul ipotezei pesimiste

- mii RON -

Nr.

crt.

An

Venit din

vanzarea

productiei in cazul ipotezei pesimiste

Totalul cheltuielilor anuale incorporabile in costuri in cazul ipotezei pesimiste

Rezultat brut in cazul ipotezei pesimiste

c6 Determinarea impozitului pe profit. Calculul impozitului pe profit pe care il va plati filiala in cazul ipotezei pesimiste este prezentat in tabelul 5.8.

Tabelul 5.8. Determinarea impozitului pe profit datorat de filiala in cazul ipotezei pesimiste

Nr.

crt.

An

Venituri impozabile in cazul ipotezei pesimiste

[ mii RON ]

Cheltuieli deductibile in cazul ipotezei pesimiste

[ mii RON ]

Deduceri fiscale in cazul ipotezei pesimiste

[mii RON]

Profit

impozabil in cazul ipotezei pesimiste

[ mii RON ]

Cota de

impunere

Impozit

pe profit in cazul ipotezei pesimiste

[mii RON]

c7. Previziunea dividendelor acordate de filiala. In tabelul 5.9. este prezentat calculul dividendelor acordate de filiala in cazul ipotezei pesimiste.

Tabelul 5.9. Calculul dividendelor acordate de filiala in cazul ipotezei pesimiste

- mii RON -

Nr.

crt.

An

Rezultat brut in cazul ipotezei pesimiste

Impozit

pe profit in cazul ipotezei pesimiste

Rezerve constituite in cazul ipotezei pesimiste

Dividende calculate in cazul ipotezei pesimiste

Dividende acordate firmei-mama in cazul ipotezei pesimiste

c8. Estimarea dividendelor incasate de firma-mama. Determinarea dividendelor nete primite de firma-mama in cazul ipotezei pesimiste este realizata prin intermediul tabelului 5.10.

Tabelul 5.10. Determinarea dividendelor nete primite de firma-mama in cazul ipotezei pesimiste

Nr.

crt.

An

Dividende acordate firmei-mama in cazul ipotezei pesimiste

[mii RON]

Cota de impunere

a dividendelor

Impozit asupra dividendelor in cazul ipotezei pesimiste

[mii RON]

Dividende nete exprimate in lei in cazul ipotezei pesimiste

[mii RON]

Valoare prognozata a cursului oficial la inceputul anului

(Svti-1)

[RON/EUR]

Dividende nete exprimate in euro in cazul ipotezei pesimiste

[mii EUR]

(4)=(2)x(3)

d. Calculul pierderii potentiale maxime. Pierderea potentiala maxima a expunerii fata de riscul de exploatare se calculeaza, ca diferenta dintre dividendele incasate in planul initial si cele asociate ipotezei pesimiste, prin intermediul tabelului 5.11.

Tabelul 5.11. Calculul pierderii potentiale maxime a expunerii fata de riscul de

exploatare

- mii euro -

Nr.

crt.

An

Dividende nete exprimate in euro in planul initial

Dividende nete exprimate in euro in cazul ipotezei pesimiste

Pierderi potentiale maxime anuale

Total

2.2. Analiza tehnicilor de tratare a expunerii fata de riscul de exploatare

In cazul in care scaderea cererii se va manifesta pentru perioade scurte de timp, se au in vedere, pentru diminuarea pierderilor potentiale, masuri de decalare a unor operatiuni de revizii tehnice sau de instruire a personalului. Daca aceasta conjunctura nefavorabila se va prelungi este vizata o masura mai radicala, de trecere in somaj tehnic a unei parti a personalului.

Se apreciaza ca prin aceste procedee pierderile potentiale vor fi reduse cu 25%. Rezulta ca pierderea potentiala maxima ajustata va reprezenta 75% din pierderea potentiala maxima adica.207392,49.mii euro.

3. Analiza riscului de crestere a cheltuielilor cu personalul

3.1. Evaluarea expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul

Pentru evaluarea expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul vor fi parcurse urmatoarele etape:

 1. identificarea fluxurilor monetare care exprima impactul cresterii cheltuielilor cu personalul ;
 2. stabilirea ipotezei pesimiste;
 3. estimarea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste;
 4. calculul pierderii potentiale maxime.

a. Identificarea fluxurilor monetare care exprima impactul cresterii cheltuielilor cu personalul. In situatia unei cresteri substantiale a cheltuielilor cu personalul, filiala va fi obligata sa majoreze pretul de vanzare a productiei catre firma-mama, ceea ce va majora cheltuielile de achizitie ale acesteia. In aceste conditii, evaluarea expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul va fi realizata pe baza economiilor realizate de firma-mama prin delocalizarea productiei (aceste economii pot fi asimilate unor fluxuri monetare de intrare).

b. Stabilirea ipotezei pesimiste. A fost luata in considerare, ca ipoteza pesimista, situatia in care in fiecare an salariile vor fi cu 20% mai mari decat cele previzionate initial.

c. Estimarea fluxurilor monetare asociate ipotezei pesimiste. Pentru previziunea fluxurilor monetare aferente ipotezei pesimiste este necesara recalcularea economiilor realizate de firma mama prin delocalizarea productiei. Acest demers cuprinde urmatoarele operatiuni:

c1. estimarea cheltuielilor cu personalul;

c2. determinarea costurilor unitare ale sortimentului etalon;

c3. stabilirea preturilor anuale de vanzare;

c4. determinarea costurilor unitare anuale de achizitie;

c5. previziunea cheltuielilor anuale de achizitie a productiei filialei;

c6. estimarea economiilor realizate de firma-mama prin delocalizarea productiei.

c1. Estimarea cheltuielilor cu personalul. In conditiile in care cotele pentru contributiile suportate de angajator nu se vor modifica se poate considera ca in ipoteza pesimista cheltuielile cu personalul vor reprezenta in fiecare an 120 % din valorile previzionate initial. In tabelul 5.12. este prezentata determinarea acestor cheltuieli.

Tabelul 5.12. Calculul cheltuielilor cu personalul in ipoteza pesimista

- mii RON -

Nr.

crt.

An

Cheltuieli anuale cu personalul de conducere planificate initial

Cheltuieli anuale cu personalul de executie planificate initial

Total cheltuieli anuale cu personalul planificate initial

Total cheltuieli anuale cu personalul in ipoteza pesimista

(5) = 1,2 x (4)

c2. Determinarea costurilor unitare ale sortimentului etalon. In ipoteza pesimista se considera ca dintre toate cheltuielile incorporabile in costuri se vor modifica doar cele cu personalul. Se presupune, de asemenea, ca volumul productiei si cursurile valutare vor avea valorile previzionate initial. Pornind de la aceste premise au fost calculate, prin intermediul tabelului 5.13., costurile unitare din perioada de exploatare.

Tabelul 5.13. Determinarea costurilor unitare anuale in ipoteza pesimista

An

Indicator

Cheltuieli anuale cu personalul in ipoteza pesimista [RON]

Cheltuieli anuale date de inchirierea halei de productie [RON]

Cheltuieli anuale date de achizitia materialelor si utilitatilor [RON]

Cheltuieli anuale cu amortizarea [RON]

Cheltuieli materiale de administrare anuale [RON]

Alte cheltuieli materiale anuale [RON]

Cheltuieli anuale cu plata expertului contabil [RON]

Cheltuieli financiare anuale [RON]

Totalul cheltuielilor anuale incorporabile in costuri [RON]

Numar de luni incluse in etapa de exploatare a investitiei [luna]

Productie globala lunara echivalata in unitati ale sortimentului etalon

(Qechl ) [buc./ luna]

Productie globala anuala echivalata in unitati ale sortimentului etalon (Qechi) [buc.]

Cost unitar al sortimentului de produs etalon [RON/buc.]

Valoare prognozata a cursului mediu la vanzare (Svvmedi    ) [RON / EUR]

Cost unitar al sortimentului de produs etalon exprimat in euro [EUR/buc.]

c3. Stabilirea preturilor anuale de vanzare. In ipoteza pesimista preturile cu care filiala isi va vinde productia firmei-mama rezulta, la fel ca in planul initial, prin aplicarea unei marje de 5% asupra costurilor unitare. Determinarea acestor valori este prezentata in tabelul 5.14.

Tabelul 5.14. Determinarea preturilor unitare anuale in ipoteza pesimista

An

Indicator

Cost unitar al sortimentului de produs etalon [RON/buc.]

Pret unitar al sortimentului de produs etalon [RON/buc.]

Cost unitar al sortimentului de produs etalon exprimat in euro [EUR/buc.]

Pret unitar al sortimentului de produs etalon exprimat in euro [EUR /buc.]

c4. Determinarea costurilor unitare anuale de achizitie. In ipoteza pesimista cheltuielile pe parcursul extern au valorile previzionate initial. Adaugand la acestea valorile determinate anterior pentru preturile de vanzare se obtin, prin intermediul tabelului 5.15, costurile unitare anuale de achizitie a productiei filialei din Romania.

Tabelul 5.15. Calculul valorilor anuale previzionate in ipoteza pesimista pentru costul unitar de achizitie a productiei filialei din Romania

Nr.

crt.

An

Pret unitar al sortimentului de produs etalon exprimat in euro in ipoteza pesimista (pachi) [euro /buc.]

Nivel mediu prognozat al cheltuielilor pe parcursul extern

(Cpei)

[euro/buc.]

Costul unitar de achizitie a productiei filialei din Romania in ipoteza pesimista

(Cachi)

[euro/buc.]

c5. Previziunea cheltuielilor anuale de achizitie a productiei filialei. In tabelul 5.16 este prezentata determinarea cheltuielilor de achizitie a productiei filialei in ipoteza pesimista.

Tabelul 5.16. Determinarea cheltuielilor de achizitie a productiei filialei in ipoteza pesimista

Nr.

crt.

An

Numar de luni incluse in etapa de exploatare a investitiei [luna]

Productie globala lunara echivalata in unitati ale sortimentului etalon (Qechl) [buc./ luna]

Costul unitar de achizitie a productiei filialei din Romania in ipoteza pesimista

(Cachi) [euro/buc.]

Cheltuieli de achizitie a productiei filialei in ipoteza pesimista [euro]

(5)=(2) x (3) x (4)

c6. Estimarea economiilor realizate de firma-mama prin delocalizarea productiei. In ipoteza pesimista cheltuielile pentru realizarea in Germania a productiei filialei nu se modifica fata de planul initial. Scazand din aceste cheltuieli pe cele generate de achizitia productiei filialei se obtin, prin intermediul tabelului 5.17., economiile realizate de firma-mama datorita reducerii costurilor.

Tabelul 5.17. Calculul economiilor realizate prin reducerea costurilor in ipoteza pesimista

Nr.

crt.

An

Cheltuieli date de realizarea in Germania a productiei filialei

[ euro]

Cheltuieli de achizitie a productiei filialei in ipoteza pesimista

[ euro]

Economii realizate prin reducerea costurilor in ipoteza pesimista

[euro]

d. Calculul pierderii potentiale maxime. Pierderea potentiala maxima a expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul este determinata, prin intermediul tabelului 5.18., ca diferenta intre economiile pe care firma Loedig le va obtine in planul initial si in ipoteza pesimista.

Tabelul 5.18 . Calculul pierderii potentiale maxime a expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul

- euro -

Nr.

crt.

An

Economii realizate prin reducerea costurilor previzionate initial

Economii realizate prin reducerea costurilor in ipoteza pesimista

Pierderi potentiale maxime anuale

2.2. Analiza tehnicilor de tratare a expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul

Procedeele avute in vedere pentru tratarea expunerii fata de riscul de crestere a cheltuielilor cu personalul nu pot diminua semnificativ potentialele pierderi. Inconsecinta, se considera ca pierderea potentiala maxima ajustata nu va diferi de pierderea potentiala maxima.

Caracterizarea vulnerabilitatii globale a investitiei

Tabelul 5.19. Determinarea proportiei pierderilor potentiale maxime ajustate in cheltuielile initiale de investitii

Nr.

Crt.

Indicator

Valoare

Pierderi potentiale maxime ajustate

x

- pentru riscul ratei dobanzii

- pentru riscul de exploatare

- pentru riscul cresterii cheltuielilor cu personalul

Totalul pierderilor potentiale maxime ajustate

Cheltuieli initiale de investitii

Proportia pierderilor potentiale maxime ajustate in cheltuielile initiale de investitii

Proportia pe care pierderile potentiale maxime ajustate o reprezinta in cheltuielile initiale de investitii este calculata prin intermediul tabelului 5.19. In raport cu aceasta valoare se poate aprecia ca riscurile asociate investitiei au o amploare..mediePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1257
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved